Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEBEL İ KTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR. Ö ğ renme Hedefleri Ö ğ renme Hedefleri Gebelikte sık karşılaşılan problemleri sayabilecek Bu sorunlarının meydana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEBEL İ KTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR. Ö ğ renme Hedefleri Ö ğ renme Hedefleri Gebelikte sık karşılaşılan problemleri sayabilecek Bu sorunlarının meydana."— Sunum transkripti:

1 GEBEL İ KTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR

2 Ö ğ renme Hedefleri Ö ğ renme Hedefleri Gebelikte sık karşılaşılan problemleri sayabilecek Bu sorunlarının meydana geliş sebeplerini kavrayabilecek Gebelikte karşılaşılan sorunlara yönel ik uygulamaları bilecek

3 Minör sorunlar olarak ele alınır Minör de ğ il Ço ğ u, fizyolojik ve anatomik de ğ işikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar

4 Birinci Trimestir Sorunları Bulantı-Kusma Burun Tıkanıklı ğ ı ve Burun Kanaması Yorgunluk Sık İ drara Çıkma Üriner Sistem Enfeksiyonu Gö ğ üslerde Hassasiyet Pityalizm Vajinal Akıntıda Artma

5 Bulantı-Kusma %90’ınını etkiler Nedeni tam olarak bilinmemektedir

6 Bulantı-Kusma Varsayımlar Hormonal de ğ işiklikler Fizyolojik de ğ işiklikler Metabolik de ğ işiklikler Psikolojik faktörler

7 yapılacaklar Rahatsız edici kokulardan veya etkileyen di ğ er faktörlerden kaçınmak Diyetin ayarlanması;  Sabahları küçük bir dilim ekmek, ya ğ sız tost veya tuzlu kraker yemek  Katı-sulu yiyecekleri aynı anda almaktan kaçınmak  Kuru, ya ğ sız, az az ve sık aralarla beslenmek

8 A ğ ır kokulu, baharatlı ve aşırı ya ğ lı yiyeceklerden kaçınmak Soda gibi karbonatlı içecekler içmek Yatmadan önce sütlü içecekler tüketmek Gün içerisinde zencefil tüketmek Kusma duyusunu uyarabilece ğ i için yemekten hemen sonra dişleri fırçalamamak

9 Gün içerisinde ani pozisyon de ğ işikliklerinden kaçınmak Hipotansif duruma ba ğ lı ortaya çıkabilecek bulantıyı önlemek için yataktan yavaş yavaş kalkmak, Açık havada yürümek Bulantı-kusma yo ğ un ise hekime başvurması önerilir

10 Kadında günde bir defadan fazla kusma, a ğ ız kurulu ğ u, idrar konsantrasyonunda azalma gibi dehidratasyon belirtileri görülüyorsa en yakın sa ğ lık kuruluşuna başvurması önerilir. Çok zor durumda kalmadıkça antiemetik kullanılmamalıdır

11 Gastroözefagal Reflü Alt özefagal sfingterin relaksasyonu Midenin pozisyonun de ğ işmesi neden olabilmektedir

12 yapılacaklar Çikolata, narenciye ve suları, domates ve domates ürünleri, hardal, sirke, naneli gıdalar, baharatlı, ya ğ lı yiyecekler asit yapımını artıraca ğ ı için tüketilmemelidir. Kafein içeren içecekler (kahve, çay, kola) kapakçık basıncını düşürür, bu yüzden bunlardan uzak durmak gerekir. Alkol kapakçık basıncını düşürüp reflü oluşmasını kolaylaştırır.

13 Burun Tıkanıklı ğ ı ve Burun Kanaması (Epistaksis) Burun mukozasının artan östrojenin etkisiyle hiperemik ve ödemli olması ile görülür Bunun sonucunda burun tıkanıklı ğ ı, burun akıntısı ve burun kanaması gelişebilir.

14 Yapılacaklar Sorunun çözümü için öncelikli olarak yapılacak şey, yatak başını yükseltmek ve odayı nemlendirmektir. Serum fizyolojik ile burun temizli ğ i Sorunun çözümü için so ğ uk hava buharı, maden tuzu, burun damlaları yardımcı olabilir Dekonjestanlar ve burun spreylerinin tıkanıklı ğ ını artırarak başka di ğ er rahatsızlıklara neden olabilece ğ i içim kullanımından mümkünse kaçınılmalı

15 Burun kanaması oldu ğ unda baş öne do ğ ru e ğ ilmeli, burun kanatları birbirine yapıştırılacak şekilde parmakla burun kanatlarına bastırılmalıdır. Burun köküne baskı veya buz torbası uygulaması da faydalı sonuç verebilir. Yapılan ilk yardıma ra ğ men durdurulamayan burun kanamalarında zaman kaybetmeden tansiyon kontrol edilmeli ve hekime başvurulmalıdır.

16 Yorgunluk Genellikle ilk trimestirde olmakla birlikte gebelik süresince devam edebilir. Gebelikte yorgunlu ğ un nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Östrojen, progesteron ve hCG seviyelerindeki artış, gebeli ğ e olan psikolojik yanıt ve gebeli ğ in gerekti ğ i fiziksel ve psikolojik adaptasyon buna neden olabilir

17 Yorgunluk hem bireysel hem de bütüncül bakımı gerektiren bir kavramdır. Bu durum kadını iyi hissetme halini, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme durumunu, ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve gebeli ğ in getirdi ğ i problemlerle baş etme düzeyini etkilemektedir.

18 Kuru kayısı, badem, fındık, ceviz, şeftali, bal gibi enerji veren besinler tüketmesi söylenmelidir. Geceleri erken yatmalı ve sorumlulukları aile üyeleri ile paylaşmalıdır

19 Sık İ drara Çıkma İ ntravasküler volümün ve gromerüler filtrasyon hızının artması gebelikte idrar üretimini artırır. Büyümekte olan uterusun mesaneye yaptı ğ ı bası sonucunda ise sık idrara çıkma görülür

20 Genişlemekte olan uterus, ilk trimestirde hala pelvik bir organdır Bu nedenle genişleyen uterus mesane üzerine baskı yapar ve idrara çıkma sıklı ğ ını artırır

21 Bu durum ikinci trimestirde uterusun abdominal kaviteye do ğ ru açılarak, abdominal bir organ olmaya başlamasıyla azalır. Fetus başının prezentasyonu ile son trimestirde mesaneye olan baskı yeniden artar, mesane kapasitesi azalır ve gebe kadın tekrar sık idrara çıkmaya başlar.

22 Gebelik Öncesi Gebelik Sonrası

23 Gebelikte idrara çıkma sıklı ğ ının azaltılmasına yönelik bir önlem yok Gebelikte sık idrara çıkmayı önlemek için sıvı alımı kısıtlanmamalıdır; ancak yatmadan önce sıvı kısıtlaması yapılabilir

24 İ drar kaçırma ve üriner enfeksiyon riskini azaltaca ğ ından dolayı mesanenin düzenli olarak boşaltılması (uyanıkken her iki saatte bir), idrar kaçırma şikayeti varsa, gün boyunca emici petler kullanılması önerilmektedir. Başaltımın kontrolüne ve iyi bir perineal tonüsün sürdürülmesine yardım edece ğ i için Kegel egzersizleri önerilebilir

25 Memelerde Dolgunluk ve Hassasiyet Memelerde hassasiyet gebeli ğ in erken dönemlerinde başlar ve gebelik süresince devam eder Estrojen ve progesteronunun etkisi ile meme bezlerinin dokusunda artma, vaskülarizasyonda artma, pigmentasyon, meme boyutları ve meme uçlarındaki duyarlılı ğ ının artmasına, memelerde sızlama ve acı duygusuna neden olur

26 Memeleri iyi saran, sıkmayan ve destekleyen sutyen kullanmak, Çok a ğ rılı durumlarda so ğ uk uygulama yapmak, Hijyeni sürdürmek için ılık su memeleri yıkamak, Meme uçlarına yumuşatıcı pomatlar sürmek bu rahatsızlıkları azaltabilir

27 Pityalizm Genellikle ilk 1 ayda görülür Gebelikte nadiren görülen bir durumdur. Keskin, acı ve aşırı miktarda salya üretimi vardır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, artan östrojen seviyesi ya da bulantı sonucu a ğ za gelen salgıların farkında olarak ya da olmayarak yutulması nedeniyle görülebildi ğ i düşünülmektedir

28 a ğ ız içinin çalkalanması, Sakız çi ğ neme, Sert bir şekerlemenin emilmesi problemi en aza indirmeye yardımcı olur Nişastalı yiyeceklerin kullanımının azaltılması gerekir

29 İ K İ NC İ ve ÜÇÜNCÜ TR İ MEST İ RLER İ kinci ve üçüncü trimestirlerde oluşan problemleri sınıflamak zordur Çünkü problemlerin ço ğ u, gebeli ğ in getirdi ğ i fizyolojik de ğ işimlerin bir sonucu olarak görülmektedir

30 Pika Pika sendromu yabancı madde yeme alışkanlı ğ ı anlamına gelir. Toprak, kil, kiremit tozu, ka ğ ıt, buz, limon tuzu, nişasta, un, kabartma tozu, kireç, kum, boya gibi maddelerin yenmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Bunun gelişme nedeni daha çok demir, bakır ve çinko eksikli ğ ine ba ğ lı olmaktadır.

31 Bu durum genelde yetersiz beslenen genç annelerde sıklıkla görülmektedir. Pikanın bir nedeni de bulantı hissini azalttı ğ ı görüşüdür. Gebe bu durumda hekime başvurması konusunda e ğ itilmelidir (1, 8, 12).

32 Variköz Venler ve Ayaklarda Ödem Gebeli ğ in ikinci ve üçüncü trimestirlerinde alt ekstremitelerde venöz dönüşün engellenmesi, progesteronun gevşetici etkisi, ileri anne yaşı, herediter faktörler, aşırı kilo alımı, fazla ayakta durmayı gerektiren işler, ço ğ ul gebelik, iri fetüs ve konstipasyon gebelikte vulva ya da alt ekstremitelerde variköz venlerin oluşumuna yatkınlı ğ ı artırmaktadır

33 Gebeli ğ e ba ğ lı oluşan basit varisler, tedavi edilmezse tromboz, emboli, kronik damar yetmezli ğ i, daha sonra da varikoz ülserlere yol açabilmektedir. Venöz tromboembolizm maternal mortalite ve morbiditeye neden olabilen, yaygın olmayan bir hastalıktır.

34 Venlerin büyüyen uterus nedeniyle baskılanması, alt ekstremitelerde artan hidrostatik basınca ve sonuçta ayak ve ayak bile ğ inde ödeme neden olmaktadır.

35 Bu problemin çözümünde amaç venöz dönüşü artırmaya yardımcı olmaktır. Bunun için gebe kadına; yürüme, koşma, bisiklet, yüzme gibi alt bacak kaslarını çalıştıran düzenli egzersizler yapması (haftada üç gün 30-40 dakika), uzun süre oturmaktan ya da ayakta durmaktan kaçınması, venöz basıncı artıraca ğ ı için bacak bacak üstüne artmaktan kaçınması, sıkan çoraplar ve giysiler kullanmaması, destekleyici ve elastik çoraplar giymesi, otururken ya da dinlenirken bacaklarını ve kalçasını yükseltmesi önerilebilir.

36 Ödemi azaltmak için diyette tuz ayarlaması yapmak, sıkı jartiyer ve çorap kullanımından kaçınmak, rahat ayakkabı giyinmek ve ayak egzersizleri yapmak önerilmelidir. Ayrıca hastalara mevcut basıyı azaltmak için yan taraflarına dönerek uyumaları söylenmelidir.

37 Gaz Gaz Gastrointestinal motilitenin azalması, büyüyen uterusun kalın barsaklar üzerine baskısının artması, barsakların boşalmasının gecikmesi, hava yutma gebelikte gaz oluşumuna neden olan faktörlerdir

38 Sık sık, az az yemek, gaz yapıcı ve asit artırıcı yiyeceklerden kaçınmak, yiyecekleri iyice çi ğ nemek, her gün düzenli egzersiz yapmak, düzenli barsak alışkanlı ğ ı geliştirmek önerilir

39 Konstipasyon Konstipasyon Progesteron düzeyindeki artışın barsak motilitesini azaltması, büyüyen uterusun barsaklara baskı yapması, Fe prepatratları kullanılması, yetersiz sıvı alınması, yetersiz egzersiz alışkanlı ğ ı beslenme düzensizlikleri gebelikte konstipasyona neden olmaktadır

40 Günlük oral sıvı alımı –özellikle su- 2500- 3000 cc’ye çıkarılmalı, Lifli besinler tüketilmeli, Günlük düzenli egzersiz yapılmalıdır Sabah aç karına bir bardak kuru erik suyu ya da ılık içecekler de yardımcı olabilir Kadına defekasyon hissi geldi ğ inde mümkün oldu ğ unca geciktirmemesi önerilmemelidir

41 Konstipasyonu önlemek için meyve ve sebze gibi lifli besinler tüketmesi, yeterli sıvı alması, dolaşımı düzenlemek için düzenli egzersiz yapması, uzun süre ayakta durmaktan kaçınması, rahatlı ğ ı sa ğ lamak için so ğ uk yaş uygulama ve oturma banyoları yapması önerilebilir

42 hemoroidler Hemoroidler, a ğ rı ve yanma hissini hafifletmek için bölgesel anestetik ve steroidlerle tedavi edilmelidir Hemoroid ciddi derecede a ğ rı ve hassasiyete neden oluyorsa sa ğ lık personeli ile iletişime geçilmelidir Cerrahi müdahale gerekiyorsa, do ğ umdan sonra yapılması tercih edilir

43 Sırt A ğ rısı Sırt A ğ rısı Gebelikte büyüyen uterus ve kilo alımına ba ğ lı vücut a ğ ırlık merkezinin de ğ işmesi, lordoz görülmesi, sarkık karın ya da karın duvarındaki zayıflık, vücut mekaniklerinin uygun kullanılmaması nedeniyle olur.

44 Gebelikte hafif derecede sırt a ğ rısı; özellikle üçüncü trimestirde gebelik nedeniyle kadının a ğ ırlık merkezinin de ğ işmesine ba ğ lı olarak yaygın bir şekilde görülür ve sırtında dik dururken zorlanma hissedilir

45 Gebelikle birlikte simfisis pubis üzerinde, umblikus seviyesinde olan a ğ ırlık merkezi, öne do ğ ru de ğ işir.

46 Hafif egzersizler -özellikle gerilme hareketi- endorfin salgılanmasına sebep olabilir ve bu da sırtta hissedilen a ğ rıyı hafifletir. Hafif masaj ve yastıkla destekleme hafif a ğ rılarda faydalı olabilir

47 Uygun vücut mekaniklerini kullanması, Pelvik taban egzersizleri uygulaması, Vücut a ğ ırlı ğ ının eşit da ğ ılımını sa ğ layacak yükseklikte ayakkabı giymesi, Yorgunluktan kaçınması önerilir.

48 A ğ ır şeyler kaldırmaktan kaçınmak, yerden birşeyleri kaldırırken sırtı dik tutmak ve dizleri bükmek, mümkün oldu ğ unca kaldırılacak objeye yaklaşmak sırt a ğ rılarının azalmasına yardımcı olacaktır. Hareketsiz kalmaması söylenir.

49 Bacak Krampları Bacak Krampları Büyüyen uterusun bacak sinirlerine yaptı ğ ı bası, kalsiyum yetersizli ğ i, bacaklarda staz ve hareketsizli ğ e ba ğ lı olabilir

50 Bacaklara masaj yapması, diyetinde bol kalsiyum içeren yiyecekler tüketmesi hareketsiz kalmaması önerilir

51 Krampları önlemek için kadının hafif, topu ğ u yüksek olmayan ayakkabılar giymesi, yatmadan önce bacaklarını kasıklardan ayaklarına do ğ ru titreşim halinde sallaması aya ğ ın fleksiyona getirilmesi bacak kramplarında oluşan rahatsızlıkları önlemede kullanılmaktadır. Kadına 1 litreden fazla süt içmemesi söylenmelidir.

52 Solunum Sıkıntısı Solunum Sıkıntısı Nedeni gebeli ğ in son aylarında büyüyen uterusun diafragma üzerine yaptı ğ ı basınç ve oksijen tüketiminin artışıdır Sırt üstü yatma gebelerde sıkıntı hissi yaratabilir E ğ er sıkıntı hissi gebeli ğ in ilk aylarında rahatsızlık yaratıyorsa, kalp hastalı ğ ı yönünden araştırılmalıdır

53 Sırt üstü yatmaması, Sık aralarla dinlenmesi, Sıkıntı hissini azaltmak için gün boyunca sandalyede otururken esneme hareketleri yapması

54 Aya ğ a kalktı ğ ında uygun bir postür kullanması, Sıkıntı geceleri artıyorsa, yatarken başının ve omuzlarının altına birkaç yastık koyarak desteklemesi önerilebilir

55 Uyuma Güçlü ğ ü Uyuma Güçlü ğ ü Büyüyen uterus, Aktif bir fetus, Sık idrara çıkma, Solunum sıkıntısı Bacak krampları gibi rahatsızlıklar uyumayı güçleştirirler

56 Cilt ve Deri De ğ işiklikleri Deri pigmentasyonu ilk olarak areola, meme ucu, vulva ve perineal alanda olmaktadır

57 Abdomenin ortasında umblikustan pubik alana kadar uzanan pigmente olmuş bir çizgi oluşabilir Gebelikte yüzde, özellikle göz çevresinde halk arasında gebelik maskesi olarak bilinen klosma oluşabilir Ayrıca abdomende, bacaklarda ya da memede stria denilen kırmızımsı, dalgalı çizgiler görülebilir.

58 Bazı makyaj malzemeleri, kolonya, parfümler, sabun ve nemlendiriciler gibi kozmetik ürünler de özellikle güneş temasını takiben bu tür lekelenmelere neden olabilir. Bu nedenle bu tür ürünlerin güneşle temasından kaçınılmalıdır. Gebelik maskesi sadece güneşe maruz kalan bölgelerde oluşur.

59 Bu nedenle güneş ışınlarının dik oldu ğ u saatlerde güneşe çıkılmaması ve çıkılaca ğ ı zaman koruyucu güneş kremi kullanılması önerilmelidir. Güneş kremleri hem UV-A, hem de UV-B içermelidir. UV-A camdan da geçebilir, bu nedenle dışarı çıkmasa bile güneş kremi sürmesi söylenmelidir.

60 Gebelik maskesine ba ğ lı Beden İ mgesinde Bozulma Dış görünüşteki de ğ işime ba ğ lı Durumsal Düşük Benlik Saygısı Metabolik ihtiyaçların artmasına ba ğ lı Beslenmede dengesizlik: Gereksiniminden fazla Gebelikteki cilt ve deri de ğ işikliklerine ilişkin Bilgi eksikli ğ i

61 Gebelikte cinsel ilişkiye ilişkin mitlere ba ğ lı Cinsel örüntülerinde bozulma Büyüyen uterus nedeniyle a ğ ırlık merkezinin de ğ işmesine ba ğ lı Fiziksel mobilitede bozulma Progesteronun ba ğ ırsaklar üzerindeki gevşetici etkisine ba ğ lı Konstipasyon Gebeli ğ e ba ğ lı Bulantı

62 Kusmaya ba ğ lı Sıvı volüm dengesizli ğ i riski Sık idrara çıkmaya ba ğ lı Uyku örüntüsünde bozulma Gebelik nedeniyle hareket kısıtlamasına ba ğ lı Yorgunluk Bel a ğ rısına ba ğ lı Anksiyete

63 Bilgi düzeyini güçlendirmeye hazır oluş Kontraksiyonlara ba ğ lı korkuyla baş etmeye hazır oluş

64


"GEBEL İ KTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR. Ö ğ renme Hedefleri Ö ğ renme Hedefleri Gebelikte sık karşılaşılan problemleri sayabilecek Bu sorunlarının meydana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları