Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama-5 Maliye Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama-5 Maliye Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama-5 Maliye Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Tüm Paydaşlara İletilen Bir Mesaj=Çevrecilik

3 Çevrecilik Mesajları Falım’ın Sakız Ağaçları 7 Bölgede 7 Orman (Koç Holding) 81 ile 81 Orman (İşbankası) Çevreci Bonus (Garanti) Dumansız Hava Sahası Hayata Artı (Coca Cola) Sınırsız Mavi (Yapı Kredi) Sudaki Ayak İzim (Omo) Yeşil Ekran (NTV)

4 Çevreci Ürünler A+ enerji etiketli ürünler Hybrid modeller Yeni rezarvuarlar Organik ürünler Geridönüşümlü ürünler Konsantre deterjanlar

5 Çevrecilik=sürdürülebilirlik  Yapılan işlem ve uygulamaların, çevrenin yapısını bozmadan sürdürülmesi  Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak

6 İşletmeler Ne Yapabilirler?  Varolan sistemi en iyi şekilde kullanmak,  Varolan sistemi yeniden tasarlamak  Yenilikçi sistemler yaratmak

7 Eylem Sürdürülebilir liğe Katkısı AmaçÖrnek VS.En İyi Şekilde Kullanmak < % 50 Farkındalığı Arttırmak Otomobillere Enerji Verimliliği Etiketleri Koymak (Dayanıklı Tük. Mallarındaki gibi) V.S.Yeniden Tasarlamak = % 50 Farkındalığı Arttırmak ve Daha Sürdürülebilir Çözümler Sunmak Otomobil Paylaşım Sistemi Kurmak Yenilikçi Sistemler Yaratmak > % 50 Farkındalığı Arttırmak, Daha Sürdürülebilir Çözümler Sunmak ve Eylem Çerçevesi Oluşturmak En Az Otomobil Kullanımına Olanak Sağlayan Bir Çevre Oluşturmak (Örn. Viyana)

8 İşletmelerin Sürdürülebilirliğe Katkısı Hammadde Çıkarılması Üretim Dağıtım Tüketim Atıklar Sürdürülebilir Üretim Yaşam Döngüsü Analizi Eko- Etiketleme Sürdürülebilir Tasarım Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Sürdürülebilir İşletme Vizyonu

9 Sürdürülebilir İşletme Vizyonu Oluşturma Kabul etmeme Hevesli olmama Uyma Verimli olma Stratejik bakışa yönelme Sürdürülebilir işletme olma

10 Sürdürülebilir İşletme Vizyonuna Sahip İşletmelerin İzlemesi Gereken Üç Strateji Kirliliği önleme Ürün yönetimi Temiz teknoloji

11 Yalnızca sanayi değil EMAS-Çevre yönetimi ve denetleme taslağı ISO 14000 serisi Temiz üretim sisteminin sürdürülebilir bakışıyla ele alınması Hammadde, doğal kaynak kullanımını, atık oluşturmayı en aza indirme Faktör 10

12 Gübre Fabrikası Tissø Gölü Balık Çiftliği Çiftlikler Rafineri İlaç Fabrikası Sunta Fabrikası Kalundborg Belediyesi Toprak Çimento Fabrikası Kükürt Su Organik Atıklar Isı BuharKül Sulu Çamur Temizleme Çamuru Doğalgaz Sıcak Su Gübre Buhar Atık Su Kaynatma Suyu Soğutma Suyu Termik Enerji Santrali

13 Ürün yaşam döngüsü – satış döngüsü Hammadde Üretim Dağıtım Kullanım Elden çıkarma

14 Hampetrol Monomer GranülÜrün Atık CO 2 Biyokütle Hampetrol Monomer Granül Ürün Atık CO 2 Biyokütle Plastiğin Varolan Yaşam Döngüsü Plastiğin Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü

15 Katı atık Enerji Deterjan Üretimi -Hampetrol-Kimyasallar -Hurma Ağacı Yağı Yağı-Mukavva-Diğer Maddeler Maddeler Hava Kirliliği Su Kirliliği Paketleme & Dağıtım Çamaşır Makinesinde Yıkama Atıkların Toprağa Boşaltılması Atıkların Kanalizasyona Boşaltılması Toprak Kirliliği Su Kirliliği

16 Karşılaştırıldığı öbür ürünlere göre çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere verilen ödül Zorunlu mu? İsteğe bağlı mı?

17 Eco-Mark White Swan

18

19 Ürün yaşam döngüsünün son evresinde Üreticinin sorumlulukları

20 Sürdürülebilir Tasarım Tüm çevresel etkilerin daha tasarım sürecinde öngörülmesi

21 Ürünün ve işlevlerinin yeniden gözden geçirilmesi (örn. ürünün nasıl daha verimli kullanılacağı), Ürünün yaşam döngüsü boyunca enerji ve malzeme tüketiminin düşürülmesi, Ürün bileşiminde yer alan zararlı maddelerin daha çevre dostu alternatiflerle değiştirilmesi, Ürün bileşiminde geri dönüştürülebilecek malzemelerin seçilmesi ve ürünün geri dönüşüm için kolaylıkla ayrılabilecek biçimde yapılandırılması, Ürünün parçalarının yeniden kullanılabilecek biçimde tasarlanması, Ürünün kolayca onarılacak biçimde yapılması ve böylece tüketicilerin zorunlu ürün değişimlerinin önüne geçilmesi.

22 Sürdürülebilir Tasarım Piramidi Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Eko-Tasarım (X) Tasarımı Sürdürülebilirlik

23 Eko-yeniden tasarım (E-) Ekolojik yenilikler (E+) Sürdürülebilir teknolojik yenilikler (E++)

24 Çevresel Pazarlama Yaklaşımları

25 Ürün İşletme Müşteriler Rakipler Sektör Yapısı Ekonomik Sistem Toplum (Ülke) Küresel Sosyo-ekonomik Sistem Doğal Çevre Artan Stratejik Bakış Doğal Çevrenin Pazarlama Sistemindeki Yeri

26 Çevre bilinçli tüketici Yeşil tüketici Ekolojik pazarlama Eko-tüketici Eko-pazarlama Toplumsal koruma hareketi Çevre-Girişimci pazarlama

27 Çevreci Pazarlama Yaklaşımları Ekolojik pazarlama Yeşil pazarlama Sürdürülebilir pazarlama

28

29 Paz. Yaklaşımlarının Karşılaştırılması ÖlçütlerEkolojik Pazarlama Yeşil PazarlamaSürdürülebilir Pazarlama Algılanan SorunHava KirliliğiÇevre KorumaKüresel Isınma ve İklim Değişikliği Sorunu Ele Alma Biçimi Yerel BilinçKurumsal BilinçKüresel Bilinç GöstergeleriBaca FiltreleriTemiz Teknoloji / Çevre dostu ürünler Sürdürülebilir üretim – tüketim davranışları AmaçYasalara uymakYeşil talebin yol açtığı fırsatı değerlendirmek Sürdürülebilir bir dünya ekonomisi yaratmak Baskı ÖgeleriDevlet baskısıPazar /Rekabet baskısı Uluslararası Kamuoyu Baskısı Çözüm GirişimleriYerelMikroMakro

30 Geleneksel Pazarlama ile Sürdürülebilir Pazarlamanın Karşılaştırılması Geleneksel PazarlamaSürdürülebilir Pazarlama Ölçüt / Amaçlar 1. Müşteri Tatmini 2. Örgütsel Amaçlar 3. Ekosisteme Uyum Karar Verme Çerçevesi 1. Mevcut Dağıtım Kanalı (Beşikten mezara) 1. Ürün Yaşam Süreci Döngüsü – Beşikten Beşiğe 2. Parçalanmış Düşünce Biçimi2. Bütünleşik Düşünce Biçimi 3.Sınır Tanımayan Mesafelere Dağıtım 3. Sınırlı Mesafelere Dağıtım 4. Kısa Dönemli Yönelim4. Uzun Dönemli Yönelim

31 Felsefi Temel 1. Benmerkezcilik2. Doğamerkezcilik 2. Ekosistemin Kaynakları Sınırsızdır. 2. Ekosistemin Sınırlı Kaynakları Vardır ve Kullanılan Her kaynağın ekolojik maliyeti vardır. Ekolojik Sorumluluk 1. Sınırlı Ürün Riski 2. Ürün Yaşam Süreci Döngüsünde Ürün Riski 2. Yerel / Bölgesel / Ulusal2. Küresel / Uluslararası 3. Ekolojik maliyetlerin çok az ya da hiç dikkate alınmaması 3. Tüm ekolojik maliyetlerin hesaba katılması 4. Örgütlerin tek başına hesap verebilirliği 5. Ürün Yaşam Süreci Döngüsünde yer alan tüm örgütlerin karşılıklı hesap verebilirliği 5. Kamu sektörünün sorumluluğu üstlenmesi 5. Kamu ve Özel sektörün sorumluluk üstlenmesi

32 Genel Yaklaşımlar / Araçlar 1. Yerel atıkların maliyetini en aza indirmek için planlama yapmak 1. Yaşam döngüsü yaklaşımını kullanmak ve yaşam döngüsü boyunca oluşan atıkları en az düzeye getirmek ve olası atıkları geri dönüşüme yönlendirmek için çevresel denetim yapmak 2. Atık oluştuktan sonra alınan önlemlere dayalı Atık yönetimi 2. Atıkları önlemeye dayalı atık yönetimi 3. Her bölümün kendi başına çaba göstermesi 3. Bölümler arası çapraz-işlevsel takımlar oluşturulması 4. Endüstriyel işlevlere yoğunlaşma4. Endüstriyel süreçlere yoğunlaşma 5. Toplam kalite yönetimi5. Toplam kalite çevre yönetimi 6. Geleneksel amaçlara ulaşmak için stratejik birlikler oluşturma 6. Sürdürülebilir amaçlara ulaşmak için stratejik birlikler oluşturma 7. Mallar üzerine yoğunlaşma 7. Ürün olarak “hizmetler” üzerine yoğunlaşma

33 Sürdürülebilir Pazarlama Karması P.KarmasıAmaçlar ÜrünUzun ömürlü, adil ticaret, organik, hizmet ağırlıklı ürünler FiyatEkolojik maliyetlerin katılması Dağıtımİleriye Doğru Kanallar: Ürünlerin taşınması, depolanması ve satış noktalarında sunulmasında oluşabilecek atık ve kirliliğin en az düzeye getirilmesi ve Geriye Doğru Kanallar TutundurmaPaydaşları çevresel konularda eğitme, çevresel sorumluluk imajı geliştirme

34 Örnek Uygulamalar Naylon torba-kağıt torba Pet şişelerden cep telefonu P&G –İçme suyu Xerox-kağıt

35 HALKLA İLİŞKİLER Örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlama İşletme ile kamuoyu arasında ilişkiyi yönetmek Örgütün içinde ve dışında farkındalık, fikirler, tutumlar ve davranışlarda değişimler sağlamak Kuruluş hakkında kamuoyuna olumlu imaj yaratmak, prestijini yükseltmek, güven ve estek sağlamak

36 HALKLA İLİŞKİLER Medyayı kullanım: bedel yok (misafir, kiracı) Reklama kayıtsız kalan kitleye nasıl mesaj yollanacak? PR, diğer Pİ faaliyetlerine göre daha inanılır, güvenilir ve saygın Doğru ve ilgi çekici hikayeler üretin

37 P ROPAGANDA Tek taraflı mesaj bombardımanı

38 ReklamHalkla İlişkiler Bir mal ya da hizmetin satışı hedeflenirBir kuruluşun iyi bir firma imajı yaratması amaçlanır Reklamda hedef kitle belirlenmiştirHedef kitle=Tüm paydaşlar Yalnızca mal ya da hizmetle ilgili bilgi yayar Hedef kitleye örgütün tüm faaliyetleri ile ilgili bilgi verir Mal ya da hizmetin tanıtımı amacıyla ticari reklam verilir ve bunun belli bir miktar para karşılığı basılması ve duyurulması sağlanır Kuruluşla ilgili haber niteliğindeki bilgiler duyurulur ve para karşılığı olmadan bunların hedefe ulaşması sağlanır

39 PropagandaHalkla İlişkiler Tek yönlüdür. İyi niyete dayanmayabilir, abartılmış bilgileri içerir. Esas olan doğru bilgi, iyi niyet ve dürüstlüktür. Dogmatiktir. Fikir tartışmasına açık değildir. Fikirler her zaman tartışılabilir İkna için her yol geçerlidir.İkna etmek için gerçekler açıklanmaya çalışılır. Bilgiler yanıltıcı ve yanlış olabilirDoğruluk esastır. Amaç yıkıcı olabilirAmaç yapıcılıktır

40 CPRMPR Kuruma Yönelik İmaj Oluşturma Çabaları Ürüne Yönelik İmaj Oluşturma Çabaları PR

41 T ANıTıM / D UYURUM PR’ın ilk dönemlerinde PR=duyurum Haber niteliği taşıyan olay, gelişmeler Kurumla ilgili haberlerin medyada ücretsiz yer alması Mesaj, ticari değil; haber Planlanmış duyurum Planlanmamış duyurum

42 PR ALGILARI??? PR’ın temel konusu imaj yaratmaktır. isletme yöneticileri tarafından genelde bir lüks veya gereksiz bir harcama olarak algılanır halkla ilişkiler, işletme imajını yaratmak, işletme imajını korumak ve içsel iletişim olmak üzere üç ana başlık altında toplanan fonksiyonlara sahiptir PR sadece kadın mesleği PR=Medya İlişkileri mi? PR, Kriz yönetimi ilişkisi

43 Ç EVRENIZDEKI İ NSANLAR Sizi bilen ve sevenler Sizi bilen ve sevmeyenler Sizi bilmeyen ve sizin farkınızda olmayanlar

44 PR U YGULAMALARı Şikayet kutuları Tüketici danışma merkezleri Sosyal yardımlar Burs verme

45 Benim için iyi konuşsunlar=iyi ilişkiler geliştirmek Benim için kötü konuşanlar? Olumsuz olaylar, dedikodular, hikayeler

46 ÜRÜN KARARLARI

47 T ÜKETICI NE SATıN ALıYOR ?

48 Ü RÜN D ÜZEYLERI Öz ürün Somut ürün Genişletilmiş ürün

49 Asıl Yarar Ambalaj Kalite Stil Marka Tasarım Montaj Teslim Satış Sonrası Servis Garanti Kullanma Talimatı Etiket Firma İmajı Ödeme Kolaylıkları

50 Ü RÜN S ıNıFLARı Dayanıklı ürünler Dayanıksız ürünler

51 S ATıN A LANLAR B AKıMıNDAN Tüketici ürünleri Endüstriyel ürünler

52 T ÜKETICI ÜRÜNLERI Kolayda ürünler Beğenmeli ürünler Özelliği olan ürünler Aranmayan ürünler

53 Fazla bir karşılaştırma ve satın alma çabası harcamadan, sık sık ve hemen satın alınan ürünler Seçim ve satın alma aşamasında uygunluk, kalite, fiyat ve stil bakımından karşılaştırmalar yapılarak alınan ürünler Önemli bir alıcı grubunun özel bir satın alma çabası göstermeye hazır olduğu, kendine özgü karakteristikleri ve marka kimliği olan, tüketicinin ismen ya da marka olarak ısrarla istediği, ikameleri kabul etmediği ve hatta sunulursa kızdığı ürünler Alıcıların varlıklarını bilmedikleri veya bilseler de normal olarak satın almayı düşünmedikleri, nereden alabileceklerini bilmedikleri, en sona erteledikleri ürünler

54 B U ÜRÜNLER HANGI SıNıFTA ? OtomobilYangın tüpü MobilyaDeprem sigortası SakızBerber Rıfkı ŞemsiyeTuz KolaMutfak robotu ParfümBuzdolabı AnsiklopediEkmek PilMum Hayat sigortasıMezar yeri Banka HizmetleriKar zinciri

55 M AL K ARMASı Bir işletmenin pazara sunduğu tüm mal dizilerinden ve birimlerinden oluşur. Eni, boyu, genişliği, derinliği, uyumluluğu

56 A RÇELIK M AL K ARMASı Buzdolabı Tek Kapılı İki Kapılı Üç Kapılı W120 W121 U1244 U1245 U1246 S1900 Çam. Makinesi Bul. Makinesi X Derinlik / Boy Genişlik /En ……………............. X Ürün Dizisi

57 Ü RÜN P OLITIKALARı Tek Pazar BölümüBirden Fazla Pazar Bölümü Tek ÜrünPazarın Geliştirilmesi Ürün Farklılaştırılması Birden Fazla Ürün Ürün Bileşiminin Çeşitlendirilmesi Ürün Bileşiminin Farklılaştırılması

58 ÜRÜN KARMASININ İYİLEŞTİRİLME YOLLARI VAR OLAN ÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK ÜRÜNÜ KARMADAN ÇIKARMAK YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEK

59 BİR ÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPMANIN YOLLARI Kalite Değişikliği Kullanım değişikliği Öteki niteliklerinde değişiklik

60 Y ENI Ü RÜN İcat anlamında yeni ürün Pazar için yeni ürün İşletme için yeni ürün

61 ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ TanıtmaGelişmeOlgunlukGerileme

62 Ürünün farkına varılsın, denettir Pazar Payını Arttır Pazar Payını Koru Giderleri Azalt Yeni Ürün Planları Yap GİRİŞGELİŞMEOLGUNLUKGERİLEMEÖLÜM

63 T ANıTMA A ŞAMASı Satışlar yavaş yavaş yükselir. Doğrudan rakip yoktur. Malın nitelikleri sık sık değiştirilir. Üretim maliyetleri yüksektir. Pazarlama maliyeti yüksektir. Malın satış fiyatı yüksektir. Kar elde edilmez.

64 Ürünün farkına varılsın, denettir GELİŞME AŞAMASI Pazar hızla büyür. Doğrudan rekabet artar. Üretim yöntemleri belirlenir. Fiyat değişiklikleri yapılır. Malın dağıtımı yaygınlaşır. Satış çabaları giderek yoğunlaşır. Kar en üst düzeye ulaşır.

65 Ürünün farkına varılsın, denettir O LGUNLUK A ŞAMASı Pazarın büyüme hızı düşer. Mala bağlı hizmetlerin önemi artar. Kar azalır. Aracıların ve tüketicilerin satın alma davranışları değişir. Rekabet çok şiddetlidir.

66 Ürünün farkına varılsın, denettir G ERILEME A ŞAMASı Pazarda ve malda değişmeler olur. Birincil talebin geliştirilmesine dönülür. Fiyatlarda düzeltmeler yapılır. Rekabet azalır.

67 Ürünün farkına varılsın, denettir Ö LÜM A ŞAMASı Tofaş, Kaset-Çalar

68 Her malın kesinlikle bu aşamalardan geçtiği söylenemez. Pazarın Yapısı Aşamalar Arasındaki Süre Ne Kadar? Mickey Mouse

69 Mutfak Aletleri İlaçlar Plastik Cep Telefonu Modelleri

70 StilModa Heves Farklılaştırma, Topluma Uyma

71 Gameboy Kay Bol Paçalı Pantalonlar Siyah-Beyaz TV Büyük Sim Kartlı Telefonlar Benzin Otomobil Mobilya Dondurulmuş Gıda (Amerika-Türkiye)

72 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ Fikir Yaratma Fikirlerin Ayıklanması Ekonomik İnceleme Malı Geliştirme Pazar Testi Pazara Sürme

73 Yeni ürünlerin % 80’i başarısız olmaktadır. Örnekler

74 Hem teneke hem de soğutucu

75 Bu en ince MONİTÖR

76

77

78 Bu ödül alan bir ÇAMAŞIR MAKİNESİ-su ve deterjan kullanmadan negatif iyon ve basınçlı hava ile çamaşırlarınızı temizliyor

79 Melodi, titreşim ve sonunda koku. Bu şey telefon çaldığında etrafa koku yayıyor

80 Dükkanızın önünde pinekleyen gençleri uzaklaştıran ses cihazı

81

82

83 Bu saat uykunuzun derinliğine göre sizi uyandırıyor.derin uykudaysanız bekliyor,hafif uykuya gelince uyandırıyor

84 Bunlardan çok daha iyi yeni ürünler www.yenibu.com’da www.yenibu.com’da

85 Ü RÜN K ONUMLANDıRMA Fazla enerji tüketmez. Yeşil ürün Diş dostu Hesaplı Alışverişin Adresi Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz tek yer Güvenli yolculuk Kendinizi Evinizde Hissedin.

86 Alkol oranı en yüksek bira En dayanıklı cihaz En yaygın servise sahip beyazeşya En düşük kalorili yoğurt Dürüst haberciliğin adresi En iyi kokan şampuan En doğal sabun

87 Ü RÜN N ITELIKLERI Kalite Marka Etiket Ambalaj İmaj

88 K ALITE Kalitenin Tanımı Toplam Kalite Yönetimi (İçMimari nitelik) Standartlaştırma TSE, ISO Kalite Belgeleri

89 E TIKETLEME Etiket Türleri Marka Etiketi Tanımlayıcı Etiket Dereceleme Etiketi

90 A MBALAJLAMA Gül, adı başka bir şey de olsa aynı tatlılıkla kokardı…” Romeo-Juliet Shakespeare. Gerçekten de öyle mi?

91 A MBALAJLAMANıN F ONKSIYONLARı Koruyuculuk Kolaylık Motivasyon

92 İ MAJ Kayseri pastırması Antep baklavası Fransız şarabı Türk lokumu Japon arabaları Alman malı

93 Ü RÜNÜN V ERDIĞI M ESAJLAR Büyük Boy Ambalajlar Beyaz renk ağırlıklı deterjan ambalajları Beyaz renk beyaz eşya Siyah ya da kırmızı renk spor otomobil Kırmızı renk ağırlıklı çikolata ambalajları Ambalajın köşeli ya da yuvarlak hatlara sahip olması Plastikten yapılmış ambalaj Ağaç ürünlerinden yapılmış ambalaj

94 “M ÜŞTERI RAFıN ÖNÜNE GELDIĞINDE, AMBALAJ ILGISINI ÇEKEBILMEK IÇIN TEMSIL ETTIĞI ÜRÜNÜN UCUZLUĞUNU, PAHALıLıĞıNı, KALITESINI YA DA EKONOMIKLIĞINI HAYKıRMALı, MıRıLDANMALı YA DA FıSıLDAMALıDıR.”

95 A MBALAJıN Ö ZELLIKLERI (VIEW) Görünebilirlik – visibility Bilgi – Information Duygusal çekicilik – emotional appeal Çalışırlık - workability

96 Mor renk kimin? Kırmızı renk kimin? Noel Baba Kimin? Gülümseme kimin?

97 ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ VE İLETİŞİM Nokia’nın melodisi Nokia’nın menüsü Coca-cola şişesi Bir cep telefonu günde ortalama dokuz kez çalar. Zilin çalışı yaklaşık 8 saniye sürer. Böylece, bir kişi yılda 7 saat kadar zil sesi dinler. Elinde cep telefonu olanların dışında etraftan bu sesi duyan kişileri hesaba katmıyoruz bile.

98 M OR İ NEK S TRATEJISI Pazarlamada Yeni Bir P Purple Cow Mor inek ilginçtir (bir süreliğine)

99 Dikkat çekici olan bir şey konuşulmaya değerdir. Dikkate değerdir. İstisnadır. Yenidir. İlginçtir. Mor inektir. Sıkıcı olan şey fark edilmez. Kahverengi bir inektir o.

100 D IKKAT Ç EKICI P AZARLAMA Ürün ya da hizmetinize dikkate değer özellikler ekleme sanatıdır. Son dakika olarak pazarlamaya girişmek değil, dikkat çekici olmadığı sürece görünmez olacağını bilmektir. Neden dikkat çekmemiz gerekiyor?

101 Herkes devamlı trans halinde (çok meşgulüz) Burslar ne zaman yatacak? Zayıflamak istiyorum Bu okul canıma tak etti İnsanlar problemlerini, hayallerini düşünüp dururlar İlanınıza, ürününüze bakanlar gerçekte nerdeler acaba? Ortalama insana günde 2-3 bin satış mesajı iletiliyor Başlarını kaldırıp size dikkat etmeleri İnsanlar reklamların bulunmadığı toplumda yaşamak isteyebiliyor Birçok ürünün fark edilemediği bir dünya yarattık 60 çeşit şampuan var Onların transına girip oradan çıkarmak ve kendi transınıza sokmak

102 Mevcut Seçenekler Mevcut Zaman

103 Reklama Yatırım Yapın Kar Edin Dağıtım Ağınızı Genişletin Daha Fazla Ürün Satın Muhtemelen 30 yıl kadar önce gördüğünüz bir reklam yüzünden, bir krakere, çikolataya 50 kr. – 1 lira daha fazla ödüyorsunuz. Bu reklam yüzünden hayatınız boyunca fazladan kaç lira ödüyorsunuz?

104 ESKİ KURAL: GÜVENİLİR, ALIŞILMIŞ ÜRÜNLER YARATIN VE GENİŞ ÇAPLI BİR PAZARLAMAYLA BİRLEŞTİRİN Yeni Kural: Doğru insanların isteyeceği dikkat çekici ürünler yaratın

105 U NILEVER Algida Becel Cif Clear Domestos Dove Elidor Knorr Komili Lipton Omo Rinso Sana Signal Yumoş

106 P & G Alo Ariel Ace Pantene Head & Shoulders Blendax Rejoice Orkid İpana Gilette Prima Duracell Braun

107 Yenilikçiler Erken Benimseyenler Erken ve Geç Çoğunluk Sona Kalanlar Değişiklikleri seven, yeni şeylerden hoşlanan ve gerçekten sizin sattığınız ürünü arayan insanlara satmak, gerisini onlara bırakmak Erken benimseyenleri etkileyebilecek kadar dikkat çekici, ama aynı zamanda onların, fikri çan eğrisinin geri kalanına yaymak için zaman ayırmalarını kolaylaştıracak kadar da esnek ve çarpıcı bir ürün tasarlamalısınız

108 M ARKA =F IKIR Yayılmayı başaran fikirler= fikir virüsü Anahtar rol yayıcılara aittir. Bütün tüketiciler fikrinizi kulaktan kulağa yayarak sanki sizin işiniz için uğraşıyor gibidirler, sizde arkanıza yaslanıp başarının gelmesini beklersiniz Virüsün yayılmasını heyecanla izlersiniz Bunlar olurken, P&G ve unilever reklama yılda milyarlarca dolar harcamaya devam eder. Herhangi bir kişiye reklam, hiçbir işe yaramaz Parayı reklama değil, geliştirme aşamasında harca Mor inek ucuz bir kısa yol değil ama işe yarar

109 B ÜYÜK R AKAMLAR K ANUNU Yaptığım reklamla 100 milyon kişiye ulaştım Ulaşılan kitlenin % 0,000001’i ürünümü aldı Satılan ürün adedi=1

110 M OR İ NEK O LMAK Vay Be dedirtmek, sıradışı, büyüleyici olmak Hile yapmanız gerekiyor Eski moda, reklam temelli teknikleri kullanmama, oyunu kuralına göre oynamama Herkes için herşey olmaya çalışmamak Phoenix oteli ve Rock’çılar İnek azdır, çünkü insanlar ondan korkarlar Mor İnek’inizin işe yarayıp yaramayacağını bilemezsiniz Sıradan olma daima başarısızlığa götürür, sıradanlık her zaman en riskli stratejidir

111 F ARKEDILMEMEK Eğer farklıysanız, Bazı insanlar muhtemelen sizden hoşlanmayacaktır. Farklı olmanın tanımı budur Bir korkağın en çok umduğu şey, fark edilmemektir, çünkü eleştiriler göze çarpana gelir Okul sıralarını düşünün

112 İ KI S EÇENEK Görünmeyen, bilinmeyen, güvende olan ve eleştirilmeyen olmak Emsalsiz, harika ve inek olmak için şansı kullanmak Sevgi Yolunda çok sayıda lokanta, fast-food dükkanı var, hangisi MOR İNEK

113 Git gide çok az insan mor inek olmaya teşebbüs ediyor Ama dikkat çekici olmanın ödülü artarak devam ediyor Mor inek olmayla yaratılan faydanın yarılanma süresi vardır Starbucks=Mor İnek; artık sıradan davranıyor Fark edilirin zıddı, “çok iyidir” Çok iyi her gün olan bir şeydir ve üzerinde konuşulmaya değmez Çok iyi bir şey mi yapıyorsunuz? Peki ne kadar çabuk bundan vazgeçebilirsiniz? Ürünlerinizin biriktirilebilir modellerini yapabilir misiniz?

114 O TAKU Hobiden büyük, saplantıdan küçük Farklı bir ürüne karşı duyulan istek, Denenen bir ürünü arkadaşa anlatma arzusu Otaku’su olan piyasalar daha iyi Pazarlama, ürünün kendisi ya da ürün pazarlamanın kendisidir Otaku’su olanlar mor inek yaratıyor – Sturbucks CEO’su Ucuzluk, Mor inek için savaştan çıkmanın tembel bir yoludur Mor inek, yüksek fiyatlı ürünlerin ve sengin tüketcilerin özel sahası değildir – Wal-Mart, IKEA

115 U ZLAŞMA S ORUNU Deve, bir komite tarafından tasarlanan attır. Pazarlamanın hedefi mor inek yaratmaksa ve inek bazı yönleriyle aşırı kaçacaksa, bu konuda uzlaşma başarı şansını azaltacaktır Vanilyalı dondurma uzlaşmalı bir dondurma Hemen her pazarda sıradan olan kapılmıştır, liderin en büyük özelliği sıradanlığıdır – Filiz Makarna Fındıklı dondurma = MOR İNEK Artık pazarlamacı değil, tasarımcıyız

116 Ü RÜN ÇOK SıRADAN …. Sıradan bir ürün=TUZ Morton tuzu Yemeğe lezzet kattığı için satışları milyon dolarlarla ifade ediliyor Ürününüz tuzdan da mı sıradan? Küçük düşünün (Olabilecek en küçük pazarı düşünün)

117 MOR İNEK OLDUM, ŞİMDİ NE YAPAYIM? İnekten alabileceğiniz kadar süt alın. Onu nasıl zamana yayacağınızı ve ondan olabildiğince uzun zaman nasıl kazanç elde edeceğinize bakın Onun faydaları bir gün kaçınılmaz olarak yok olduğunda, zaman içinde ilkinin yerini alacak yeni bir mor inek icat edebileceğiniz bir ortam yaratın

118 Muhteşem bir teori ortaya çıkarmanın tek yolu, gerçek dünyada neyin işe yaradığına bakmak ve kazanılmış başarıların ortak noktalarını belirlemektir. Mor inek olan şirketler Ortak hiçbir şeyleri yoktur, en uçta olanlardır, en kenardadırlar, çok hızlı veya çok yavaş, çok pahalı ya da çok ucuz, çok büyük ya da çok küçük

119 K UŞ T ÜYÜ T EORISI

120

121 S ATıŞ P ROMOSYONU Satış Geliştirme Satış Özendirme Satış Tutundurma Promosyon

122 ÖZELLIKLE TÜKETICILERI BIR MAL VEYA HIZMETI SATıN ALMAYA MOTIVE EDEN, YÖNLENDIREN VE KıSA DÖNEMLI ETKISI OLAN TEŞVIK ARAÇLARıDıR müşterilerin ürünleri, daha sonra değil de şimdi satın almalarını sağlayan teşvikler ve ödüller. P.KOTLER

123 N EDEN SP Satın alma kararlarının yaklaşık % 70’i satış noktalarında veriliyor Aşırı rekabete bağlı olarak pazara sunulan yeni ürün sayılarındaki kontrolsüz artış, Yeni pazarlama anlayışı ile birlikte güç, üreticiden perakendeci kuruluşların eline geçmiştir. Bu güç değişimi perakendeciye,üstlendiği dağıtım fonksiyonu yanında pazarın nasıl tasarımlanması gerektiği konusunda söz söyleme hakkını da kazandırmıştır. Perakendecilerin ellerine geçirdikleri bu güce dayanarak üretici işletmelerden satış geliştirme ve satış arttırma çabalarında daha fazla işbirliği içinde olmayı istemesi ve beklemesi,

124 İLETİŞİM BÜTÇESİNİN DAĞILIMI Geleneksel Reklam Yeni Reklam Mecraları SP Tük.Malları % 68 %16%16 Yat.Malları % 51 %21%28 Hizmetler % 66 %19%15 SP kullanım oranları en az % 25 oldu

125 P ROMOSYON Sürekli bir uygulama değil Amaç=kısa dönemde satışları arttırmak Amaç=plansız alışverişi arttırmak Daha çok tüketim ürünlerinde Promosyon önerilende birşeyler kazanma duygusu yaratır Büyük-küçük tüm işletmeler tarafından uygulanabilir Tek başlarına kullanılmazlar Çoğu zaman tek amaç=rakiplere karşılık vermek

126 D EZAVANTAJLARı Ürünün imajını olumsuz yönde etkileyebilir Yoğun rekabet ortamında yeni ürün lansmanları Pazarı sürekli daralan ve ölmeye yakın ürünler için etkili olmaz Tek başına uygulandığında da etkin olmaz Satış gücünü destekleyen, koz sağlayan bir eylem Sorunlu ürünlerde etkisi düşüktür

127 P ROMOSYON IÇIN M ÜŞTERILERIN A LGıLARı Firma iyi durumda değil, rekabet yarışında kaybedenler arasında Firma değil ama bu ürünü az kabul görüyor, modası geçiyor, gündemde kalmaya çalışıyor Raflarda uzun zaman beklemiş, yavaş giden, gereksiz yere fazla stok yapılmış, bayat, kirli, yıpranmış bir ürün olduğu için Ürün kendini satamıyor, çok sıradan, bu yüzden promosyona muhtaç Ürün zaten aşırı fiyatlıydı, promosyonla fiyat düşürülmüş gibi gösteriliyor

128 İ YI A LGıLAR Yerleşik ve büyük bir firma zaten Cömert ve ödüllendirici bir firma Dost ve samimi bir işletme Daha geniş bir pazara hitap etmeye çalışıyorlar Sattığı ürün yeniliklere açık

129 N E Y APAMAZ ? Kusurlu, yetersiz bir malı bir kezden çok sattıramaz Aşırı fiyatlı bir malı sattıramaz Dağıtımı yetersiz bir ürünse bu ürünü sattıramaz Modası geçmiş ürünü sattıramaz Tek başına bir şey yapmaz

130 K IME YÖNELIK ? Tüketicilere yönelik Perakendecilere yönelik Satıcılara yönelik

131 P ROMOSYONUN G ENEL A MAÇLARı Satış gücünü desteklemek Ürünü kullanmayanları çekmek Değer, eğlence ve heyecan sunmak (1.boyut) Uygunluk, kalite, ekonomiklik, tasarruf sağlamak (2.boyut)

132 BİR ÜRÜN VEYA MARKA YALNIZ SÜREKLİ PROMOSYONLARLA SATILIYORSA BUNUN ADI PROMOSYON DEĞİL, OLSA OLSA DEVAMLI İNDİRİME DAYALI BİR FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ OLUR HEDEF KİTLESİ DÜŞÜK FİYAT VE ARMAĞAN ARAYIŞINDA OLAN VE BİR MARKAYA BAĞLI KALMAYI DÜŞÜNMEYEN MARKA DEĞİŞTİRME MERAKLILARI OLACAKTIR VE ARTAN PROMOSYON GİDERLERİ NEDENİYLE DE İŞLETME KARLARININ AZALMASINA YOL AÇACAKTIR. Promosyonlar sağlanan ek avantajlar nedeniyle tüketiciyi memnun etmeli ama bir süre sonra kesildiğinde ise kızdırmamalı, ürün alımına son vermesine yol açmamalıdır.

133 P ROMOSYONUN Y ERI Tutundurma karması ile ilişkisi Pazarlama karması ile ilişkisi Önem düzeyi

134 T ÜKETIM ÜRÜNLERINDE ReklamPromosyon…….…….

135 E NDÜSTRIYEL ÜRÜNLERDE Kişisel satış Promosyon………………

136 U YGULAMALAR Satış elemanlarına yönelik yarışmalar, ödüller Aracı kuruluşlara yönelik yarışmalar, ödüller Örnek ürün dağıtımı Bir ürünün yanında hediye ürün verilmesi İmza günü Kurban ürün uygulamaları 6lı 8li 12li ürün paketlemeleri

137 U YGULAMALAR II Beş kiloluk alana 1 kilo hediye % 33 bedava – 3 Alın 2 Ödeyin 5 kapak 1 bardak Kredi kartı kampanyaları Puan kazandıran alışverişler

138 1.Ö RNEK Ü RÜN D AĞıTıMı Büyük ya da mini pakette ürün dağıtımı Yeni ürünlerde – mevcut ürünlerde Ürün hiç bilinmiyor Kimlere dağıtılacak? Lezzet testleri Okullarda, kurumlarda dağıtım Olgunluk dönemindeki ürünler için kullanılmamalı

139 2.K UPONLAR YKM, Basılı kuponlar, gnctrkcll indirimleri

140 3.P ARA İ ADELERI Geçici fiyat indirimleri Kola şişesini getirene 25 kuruş Para, kupon veya çek verebilirsiniz

141 4. YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLER Becerilerine göre yarışmalar, Şans çekilişleri Derby’nin sloganını sen belirle …..TL’yi götür Erkek adam………….. Crunch paketindeki şifreyi XXXX’ya yolla

142 6.F IYAT İ NDIRIMLERI Tüketicilerde ve aracılarda marka sadakatinin giderek azalması buna karşılık fiyata duyarlılığın artması Ölü sezonlar İndirime gitmek yerine değer arttırma daha etkili

143 7.T AT T ESTLERI Yeni ürün sunumları Marka farklılığını ortaya çıkarma -kanıtlama

144 İki benzer üründen promosyonlu olanı tercih eder misiniz? Promosyonları takip eder misiniz? Firmaların promosyon öncesinde fiyatlarını yükselttiklerini düşünüyor musunuz? Firmaların “aynı fiyata % 50 daha fazla” veya “5 al 3 öde” uygulamalarını inandırıcı buluyor musunuz?

145 İ NSERT ’ LER İnsert’leri alışverişinizde önemsiyor musunuz? İnsert’lerin dağıtım kanalları İnsertte görülmek istenen ürünler Gıda, temizlik, kişisel bakım, oyuncak, giyim, ev tekstili, elektronik eşya İndirimler, indirim kuponları

146 Ö RNEK U YGULAMALAR

147 SMS P ROMOSYON K AMPANYALARı Niçin bu kadar çok SMS kampanyası yapılıyor? Bir sürü maliyeti var, yatırım gerekiyor? Yollanan bir mesaj 2 yada 3 SMS bedeli Ödül- Bir Otomobil Katılım 1 Milyon kişi 15 kuruştan 300.000 TL veya 450.000 TL gelir Otomobil ve ufak tefek hediyelerin maliyeti 100.000 Geriye kalan para??? Bu işten karlı çıkan?? Şampiyon:GSM şirketleri

148 P EUGEOT 106 1992, Belçika PALMARES ajansı Belçika’da Peugeot’nun imajı ve itibarı için pozitif bir iz bırakmak Hedef kitle 18-25 yaş arası gençler Gelecek 3 yıl içinde 18-25 yaş aralığında her 5 gençten 4’ü ciddi ya da ölümcül bir kazaya maruz kalacak Ebeveynler için bu araştırmanın bulguları korkunç

149 G ÜVENLIK Ş AMPIYONU -P EUGEOT Peugeot, bir 106’nın direksiyonunda üç yıl boyunca ciddi bir kaza yapmayan tüm genç sürücüleri ödüllendirecek Ödül=Gençlere, mevcut 106’larını tek bir Belçika Frankı ödemeksizin yepyeni bir 106 ile değiştirmek önerilecekti Elbette promosyon döneminde yeni bir 106 almaları koşuluyla Parayı kim ödeyecek? Kampanya fikrinin finansal ayakları yere basıyor mu?

150 Ek maliyetin % 30’u bir sigorta şirketine devredildi- ortaklık Satışları artacak bayiler % 8’ini ödeyecek Üçüncü ortak Belçika Trafik Dairesi –manevi destek 3 yılda en az 20000 km, yetkili serviste bakım Sürüş okulunda bir günlük ücretsiz eğitim

151 İLETİŞİM BOYUTU Ücretli reklam, büyük gazetelerde ve üniversite kampüslerinde broşür Peugeot, 3 yıl boyunca ciddi bir kaza yapmayan genç sürücülere yeni bir 106 sunuyor Basın toplantısı-80 gazeteci Toplantı öncesi iki gazeteci koçluğunda hazırlık Olay, tüm Avrupa’ya yayıldı

152 S ONUÇLAR 1,5 milyon €- Belçika 6 milyon € -Fransa 205 ve 406 satışlarını yükseltti Tüm peugeot satışları % 30 yükseldi

153 Ü Ç Y ıL S ONRA … Satılan 106’ların % 20’sinin yenileriyle değiştirilmesi planlanıyordu % 80’i yeniletmek üzere bayilere geri geldi Basın Toplantısı: Dünyada trafik kazalarını bu ölçüde azaltmak için daha iyisini yapabilen başka kim var? Ortaklar sayesinde “vaat maliyeti” kabul edilebilir düzeydeydi Yeni bir haber dalgası ve bunun marka bilinirliği ve imajına etkisi

154 B ÖYLE B IR S ONUCA U LAŞMAK İ ÇIN K LASIK R EKLAMA K AÇ Y ÜZ M ILYON € Y ATıRMAK G EREKIRDI ?

155 OPTICIENS PEARLE Gözlük mağazaları zinciri % 14 Pazar payı ile lider En yakın rakibi %13 Müşteri profili: çok genç Pazarda 50 yaş üzeri % 52 Pearle’de % 30 Hedef: yaşlı insanlar Yaşlılar fiyatları yüksek buluyorlardı

156 F IKIR ? İndirim kampanyası Yaşa göre indirim 50 yaş üzeri % 50 65 yaş üzeri % 65 80 yaş üzeri % 80 99 yaş için % 99 100 yaşındakine gözlük bedava 102 yaşındakine ücretsiz gözlük + % 2 para iadesi 30 yaş üzeri % 30 Fikir: Yaşlanmak isteyenler vardır

157 Reklam filmlerindeki karakterler, Titanic’te tayfa olduklarını, 1941’de Marlin Monroe’ya randevu verdiğini, 1922’de Kapta Cousteau’ya yüzmeyi öğrettiğini

158 S ONUÇLAR ?? Mağaza trafiği % 84, Ciro % 88 Pazar payı % 15 arttı Tüm mecralarda kendinden bahsettirdi

159 M ITSUBISHI -C ARISMA Hollanda’da Pazar payı % 2,19 Pazarda 57 marka var Yılda 3000 satış Bilinirlik çok düşük (% 18) Hedef 5000 araç satışı

160 F IKIR ?? Sokağa cephesi olan tüm Hollandalı tüketicilerin katılımı Günlük gazetenin tam sayfası, kırmızı fon üzerinde çok büyük harflerle CARISMA yazan bir poster 80.yıl kutlaması – 80 CARISMA 12 Haziran günü gazetesi, ya da otomobil bayisinden alınacak poster Bu posteri kapılarına ya da caddeye bakan pencerelerine görünür bir şekilde asmaları yeterli Üç gün boyunca (12-14 Haziran) Ödül otomobilleri taşıyan kamyonlar sokaklarda geziyor Amaç % 10 katılım (600.000 ev)

161 S ONUÇ Posteri 2.160.000 hane asmıştı Operasyon ulusal bir olaya dönüştü ve halen Hollanda evlerinde konuşuluyor Zihinde bırakılan “iz” Carisma’nın bilinirliği % 74’e fırladı Satışlarda % 137’lik artış (% 283) Pazar payı % 13,6


"Pazarlama-5 Maliye Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları