Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Semptomdan Tanıya: Lökositoz Dr. Mutlu Arat Ankara ÜTF, Hematoloji BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Semptomdan Tanıya: Lökositoz Dr. Mutlu Arat Ankara ÜTF, Hematoloji BD."— Sunum transkripti:

1 Semptomdan Tanıya: Lökositoz Dr. Mutlu Arat Ankara ÜTF, Hematoloji BD

2 LÖKOSİTOZ Nedir? Ne verisidir? Hangi cihazla bakılır? Eşik değeri nedir? Hangi ek yöntemler ile doğrulanır? Şiddeti var mıdır? Alt tipleri var mıdır? Nasıl yorumlanır? Olgu sunumları ile tanıya ulaşma

3 Tanım: BK>11xG/L Nötrofilik Lökositoz (PMN>7,5 G/L) Eozinofilik Lökositoz (Eo >0,5 G/L) Bazofilik Lökositoz (Bazo > 0,1 G/L) Lenfositoz (Lenfo > 4,5 G/L) Monositoz (Mono > G/L) Tanım ve Alt Tipler

4 Nötrofil

5 Nötrofil Lökositoz

6 Eozinofil

7 BAZOFİL

8 MONOSİT

9 LENFOSİT

10 Lenfositoz

11 Kronik Miyelositer Lösemi

12 Tam kan sayımı

13 Algılama Bölgesi Kırmızı Küre Empedans Yöntemi Oscilloscope Bir Kırmızı Kürenin İlerleyişi

14 Optik Yöntem

15 Lökositoz Mekanizmaları ◦Normal cevap veren Kİ:  İnfeksiyon  İnflamasyon  İnfarkt, yangı, yanıklar  Stres, anksiyete, anestezi  İlaçlar, KSler, lityum, beta agonistler  Travma: Splenektomi  Hemolitik anemi  Lökomoid malinite ◦Anormal Kİ:  Akut Lösemiler  Kronik Lösemiler  MPH PATOFİZYOLOJİ

16 Allerjik olaylar Parazitik infeksiyonlar Dermatolojik olaylar İnfeksiyonlar Immunolojik hastalıklar: RA, SLE, EMS HES/KEL Maliniteler: HL, HDL MPH: KML, PRV, KMF Adrenal Yetm: Addison Sarkoidoz Eozinofili Nedenleri

17 İnfeksiyonlar: Viral infeksiyonlar, kronik sinüzit İnflamatuvar durumlar: IBH, Kr. HYH, Kr. Dermatit MPH: KML, PRV, KMF Hodgkin H Splenektomi Endokrin bozukluklar: Hipotiroidi, ovülasyon, eströjenler Bazofili Nedenleri

18 Çocukluk Viral infeksiyonlar Bağ dokusu hastalıkları Tirotoksikoz Addison Hastalığı Reaktif Lenfositoz

19 ANAMNEZ ve Fizik İnceleme 1. Tanışma 2. Demografik veriler 3. Yakınma 4. Yakınmanın öyküsü 5. Hastalığın öyküsü 6. Özgeçmiş, soygeçmiş 7. SGG 8. Fizik inceleme (GG, VB, SM) 9. Pozitif bulgular 10. Değerlendirme 11. Ön tanılar 12. Plan (Tedavi/tetkik) 13. Takip (Sx, Obj, Değ., Plan)

20 Süreç: Akut/KronikGelişme: Kalıtsal, Doğumsal, EdinselTutulum: Organa özgü, SistemikMüdahele: Acil/ elektifGenel: Benin (iyi huylu) /Malin (habis) Öyküde Temel Hedefler

21 Lökositoz> 30 xG/L Beraberinde anemi veya trombositopeni Organ büyüklüğü: KC, dalak, LN Hayatı tehdit eden infeksiyon veya immunsupresyon Kanama, berelenme veya peteşiler Uykuya meyil veya önemli kilo kaybı DİKKAT: Lökositoz> 100 xG/L acil hematoloji konsültasyonu Altta yatan Kİ problemi var mı?

22 Hasta GrubuSemptomBulguLab Çocuklar: ALLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk KC, dalak veya LN büyüme Değişken TKS, trombositopeni blastlar Erişkinler: AMLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk Değişken TKS, trombositopeni Blastlar Erişkinler: KMLYoktur, yorgunluk, Karında rahatsızlık Büyümüş dalakLökositoz, N veya artmış trombosit Yaşlılar: KLLyokturBüyümüş dalak veya LN Lökositoz (Lenfosit) Lösemiler: Ayırıcı Tanı

23 HastalıkKK Hücreleri LökositlerTrombositKemik İliği PRVArtmışN veya artmış Normal veya artmış Hipersellüler KMLN veya artmış ArtmışNormal veya artmış Hipersellüler KMFNormal veya düşük Değişken Fibrozis ETNormal veya düşük Hafif artmış veya N ArtmışHipersellüler MPH’ların Temel Özellikleri

24 OLGULAR

25 Yakınma: 57, E, minibüs şöförü, 4 aylık kaşıntı ile başvuruyor. Ara sıra özellikle sıcak duş sonrası artıyor. Döküntü tariflemiyor. Haftada 2 tekrarlayan ve 1,5 aydır devam eden başağrısı da var. Öz Geçmiş: HT, diüretik kullanıyor, ASKH, inme, kanser, KBY öyküsü yok. SGG: Kronik öksürük ve balgam çıkarma (gri yeşil renkli), öksürükle beraber belirgin nefes darlığı da gelişiyor.Hemoptizi ve kanama yok. Yürüme ile göğüs ağrısı yok, kladikasyon yok. Görme problem, karın ağrısı tariflemiyor. Sosyal Öykü: 80 pk/y sigara, 12-24 şişe bira. OLGU 1: Kaşıntılı Kızılderili

26 Genel Durum: İyi VB: KB:180/94 mmHg; N: 85/dk, düzenli; A:37,2 C. Pozitif bulgular: Kırmızı suratlı; konjuktivaları hiperemik ve vasküler; A ‑ P göğüs çapı artmış, yardımcı solunum kasları solunuma orta derece katılıyor, ekspirium uzamış ve intermittan wheezing var; karında kaşıntı izleri var. Traube mesafesi perküsyonla mat, dalak ucu palpe edilebiliyor (SM?). Negatif Bulgular: Siyanoz ve çomak parmak yok; döküntü yok, ekimoz veya peteşi yok; LAP yok; KC palpe edilemedi; kitle yok, kardiyak ve nörolojik inceleme normal. Olgu 1: Fizik Bakı

27 Lökosit:11xG/L, formül: N KKS: 7,0 x 10 12 /L Hemoglobin: 18,8 g/dL, Hct: %56 OEV: 80 fL, Trombosit: 535xG/L; Kre: 1,2 mg/dL Göğüs PA film: hiperinfle Ac, diyafram aşağıya depresse, apikal büller, hafif kardiyomegali. Olgu 1: Laboratuvar

28 Lökositoz> 30 xG/L Beraberinde anemi veya trombositopeni Organ büyüklüğü: KC, dalak, LN Hayatı tehdit eden infeksiyon veya immunsupresyon Kanama, berelenme veya peteşiler Uykuya meyil veya önemli kilo kaybı DİKKAT: Lökositoz> 100 xG/L acil hematoloji konsültasyonu Altta yatan Kİ problemi var mı?

29 Hasta GrubuSemptomBulguLab Çocuklar: ALLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk KC, dalak veya LN büyüme Değişken TKS, trombositopeni blastlar Erişkinler: AMLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk Değişken TKS, trombositopeni Blastlar Erişkinler: KMLYoktur, yorgunluk, Karında rahatsızlık Büyümüş dalakLökositoz, N veya artmış trombosit Yaşlılar: KLLyokturBüyümüş dalak veya LN Lökositoz (Lenfosit) Lösemiler: Ayırıcı Tanı

30 HastalıkKK Hücreleri LökositlerTrombositKemik İliği PRVArtmışN veya artmış Normal veya artmış Hipersellüler KMLN veya artmış ArtmışNormal veya artmış Hipersellüler KMFNormal veya düşük Değişken Fibrozis ETNormal veya düşük Hafif artmış veya N ArtmışHipersellüler MPH’ların Temel Özellikleri

31 Ana yakınma: Dr. ZL, 34, K, araştırmacı, ateş (38,2) ve yeni ortaya çıkan şiddetli kemik ağrıları var Yakınmanın Öyküsü: Dr. ZL, AÜ Fen Fakültesi hücre biyoloğu, 2 hafta önce geçridği soğuk algınlığına kadar gayet iyiydi. Günlük ateşi yükselmeye başladı fakat parasetamol ile kontrol altına alabildi. Takiben dişini frıçalarken diş etlerinde kanama olduğunu fark edip dişçisine başvurdu. Dişçi boğazının çok enfekte gözüktüğünü belirtti. Aynı zamanda ağzında diş etleri dışında da lezyonlar ve kanama vardı. Durumdan şüphelenen ZL kendisine bir TKS yaptırdı ve trombositlerinin düşük olduğunu gördü, fakat lökosit sayısı normaldi. Olgu 2: Kanayan bilim adamı

32 Ek bilgiler: Kemik ağrıları özellikle kostalarda. Bazı kemikleri basmakla ağrılı. Derin solunumla yakınması artabiliyor, hafta içinde kendisini daha yorgun ve hasta hissetmiş. Özgeçmiş: Kolejde EMN?? Atağı. İlaç kullanımı yok. Soygeçmiş: Özellik yok. Olgu 2: Kanayan bilim adamı

33 Fizik İnceleme VB: N: 116, KB: 112/72, A: 37,6 Ağız: Palatal ve gingival peteşi. Tonsil ve farinkste eksüdal inflamasyon Boyun: Bilateral rahat hareket ettirilebilen, 1,5 cm lik nodüller Karın: KC 2 cm ve dalak edge 3 cm kot alrında palpe ediliyor. Acler, kardiyak ve nörolojik muayene: anomali yok. Olgu 2: Kanayan bilim adamı

34 Lab Hb 9,6 g/dL, MCV 88 fL, Lökosit: 18,2 G/L, trombosit: 25 G/L T Bilirubin 2.4 mg/dL (direct 0.3) otherwise chemistries and hepatic panel are normal Coagulation studies: PT 11.2 sec, aPTT 28 sec, TT 24 sec Olgu 2: Kanayan bilim adamı

35 Coombs testi (direct ve indirect) - negatif Plasma Hemoglobin 40 mg/dL Periferik Yayma (PY)Kemik İliği Yayması (KİY) PY – Trombositler sayıca azalmış, ve büyüklükleri artmış; KK çoğu polikromatofilik hücreler ve şistositler var (fragmentasyon); lökositlerin çoğu nötrofil promiyelosit evresinde duraklama var, daha olgun form yok. KİY- %100 sellüler, çoğunluk blast ve promiyelositler, bazılarında belirgin bir çok Auer çomakları (cisimleri) var. Olgu 2: Kanayan bilim adamı

36 Sitogenetik

37 Lökositoz> 30 xG/L Beraberinde anemi veya trombositopeni Organ büyüklüğü: KC, dalak, LN Hayatı tehdit eden infeksiyon veya immunsupresyon Kanama, berelenme veya peteşiler Uykuya meyil veya önemli kilo kaybı DİKKAT: Lökositoz> 100 xG/L acil hematoloji konsültasyonu Altta yatan Kİ problemi var mı?

38 Hasta GrubuSemptomBulguLab Çocuklar: ALLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk KC, dalak veya LN büyüme Değişken TKS, trombositopeni blastlar Erişkinler: AMLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk Değişken TKS, trombositopeni Blastlar Erişkinler: KMLYoktur, yorgunluk, Karında rahatsızlık Büyümüş dalakLökositoz, N veya artmış trombosit Yaşlılar: KLLyokturBüyümüş dalak veya LN Lökositoz (Lenfosit) Lösemiler: Ayırıcı Tanı

39 HastalıkKK Hücreleri LökositlerTrombositKemik İliği PRVArtmışN veya artmış Normal veya artmış Hipersellüler KMLN veya artmış ArtmışNormal veya artmış Hipersellüler KMFNormal veya düşük Değişken Fibrozis ETNormal veya düşük Hafif artmış veya N ArtmışHipersellüler MPH’ların Temel Özellikleri

40 Ana Yakınma: yorgunluk Yakınmanın öyküsü: 18y, K, üniversite öğrencisi, Medikososyal’e 2 haftalık yorgunluk yakınması ile başvurdu. Beraberinde boğaz ağrısı, ve boyunda şişlik tarifliyor. Bu ziyaret öncesinde farenjit için kendisine farenjit tanısı ile amoksisilin önerilmiş. Antibiyotiğe rağmen yakınmaları devam etmiş. Yeni ortaya çıkan yaygın bir döküntüsü var. Özgeçmiş: Hafif intermittan astım, LH’de albuterol kullanıyor, önceden hastaneye yatma veya operasyon öyküsü yok Soygeçmiş: Özellik yok (kanser, kalp hastalığı, böbrek veya AC rahatsızlığı) Sosyal öykü: Yurtta kalıyor. Tıp 1. sınıfta, sağlıklı ve düzenli besleniyor. Cinsel hayatı düzenli, sigara içmiyor, alkol kullanımı sosyal, ilaç kullanmadığını belirtiyor. Ülke dışına ziyaret yok, hayvan beslemiyor. Olgu 3: Ateş ve Lenfadenopati

41 Sistemlerin Gözden Geçirilmesi (SGG) Pozitif: Belirgin yorgunluk (günde 3-5 km yürürken şimdi sınıfın içinde zor duruyor); hastalık başlangıcında ateş yüksekliği, fakat son 10 gündür ateş yok; anoreksik; belirgin boğaz ağrısı varfakat yutma güçlüğü yok; rinit tarifliyor; boyundaki şişlik, sabit, hafif ağrılı ve hassas; kaşıntısız döküntüsü var Negatif: Kilo kaybı yok, gece terlemeleri, kaşıntı, titreme, miyalji, başağrısı; öksürük yok, wheezing, veya nefes darlığı yok. Olgu 3: Ateş ve Lenfadenopati

42 Fizik İnceleme Genel- hasta görünümlü, toksik değil (orta) VB: Ateş: 36,7 C, N: 90, SH: 18, KB 100/65 Sistemik Muayene: Tiroid-değerlendirildi, N Cilt-Makülopapuler eritematöz döküntü gövde ve ekstemitelerde; yüz, avuç ve ayak tabanı korunmuş. Başka lezyon yok. Lenfanjit bulgusu yok. KBB- Posterior pharinks eritematöz her 2 tonsil şis, eksuda yok Lenfatik- Küçük (> 1cm), hafif ağrılı bilateral anterior ve posterior servilal LAP, başka LAP izlenemedi Solunum-Çift taraflı dinlemekle doğal Abdomen- Üst karında hafif genel hassasiyet, rebound veya defans yok; dalak ve KC uçları palpabl (2-3 cm MKH’da kot altında) Olgu 3: Ateş ve Lenfadenopati

43

44 TestSonuçlar Hemoglobin11,3 g/dL MCV87 fL WBC14,5 xG/L Mutlak Nötrofil8 xG/L Mutlak Lenfosit6,5 xG/L Trombositler212 xG/L Olgu 3: Ateş ve Lenfadenopati TestSonuçlar Kre1,3 mg/dL Bilirubin1,6 mg/dL ALP280 U/L ALT70 U/L

45 Lökositoz> 30 xG/L Beraberinde anemi veya trombositopeni Organ büyüklüğü: KC, dalak, LN Hayatı tehdit eden infeksiyon veya immunsupresyon Kanama, berelenme veya peteşiler Uykuya meyil veya önemli kilo kaybı DİKKAT: Lökositoz> 100 xG/L acil hematoloji konsültasyonu Altta yatan Kİ problemi var mı?

46 Hasta GrubuSemptomBulguLab Çocuklar: ALLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk KC, dalak veya LN büyüme Değişken TKS, trombositopeni blastlar Erişkinler: AMLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk Değişken TKS, trombositopeni Blastlar Erişkinler: KMLYoktur, yorgunluk, Karında rahatsızlık Büyümüş dalakLökositoz, N veya artmış trombosit Yaşlılar: KLLyokturBüyümüş dalak veya LN Lökositoz (Lenfosit) Lösemiler: Ayırıcı Tanı

47 HastalıkKK Hücreleri LökositlerTrombositKemik İliği PRVArtmışN veya artmış Normal veya artmış Hipersellüler KMLN veya artmış ArtmışNormal veya artmış Hipersellüler KMFNormal veya düşük Değişken Fibrozis ETNormal veya düşük Hafif artmış veya N ArtmışHipersellüler MPH’ların Temel Özellikleri

48 59-yaşında önce aile hekimi tarafından rutin değerlendirmesinde 2002’de görülmüş. Yakınması yok, öz ve soygeçmiş özellik yok. İlaç kullanmıyor. 2 çocuklu, bilgisayar programcısı. Fİ: gelişimi N ve akut distress yok. Multipl bilateral servikal, aksiller ve inguinal LN var. Ayrık, hareketli, ağrısızlar, ve çapları 1-2 cm. HSM yok. Diğer Fİ N sınırlarda. Asemptomatik hastada lenfositoz

49 TKS: Lökosit: 75xG/L Formül: %90 olgun görünümlü lenfositler ve %10 nötrofil HB: 15,4 g/dL Htc: %47 Trombosit: 244xG/L Asemptomatik hastada lenfositoz

50 45y, E, 20 yıllık Trabzonlu radyoloji teknisyeni aile hekimine başağrısı başvuruyor. Son 6 ayda artan yorgunluğu olduğunu, karnında rahatsılık hissettiğini, yemek sonrası çabuk doygunluk hissettiğini tarifliyor. 2,5 kg kaybetmiş, ek yakınması yok. Fizik İnceleme: VBS, hasta soluk görünümde, sol üst kadranda sol kot altında 3 cm. aşağı inen, nefes almakla hareketli kitle var. Üfürüm yok. Başağrısı olan radyoloji teknisyeni

51 Hekim TKS ister. Lökosit: 125xG/L. Hemoglobin: 7.4 g/dL. Trombosit: 690 xG/L Formül: “Sola kayma”, nötrofil hakimiyeti, miyelositler, metamiyelositler, promiyelositler, ve %8 blast var. Lökositlerin %4’ü bazofil. Başağrısı olan radyoloji teknisyeni

52 Periferik Yayma (x400)Periferik Yayma (x1000)

53 Aile hekimi lösemiden şüphelenir, acil hematoloji konsültasyonu ister. Kİ aspirasyon/biyopsi yapılır. KİY: immatür miyeloid hücre hiperplazisi gösteriyor, morfoloji N. Biyopsi hipersellüler ve hafif retikülin fibrozis gösteriyordu. Başağrısı olan radyoloji teknisyeni

54 Sitogenetik inceleme: Kr 9 ve 22 dendeli translokasyonu [15/20]. Flöresan in situ hibridizasyon (FISH) BCR-ABL sinyali 400 hücrenin 350’sinde izlendi. Başağrısı olan radyoloji teknisyeni

55 Tanım: BK>11xG/L Nötrofilik Lökositoz (PMN>7,5 G/L) Eozinofilik Lökositoz (Eo >0,5 G/L) Bazofilik Lökositoz (Bazo > 0,1 G/L) Lenfositoz (Lenfo > 4,5 G/L) Monositoz (Mono > G/L) Tanım ve Alt Tipler

56 Lökositoz Mekanizmaları ◦Normal cevap veren Kİ:  İnfeksiyon  İnflamasyon  İnfarkt, yangı, yanıklar  Stres, anksiyete, anestezi  İlaçlar, KSler, lityum, beta agonistler  Travma: Splenektomi  Hemolitik anemi  Lökomoid malinite ◦Anormal Kİ:  Akut Lösemiler  Kronik Lösemiler  MPH PATOFİZYOLOJİ

57 Lökositoz> 30 xG/L Beraberinde anemi veya trombositopeni Organ büyüklüğü: KC, dalak, LN Hayatı tehdit eden infeksiyon veya immunsupresyon Kanama, berelenme veya peteşiler Uykuya meyil veya önemli kilo kaybı DİKKAT: Lökositoz> 100 xG/L acil hematoloji konsültasyonu Altta yatan Kİ problemi var mı?

58 Hasta GrubuSemptomBulguLab Çocuklar: ALLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk KC, dalak veya LN büyüme Değişken TKS, trombositopeni blastlar Erişkinler: AMLİnfeksiyonlar, kanama, yorgunluk Değişken TKS, trombositopeni Blastlar Erişkinler: KMLYoktur, yorgunluk, Karında rahatsızlık Büyümüş dalakLökositoz, N veya artmış trombosit Yaşlılar: KLLyokturBüyümüş dalak veya LN Lökositoz (Lenfosit) Lösemiler: Ayırıcı Tanı

59 HastalıkKK Hücreleri LökositlerTrombositKemik İliği PRVArtmışN veya artmış Normal veya artmış Hipersellüler KMLN veya artmış ArtmışNormal veya artmış Hipersellüler KMFNormal veya düşük Değişken Fibrozis ETNormal veya düşük Hafif artmış veya N ArtmışHipersellüler MPH’ların Temel Özellikleri

60 arat@medicine.ankara.edu.tr AÜTF web sayfası: Açık arşiv Teşekkür ederim.


"Semptomdan Tanıya: Lökositoz Dr. Mutlu Arat Ankara ÜTF, Hematoloji BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları