Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI KANUNA GÖRE FAZLA İŞÇİLERİN BAŞKA KURUMLARA NAKLI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI KANUNA GÖRE FAZLA İŞÇİLERİN BAŞKA KURUMLARA NAKLI"— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI KANUNA GÖRE FAZLA İŞÇİLERİN BAŞKA KURUMLARA NAKLI
İSMAİL DOĞAN GENEL SEKRETER GABB

2 HANGİ KURUMLARA GÖNDERİLİR(6111/Md:166
İl özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, Belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır.

3 KİMLERİ KAPSAR? -KURUMLAR AÇISINDAN
İL ÖZEL İDARELERİNİ VE BELEDİYELERİ KAPSIYOR BAĞLI İDARELER İLE BİRLİKLERİ KAPSAMIYOR. -İŞÇİLER AÇISINDAN BELEDİYELERİN İSDİHDAM ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN, NORM KADRO FAZLASI DAİMİ İŞÇİLER İLE NORM KADRO İÇİNDEKİ DAİMİ İŞÇİLERDEN İHTİYAÇ FAZLASI KADROLU İŞÇİLERİ KAPSAR. -İSTİHDAM ŞEKLİ : ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLÜLERİDE KAPSAR MEMURLARI KAPSAMAZ. GEÇİCİ İŞÇİLERİ KAPSAMIYOR

4 TESPİTİN YAPILMASI Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen mahalli idareler tarafından bu Kanunun yayımından itibaren kırkbeş gün içinde gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. (GEREKÇEYE GEREK YOK) Mahalli idarelerin norm kadrosu dâhilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir.

5 NORM KADRO FAZLASI İŞÇİLERİN TESPİTİ
BİR BELEDİYENİN NORM KADRO CETVELİNDEKİ İŞÇİ SAYISINDAN FAZLA OLAN İŞÇİLER NORM KADRO FAZLASI İŞÇİLERDİR. BU İŞÇİLER BİLDİRİLDİĞİNDE VALİLİKLER BU İŞÇİLERİ ATAMAK ZORUNDADIR. ÖRNEK: BİR BELEDİYENİN NORM KADRO CETVELİNDEKİ İŞÇİ SAYISI 250 DİR. BU BELEDİYENİN FİİLEN ÇALIŞAN KADROLU İŞÇİ SAYISI 300 İSE BU BELEDİYENİN NORM KADRO FAZLASI İŞÇİ SAYISI 50 DİR. YANİ BU BELEDİYE 50 TANE İŞÇİYİ NORM KADRO FAZLASI OLARAK GÖNDEREBİLİR. SORU: BİR BELEDİYENİN NORM KADRO CETVELİNDEKİ İŞÇİ SAYISI 250 DİR. BU BELEDİYENİN FİİLEN ÇALIŞAN KADROLU İŞÇİ SAYISI 300 DÜR. BU BELEDİYENİN 20 KİŞİ GEÇİCİ İŞÇİSİ VAR İSE BU BELEDİYENİN NORM KADROYA GÖRE İŞÇİ FAZLASI KAÇTIR.?

6 DİĞER İDARELERE GÖNDERME
İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir

7 HANGİ İDARELERE GÖNDERİLİR?
DİĞER MAHALLİ İDARELERE - BELEDİYELER - İL ÖZEL İDARESİ -BİRLİKLERE DİĞER KURUMLARA ŞARTLARI: -İDARENİN NORM KADRO DAHİLİNDE OLACAK -İDARENİN İHTİYACI OLACAK -İDARE TALEP EDECEK -ATAMA TALEP ETTİĞİ NİTELİKDE VE SAYIDA OLACAK - DİĞER KURUMLARDA İŞCİNİN MUVAFAKATI OLACAK

8 BELEDİYE İŞÇİ NAKLEDİP YENİ İŞÇİ ALABİLECEKMİ
BELEDİYENİN TALEP ETTİĞİ NİTELİKTE OLACAK İŞÇİNİN MUVAFAKATI ARANACAK. ÖRNEK: BELEDİYE NORM KADRO DAHİLİNDEKİ VASIFSIZ İŞCİLERİNİ GÖNDERİP VASIFLI İŞÇİ ALABİLİR. MİLLİ EĞİTİM VE EMNİYETİN DIŞINDA BİR KURUMA GÖNDERİLMESİ HALİNDE İŞÇİNİN MUVAFAKATI ALINACAK

9 BELEDİYELER FAZLA İŞÇİLERİ BİLDİRMEK ZORUNDAMIDIR?
BİLDİRMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. İSTEDİĞİ KADAR İŞÇİYİ BİLDİRİR. NORM KADRO FAZLASI İŞÇİLERİN TESPİT YETKİSİ BELEDİYEYE AİTTİR, İSTEDİĞİ İŞÇİYİ GÖNDERİR. -GEREKÇE BELİRTMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. KANUNUN KENDİSİ GEREKÇEDİR. FAZLA İŞÇİLER NASIL TESPİT EDİLECEK? ANCAK DAVA KONUSU OLMAMASI İÇİN VEYA DAVA KONUSU OLMASI HALİNDE HER BELEDİYE KENDİSİNE GÖRE BİR YÖNTEM BELİRLEYEBİLİR.

10 NORM KADRO DAHİLİNDEKİ İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLERİN GÖNDERİLMESİ
BELEDİYELER NORM KADRO DAHİLİNDE İHTİYAÇ FAZLASI İŞÇİLER; -5393 SAYILI KANUNUN 49 UNCU MADDESİNDEKİ ORANLAR, -BÜTÇE DENGESİ -BELEDİYENİN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU HİZMETİN GEREĞİ, -NUFÜS KRİTERİ , DEĞERLENDİRİLMEK SÜRETİYLE TESPİT YAPILARAK , KANUNDA BELİRTİLEN KURUMLARA ATANMAK ÜZERE İHTİYAÇ FAZLASI OLARAK BİLDİREBİLİR.

11 İLDE KURULACAK KOMİSYON
VALİ VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ VALİ YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA İL EMNİYET MÜDÜRÜ DEFTERDAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜ İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRÜ İŞÇİ DEVREDEN İŞYERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAYA YETKİLİ İŞÇİ SENDİKASI TEMSİLCİSİ

12 KOMİSYONUN YETKİSİ KOMİSYON UN GÖREVİ GÖNDERİLEN İŞÇİLERİN NORM KADRO FAZLASI OLUP OLMADIĞINI TESPİTİ İLE SINIRLIDIR. BAŞKA İŞLEM VE SORGULAMA YAPAMAZ.BELGELERİN DOĞRULUĞUNA BAKACAK -GÖNDERİLEN İŞÇİLERİN İŞLEMLERİNİ SONUÇLANDIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. NORM KADRO DAHİLİNDEKİ FAZLA İŞÇİLERİN GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEMESİ KOMİSYONUN YETKİSİNDEDİR. BURADA KANUNDA SAYILAN KRİTERLERE BAKMAK ZORUNDADIR.

13 KOMİSYON BUNU NE KADAR SÜREDE YAPACAK
KOMİSYON ÇALIŞMASINI 45 GÜN SÜRE İÇİNDE TAMAMLAMAK ZORUNDADIR. KOMİSYON ÇALIŞMASINI TAMAMLADIKTAN SONRA VALİLERCE ATAMA YAPILIR. ATAMA İŞLEMİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BİLDİRİM YAPILDIĞI TARİH TEN İTİBAREN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İŞLEMİ ONBEŞ GÜN İÇİNDE TEKEMMÜL ETTİREREK İŞLEMİ SONUÇLANDIRMAK ZORUNDADIRLAR. ATAMA İŞLEMİ YAPILAN PERSONEL VALİLİKLER TARAFINDAN ON GÜN İÇİNDE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLİR.

14 KOMİSYONUN BEKLEME SÜRESİ VE ATAMA
KOMİSYON 45 GÜNLÜK SÜREYİ BEKLEMDEN GELİŞ SIRASINA GÖRE İŞLEMLERİ TAMAMLAYIP SONUÇLANDIRABİLİR. KANUNDA BU KONUDA SINIRLAMA YOK VALİLİKÇE ATANAN İŞÇİLERİN KADROLARI BU KURUMLARCA İHDAS EDİLMİŞ SAYILIR.

15 ATAMASI YAPILAN İŞÇİLER NE KADAR SÜREDE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAK
ATAMASI YAPILAN İŞÇİLER ATAMA EMİRLERİNİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE YENİ GÖREVLERİNE BAŞLAMAK ZORUNDADIRLAR. BU SÜRE İÇİNDE GÖREVLERİNE BAŞLAMAYAN İŞÇİLERİN ATAMALARI İPTAL EDİLEREK 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 İNCİ MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİRİLİR. SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİLERİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI ATANAN KURUM TARAFINDAN ÖDENİR.

16 DEVREDİLEN İŞÇİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI
DEVREDİLEN İŞÇİLERİN DEVİR İŞLEMİNDEN ÖNCE TABİ OLDUKLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDEKİ MALİ VE SOSYAL HAKLARI AYNEN DEVEM EDER. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BULUNMAYANLAR İÇİN BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ HÜKÜMLERE GÖRE MALİ VE SOSYAL HAKLARI BELİRLENİR. DEVİR TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞÇİ ALACAKLARI DEVREDEN İDARECE ÖDENECEKTİR.(BELEDİYELERCE) KIDEM TAZMİNATLARI DEVRALAN KURUMLARCA ÖDENECEKTİR.

17 BELEDİYELER İŞÇİ DEVREDEN BELEDİYE BEŞ YIL SÜRE İLE İŞÇİ SAYISNDA ARTIŞ YAPAMAZ. İŞÇİ DEVREDEN BELEDİYE ÜÇ YIL SÜRE İLE GERÇEKLEŞEN EN SON YIL BÜTÇE GİDERİ İÇİNDE YER ALAN HİZMET ALIM TUTARININ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE BELİRLENEN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILARAK HESAPLANACAK TUTARI AŞMAYACAK ŞEKİLDE HİZMET ALIMI İÇİN HARCAMA YAPABİLİR. BUNDAN FAZLA YAPMASI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İZİN ALMASI GEREKİR.

18 ÜÇ YILLIK SÜRE İÇİNDE HİZMET ALIMI HESABININ YAPILMASI
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ EKOD İKİ DÜZEYİN EKOD1 : 3 EKOD2:5 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BAŞLIĞI ALTINDAKİ TUTARIN TOPLAMININ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE ÇARPIMI SONUCU BULUNCAKA TUTARA KADAR HİZMET ALIMI YAPABİLECEK Hizmet Alımları Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Haberleşme Giderleri Taşıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Kiralar Diğer Hizmet Alımları

19 BAŞLANGIŞ TARİHİ VE HESAPLAMA
BAŞLANGIŞ TARİHİ İŞÇİLERİN GÖNDERİLDİĞİ TARİH TEN BAŞLAR. ÖRNEK: Hizmet Alımları TOPLAMI ,96 TL ,96 X %7,7 (2011 İÇİN YDO)= ,31 TL , ,31= ,27 TL


"6111 SAYILI KANUNA GÖRE FAZLA İŞÇİLERİN BAŞKA KURUMLARA NAKLI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları