Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meme Kanseri Epidemiyoloji ve Patogenez Prof.Dr.Hakan Seyisoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meme Kanseri Epidemiyoloji ve Patogenez Prof.Dr.Hakan Seyisoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Meme Kanseri Epidemiyoloji ve Patogenez Prof.Dr.Hakan Seyisoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Yaşa Göre Düzeltilmiş Meme Kanseri Sıklığı/100.000 Breast Cancer Epidemiology

3 Meme kanseri - östrojen ilişkisi destekleyen bulgular Kadınlarda görülmesi Östrojenin etkili olduğu lokalizasyonlarda görülmesi (duktus ve alveol) Erken menarş, geç menopozda riskin artması Erken over yetmezliğinde riskin azalması Obesitenin risk faktörü olması Düşük paritede riskin artması Antiöstrojen drogların kanseri önlemesi H.S.

4 Meme Kanseri ve Emzirme 30 Ülkedeki 50,302 Meme Kanserli ve 96,973 Sağlam Kadını Kapsayan 47 Epidemiyolojik Çalışmanın Veri Analizleri Lancet 2002; 360: 187–95 1 2 34>5>5 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0 Relatif Risk* (%95 FCl) Doğumların Sayısı Emziren Kadınlar Hiç Emzirmeyen Kadınlar

5 Meme kanseri - östrojen ilişkisi uyumlu olmayan bulgular Kanserlerin 2/3 ünün östrojenin azaldığı postmenopozal dönemde ortaya çıkması Genç yaşta meme kanseri olan kadınlarda sonraki gebeliklerde sorun olmaması H.S.

6 Lokal meme dokusu Meme dokusu lokal östrojen üretir Üretimde sülfataz ve aromataz yolları kullanılır Plazmadan gelen östradiol de dokuya alınır Dolayısıyla meme dokusundaki lokal östradiol konsantrasyonu plazmadakinden çok daha yüksektir Meme dokusundaki östradiol duktal epitel proliferasyonu yapar Östradiolün duktal proliferatif etkisinin oluşması için mutlak ER(+) liği şart değildir, ER(-) olduğu durumlarda non-genomik etki söz konusudur H.S.

7 Meme dokusunda östrojen yapımı Östradiol Östron Aromataz Androgenler Sülfataz Östron sülfat Sülfotransferaz Östradiol sülfat Östron sülfat Sülfotransferaz 17  -HSD Pasqualini and Chetrite, Gynecol Endocrinol 1997 Sülfataz yolu, Aromataz yolundan 100-500 kat daha fazla östradiol oluşturur. Oksidasyon Redüksiyon

8 Gambrell RD Jr. Arch Fam Med, 1996;5:341 HRT – meme kanseri (1974-1991 arası çalışmaların sonuçları) H.S.

9 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer The Lancet 350:1047, 1997 51 Merkez 21 Ülke (Çoğunluk Kuzey Amerika ve Avrupa Ülkeleri) 52.705 İnvaziv Meme Ca 108.411 Kontrol

10 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. The Lancet, 1997 ; 350:1047 H.S.

11 *P < 0,01. Lancet. 1997;350:1047-59. Herhangi bir zamanda kullanmış Halen Kullanmakta Geçmişte kullanmış RR 1.14*1.21*1.07 HT Kullanımı HT – Meme Kanseri Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer

12 HT ve Meme Kanseri Riski ET halen kullanıyor HT halen kullanıyor 4 yıldan daha kısa süredir 4 yıl ya da daha uzun süredir Zayıf ≥4 yıllık kullanım Zayıf olmayan, ≥4 yıllık kullanım RR (%95 GA) 1,1 (1,0-1,3) 1,4 (1,1-1,9) 1,1 (0,8-1,7) 1,5 (1,0-2,4) 2,0 (1,3-3,0) 1,3 (0,7-2,4) ET/HT Kullanımı Toplam olgu sayısı = 2082. Schairer C ve ark. JAMA. 2000;283:485-91. 243 77 26 22 26 13 Toplam Olgu Sayısı

13 WHI Sonuçları: İnvazif Meme Kanseri Göreceli Risk  1,24  1,24 ; % 95 GA, 1,01-1.54; (p=,003)  Uyarlanmış %95 GA, 0,97-1,59 Mutlak Risk  Plasebo grubu: Her 10.000 kadında yılda 33  E/P grubu: Her 10.000 kadında yılda 41 JAMA. 2003;289:3243-3253.

14 WHI Sonuçları: İnvazif Meme Kanseri Yıllara Göre Genel Özet 123456+ HT s (%) Plasebo s (%)Hazard Ratio* Yıl 12 (0,14) 26 (0,31) 29 (0,35) 44 (0,54) 43 (0,61) 45 (0,61) 19 (0,24) 32 (0,40) 22 (0,28) 27 (0,35) 21 (0,32) 29 (0,45) 0,60 (0,29-1,23) 0,77 (0,46-1,30) 1,26 (0,73-2,20) 1,54 (0,95-2,49) 1,99 (1,18-3,35) 1,35 (0,85-2,16) *** s = hasta sayısı; (%) = 5,6 yıllık sürede ortalama maruz kalma düzeyinden hesaplanan yıllık yüzde. *bütün yılları kapsayan eğilim için z skoru = 2.56; zamana bağımlı tedavi etkileriyle birlikte Cox orantılı tehlike modelini esas alan eğilim testi. WHI Araştırmacıları Yazı Grubu. JAMA. 2003;289:3243-3253. Ağırlıklandırılmamış HR = 1.24 Ağırlıklandırılmış Z = 2.98, p = 0.003 E + P Plasebo 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 Zaman (yıllar) 0 8506 8102 1 8396 8006 2 8309 7905 3 8209 7611 4 7963 7609 5 5771 5448 6 3027 2707 7 1316 981 E+P Plasebo

15 0.51.01.52.02.5 HT hiç kullanmayanlar 1.00 (0.97-1.04) Herhangi bir zamanda kull. 1.43 (1.36-1.50) Şu anda kullanan 1.66 (1.60-1.72) Geçmişte kullanıp bırakmış 1.01 (0.95-1.08) 0-1 yıl önce bırakan 1.14 (1.01-1.28) 0-5 yıl önce bırakan 1.04 (0.95-1.12) 5-9 yıl önce bırakan 1.01 (0.88-1.16)  10 yıl önce bırakan 0.90 (0.72-1.12) Meme kanseri sıklığı Relatif Risk (95% GA) “Milyon Kadın Çalışması” 2.894/392.757 3.202/285.987 1.044/150.179 579/81.875 207/29.395 79/12.568

16 Tümör HRT+/HRT- (RR) Lokal Tm. 1.00 Aksiller LN 0.82 Uzak Metastaz 0.54 HRT-Meme Kanseri Evresi HRT-Meme Kanseri Evresi Collaborative Group Study

17 Tümör çapı daha küçük Tümör daha iyi diferansiye Tümör daha lokalize Teşhis daha genç yaşta olmakta Rekürens oranları daha az Mortalitede %40-60 azalma Halen kullanmakta olan ya da son 5 yıl içinde kesmiş olanlarda

18 Lokalize tümörde azalma % 11.3 (8.0 - 14.6) İleri evre tümörde azalma% 13.6 (9.2 - 17.9) HRT kullanımından uzaklaştıktan sonra Ravdin PM. New Eng J Med 2007

19 H.S. WHI Tek Östrojen Sonuçları - 14.Nisan.2004 The Women’s Health Initiative Steering Committee, JAMA 2004;291:1701

20 Stefanick, et al. JAMA, 2006 Tek östrojen kullanımı ve meme kanseri (WHI 7.1 yıl sonuçları) CEE tek kullanımda HR 0.80 (0.62-1.04) p=0.09 Yıllık hastalık % 0.28 vs. %0.34 Duktal kanser 0.71 (0.52-0.99) 1.yıl anormal mamografi CEE %9.2 Kontrol %5.5 (p<0.001) Sonuç : Kanser azalıyor (özellikle duktal kanserde azalma anlamlı), ancak mamografik değerlendirme anormalliği artıyor

21 Mamografi - HRT Mamografilerde HRT ye bağlı yoğunluk artışı sadece parankim ile ilgili değildir Yoğunluk artışının önemi, kanser görünümünü maskelemesidir Mamografik değişimler ile histopatolojik tetkik arasındaki korelasyonu gösteren çalışmalar yetersizdir H.S.

22 Kavanagh AM, et al. Lancet 2000; 355:270 Breastscreen Victoria (Australia) n=103.770 Sensitivite HRT (-) 95% CI HRT (+) 95% CI tüm olgular % 77.3 (74-81) % 64.8 (58-72) 50-69 yaş grubu % 79.8 (76-84) % 63.4 (57-72) Yanlış negatiflik HRT (+) / (-) : OR 1.60 (1.04-2.21) Yanlış pozitiflik HRT (+) / (-) : OR 1.12 (1.05-1.19)

23 HRT mammografik dansiteyi arttırır. (Warren R., Maturitas 2004; 49:67)

24 Mamografi penceresi Meme tümörü Hücre sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yıllar 10¹² 1 Premamografik Preklinik Klinik 1 mm1 cm2.5 cm Wertheimer 1986

25 Postmenopozal HT-Meme Kanseri Riski- Epidemiyolojik Çalışmalar Collins JA. Human Reproduction Update, Vol.11, No.6 pp. 545–560, 2005

26 Meme tümörü Hücre sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yıllar 10¹² 1 Premamografik Preklinik Klinik 1 cm2.5 cm Wertheimer 1986 MWS WHI DNC HERS II NCI-Schairer

27 HRT den uzaklaşınca meme kanseri görülme sıklığı azaldı mı?

28 NOTLAR HRT başladıktan sonra kişilerin diyet ve egzersiz gibi kendi bakımları değişti, tarama prosedürleri düzgün olarak uygulanmaya ve hastalıklar erken dönemde yakalanmaya başlandı. Kanser görülme sıklığındaki artış kısmen buna mı bağlı? Mamografi taramaları başlandığı yıllardan itibaren kanser görülme sıklığında artış varmış gibi yükselme gözlenmektedir. Aynı olayın tam tersi : HRT den uzaklaşma, kontrolleri de azaltmış ve tarama mamografisi çekim oranları düşmüştür ve aynı yıllarda kanser düşük görülmektedir. Acaba yakalanamadığı için mi böyle?

29 Meme kanseri insidensinde azalma Quarterly Breast Cancer Incidence in Women between 50 - 69 yrs of age, according to ER status & number of prescriptions for HT (2000–2004)

30 HT & BC incidence between ages 50- 69 years in 4 Norwegian Counties Mammographic screening 1996–1997 Meme kanseri insidensinde azalma Cancer in Norway 2005. Oslo: Cancer Registry of Norway 2006 Mammografik tarama sıklığındaki azalma da dikkat çekici **

31 HRT sonrası meme kanser insidensinde azalma Jemal A. Breast Cancer Res 2007 >1985 HRT nin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönem

32 1999 – 2000 122.6 / 100.000 2003 – 2004 99.9 / 100.000 2005 – 2006 106.4 / 100.000 Meme kanseri insidensinde azalma National Cancer Institute - 2007 Glass AG, J Natl Cancer Inst, 2007 Ani düşüşü takiben artışın başlaması dikkat çekici Teşhiste gecikme? İnvaziv kanserde artışın başlaması?

33 Meme kanseri insidensinde azalma 2000 – 2005 yılları arasında tarama mamografisi çekilme oranı 50 -64 yaş grubunda % 2-7 azalma göstermiştir Tümör yakalanamıyor mu? İnvaziv kanser aşamasında yakalanma artıyor mu? Breen N, Cancer 2007

34 Meme kanseri insidensinde azalma 2001 – 2004 yılları arasında 100.000/kadın yılına göre 50 yaş üzeri meme kanseri : Siyah kadınlarda artmış (313.8 - 327) Beyaz kadınlarda gerilemiş (408.8 - 358.8) Signorello LB. J Natl Med Assoc 2005 Siyahlarda HRT kullanımı az. Beyazlarda da artış hızı aslında zeminde ilerlemekte ancak takiplerden uzaklaşma nedeniyle yakalanamamakta mı?

35 Meme kanseri insidensinde azalma HRT kullanımındaki her % 1 lik azalmaya karşılık meme kanseri insidensinde 3.1 / 100.000 azalma meydana gelmiştir. (p<0.001) ** Bahsedilen rakamlar, HRT kullanım oranlarına göre çok yüksek !!!!! Robbins AS, N Engl J Med 2007

36 Meme kanseri insidensinde azalma 2002 – 2006 yılları arasında ER (-) tümör insidensinde de azalma görülmüştür (%50) ??? Glass AG. J Natl Cancer Inst 2007 Takipteki kaçış tüm tümörlerin yakalanmasını azaltmış olabilir mi?

37 Lokalize tümörde azalma % 11.3 (8.0 - 14.6) İleri evre tümörde azalma% 13.6 (9.2 - 17.9) HRT kullanımından uzaklaştıktan sonra Ravdin PM. New Eng J Med 2007 Her iki formdaki eşit azalma takipteki yetersizliğin sonucu mu ?

38 SONUÇ HRT kullanımında meme kanseri artışı belirli oranlarda tüm çalışmalarda gösterilmesine karşın, elde edilen olumlu etkiler karşısında gözardı edilebilecek oranlarda mı ? Bu artışa karşın tümörün yakalanabilirliliği de artmakta ve kansere bağlı ölüm oranları azalmakta mı ? HRT kanser oluşumunda mı yoksa progresyonunda mı etkili? HRT kullananlarda kanserin yakalanma şansı daha fazla olduğu için mi tümör insidensi artmış gibi görülmekte ? HRT kullanılmadığı zamanlarda tümörün sessiz progresyonu söz konusu mu? İnsidens artışı ve erken yakalanma mı, insidenste azalma ve geç yakalanma mı önemli?

39 Meme Kanseri Epidemiyoloji ve Patogenez Prof.Dr.Hakan Seyisoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


"Meme Kanseri Epidemiyoloji ve Patogenez Prof.Dr.Hakan Seyisoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları