Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bodrum Algısı ve Konumlandırma Araştırması 2012. Yönetici Özeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bodrum Algısı ve Konumlandırma Araştırması 2012. Yönetici Özeti."— Sunum transkripti:

1 Bodrum Algısı ve Konumlandırma Araştırması 2012

2 Yönetici Özeti

3 3 Bodrum Algısı ve Konumlandırma Araştırması Bodrum doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve gece hayatıyla öne çıkan turizm beldelerimizden biridir. Bodrum’a 2011 yılında toplam 3.183.424 turist gelmiştir. Tablo 1: Bodrum 2011 Turist Dağılımı Gelen turistlerin % 82’ si ilkbahar ve yaz aylarında geldiklerinden ötürü, Bodrum Ocak ve Mayıs ayları arasında ‘ölü sezona’ girmektedir. Bodrum konumlandırma araştırmasının amacı, Bodrum’u yeniden konumlandırma stratejisini geliştirmek için data toplamak ve global bir şehir olarak tanınmasını sağlayacak önerileri belirlemek üzere yürütülmüştür. Araştırma için hedef kitleler belirlenmiştir. Bunlar aileler, genç profesyoneller, üniversite gençleri, A Plus ve ticari paydaşlardır. Hem hedef kitleler hem de ticari paydaşlar için araştırmalar yurtiçi ve Almanya, İngiltere ve Rusya ‘ da yönetilmiştir. 2011 Turist SayısıGelen Turist Sayısı% 1. Çeyrek Toplamı28.3871 2. Çeyrek Toplamı551.31217 3. Çeyrek Toplamı1.777.39956 4. Çeyrek Toplamı826.32626 Genel Toplam3.183.424100

4 4 Araştırmanın Yöntemi Araştırma kapsamında farklı 11 paydaş ile yüz yüze anket, online anket, derinlemesine görüşme ve fokus grup yapılmıştır. YurtiçiYurtdışı ÖRNEKLEM Online Fokus Grup Derinlemesine Görüşme Online Yüz Yüze Görüşme Hedef Grup Yüz Yüze Görüşme Derinlemesine Görüşme Derinlemesine Görüşme Ticari Paydaş LOKASYON

5 5 Araştırmanın Yöntemi Yurtiçi paydaşlar kapsamında: Online anket yöntemiyle anne-babalar (500 örneklem), genç profesyoneller (1.000 örneklem), üniversite gençleri (1.000 örneklem) ile, Fokus grup yöntemiyle anne-babalar (10 örneklem), genç profesyoneller (22 örneklem), üniversite gençleri (22 örneklem), A+ SES Grubu (4 örneklem) ile, Derinlemesine görüşme yöntemiyle organizatörler (45 örneklem) ile, Yüz yüze görüşme yöntemiyle Bodrum Esnafı (300 örneklem) olmak üzere toplam 2.913 örneklem ile görüşme yapılmıştır. Yurtdışı paydaşlar kapsamında: Online anket yöntemiyle üç farklı ülkede ayrı ayrı olmak üzere (Rusya, İngiltere, Almanya) anne-babalar (200’er örneklem), genç profesyoneller (200’er örneklem), üniversite gençleri (200’er örneklem) ile, Yüz yüze görüşme yöntemiyle Bodrum’da tatilini geçirmekte olan turistler (200 örneklem) ile, Derinlemesine görüşme yöntemiyle yurtdışı organizatörler (6 örneklem) olmak üzere toplam 2.006 örneklem ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada kalitatif ve kantitatif olmak üzere farklı araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu teknikler doğrultusunda hem nitel hem de nicel veriler elde edilmiştir. Kantitatif yöntemde saha çalışması kapsamında online ve yüz yüze versiyonlar olmak üzere 8 farklı anket formu tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kalitatif yöntemde ise saha çalışması kapsamında fokus grup ve derinlemesine görüşme olmak üzere 5 farklı akış tasarlanmış ve uygulanmıştır.

6 6 Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın saha çalışmasına 6 Şubat 2012’de başlanmış ve 1 Mart 2012 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Saha çalışması başlamadan önce soru formları yapılan pilot çalışmalarla test edilmiş, gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır. Anketleri yapacak görüşmeciler itinayla seçilmiş, çalışmaya katılan anketörlere görüşme teknikleri eğitimi verilmiş, tüm anketörlerin proje brifi toplantısında katılmaları sağlanmıştır. Görüşme Teknikleri Eğitimi kapsamında; Xsights görüşmecileri soruları nasıl sormaları gerektiği, vücut dili, tarafsızlık ve örneklem konularında eğitilmiş, proje bilgilendirmesi toplantısında araştırmanın niteliği hakkında bilgilendirilmişlerdir. Saha çalışması boyunca Xsights’ın kadrolu süpervizörleri saha çalışmasını rutin aralıklarla kontrol etmiş, yapılan anketlerin belirli bir kısmını tekrar aramış ve elde edilen verilen doğruluğunu teyit etmiştir. Veri girişi ve mantık kontrolü aşamalarında veri dosyası oluşturulduktan sonra elektronik ortamda verilerin mantık kontrolü yapılmış, denekten veya anketörden kaynaklı olabilecek hataların tamamı ortadan kaldırılmıştır. Açık uçlu soruların kodlanması için ise saha araştırması devam ederken, ilk yüz anketten sonra kod çerçevesi oluşturulmuştur. Açık uçlu soruların tamamı belirlenmiş kod çerçevesine göre sınıflandırılmıştır. Focus grup yapılacak katılımcılar itina ile seçilmiş, Xsights şirket merkezinde ve katılımcılara uygun toplantı mekanlarında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşme yapılacak katılımcılar Xsights ve Boom Pazarlama tarafından belirlenmiş, katılımcılar araştırmanın kapsamı ve görüşme süresiyle ilgili bilgilendirildikten sonra görüşmeler yapılmıştır.

7 7 Hedef Paydaşlar: Aileler Yurtiçinde hedef paydaşlardan biri olan aile paydaşı için Türkiye genelinde 1.000 anne ve baba ile online araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmada sorular, ailede tatil kararını veren ebeveyn tarafından cevaplanmıştır. Yapılan kantitatif araştırmadan başka bu hedef kitle ile kalitatif araştırma da yürütülmüş, anne ve babalarla Ocak ayında iki fokus grup toplantısı düzenlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda tatil kararını verenlerin %52’sinin anneler, %48‘inin babalar olduğu tespit edilmiştir. Kalitatif araştırmadan çıkan sonuçlar ‘ tatil araştırması ve seçiminin ’ anneler tarafından yapıldığını, daha sonra babalar tarafından ‘ onaylandığını ‘ desteklemektedirler. Araştırmaya katılan anne ve babaların çoğu ( %68) yılda bir kere, %25’i iki kere, %7’si ise üç kere ya da daha çok sıklıkla tatile çıktıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan aile hedef kitlesinin %98’i tatile Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tatile giderken; % 7‘si kışın, % 7’si ilkbaharda, %3‘ü ise sonbaharda tatile gittiklerini belirtmişlerdir. Tatil seçiminde yakın çevre (%42) ve aile (%39) büyük rol oynarken, internet siteleri (%55) ve tur şirketleri (%26) önemli ve güvenilir bilgi kaynakları arasında sayılmaktadır. Aile paydaşı araştırmasına katılanların %52‘si online alış-veriş yaptıklarını, %38’i online tatil satın aldıklarını belirtirken %19‘u tatili kesinlikle online olarak satın almayacaklarını ifade etmişlerdir. Bu kitlede dikkat çeken bir bulgu etstur.com, tatilsitesi.com ve gezisitesi.com’un anne ve babaların en çok ziyaret ettikleri web siteleri olduğudur. Aileler gazete ve dergilerde gördükleri tatil reklamlarını daha çok hatırladıklarını ifade ederken, web siteleri ve televizyon gibi basılı mecrayı da takip etmektedirler. Geleneksel basın mecralarında hatırlanan reklam öğeleri deniz, kum, güneş olurken; web sitelerinde görülen reklamlardan en çok promosyon ve indirimler ebeveynlerin hatırlarında kalmaktadır.

8 8 Hedef Paydaşlar: Aileler Anne ve babaların %81’i sosyal paylaşım sitelerine üye olduklarını belirtmektedirler ve bunların arasında Facebook birinci, Twitter ikinci, Google + da üçüncü sırada yer almaktadır. Ailelerin yarısından biraz fazlası seyahat ederken internete bağlanmaktadır ve bağlananların %85‘i telefonlarından internete girerken %63‘ü bilgisayar ya da laptoplarından, %14‘ü ise tablet bilgisayardan internete erişim sağlamaktadırlar. Ebeveynlerin internete girme sebepleri arasında sosyal paylaşım sitelerini ziyaret etmek (%81), haberleri takip etmek ( %63) ve e-postaları kontrol etmek ( %56) gelmektedir. Bu paydaşın %64’nün cep telefonuna uygulama indirmesi mümkündür. Hâlihazırda kullandıkları uygulamaların başında facebook, oyunlar ve twitter gelmektedir. Aileler tatile çıkarken kendi otomobillerini tercih etmektedirler (%38), otobüs (%35) ve havayolu (%19) diğer tercih edilen ulaşım yollarıdır. Aileler tatil süresince konaklamak için tatil köyü/büyük otel (%32) ile pansiyon (%26) ve küçük oteller (%23) ile kendi yazlıklarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu paydaş tatil boyunca gidecekleri yerleri daha çok arkadaş ve aile tavsiyesi üzerine seçtiklerini belirtirken (%61), online siteler (%32) ve sosyal medyanın da (%26) rol oynadığı görülmektedir. Anne ve babaların % 65’i tatil boyunca yaptıkları harcamaları nakit yaparken, kredi kartı kullanan %35’lik kesim daha çok Master kartı (%82) tercih etmektedirler. Bodrum aile paydaşında tatil denince ilk akla gelen yerdir (%48). Bodrum’u, Antalya (%36) ve Marmaris takip etmektedir. (%16). Araştırmaya katılan anne ve babaların %45’i Bodrum’a daha önce gitmiştir. Ailelerin en çok gitmek istedikleri beldeler Bodrum, Çeşme ve Marmaris’tir. Ailelerin beklentileri ucuz konaklama imkânları bulunması, sevilen otellerin olması ve tatil yapacakları beldenin tarihi yerlere yakın olmasıdır. Bodrum ailelerin tüm bu beklentilerini karşılamaktadır.

9 9 Hedef Paydaşlar: Aileler Bodrum deyince aile paydaşının aklına ilk deniz, kum ve güneş gelmektedir. Anne ve babalara göre Bodrum‘u en iyi mavi ve beyaz temsil ederken, Bodrum’un çağrıştırdığı hisler mutluluk, eğlence ve huzurdur. Kalitatif araştırma sonucunda ortaya çıkan algı haritasında Bodrum ebeveynlerin aklında ‘ ucuz tatil ’, ‘deniz /kum ’,‘ doğal güzellikler ’ ve ‘eğlence’ gelmektedir. Bu kavramlar içerisinde masmavi deniz, huzur, konfor gibi olumlu kavramlar bulunurken; kalabalık, çarpık yapılaşma, ulaşım zorlukları gibi üzerine gidilmesi gereken noktalar da belirtilmiştir. Ailelerin % 80‘i, Bodrum’a yaz aylarında gitmek isterken % 33’ü kış sezonunda kesinlikle Bodrum’a gitmek istemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak da işletmelerin kapalı olmasını ( %50), hava koşullarını (%25) ve zamansızlığı (%25) göstermişlerdir. Anne ve babalar Bodrum da turizmin canlanması için festivaller, müzik festivalleri, spor festivalleri düzenlenmesini önermişler ve %38’i bu tarz aktivitelere katılmakla ilgilenebilecekleri belirtmişlerdir. Bodrum aileler için çekici bir tatil mekânıdır (%60). Bodrum‘u çekici bulmayan ebeveynler, sebep olarak kalabalık, gürültü ve ailelere yönelik eğlence imkânları olmamasından şikâyet etmişlerdir. Yapılan fokus grup çalışmalarında Bodrum’ u aileler için daha çekici bir belde haline getirmek için akvaryum, çocuklara yönelik su parkları, Disneyland tarzında eğlence yerleri açılmasını önermişlerdir. Aileler tatillerinde doğayı daha yakından tanımak (% 77) ve tarihi yerleri gezmek (% 71) istemektedirler. Bodrum bu konuda sunduğu imkânlarla bu paydaş için öne çıkabilir. Bodrum‘un aileler tarafından en iyi bilinen koyları Gümbet (%73), Turgutreis (%67) ve Türkbükü (%53) ve Gümüşlüktür (% 53). Öte yandan Bitez ve Yalıkavak, ailelerin aradığı özelliklere sahip koylar olmakla beraber, bu hedef kitle arasında diğer koylara oranla fazla bilinmemektedir. Bu paydaştaki katılımcıların %6’sı Bodrum eşsiz derken, %22’si Bodrum’u Yunan Adalarına, %7’si Barcelona’ya ve %7si Dubrovnik’e benzetmiştir. Bu hedef kitledeki katılımcılar en çok Facebook, Youtube ve Twitter’ ı kullanmaktadırlar.

10 10 Hedef Paydaşlar: Genç Profesyoneller Bu araştırma kapsamında 24-34 yaş arasında 1.000 bekâr, genç profesyonelle online anket yapılmış, buna ek olarak bu hedef kitlesiyle dört fokus grup gerçekleştirilmiştir. Yapılan online araştırmadan çıkan sonuçlara göre bu hedef gruba ait gençlerin %65’i yılda bir kez, %27’si iki kez, %8’İ üç ya da daha fazla sıklıkla tatile çıkmaktadırlar. Aile paydaşında da olduğu gibi bu hedef kitlenin de tatil için tercih ettiği aylar çoğunlukla yaz aylarıdır (%89). Bu grup için tatil konusunda en önemli haber kaynakları arkadaşları (%50), web siteleri (%46) ve aileleridir (% 46). Bu kategorideki gençler en çok arkadaşlarından (%92), ailelerinden (%92) ve sosyal paylaşım sitelerinden (%66) aldıkları bilgilere güvenmektedirler. Bu grup arasında en sık bilgi edilen websiteleri etstur.com (%50), tatil.com (%33) ve tatilsepeti.com (%33)dur. Bu hedef kitle en çok gazete ve dergilerde gördükleri tatil reklamlarını hatırlamaktadırlar. Bu hedef kitlede her on kişiden altı tanesi (%62) online alış-veriş yapmıştır, ne var ki bu grubun sadece %25‘i, tatillerini online satın almışlardır. Genç profesyonellerin %31‘i kesinlikle online tatil almayacaklarını belirtmişlerdir. Bu hedef kitledeki katılımcılar ulaşım konusunda otobüs şirketleri (%39) ile havayollarını (%31) tercih etmekte, konaklama için ise pansiyon (%31), butik oteller (%27) ya da arkadaş ve ailenin (%27) yazlık evlerini tercih etmektedirler. Bu grup için arkadaşları en önemli referans grubudur. Dolayısıyla arkadaşlarının öneri ve deneyimleri tatil seçimi yapma konusunda en önemli faktördür (%81).

11 11 Hedef Paydaşlar: Genç Profesyoneller Tatil denilince bu paydaşın aklına Bodrum(%73), Fethiye (%32) ve Marmaris (%27) gelmektedir. Bu gruptakiler en çok Antalya (%46), Bodrum(%43) ve Ayvalık’a (%31) gitmişlerdir. Bodrum bu paydaşın en çok gitmek istediği tatil beldesi olarak başı çekmektedir (%73). Bu grubun tatilden beklentileri spor aktiviteleri (%41), doğa keşifleri (%25) ve dinlenmektir (%25). Yapılan kalitatif çalışmalarda, özellikle bu gruptaki erkeklerin, ekstrem sporlara yüksek ilgi gösterdikleri ve günlük hayatlarında yapamadıkları spor aktivitelerini (paintball, ralli, yamaç paraşütü) gibi aktiviteleri tatilde yapmak istedikleri gözlemlenmiştir. Bu grup için Bodrum’u simgeleyen renkler, mavi (%42) ve beyazdır (%36). Bu grubun Bodrum’la özeleştirdikleri duygular ise sırasıyla eğlence, aşk ve özgürlüktür. Bu hedef kitledeki katılımcıların %72’si Bodrum’a yaz sezonu dışında da gidebileceğini belirtmiştir. Uluslararası spor organizasyonları, festival ve konserler bu grubu yaz ayları dışında da Bodrum’a çekebilecektir. Bu grup en iyi Gümbet (%83), Turgutreis (%67) ve Türkbükü (%67) koylarını tanımaktadır. Yalıkavak (%42) ise en çok gitmek istedikleri koydur. Bu grup için Bodrum Yunan adaları, Barcelona, Girit ve İbiza'yı çağrıştırmaktadır.

12 12 Hedef Paydaşlar: Üniversite Öğrencileri Bu araştırmada Türkiye genelinde, 18-24 yaşları arasında, 1. 000 üniversite öğrencisiyle görüşülmüştür. Görüşülen üniversite öğrencilerinin % 58’i erkek, % 42’ si kadındır. Bu hedef kitledekiler tatil konusundaki bilgi kaynakları aileleri (%51), yakın çevreleri (%45) ve web siteleridir(%37). Bu hedef kitlesinin en çok güvendiği bilgi kaynakları arasında ise aile (%58), sosyal çevre (%81) ve üniversite kulüpleri (%63) bulunmaktadır. En çok bilgi alınan websiteleri arasında etstur.com (%43), tatil.com (%33) ve tatilsepeti.com ( %32) bulunmaktadır. Bu hedef kitlesinin % 43’ü daha önce online alış-veriş yaptıklarını, %12‘si daha önce online tatil aldıklarını belirtmişken, % 30‘u ise kesinlikle online tatil satın almayacaklarını belirtmiştir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %60’ı tatil süresince internete bağlandıklarını belirtmişlerdir. Tatil sırasında internete bağlananların %81’i telefonlarından, %61’i ise dizüstü bilgisayarlarından bağlandıklarını ifade etmiştir. Üniversite öğrencileri arasındaki en popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook (%85), Youtube (%61) ve Google + (%49) dır. Bu hedef grubun cep telefonlarının %70’i mobil uygulama indirebilecek özellikleri taşımaktadır. Cep telefonlarında en çok Facebook, oyun ve Twitter uygulamaları bulunmaktadır.

13 13 Hedef Paydaşlar: Üniversite Öğrencileri Bu hedef kitle ulaşım için otobüs ile özel araç tercih ederken, konaklama için tatil köyleri ile kendi yazlıklarını tercih etmektedirler. Tatil denince ilk akla gelen yerler Bodrum (%48) ve Antalya(%44) dır. Bu paydaşın %36’sı Antalya’da, %22’si ise Bodrum da tatil yapmışlardır. Bu hedef kitlesinin en çok gitmek istedikleri tatil destinasyonları Bodrum (%60), Çeşme (%40) ve Marmaris(%60) tir. Doğayı keşfetmek (%66), tarihi yerleri gezmek (%51) ve spor yapmak (%55) bu hedef kitlenin yapmak istediklerinin başında gelmektedir. Bodrum denince üniversite öğrencilerinin akıllarına özgürlük, deniz, kum ve güneş gelmektedir. Yapılan kalitatif çalışmada Bodrum‘un üniversite öğrencilerinin ‘ temel deneyimlerinden’ biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bodrum’a tatile gitmek bir ‘ özgürlük ‘ ifadesidir. Bodrum’un doğal güzellikleri, eğlence hayatı, spor imkânları ve tarihi dokusu üniversite öğrencileri için özel bir yer tutmaktadır. Bodrum’un renkleri mavi (%35) ve beyaz (%32), temsil ettiği duygular ise özgürlük (%14), huzur (%10) ve eğlence (%8) dir. Üniversite öğrencilerinin %71’i Bodrum’u çekici bulmaktadır. Bodrum’u çekici bulmayanların gösterdiği neden ise Bodrum‘un çok kalabalık (%15) ve pahalı (%57) olmasıdır. Gümbet, Turgutreis ve Türkbükü üniversite öğrencilerin en çok bildikleri koylardır. Yalıkavak, Turgutreis ve Türkbükü en çok gitmek istenilen koylarıdır. Bu paydaş Bodrum’u Barcelona, Dubrovnik ve Yunan Adalarına benzetirken, %58’i Bodrum'a yaz sezonu dışındaki aylarda gitmeye sıcak bakmaktadırlar. Bunun için eğlence/gece hayatının canlı olması uluslararası organizasyonlar yapılmasını önermektedirler.

14 14 Hedef Paydaşlar: A Plus Bu araştırma kapsamında bir fokus grup ve 10 tane derinlemesine görüşme yapılmıştır. Toplamda görüşülen katılımcıların %50'sinin Bodrum‘da yazlığı bulunmaktadır. Bu paydaştaki katılımcılar, Bodrum’a ‘nostaljik’ yaklaşımlarıyla öne çıkmaktadırlar. Katılımcılar Bodrum’un doğal güzelliklerini, tarihi ve orijinal yapısını öne çıkartırken, şu anda Bodrum’un bulunduğu durumdan memnuniyetsizliklerini de ifade etmektedirler. Bodrum’daki kalabalık, gürültü seviyesinin yüksek olması, çarpık yapılaşma ve yaz sezonu dışında işletmelerin kapalı olması başlıca şikâyet nedenleridir. Bu grup için Bodrum’un rakibi Kalkan ve Çeşme’dir. Bu gruptaki katılımcılar tatil için Yunan Adalarını (Kos, Somos, Mikanos), Cannes, Monoco ve Saint Tropez‘i de tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu hedef paydaştaki katılımcılar Bodrum’da her sezon açık işletmeler ile kaliteli hizmet üzerinde durmaktadırlar. Plastik sandalyeler, tenteler, iskeleler, taklit/sahte markalı ürünler, floresan lambalı mağazalar Bodrum’u çirkinleştirmektedir. Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin kalitesinin her yıl biraz daha düştüğünü üzülerek izlediklerini ifade etmektedirler. A plus katılımcılar kendilerine ayrıcalıklı davranılmasından çok ‘doğal’ mekânlarda bulunmak istemektedirler. Dolayısıyla kendilerine verilecek ‘özel’ bir hizmeti değil; standartları yüksek olan tatil lokasyonları ve işletmeleri seçmektedirler. Yapılan çalışma sonucunda bu gruptaki katılımcıların Bodrum’a yaz ayları dışında gelme olasılıklarının çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak bundan önce en azından bazı tanınmış butik otel ve restoranların her sezon açık olması gerekmektedir. Bu gruptaki katılımcılar yaz sezonu dışında düzenlenecek festival, konser, yarışma ve fuar aktivitelerine kesinlikle katılacaklarını belirtmişlerdir. Bu paydaş Bodrum’un yüksek bir potansiyeli olduğuna diğer tüm paydaşlardan daha çok inanmakta ama Bodrum’un tanıtımının iyi yapılmadığına ve iyi yönetilmediğine işaret etmektedirler. Sınırlı sayıda olmakla beraber bu grubun bir kısmı Bodrum‘a yerleşmek istemektedir. Bodrum’daki sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu belirtirken, eğitim ve ulaşım konularında ciddi çekinceleri bulunmaktadır.

15 15 Hedef Paydaşlar: Turistler Bodrum araştırması kapsamında Bodrum’u tanıyan toplam 200 turist ile görüşülmüştür. Görüşülen turistlerin %70‘i daha önce Türkiye‘ye geldiklerini belirtmişlerdir. İstanbul (%56) ve Antalya (%37) turistlerin daha önce gittikleri şehirlerin başında gelmektedir. Bodrum denince turistlerin akıllarına mavi (%56) ve beyaz (%23) renkleri ile dinlenmek (%24), barış (%20) ve mutluluk (%13) hisleri gelmektedir. Ocak ayında görüşülen turistlerin %80‘i Bodrum’u arkadaşlarından, % 73‘ü web sitelerinden, % 52‘si seyahat dergilerinden ve % 52’si sosyal medyadan duymuştur. Bodrum gezgin paydaşı için marinası ve gece hayatıyla öne çıkmaktadır. Bodrum’un turistlerin beklentilerini karşılamadığı noktaları ise spor olanakları ile uygun fiyatlı konaklama tesislerinin olmamasıdır. Bodrum‘a gelen turistlerin %46’si cep telefonlarını tatilde de kullanmaktadırlar ve cep telefonlarını kullananların %86’sı operatörü otomatik, % 14’ü ise manuel olarak seçmektedirler.

16 16 Hedef Paydaşlar: Ticari Paydaşlar Bodrum Algı ve Konumlandırma Araştırması kapsamında 300 esnaf, 45 yerli tur operatörü ve organizasyon şirketi, altı tane de yabancı tur operatörü ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonunda Bodrum esnafının ekonomik açıdan zor bir durumla karşı karşıya kaldığı ve yaz ayları dışındaki dönemlerde de Bodrum’a yerli ve yabancı turist çekmenin hem esnafın hem de beldenin ekonomik durumunu düzeltmek açısından çok büyük bir önem ve aciliyet taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bodrum esnafının %40’ı Bodrum’da durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine inanmaktadırlar. Araştırma kapsamında görüşülen esnafın % 72’si 1 ile 5 kişi arasında işçi çalıştıran küçük işletmelerden oluşmaktadır. Esnafın %69’u 6 ile 9 ay arasında ‘ölü sezona’ girdiklerini ve bu dönemde %65’lik iş kaybına uğradıklarını, %85‘i ise eleman sayısını azalttıklarını belirtmişlerdir. Bodrum esnafının %75‘i bir çeşit ‘tanıtım’ yaptığını, %31’i ise facebook’u kullandığını belirtirken, esnafın yılda ortalama 2.326 TL tanıtım amaçlı harcadığı ve bu bütçenin büyük bir bölümünün (%48) ‘el broşürlerine’ harcandığı tespit edilmiştir. Yerli tur operatörleri üçte biri Bodrum’daki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederken (%33), % 42’si Bodrum’un durumunda bir değişme olmadığını belirtmiştir. Bu paydaştaki görüşmecilerin %56’sı kış ve bahar aylarında Bodrum’la ilgilenmediklerini, %60’ı da Bodrum’un Nice, Cannes, Valencia gibi global bir şehir olabileceğine inanmadıklarını dile getirmişlerdir. Görüşülen yerli ticari paydaşlarda Antalya’da çalışmayı tercih eden organizatörlerin sayısı Bodrum’da çalışmayı tercih edenlerin altı katı olarak belirlenmiştir. Bodrum’da çalışmayan şirketlerin %36’sı Bodrum’da ‘kesinlikle’ çalışmayacaklarını belirtirken, bunun sebebini ise Bodrum’da hizmet kalitesinin düşük olması ile tesislerin yeterli olmaması olarak göstermişlerdir.

17 17 Hedef Paydaşlar: Ticari Paydaşlar Yerli ticari paydaşlar, belediyenin daha etkin bir rol oynaması gerektiği konusunda hemfikirdir. Belediyeden daha fazla organizasyon, daha fazla hizmet ve daha geniş bir vizyon beklemektedirler. Görüşülen esnafın çoğu Bodrum’da fark yaratabilmenin çok zor olacağının altını çizerek daha önce yapılan denemelerin başarısızlıklarını dile getirmişlerdir. Bu paydaş Bodrum’un doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, tarihi yapısının altını çizmek, Bodrum’un ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğinin ve daha fazla tanıtım yapılması ve hepsinden önemlisi yurtdışından direkt uçuşların başlatılmasının aciliyetini ifade etmişlerdir. Bu araştırma kapsamında görüşülen yabancı tur operatörlerin Bodrum’a ilgisinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu paydaş Bodrum’un potansiyelinin yüksek olduğunu ama tanıtıma daha çok önem vermesi gerektiğini belirtmiştir. Ölü sezonu canlandırmak için festival düzenlemek, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, Bodrum’da geçen kitapların yazılması, filmlerin çekilmesi, lüks spaların, gurme restoranların, AVM’lerin açılması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Görüşülen altı şirketin de altısı Bodrum’ da yeni turlar düzenlemekle ilgilenebileceklerini ifade etmişlerdir.

18 1 Araştırmanın Yöntemi

19 19 Araştırmanın Yöntemi

20 Yurtiçi Yurtdışı Ticari Paydaş Hedef Grup LOKASYON ÖRNEKLEM Online Fokus Grup Derinlemesine Görüşme Yüz yüze anket Derinlemesine Görüşme Online Yüz yüze Görüşme Araştırma Sonuçları Çalıştayı Araştırmanın Yöntemi 20

21 Yurtiçi Yurtdışı Ticari Paydaş Hedef Grup LOKASYON ÖRNEKLEM Ebeveyn Genç Profesyoneller Üniversite Gençleri Turistler Esnaf Tur operatörleri/ organizasyon şirketleri Araştırma Sonuçları Çalıştayı Araştırmanın Yöntemi 21 Ebeveyn Genç Profesyoneller Üniversite Gençleri A Plus

22 Yurtiçi Yurtdışı Ticari Paydaş Hedef Grup LOKASYON ÖRNEKLEM Araştırmanın Yöntemi 22 345 6 2,000 4,919 2,568

23 YurtiçiYurtdışı PaydaşYöntemÖrneklemPaydaşYöntemÖrneklem Hedef Grup Üniversite GençleriOnline Araştırma1000 Üniversite Gençleri- Almanya Online Araştırma200 Genç ProfesyonellerOnline Araştırma1000 Genç Profesyoneller - Almanya Online Araştırma200 Anne-babalarOnline Araştırma500 Anne-babalar - Almanya Online Araştırma200 Üniversite GençleriFokus Gruplar22 Üniversite Gençleri - İngiltere Online Araştırma200 Genç ProfesyonellerFokus Gruplar22 Genç Profesyoneller - İngiletere Online Araştırma200 Anne-babalarFokus Gruplar10 Anne-babalar - İngiltere Online Araştırma200 A+ SES grubu mensuplarıFokus Grup4 Üniversite Gençleri - Rusya Online Araştırma200 A+ SES grubu mensupları In-depth görüşmeler 10 Genç Profesyoneller - Rusya Online Araştırma200 Anne-babalar -RusyaOnline Araştırma200 TuristlerYüz yüze görüşme200 Toplam2568Toplam2000 Ticari Paydaş Organizatörler In-depth görüşmeler 45OrganizatörlerIn-depth görüşmeler6 Bodrum Esnafı Yüz yüze görüşme 300 Toplam345Toplam6 Araştırmanın Örneklem Dağılımı 23

24 2 Hedef Kitle – Ebeveyn

25 Genel Algı Haritası – Türk Anne-Baba BODRUM Çarpık yapılaşma Kalabalık Deniz kum güneş Deniz kum güneş Masmavi deniz Magazin programları Yazınki canlılık Ucuz tatil Her şey dahil Çocuklarla vakit geçirme Doğal güzellikler Çocuklara farklı yerler gösterme Eğlence Eşimle vakit geçirme Yazlık için iyi bir yer Ulaşım pahalılığı Rahat kızlar Çocuklar için yapacak bir şey yok Konfor Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 Dinlenmek Çocukların büyümesine fayda Huzur

26 Tanıma ve Beğeni – Türk Anne-Baba Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 4,08 4,32

27 Bodrum’un Konumu – Türk Anne-Baba Doğal Güzellik Gelişmişlik/şehirleşme Eğlence Dinlenme Çeşme Antalya Alaçatı Marmaris Kapadokya Fethiye Alanya Ayvalık Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 Bodrum Foça Kaş Kalkan

28 Hedef Kitleden Alıntılar – Türk Anne-Baba Çocuklarla vakit geçirmek, onlara tarihi yerleri göstermek çok faydalı. Biz gece eğlencelerine katılamasak da, eşim de ben de Bodrum’ da olduğumuz için kendimizi daha özgür, daha genç hissettik. Ulaşım bizim için büyük sorun oldu, gittiğimiz koydan dışarı fazla çıkamadık… Bodrum’daki oteller harika, biz her şey dahil bir otele gittik, hala aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Çocuklar için yapacak bir şeyler olmalı, aqua parklar, akvaryum gibi yerler…

29 Tanıma ve Beğeni – Rus Anne-Baba Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Ebeveyn, Şubat 2012 4,25 3,63 Kaş

30 Tanıma ve Beğeni – İngiliz Anne-Baba Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Ebeveyn, Şubat 2012 4,20 4,02

31 Tanıma ve Beğeni – Alman Anne-Baba Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Ebeveyn, Şubat 2012 4,56 4,41

32 Demografik Özellikler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012

33 Tatil Alışkanlıkları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012

34 Tatil Seçiminde Bilgi Alınan Kaynaklar ve Güven Toplam 100 85 83 75 60 53 50 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

35 Web Siteleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

36 Online Tatil Satın Almaya Karşı Tutumlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

37 Tatil Sitelerine Duyulan Memnuniyet ve Güven Düzeyi Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012

38 Tatil Reklamları Hatırlanma Oranları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

39 Online AlışverişOnline Tatil Satın Alma Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

40 Sosyal Medya Araçları Kullanımı Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

41 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

42 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Amacı Tatilde Yanlarında Bulunulan Online Cihazların Kullanıldığı Yerler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

43 Cep Telefonuna Uygulama İndirilebilme Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 Kullanılan Uygulamalar %

44 Ulaşım ve Konaklama Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

45 Tatildeyken Gidilecek Mekan Kararını Etkileyen Faktörler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

46 Seyahat ve Tatillerde Tercih Edilen Ödeme Şekli Tercih Edilen Kredi Kartı Türü Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

47 Tatil Denince Akla Gelen Beldeler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

48 Tatile Çıkılmak İstenen Beldeler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 Tatil Geçirilen Beldeler %

49 Bodrum Karnesi

50 Bodrum Denince İlk Akla Gelenler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

51 Bodrum’un RengiBodrum’u En İyi İfade Eden Duygu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

52 Bodrum’a Gitme SıklığıBodrum’a Gitmek İçin Tercih Edilen Aylar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

53 Sezon Dışı Bodrum’da Tatile Yapmak Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

54 Sezon Dışı Bodrum’a Gidilebilmesi İçin Öneriler Kışın Bodrum’da Düzenlenecek Festivale Katılım Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

55 Bodrum Kış Festivalinde Olması İstenen Etkinlikler Bodrum Kış Festivaline Katılmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

56 Bodrum’un Tatil Merkezi Olarak Çekiciliği Bodrum’u Çekici Bulmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

57 Tatilde Yapmak İstenilen AktivitelerBodrum’un Tatil Aktiviteleri Performansı Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 % %

58 Bodrum Koylarının Bilinme DurumuZiyaret Edilen Bodrum Koyları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

59 Bodrum’un Dünyadaki Benzerleri Benzerlikler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Ebeveyn, Şubat 2012 %

60 3 Hedef Kitle – Genç Profesyonel

61 61 Genel Algı Haritası – Türk Genç Profesyoneller BODRUM Arkadaşlara anlatma Cinsellik Deniz, kum, güneş Tekne turları Mazin programları Yazınki canlılık Özgürlük Yasak ama çekici Deneyim Kültür Eğlence ve Engelleri Yabancı arkadaşlıklar Arabasızlık Aile baskısı Pahalılık Bilgisizlik Hak etmek Spor, adrenalin Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyoneller, Şubat 2012 İskeleler Konseler

62 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyoneller, Şubat 2012 Tanıma ve Beğeni – Türk Genç Profesyoneller 3,95 3,59

63 Bodrum’un Konumu – Türk Genç Profesyoneller Doğal Güzellik Gelişmişlik/şehirleşme Eğlence Dinlenme Çeşme Antalya Alaçatı Marmaris Kapadokya Fethiye Alanya Ayvalık Bodrum Foça Kaş Kalkan Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyoneller, Şubat 2012

64 “Gözümle gördüğüm denize giremeyeceksem neden oraya gidip acı çektireyim kendime?” “Bodrum hakkında yaz ayları dışında bir şey bilmiyoruz. Bodrum’un yazı, gece hayatı dışında bir tanıtımı olmuyor. Sokakta bir kedisinin gösterildiği ya da farklı yanlarının, tarihi özelliklerinin tanıtıldığı reklamlar göremiyoruz”. Mykanos’ta kendine özgü doku çok daha iyi korunmuş gibi, Bodrum’da ise İstanbul’un bir parçasını alıp Bodrum’a yerleştirmiş gibi bir durum söz konusu… Bodrum extrem sporlar için ideal bir yer. Ben heyecanı çok seviyorum Rus ve Alman kızlar Türk kızlarından daha özgürler. Ben sevgilimle değil, arkadaşlarımla gitmeyi tercih ediyorum. Hedef Kitleden Alıntılar – Türk Genç Profesyoneller

65 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Genç Profesyoneller, Şubat 2012 Tanıma ve Beğeni – Rus Genç Profesyoneller 3,96 3,67

66 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Genç Profesyoneller, Şubat 2012 Tanıma ve Beğeni – İngiliz Genç Profesyoneller 3,98 4,06

67 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Genç Profesyoneller, Şubat 2012 Tanıma ve Beğeni – Alman Genç Profesyoneller 4,05 4,06

68 Demografik Özellikler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012

69 Tatil Alışkanlıkları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012

70 Toplam 92,3 33,3 91,7 62,5 16,7 66,7 50 Tatil Seçiminde Bilgi Alınan Kaynaklar ve Güven Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

71 Bilgi Alınan Web Siteleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

72 Tatil Sitelerine Duyulan Memnuniyet ve Güven Düzeyi Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012

73 İletişim Kanalı Etkinliği Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

74 Online AlışverişOnline Tatil Alışverişi Yapma Durumu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

75 Online Tatil Satın Alma Tutumları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

76 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

77 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Amacı Tatilde Yanlarında Bulunulan Online Cihazların Kullanıldığı Yerler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

78 Sosyal Medya Araçlarından Faydalanma Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

79 Kullanılan Sosyal Medya Araçları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

80 Cep Telefonuna Uygulama İndirilebilme Durumu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % % Kullanılan Uygulamalar %

81 Tatil İçin Tercih Edilen Ulaşım Yolu % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 Tatil İçin Tercih Edilen Konaklama Türü %

82 Seyahat ve Tatillerde Tercih Edilen Ödeme Şekli Tercih Edilen Kredi Kartı Türü Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

83 Tatilde Gidilecek Mekan Kararını Etkileyen Faktörler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

84 Tatil AktiviteleriBodrum’un Tatil Aktiviteleri Performansı Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

85 Tatil Denince Akla Gelen BeldelerTatil Geçirilen Beldeler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

86 Tatil Yapmaktan Keyif Alınan BeldeTatile Çıkılmak İstenen Beldeler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

87 Bodrum Denince İlk Akla Gelenler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012

88 Bodrum’un RengiBodrum’u En İyi İfade Eden Duygu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

89 Bodrum’a Gitme SıklığıBodrum’a Gitmek İçin Tercih Edilen Aylar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

90 Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkma Durumu Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

91 Sezon Dışı Bodrum’a Gidilebilmesi İçin Öneriler Kışın Bodrum’da Düzenlenecek Festivale Katılım Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

92 Bodrum Kış Festivalinde Olması İstenen Etkinlikler Bodrum Kış Festivaline Katılmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

93 Bodrum’un Tatil Merkezi Olarak Çekiciliği Bodrum’u Çekici Bulmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

94 Bodrum’un Çekici Bulunan ÖzellikleriBodrum’un Öne Çıkan Özellikleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

95 Bodrum Koylarının Bilinme DurumuZiyaret Edilen Bodrum Koyları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

96 Ziyaret Edilmek İstenen Bodrum Koyları Yalıkavak Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

97 Türkbükü Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Turgutreis Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

98 Gümbet Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bitez Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

99 Gümüşlük Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Torba Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 %

100 Bodrum’un Dünyadaki Benzerleri Benzerlikler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Genç Profesyonel, Şubat 2012 % %

101 4 Hedef Kitle – Üniversite Öğrencileri

102 102 Genel Algı Haritası –Türk Üniversite Gençleri BODRUM Konserler Beach partileri Deniz kum güneş Masmavi deniz Magazin programları Yazınki canlılık Özgürlük Yasak ama çekici Eğlence Kültür Bodrum’ da tek başına! Aile baskısı Arabasızlık Pahalılık Yeterince bilmemek Yetişkinliğe ilk adım Spor, adrenalin Tekne turları Kalabalık Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 Flört etmek Etkileyici

103 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 Tanıma ve Beğeni – Türk Üniversite Gençleri 3,95 3,59

104 Bodrum’un Konumu – Türk Üniversite Gençleri Doğal Güzellik Gelişmişlik/şehirleşme Eğlence Dinlenme Çeşme Antalya Alaçatı Marmaris Kapadokya Fethiye Alanya Ayvalık Bodrum Foça Kaş Kalkan Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

105 “ Hedef Kitleden Alıntılar – Türk Üniversite Gençleri Sanatçılar Bodrum’ a yerleşsin, bu sayede daha çok insan Bodrum’a gelir” Geçen yaz Türkiye’nin dört bir yanından tüm üniversitelerden öğrencilerin katıldığı Muğla Köyceğiz’de bir festivale gitmiştim. Yedi gün süren festivalde haftanın beş günü tekne gezisi, Marmaris ve Dalyan’a turları, tarihi yer gezileri vardı. İsteyen otelde, isteyen çadırda, isteyen bungalovlarda kalıyordu, fiyat da buna göre değişiyordu. Çok keyifli bir tatildi. Annemle babam çok zor izin verdiler Bodrum’ a, güvenli bir yer olduğu anlatılsın. Kültürle ilgili festivaller, konserler yapılsın, daha çok gidelim. Tarihi özellikleri ortaya çıkarılsın.. Bodrum’ da kendimi özgür hissediyorum.

106 Tanıma ve Beğeni – Rus Üniversite Gençleri 4,00 4,09 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

107 Tanıma ve Beğeni – İngiliz Üniversite Gençleri 3,96 3,59 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

108 Tanıma ve Beğeni – Alman Üniversite Gençleri 3,98 3,62 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

109 Demografik Özellikler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

110 Tatil Alışkanlıkları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

111 Toplam 89,1 81,4 54,7 57,2 43,8 55 48,2 62,7 Tatil Seçiminde Bilgi Alınan Kaynaklar ve Güven Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

112 Bilgi Alınan Web Siteleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

113 A06. Belirtilen web siteleri için memnuniyet derecenizi belirtir misiniz? A07. Belirtilen web siteleri için güven derecenizi belirtir misiniz? Bodrum Konumlandırma Araştırması - 2012 Ebeveyn, Genç Profesyonel, Üniversite Öğrencileri Tatil Sitelerine Duyulan Memnuniyet ve Güven Düzeyi

114 İletişim Kanalı Etkinliği Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

115 Online Alışveriş Yapma Durumu Online Tatil Alışverişi Yapma Durumu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

116 Online Tatil Satın Alma Tutumları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

117 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

118 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Amacı Tatilde Yanlarında Bulunulan Online Cihazların Kullanıldığı Yerler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

119 Sosyal Medya Araçlarından Faydalanma Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

120 Kullanılan Sosyal Medya Araçları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

121 Cep Telefonuna Uygulama İndirilebilme Durumu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % % Kullanılan Uygulamalar

122 Tatil İçin Tercih Edilen Ulaşım ve Konaklama Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

123 Seyahat ve Tatillerde Tercih Edilen Ödeme Şekli Tercih Edilen Kredi Kartı Türü Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

124 Tatilde Gidilecek Mekan Kararını Etkileyen Faktörler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

125 Tatil Denince Akla Gelen BeldelerTatil Geçirilen Beldeler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

126 Tatil Yapmaktan Keyif Alınan BeldeTatile Çıkılmak İstenen Beldeler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

127 Bodrum Denince İlk Akla Gelenler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

128 Bodrum’un RengiBodrum’u En İyi İfade Eden Duygu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

129 Bodrum’a Gitme SıklığıBodrum’a Gitmek İçin Tercih Edilen Aylar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

130 Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkma Durumu Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

131 Sezon Dışı Bodrum’a Gidilebilmesi İçin Öneriler Kışın Bodrum’da Düzenlenecek Festivale Katılım Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

132 Bodrum Kış Festivalinde Olması İstenen Etkinlikler Bodrum Kış Festivaline Katılmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

133 Bodrum’un Tatil Merkezi Olarak Çekiciliği Bodrum’u Çekici Bulmama Gerekçeleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

134 Bodrum’un Çekici Bulunan ÖzellikleriBodrum’un Öne Çıkan Özellikleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

135 Bodrum’un Geri Planda Bırakılan Özelliklerinin Olma Durumu Bodrum’un Geri Planda Kalan Özellikleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

136 Tatil AktiviteleriBodrum’un Tatil Aktiviteleri Performansı Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

137 Bodrum Koylarının Bilinme DurumuZiyaret Edilen Bodrum Koyları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

138 Ziyaret Edilmek İstenen Bodrum Koyları Yalıkavak Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

139 Türkbükü Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Turgutreis Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

140 Gümbet Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bitez Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

141 Gümüşlük Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Torba Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 %

142 Bodrum’un Dünyadaki Benzerleri Benzerlikler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012 % %

143 5 Hedef Kitle – A plus

144 144 Genel Algı Haritası – A Plus Görgüsüzlük, ucuz tatilciler BODRUM Çarpık yapılaşma Çevre gürültüsü Doğal Güzellik/ Huzur Bütün bir yıl yaşama planları Sosyal çevre Kişisel Anılar/ Nostalji Özgürlük ilk flörtler/ ilk gece çıkmaları Bodrum Cumhuriyeti Denetimsizlik Kalitesizlik Rüşvet, yolsuzluk, standartsızlık Yolların durumu Kışın kapalı tesisler Plastik sandalye tente ve iskeleler Bodrumluluk hakkı Kendini yeniden tanımlama Uluslararası arkadaşlıklar Kalabalık İstanbul’ dan kaçış Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, A Plus, Şubat 2012

145 Tanıma ve Beğeni – A Plus Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, A Plus, Şubat 2012 4,27 4,67

146 Bodrum’un Konumu – A Plus Doğal Güzellik Gelişmişlik/şehirleşme Eğlence Dinlenme Çeşme Antalya Alaçatı Marmaris Fethiye Alanya Bodrum Kaş Kalkan Alaçatı Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, A Plus, Şubat 2012

147 Gucci, LV satan mağazalar, sahte ürünlerin toplatılması Boat Show neden Bodrum’da olmasın? Bodrum guletleriyle ünlü bir şehir Çocukların gidebileceği, uluslararası bir okul açılsın Bodrum Tanıtma Vakfı’na destek olun Estetik, diş turizmi başlasın, gelsin insan kimse göremeden ameliyatını olsun Thomas Cook Bodrum’a sefer kaldırsın Glastonbury tarzı festival düzenlensin Herşey dahil uygulaması kalksın! Hedef Kitleden Alıntılar – A Plus

148 A Plus Hizmetler Ayrıcalıklı hizmet almak ister misiniz? Yerli Hedef Grup – A plusBodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012 Hayır Evet Ben ‘pavyon uygulamalarından’ yoruldum... Ayrıcalıklı hizmet vermek için kumsala iskele diken tüm işletmeler kapatılmalı Ben ayrıcalıklı hissetmek istemiyorum. Gittiğim yer ayrıcalıklı olsun istiyorum. Bu Bodrum’ u ucuzlatan bir uygulama olur. Büyük bir indirim kampanyasına dönmesin? %

149 6 Turistler

150 Tanıma ve Beğeni – Turistler Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012 4,21 4,30

151 Bodrum Beklenti ve Performans – Turistler İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Beklenti ve Performans Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

152 152 Turistlerin Ölmeden Önce Görmek İstedikleri Şehirler ve Nedenleri İstanbul % 10 Rome %8 London %7 Paris %4 New York %4 Berlin %4 % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

153 Bodrum’ a gelen turistlerin % 70 ‘ i Türkiye ‘ ye daha önce gelmiş İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Türkiye’ de başka hangi şehirlere gittiniz? Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

154 İP, Toplam Etkiler: %91,5 Bodrum’ u nereden duydunuz? Turistlerin Ölmeden Önce Görmek İstedikleri Şehirler ve Nedenleri Bu bilgi kaynaklarına ne kadar güveniyorsunuz? % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

155 Bodrum Karnesi İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Önem ve Performans Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

156 Bodrum’u Tanımlayan Renk Hangi renk Bodrum’u en iyi tanımlar? % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

157 Bodrum‘u tasvir eden duygular Sizce hangi duygular Bodrum’u tasvir ediyor? % Bir daha Bodrum’ a gelir misiniz? Eğlence, huzur, sakinlik, insanlar, ucuz Farklı yerler görmek için, pahalı, kalabalık, yollar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

158 Cep Telefonu Kullanımı İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler, Şubat 2012

159 7 Ticari paydaşlar - Yurtiçi

160 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Esnaf, Şubat 2012 Tanıtımsızlık BODRUM Çarpık yapılaşma Alt yapı eksıiklikleri Ucuz Tatil Gece Hayatı Eğlence Ünlüler Yüksek Potansiyel Koylar Doğal Güzellikler Kötü Yönetim Denetimsizlik İmkansızlıklar Tarihi Zenginlik Vizyonsuzluk Popülarite Yolların durumu Yetersiz uçak seferleri Kapalı tesisler Kalitesiz hizmet Algı Haritası – Esnaf

161 Genel Bakış – Esnaf Esnaf Esnafın % 72’ si 1 ile 5 kişi arasında işçi çalıştırıyor. Esnaf her müşteriye ortalama 62 TL’lik satış yapıyor. Müşterilerin % 79’u kredi kartı kullanmıyor. Esnafın % 69‘u 6 ile 9 ay arasında ‘Ölü sezona’ giriyor. Ölü sezonda % 65’ lik iş kaybına uğruyorlar. % 85 ‘i eleman sayısını azaltıyor. Esnafın % 75 ‘i bir çeşit ‘tanıtım’ yapıyor, % 31’i Facebook’u kullanıyor. Esnaf yılda ortalama 2,326 TL ‘tanıtım’ için ayırıyor. Bu bütçenin % 48’i ‘el broşürlerine’ ayrılıyor. Çoğu işletme gelecekteki bir iki yılın gelirini ipotekleyerek ayakta kalıyor… Bodrum Esnafı, 2012 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Esnaf, Şubat 2012

162 Farklı Alanlarda Faaliyet Gösteren 45 Organizasyon Şirketi, 300 Esnaf Yerli Ticari PaydaşlarBodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012 %

163 Genel Bakış – Esnaf Esnaf Esnafın % 72’ si 1 ile 5 kişi arasında işçi çalıştırıyor. Esnaf her müşteriye ortalama 62 TL’lik satış yapıyor. Müşterilerin % 79’u kredi kartı kullanmıyor. Esnafın % 69‘u 6 ile 9 ay arasında ‘Ölü sezona’ giriyor. Ölü sezonda % 65’ lik iş kaybına uğruyorlar. % 85 ‘i eleman sayısını azaltıyor. Esnafın % 75 ‘i bir çeşit ‘tanıtım’ yapıyor, % 31’i Facebook’u kullanıyor. Esnaf yılda ortalama 2,326 TL ‘tanıtım’ için ayırıyor. Bu bütçenin % 48’i ‘el broşürlerine’ ayrılıyor. Çoğu işletme gelecekteki bir iki yılın gelirini ipotekleyerek ayakta kalıyor… Bodrum Esnafı, 2012 Yerli Ticari Paydaşlar

164 Genel Bakış - Organizatör Organizatör Antalya’da çalışmayı tercih eden organizatörlerin sayısı Bodrum’ da çalışmayı tercih edenlerin altı katı. Bodrum’ da çalışmayan şirketlerin % 36’ sı Bodrum’ da ‘ kesinlikle’ çalışmayacaklarını ifade ediyorlar Organizasyon şirketlerinin % 56 kış ve bahar aylarında Bodrum’ la ilgilenmediklerini, % 60’ı da Bodrum’ un Nice, Cannes, Valencia gibi global bir şehir olabileceğine inanmadıklarını belirtiyorlar. Bodrum’ un alt yapısı bizim organizasyonlarımız için uygun değil. Yerli Organizatör, 2012 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012Yerli Ticari Paydaşlar

165 Bodrum’un Rakipleri Yerli Ticari PaydaşlarBodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012 Doğal GüzellikGelişmişlik/alt yapı Eğlence Dinlenme Çeşme Antalya İstanbul Alaçatı Marmaris Kapadokya Fethiye Alanya Ayvalık Yunan Adaları İbiza Cannes Bodrum

166 Bodrum Karnesi     X X X  Ölü sezonda Bodrum doğal güzelliklerini öne çıkarmalıdır. Hizmet kalitesini artırmak gerekmektedir. Belediye eğitimler düzenlemeli, ödüller vermelidir. Ulaşım imkanları genişletilmeli, direkt uçak seferleri başlamalı yollar yapılmalıdır Konferans ve kongre merkezleri ile AVMler kurulmalıdır. Turizm potansiyeli, festivaller, konserler düzenlenmeli, Bodrum’ da 12 ay hayat devam ettirilmelidir. Bodrum ve ünlüleri dikkat çekmektedir. Büyük otel zincirleri gelmelidir.. Bodrum’ un tarihi dokusu öne çıkarılmalı, tarihi hakkında daha fazla bilgi verilmeli, kaleden daha fazla faydalanmalıdır. Son tüketicide talep yaratacak pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır. Bodrum’ da kültürel ve sanatsal faaliyetler çoğaltılmalı, dikkat çeken fikirlerle Bodrum öne çıkmalı ve sanatçı, yazar, şairleri kendine çekebilmelidir. Organizasyon Şirketleri için Önemli Faktörler Yerli Ticari PaydaşlarBodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012 %

167 Esnafın Gözünden, ‘ Ben olsam…. ‘ Yerli Ticari PaydaşlarBodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012 Çözüm% Altyapı sorununu çözerim(Su, Kanalizasyon Vs.)19 Yerel halkın kafa yapısını değiştiririm12 Yapılaşmayı durdururum/düzenlerim11 Şehir içi ulaşım altyapısını düzenlerim9 Turizmi tüm yıla yayarım9 Belediye yapısını ve başkanını değiştiririm8 "Herşey dahil" sistemini kaldırırım6 Ticari kazançta adaleti sağlarım5 Personeli eğitirim4 Kira ücretlerini indiririm3 Ulaşım ücretlerini düzenlerim2 Kumarhaneleri yeniden açarım1 Kültür Turizmini canlandırırım1 Spor Turizmini canlandırırım1 Taklit ürün satışını engellerim1 Sanayinin yerini değiştiririm1 Kongre Turizmini canlandırırım1 Kentleşmeyi düzenlerim1 Gece hayatını düzenlerim/hareketlendiririm1 Bodrum’ u il yapardım1 Otogarı şehir dışına çıkarırım1

168 Yerli Ticari PaydaşlarBodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012 Organizatörlerin Bodrum İkonları ve Renkleri

169 BitezDoğal güzellik, sakinlik GümbetEğlence, hareket GümüşlükBalık restoranları, doğal güzellik GündoğanDoğal güzellik, sakinlik OrtakentDoğal güzellik,denizin güzelliği TorbaDoğal güzellik, sakinlik Turgut ReisDenizin güzelliği, sakinlik TürkbüküYüksek gelirde turist, eğlence YalıkavakElit kesim, doğal güzellik Müşterilerinizin Bodrum’un hangi koyunu en çok tercih ettiklerini belirtir misiniz? Doğru Koya Doğru İnsan Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Şubat 2012Yerli Ticari Paydaşlar %

170 8 Ticari Paydaş - Yurtdışı

171 B2B görüşmelerden en yüksek verimi almak için aşağıdaki adımlar izlenmiştir: 1. İlk temas 2. Bilgilendirme 3. Randevulaşm a 4. Görüşme Ticari Paydaşlar – Yurtdışı, Şubat 2012Uluslararası Tur Operatörleri B2B Görüşme Süreci

172 1.Sanatsal faaliyetler, kültürel turlar düzenleyen 2.Sadece ‘elit ‘ kesime hizmet veren 3.Düğün ve balayı konusunda uzmanlaşmış 4.Bir otel zincirine bağlı çalışan 5.Özellikle Türkiye’ ye birçok tur organize eden 6.Aile turizminde büyük yeri olan farklı altı organizasyon şirketi Rusya Almanya İngiltere Dünya Çapında Tur Düzenleyen Operatörler Ticari Paydaşlar – Yurtdışı, Şubat 2012Uluslararası Tur Operatörleri

173 Ticari Paydaşlar – Yurtdışı, Şubat 2012Uluslararası Tur Operatörleri En önemli faktör konaklama imkânları Ruslar için doğal ve tarihi güzellikleri öne çıkarırken, İngiliz turistler için maliyet, Alman turistler için ise hizmet kalitesi öne çıkmakta Farklı Ülke, Farklı Beklenti

174 Önem Performans Ulaşım kolaylığı Sosyal/eğlence imkanları Ticari Paydaşlar – Yurtdışı, Şubat 2012Uluslararası Tur Operatörleri Bodrum Karnesi

175 Genel Bakış – Organizatör Tur Operatörleri Organizatör Antalya’da çalışmayı tercih eden organizatörlerin sayısı Bodrum’ da çalışmayı tercih edenlerin altı katı. Bodrum’ da çalışmayan şirketlerin % 36’ sı Bodrum’ da ‘ kesinlikle’ çalışmayacaklarını ifade ediyorlar Organizasyon şirketlerinin % 56 kış ve bahar aylarında Bodrum’ la ilgilenmediklerini, % 60’ı da Bodrum’ un Nice, Cannes, Valencia gibi global bir şehir olabileceğine inanmadıklarını belirtiyorlar. Bodrum’ un alt yapısı bizim organizasyonlarımız için uygun değil. Yerli Organizatör, 2012 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi, Organizatörler, Şubat 2012

176 Önem Performans Ulaşım kolaylığı Sosyal/eğlence imkanları Bodrum Karnesi: Yabancı Tur Operatörleri ve Organizasyon Şirketleri Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Tur Operatörleri, Şubat 2012

177 Biz daha çok festival, bale, konser, sergi gibi sanatsal faaliyet turları düzenlediğimiz için bu tarz aktivitelerin sezon dışında da herhangi bir yere turistleri çektiğini düşünüyoruz. Kültürel yerleri, farklı gastronomi lezzetleri, 5 yıldızlı otelleri ve çiftlerin genelde istediği SPA hizmetleri ve diğer sosyal aktiviteleri olmalı. Yaz dışında genelde insanlar ya sağlık amaçlı ya da ruhsal arınma için alternatif turlara katılırlar. SPA, kişisel bakım, gastronomi gibi faaliyetleri içeren tatil paketleri satarız. Bu tip hizmetler yaz veya kış sezonu fark etmez, her zaman talep edilir. Lüks, konfor ve zevk müşteriyi her yere çeker.» Uluslararası organizasyon şirketlerini davet etmeli, kendi fuarını yapmalı. Ödül törenleri, uluslararası organizasyonları çekmek gerek Uluslararası bir film ya da best seller bir kitap şehrin potansiyelini bir anda artırabilir. Bodrum Karnesi: Yabancı Tur Operatörleri ve Organizasyon Şirketleri

178 Teşekkür ederiz


"Bodrum Algısı ve Konumlandırma Araştırması 2012. Yönetici Özeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları