Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu Bilişim Terimleri 27 Mart 2012 Müberra SUNGUR, Y.Müh., PMP Ahmet DİKİCİ, Y.Müh., PMP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu Bilişim Terimleri 27 Mart 2012 Müberra SUNGUR, Y.Müh., PMP Ahmet DİKİCİ, Y.Müh., PMP."— Sunum transkripti:

1 TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu Bilişim Terimleri 27 Mart 2012 Müberra SUNGUR, Y.Müh., PMP Ahmet DİKİCİ, Y.Müh., PMP

2 Organizasyonel Yapı TÜBİTAK – BİLGEM – UEKAE / Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222) PROGRAM & PROJELER Kamu Ar-Ge Projeleri Sosyal ve İstatistiki Ar-Ge Projeleri CBS ve Uzaktan Algılama Birimi KURUMSAL KAYNAKLAR KALİTE, TEST ve SÜREÇ YÖNETİMİ TÜBİTAK – BİLGEM - UEKAE / G222 Bölümü Ekonometri Sosyoloji Sosyal Hizmet Mühendislik İşletmeİktisatDiğer 4178 m² Çalışma Alanı 110+ Personel 70+ Mühendis 16 Sosyal Bilimler Uzmanı 11 Akademisyen 2

3 Mevcut Durum Analizi Çalışmaları – Tamamlandı (Mülga) SHÇEK Aile Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi- Devam ediyor BÜTÜNLEŞİK (Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi) – Devam ediyor PUAN (Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü’nün Geliştirilmesi Projesi) – Devam ediyor ASPB İKİS ( İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) – Tamamlandı UALLP (Hayatboyu Öğrenme Programı İlgi, Etkinlik ve Verimlilik Analizi Projesi / 2007-2009 Yılları Ulusal Uygulama Raporu) – Tamamlandı UAGENÇLİK (Gençlik Programı İlgi, Etkinlik ve Verimlilik Analizi Projesi / 2007-2009 Yılları Ulusal Uygulama Raporu) – Tamamlandı Kalkınma Bakanlığı (DPT) ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Otomasyonu Ön Analizi– Tamamlandı SGEP (Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi) Ön Analizi– Tamamlandı ÇSGB GENESİS – İP5 (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi – İş Paketi 5) – Tamamlandı EHPSM (Elektronik Harp Programlama ve Simülasyon Merkezi Projesi) – Tamamlandı F16PFMG (Hv.K.K.lığı AN/ALQ-178(V)3 Elektronik Harp Sistemi Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı Projesi) – Tamamlandı MEMDYS (Dz.K.K.lığı ED Sistemleri EH Veritabanlarının Birleştirilmesi Projesi) – Tamamlandı Türk Silahlı Kuvvetleri 3 TÜBİTAK – BİLGEM - UEKAE / G222 Bölümü Paydaşlarımız

4 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi – BÜTÜNLEŞİK Projenin Amacı  Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımların bilgilerinin tek merkezde toplanması,  Sosyal yardımlarla ilgili veritabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi,  Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilebilmesiyle birlikte sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi ve daha adil kaynak dağıtımının sağlanması imkanını verecek bir bilgi sisteminin geliştirilmesidir. Proje kapsamında,  SYDV ve SYGM’de otomasyona geçilecek,  Kamu Kurumları ile veri paylaşımı sağlanacak,  Belediyeler ve STK’lar için ortak veri standartları belirlenecektir. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi 4 Proje Paydaşları  SYGM  TÜBİTAK  Kalkınma Bakanlığı (DPT)  TÜİK TÜBİTAK – BİLGEM - UEKAE / G222 Bölümü

5 PUAN Projesi Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi Projesi - PUAN Projenin Amacı Sosyal yardımlardan yararlanacak yoksul kesimin belirlenmesine yönelik,  Tüm Yardım Kategorilerini Göz Önünde Bulunduran,  Bölgelerarası Farklılığı Gözeten,  Kır-Kent Ayrımını İçeren,  Uygulaması Kolay,  Somut Olarak Ölçülebilir Göstergelere Dayalı,  Hane Ziyaretleri Sırasında Doğrulanabilen bir puanlama formülü geliştirilmesidir. Proje Paydaşları  SYGM  TÜBİTAK  Kalkınma Bakanlığı (DPT)  TÜİK TÜBİTAK – BİLGEM - UEKAE / G222 Bölümü 5

6 Sunum Planı 6 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi Genel Donanım Yazılım İletişim Web – Ağ (Network) Açık Kaynak Güvenlik

7 Bilgi Çağı  Data / Veri  Information / Malumat  Knowledge / Bilgi  Wisdom / İrfan, Bilgelik 7 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

8 Genel (1)  Yazılım 8 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi  Donanım

9 Genel (2)  Bilişim Teknolojileri / Bilgi Sistemleri Belli bir hizmetin sağlanabilmesi ve kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm donanım, yazılım ve iletişim altyapısıdır. 9 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

10 Genel (3)  Yazılım Hayatımızın İçinde….  Otomotiv  Buzdolabı, Çamaşır Makinesi  Asansör  Uzay mekiği  Finans, Bankacılık  Cep telefonları 10 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

11 Genel (4)  İşletim Sistemi  DOS  Microsoft Windows  UNIX  Linux  iOS  Android  vb. 11 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

12 Genel (5)  Kayıt (Registration): Bir hesap oluşturulması için tamamlanması gereken süreç. 12 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

13 Genel (6)  Hesap: Bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlanabilmek için gerekli olan kullanıcı adı ve parola ikilisidir. 13 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

14 Genel (6)  Login: Kaynaklara ulaşmak için oturum açmak 14 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

15 Genel (5)  İçerik: Bir web sitesinde bulunan yazılı ve görsel tüm materyaller  İçerik Yönetim Sistemleri: Bir web sitesinde bulunan içeriğin yönetildiği sistem.  Download: Internet'ten ya da başka bir sistemden ihtiyaç duyulan bir dosyanın (doküman, rapor, program vs.) bilgisayara kopyalanarak indirilmesidir. 15 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

16 Genel (6)  Log: Sunucu üstünde bulunan bir dosyadır. Bu dosyaya; sunucunun çalışma kayıtları, hata kayıtları yanında dışarıdan gelen bağlantı isteklerinin nereden geldiği ve sunucu üstünde nerelere ulaştığının kayıtlarını tutar. Bir nevi o kaynağa erişim sağlayanın ayak izlerinin tutulduğu dosyadır. 16 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

17 Genel (7)  Animasyon: Grafiklerin belli bir senaryo doğrultusunda canlandırılması işlemi. 17 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

18 Donanım (1)  Dijital Aygıt: Sayısal veriyi işleyebilen tüm elektronik cihazlara verilen gelen addır. Bilgisayarlar, cep telefonları birer dijital aygıttır.  DSL (Sayısal Abone Hattı): Bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek hızda Internet erişimi sağlayan bir teknolojidir. Dial-up bağlantıya göre daha hızlı altyapı sunar.  Cache Bellek: Bir veriye daha hızlı erişebilmek için kullanılır. Bilgisayarda ya da Internet sayfasında eğer bir veriye daha önce erişilmişse, bu veri belleğe kaydedilir ve ihtiyaç duyulduğunda hafızadaki bu veri iletilerek hızlı erişim sağlanmış olur. 18 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

19 Donanım (2)  Gateway (Ağ geçidi): Farklı ağ iletişim kuralları kullanan sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Bir başka deyişle aynı dili konuşamayan iki ağ arasında tercüman vazifesi görür. 19 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

20 Donanım (3)  Port: Fiziksel olmakla beraber aynı zamanda mantıksal bir arabirimdir. 20 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

21 Donanım (4)  Encoder: Bir verinin gizlilik, güvenlik, yer kazanma, standartlaştırma gibi amaçlarla başka bir veriye çevrilmesini sağlayan sistemdir (uygulama ya da bir cihaz tarafından gerçekleştirilebilir)  Ethernet: Yerel ağda kullanılan bir bilgisayar ağı teknoloji ailesidir. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlar ve diğer sistemler (yazıcı vs.) bu sayede ağ üzerinden iletişim kurabilirler. 21 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

22 Yazılım (1)  Uygulama (Application) Belli bir amacı gerçekleştirmek için (hesap, yazı vs.) kullanılan yazılımdır.  Arabirim / Arayüz Bir Internet sayfası, uygulama ya da programın kullanılabilmesi için sunulur.  İstemci (Client) Internet hizmeti, masaüstü uygulaması (bankacılık uygulaması, hastane yönetim sistemi vs.) gibi sistemlere bağlanan uç birim/uygulama ya da kişidir. 22 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

23 Yazılım (2)  Veri tabanı: Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.  Veri yönetimi: Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.  Yazılım tasarımı: Yazılım gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen çözüm. 23 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

24 Yazılım (3)  E-ticaret : Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının Internet ağları üzerinden yapılmasıdır. Internet yardımıyla bu hizmeti sağlayan kurumlardan ürün ya da hizmet alımı yapılabilir. Bu ürün ya da hizmet için güvenli bir şekilde ücret ödenebilir.  Freeware: Kamuya açık ve ücretsiz yazılım. Yazılımı herhangi bir ücret ödemeden bilgisayar indirip, kullanabilmek mümkündür. Yazılımın ücretsiz olması açık kaynak kodlu olduğu anlamına gelmez.  Subscriber: Abone 24 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

25 Yazılım (4)  Cloud: Belirli bir hizmetin farklı teknolojiye sahip farklı alanlardan kullanılabilmesi için geliştirilen altyapıdır. Bu hizmet Internet altyapısı kullanılarak sağlanır ve Internet'e erişebilen istemciler güvenli olarak hizmet alabilir.  Add-in / plugin: Bir uygulamanın özelliklerini zenginleştirmek amacıyla, o uygulama üzerine entegre edilmiş programdır.  Betik (Script): Tek seferde tanımlı bir işi gerçekleştirmek için hazırlanan küçük komutlar dizisidir. 25 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

26 İletişim (1)  Access: Belirli bir hizmet almak amacıyla sunulan Internet sayfası ya da uygulamaya erişmek olarak nitelendirilebilir. Bazı hizmetler güvenli olduğu için erişebilmek için şifre girmek gerekebilir.  Erişilebilirlik: Bir Internet sayfası ya da uygulamaya teknolojik altyapı ya da fiziksel çevreden bağımsız olarak mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesi tarafından erişimin sağlanması anlamına gelmektedir.  Ağ bağlantıları: Bilgisayarların Internete ve diğer bilgisayarlara bağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan bağlantılardır. 26 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

27 İletişim (2)  Dial-up (Çevirmeli ağ): Internet'e ya da başka bir ağa modem ile telefon hattı üzerinden numara çevrilerek bağlantı kurulmasıdır.  3G Yeni nesil cep telefonu ve el bilgisayarlarında (tablet bilgisayar) bulunan kablosuz iletişim teknolojisidir. Yüksek hız sayesinde kaliteli Internet hizmeti alınabilir, görüntülü görüşme gerçekleştirilebilir. 27 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

28 Web (1)  HTML: Web sayfalarının hazırlanmasında kullanılan kodlama dilidir.  Link: Kaynağa dış dünyadan erişim sağlanabilmesi için tanımlanan adres.  Browser (Tarayıcı) Tüm Internet sayfalarının (bankacılık, arama motoru vb.) içeriklerini görebilmek için kullanılan uygulamadır. Örnek: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, vb. 28 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

29 Web (2)  Cookie: Bazı Internet sayfalarının, bağlantı kuran kişiye ait temel bilgileri kullanıcının bilgisayarına kayıt etmesidir. Bu bilgiler sayesinde kullanıcı aynı sayfaya tekrar bağlantı yaptığında kullanılır. Browser (tarayıcı) üzerinde bulunan ayarlarla bu bilgilerin silinmesi sağlanabilir.  Status update: Durum güncelleme 29 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

30 Ağ (1)  Genişbant: Yüksek hızda ağ hizmeti (Internet bağlantısı vs.) anlamına gelmektedir. Örnek: ADSL, Kablo internet, uydu internet  Domain: Aynı organizasyonda çalışan tüm sistemlerin (kullanıcılar, bilgisayarlar, sunucular vs.) sanal olarak konumlandırılmasıdır. Fiziksel olarak farklı yerlerde olan sistemler de aynı domain'in bir parçası olabilmektedir.  Host: Web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır. 30 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

31 Ağ (2)  FTP: Dosya aktarım iletişim kuralı. Bir verinin bir sistemden (bilgisayar vs.) başka bir sisteme aktarılması için kullanılan protokoldür. Aktarma işlemi Internet gibi ağ üzerinden gerçekleştirilebilir. 31 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi  DNS (Alanı Adı Sistemi): Internet sayfası isimlerini bölümlemeye, bu bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan bir sistemdir.  ISDN: Ses, görüntü ve verilerin sayısal olarak birleştirilip aynı hat üzerinde taşınmasıdır.  Tunneling: Verinin bir tünelden güvenli bir şekilde iletilmesidir.

32 Açık Kaynak  Açık Web Standartları Internet sayfalarının kodlarının açık bir standarda bağlı olmasıdır. Kodlar ve bu kodların standartları kamuoyuna açıktır. 32 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

33 Güvenlik (1)  Bilgi Güvenliği: Belli bir amaç için kullanılan verilerin sadece yetkililerin görebilmesi ve kullanabilmesi, yetkili olmayanların verilere erişememesidir.  Encryption (Şifreleme): Bir veri ya da bilginin belli bir algoritmaya göre şifrelenmesidir. Bu sayede yetkili olmayan kişiler verilere erişse bile açamazlar. Açabilmek için belli şifreye ihtiyaç duyulmaktadır.  BOT Yaygın olarak "robot" olarak adlandırılan ve Internet dünyasında sıkça duyulan pek çok bilgisayar işlemini otomatik yapabilen yazılımlardır. Özellikle arama motorlarında veri endekslenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 33 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

34 Güvenlik (2)  Hacker, Cracker: Kişilerin sahip oldukları sistemlerdeki bilgileri izinsiz bir şekilde erişerek kendi çıkarı doğrultusunda kullanan kişilerdir.  Penetrasyon: Bilişim Sistemleri’ni oluşturan altyapı, donanım, yazılım ve uygulamalara bir saldırganın izlemesi öngörülen yöntemler kullanılarak yapılan saldırı ve müdahaleler sonucunda güvenlik açıklarının tespit edilip bu zafiyetlerin kullanılarak sistemlere sızılmaya çalışılmasıdır.  Siberuzay / Siber savaş: Bilgisayarların ve onu kullanan insanların internet ve benzeri ağlar içinde kurduğu iletişimden doğan sanal gerçeklik ortamını anlatan metaforik bir soyutlamadır. (sanal alem de denebilir) 34 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

35 Güvenlik (3)  Sistem Yönetimi: Bilgi işlem birimlerinde yazılımların ve bilgi servislerinin barındırıldığı donanımların (bilgisayar vb.) ve cihazların bakımının, güvenliğinin ve idamesinin sağlanması  Sosyal Medyada Güvenlik: Sosyal medyada gizlilik ayarları 35 TÜBİTAK - UEKAE / G222 Birimi

36 TEŞEKKÜRLER…


"TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu Bilişim Terimleri 27 Mart 2012 Müberra SUNGUR, Y.Müh., PMP Ahmet DİKİCİ, Y.Müh., PMP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları