Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ
1.Örgün Eğitim 2.Yaygın Eğitim Olmak üzere ikiye ayrılır.

3 ÖRGÜN EĞİTİM SİSTEMİ BEŞ KISIMDAN OLUŞUR.
A.Okul Öncesi Eğitimi B.İlköğretim C. Ortaöğretim D-Özel Eğitim E-Yüksek Öğretim

4 -Devlet eliyle yürütülür. -Bir veya iki yıl sürelidir.
  A.Okul Öncesi Eğitim: -İlköğretim yaşına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. -Devlet eliyle yürütülür. -Bir veya iki yıl sürelidir. -Dört veya Beş yaşını tamamlayan çocuklar okul öncesi eğitime başlayabilir. -Tüm eğitim öncesi okullar Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim vermektedir.

5 Okul Öncesi Eğitimin Amaç ve Görevleri:
-Çocukların bedensel , zihinsel ve duygu yönünden gelişmelerini sağlar. -İyi alışkanlıklar ve yararlı beceriler kazanmasına neden olur. -Çocukları her yönden ilköğretime hazırlar. -Elverişsiz çevre ve aile koşullarından gelen çocuklara uygun bir yetişme ortamı yaratır. -Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlar

6 OKUL ÖNCESİ OKULLAR İKİ GRUBA AYRILIR
* ANAOKUL ( 4 YAŞ GRUBU) * ANASINIF ( 5 YAŞ GRUBU)

7 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI :
1. DEVLET OKULLARINDA, İLKOKULLARA BAĞLI ANA SINIFLARDA. ÖRNEK:KÖY OKULLARI 2.ŞEHİRLERDE AYRI BİNALARDA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

8 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VEREN BAZI OKULLAR:
- 4 YAŞ GRUBUNA EĞİTİM VEREN OKUL ÖNCESİ OKUL: VAKIFLAR ANAOKULU -5 YAŞ GRUBUNA EĞİTİM VEREN OKUL ÖNCESİ OKULLAR: * YENİ YÜZYIL ANAOKULU *GÜLEN YÜZLER ANAOKULU *FAZIL PLÜMER ANAOKULU -HEM 4 YAŞ , HEM 5 YAŞ GRUBUNA EĞİTİM VEREN OKULLAR: *HISAR ÜSTÜ ANAOKULU ( DEVLETE BAĞLI) -ATATÜRK KIZ MESLEK LİSESİ BÜNYESİNDE; 4 YAŞ GRUBU ve 5 YAŞ GRUBU (ÖZEL) -CAN YUVA 4 YAŞ GRUBU ve 5 YAŞ GRUBU (ÖZEL)

9 B.İLKÖĞRETİM: -İlköğretim altı yaşını tamamlayan çocukların on bir yaşını tamamlayıncaya kadar süren bir eğitim sürecidir.

10 İlköğretimin Amaç ve Görevleri:
-Öğrencilere Atatürk İlke ve devrimleri ile Atatürk milliyetçiliğini ve toplumsal mücadelemizin kökeninde yatan gerçekleri öğretmek -Çocuklara iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak -Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime hazırlamak -Çocukların duygularını geliştirmek, onlara doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteniğini kazandırmak ve işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi duygular kazandırmak *** İlkokullarda eğitim suresi BEŞ yıldan oluşur.

11 İlkokullarda verilen Müfredat:
HAYAT BİLGİSİ -MATEMATİK -TÜRKÇE -SOSYAL BECERİ -EĞİTSEL ETKİNLİK -SOSYAL BİLGİLER -İNGİLİZCE -BEDEN EĞİTİMİ -DİN DERSİ

12 İLKOKULLARDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ:
-BİRİNCİ ve İKİNCİ SINIFTA BAŞLAR ***FARKINDALIK EĞİTİMİ -HAFTADA BİR DERS (40 DK)

13 İlKOKULLARDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ
ÜÇÜNCÜ SINIFTA ; HAFTADA İKİ SAAT NORMAL İNGİLİZCE EĞİTİMİ BAŞLAR DÖRT VE BEŞİNCİ SINIFTA; HER GÜN BİR DERS SAATİ ***BEŞ YIL SONUNDA, BİTİRME (TAMAMLAMA) BELGESİ ALINIR. ***ORTA EĞİTİME GEÇİLİR.

14 C.ORTAÖĞRETİM: -İlköğretimi tamamlayan her öğrenci ortaöğretime devam etme hakkına sahiptir.

15 ORTA ÖĞRETİMİN GENEL AMAÇLARI:
-ATATÜRK MİLLYETÇİLİĞİ DOĞRULTUSUNDA SOSYAL VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK VE KORUMAK -TÜM ÖĞRENCİLERE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE ASGARİ ORTAK BİR GENEL KÜLTÜR VERMEK -ONLARIN KİŞİ VE TOPLUM SORUNLARINI TANIMA VE BUNLARA ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAYI ÖĞRETMEK -TOPLUMUN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMASINA KATKIDA BULUNMA BİLİNCİNİ VE GÜCÜNÜ KAZANDIRMAK -ÖĞRENCİLERİ , TOPLUM EKONOMİSİNİN GEREKLERİNİ DE GÖZETEN ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR ÇERÇEVESİNDE İLGİ VE YETENEKLERİNE GÖRE GELİŞTİREREK YÜKSEK ÖĞRETİME VEYA HEM MESLEĞE HEM YÜKSEK ÖĞRETİME VEYA TOPLUMSAL YAŞAMA VE İŞ ALANLARINA HAZIRLAMAK

16 KKTC’de ORTAÖĞRETİM: SINAVLA ORTAÖĞRENİME GEÇİŞ: ***TÜRK MAARİF KOLEJİ
***GÜZEL SANATLAR ORTAOKULU ***ÖZEL KOLEJLER

17 ORTAÖĞRETİMDE EĞİTİM SÜRESİ:
-Üç yıllık Ortaokullar -Ortaokul Üstü Genel Liseler - Sınavla girilen Liseler - Meslek Liseleri -Teknik liseler den oluşur.

18 ORTAÖĞRETİMDE EĞİTİM SÜRESİ:
-Ortaokullar, ayrı okullar halinde kurulabilecekleri gibi, bir liseye bağlı olarak da kurulabilirler. -Eğitim süreci ALTI yıldan az olmamak üzere uygulanan programının özelliğine göre Bakanlıkça saptanır. ORTAÖĞRETİMDE MÜFREDAT: -EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLEN

19 ORTAÖĞRETİMDEKİ MÜFREDAT:
-TÜRKÇE/EDEBİYAT ( TÜRKÇE:ORTAOKUL EDEBİYAT:LİSE) -MATEMATİK (ORTAOKUL+LİSELERDE) -KIBRIS TARİHİ (ORTA OKULLARDA) -SOSYAL BİLGİLER (ORTA OKULLARDA) -DİN DERSİ (ORTA OKULLARDA) -TARİH (LİSELERDE) -FİZİK (LİSELERDE) -KİMYA (LİSELERDE) -BİYOLOJİ (LİSELERDE) FELSEFE (LİSELERDE) -SOSYOLOJİ (LİSELERDE) YABANCI DİL: -İNGİLİZCE -ÜÇÜNCÜ BİR DİL – ALMANCA/FRANSIZCA ***KKTC’DE ZORUNLU EĞİTİM ON BEŞ YAŞINA KADARDIR.

20 SINAVSIZ ALINAN ORTA OKULLAR:
-ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU -ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU -DEMOKRASİ ORTAOKULU -ŞEHİT TURGUT ORTAOKULU vs.

21 ORTA OKUL ÜSTÜ LİSELER, MESLEK LİSELERİ:
1. SINAVLA GEÇİŞ YAPILAN LİSELER: - 20 TEMMUZ FEN LİSESİ -BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ **TÜRK MAARİF KOLEJİ (giriş sınavı 5.sınıf sonu)

22 2.MESLEK LİSELERİ: -GÜZEL SANATLAR LİSESİ *** (giriş sınavı 5. sınıf sonunda) -ATATÜRK KIZ MESLEK LİSESİ -SEDAT SİMAVİ YAPI VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ -HAYDAPAŞA TİCARET LİSESİ -İLAHİYAT KOLEJİ*** (giriş sınavı 5.sınıf sonunda)

23 3.SINAVSIZ ALINAN LİSELER:
-LEFKOŞA TÜRK LİSESİ -NAMIK KEMAL LİSESİ -ANAFARTALAR LİSESİ KURTULUŞ LİSESİ vs.

24 ÖZEL OKULLAR: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm özel okullar (İlköğretim, Ortaöğretim) Eğitim Bakanlığı’nın tüzük ve yöneltmelikleri doğrultusunda eğitim vermektedir.

25 ÖZEL EĞİTİM: -Bedenen ve zihinen özürlü olup özel bir eğitim ve öğrenime ihtiyaç duyan , OKUL ÖNCESİNDEN ONSEKİZ YAŞINA kadar olan eğitimi kapsar. AMAÇ: -Bu öğrencilere ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı ve olanağı sağlamak -Bu öğrencileri kendilerine ve topluma yararlı yurttaşlar olarak yetiştirmek

26 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Özel Eğitim:
ONSEKİZ YAŞA KADAR İKİ (2) KURUMDA GERÇEKLEŞİR: 1.Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okul (LEFKOŞA) 2.ÖZEV: Özel Eğitim Vakfı (LEFKOŞA)

27 ÖZEL EĞİTİMDEKİ MÜFREDAT:
-Devlet tarafından belirlenir. -Araç ve gereçler Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır. -Çok iyi eğitilmiş öğretmenler eğitim verir.

28 Eğitim Bakanlığı’na Bağlı ÖZEL EĞİTİM Veren Okuldaki Sorunlar:
-Araç ve gereçler yeterli değildir. -Eğitim yeterli değildir -Taşımacılık gibi özel hizmetler mevcut değildir -Öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılır. -Resim, Çizim, Boyama, Bilgisayar -Alfabe , matematik

29 ÖZEV: (ÖZEL EĞİTİM VAKFI)
-Vakıftır. -Müfredatı Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. -Eğitim seviyesi daha yüksektir. -Araç gereçler daha ileri safhadadır. -Ek gelirleri mevcuttur. ÖZEV’deki sorunlar: -Taşımacılık gibi hizmetler mevcut değildir. -Eğitim yeterli değildir.

30 ONSEKİZ YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİM:
***-GİRNE - GÜZELYURT – MAĞUSA -SOSYAL YARDIM DAİRESİ’ne ve Bağlı Olduğu Bakanlık olan; ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’na bağlıdırlar. -EĞİTİM YOKTUR. -BECERİ ÖĞRETİLİR -İŞ HAYATINA HAZIRLAMAZ.

31 18 YAŞ ÜSTÜ ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDAKİ SORUNLAR:
-Taşımacılık gibi hızmetler mevcut değildir. -Okullarda yeterli eleman yoktur. -Alt yapı Eksikliği vardır.

32 ÖZEL EĞİTİMİNİ DAHA ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
-ALT YAPI EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİDİR. -SPOR SALONU- TERAPİ MERKEZİ -MÜZİK SALONU YAPILMALIDIR -BU OKULLAR DİĞER DEVLET OKULLARI İLE AYNI BİNADA OLMALIDIR. -EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELTİLMELİDİR -TAŞIMACILIK GİBİ HİZMETLER DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR. -ARAÇ VE GEREÇ MİKTARI ARTIRILMALIDIR.

33 ÖZEL EĞİTİM VEREN OKULLARDA ÖĞRENCİ SAYISI:
-55 Lefkoşa’daki Devlet Okulunda -75 ÖZEV ‘de -35 GİRNE ONSEKİZ YAŞ ÜSTÜ OKULDA -20 MAĞUSA ONSEKİZ YAŞ ÜSTÜ OKULDA (İRFAN NADİR ÖZEL EĞİTİM OKULU) -13 GÜZELYURT ONSEKİZ YAŞ ÜSTÜ OKULDA

34 K.K.T.C.’de ÖZEL EĞİTİM İÇİN YETİŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER:
-YAKIN DOĞU UNİVERSİTESİ - ULUSLARARASI KIBRIS UNİVERSİTESİ -DOĞU AKDENİZ UNİVERSİTESİ

35 YÜKSEK EĞİTİM: -Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler yüksek öğrenim kurumlarının koşullarına bağlı olmak kaydıyla bu kurumlardan yararlanabilirler. -Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak -Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirmek -Bilimsel öğretim yapmalarını sağlamak -Yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak 

36 YÜKSEK EĞİTİM: ***Yüksek eğitim paralıdır.
***Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, açılışı, özel amaçları, çalışmaları ve öğretim üyeleri, ilgili esaslar ve yükseköğretim kurumlarına ilişkin diğer konular, bu kurumların özel yasalarında belirlenir. ***Yüksek eğitim paralıdır.

37 Türkiye’de bulunan Üniversitelere girmek için:
İKİ AŞAMALI olarak yapılan giriş sınavı ile gerçekleşir: -YGS: (ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SINAVI) -LYS: (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI)

38 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ:
-İLKOKULLARDA GÖREV YAPMAK ÜZERE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEK OKULDUR. -ÖZEL SINAVLA ÖĞRENCİ ALINIR. -ÖĞRENİM SÜRESİ DÖRT YILDIR. -SINAV, İHTİYACA ĞÖRE YAPILIR. -HER YIL YAPILMAZ.

39 ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN ÖĞRENCİLER:
-YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALABİLİR (ALES) BUNA MASTER PROGRAMI DA DENİR. ***DOKTORA BİR FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULU BİTİRDİKTEN SONRA O BİLİM DALINDA SINAV VE BİLİMSEL BİR ESERLE ERİŞİLEN BİR DERECE VEYA BASAMAKTIR

40 AVRUPA ve DİĞER ÜLKELERDE YÜKSEK EĞİTİM:
-ÖĞRENİM GÖRECEĞİ KONUYA GÖRE AL SINAVLARINA GİRMESİ GEREKİR. -OKUL ORTALAMASI İLE (İngiltere’deki bir üniversiteye). ** SINAVLA AMERİKA’DA BURSLU ÖĞRENİM GÖREBİLİR.

41 K.K.T.C’DEKİ ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ:
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nde bulunan üniversitelere, her üniversitenin hazırladığı Özel Giriş Sınavı ile öğrenciler kayıt hakkı kazanır.

42 K.K.T.C.’de bulunan Üniversiteler:
-Yakın Doğu Üniversitesi -Doğu Akdeniz Üniversitesi -Girne Amerikan Üniversitesi -Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -Lefke Avrupa Universitesi -Orta Doğu Teknik Universitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü -Akdeniz Karpaz Üniversitesi -Girne Üniversitesi -İstanbul Teknik Üniversitesi (Kampüsü)

43 K.K.T.C.’deki Eğitim Sistemi:

44 YAYGIN EĞİTİM: -KÖY KADIN KURSLARI
-BAYANLAR İÇİN ATATÜRK KIZ MESLEK LİSESİ’nde KURSLAR -BİLGİSAYAR KURSLARI -ÇIRAKLIK KURSLARI

45 KKTC EĞİTİM BAKANI: Dr.Mustafa Arabacıoğlu

46 KAYNAKLAR: 1.MEBNET.NET 2.CANAN DARBAZ (ÖĞRETMEN-NECATİ TAŞKIN İLKOKULU ), 3.YEŞİM BEYAZ İLKAN (ÖĞRETMEN-ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU), 4.BETÜL KARŞILI(ÖĞRETMEN-SEDAT SİMAVİ YAPI VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ), 5.OLCAY FIRINCIOĞLULARI (ÖĞRETMEN-TÜRK MAARİF KOLEJİ)) 6.SEDAT HACIAHMET (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI), 7.MUSTAFA BORATAŞ-(ORTA EĞİTİM BAKANLIK MÜDÜRÜ) 8.ASUMAN BOLKAN ( ORTA ÖĞRETİM-MÜFETTİŞ) 

47

48 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

49 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

50 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

51 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ
DİLEK ÖNEM TANYEL ULUÇHAN


"KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları