Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme_3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme_3."— Sunum transkripti:

1 İşletme_3

2 Temel Kavramlara Devam

3 Teknoloji Üretim Teknolojisi
Ürün teknolojisi (patent, know-how, marka)

4 Entelektüel Sermaye Maddi varlıkların ötesinde, maddi olmayan varlıklarla daha fazla değer yaratılıyor Piyasa değeri Defter değeri ES=PD-DD

5 Entelektüel Sermayenin Boyutları
İnsan sermayesi (yetenek,bilgi,beceri) Yapısal sermaye (bilgi sis.,marka,patent,sır,kullanım hakkı) Müşteri sermayesi (müşteri bağlılığı, portföy, müşteri bilgileri, müşteri ünü) Tedarikçi sermayesi (tedarikçi ilişkileri)

6 Ekonomik Dönemler Boyunca Kritik Varlıklar ve Kaynaklar
Zorunlu Kaynak Kritik Varlık Ölçüm/Bilgi Sistemleri Tarım Ekonomisi Gıda Toprak Hava raporları, toprak ölçümleri Ticaret Ekonomisi Dağıtım Taşımacılık Sistemleri Tarım şehirleri, yol haritaları, zaman tabloları Sermaye Ekonomisi Maddi Varlıklar Sermaye Menkul Kıymet ve Borsa Kurulları, Derecelendirme kuruluşları, Borsalar Bilgi-Hizmetler-Maddi Olmayan Varlıklar Ekonomisi Entelektüel Sermaye İnsan Yeni nesil yönetim bilgi sistemleri

7 Yeni Ekonomi İnternetin doğuşu Bilgi teknolojileri E-ticaret
Ar-ge faaliyetleri Yenilik ve girişimciliğin yaygınlaşması Küreselleşme Global alışveriş merkezleri Global firmalar

8 Ben bu gezegende hem yapayanlız hem de bir o kadar özgürüm, kimseden etkilenmem
Bireysel olarak çevreniz davranışlarınızı etkiliyor mu? Siz çevrenizi değiştirebiliyor musunuz?

9 İşletmenin Çevresi Dış Çevre Yakın Çevre İç Çevre

10 Dış Çevre Sosyo-kültürel Politik-yasal Ekonomik Teknolojik
Ekolojik çevre

11 Yakın Çevre Rakipler Tüketiciler İşçi kuruluşları İşveren kuruluşları
Pay sahipleri Devlet Halk Belediye

12 İç çevre İşletmenin amaç ve stratejileri İşletmenin büyüklüğü
İşletmenin yönetim felsefesi İşletmenin kullandığı teknoloji Örgütsel yapı Yetki ve sorumluluk yapısı İş akışı Denetim sistemi

13 İşletmenin Dış Çevresi
Toplumsal ve Kültürel Çevre Yasal-Siyasal Çevre Ekonomik Çevre Fiziksel (Doğal) Çevre Teknolojik Çevre

14 Toplumsal Çevre Toplumun, çeşitli kuruluşların işletmelere bakış açısı
Toplum genelinde benimsenen felsefe Toplumun değer yargıları Yabancı düşmanlığı

15 Dixon’s, İngiltere’de üretilen elektronik aletlerin markasıydı
Dixon’s, İngiltere’de üretilen elektronik aletlerin markasıydı. Ancak, isimlerini Japonca çağrışımı yapan Matsui olarak değiştirdiler. Çünkü günümüzde teknolojide mükemmellik Japon teknolojisiyle ilişkilendiriliyor

16 33 ve 666 rakamları hristiyanlar için uğursuz rakamlar olarak kabul ediliyor
Çin’de ise 888 iyi şans anlamına geliyor, 4 ise ölmek anlamını taşıdığı için 4 kötü bir rakam olarak kabul ediliyor İsveç’in % 66’sı yalnız yaşayanlardan oluşuyor. Büyük bir bireyselleşme, yalnız yaşama eğilimi var ABD’de insanlar yıkanmak için duş jeli yerine sabun kullanıyorlar Türkiye kişi başına altın tüketimde Hindistan’dan sonra ikinci AB’de 79,2 litre olan kişi başı süt tüketimi ülkemizde 6-7 litre. Sokak sütüyle birlikte 25 litre Türkiye, haftada ortalama 32 saat internet tüketimi ile Avrupa’nın açık ara internette en çok vakit geçiren ülkesi

17 Örneğin; Mahremiyet Anne-babaya ve yaşlılara değer vermek
Sağlıklı olmak İtaatkar olmak Yardımsever olmak Zengin olmak Kibar olmak Sadık olmak Hırslı olmak Alçakgönüllü olmak İsteklerine düşkün olmak Yaşamın kendisine verdiğini kabullenmek

18 Yasal-Siyasal Çevre Yasalar, yasaklar
İşletmelerle ilgili ilginç yasaklar Asgari ücret Çalışma saatleri

19 Ekonomik Çevre Ekonomik yapının birer ürünü işletmeler Ne üretilecek?
Ne kadar üretilecek? Kaça üretilecek? Nasıl üretilecek?

20 Fiziksel-Doğal Çevre Enerji arzı (Petrol, doğalgaz??)
Tükenen doğal kaynaklar Çevre kirliliği

21 Tüm Paydaşlara İletilen Bir Mesaj=Çevrecilik

22 Çevrecilik Mesajları Falım’ın Sakız Ağaçları
7 Bölgede 7 Orman (Koç Holding) 81 ile 81 Orman (İşbankası) Çevreci Bonus (Garanti) Dumansız Hava Sahası Hayata Artı (Coca Cola) Sınırsız Mavi (Yapı Kredi) Sudaki Ayak İzim (Omo) Yeşil Ekran (NTV)

23 Çevreci Ürünler A+ enerji etiketli ürünler Hybrid modeller
Yeni rezarvuarlar Organik ürünler Geridönüşümlü ürünler Konsantre deterjanlar

24 Çevrecilik=sürdürülebilirlik
Yapılan işlem ve uygulamaların, çevrenin yapısını bozmadan sürdürülmesi Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak

25 İşletmeler Ne Yapabilirler?
Varolan sistemi en iyi şekilde kullanmak, Varolan sistemi yeniden tasarlamak Yenilikçi sistemler yaratmak

26 Sürdürülebilir liğe Katkısı
Eylem Sürdürülebilir liğe Katkısı Amaç Örnek VS.En İyi Şekilde Kullanmak < % 50 Farkındalığı Arttırmak Otomobillere Enerji Verimliliği Etiketleri Koymak (Dayanıklı Tük. Mallarındaki gibi) V.S.Yeniden Tasarlamak = % 50 Farkındalığı Arttırmak ve Daha Sürdürülebilir Çözümler Sunmak Otomobil Paylaşım Sistemi Kurmak Yenilikçi Sistemler Yaratmak > % 50 Farkındalığı Arttırmak, Daha Sürdürülebilir Çözümler Sunmak ve Eylem Çerçevesi Oluşturmak En Az Otomobil Kullanımına Olanak Sağlayan Bir Çevre Oluşturmak (Örn. Viyana)

27 İşletmelerin Sürdürülebilirliğe Katkısı
Hammadde Çıkarılması Üretim Dağıtım Tüketim Atıklar Sürdürülebilir Üretim Yaşam Döngüsü Analizi Eko-Etiketleme Sürdürülebilir Tasarım Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Sürdürülebilir İşletme Vizyonu

28 Sürdürülebilir İşletme Vizyonu Oluşturma
Kabul etmeme Hevesli olmama Uyma Verimli olma Stratejik bakışa yönelme Sürdürülebilir işletme olma

29 Sürdürülebilir İşletme Vizyonuna Sahip İşletmelerin İzlemesi Gereken Üç Strateji
Kirliliği önleme Ürün yönetimi Temiz teknoloji

30 Sürdürülebilir Üretim Eylemleri
Yalnızca sanayi değil EMAS-Çevre yönetimi ve denetleme taslağı ISO serisi Temiz üretim sisteminin sürdürülebilir bakışıyla ele alınması Hammadde, doğal kaynak kullanımını, atık oluşturmayı en aza indirme Faktör 10

31 Kalundborg Belediyesi
Gübre Fabrikası Tissø Gölü Balık Çiftliği Çiftlikler Rafineri İlaç Fabrikası Sunta Fabrikası Kalundborg Belediyesi Toprak Çimento Fabrikası Kükürt Su Organik Atıklar Isı Buhar Kül Sulu Çamur Temizleme Çamuru Doğalgaz Sıcak Su Gübre Atık Su Kaynatma Suyu Soğutma Suyu Termik Enerji Santrali

32 Yaşam Döngüsü Analizi Ürün yaşam döngüsü – satış döngüsü Hammadde
Üretim Dağıtım Kullanım Elden çıkarma

33 Plastiğin Varolan Yaşam Döngüsü
Hampetrol Monomer Granül Ürün Atık CO2 Biyokütle Plastiğin Varolan Yaşam Döngüsü Plastiğin Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü

34 Çamaşır Makinesinde Yıkama
Katı atık Enerji Deterjan Üretimi -Hampetrol -Kimyasallar -Hurma Ağacı Yağı -Mukavva -Diğer Maddeler Hava Kirliliği Su Kirliliği Paketleme & Dağıtım Çamaşır Makinesinde Yıkama Atıkların Toprağa Boşaltılması Atıkların Kanalizasyona Boşaltılması Toprak Kirliliği

35 Eko-Etiketleme Karşılaştırıldığı öbür ürünlere göre çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere verilen ödül Zorunlu mu? İsteğe bağlı mı?

36 Eco-Mark White Swan

37

38 Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
Ürün yaşam döngüsünün son evresinde Üreticinin sorumlulukları

39 Sürdürülebilir Tasarım
Tüm çevresel etkilerin daha tasarım sürecinde öngörülmesi

40 Sürdürülebilir Tasarım İşlemleri
Ürünün ve işlevlerinin yeniden gözden geçirilmesi (örn. ürünün nasıl daha verimli kullanılacağı), Ürünün yaşam döngüsü boyunca enerji ve malzeme tüketiminin düşürülmesi, Ürün bileşiminde yer alan zararlı maddelerin daha çevre dostu alternatiflerle değiştirilmesi, Ürün bileşiminde geri dönüştürülebilecek malzemelerin seçilmesi ve ürünün geri dönüşüm için kolaylıkla ayrılabilecek biçimde yapılandırılması, Ürünün parçalarının yeniden kullanılabilecek biçimde tasarlanması, Ürünün kolayca onarılacak biçimde yapılması ve böylece tüketicilerin zorunlu ürün değişimlerinin önüne geçilmesi.

41 Sürdürülebilir Tasarım Piramidi
Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Eko-Tasarım (X) Tasarımı Sürdürülebilirlik

42 Sürdürülebilir Tasarım Stratejileri
Eko-yeniden tasarım (E-) Ekolojik yenilikler (E+) Sürdürülebilir teknolojik yenilikler (E++)

43 Örnek Uygulamalar Naylon torba-kağıt torba Pet şişelerden cep telefonu
P&G –İçme suyu Xerox-kağıt Sınırlı mesafelere dağıtım Her kaynağın ekolojik maliyeti var (eko-muh) Tüm ekolojik maliyetler hesaba katılmalı Atık azaltmak değil, atık önleme Mallar üzerine değil, hizmetler üzerine yoğunlaşma Uzun ömürlü ürünler

44 Gerçekler Su şişesi-su harcıyor Bu araba su yakmıyor ya!
Bilgisayar ve internet sayesinde kağıt israfı azaldı Et yeme sebze ye! Ama niye??? Elektrikli trenlerimiz var? İyi ki fosil yakıt değil! İkinci el telefon alsam mı? Allah’tan su zengini bir ülkeyiz Bozuldu at yenisini al! Dişlerimi fırçalarken, ellerimi sabunlarken suyu açsam da tarlalarda kısılsa!


"İşletme_3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları