Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Sadece çe ş meyi restorasyon etmek onu hayata geri kazandırmak sayılamaz.Bunun için restorasyon yapıldıktan sonra o yenili ğ i sürdürmek ve canlılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Sadece çe ş meyi restorasyon etmek onu hayata geri kazandırmak sayılamaz.Bunun için restorasyon yapıldıktan sonra o yenili ğ i sürdürmek ve canlılı."— Sunum transkripti:

1

2  Sadece çe ş meyi restorasyon etmek onu hayata geri kazandırmak sayılamaz.Bunun için restorasyon yapıldıktan sonra o yenili ğ i sürdürmek ve canlılı ğ ını korumak için birtakım önlemler almalıyız.  Yenilenen çe ş meye zarar kendi halkımız daha çok vermektedir.Ancak yerel yönetimlerde ki bazı düzensizliklerde bunu etkilemektedir.

3  Yenilenen çe ş menin hakkında bilgilendirme yapılırken, bilgilendirme yazılarının çe ş menin üzerine de ğ il de ayrı bir yerde gösterilmesi daha iyi olur.E ğ er yapılan bilgilendirme bu ş ekilde olursa tarihi yapının genel görüntüsü bozulmayacaktır.  Yerel yönetimler tarafından adres bilgilendirmeleri için yazılan sokak,cadde,mahalle (vs.)çe ş meler üzerine montajlanmaması ve montajlananların kaldırılması  Üzerine ilan,pano asılmamalı ve asılan panolar için gerekli ceza uygulanabilmesi için insanların ş ikayet edebilecekleri telefon numaraları daha göze çarpıcı ş ekilde sergilenmelidir.  Restore edile çe ş meler önünde mümkün mertebe park yasa ğ ı konulmalıdır.Bu ş ekilde araçların park yerlerine bilgilendirme levhaları konulabilir.

4  Çe ş melerimiz önüne konulan do ğ algaz kutularının yerle ş tirilirken çe ş menin görünümünün bozulmaması  Çe ş melerin yanında bina yapımı,yol veya asfalt çalı ş ması yapılırken poligon noktalarının çe ş melerimiz üzerine kotlanmaması.  Çe ş meler önüne Türk Telekom tarafından ş ebeke da ğ ıtıcılarının konulmaması ve konulanlar ile ilgili olarak yeniden bir çalı ş ma yapılarak yerlenin çe ş menin görüntüsünü etkilemeyecek uzaklı ğ a ta ş ınması.

5  Çe ş meyle ilgili düzenleme yapılırken çevresinde bulunan a ğ aç veya di ğ er ye ş il alanların çe ş menin tarihi görünümünü gölgede bırakacak ş ekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.  Çe ş meler yapılmadan veya yapıldıktan sonra çevre binalarda ba ş ka bir yapıla ş ma varsa çe ş melere zarar vermemeleri için önceden uyarı verilmeli ve herhangi bir oranda cezai i ş lem uygulanmalıdır.

6  Çe ş melerde musluk kullanımı yerine oluk kullanımı veya kaliteli plastik bardak kullanımı(çalınmaması için) ve bunların belirli araklıklarla de ğ i ş tirilmesi.  Çe ş melerin önünde bulunan elektrik direklerinin konumu.  Çe ş menin yapımından sonra etrafındaki yapıların kontrolü.

7  Özelliklerle çe ş melerde olu ş an yosunlar,yabani otlar için belediyelerden temizlik için yardım alınması.  Yenilenen çe ş meler bro ş ürlere eklenerek, çe ş me hakkında daha çok bilgi vermesi ve yapılan çalı ş maların anlatılması gerekmektedir.

8

9

10

11

12

13

14 SAYGILARIMALA B İ ROL ÇOBAN


" Sadece çe ş meyi restorasyon etmek onu hayata geri kazandırmak sayılamaz.Bunun için restorasyon yapıldıktan sonra o yenili ğ i sürdürmek ve canlılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları