Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meme Kanseri Epidemiyolojisi Doç. Dr. Pınar Okyay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meme Kanseri Epidemiyolojisi Doç. Dr. Pınar Okyay."— Sunum transkripti:

1 Meme Kanseri Epidemiyolojisi Doç. Dr. Pınar Okyay

2 Gustav Klimt

3 Epidemiyoloji Epi+Demos+Logos –“İnsanlar üzerinde inceleme yapan bilim” Last (1998): “Epidemiyoloji, toplumlarda sağlıklı ilgili durum ve olayların ve bunları meydana getiren faktörlerin toplumda dağılımını inceleyen ve bu bilgileri sağlık problemlerinin kontrolünde uygulayan bilimdir.” –Dağılım>>> Tanımlayıcı epidemiyoloji –Nedenler>>> Analitik epidemiyoloji –Teşhis/Tedavi/Önlem>>>Deneysel epidemiyoloji

4 Sunum Planı İnsidansİnsidans MortaliteMortalite  YER  KİŞİ  ZAMAN

5 Meme sorunları Kadınlar: Yaşamlarının herhangi bir zamanında, –%50’si herhangi bir meme problemi için tıbbi yardım –%25’i meme biyopsisi Meme kliniklerine başvuranların %90’ında benign meme patolojisi

6 Meme kanseri sık görülür. Dünyada (2002); – yeni olgu –Yüzbinde 34.9* ile kadınlarda en çok görülen kanser – *Yaşa göre standartize Dünya nüfusuna göre

7 ABD’nde Kanser İnsidans Hızları*, Kolon ve rektum 100,000’de hız Meme Akciğer Uterus Over Non-Hodgkin lenfoma *Her 100,000, 2000 yılı yaşa standartize ABD populasyonu için Kaynak: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, , Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, 2005.

8 AVRUPA’DA MEME KANSERİ İNSİDANSI*-2000 *Tüm yaş gruplar, Standart Dünya populasyonuna göre yaşa göre standartize

9 TÜRKİYE’DE KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN ON KANSER TÜRÜ,1998 OLGUİNSİDANS ORGANLAR Sayı% (Yüzbinde) TOPLAM Meme Mide Yumurtalık Deri Kolon Akciğer Serviks Beyin Kemik iliği Rektum Diğerleri

10 TÜRKİYE’DE KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN ON KANSER TÜRÜ,1999 ORGANLAR Sayı% İNSİDANS (YÜZBİNDE) TOPLAM Meme ,17.32 Mide6936, Yumurtalık5565, Deri6846,92.10 Kolon4194, Akciğer4044, Serviks3103,130,95 Beyin3493, Kemik iliği3913, Rektum3813, Diğerleri334233,

11 Türkiye’de Kadınlarda Bildirilen Meme Kanseri Olgularının Yıllara Göre Dağılımı Yıl Bildirilen Meme Kanseri Sayısı % (Tüm kanserler içinde) İnsidans (Yüz binde) Kaynak: T.C Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı, Kanser Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

12 Aydın’da : 2335 kanser olgusu %39 kadın, %61 erkek 2005 yılında: Toplam 209 meme kanseri olgusu (%9) 203 kadın, 6 erkek Kadınlarda en sık görülen 2. kanser tipi

13 İnsidans ve Yaş Ortalama tanı yaşı: 61 Kaynak:

14 İnsidans ve Yaş Meme kanseri yaş arttıkça daha sık görülür. –%90’ı 40 yaş sonrasında –20 yaş altı ender

15 Etnik Gruplarda İnsidans ; ABD, Yüzbin kadında; Genel: Beyaz:141.1 Siyah:119.4 Asya kökenli: 96.6 Yerli: 54.8 Latin: 89.9 Kaynak:

16 Mortalite 2005 yılında; –Toplam 58 milyon ölüm –Kanser: 7.6 milyon ölüm (%13) –Meme kanseri:

17 Kanser Ölümleri*, ABD, Akciğer Kolon & rektum Rahim Mide Meme Over *Yaşa standartize 2000 ABD populasyonu Kaynak: US Mortality Public Use Data Tapes , US Mortality Volumes , National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2005.

18 AVRUPA’DA MEME KANSERİ MORTALİTESİ*-2000 *Tüm yaş grupları, Standart Dünya populasyonuna göre yaşa göre standartize

19 AVRUPA’DA MEME KANSERİ MORTALİTESİ* Kaynak: ENCR Cancer Fact Sheets

20 Türkiye’de Kadın ve Erkek Populasyonlarda Ölüm Nedeni Olarak Bildirilen İlk Beş Kanser (1999) *Barsak kanserine bağlı ölümler olarak ince ve kalın barsak kanserine bağlı tüm ölümler alınmıştır. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Seçilmiş 150 Neden, Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Ölümler 1999, Yayımlanmamış Veri Sıra no Erkek Kadın Tanın % n % 1Trakea, bronş, akciğerin malign tümörleri Trakea, bronş, akciğerin malign tümörleri Mide kanseri Meme kanseri Prostat kanseri Mide kanseri Barsak kanseri Barsak kanseri Lösemi Lösemi Diğer Diğer TOPLAM TOPLAM

21 Türkiye’de Kadın Populasyonda Meme Kanserine Bağlı Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (1999) Yaş Grubu Bildirilen Ölüm Sayısı % TOPLAM Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Seçilmiş 150 Neden, Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Ölümler 1999, Yayımlanmamış Veri

22 Türkiye UHY-ME Çalışması, 2000 Toplam ölümlerde, %0.9’u ile 17. sırada Kadın ölümlerinde; –%2.1 ile 8. sırada –15-59 yaş grubunda %4.1 ile 4. sıra –60 yaş üzerinde %1.9 ile 8. sırada

23 Türkiye UHY-ME Çalışması, 2000 Kadınlarda Kaybedilen Yaşam Yılı (YLL) için; –%1.9 ile 11. sırada –15-59 yaş grubunda %3.9 ile 5. sırada –60 yaş üzerinde %2.4 ile 7. sırada Kadınlarda DALY ile ifade edilen hastalık yükü için; –%1.3 ile 15. sırada –15-59 yaş grubunda %2.1 ile 10. sırada –60 yaş üzerinde %2.4 ile 7. sırada

24 Mortalite ve Yaş Ortalama tanı yaşı: 69

25 Tüm bölgeler Mide Myelom Serviks Ösafagus Larinks Uterus İnce bağırsak Pankreas Kolon ve rektum KC ve hepatik safra kanalları Meme Mesane Safra kesesi Ağız kavitesi ve farinks Mortalite ve Etnik Grup : Afrika kökenli ve Beyaz Amerikan Kadınlarında Kanser ölümleri, *Her 100,000,, 2000 yılı yaşa standartize ABD populasyonu için Kaynak: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, , Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, Site Afrika kökenliBeyaz Afrika kökenli /beyaz oranı

26 Kanser Ölümleri Tahminleri, ABD, 2006 DSS=Diğer sinir sistemi Kaynak: American Cancer Society, Erkek 291,270 Kadın 273,560 %26Akciğer & bronş %15Meme %10Kolon & rektum % 6Pankreas %6Over %4Lösemi %3 Non-Hod. lenfoma %3Rahim %2Multiple myeloma %2Beyin/DSS %23 Diğer Akciğer & bronş%31 Kolon & rektum%10 Prostat%9 Pankreas%6 Lösemi%4 Karaciğ.&İntrahep.kan. %4 Ösafagus%4 Non-Hodgkin lenfoma %3 Mesane %3 Börek %3 Diğer %23

27 Yaşam boyu kanser gelişme olasılığı, ABD, BölgeRisk Tüm bölgeler † 3’ de 1 Meme 8’ de 1 Akciğer & bronş 17’ de 1 Kolon & rektum 18’ de 1 Uterus 38’de 1 Non-Hodgkin lenfoma 55’de 1 Over 68’de 1 Melanoma 77’de 1 Pankreas 79’da 1 Mesane ‡ 88’de 1 Serviks 135’de 1 † Bazal ve squamous hücreli deri kanserleri ile mesane dışı in situ kanserler hariçtir. ‡ İnvaziv ve in situ kanser olgularını içerir.

28 Adele Bloch – Bauer’in Portresi / Gustav Klimt


"Meme Kanseri Epidemiyolojisi Doç. Dr. Pınar Okyay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları