Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Socrates Projesi Nedir? Socrates Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren eğitim alanında uygulamaya koyduğu bir işbirliği programıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Socrates Projesi Nedir? Socrates Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren eğitim alanında uygulamaya koyduğu bir işbirliği programıdır."— Sunum transkripti:

1 Socrates Projesi Nedir? Socrates Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren eğitim alanında uygulamaya koyduğu bir işbirliği programıdır.

2 Katılan ülkeler hangileridir?  Avrupa Birliğine üye 25 ülke  Serbest değişim Avrupa Derneğine üye ülkeler (AELE) : İzlanda, Liechtenstein,Norveç  Doğu ve Orta Avrupa Ülkeleri (PAECO) : Bulgaristan ve Romanya  Kıbrıs, Malta, Türkiye

3 Amaçları Nelerdir ?  Avrupa boyutunu her seviyede güçlendirmek, ; Şansların eşitliği ilkesine özellikle dikkat ederek Avrupa’daki eğitim kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmak.  Avrupa Birliğinde konuşulan dillerin öğrenimini iyileştirmek, özellikle daha az öğretilen ve daha az yaygın olanları ;  İşbirliğini ve dolaşımı desteklemek. Eğitim kurumları arasında değişimler yaparak, açık öğretimi geliştirmek, diplomaların ve eğitim sürelerinin denkliklerini tanıyarak ;  Yeni teknolojileri kullanarak, pedagojik materyallerin geliştirilmesi için yenilikleri desteklemek..

4 Eylemleri nelerdir? II Çeşitli eylemleri vardır :  1 : COMENIUS, ilköğretim ve ortaöğretimi kapsar  2 : ERASMUS, yüksek öğrenimi kapsar  3 : GRUNTVIG, yetişkinler ve diğer eğitim parkurlarını içine alır. Yaygın eğitim.  4 : LINGUA, dil öğreniminin desteklenmesi  5 : MINERVA, Açık öğretim - Açık – Uzaktan eğitim ve eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı (TICE)

5 Bir Avrupa ortaklık projesine hangi nedenlerden dolayı katılmalı ? Öğrenciler için Diğer Avrupa ülkelerinin gençleriyle birlikte çalışmak. Diğer Avrupa ülkelerinin gençleriyle birlikte çalışmak. Disiplinlerarası bir temelde bir proje ekibinde çalışmak Disiplinlerarası bir temelde bir proje ekibinde çalışmak Kişisel niteliklerin gelişimine katkıda bulunmak: Açık zihin, yaratıcılık, uyum kapasitesi, karar alma yeteneği, iletişim yeteneği... Kişisel niteliklerin gelişimine katkıda bulunmak: Açık zihin, yaratıcılık, uyum kapasitesi, karar alma yeteneği, iletişim yeteneği... Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli ekip çalışmasıyla Yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli ekip çalışmasıyla Yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi. Farklı kültürlere ve farklı gerçekliklere duyarlı olmak. Farklı kültürlere ve farklı gerçekliklere duyarlı olmak. Yaratıcılık ve dayanışmayı geliştiren olumlu bir projeye pozitif enerjisini yaratmak Yaratıcılık ve dayanışmayı geliştiren olumlu bir projeye pozitif enerjisini yaratmak Motivasyonu arttırmak Motivasyonu arttırmak Bir projenin içinde başından sonuna kadar yer almak. Bir projenin içinde başından sonuna kadar yer almak. Farklı durumlar aracılığıyla ana dile hakimiyeti geliştirmek (söz alma, döküman üretme) Farklı durumlar aracılığıyla ana dile hakimiyeti geliştirmek (söz alma, döküman üretme)

6 Avrupa ortaklık projesine hangi nedenlerden dolayı katılmalı ? Eğitim Personeli ve Formatörler için Disiplinlerarası ekip halinde çalışmak Diğer Avrupa ülkelerinin eğitimcileriyle tanışmak, karşılaşmak. Başka konularda da gelişme imkanı olabilecek kalıcı ilişkiler kurmak ve farklı kültürlerin anlaşılmasını sağlamak. Karşılıklı bilgi, tecrübe, iyi uygulama, yeni deneyimler ve bunların kaynaklarının aktarımını paylaşmak. Yabancı dil yeteneklerinin ve okullarda bilgi teknolojilerinin kullanılmasını geliştirmek. Eğitim alanındaki yenilikleri arttırmak, güçlendirmek Güçlük çeken öğrenciler için eylemler geliştirmek. Öğrencilerin vatandaşlık, sosyal ve eğitimini geliştirmek.

7 Avrupa ortaklık projesine hangi nedenlerden dolayı katılmalı ? Eğitimdeki yeniliklerin arttırılması Güçlük çeken öğrenciler için eylem programlarının geliştirilmesi Sosyal, yasal ve vatandaşlık eğitimini güçlendirmek Yönlendirme eğitimini sağlamak Avrupa’ya açılımda okulun imajini güçlendirmek Okul hayatına değin problemlere Avrupa ölçeğinde değinmek Eğitim personelinin ekip dinamiğini güçlendirmek Karşılıklı bilgi değişimini geliştirmek ve karşılaşılan problemlere yeni çözümler bulmak.  Okullar için

8 Lisemiz Socrates projesinde partnerdir.:  Minerva Projesi : İklim değişikleri “clim@tic”

9 İklim Değişiklikleri Projesi  2 yıl süreli bir projedir ve 2007 yılının Aralık ayında bitmesi gerekmektedir.  Projenin amacı gençleri bilimsel çalışmaya alıştırmak, sürekli gelişim ve iklim değişiklikleri problemine duyarlı hale getirmek.  Proje amacına ulaşmak için; öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar, kaşifler,..v.b. Tüm katılımcılar arasında interaktif (etkileşimsel) çalışmaya imkan sağlayan uzaktan çalışma ortamı, yani “Sanal İklim Laboratuarı” aracılığıyla eğitim ve araştırma arasında gerçek bir işbirliği ortaya koyuyor.

10 Proje Ortakları kimlerdir? Okullar:  Fransa’da Lille kentinde: Özel Teknik Eğitim Milli Formasyon (yetiştirme) Merkezi.  İtalya’da Floransa kentinde: PIXEL Formasyon ve Eğitim Ajansı  Belçika Liege’de: Sainte-Véronique ve Marie-José okulu Fen ve Matematik derslerini ingilizce yapan ilk ve ortaokullar.  Yunanistan Atina’da: Léonin Franco-Hellénique Lisesi Fransızcanın 1.yabancı dil olarak okutulduğu ilk ve orta öğrenim okulu.  Polonya Szczecin’de : ZESPÓŁ SZKÓŁ Lisesi  Romanya PLOIESTI ‘de: Liceul Teoretic «Nichita Stanescu» Lisesi  Türkiye İstanbul’da : Notre Dame de Sion ve Galatasaray Lisesi  INFOREF (Belgique: Liège)  Uluslararası Kutup Vakfı (Suisse:Genève)  Hautes Fagnes Bilim istasyonu(Belgique: Université de Liège) Dışardan proje ortakları Passerelle Science – Cenevre Üniversitesi CIFEN: Fakültelerarası Öğretmen Yetiştirme Merkezi İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü

11 1.Aşama: Problemin / konunun ortaya konulması İlk olarak projenin cevaplayacağı öğrencilerin sorularını açık ve net bir şekilde belirlemek :  İklim değişikliği nedir ?  Olayların anlaşılmasında araştırmanın rolü nedir ?  Bölgesel ve Küresel anlamda bu sorunda benim rolüm ne ?

12 2.Aşama: Web üzerinde «Sanal Laboratuar»  «Sanal İklim Laboratuarı» öğrencilerin sorularına cevap bulmaları için düzenlenmiştir. Öğrenciler bu arada kaynakları ve uygun araç-gereçleri, pedagojik, bilimsel ve teknolojik açıdan yeterli formasyon almış olan öğretmenler, araştırmacıların yardımıyla, sanal probleme sanal veya gerçekçi bir şekilde yaklaşabilirler.  Bu laboratuar, projede çalışan öğretmenler, bilim adamları tarafından hazırlanmış ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere değişik tipte eğitsel etkinlikler önermektedir. Bu etkinlikler, öğrenciyi davranma, harekete geçmeye yönelten temel yetenekleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci bazen haber arayan bir gazeteci gibi, gerekli kişilerle yerinde röportajlar yapar, bazen de bir araştırmacı gibi laboratuarda deneyler yapar, bilimsel verileri toplar, formüle eder ve hipotezlerin doğruluğunu gözden geçirir. Öğrenci bazen de bir karar alıcı politikacı gibi çalışır ve sanal bir ortamda kararalar alır ve sosyal,ekonomik ve çevresel alanda kararların etkisini ölçer., uygulanacak stratejiler geliştirir…

13 Önerilen etkinlikler nelerdir?  İklim değişikliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir çizgi roman  Meteoroloji istasyonu  Polenlerin tanımlanması konusunda bir sanal uygulama ve iklimle ilişkileri

14 Çizgi roman: « İbanes’ların göçü »  Uluslararası Kutup Vakfı tarafından yazıldı  İklim değişimini daha iyi anlamayı sağlamakta  İnsanın çevreye yaptıklarını ve bunun iklim değişimi üzerindeki sonuçlarını gösteriyor.  Bie seri etkinlikler sağlayabilir. Şimdiden bazı eğitsel dosyalar içermektedir.  Şu anda sadece Fransızca, Almanca ve İngilizce yazılı bir destektir. (araçtır)  2006 Mayıs ayından itibaren internette etkin hale gelecektir.

15 Meteoroloji istasyonu  Aynı meteoroloji istasyonunun her ülkenin katılımcı okullarına kurulması öngörülmeltedir.  Bu istasyonlar, hava sıcaklığı, güneş ışınlarının yoğunluğu, bir günde güneş ışığından yararlanma saatleri (kaç saat), sğnak yağışlar, rüzgar hızı,.. v.s.  Tüm veriler sanal laboratuarda toplanıp tüm katılımcılar tarafından izlenebilecektir.  Öğrencilerin fizik ölçümlerini yapmalarına imkan sağlayacak elle çalışır bir istasyon olacak ve ayrıca yeterince ölçü almayı ve karşılaştırmalı analiz, ortalama hesapları, istatistiksel eğriler yapmayı sağlayacak otomatik bir istasyon olacaktır.……..

16 İklimin tarihi Antartika ve Grönland’daki düzlüklerdeki buzul çukurlarından büyük buz kütleleri çıkarılmaktadır. Bu buz kütlelerinin dip kısımlarındaki buz tabakası daha eskidir. Ne kadar dibe girilirse buz o kadar eski zamanlarda oluşmuştur. Antartika’da 800 000 yıl, Grönland’da 120 000 yıla kadar dayanmaktadır. Her buzul dilimi yeryüzünün (toprağın) geçmişinde bir r döneme aittir. Buzun içinde oluşumu sırasında yağan karda bulunan gaz baloncukları ve çeşitli tozlar sıkışmış halde bulunmaktadır. Bilim adamları önceki dönemlerdeki atmosferin tüm özelliklerini belirlemek için büyük buz dilimlerini incelemektedir.

17 İklimin tarihi  Aynı şekilde geçirgen olmayan topraklar üzerinde bulunan turbalarda (turba kömür yatakları) bulunmaktadır. Turba içinde inceleme yapılan alanda yetişen bitkilerin çiçek polenleri bunların sıkışmış halde olması, bozuşmamış olmaları mükemmel bir şekilde korunmuş olmalarını garanti etmekte, polen diyagramlarının hazırlanmasını mümkün kılmaktadır. Böylece 13000 yıllık bitki örtüsünün oluşumunu tespit etmekte mümkün olmaktadır.

18 Simulasyon  Alanda yapılan deneyler zorsa, malzeme ve zaman eksilkiğinden gerçekleştirilemiyorsa ya da yapılan ortam uygun değilse (her okulun turbası olmayabilir) simulasyon, laboratuarda veya alanda yapılan çalışmalara bir alternatif veya tamamlayıcı bir yaklaşım olabilir.  Projede yeralan uzmanlar bir bilgisayar programı düzenleyecekler. Bu bilgisayarda (30 çeşit/tür) polenlerin tanınmasına yönelik interaktif (karşılıklı etkileşimsel) bir anahtar yer alacaktır. Bu program turbanın değişik katmanlarında yer alan polenlerin analizini sanal bir biçimde yapmaya ve ilgili dönemlerdeki yeryüzü örtüsünü yeniden oluşturmaya imkan sağlayacaktır.

19 www.climatic.orgwww.climatic.org adresindeki proje sayfası

20 Sanal İklim Laboratuarı  Problemin sunumu  Mediotek  Bilimsel araştırma  Meteoroloji istasyonu  Simulasyon  Etkinlik seneryoları

21 Çalışma Planı Nedir? Proje katılımcı ülkelerin üyelerinin yer aldığı bir pilotaj komitesince oluşturulmuştur. Senede 3 kez toplanacaktır. Ekim 2005 Ocak 2006 Mayıs 2006 Ekim 2006 Ocak 2007 Mayıs 2007 Proje bitim tarihi :Ekim 2007 – Aralık 2007

22 7-8 Ekim tarihlerinde pilotaj komitesinin 1.toplantısı  İnternet sitesinin hazırlanması  Katılımcı her ülkede durum tespiti yapmak. Kasım sonuna kadar yapmamız gerekenler:  Ülkemizde iklim değişimlerini inceleyen bilim adamlarının ve araştırma merkezlerinin belirlenmesi  Öğrencilerle çalışmak istediğimiz konuların seçimi  Bir sonraki toplantıda yapmayı istediğimiz formasyonların belirlenmesi  Bir meteoroloji istasyonunun satın alınması. Ekim 2005 – Aralık 2005

23 + / - 40 öğretmenin katılımıyla 2. Komite Toplantısı  Aktivitelerin gerçekleşmesi için gerekli olan, öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik açıdan hazırlanması.  İklim değişimi üzerine formasyon ve öğretim teknolojileri Bir meteoroloji istesyonu nasıl kurulur, nasıl ölçüm alınır. Bir polen diyagramı nasıl yapılır. İklim değişimleri konusunda kaşif Alain Hubert’in vereceği konferans..  Formasyon Uluslararası Kutup Vakfı tarafından Liège Universitesi ve Cenevre Üniversitesinin Bilim Sitesi ile işbirliği yapılarak düzenlenecektir.. Görevimiz: Kurumumuzdaki diğer öğretmenlere geçirdiğimiz formasyonu yansıtmak zorundayız. 27 - 28 Ocak 2006

24  İnteraktif çizgi romanın yaratılması. Bu çizgi roman Uluslarara Kutup Vakfının düzenlediği eğitsel aktivitelerin tümü için yönlendirici bir araç olacaktır.  Inforef tarafından interaktif sanal araçlarının hazırlanması Bunun için şunları yapmalıyız:  Bu araçların ilgili ülkelerin dillerine çevrilmesi  Çevreyle ilgili ölçümler yapacak istasyonların kurulması. Bunlar öğrencilerin iklimsel veriler toplamasını, değerlendirmesini ve gözlemlemesini sağlamak amacıyla dağıtılıp kurulacaktır.  İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitsel dosyalar ve onların multimedya destekli tamamlayıcılarının (işitsel, görsel dökümanlar, multimedya animasyonları) gerçekleştirilmesi. Kasım 2005- Mayıs 2007 Proje süresince kullanılacak araç, gereçleri belirlemek. Bu araçlar planlanmış etkinliklere göre yeri geldikçe geliştirilecektir.

25  Öğrencilerle birlikte etkinlik senaryolarını oluşumlarının her aşamasında denemek.  Araç gereçleri ve etkinlikleri değerlendirmek.  İşbirliği yapılan derneklerin dergilerinde ve internet sitelerinde makaleler yayınlamak veya benzeri diğer faaliyetler yapmak.  Projeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek : konferanslar, seminerler, sergi ve formasyon gibi. Proje süresince yapmamız gerekenler

26 Değerlendirme: üç kriter  Aletlerin katılımı (public)  Uyumluluğu (içerik, işleyiş)  Doğrulukları ( veri, etik, objectivite…) Değerlendirme: üç kriter  Kullanıcılar : öğretmenler  Kullanıcı: öğrenciler  Dış uzmanlar

27 Aktivite Ürün : Aktivite fişleri ; öğrenci üretimleri forum  Öğrenci görüşü fişi Öğretmen görüşü fişi inceleme Film, photos quizz Toplanacak sorular Toplanacak dağılımların fişleri

28 Değerlendirme aletleri  Görüş fişleri  İnceleme fişleri  Tanıtım fişleri  forum  Sorular (işleyiş ve içerik)  Ürün analizlerinin fişleri


"Socrates Projesi Nedir? Socrates Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren eğitim alanında uygulamaya koyduğu bir işbirliği programıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları