Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bodrum Algısı ve Konumlandırma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bodrum Algısı ve Konumlandırma"— Sunum transkripti:

1 Bodrum Algısı ve Konumlandırma
Araştırması 2012

2 Yönetici Özeti

3 Tablo 1: Bodrum 2011 Turist Dağılımı
Bodrum Algısı ve Konumlandırma Araştırması Bodrum doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve gece hayatıyla öne çıkan turizm beldelerimizden biridir. Bodrum’a 2011 yılında toplam turist gelmiştir. Tablo 1: Bodrum 2011 Turist Dağılımı Gelen turistlerin % 82’ si ilkbahar ve yaz aylarında geldiklerinden ötürü, Bodrum Ocak ve Mayıs ayları arasında ‘ölü sezona’ girmektedir. Bodrum konumlandırma araştırmasının amacı, Bodrum’u yeniden konumlandırma stratejisini geliştirmek için data toplamak ve global bir şehir olarak tanınmasını sağlayacak önerileri belirlemek üzere yürütülmüştür. Araştırma için hedef kitleler belirlenmiştir. Bunlar aileler, genç profesyoneller, üniversite gençleri, A Plus ve ticari paydaşlardır. Hem hedef kitleler hem de ticari paydaşlar için araştırmalar yurtiçi ve Almanya, İngiltere ve Rusya ‘ da yönetilmiştir. 2011 Turist Sayısı Gelen Turist Sayısı % 1. Çeyrek Toplamı 28.387 1 2. Çeyrek Toplamı 17 3. Çeyrek Toplamı 56 4. Çeyrek Toplamı 26 Genel Toplam 100

4 Araştırmanın Yöntemi Araştırma kapsamında farklı 11 paydaş ile yüz yüze anket, online anket, derinlemesine görüşme ve fokus grup yapılmıştır. Yurtiçi Yurtdışı ÖRNEKLEM Online Fokus Grup Derinlemesine Görüşme Yüz Yüze Görüşme Hedef Grup Ticari Paydaş LOKASYON

5 Araştırmanın Yöntemi Yurtiçi paydaşlar kapsamında:
Online anket yöntemiyle anne-babalar (500 örneklem), genç profesyoneller (1.000 örneklem), üniversite gençleri (1.000 örneklem) ile, Fokus grup yöntemiyle anne-babalar (10 örneklem), genç profesyoneller (22 örneklem), üniversite gençleri (22 örneklem), A+ SES Grubu (4 örneklem) ile, Derinlemesine görüşme yöntemiyle organizatörler (45 örneklem) ile, Yüz yüze görüşme yöntemiyle Bodrum Esnafı (300 örneklem) olmak üzere toplam örneklem ile görüşme yapılmıştır. Yurtdışı paydaşlar kapsamında: Online anket yöntemiyle üç farklı ülkede ayrı ayrı olmak üzere (Rusya, İngiltere, Almanya) anne-babalar (200’er örneklem), genç profesyoneller (200’er örneklem), üniversite gençleri (200’er örneklem) ile, Yüz yüze görüşme yöntemiyle Bodrum’da tatilini geçirmekte olan turistler (200 örneklem) ile, Derinlemesine görüşme yöntemiyle yurtdışı organizatörler (6 örneklem) olmak üzere toplam örneklem ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada kalitatif ve kantitatif olmak üzere farklı araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu teknikler doğrultusunda hem nitel hem de nicel veriler elde edilmiştir. Kantitatif yöntemde saha çalışması kapsamında online ve yüz yüze versiyonlar olmak üzere 8 farklı anket formu tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kalitatif yöntemde ise saha çalışması kapsamında fokus grup ve derinlemesine görüşme olmak üzere 5 farklı akış tasarlanmış ve uygulanmıştır.

6 Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın saha çalışmasına 6 Şubat 2012’de başlanmış ve 1 Mart 2012 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Saha çalışması başlamadan önce soru formları yapılan pilot çalışmalarla test edilmiş, gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır. Anketleri yapacak görüşmeciler itinayla seçilmiş, çalışmaya katılan anketörlere görüşme teknikleri eğitimi verilmiş, tüm anketörlerin proje brifi toplantısında katılmaları sağlanmıştır. Görüşme Teknikleri Eğitimi kapsamında; Xsights görüşmecileri soruları nasıl sormaları gerektiği, vücut dili, tarafsızlık ve örneklem konularında eğitilmiş, proje bilgilendirmesi toplantısında araştırmanın niteliği hakkında bilgilendirilmişlerdir. Saha çalışması boyunca Xsights’ın kadrolu süpervizörleri saha çalışmasını rutin aralıklarla kontrol etmiş, yapılan anketlerin belirli bir kısmını tekrar aramış ve elde edilen verilen doğruluğunu teyit etmiştir. Veri girişi ve mantık kontrolü aşamalarında veri dosyası oluşturulduktan sonra elektronik ortamda verilerin mantık kontrolü yapılmış, denekten veya anketörden kaynaklı olabilecek hataların tamamı ortadan kaldırılmıştır. Açık uçlu soruların kodlanması için ise saha araştırması devam ederken, ilk yüz anketten sonra kod çerçevesi oluşturulmuştur. Açık uçlu soruların tamamı belirlenmiş kod çerçevesine göre sınıflandırılmıştır. Focus grup yapılacak katılımcılar itina ile seçilmiş, Xsights şirket merkezinde ve katılımcılara uygun toplantı mekanlarında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşme yapılacak katılımcılar Xsights ve Boom Pazarlama tarafından belirlenmiş, katılımcılar araştırmanın kapsamı ve görüşme süresiyle ilgili bilgilendirildikten sonra görüşmeler yapılmıştır.

7 Hedef Paydaşlar: Aileler
Yurtiçinde hedef paydaşlardan biri olan aile paydaşı için Türkiye genelinde anne ve baba ile online araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmada sorular, ailede tatil kararını veren ebeveyn tarafından cevaplanmıştır. Yapılan kantitatif araştırmadan başka bu hedef kitle ile kalitatif araştırma da yürütülmüş, anne ve babalarla Ocak ayında iki fokus grup toplantısı düzenlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda tatil kararını verenlerin %52’sinin anneler, %48‘inin babalar olduğu tespit edilmiştir. Kalitatif araştırmadan çıkan sonuçlar ‘ tatil araştırması ve seçiminin ’ anneler tarafından yapıldığını, daha sonra babalar tarafından ‘ onaylandığını ‘ desteklemektedirler. Araştırmaya katılan anne ve babaların çoğu ( %68) yılda bir kere, %25’i iki kere, %7’si ise üç kere ya da daha çok sıklıkla tatile çıktıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan aile hedef kitlesinin %98’i tatile Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tatile giderken; % 7‘si kışın, % 7’si ilkbaharda, %3‘ü ise sonbaharda tatile gittiklerini belirtmişlerdir. Tatil seçiminde yakın çevre (%42) ve aile (%39) büyük rol oynarken, internet siteleri (%55) ve tur şirketleri (%26) önemli ve güvenilir bilgi kaynakları arasında sayılmaktadır. Aile paydaşı araştırmasına katılanların %52‘si online alış-veriş yaptıklarını, %38’i online tatil satın aldıklarını belirtirken %19‘u tatili kesinlikle online olarak satın almayacaklarını ifade etmişlerdir. Bu kitlede dikkat çeken bir bulgu etstur.com, tatilsitesi.com ve gezisitesi.com’un anne ve babaların en çok ziyaret ettikleri web siteleri olduğudur. Aileler gazete ve dergilerde gördükleri tatil reklamlarını daha çok hatırladıklarını ifade ederken, web siteleri ve televizyon gibi basılı mecrayı da takip etmektedirler. Geleneksel basın mecralarında hatırlanan reklam öğeleri deniz, kum, güneş olurken; web sitelerinde görülen reklamlardan en çok promosyon ve indirimler ebeveynlerin hatırlarında kalmaktadır.

8 Hedef Paydaşlar: Aileler
Anne ve babaların %81’i sosyal paylaşım sitelerine üye olduklarını belirtmektedirler ve bunların arasında Facebook birinci, Twitter ikinci, Google + da üçüncü sırada yer almaktadır. Ailelerin yarısından biraz fazlası seyahat ederken internete bağlanmaktadır ve bağlananların %85‘i telefonlarından internete girerken %63‘ü bilgisayar ya da laptoplarından, %14‘ü ise tablet bilgisayardan internete erişim sağlamaktadırlar. Ebeveynlerin internete girme sebepleri arasında sosyal paylaşım sitelerini ziyaret etmek (%81) , haberleri takip etmek ( %63) ve e-postaları kontrol etmek ( %56) gelmektedir. Bu paydaşın %64’nün cep telefonuna uygulama indirmesi mümkündür. Hâlihazırda kullandıkları uygulamaların başında facebook, oyunlar ve twitter gelmektedir. Aileler tatile çıkarken kendi otomobillerini tercih etmektedirler (%38), otobüs (%35) ve havayolu (%19) diğer tercih edilen ulaşım yollarıdır. Aileler tatil süresince konaklamak için tatil köyü/büyük otel (%32) ile pansiyon (%26) ve küçük oteller (%23) ile kendi yazlıklarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu paydaş tatil boyunca gidecekleri yerleri daha çok arkadaş ve aile tavsiyesi üzerine seçtiklerini belirtirken (%61), online siteler (%32) ve sosyal medyanın da (%26) rol oynadığı görülmektedir. Anne ve babaların % 65’i tatil boyunca yaptıkları harcamaları nakit yaparken, kredi kartı kullanan %35’lik kesim daha çok Master kartı (%82) tercih etmektedirler. Bodrum aile paydaşında tatil denince ilk akla gelen yerdir (%48). Bodrum’u, Antalya (%36) ve Marmaris takip etmektedir. (%16). Araştırmaya katılan anne ve babaların %45’i Bodrum’a daha önce gitmiştir. Ailelerin en çok gitmek istedikleri beldeler Bodrum, Çeşme ve Marmaris’tir. Ailelerin beklentileri ucuz konaklama imkânları bulunması, sevilen otellerin olması ve tatil yapacakları beldenin tarihi yerlere yakın olmasıdır. Bodrum ailelerin tüm bu beklentilerini karşılamaktadır.

9 Hedef Paydaşlar: Aileler
Bodrum deyince aile paydaşının aklına ilk deniz, kum ve güneş gelmektedir. Anne ve babalara göre Bodrum‘u en iyi mavi ve beyaz temsil ederken, Bodrum’un çağrıştırdığı hisler mutluluk, eğlence ve huzurdur. Kalitatif araştırma sonucunda ortaya çıkan algı haritasında Bodrum ebeveynlerin aklında ‘ ucuz tatil ’, ‘deniz /kum ’,‘ doğal güzellikler ’ ve ‘eğlence’ gelmektedir. Bu kavramlar içerisinde masmavi deniz, huzur, konfor gibi olumlu kavramlar bulunurken; kalabalık, çarpık yapılaşma, ulaşım zorlukları gibi üzerine gidilmesi gereken noktalar da belirtilmiştir. Ailelerin % 80‘i, Bodrum’a yaz aylarında gitmek isterken % 33’ü kış sezonunda kesinlikle Bodrum’a gitmek istemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak da işletmelerin kapalı olmasını ( %50), hava koşullarını (%25) ve zamansızlığı (%25) göstermişlerdir. Anne ve babalar Bodrum da turizmin canlanması için festivaller, müzik festivalleri, spor festivalleri düzenlenmesini önermişler ve %38’i bu tarz aktivitelere katılmakla ilgilenebilecekleri belirtmişlerdir. Bodrum aileler için çekici bir tatil mekânıdır (%60). Bodrum‘u çekici bulmayan ebeveynler, sebep olarak kalabalık, gürültü ve ailelere yönelik eğlence imkânları olmamasından şikâyet etmişlerdir. Yapılan fokus grup çalışmalarında Bodrum’ u aileler için daha çekici bir belde haline getirmek için akvaryum, çocuklara yönelik su parkları, Disneyland tarzında eğlence yerleri açılmasını önermişlerdir. Aileler tatillerinde doğayı daha yakından tanımak (% 77) ve tarihi yerleri gezmek (% 71) istemektedirler. Bodrum bu konuda sunduğu imkânlarla bu paydaş için öne çıkabilir. Bodrum‘un aileler tarafından en iyi bilinen koyları Gümbet (%73), Turgutreis (%67) ve Türkbükü (%53) ve Gümüşlüktür (% 53). Öte yandan Bitez ve Yalıkavak, ailelerin aradığı özelliklere sahip koylar olmakla beraber, bu hedef kitle arasında diğer koylara oranla fazla bilinmemektedir. Bu paydaştaki katılımcıların %6’sı Bodrum eşsiz derken, %22’si Bodrum’u Yunan Adalarına, %7’si Barcelona’ya ve %7si Dubrovnik’e benzetmiştir. Bu hedef kitledeki katılımcılar en çok Facebook, Youtube ve Twitter’ ı kullanmaktadırlar.

10 Hedef Paydaşlar: Genç Profesyoneller
Bu araştırma kapsamında yaş arasında bekâr, genç profesyonelle online anket yapılmış, buna ek olarak bu hedef kitlesiyle dört fokus grup gerçekleştirilmiştir. Yapılan online araştırmadan çıkan sonuçlara göre bu hedef gruba ait gençlerin %65’i yılda bir kez, %27’si iki kez, %8’İ üç ya da daha fazla sıklıkla tatile çıkmaktadırlar. Aile paydaşında da olduğu gibi bu hedef kitlenin de tatil için tercih ettiği aylar çoğunlukla yaz aylarıdır (%89). Bu grup için tatil konusunda en önemli haber kaynakları arkadaşları (%50), web siteleri (%46) ve aileleridir (% 46). Bu kategorideki gençler en çok arkadaşlarından (%92), ailelerinden (%92) ve sosyal paylaşım sitelerinden (%66) aldıkları bilgilere güvenmektedirler. Bu grup arasında en sık bilgi edilen websiteleri etstur.com (%50), tatil.com (%33) ve tatilsepeti.com (%33)dur. Bu hedef kitle en çok gazete ve dergilerde gördükleri tatil reklamlarını hatırlamaktadırlar. Bu hedef kitlede her on kişiden altı tanesi (%62) online alış-veriş yapmıştır, ne var ki bu grubun sadece %25‘i, tatillerini online satın almışlardır. Genç profesyonellerin %31‘i kesinlikle online tatil almayacaklarını belirtmişlerdir. Bu hedef kitledeki katılımcılar ulaşım konusunda otobüs şirketleri (%39) ile havayollarını (%31) tercih etmekte, konaklama için ise pansiyon (%31), butik oteller (%27) ya da arkadaş ve ailenin (%27) yazlık evlerini tercih etmektedirler. Bu grup için arkadaşları en önemli referans grubudur. Dolayısıyla arkadaşlarının öneri ve deneyimleri tatil seçimi yapma konusunda en önemli faktördür (%81).

11 Hedef Paydaşlar: Genç Profesyoneller
Tatil denilince bu paydaşın aklına Bodrum(%73), Fethiye (%32) ve Marmaris (%27) gelmektedir. Bu gruptakiler en çok Antalya (%46), Bodrum(%43) ve Ayvalık’a (%31) gitmişlerdir. Bodrum bu paydaşın en çok gitmek istediği tatil beldesi olarak başı çekmektedir (%73). Bu grubun tatilden beklentileri spor aktiviteleri (%41), doğa keşifleri (%25) ve dinlenmektir (%25). Yapılan kalitatif çalışmalarda, özellikle bu gruptaki erkeklerin, ekstrem sporlara yüksek ilgi gösterdikleri ve günlük hayatlarında yapamadıkları spor aktivitelerini (paintball, ralli, yamaç paraşütü) gibi aktiviteleri tatilde yapmak istedikleri gözlemlenmiştir. Bu grup için Bodrum’u simgeleyen renkler, mavi (%42) ve beyazdır (%36). Bu grubun Bodrum’la özeleştirdikleri duygular ise sırasıyla eğlence, aşk ve özgürlüktür. Bu hedef kitledeki katılımcıların %72’si Bodrum’a yaz sezonu dışında da gidebileceğini belirtmiştir. Uluslararası spor organizasyonları, festival ve konserler bu grubu yaz ayları dışında da Bodrum’a çekebilecektir. Bu grup en iyi Gümbet (%83), Turgutreis (%67) ve Türkbükü (%67) koylarını tanımaktadır. Yalıkavak (%42) ise en çok gitmek istedikleri koydur. Bu grup için Bodrum Yunan adaları, Barcelona, Girit ve İbiza'yı çağrıştırmaktadır.

12 Hedef Paydaşlar: Üniversite Öğrencileri
Bu araştırmada Türkiye genelinde, yaşları arasında, üniversite öğrencisiyle görüşülmüştür. Görüşülen üniversite öğrencilerinin % 58’i erkek, % 42’ si kadındır. Bu hedef kitledekiler tatil konusundaki bilgi kaynakları aileleri (%51) , yakın çevreleri (%45) ve web siteleridir(%37) . Bu hedef kitlesinin en çok güvendiği bilgi kaynakları arasında ise aile (%58), sosyal çevre (%81) ve üniversite kulüpleri (%63) bulunmaktadır. En çok bilgi alınan websiteleri arasında etstur.com (%43), tatil.com (%33) ve tatilsepeti.com ( %32) bulunmaktadır. Bu hedef kitlesinin % 43’ü daha önce online alış-veriş yaptıklarını, %12‘si daha önce online tatil aldıklarını belirtmişken, % 30‘u ise kesinlikle online tatil satın almayacaklarını belirtmiştir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %60’ı tatil süresince internete bağlandıklarını belirtmişlerdir. Tatil sırasında internete bağlananların %81’i telefonlarından, %61’i ise dizüstü bilgisayarlarından bağlandıklarını ifade etmiştir. Üniversite öğrencileri arasındaki en popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook (%85), Youtube (%61) ve Google + (%49) dır. Bu hedef grubun cep telefonlarının %70’i mobil uygulama indirebilecek özellikleri taşımaktadır. Cep telefonlarında en çok Facebook, oyun ve Twitter uygulamaları bulunmaktadır.

13 Hedef Paydaşlar: Üniversite Öğrencileri
Bu hedef kitle ulaşım için otobüs ile özel araç tercih ederken, konaklama için tatil köyleri ile kendi yazlıklarını tercih etmektedirler. Tatil denince ilk akla gelen yerler Bodrum (%48) ve Antalya(%44) dır. Bu paydaşın %36’sı Antalya’da, %22’si ise Bodrum da tatil yapmışlardır. Bu hedef kitlesinin en çok gitmek istedikleri tatil destinasyonları Bodrum (%60), Çeşme (%40) ve Marmaris(%60) tir. Doğayı keşfetmek (%66), tarihi yerleri gezmek (%51) ve spor yapmak (%55) bu hedef kitlenin yapmak istediklerinin başında gelmektedir. Bodrum denince üniversite öğrencilerinin akıllarına özgürlük, deniz, kum ve güneş gelmektedir. Yapılan kalitatif çalışmada Bodrum‘un üniversite öğrencilerinin ‘ temel deneyimlerinden’ biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bodrum’a tatile gitmek bir ‘ özgürlük ‘ ifadesidir. Bodrum’un doğal güzellikleri, eğlence hayatı, spor imkânları ve tarihi dokusu üniversite öğrencileri için özel bir yer tutmaktadır. Bodrum’un renkleri mavi (%35) ve beyaz (%32), temsil ettiği duygular ise özgürlük (%14), huzur (%10) ve eğlence (%8) dir. Üniversite öğrencilerinin %71’i Bodrum’u çekici bulmaktadır. Bodrum’u çekici bulmayanların gösterdiği neden ise Bodrum‘un çok kalabalık (%15) ve pahalı (%57) olmasıdır. Gümbet, Turgutreis ve Türkbükü üniversite öğrencilerin en çok bildikleri koylardır. Yalıkavak, Turgutreis ve Türkbükü en çok gitmek istenilen koylarıdır. Bu paydaş Bodrum’u Barcelona, Dubrovnik ve Yunan Adalarına benzetirken, %58’i Bodrum'a yaz sezonu dışındaki aylarda gitmeye sıcak bakmaktadırlar. Bunun için eğlence/gece hayatının canlı olması uluslararası organizasyonlar yapılmasını önermektedirler.

14 Hedef Paydaşlar: A Plus
Bu araştırma kapsamında bir fokus grup ve 10 tane derinlemesine görüşme yapılmıştır. Toplamda görüşülen katılımcıların %50'sinin Bodrum‘da yazlığı bulunmaktadır. Bu paydaştaki katılımcılar, Bodrum’a ‘nostaljik’ yaklaşımlarıyla öne çıkmaktadırlar. Katılımcılar Bodrum’un doğal güzelliklerini, tarihi ve orijinal yapısını öne çıkartırken, şu anda Bodrum’un bulunduğu durumdan memnuniyetsizliklerini de ifade etmektedirler. Bodrum’daki kalabalık, gürültü seviyesinin yüksek olması, çarpık yapılaşma ve yaz sezonu dışında işletmelerin kapalı olması başlıca şikâyet nedenleridir. Bu grup için Bodrum’un rakibi Kalkan ve Çeşme’dir. Bu gruptaki katılımcılar tatil için Yunan Adalarını (Kos, Somos, Mikanos), Cannes, Monoco ve Saint Tropez‘i de tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu hedef paydaştaki katılımcılar Bodrum’da her sezon açık işletmeler ile kaliteli hizmet üzerinde durmaktadırlar. Plastik sandalyeler, tenteler, iskeleler, taklit/sahte markalı ürünler, floresan lambalı mağazalar Bodrum’u çirkinleştirmektedir. Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin kalitesinin her yıl biraz daha düştüğünü üzülerek izlediklerini ifade etmektedirler. A plus katılımcılar kendilerine ayrıcalıklı davranılmasından çok ‘doğal’ mekânlarda bulunmak istemektedirler. Dolayısıyla kendilerine verilecek ‘özel’ bir hizmeti değil; standartları yüksek olan tatil lokasyonları ve işletmeleri seçmektedirler. Yapılan çalışma sonucunda bu gruptaki katılımcıların Bodrum’a yaz ayları dışında gelme olasılıklarının çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak bundan önce en azından bazı tanınmış butik otel ve restoranların her sezon açık olması gerekmektedir. Bu gruptaki katılımcılar yaz sezonu dışında düzenlenecek festival, konser, yarışma ve fuar aktivitelerine kesinlikle katılacaklarını belirtmişlerdir. Bu paydaş Bodrum’un yüksek bir potansiyeli olduğuna diğer tüm paydaşlardan daha çok inanmakta ama Bodrum’un tanıtımının iyi yapılmadığına ve iyi yönetilmediğine işaret etmektedirler. Sınırlı sayıda olmakla beraber bu grubun bir kısmı Bodrum‘a yerleşmek istemektedir. Bodrum’daki sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu belirtirken, eğitim ve ulaşım konularında ciddi çekinceleri bulunmaktadır.

15 Hedef Paydaşlar: Turistler
Bodrum araştırması kapsamında Bodrum’u tanıyan toplam 200 turist ile görüşülmüştür. Görüşülen turistlerin %70‘i daha önce Türkiye‘ye geldiklerini belirtmişlerdir. İstanbul (%56) ve Antalya (%37) turistlerin daha önce gittikleri şehirlerin başında gelmektedir. Bodrum denince turistlerin akıllarına mavi (%56) ve beyaz (%23) renkleri ile dinlenmek (%24), barış (%20) ve mutluluk (%13) hisleri gelmektedir. Ocak ayında görüşülen turistlerin %80‘i Bodrum’u arkadaşlarından, % 73‘ü web sitelerinden, % 52‘si seyahat dergilerinden ve % 52’si sosyal medyadan duymuştur. Bodrum gezgin paydaşı için marinası ve gece hayatıyla öne çıkmaktadır. Bodrum’un turistlerin beklentilerini karşılamadığı noktaları ise spor olanakları ile uygun fiyatlı konaklama tesislerinin olmamasıdır. Bodrum‘a gelen turistlerin %46’si cep telefonlarını tatilde de kullanmaktadırlar ve cep telefonlarını kullananların %86’sı operatörü otomatik, % 14’ü ise manuel olarak seçmektedirler.

16 Hedef Paydaşlar: Ticari Paydaşlar
Bodrum Algı ve Konumlandırma Araştırması kapsamında 300 esnaf, 45 yerli tur operatörü ve organizasyon şirketi, altı tane de yabancı tur operatörü ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonunda Bodrum esnafının ekonomik açıdan zor bir durumla karşı karşıya kaldığı ve yaz ayları dışındaki dönemlerde de Bodrum’a yerli ve yabancı turist çekmenin hem esnafın hem de beldenin ekonomik durumunu düzeltmek açısından çok büyük bir önem ve aciliyet taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bodrum esnafının %40’ı Bodrum’da durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine inanmaktadırlar. Araştırma kapsamında görüşülen esnafın % 72’si 1 ile 5 kişi arasında işçi çalıştıran küçük işletmelerden oluşmaktadır. Esnafın %69’u 6 ile 9 ay arasında ‘ölü sezona’ girdiklerini ve bu dönemde %65’lik iş kaybına uğradıklarını, %85‘i ise eleman sayısını azalttıklarını belirtmişlerdir. Bodrum esnafının %75‘i bir çeşit ‘tanıtım’ yaptığını, %31’i ise facebook’u kullandığını belirtirken, esnafın yılda ortalama TL tanıtım amaçlı harcadığı ve bu bütçenin büyük bir bölümünün (%48) ‘el broşürlerine’ harcandığı tespit edilmiştir. Yerli tur operatörleri üçte biri Bodrum’daki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederken (%33), % 42’si Bodrum’un durumunda bir değişme olmadığını belirtmiştir. Bu paydaştaki görüşmecilerin %56’sı kış ve bahar aylarında Bodrum’la ilgilenmediklerini, %60’ı da Bodrum’un Nice, Cannes, Valencia gibi global bir şehir olabileceğine inanmadıklarını dile getirmişlerdir. Görüşülen yerli ticari paydaşlarda Antalya’da çalışmayı tercih eden organizatörlerin sayısı Bodrum’da çalışmayı tercih edenlerin altı katı olarak belirlenmiştir. Bodrum’da çalışmayan şirketlerin %36’sı Bodrum’da ‘kesinlikle’ çalışmayacaklarını belirtirken, bunun sebebini ise Bodrum’da hizmet kalitesinin düşük olması ile tesislerin yeterli olmaması olarak göstermişlerdir.

17 Hedef Paydaşlar: Ticari Paydaşlar
Yerli ticari paydaşlar, belediyenin daha etkin bir rol oynaması gerektiği konusunda hemfikirdir. Belediyeden daha fazla organizasyon, daha fazla hizmet ve daha geniş bir vizyon beklemektedirler. Görüşülen esnafın çoğu Bodrum’da fark yaratabilmenin çok zor olacağının altını çizerek daha önce yapılan denemelerin başarısızlıklarını dile getirmişlerdir. Bu paydaş Bodrum’un doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, tarihi yapısının altını çizmek, Bodrum’un ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğinin ve daha fazla tanıtım yapılması ve hepsinden önemlisi yurtdışından direkt uçuşların başlatılmasının aciliyetini ifade etmişlerdir. Bu araştırma kapsamında görüşülen yabancı tur operatörlerin Bodrum’a ilgisinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu paydaş Bodrum’un potansiyelinin yüksek olduğunu ama tanıtıma daha çok önem vermesi gerektiğini belirtmiştir. Ölü sezonu canlandırmak için festival düzenlemek, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, Bodrum’da geçen kitapların yazılması, filmlerin çekilmesi, lüks spaların, gurme restoranların, AVM’lerin açılması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Görüşülen altı şirketin de altısı Bodrum’ da yeni turlar düzenlemekle ilgilenebileceklerini ifade etmişlerdir.

18 1 Araştırmanın Yöntemi

19 Araştırmanın Yöntemi

20 Araştırma Sonuçları Çalıştayı
Araştırmanın Yöntemi Yurtiçi Yurtdışı Online Fokus Grup Derinlemesine Görüşme Online Yüz yüze Görüşme Hedef Grup Araştırma Sonuçları Çalıştayı ÖRNEKLEM Yüz yüze anket Derinlemesine Görüşme Ticari Paydaş Derinlemesine Görüşme LOKASYON

21 Araştırma Sonuçları Çalıştayı
Araştırmanın Yöntemi Yurtiçi Yurtdışı Ebeveyn Genç Profesyoneller Üniversite Gençleri Turistler Ebeveyn Genç Profesyoneller Üniversite Gençleri A Plus Hedef Grup Araştırma Sonuçları Çalıştayı ÖRNEKLEM Esnaf Tur operatörleri/ organizasyon şirketleri Tur operatörleri/ organizasyon şirketleri Ticari Paydaş LOKASYON

22 ÖRNEKLEM 4,919 LOKASYON Araştırmanın Yöntemi Yurtiçi Yurtdışı
2,568 2,000 Hedef Grup ÖRNEKLEM 4,919 345 6 Ticari Paydaş LOKASYON

23 Araştırmanın Örneklem Dağılımı
Yurtiçi Yurtdışı Paydaş Yöntem Örneklem Hedef Grup Üniversite Gençleri Online Araştırma 1000 Üniversite Gençleri- Almanya 200 Genç Profesyoneller Genç Profesyoneller -Almanya Anne-babalar Online Araştırma 500 Anne-babalar -Almanya Fokus Gruplar 22 Üniversite Gençleri -İngiltere Genç Profesyoneller -İngiletere 10 Anne-babalar -İngiltere A+ SES grubu mensupları Fokus Grup 4 Üniversite Gençleri -Rusya In-depth görüşmeler Genç Profesyoneller -Rusya Anne-babalar -Rusya Turistler Yüz yüze görüşme Toplam 2568 2000 Ticari Paydaş Organizatörler 45 6 Bodrum Esnafı 300 345

24 2 Hedef Kitle – Ebeveyn

25 Genel Algı Haritası – Türk Anne-Baba
Yazlık için iyi bir yer Çocuklarla vakit geçirme Ucuz tatil Huzur Dinlenmek Deniz kum güneş Eşimle vakit geçirme Çocukların büyümesine fayda Her şey dahil Konfor BODRUM Masmavi deniz Çarpık yapılaşma Magazin programları Doğal güzellikler Ulaşım pahalılığı Yazınki canlılık Kalabalık Eğlence Çocuklara farklı yerler gösterme Çocuklar için yapacak bir şey yok Rahat kızlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

26 Tanıma ve Beğeni – Türk Anne-Baba
4,32 4,08 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

27 Bodrum’un Konumu – Türk Anne-Baba
Eğlence Bodrum Fethiye Çeşme Marmaris Alanya Kaş Doğal Güzellik Foça Gelişmişlik/şehirleşme Antalya Kalkan Ayvalık Kapadokya Alaçatı Dinlenme Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

28 Hedef Kitleden Alıntılar – Türk Anne-Baba
Bodrum’daki oteller harika, biz her şey dahil bir otele gittik, hala aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Çocuklarla vakit geçirmek, onlara tarihi yerleri göstermek çok faydalı. Çocuklar için yapacak bir şeyler olmalı, aqua parklar, akvaryum gibi yerler… Ulaşım bizim için büyük sorun oldu, gittiğimiz koydan dışarı fazla çıkamadık… Biz gece eğlencelerine katılamasak da, eşim de ben de Bodrum’ da olduğumuz için kendimizi daha özgür , daha genç hissettik.

29 Tanıma ve Beğeni – Rus Anne-Baba
3,63 4,25 Kaş Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı , Ebeveyn, Şubat 2012

30 Tanıma ve Beğeni – İngiliz Anne-Baba
4,02 4,20 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı , Ebeveyn, Şubat 2012

31 Tanıma ve Beğeni – Alman Anne-Baba
4,41 4,56 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı , Ebeveyn, Şubat 2012

32 Demografik Özellikler
Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

33 Tatil Alışkanlıkları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

34 Tatil Seçiminde Bilgi Alınan Kaynaklar ve Güven
% % Toplam 100 85 83 75 60 53 50 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

35 Web Siteleri % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

36 Online Tatil Satın Almaya Karşı Tutumlar
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

37 Tatil Sitelerine Duyulan Memnuniyet ve Güven Düzeyi
Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

38 Tatil Reklamları Hatırlanma Oranları
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

39 Online Tatil Satın Alma
Online Alışveriş Online Tatil Satın Alma % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

40 Sosyal Medya Araçları Kullanımı
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

41 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma
Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

42 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Amacı
Tatilde Yanlarında Bulunulan Online Cihazların Kullanıldığı Yerler % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

43 Cep Telefonuna Uygulama İndirilebilme Kullanılan Uygulamalar
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

44 Ulaşım ve Konaklama % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

45 Tatildeyken Gidilecek Mekan Kararını Etkileyen Faktörler
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

46 Tercih Edilen Kredi Kartı Türü
Seyahat ve Tatillerde Tercih Edilen Ödeme Şekli Tercih Edilen Kredi Kartı Türü % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

47 Tatil Denince Akla Gelen Beldeler
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

48 Tatil Geçirilen Beldeler Tatile Çıkılmak İstenen Beldeler
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

49 Bodrum Karnesi

50 Bodrum Denince İlk Akla Gelenler
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

51 Bodrum’u En İyi İfade Eden Duygu
Bodrum’un Rengi Bodrum’u En İyi İfade Eden Duygu % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

52 Bodrum’a Gitme Sıklığı Bodrum’a Gitmek İçin Tercih Edilen Aylar
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

53 Sezon Dışı Bodrum’da Tatile Yapmak
Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

54 Sezon Dışı Bodrum’a Gidilebilmesi İçin Öneriler
Kışın Bodrum’da Düzenlenecek Festivale Katılım % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

55 Bodrum Kış Festivalinde Olması İstenen Etkinlikler
Bodrum Kış Festivaline Katılmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

56 Bodrum’un Tatil Merkezi Olarak Çekiciliği
Bodrum’u Çekici Bulmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

57 Tatilde Yapmak İstenilen Aktiviteler
Bodrum’un Tatil Aktiviteleri Performansı % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

58 Bodrum Koylarının Bilinme Durumu Ziyaret Edilen Bodrum Koyları
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

59 Bodrum’un Dünyadaki Benzerleri
Benzerlikler % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Ebeveyn, Şubat 2012

60 3 Hedef Kitle – Genç Profesyonel

61 Yabancı arkadaşlıklar
Genel Algı Haritası – Türk Genç Profesyoneller Yasak ama çekici Özgürlük Yazınki canlılık Deniz, kum, güneş Spor, adrenalin Tekne turları Aile baskısı Hak etmek İskeleler BODRUM Yabancı arkadaşlıklar Pahalılık Mazin programları Deneyim Eğlence ve Engelleri Arabasızlık Cinsellik Arkadaşlara anlatma Kültür Konseler Bilgisizlik Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyoneller , Şubat 2012

62 Tanıma ve Beğeni – Türk Genç Profesyoneller
3,59 3,95 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyoneller , Şubat 2012

63 Bodrum’un Konumu – Türk Genç Profesyoneller
Eğlence Bodrum Çeşme Fethiye Kaş Marmaris Antalya Alaçatı Doğal Güzellik Foça Gelişmişlik/şehirleşme Alanya Kalkan Ayvalık Kapadokya Dinlenme Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyoneller , Şubat 2012

64 Bodrum extrem sporlar için ideal bir yer. Ben heyecanı çok seviyorum
Hedef Kitleden Alıntılar – Türk Genç Profesyoneller Mykanos’ta kendine özgü doku çok daha iyi korunmuş gibi, Bodrum’da ise İstanbul’un bir parçasını alıp Bodrum’a yerleştirmiş gibi bir durum söz konusu… “Gözümle gördüğüm denize giremeyeceksem neden oraya gidip acı çektireyim kendime?” Bodrum extrem sporlar için ideal bir yer. Ben heyecanı çok seviyorum “Bodrum hakkında yaz ayları dışında bir şey bilmiyoruz. Bodrum’un yazı, gece hayatı dışında bir tanıtımı olmuyor. Sokakta bir kedisinin gösterildiği ya da farklı yanlarının, tarihi özelliklerinin tanıtıldığı reklamlar göremiyoruz”. Rus ve Alman kızlar Türk kızlarından daha özgürler. Ben sevgilimle değil, arkadaşlarımla gitmeyi tercih ediyorum.

65 Tanıma ve Beğeni – Rus Genç Profesyoneller
3,67 3,96 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı , Genç Profesyoneller , Şubat 2012

66 Tanıma ve Beğeni – İngiliz Genç Profesyoneller
4,06 3,98 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı , Genç Profesyoneller , Şubat 2012

67 Tanıma ve Beğeni – Alman Genç Profesyoneller
4,06 4,05 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı , Genç Profesyoneller , Şubat 2012

68 Demografik Özellikler
Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

69 Tatil Alışkanlıkları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

70 Tatil Seçiminde Bilgi Alınan Kaynaklar ve Güven
% % Toplam 92,3 91,7 66,7 62,5 50 33,3 16,7 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

71 Bilgi Alınan Web Siteleri
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

72 Tatil Sitelerine Duyulan Memnuniyet ve Güven Düzeyi
Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

73 İletişim Kanalı Etkinliği
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

74 Online Tatil Alışverişi Yapma Durumu
Online Alışveriş Online Tatil Alışverişi Yapma Durumu % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

75 Online Tatil Satın Alma Tutumları
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

76 Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz
Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

77 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Amacı
Tatilde Yanlarında Bulunulan Online Cihazların Kullanıldığı Yerler % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

78 Sosyal Medya Araçlarından Faydalanma
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

79 Kullanılan Sosyal Medya Araçları
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

80 Kullanılan Uygulamalar Cep Telefonuna Uygulama İndirilebilme Durumu
% % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

81 Tatil İçin Tercih Edilen Konaklama Türü
Tatil İçin Tercih Edilen Ulaşım Yolu Tatil İçin Tercih Edilen Konaklama Türü % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

82 Seyahat ve Tatillerde Tercih Edilen Ödeme Şekli
Tercih Edilen Kredi Kartı Türü % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

83 Tatilde Gidilecek Mekan Kararını Etkileyen Faktörler
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

84 Bodrum’un Tatil Aktiviteleri Performansı
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

85 Tatil Denince Akla Gelen Beldeler Tatil Geçirilen Beldeler
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

86 Tatil Yapmaktan Keyif Alınan Belde Tatile Çıkılmak İstenen Beldeler
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

87 Bodrum Denince İlk Akla Gelenler
Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

88 Bodrum’u En İyi İfade Eden Duygu
Bodrum’un Rengi Bodrum’u En İyi İfade Eden Duygu % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

89 Bodrum’a Gitme Sıklığı Bodrum’a Gitmek İçin Tercih Edilen Aylar
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

90 Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkma Durumu
Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

91 Sezon Dışı Bodrum’a Gidilebilmesi İçin Öneriler
Kışın Bodrum’da Düzenlenecek Festivale Katılım % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

92 Bodrum Kış Festivalinde Olması İstenen Etkinlikler
Bodrum Kış Festivaline Katılmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

93 Bodrum’un Tatil Merkezi Olarak Çekiciliği
Bodrum’u Çekici Bulmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

94 Bodrum’un Çekici Bulunan Özellikleri Bodrum’un Öne Çıkan Özellikleri
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

95 Bodrum Koylarının Bilinme Durumu Ziyaret Edilen Bodrum Koyları
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

96 Ziyaret Edilmek İstenen Bodrum Koyları
Yalıkavak Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

97 Türkbükü Koyunun Tercih Edilme Nedenleri
Turgutreis Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

98 Gümbet Koyunun Tercih Edilme Nedenleri
Bitez Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

99 Gümüşlük Koyunun Tercih Edilme Nedenleri
Torba Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

100 Bodrum’un Dünyadaki Benzerleri
Benzerlikler % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Genç Profesyonel, Şubat 2012

101 4 Hedef Kitle – Üniversite Öğrencileri

102 Genel Algı Haritası –Türk Üniversite Gençleri
Yasak ama çekici Özgürlük Tekne turları Spor, adrenalin Aile baskısı Flört etmek Deniz kum güneş Masmavi deniz Yetişkinliğe ilk adım Yazınki canlılık BODRUM Konserler Pahalılık Etkileyici Eğlence Beach partileri Bodrum’ da tek başına! Arabasızlık Kültür Magazin programları Kalabalık Yeterince bilmemek Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

103 Tanıma ve Beğeni – Türk Üniversite Gençleri
3,59 3,95 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

104 Bodrum’un Konumu – Türk Üniversite Gençleri
Eğlence Bodrum Çeşme Fethiye Kaş Marmaris Antalya Alaçatı Doğal Güzellik Foça Gelişmişlik/şehirleşme Alanya Kalkan Ayvalık Kapadokya Dinlenme Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

105 Hedef Kitleden Alıntılar – Türk Üniversite Gençleri
Kültürle ilgili festivaller, konserler yapılsın, daha çok gidelim. Geçen yaz Türkiye’nin dört bir yanından tüm üniversitelerden öğrencilerin katıldığı Muğla Köyceğiz’de bir festivale gitmiştim. Yedi gün süren festivalde haftanın beş günü tekne gezisi, Marmaris ve Dalyan’a turları, tarihi yer gezileri vardı. İsteyen otelde, isteyen çadırda, isteyen bungalovlarda kalıyordu, fiyat da buna göre değişiyordu. Çok keyifli bir tatildi. Tarihi özellikleri ortaya çıkarılsın.. Annemle babam çok zor izin verdiler Bodrum’ a , güvenli bir yer olduğu anlatılsın. Sanatçılar Bodrum’ a yerleşsin, bu sayede daha çok insan Bodrum’a gelir” Bodrum’ da kendimi özgür hissediyorum.

106 Tanıma ve Beğeni – Rus Üniversite Gençleri
4,09 4,00 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

107 Tanıma ve Beğeni – İngiliz Üniversite Gençleri
3,59 3,96 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

108 Tanıma ve Beğeni – Alman Üniversite Gençleri
3,62 3,98 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

109 Demografik Özellikler
Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

110 Tatil Alışkanlıkları Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

111 Tatil Seçiminde Bilgi Alınan Kaynaklar ve Güven
% % Toplam 89,1 81,4 62,7 57,2 55 54,7 48,2 43,8 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

112 Bilgi Alınan Web Siteleri
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

113 Tatil Sitelerine Duyulan Memnuniyet ve Güven Düzeyi
Bodrum Konumlandırma Araştırması Ebeveyn, Genç Profesyonel, Üniversite Öğrencileri A06. Belirtilen web siteleri için memnuniyet derecenizi belirtir misiniz? A07. Belirtilen web siteleri için güven derecenizi belirtir misiniz?

114 İletişim Kanalı Etkinliği
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

115 Online Tatil Alışverişi Yapma Durumu
Online Alışveriş Yapma Durumu Online Tatil Alışverişi Yapma Durumu % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

116 Online Tatil Satın Alma Tutumları
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

117 Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz
Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Seyahat Ederken İnternete Bağlanılan Cihaz % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

118 Seyahat Ederken İnternete Bağlanma Amacı
Tatilde Yanlarında Bulunulan Online Cihazların Kullanıldığı Yerler % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

119 Sosyal Medya Araçlarından Faydalanma
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

120 Kullanılan Sosyal Medya Araçları
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

121 Cep Telefonuna Uygulama İndirilebilme Durumu Kullanılan Uygulamalar
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

122 Tatil İçin Tercih Edilen Ulaşım ve Konaklama
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

123 Seyahat ve Tatillerde Tercih Edilen Ödeme Şekli
Tercih Edilen Kredi Kartı Türü % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

124 Tatilde Gidilecek Mekan Kararını Etkileyen Faktörler
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

125 Tatil Denince Akla Gelen Beldeler Tatil Geçirilen Beldeler
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

126 Tatil Yapmaktan Keyif Alınan Belde Tatile Çıkılmak İstenen Beldeler
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

127 Bodrum Denince İlk Akla Gelenler
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

128 Bodrum’u En İyi İfade Eden Duygu
Bodrum’un Rengi Bodrum’u En İyi İfade Eden Duygu % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

129 Bodrum’a Gitme Sıklığı
Bodrum’a Gitmek İçin Tercih Edilen Aylar % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

130 Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkma Durumu
Sezon Dışı Bodrum’a Tatile Çıkmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

131 Sezon Dışı Bodrum’a Gidilebilmesi İçin Öneriler
Kışın Bodrum’da Düzenlenecek Festivale Katılım % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

132 Bodrum Kış Festivalinde Olması İstenen Etkinlikler
Bodrum Kış Festivaline Katılmama Gerekçeleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

133 Bodrum’un Tatil Merkezi Olarak Çekiciliği
Bodrum’u Çekici Bulmama Gerekçeleri % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

134 Bodrum’un Çekici Bulunan Özellikleri Bodrum’un Öne Çıkan Özellikleri
% Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

135 Bodrum’un Geri Planda Bırakılan Özelliklerinin Olma Durumu
Bodrum’un Geri Planda Kalan Özellikleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

136 Bodrum’un Tatil Aktiviteleri Performansı
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

137 Bodrum Koylarının Bilinme Durumu Ziyaret Edilen Bodrum Koyları
% % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

138 Ziyaret Edilmek İstenen Bodrum Koyları
Yalıkavak Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

139 Türkbükü Koyunun Tercih Edilme Nedenleri
Turgutreis Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

140 Gümbet Koyunun Tercih Edilme Nedenleri
Bitez Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

141 Torba Koyunun Tercih Edilme Nedenleri
Gümüşlük Koyunun Tercih Edilme Nedenleri Torba Koyunun Tercih Edilme Nedenleri % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

142 Bodrum’un Dünyadaki Benzerleri
Benzerlikler % % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Üniversite Öğrencileri, Şubat 2012

143 5 Hedef Kitle – A plus

144 Genel Algı Haritası – A Plus
ilk flörtler/ ilk gece çıkmaları Bütün bir yıl yaşama planları Sosyal çevre Kişisel Anılar/ Nostalji Doğal Güzellik/ Huzur Kendini yeniden tanımlama Uluslararası arkadaşlıklar Özgürlük İstanbul’ dan kaçış BODRUM Kışın kapalı tesisler Çarpık yapılaşma Bodrumluluk hakkı Bodrum Cumhuriyeti Çevre gürültüsü Kalitesizlik Kalabalık Rüşvet, yolsuzluk, standartsızlık Denetimsizlik Görgüsüzlük, ucuz tatilciler Plastik sandalye tente ve iskeleler Yolların durumu Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , A Plus , Şubat 2012

145 Tanıma ve Beğeni – A Plus
4,67 4,27 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , A Plus , Şubat 2012

146 Bodrum’un Konumu – A Plus
Eğlence Bodrum Çeşme Fethiye Antalya Alaçatı Kaş Doğal Güzellik Gelişmişlik/şehirleşme Marmaris Alaçatı Alanya Kalkan Dinlenme Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , A Plus , Şubat 2012

147 Hedef Kitleden Alıntılar – A Plus
Estetik, diş turizmi başlasın, gelsin insan kimse göremeden ameliyatını olsun Glastonbury tarzı festival düzenlensin Gucci, LV satan mağazalar, sahte ürünlerin toplatılması Çocukların gidebileceği, uluslararası bir okul açılsın Herşey dahil uygulaması kalksın! Boat Show neden Bodrum’da olmasın? Bodrum guletleriyle ünlü bir şehir Thomas Cook Bodrum’a sefer kaldırsın Bodrum Tanıtma Vakfı’na destek olun

148 Ben ‘pavyon uygulamalarından’ yoruldum...
A Plus Hizmetler Ayrıcalıklı hizmet almak ister misiniz? Ben ayrıcalıklı hissetmek istemiyorum. Gittiğim yer ayrıcalıklı olsun istiyorum. % Bu Bodrum’ u ucuzlatan bir uygulama olur. Büyük bir indirim kampanyasına dönmesin? Evet Hayır Ayrıcalıklı hizmet vermek için kumsala iskele diken tüm işletmeler kapatılmalı Ben ‘pavyon uygulamalarından’ yoruldum... Yerli Hedef Grup – A plus Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

149 6 Turistler

150 Tanıma ve Beğeni – Turistler
4,30 4,21 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

151 Bodrum Beklenti ve Performans – Turistler
İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

152 İstanbul % 10 Rome %8 London %7
Turistlerin Ölmeden Önce Görmek İstedikleri Şehirler ve Nedenleri % İstanbul % 10 Paris %4 Rome %8 New York %4 Berlin %4 London %7 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

153 Bodrum’ a gelen turistlerin % 70 ‘ i Türkiye ‘ ye daha önce gelmiş
Türkiye’ de başka hangi şehirlere gittiniz? İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

154 Turistlerin Ölmeden Önce Görmek İstedikleri Şehirler ve Nedenleri
% Bodrum’ u nereden duydunuz? Bu bilgi kaynaklarına ne kadar güveniyorsunuz? İP, Toplam Etkiler: %91,5 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

155 Bodrum Karnesi Önem ve Performans İP, Toplam Etkiler: %91,5
Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

156 Bodrum’u Tanımlayan Renk
Hangi renk Bodrum’u en iyi tanımlar? % Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

157 Bodrum‘u tasvir eden duygular
Sizce hangi duygular Bodrum’u tasvir ediyor? % Bir daha Bodrum’ a gelir misiniz? Eğlence, huzur, sakinlik, insanlar, ucuz Farklı yerler görmek için, pahalı, kalabalık, yollar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

158 Cep Telefonu Kullanımı
İP, Toplam Etkiler: %91,5 Kamuoyu, Toplam Etkiler: %56,6 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Turistler , Şubat 2012

159 7 Ticari paydaşlar - Yurtiçi

160 Algı Haritası – Esnaf Yüksek Potansiyel Ucuz Tatil BODRUM Kötü Yönetim
Doğal Güzellikler Popülarite Eğlence Ucuz Tatil Ünlüler Tarihi Zenginlik Koylar Gece Hayatı BODRUM Çarpık yapılaşma Kapalı tesisler Kötü Yönetim Vizyonsuzluk Alt yapı eksıiklikleri İmkansızlıklar Yolların durumu Denetimsizlik Tanıtımsızlık Yetersiz uçak seferleri Kalitesiz hizmet Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Esnaf, Şubat 2012

161 Genel Bakış – Esnaf Esnaf
Esnafın % 72’ si 1 ile 5 kişi arasında işçi çalıştırıyor. Esnaf her müşteriye ortalama 62 TL’lik satış yapıyor. Müşterilerin % 79’u kredi kartı kullanmıyor. Esnafın % 69‘u 6 ile 9 ay arasında ‘Ölü sezona’ giriyor. Ölü sezonda % 65’ lik iş kaybına uğruyorlar. % 85 ‘i eleman sayısını azaltıyor. Esnafın % 75 ‘i bir çeşit ‘tanıtım’ yapıyor, % 31’i Facebook’u kullanıyor. Esnaf yılda ortalama 2,326 TL ‘tanıtım’ için ayırıyor. Bu bütçenin % 48’i ‘el broşürlerine’ ayrılıyor. Esnaf Çoğu işletme gelecekteki bir iki yılın gelirini ipotekleyerek ayakta kalıyor… Bodrum Esnafı , 2012 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Esnaf, Şubat 2012

162 Farklı Alanlarda Faaliyet Gösteren 45 Organizasyon Şirketi, 300 Esnaf
% Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

163 Genel Bakış – Esnaf Esnaf
Esnafın % 72’ si 1 ile 5 kişi arasında işçi çalıştırıyor. Esnaf her müşteriye ortalama 62 TL’lik satış yapıyor. Müşterilerin % 79’u kredi kartı kullanmıyor. Esnafın % 69‘u 6 ile 9 ay arasında ‘Ölü sezona’ giriyor. Ölü sezonda % 65’ lik iş kaybına uğruyorlar. % 85 ‘i eleman sayısını azaltıyor. Esnafın % 75 ‘i bir çeşit ‘tanıtım’ yapıyor, % 31’i Facebook’u kullanıyor. Esnaf yılda ortalama 2,326 TL ‘tanıtım’ için ayırıyor. Bu bütçenin % 48’i ‘el broşürlerine’ ayrılıyor. Esnaf Çoğu işletme gelecekteki bir iki yılın gelirini ipotekleyerek ayakta kalıyor… Bodrum Esnafı , 2012 Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

164 Bodrum’ un alt yapısı bizim organizasyonlarımız için uygun değil.
Genel Bakış - Organizatör Organizatör Antalya’da çalışmayı tercih eden organizatörlerin sayısı Bodrum’ da çalışmayı tercih edenlerin altı katı. Bodrum’ da çalışmayan şirketlerin % 36’ sı Bodrum’ da ‘ kesinlikle’ çalışmayacaklarını ifade ediyorlar Organizasyon şirketlerinin % 56 kış ve bahar aylarında Bodrum’ la ilgilenmediklerini, % 60’ı da Bodrum’ un Nice, Cannes, Valencia gibi global bir şehir olabileceğine inanmadıklarını belirtiyorlar . Bodrum’ un alt yapısı bizim organizasyonlarımız için uygun değil. Yerli Organizatör , 2012 Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

165 Bodrum’un Rakipleri Eğlence İbiza Bodrum Çeşme Yunan Adaları İstanbul
Marmaris Fethiye Doğal Güzellik Gelişmişlik/alt yapı Cannes Alaçatı Alanya Antalya Kapadokya Ayvalık Dinlenme Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

166  X X     X Bodrum Karnesi
Organizasyon Şirketleri için Önemli Faktörler Ölü sezonda Bodrum doğal güzelliklerini öne çıkarmalıdır. Hizmet kalitesini artırmak gerekmektedir. Belediye eğitimler düzenlemeli, ödüller vermelidir. X Ulaşım imkanları genişletilmeli, direkt uçak seferleri başlamalı yollar yapılmalıdır Konferans ve kongre merkezleri ile AVMler kurulmalıdır. X Turizm potansiyeli, festivaller, konserler düzenlenmeli, Bodrum’ da 12 ay hayat devam ettirilmelidir. Bodrum ve ünlüleri dikkat çekmektedir. Büyük otel zincirleri gelmelidir. . Bodrum’ un tarihi dokusu öne çıkarılmalı, tarihi hakkında daha fazla bilgi verilmeli, kaleden daha fazla faydalanmalıdır. Son tüketicide talep yaratacak pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır. % X Bodrum’ da kültürel ve sanatsal faaliyetler çoğaltılmalı, dikkat çeken fikirlerle Bodrum öne çıkmalı ve sanatçı, yazar, şairleri kendine çekebilmelidir. Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

167 Esnafın Gözünden, ‘ Ben olsam…. ‘
Çözüm % Altyapı sorununu çözerim(Su, Kanalizasyon Vs.) 19 Yerel halkın kafa yapısını değiştiririm 12 Yapılaşmayı durdururum/düzenlerim 11 Şehir içi ulaşım altyapısını düzenlerim 9 Turizmi tüm yıla yayarım Belediye yapısını ve başkanını değiştiririm 8 "Herşey dahil" sistemini kaldırırım 6 Ticari kazançta adaleti sağlarım 5 Personeli eğitirim 4 Kira ücretlerini indiririm 3 Ulaşım ücretlerini düzenlerim 2 Kumarhaneleri yeniden açarım 1 Kültür Turizmini canlandırırım Spor Turizmini canlandırırım Taklit ürün satışını engellerim Sanayinin yerini değiştiririm Kongre Turizmini canlandırırım Kentleşmeyi düzenlerim Gece hayatını düzenlerim/hareketlendiririm Bodrum’ u il yapardım Otogarı şehir dışına çıkarırım Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

168 Organizatörlerin Bodrum İkonları ve Renkleri
Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

169 Doğru Koya Doğru İnsan Müşterilerinizin Bodrum’un hangi koyunu en çok tercih ettiklerini belirtir misiniz? % Bitez Doğal güzellik, sakinlik Gümbet Eğlence, hareket Gümüşlük Balık restoranları, doğal güzellik Gündoğan Ortakent Doğal güzellik,denizin güzelliği Torba Turgut Reis Denizin güzelliği, sakinlik Türkbükü Yüksek gelirde turist, eğlence Yalıkavak Elit kesim, doğal güzellik Yerli Ticari Paydaşlar Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Şubat 2012

170 8 Ticari Paydaş - Yurtdışı

171 B2B Görüşme Süreci B2B görüşmelerden en yüksek verimi almak için aşağıdaki adımlar izlenmiştir: 1. İlk temas 2. Bilgilendirme 3. Randevulaşma 4. Görüşme Uluslararası Tur Operatörleri Ticari Paydaşlar – Yurtdışı , Şubat 2012

172 Dünya Çapında Tur Düzenleyen Operatörler
Sanatsal faaliyetler, kültürel turlar düzenleyen Sadece ‘elit ‘ kesime hizmet veren Düğün ve balayı konusunda uzmanlaşmış Bir otel zincirine bağlı çalışan Özellikle Türkiye’ ye birçok tur organize eden Aile turizminde büyük yeri olan farklı altı organizasyon şirketi İngiltere Rusya Almanya Uluslararası Tur Operatörleri Ticari Paydaşlar – Yurtdışı , Şubat 2012

173 Farklı Ülke, Farklı Beklenti
En önemli faktör konaklama imkânları Ruslar için doğal ve tarihi güzellikleri öne çıkarırken, İngiliz turistler için maliyet, Alman turistler için ise hizmet kalitesi öne çıkmakta Uluslararası Tur Operatörleri Ticari Paydaşlar – Yurtdışı , Şubat 2012

174 Bodrum Karnesi Performans Önem Uluslararası Tur Operatörleri
Sosyal/eğlence imkanları Performans Ulaşım kolaylığı Önem Uluslararası Tur Operatörleri Ticari Paydaşlar – Yurtdışı , Şubat 2012

175 Bodrum’ un alt yapısı bizim organizasyonlarımız için uygun değil.
Genel Bakış – Organizatör Tur Operatörleri Organizatör Antalya’da çalışmayı tercih eden organizatörlerin sayısı Bodrum’ da çalışmayı tercih edenlerin altı katı. Bodrum’ da çalışmayan şirketlerin % 36’ sı Bodrum’ da ‘ kesinlikle’ çalışmayacaklarını ifade ediyorlar Organizasyon şirketlerinin % 56 kış ve bahar aylarında Bodrum’ la ilgilenmediklerini, % 60’ı da Bodrum’ un Nice, Cannes, Valencia gibi global bir şehir olabileceğine inanmadıklarını belirtiyorlar . Bodrum’ un alt yapısı bizim organizasyonlarımız için uygun değil. Yerli Organizatör , 2012 Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtiçi , Organizatörler, Şubat 2012

176 Bodrum Karnesi: Yabancı Tur Operatörleri ve Organizasyon Şirketleri
Sosyal/eğlence imkanları Performans Ulaşım kolaylığı Önem Bodrum Konumlandırma Araştırması – Yurtdışı, Tur Operatörleri, Şubat 2012

177 Bodrum Karnesi: Yabancı Tur Operatörleri ve Organizasyon Şirketleri
Uluslararası organizasyon şirketlerini davet etmeli, kendi fuarını yapmalı. Biz daha çok festival, bale, konser, sergi gibi sanatsal faaliyet turları düzenlediğimiz için bu tarz aktivitelerin sezon dışında da herhangi bir yere turistleri çektiğini düşünüyoruz. Kültürel yerleri, farklı gastronomi lezzetleri, 5 yıldızlı otelleri ve çiftlerin genelde istediği SPA hizmetleri ve diğer sosyal aktiviteleri olmalı. Ödül törenleri, uluslararası organizasyonları çekmek gerek Uluslararası bir film ya da best seller bir kitap şehrin potansiyelini bir anda artırabilir. SPA, kişisel bakım, gastronomi gibi faaliyetleri içeren tatil paketleri satarız. Bu tip hizmetler yaz veya kış sezonu fark etmez, her zaman talep edilir. Lüks, konfor ve zevk müşteriyi her yere çeker.» Yaz dışında genelde insanlar ya sağlık amaçlı ya da ruhsal arınma için alternatif turlara katılırlar.

178 Teşekkür ederiz


"Bodrum Algısı ve Konumlandırma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları