Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.

2 Meydana getirilen bütün birlik ve beraberliğe rağmen yine en güzel, en şaşmaz, en doğru düşünüş biçimlerini ve ülküleri bozmaya çalışacak insanlara tesadüf edilecektir. Öylelerine karşı bütün millet bireyleri çok sert karşılık vermelidir. Hepimiz için öylelerine karşı ezici bir birlik kitlesi şeklinde belirmemiz, en gerekli bir vicdani zorunluluktur. Atatürk sert tepkiden nasıl bir tepkiyi kastetmiştir? Atatürk milli birlik beraberliğimizi bozacak olanlara karşı nasıl hareket etmemizi istemektedir?

3 Jeopolitik Konum Bir ülkenin dünya üzerindeki yeri, sınırları, öteki ülkelere, önemli deniz yollarına, uluslar arası askeri ve ekonomik gruplara göre bulunduğu yeri jeopolitik önemini ortaya koyar. Buna göre Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ülkemiz jeopolitik açıdan önemli bir yerde yer aldığı için bazı iç ve dış tehditlere maruz kalabilmektedir

4 Terör Kendi düşüncelerini ve amaçlarını zorla kabul ettirmek için her türlü baskı, sindirme, şiddet ve korku eylemleriyle zor kullanma ve öldürme eylemlerine terör denilmektedir Ülkemize yönelik terör olaylarını bazı devletler neden destekliyor olabilir? Terörün önlenmesi için üzerimize düşen görevler nelerdir?

5 Gericiliğin diğer adı nedir?
Bir toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip akla ve bilime aykırı davranarak eski düzeni getirmeye irtica denilmektedir İrticai Faaliyetler Milletimiz çok büyük bir devrim gerçekleştirmiştir Gerçekten yüzyıllardan beri uymaya alıştığımız bir yönetim şeklinin dışına çıkarak dünyada benzeri bulunmayan bir devlet kurduk. Fakat bu yeniliğin kesinlikle tersine bir hareketi gerektireceğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. Bu harekete “gericilik” derler. Gericiliğin diğer adı nedir?

6 Misyonerler nasıl çalışıyor? Misyonerlerin amacı nedir?
Misyonerlik Başka dine mensup kişileri kendi dinine geçirme ve ülke içindeki milli ve kültürel değerleri yok ederek ülke bütünlüğünü bozmak için çalışmaya misyonerlik bu işi yapanlara da misyoner denilmektedir Misyonerler nasıl çalışıyor? Misyonerlerin amacı nedir? Misyonerler hedeflerine ulaşmak için sevgi, barış, kardeşlik gibi evrensel kavramları kullanarak gençleri kandırmaya ve milli birliği bozmaya çalışmaktadır

7 Atatürk’e göre Ermeni Meselesinin sebebi nedir?
Ermeni Sorunu “Ermeni Meselesi’ denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars Antlaşması’yla en doğru çözüm şeklini buldu. Asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu.” Atatürk’e göre Ermeni Meselesinin sebebi nedir?

8 Garabet Artin Davut Paşa
Ermeni Sorunu 19 Yüzyılın sonlarına kadar “Milleti Sadıka” olarak adlandırılan ermeniler Osmanlı topraklarında refah bir yaşam sürerken üst düzey görevlerde yer almışlardır Agop Kazazyan Paşa Maliye Nazırı Garabet Artin Davut Paşa PTT ve Nafia Nazırı Sakız Ohannes Paşa Hazine-i Hassa Nazırı Meclis 2. Başkanı

9 Ermeni Sorunu İngiltere ve Rusya’nın kışkırtmaları ile Osmanlı Devletinde yaşayan ermeniler büyük ermenistanı gerçekleştirmek için isyanlar çıkarmaya başlamıştır

10 Ermeni Sorunu 21 Temmuz 1905'te Sultan Abdülhamid'e Düzenlenen Yıldız Suikasti. Hınçak Örgütünü gösteren tablo

11 Hınçak Gönüllü çetelerinden biri olan
Ermeni Sorunu Hınçak Gönüllü çetelerinden biri olan Hamazasp.

12 Ermeni Sorunu Kafkasya'da Osmanlılara karşı harb eden ve girdikleri mahallelerde zulüm yapan Hınçak Gönüllü çetelerinden bir grup. (İzk gazetesi 2 Mart 1915)

13 Ermeni Sorunu 1915 yılında Osmanlı Devletinde yaşayan bütün Ermenileri isyana çağıran Eçmiyazin Katogigosu (Kafkasya’daki en büyük Ermeni Kilisesinin temsilcisi) V.Kevork

14 Ermeni Sorunu Kayseri'de ortaya çıkan kaçak silah ve bombalar, bomba imalatında kullanılan alet ve makinalar ve Taşnaksütyun Arması.

15 Ermeni Sorunu Adapazarı'nda ele geçirilen bombalar, bomba yapım malzemeleri ve bu bombaları yapan ve dağıtan kişiler.

16 1915'teki Van ayaklanmasında görev alan Ermeni çetelerinden bir grup.
Ermeni Sorunu 1915'teki Van ayaklanmasında görev alan Ermeni çetelerinden bir grup.

17 Ermeni Sorunu Ermeniler, Türk halkına en büyük zararı, Birinci Dünya Savaşı sırasında giriştikleri katliamlarla vermişlerdir. Bu dönemde Ermeniler; Türk köylerine baskınlar düzenlemek suretiyle halka büyük zarar vermişlerdir. Örneğin Van’ın Zeve Köyü’nün bütün halkı, kadın, çocuk ve yaşlı demeden, Ermeniler tarafından öldürülmüştür.

18 Ermeni Sorunu 29 Ağustos 1914 tarihinde Ermeni çeteleri tarafından Siverek-Urfa Yüksekyol ve Karacadağ civarında türbe ziyareti sırasında esir edilip canlı hedef yapılarak şehit edilen Müslüman Türkler.

19 Ermeni Sorunu Van'ın Rus ordusu tarafından işgalini kolaylaştırmak için isyan eden Ermeniler'in Osmanlı askerlerine karşı siperlerdeki fotoğrafı.

20 Ermeni Sorunu Haçin'de (Saimbeyli) yapılan aramalara ele geçirilen gaz tenekelerindeki barut, silah ve bombalar ile Hacin Ermeni mektebinden çıkarılan Ermenistan arması, dinamit, barut kapsül ve fitilleri.

21 Ermeni Sorunu MAĞARALARA SAKLANAN GAZ TENEKELERİ TÜRKLERİ EVLERE
DOLDURUP YAKMAK İÇİN

22 Ermeni Sorunu Ermeniler tarafından 1915 yılında öldürülen 52 Türk'ün atıldığı su kuyusunun kazılmadan önceki durumu- Hakmehmet Köyü

23 Ermeni Sorunu Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden kazı ekibi, Atatürk Araştırma Merkezi Üyeleri ve Basın Mensupları kuyu başında.

24 Ermeni Sorunu Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün yaptığı Hakmehmet köyündeki kazı sonucu çıkarılan, Türklere ait kalıntılar.

25 Ermeni Sorunu Osmanlı Meclisinde eski Erzurum mebusu olan Karakin Pastırmacıyan (Arman Garo) "Tero" ve "Haço" çeteleriyle Kafkaslardaki Rus ordusuna katılmadan önce düzenlenen dini törende.

26 Ermeni Sorunu Rus devletinin savaşta cesaret gösteren ermenilere verdiği, üstünde "Tanrı Ermenileri korusun" yazılı madalya.

27 Ruslara yardım eden, yol gösteren ermeniler
I. Dünya Savaşında ermeniler Büyük ermenistanı gerçekleştirmek istediler 24 Nisan 1915'de Ermeni Komiteleri kapatılmış ve yöneticilerinden 235 kişi, "devlet aleyhine faaliyette bulunmak" suçundan tutuklanmıştır. Seferberlik ilan edildiğinde askerden kaçtılar Rus askerlerine yardımcı olarak ruslara katıldılar Erzurum’da ermenilerin yaptığı katliamlar Ruslara yardım eden, yol gösteren ermeniler Bodrum katlarında cephane üreten ermeniler Dağlara çıkarak eşkiyalık yaptılar Türk köylerini basarak katliamlar yaptılar Ermenilerin her yıl "sözde soykırım anma günü" olarak andıkları 24 Nisan bu olaylardır Böyle bir durumda siz olsaydınız nasıl tedbirler alırdınız?

28 Tehcir Kanunu Takvim-i Vekai
Osmanlı Devleti 1915 de Tehcir Kanunu çıkararak olaylara karışan ermenileri zorunlu olarak güvenli bölgelere göç ettirdi İstanbul Takvim-i Vekai Tehcir Kanunu 27 Mayıs 1915 1 Haziran 1915 O S M A N L I İMPARATORLUĞU Nerelere göç ettirilmiştir? Hangi ermeniler göçe tabi tutulmuştur?

29 Bu göç hareketi bir milleti tamamen yok etme
Sevk olunan Ermenilerin yollarda korunmaları ve bunlara saldıranların cezalandırılmaları (BA, DH. ŞFR. Nr. 54/10) Ermenilerin sevki sırasında suistimalleri önlemekle görevli heyete bir üyenin tayini (BA, DH. ŞFR. Nr. 58/38) Osmanlı Devleti göç sırasında ermenilerin güvenli bir şekilde sevki için askerler görevlendirmiştir Göç sırasında salgın hastalıklardan ve bazı hırsızlık saldırılarından dolayı hayatını kaybeden ermenilerde olmuştur Bu göç hareketi bir milleti tamamen yok etme düşüncesi ile uyuşuyor mu?

30 Ermeni Sorunu TEHCİR KARARININ ALINMASINDAN SONRA SURİYE’YE NAKLADİLEN ERMENİ NÜFUSU VE İSKÂN SAHALARINA VARAN MİKTAR

31 Ermeni Sorunu Türkiye'ye karşı yayınlanan Ermeni broşürlerinden biri: Bu broşüre göre Türkler, 1.5 milyon Ermeni'yi katletmiş!... Ne yazık ki Batı dünyası Ermenilerin bu yalanlarına inanmaya devam ediyor...

32 Ermeni Sorunu 1914 yılı resmi verilerine göre Osmanlı Devleti'nde Ermeni nüfusu bulunmaktadır. Bu sayı; Ermeni Patrikhanesi'ne göre 2.5 milyon, Lozan Konferansı Ermeni Heyeti'ne göre 2.2 milyon, Fransız Mavi Kitabı'na göre 1.5 milyon, Britannica'ya göre 1.5 milyon ve İngiliz yıllığına göre 1 milyon olarak belirtilmektedir.

33 Ermeni Sorunu Dört T Planı, şu dört kavrama dayanmaktadır:
ERMENİ TALEPLERİ VE PROPAGANDASI Sözde soykırım iddialarının dünya kamuoyu gündemine oturması için tarih boyunca sürekli olarak isyanlar ve terör eylemlerini bir propaganda aracı olarak gören Ermenilerin "Büyük Ermenistan"a ulaşmak yolundaki ilk hedefleri "Dört T Planı" olarak adlandırılabilecek olan gayelerine ulaşmaktır. Dört T Planı, şu dört kavrama dayanmaktadır: Tanıtım, Sözde Ermeni sorunu tüm dünyada terör yoluyla "tanıtılacak", Tanınma,Sözde iddialar dünyaca kabul edilip Türkiye tarafından "tanınacak", Tazminat ve Toprak... Sözde soykırımdan dolayı Türkiye'den "tazminat" ve "toprak" alınacaktır!...

34 Ermeni Sorunu 1970’li yılların ilk yarısında ortaya çıkan ASALA terör örgütü dünyanın dört bir yanında Türk Diplomatlara, aile fertlerine, elçilik görevlilerine yönelik saldırılara başlatır. Bu saldırılarda 37 vatandaşımız şehit olmuştur. Bu cinayetlerin çok azının faili yakalanmıştır

35 Ermeni Sorunu Batı, bu trajik olayı hâlâ kaşımaya ve kanatmaya devam ediyor. Bir dönem kullandıkları Taşnak ve Hınçak örgütlerinin yerine, daha sonra Asala’yı ve başka birçok örgütü kullandılar.

36 Yukarıdaki “?” olan kutuya hangisi yazılamaz?
Toplumu etkileyen olayları çıkarları doğrultusunda kullanma Misyonerlik Propaganda yaptıkları kişilerin ihtiyaçlarını karşılama Dış güçlerden maddi destek alma ? A) Yazılı ve görsel medyayı kullanma B) İnternet yoluyla hedef kişilerle iletişim kurma C) Hristiyan milletleri kötüleme D) Dinsel öğeler içeren filmler izletme

37 Yukarıdaki “?” olan kutuya hangisi yazılamaz?
Bazı silah üreticilerinin terörü desteklemesi Terör ve anarşinin yayılmasında etkili olan faktörler Halkın yeteri kadar Duyarlı olmaması Bazı kişilerin bilmeyerek terörü desteklemesi ? A) Kamuoyunun terör konusunda eğitim yetersizliği B) Sağlık alanında ilerlemelerin olması C) Bölücülük faaliyetlerine karşı duyarlı olunması D) Devletin birlik ve beraberliğe karşı tedbirler alması

38 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Türkiye jeopolitik konum açıdan önemli bir konumda yer almaktadır Başka dine mensup olanları kendi dinine geçrmek için yapılan faaliyetlere terör denilmektedir Osmanlı Devleti cephe gerisinde katliamlar yapan ermenileri zorunlu olarak doğuya göç ettirmiştir Tehcir Kanunu ile1915 yılında olaylara karışan ermeniler zorunlu olarak göç ettirilmiştir Ermenilerin planı tanıtma, tanınma, tazminat ve toprak olarak adlandırılan 4 T planıdır


"KAZANIMLAR 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları