Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2012 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2012 1."— Sunum transkripti:

1 Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2012 1

2 Galatasaray Spor Kulübü Mali Rapor 2

3 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde Kulüp Solo rakamları ; Gelirlerimiz 48.6 milyon TL bütçelenirken 64,7 milyon TL olarak gerçekleşerek 16.1 milyon TL gelir fazlası oluşmuştur. Merkez, Tesisler ve Spor Şubeleri Giderleri, 50.6 milyon TL olarak bütçelenirken 53.5 milyon TL olarak gerçekleşerek 2.9 milyon TL gider fazlası oluşmuştur. Net Finansman Gelirleri / (Giderleri), (3.6 milyon TL) Net Finansman Gideri olarak bütçelenirken 2.8 milyon TL Net Finansman Geliri gerçekleşerek 6.4 milyon TL gider eksiği oluşmuştur. Diğer Giderler bütçelenenden 26.8 milyon TL fazla gerçekleşmiştir. SPK tutanakları ile GS Kulüp’ten Sportif A.Ş.’ye yapılmış olan bir sefere mahsus gelir devrinden kaynaklanmıştır. Mali Rapor 3

4 Kulüp Merkezi: 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde; 31.8 milyon TL olarak bütçelenen gelirler 47,8 milyon TL olarak gerçekleşerek 16 milyon TL gelir fazlası, 15.6 milyon TL olarak bütçelenen giderler 18.4 milyon TL olarak gerçekleşerek 2.8 milyon TL gider fazlası oluşmuştur. Mali Rapor – Gelirler ve Giderler 4

5 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde; Basketbol Erkek 6 milyon TL ve Basketbol Bayan 3.5 milyon TL olmak üzere toplam 9.5 milyon TL olarak bütçelenen gelir, Basketbol Erkek 6.8 milyon TL, Basketbol Bayan 3.6 milyon TL olmak üzere toplam 10.4 milyon TL olarak gerçekleşerek, 0.9 milyon TL gelir fazlası oluşturmuştur. Basketbol Erkek 12.5 milyon TL ve Basketbol Bayan 6.4 milyon TL olmak üzere toplam 18.9 milyon TL olarak bütçelenen gider, Basketbol Erkek 12.6 milyon TL, Basketbol Bayan 6.8 milyon TL olmak üzere toplam 19.4 milyon TL olarak gerçekleşerek, 0.5 milyon TL tutarında gider fazlası oluşturmuştur. Mali Rapor – Basketbol 5

6 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde; Voleybol Erkek 2.6 milyon TL ve Voleybol Bayan 1.5 milyon TL olmak üzere toplam 4.1 milyon TL olarak bütçelenen gelir, Voleybol Erkek 2.2 milyon TL, Voleybol Bayan 1.1 milyon TL olmak üzere toplam 3.3 milyon TL olarak gerçekleşerek, 0.8 milyon TL gelir eksiği oluşturmuştur. Voleybol Erkek 4 milyon TL ve Voleybol Bayan 3.9 milyon TL olmak üzere toplam 7.9 milyon TL olarak bütçelenen gider, Voleybol Erkek 3.2 milyon TL, Voleybol Bayan 3.4 milyon TL olmak üzere toplam 6.6 milyon TL olarak gerçekleşerek, 1.3 milyon TL tutarında gider eksiği oluşturmuştur. Mali Rapor – Voleybol 6

7 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde; Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesinin, 0.8 Milyon TL olarak bütçelenen geliri 0.6 Milyon TL olarak gerçekleşerek 0.2 Milyon TL gelir eksiği, 1.7 Milyon TL olarak bütçelenen gideri 2.2 Milyon TL olarak gerçekleşerek 0.5 Milyon TL gider fazlası oluşmuştur. Mali Rapor – Tekerlekli Sandalye Basketbol 7

8 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde; Amatör Şubeler, bütçelenen geliri 0.8 Milyon TL, bütçelenen gideri 4.2 milyon TL’dir. Mali Rapor – Amatör Şubeler 8

9 9 (TL)GELİR GİDER GERÇEK NET ATLETİZM ŞUBESİ9.979 191.085 (181.106) YÜZME ŞUBESİ177.646 1.381.397 (1.203.751) SU TOPU ŞUBESİ 16.410 741.245 (724.835) KÜREK ŞUBESİ215.187 1.446.792 (1.231.605) YELKEN ŞUBESİ 141.222 313.129 (171.907) BİNİCİLİK ŞUBESİ206.866 222.208 (15.342) JUDO ŞUBESİ- 320.600 (320.600) BRİÇ ŞUBESİ- 68.393 (68.393) TOPLAM 767.310 4.684.849 (3.917.539) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle gerçekleşen gelirler ve giderler,

10 01 Ocak – 30 Haziran 2012 döneminde konsolide (KPMG) ; Faaliyet Gelirlerimiz, 177,3 Milyon TL Faaliyet Giderlerimiz, (172,9 Milyon TL) Finansman Gelirleri net, 3.4 Milyon TL Diğer Faaliyet Gelirleri, 2,5 Milyon TL Diğer Faaliyet Giderleri, (5,8 Milyon TL) Amortisman ve Tükenme Payları, (19.8 milyon TL) olarak gerçekleşmiş olup Konsolide Vergi Öncesi Zararımız 15,3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mali Rapor – Konsolide Gelirler ve Giderler 10

11 Kulübümüz ve Şirketlerimizin konsolide mali verileri: (Birim: Milyon USD) 18.05.2011 30.06.2012 (a) Muaccel (vadesi geçmiş ödenmemiş) borcumuz 56.2 20.9 Toplam Borç-Alacak farkı (muaccel borç dahil) 315.2 224.7 Tahakkuk eden faizleri ile birlikte kredi borcumuz 149.6 132.5 (b) Krediler karşılığında verilen toplam teminat 850.5 582,7 (b) Teminat / Borç Katsayısı 5.74.4 (a)18 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Ernst & Young raporundan alınmıştır. (b) 30 Haziran 2012 KPMG Denetim Raporu’ndan alınmıştır. Mali Rapor – Konsolide Borçlar ve Teminatlar 11

12 30 Haziran 2012 Tarihi itibariyle Konsolide Borç-Alacak Tablosuna göre; Muaccel borcumuz 20.9 milyon USD Kısa vadeli net borcumuz 81.3 milyon USD Uzun vadeli net borcumuz 122.5 milyon USD olmak üzere Yaklaşık 90.5 milyon USD azalarak toplam 224.7 milyon USD’ye (18 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 315.2 milyon USD) inmiştir. ( 31 Ağustos 2012 itibariyle konsolide net borç alacak farkı 207.5 Milyon USD’ye inmiştir.) Mali Rapor – Konsolide Borçlar 12

13 01.01.2012 - 30.06.2012 döneminde konsolide net *14.3 milyon TL kur farkı geliri gerçekleşmiştir. 31.12.2011 gerçekleşen USD Kur: 1.8889 30.06.2012 gerçekleşen USD Kur:1.8065 01.01.2012 - 30.06.2012 döneminde konsolide *11,2 milyon TL banka komisyon ve faiz gideri gerçekleşmiştir. * 30 Haziran 2012 KPMG Denetim Raporu’ndan alınmıştır. Mali Rapor – Konsolide Finansman Gelirleri / Giderleri 13

14 İleriye dönük olarak, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve UEFA kriterlerine uyum açısından, mali dengesizliğin giderilmesi ve özkaynak yapısının sağlıklı bir hale getirilmesi amacıyla, Kulübümüzün bağlı ortaklığı Sportif A.Ş.’nin sermaye yapısının düzeltilmesi konusunda çok kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Mali Rapor – Sportif AŞ Sermayesi 14

15 Sermaye artış işlemleri 18 Haziran – 2 Temmuz 2012 döneminde gerçekleşmiş olup, Kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ve Sermaye Tavanı 600 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Sportif A.Ş.’nin sermayesi 2.8 milyon TL’den 13.9 milyon TL’ye nakden arttırılmıştır. Sportif A.Ş.’ye bedelli artıştan 112.6 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır. Kulüp 164.8 milyon TL’yi cari hesaba mahsup etmiştir. Sportif A.Ş.’deki kontrol hisselerimiz %55.85 olarak korunmuştur. Rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hisselerinin alım/satımından 14.9 milyon TL nakit girişi sağlanmış olup 4.9 milyon TL arbitraj karı elde edilmiştir. Sermaye artırımının 2. Etabı için gerekli olan formaliteler başlatılmış olup sermaye artışının 2012 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir. Mali Rapor – Sportif AŞ Sermayesi 15

16 (Milyon TL) 31.05.201131.05.2012% Değişim Gelirler130224% 72 Zarar6836% 47 Net Kar Marjı- %52- %16% 69 Banka Borcu158172 % 2 Banka Borcu / Gelirler1.20.8% 38 Sporcu Ücretleri / Gelirler (a)% 69% 61% 11 Mali Rapor – Sportif AŞ Özet Bilgiler 16 Sportif A.Ş.’nin 01 Haziran 2011 – 31 Mayıs 2012 dönemi özet bilgileri, (a) Sportif A.Ş. Konsolide rakamlar baz alınmıştır.

17 Ocak 2012 ayında unvan değişikliğine gidilmiş daha önce ‘Galatasaray Pazarlama Ticaret Sınai Turizm Yatırım ve Spor Faaliyetleri A.Ş.’ olan şirket ünvanı ‘Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.’ olarak değiştirilmiştir. Ayrıca yine Ocak ayında sermaye arttırımına gidilerek 1.350.000 TL olan şirket sermayesi, 7.300.000 TL arttırarak 8.650.000 TL ye çıkartılmıştır. 2011-2012 yılında şirketimizce işletilmekte olan, faaliyet karı elde edemeyen 4 lokasyondaki mağazamız kapatılmış ve 2 lokasyondaki mağazamız da bayilere devredilmiştir. Şubat ayında Ali Sami YEN Spor Kompleksi TT Arena Stadında yeni Aslantepe GSSTORE Mağazamız faaliyete geçmiştir. 17 Mali Rapor – Mağazacılık AŞ

18 FİİLİ 2011/12 ('000 TL)Haziran - KasımAralık - MayısToplamArtış Mağazalar4,5989,01013,60841% E-Ticaret4871,1201,6074% Perakende5,08510,13015,21536% Bayiler5,0267,81612,84257% Diğer1,6101,9353,54550% Toptan6,6369,75116,38755% TOPLAM SATIŞLAR11,72119,88131,60245% FİİLİ 2010/11 ('000 TL) Mağazalar5,0574,5809,637 E-Ticaret7308081,538 Perakende5,7875,38811,175 Bayiler5,4122,7928,204 Diğer4601,9102,370 Toptan5,8724,70210,574 TOPLAM SATIŞLAR11,65910,09021,749 18 Merchandising Gelir Detayları (Ciro Artışı, Operasyonel Karlılık Marjı )

19 2010-112011-12 Haz-KasAra-MayToplamHaz-KasAra-MayToplam Toplam Satışlar11,65910,09021,74911,72119,88131,602 SMM6,9166,64813,5647,57411,71619,290 Brüt Kar4,7433,4428,1854,1478,16512,312 Faaliyet Giderleri5,0274,9249,9514,2657,47611,741 Faaliyet Karı-284-1,482-1,766-118689571 Diğer Gelir/Gider256209465-163340177 VERGİ ÖNCESİ KAR-28-1,273-1,301-2811,029748 19 2011-12 Mali Yıl Dönemi

20 20 Bütçe '000 TL Fiili '000 TL Bütçeye Göre ArtışGeçen YılGeçen Yıla Göre Artış Satışlar Mağazalar3,1754,94655.8%2,025144.3% E-Ticaret8951,49967.5%258480.5% Perakende4,0706,44558.3%2,283182.3% Bayiler4,6466,97150.1%2,031243.3% Diğer45062138.1%147323.3% Toptan5,0967,59249.0%2,177248.7% Toplam Satışlar9,16614,03753.1%4,460214.7% Mağaza Sayısı813 Bayi Sayısı3626 Toplam Satış Noktası4439 2012-13 Mali Yıl İlk 3 Aylık Dönem Cirosu

21 2012-13 Bütçe ('000 TL) 2012-13 Fiili ('000 TL) Bütçeye göre % 2011-12 Fiili Geçen Yıla göre % Toplam Satışlar9,16614,03753%4,460215% SMM5,4378,28752%2,714205% Brüt Kar3,7295,75054%1,746229% Brüt Marj41% 1%39%5% Faaliyet Giderleri3,1113,2936%2,01364% Faaliyet Karı6182,457298%-267 Diğer Gelir/Gider0-10 131 VERGİ ÖNCESİ KAR6182,447296%-136 21 2012-13 Mali Yıl İlk 3 Aylık Dönemi

22 May.11Kas.11May.12Ağu.12Eyl.12 Dönem Sonu Stoklar (‘000 TL)9,14312,05811,20715,17412,254 Ortalama Stok Seviyesi (‘000 TL)8,31310,83310,17512,24411,537 Aylık Ortalama Satış (‘000 TL)1,8121,6772,5113,2883,543 Stok Devir Süresi (Ay)4.66.54.13.73.3 22 2011 Yılında yüksek montanlı olan stokların 2012’de gelmiş olduğu mevcut durum hakkında bilgi.

23 GSSTORE mağazalarının yurtdışına açılımı için görüşmeler sürdürülmektedir. Bilindiği gibi halen Almanya (Dusseldorf-Neuss) ve Kıbrıs (Lefkoşa) mağazalarımız bulunmaktadır. Ayrıca ağırlıklı olarak Batı Avrupa’ya hizmet veren Almanya bayimizce yönetilmekte olan bir online satış sitemiz bulunmaktadır. Şu anda görüşülmekte olan yurtdışı bayilik noktaları şunlardır; Azerbaycan – Baku Ingiltere – Londra Benelux Fransa ABD 23 Şirketin projeleri (yurtdışına açılım vb.) hakkında bilgi

24 2011-12 yılı ciromuz 30 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2012-13 yılı ciro hedefimiz 44 Milyon TL iken, satışlarımızın mevcut hızda devam etmesi durumunda 2012-2013 dönemi itibariyle ciromuzun 60 Milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir. 24 2012 – 2013 Gelir Beklentisi – Mağazacılık AŞ

25 Saygılarımızla, GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU 25


"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı 10 Ekim 2012 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları