Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 0.2 0. 5 ξ=0.1 t x(t) t 5 3 f 0 =1/T 0 A:Genlik σ:Sönüm ω: Frekans φ: Faz ω0ω0 iωiω -σ-σ 3. ÖZDEĞERLER, EXPONANSİYEL/HARMONİK GİRDİ, SPEKTRUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 0.2 0. 5 ξ=0.1 t x(t) t 5 3 f 0 =1/T 0 A:Genlik σ:Sönüm ω: Frekans φ: Faz ω0ω0 iωiω -σ-σ 3. ÖZDEĞERLER, EXPONANSİYEL/HARMONİK GİRDİ, SPEKTRUM."— Sunum transkripti:

1 1 0.2 0. 5 ξ=0.1 t x(t) t 5 3 f 0 =1/T 0 A:Genlik σ:Sönüm ω: Frekans φ: Faz ω0ω0 iωiω -σ-σ 3. ÖZDEĞERLER, EXPONANSİYEL/HARMONİK GİRDİ, SPEKTRUM

2 Örnek : f(t)=-2e -1.2t cos(8t+3) nin grafiğini MatLAB ta çiziniz cksi.m xp0=abs(real(p0));yp0=abs(imag(p0)); w0=sqrt(xp0^2+yp0^2);ksi=xp0/w0; t0=2*pi/w0;dt=t0/20;tson=t0/ksi; clc;clear; p0=-1.2+8*i;cksi; t=0:dt:tson; f=-2*exp(-1.2*t).*cos(8*t+3); plot(t,f) Örnek: f(t) = 4e -6t nin grafiği clc;clear; tc=1/6;dt=tc/pi;tson=2*pi*tc; t=0:dt:tson; f=4*exp(-6*t);plot(t,f)

3 clc;clear;x=0:0.0794:7.854; f=-3*exp(-0.8*x).*cos(2.4*x+1.3)+7*exp(-1.4*x).*sin(3.7*x-2.1)-4*exp(-2*x); plot(x,f) Örnek : φ(x)=-3e -0.8x cos(2.4x+1.3)+7e -1.4x sin(3.7x-2.1)+4e -2x nin grafiği sξΔtΔtt∞t∞ -0.8+2.4i0.3162 0.12427.854 -1.4+3.7i0.35390.07944.488 -2 0.15923.14

4 C1C1 - + V1V1 V2V2 R1R1 R2R2 R3R3 C2C2 Özdeğerler R 1 =15.9 kΩ, R 2 =837 Ω, R 3 =318 kΩ, C 1 =C 2 =0.005 μF clc;clear;r1=15900;r2=837;r3=318000; c1=0.005e-6;c2=c1;syms s; a=[1/c1+r1*s,-1/c1,-1/c1-r3*s -1/c1,1/c1+r2*s, 1/c1+r3*s -1/c1,1/c1,1/c1+1/c2+r3*s] d=det(a);p=solve(d);vpa(p,8) %p0=p(2);cksi Özdeğerler: (ξ=0.05, Δt=2.5x10 -5 t ∞ =0.01) Transfer fonkisyonunun paydasını sıfır yapan s değerleri öz değerlerdir. q(t)=Ae -628.93t cos(12561.7t-φ) Örnek 2.1 (Devam)

5 Genel Eksponansiyel/Harmonik Girdi: R 1 =15.9 kΩ, R 2 =837 Ω, R 3 =318 kΩ, C 1 =C 2 =0.005 μF (s=-400+1200i) MatLAB: clc;clear;r1=15900;r2=837;r3=318000; c1=0.005e-6;c2=c1; s=-400+1200i; h=-c2*r3*s/(c1*c2*r1*r3*s^2+(c1+c2)*r1*s+(1+r1/r2)); 2*abs(h) phase(h) V 2 (t)=0.2034 e -400t cos(1200t-5.2-1.2526)=0.2034 e -400t cos(1200t-0.1694)

6 Frekans Cevabı Spektrumu: R 1 =15.9 kΩ, R 2 =837 Ω, R 3 =318 kΩ, C 1 =C 2 =0.005 μF V 1 (t)=cos( ωt)=Re{e iωt )=Re{e st } (s=iω) V 2 (t)= Re{H(iω)e iωt} =│H(iω)│cos(ωt+φ H(iω) ) H(i ω): Frekans Cevabı │H(iω)│ ω Genlik Spektrumu ω Faz Spektrumu φ H(iω) ωT=2π, f =1/T Özdeğerler: f 0 =2001.8 Hz ω ∞ (f ∞ ) en büyük özdeğerden büyük olmalıdır

7 R 1 =15.9 kΩ, R 2 =837 Ω, R 3 =318 kΩ, C 1 =C 2 =0.005 μF f 0 =2001.8 Hz clc;clear;r1=15900;r2=837;r3=318000; c1=0.005e-6;c2=c1; f=0:5:4000;w=2*pi*f;s=w*i; h=-c2*r3*s./(c1*c2*r1*r3*s.^2+(c1+c2)*r1*s+(1+r1/r2)); ha=abs(h); plot(f,ha)


"1 0.2 0. 5 ξ=0.1 t x(t) t 5 3 f 0 =1/T 0 A:Genlik σ:Sönüm ω: Frekans φ: Faz ω0ω0 iωiω -σ-σ 3. ÖZDEĞERLER, EXPONANSİYEL/HARMONİK GİRDİ, SPEKTRUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları