Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NBC SİLAHLARI ve ÇEVRESEL ETKİLERİ. NBC SİLAHLARI (Tarihçe)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NBC SİLAHLARI ve ÇEVRESEL ETKİLERİ. NBC SİLAHLARI (Tarihçe)"— Sunum transkripti:

1 NBC SİLAHLARI ve ÇEVRESEL ETKİLERİ

2 NBC SİLAHLARI (Tarihçe)

3 l NBC Silahları – Sınıflama, Özellikleri, Belirtiler, Şüphelendirici olaylar, Etkileri l Zehirli Endüstriyel Maddeler l Dünyada ve Ülkemizdeki Tehdidin Durumu l Öneriler

4 NBC SİLAHLARI (Kitle İmha Silahları) 1. Nükleer silahlar, radyasyon kazaları, nükleer santraller nükleer santraller 2. Biyolojik silahlar ve toksinler, 3. Kimyasal silahlar ve kimyasal kazalar,

5 l Sağlık sistemleri aşırı yüklenir l Otoriteye güvensizlik oluşur. l Kitlesel zararlara sebep olur, l Panik ve korku ortamı yaratır, l Dekontaminasyona ihtiyaç vardır, l Deteksiyon sistemlerine ihtiyaç bulunur. l Hazırlık / korunma zahmetli ve pahalıdır. NBC SİLAHLARI (Kitle İmha Silahları)

6 Başlıca Hedefler Başlıca Hedefler l Devlet Daireleri ve Adli binalar, l Askeri Kışla ve kuruluşlar l Ulaşım terminalleri, l İş merkezleri, kapalı alışveriş yerleri, l Kullanma ve içme suyu tesisleri, l Akaryakıt ikmal tesisleri ve istasyonları, l Büyükelçilikler, uluslararası kuruluşlar. NBC SİLAHLARI (Kitle İmha Silahları)

7 l Maddeyi iyonize edici etkisi ile, canlı kitleleri öldürme, ağır yaralama, bina ve tesisleri kontamine etme amacıyla kullanılan radyoaktif maddelerdir. NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

8 Radyasyon Partiküler radyasyon Elektromanyetik radyasyon  -radyasyon  -radyasyon  -radyasyon X-ışını NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

9 ÖZELLİKLERİ: l Kalıcıdır l Nereye gideceği önceden bilinemez l Duyu organları ile varlığı anlaşılamaz l Geniş sahaları kaplar l Öldürücüdür NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

10 Radyasyon kazaları Endüstriyel radyasyon kaynakları ve kazalar Biyomedikal kaynaklar Nükleer reaktörler Nükleer silah kazaları Radyasyon yayan cihaz ve aletler Nükleer savaş

11 NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR Stratejik Nükleer Savaş Taktik Nükleer Savaş Radyasyon Yayan Cihaz ve Aletlerle (RDD) Yapılacak Saldırılar Nükleer Tesislere Karşı Yapılacak Saldırılar Radyasyon Kazaları Nükleer Silah Kazaları Yüksek Olasılık Düşük Olasılık

12 HASTALIK BELİRTİLERİ: Gerek radyasyon hastalığı, gerekse radyoaktif zehirlenmesi seyri ve sonucu itibariyle; l Halsizlik, isteksizlik, bitkinlik, l Mide bulantısı, baş dönmesi, l Kusma, şiddetli baş ağrısı, l Ateş yükselmesi, kanlı ishal, l Kusma ve kanlı ishalin devam etmesi, ölüm. NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

13 KULLANIMA DAİR ŞÜPHELİ BULGULAR : l Aşırı şiddetli bir ışık patlaması l Yerde büyük bir sarsıntı hissi l Şiddetli bir patlama sesi l Elektrikle çalışan aletlerin birden durması l Klasik mantar görünümlü bulut oluşumu l Hafif bir rüzgarla kül benzeri döküntüleri NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

14

15 l Patlama etkisinden çok termal ve iyonize radyasyonun etkileri. l Radyasyon etkisiyle ölümler, gerçek bir tedavi bulunmayışından, ölüm sayısını arttırır. l Serpintiyle etkiler kilometrelerce ötelere yayılır. FİZİKSEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

16 l Kongenital defektler l Mental retardasyon l İmmün sistemin çökmesi l Kanser l Erken doğum ve düşükler l Diğer sağlık problemleri SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

17 ÇEVRESEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

18 l Tüm dünya üzerinde radyasyon kirlenmesi, nükleer silahların üretimi,kullanımı ve testi sonucu etkilenen sayısı yaklaşık 13 milyon. l Toprak ve yer altı suları en çok etkilenenlerdir ve etkiyi uzağa taşırlar. ÇEVRESEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

19 l Plütonyum l Uranyum l Strontiyum l Sezyum l Benzen l Poliklorine bifeniller (PCBs) l Civa l Siyanür Binlerce yıl kalan Karsinojenik ve/veya Mutajenik artıklardır. ÇEVRESEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

20 l Kirlenme sadece Amerika B.D ve Rusya ile sınırlı değildir. l Testlerin yapıldığı Güney Pasifik, Nevada, Kazakistan, Çin, Hindistan ve Pakistan; l Fransa ve İngiltere gibi zenginleştirme işlemi yapılan ülkeler; l Uranyum madenciliğinin yapıldığı Namibya, Kanada, eski Doğu Almanya ve Avustralya; atmosfer ve suların kirlenmesine neden olmaktadır. ÇEVRESEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

21 Chernobyl’in 150 km çevresinde –Nisan 1986-Aralık 1986 döneminde doğan 9720 çocuktan 31’inde tiroid kanseri belirlenirken, –1987-89 yılında doğan 9472 çocukta tiroid kanseri görülmedi. Bu olgulara radyoaktif serpintinin neden olabilece ğ i belirtildi. ÇEVRESEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR Lanset, 2001, Dec. Shibata, Y., at all

22 Çernobil dekontaminasyon görevlilerinin çocuklarında çok yüksek mutasyon düzeyi belirlenmiştir. ÇEVRESEL ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR Proc R Soc Land B Biol Sci. 2001 Dec 7;268 (1484):2493-4 Weinberg ve Ark

23 l Ekonomik ve insan kaynaklarının aynı anda massif kaybı, etkilenen sahaya acil ve yeterli işgücü ve materyal desteğini önler. l Tekrar toparlanma ve organizasyon her zamankinden daha zordur. l Dışarıdan yardım gelmemesi yada gecikmesi, bireysel ve toplumsal bir “izolasyon” hissi doğurur. SOSYAL ETKİLER NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

24 l Nükleer Savaştan Sağ Çıkma Sendromu; l Çaresizlik, l Suçluluk duygusu, l İzolasyon, l Korku MANTAR BULUTUNUN GÖLGESİNDE BİR NESİL PSİKOLOJİK ETKİLERİ NÜKLEER VE RADYOLOJİK SİLAHLAR

25 BİYOLOJİK SİLAHLAR l Biyolojik silahlar, fizyolojik ve biyolojik etkileri nedeniyle, kullanılan mikroorganizmalar ile biyolojik olarak üretilen biyo-aktif maddeler ve yapay olarak üretilmiş biyolojik madde benzeri ajanlardır.

26 BİYOLOJİK SİLAHLAR

27 BİYOLOJİK SİLAHLAR (CDC sınıflaması) Kategori A Kategori B Kategori C Antraks (Bacillus anthracis) Bruselloz (Brucella bakterileri) Hantavirüsler Botulismus (Clostridium botulinum toksini) Epsilon toksini (Clostridium perfringens) Çoklu dirençli tüberküloz Veba (Yersinia pestis) Glanders (Burkholderia mallei) Nipah virüsü Çiçek (Variola major) Q ateşi (Coxiella burnetii) Tick-borne ensefalit virüsleri Tularemi (Francisella tularensis) Risin toksini (Ricinus communis) Tick-borne hemorajik ateş virüsleri Viral hemorajik ateşler Stafilokok enterotoksin B Sarı humma virüsü

28 BİYOLOJİK SİLAHLAR ÖZELLİKLERİ: l Yara-sıyrık olmadıkça deriye nüfuz etmezler. l Duyularla anlaşılamazlar. l Açık alanda belirlenmeleri sınırlıdır. l Gecikmeli etkileri vardır (delayed effects). l Üretimi kolaydır. l Son derece toksik olanlar mevcuttur (kimyasal ajana göre). l Sekonder transmisyon riski daha azdır (kimyasal ajana göre)

29 BİYOLOJİK SİLAHLAR HASTALIK BELİRTİLERİ: l Biyolojik ajan sayısının çokluğu ve her birinin değişik özelliklere sahip olması l Hastalık tabloları ajana göre değişmektedir

30 l Çok sayıda insanın aynı anda,aynı hastalığa yakalanması l Açıklanamayan ölümler l Hastalık etkeninin beklenenden çok daha ağır hastalık yapması l Patojenin alışılmadık yollarla hastalık yapması l Normalde görülmeyen bir hastalığın,birden bire salgınlar şeklinde ortaya çıkması l Hastalığın normal bulaşma mevsimi dışında yaygın olarak ortaya çıkması l Aynı popülasyonun kısa süre içinde farklı salgınlarla karşılaşması l Atipik ajanlarla hastalık gelişmesi (çiçek,viral hemorajik ateşler gibi) l Normal suşlar dışında atipik suşların salgınlara yol açması, tedavilere direnç BİYOLOJİK SİLAHLAR KULLANIMA DAİR ŞÜPHELİ BULGULAR

31 BİYOLOJİK SİLAHLAR (Fakirin Atom Bombası)

32 BİYOLOJİK SİLAHLAR ETKİLERİ: l Sverdlovsky Biyolojik Araştırma Laboratuvarında (1979) meydana gelen kazada ölen (69) akciğer şarbonu olgularının yaşadıkları evler.

33 BİYOLOJİK SİLAHLAR ETKİLERİ: l Tarımsal ekosistemi, yabani yaşam faunası ve habitatını tehdit eder l Toprak, yüzey kontaminasyonu l Tarımsal sanayide ekonomik kayıp l İnsanlar ve hayvanlarda salgın hastalıklar

34 BİYOLOJİK SİLAHLAR ETKİLERİ: l İngilizler İskoçya açıklarındaki Gruinard adasında şarbonla çok sayıda deneme yapmışlar ve ada topraklarının 36 yıl boyunca şarbon sporları ile kontamine kalmasına neden olmuşlardır. l Adanın dekontamine edilmesine 1979 yılında başlanmış ve 280 ton formaldehit ve 2000 ton deniz suyu kullanıldıktan sonra ancak 1987 yılında tam anlamıyla temizlenebilmiştir. Manchee RJ, Steward WD. The decontamination of Gruinard Island. Chem Br. July 1988;690-1.

35 KİMYASAL SİLAHLAR l Kimyasal silahlar, kişileri öldürerek veya yaralayarak saf dışı bırakmak, kapasitelerini bozarak etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan toksisitesi yüksek kimyasal maddelerdir.

36 KİMYASAL SİLAHLAR (Halepçe)

37 KİMYASAL SİLAHLAR l Sinir ajanları (Tabun, Sarin, Soman, Vx) l Yakıcı ajanlar (Mustard, Azotlu mustard, Lewisit) l Akciğer irritanları (Fosgen, Klor) l Sistemik zehirler (Hidrojen siyanür) l Kapasite bozucu ajanlar (BZ,LSD) l Kargaşa kontrol ajanları (CN,CS,CR,DM) l Bitki öldürücü ajanlar (2,4-D-Kakodilik asit)

38 KİMYASAL SİLAHLAR l Çok toksiktirler l Akut bir etkiye sahiptirler l Sekonder kontaminasyon olasılığı vardır l Üretimi kolaydır l Deteksiyonu nispeten kolaydır (biyolojik silaha göre) l Dekontaminasyon gerekli ve önemlidir. ÖZELLİKLERİ:

39 KİMYASAL SİLAHLAR HASTALIK BELİRTİLERİ: SİNİR AJANLARI   Tüm vücut sekresyonlarında artma   Karın Ağrısı, Bulantı, Kusma, Diare   Bradikardi, Taşikardi   Baş Dönmesi, Yorgunluk, Letarji   İrritabilite   Solunum Depresyonu, Konvülziyon   Koma

40 KİMYASAL SİLAHLAR HASTALIK BELİRTİLERİ: YAKICI AJANLAR   Gözlerde ağrı, Fotofobi, Blefarospazm, Konjunktivit   Deride eritem, vezikül, blister oluşumları   Solunum Yolları Epitelinde İrritasyon Ve Konjesyon   Akciğer ödemi, Mekanik asfiksi, Bakteriyel enfeksiyon   GİS epiteli irritasyonuna bağlı Bulantı, Kusma, Diare   Lökopeni, Anemi

41 KİMYASAL SİLAHLAR HASTALIK BELİRTİLERİ: AKCİĞER İRRİTANLARI   Oküler ve Nazal İrritasyon   Spazmodik öksürük, Pulmoner ödem   Amfizem, Dispne   Sekonder bakteriyel enfeksiyon

42 KİMYASAL SİLAHLAR HASTALIK BELİRTİLERİ: SİSTEMİK ZEHİRLER   Taşipne, Oküler ve Nazal irritasyon   Flushing   Bulantı, Kusma   Bitkinlik   Dispne   Baş Ağrısı   Konvülziyon   Asfiksi

43 KİMYASAL SİLAHLAR   Normalden daha sessiz ve etkisiz gibi patlayan bombalar   Arazide boş ya da kalıntılı püskürtme ya da sulama cihazları   Alçaktan ve yavaş uçan uçaklar   Değişik bomba ya da fırlatıcı parçaları   Arazide yağa ya da garip sıvılara benzer kalıntılar   Etrafta garip ya da alışılmadık koku   Su kaynakları veya birikintilerinde ölü hayvanlar, değişik renk, koku, ya da yağlı yüzey birikintileri KULLANIMA DAİR ŞÜPHELİ BULGULAR

44 KİMYASAL SİLAHLAR   Toprak ve nehirlerin kontaminasyonu   Besin zincirinin kontaminasyonu   Bitki örtüsü kaybı   Kanser ve doğum defektleri   Habitat degradasyonu   Ekosistemin irreversibl hasarı ETKİLERİ

45 l Bilinen kimyasal madde sayısı >11 milyon l 60-70.000 kimyasal madde düzenli kullanımda l 200-1000 madde >1 ton/yıl üretim l 600/ay - >7000/yıl yeni kimyasal madde l Çok yüksek boyutlarda gübre /tarım ilacı üretim- kullanımı l >4 milyon ton/yıl tehlikeli madde demiryolu- kara -deniz taşımacılığı, boru hatlarıyla taşınıyor TOKSİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

46 l Endüstriyel kazalar l Transportasyon kazaları TOKSİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

47 l Doğal afetler l Endüstriyel tesislerde konvansiyonel silahlarla hasar – Askeri harekat Kazai Kasıtlı – Terörist saldırı – Sabotaj- kundaklama TOKSİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

48 l Bhopal- Hindistan, 1984 – 40 tonluk bir tankdan sızma – Metilizosiyanat bulutu Fosgen+izosiyanat – ≥ 2500 hemen ölüm – 8000 -15000 toplam ölüm – 50-150.000 etkilenme – Yüzlerce körlük TOKSİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

49 NBC TEHDİDİ l Genel NBC tehdidi l Komşu ülkelerden gelebilecek NBC tehdidi –a. Irak’ın NBC silah potansiyeli –b. İran’ın NBC silah potansiyeli –c. Suriye’nin NBC silah potansiyeli –d. Rusya Federasyonu’nun NBC silah potansiyeli –e. Bulgaristan ve Ermenistan’daki nükleer reaktörler –f. Yunanistan’ın NBC silah potansiyeli l Terör amaçlı NBC tehdidi

50 NBC TEHDİDİ

51   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. Rusya Federasyonu KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

52 Rusya Federasyonu Antraks, Veba, Kolera ve Enterotoksin geliştirdikleri değerlendirilmektedir. Mevcut BCN Ülke içi ve dışı uzun mesafeli taşımalar, radyoaktif maddeleri çalınma veya kaybolma konusunda hassas bir konuma getirmiştir. SSCB’ den bol miktarda miras kalmıştır KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

53   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. Suriye KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

54 Suriye’nin envanterinde 600 ton civarında sinir, yakıcı gaz ve türevlerinin bulunduğu değerlendirilmektedir. Mevcut değil N Humma Zehirli Mantar Bakteri ve Virüs B Sinir (VX dahil) Yakıcı Boğucu C KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ Suriye

55   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. Irak KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

56 Irak Irak, mevcut durumu itibari ile tehdit oluşturmamaktadır. KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

57   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. İran KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

58 İran Mevcut değil; Ancak 5 yıl içerisinde üretime hazır hale gelebileceği değerlendirilmektedir. Sinir (VX dahil) Yakıcı Boğucu Kan Zehirleyici BCN Envanterinde 500 ton civarında kimyasal gaz ve türevlerinin bulunduğu değerlendirilmektedir. Tesisler mevcut KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

59   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. Ermenistan KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

60 Ermenistan BCN Mevcut Değil Mevcut değil; ancak RF’den bol miktarda elde edebilir. KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

61   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. Bulgaristan KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

62 Bulgaristan Koruyucu aşı çalışmaları vardır Sınırlı miktardadır. Kimyasal üretim kapasitesi yoktur. BCN Nükleer üretim kapasitesi yoktur KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

63   Rusya Federasyonu,   Suriye,   Irak,   İran,   Ermenistan,   Bulgaristan,   Yunanistan. Yunanistan KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

64 Yunanistan   Taarruza yönelik imkan ve kabiliyeti yoktur. KOMŞU ÜLKELERİN NBC TEHDİDİ

65 NBC TEHDİDİ TERÖR AMAÇLI NBC TEHDİDİ: l Matsumoto-Japonya sarin gazı saldırısı (1994), l Tokyo metrosuna sarin gazı saldırısı (1995), l ABD Dünya Ticaret Merkezine saldırı (11 Eylül 2001), l Biyolojik terör.

66 Son 30 yıldaki terörist saldırılar D ö nem Meydana Gelen Olay N ü kleer KimyasalBiyolojikToplam 1970-19791201410144 1980-198932341379 1990-199815361869 Toplam1678441292 NBC TEHDİDİ

67 l NBC harp maddelerinin tespiti, teşhisi ve tanınması l Aktif ve pasif savunma tedbirlerinin alınması l Erken ihbar ve ikazın sağlanması l NBC terörizmi ile ilişkili olan destek amaçlı sistemlerin etkisiz hale getirilmesi l NBC tehdidinin azaltılmasına yönelik sivil/asker organizasyonunun sağlanması l NBC silahlarına karşı dekontaminasyon, ilk yardım ve tedavilerine yönelik yeteneklere sahip olunması ÖNERİLER

68 Teşekkürler!


"NBC SİLAHLARI ve ÇEVRESEL ETKİLERİ. NBC SİLAHLARI (Tarihçe)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları