Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İZZET SALAH UND İKİNCİ BAŞKANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İZZET SALAH UND İKİNCİ BAŞKANI."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İZZET SALAH UND İKİNCİ BAŞKANI

2 2 GENİŞLEYEN AB 25 üye ülke 455 milyon nüfus ABD’ye rakip 9.5 trilyon $’lık tek ve engelsiz bir pazar için büyük bir adım 10 yeni üye ile AB GSYİH’sı 433 milyar Euro arttı Genişleyen AB’nin dünya ticaretindeki payı %19 Doğrudan yabancı yatırımların %24’ü AB’ye akıyor

3 3 ARTIK 25 ÜYELİ AVRUPA BİRLİĞİ’NDE  Araç kuyrukları yok  Sınırlarda beklemeler yok  Sınır geçiş formaliteleri yok  Yeni üyeler bu avantajlardan yararlanıyor GENİŞLEYEN AB

4 4  Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki payı eşya taşımacılığında % 92  Uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe firma sayısı 1340’a ulaştı  Sektördeki özmal araç filosunun kapasitesi 2 milyar tonu geçti TÜRKİYE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ

5 5  40.000 çekiciden oluşan filosu ile Türk uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörü Avrupa’nın en büyük filolarından birine sahip  Bu araçların büyük kısmı EURO 1, 2 ve 3 türü araçlardan oluşmakta  Euro 4 ve Euro 5 türü araçlar da pazara girmeye başladı TÜRKİYE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ

6 6 TÜRKİYE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ  Türkiye ihracatının % 53’ü Türk karayolu nakliyecileri tarafından taşınmakta  2005 yılında Türk taşıtları toplam 1 milyon civarında ihraç taşıması gerçekleştirdi

7 7 UND’nin temsil ettiği Uluslararası Karayolu Taşımacılığı sektörü : 3.5 milyar dolar yatırım 300.000 kişiye istihdam Ülkeye kazandırdığı döviz 8 milyar $

8 8 Bugün Türkiye, Doğu-Batı arasındaki 600 milyar dolarlık mal hareketinin geçiş noktasında; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Sahip olduğu bu stratejik konum sayesinde bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir ve her geçen gün bu potansiyel hayata geçmektedir. Bugün Türkiye, Doğu-Batı arasındaki 600 milyar dolarlık mal hareketinin geçiş noktasında; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Sahip olduğu bu stratejik konum sayesinde bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir ve her geçen gün bu potansiyel hayata geçmektedir. TÜRKİYE

9 9 AB MÜKTESEBATINA UYUM  Ulaştırma sektörü AB müktesebatına en hazır sektörlerden biri  AB Müktesebatına uyum = % 70  Ulaştırma Master Planı ≈ EU White Paper on Transport

10 10 UND VE AB’YE SEKTÖREL UYUM “Türk Karayolu Taşımacılığı Sektörüne Destek : Mevzuat Boşluk Analizi” Projesi  Türk ulaştırma mevzuatı, AB müktesebatı ile karşılaştırmalı olarak tarandı  Tam uyum için hazırlanan Eylem Planı ulaştırma bakanlığına iletildi  Türk Karayolu Taşımacılığı Sektörüne Destek Projesi Mayıs 2006’da resmen başladı  Proje bütçesi: 5.5 milyon EUR  14 farklı kuruluş

11 11 EKSİKLİKLER Karmaşık bir yetki belgesi sistemi :  39 ayrı belge türü

12 12 AB’YE SEKTÖREL UYUM Mevzuat: 2003 ► Yeni Karayolu Taşıma Kanunu 2004 ► Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2004 ► Karayolu Taşımacılığı Mesleği Eğitim Yönetmeliği

13 13 AB’YE SEKTÖREL UYUM AB’nin MESLEĞE GİRİŞTEKİ 3 TEMEL KRİTERİ : -Mesleki yeterlilik - Mesleki saygınlık - Mali yeterlilik Türk mevzuatına aktarıldı…

14 14 EKSİKLİKLER Mali Yeterlilik Kriteri AB’de:  Tek araç için 9000 EUR ve her ilave araç için 5000 EUR Türkiye’de:  başvuran şirketin mali kapasitesi dikkate alınmamıştır  Yüksek belge ücretleri ve banka teminatları

15 15 UND VE AB’YE SEKTÖREL UYUM 2004 yılında UND Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Sertifikaları vermek için akredite olan ilk kuruluş oldu IRU Academy ile işbirliği

16 16 EKSİKLİKLER profesyonel sürücülere yönelik olarak mesleğe giriş için gerekli minimum eğitim düzeyini ve mesleğin icrası süresince alınması gereken periyodik eğitimleri konu alan yeni 2003/59 sayılı Direktif  Ulusal Program kapsamına alınmamıştır  Türkiye’de sürücülere yönelik mesleki eğitimlerin yeniden düzenlenmesi gereklidir

17 17 EKSİKLİKLER Dijital Takograf:  Türkiye dahil, AB üyesi olmayan AETR ülkelerinde 2010 yılında geçerli olacak  Mevcut mevzuatta belirtilmiyor  Kontroller yetersiz  Teknik hazırlıkların tamamlanması gerekiyor  Kalifiye uzman eksikliği var

18 18 EKSİKLİKLER Ulaştırma sektöründe güvenilir istatistik eksikliği: Uluslar arası karayolu taşıma istatistikleri ULAŞNET sayesinde temin ediliyor KUGM Otomasyon Sistemi Ancak diğer taşıma modlarında ve yurtiçi taşımalarda istatistik mevcut değil TÜİK faaliyetleri yeniden yapılandırılmalı

19 19 EKSİKLİKLER Yeni belge rejimi, yurtiçi eşya taşımacılığı pazarının yeniden düzenlenmesi ve tehlikeli eşya taşımacılığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne ek yükler getirdi  Kalifiye uzman açığı

20 20 ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR  Türkiye karayolu taşımacılığı ile ilgili 17 adet uluslararası konvansiyona taraf durumdadır  ADR ve 1982 Sınır Geçişlerinin Uyumlaştırılması Konvansiyonu TBMM’de onaylandı, yakında yürürlüğe girecek

21 21 EKSİKLİKLER ADR Kuralları:  Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların personelinin tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin mevzuatı etkin şekilde uygulayabilmesi için uzman bilgiye ihtiyacı bulunmaktadır  Güvenlik Danışmanları için bir sınav merkezi kurulması konusunda uzmanlığa ihtiyaç var  Türkiye’deki ilgili kurumlar, tehlikeli eşya taşımacılığı alanında uzmanlığa ve yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç duymaktadır

22 22 AB’YE UYUM TÜRKİYE, AB’YE TAM ÜYELİK YOLUNDA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE GAYRET ETMEKTEDİR!

23 23 AB’NİN GENİŞLEMESİ (Mayıs 2004) Türk nakliyecileri için yeni bir cephe ! Avantajlı 10 yeni AB ülkesi - düşük işgücü maliyeti - geçiş belgesi/vize sorunu yok - nakliye maliyetleri % 25 azaldı - kabotaj taşıma hakkı Karlı AB pazarı ►Yeni iş fırsatları Artan rekabet !

24 24 TÜRK NAKLİYECİLERİNİN SORUNLARI Yurtiçinde: Fiyat odaklı rekabet Yüksek akaryakıt maliyeti Vergiler Kalitesiz hizmet anlayışı Kamu kuruluşlarında kalifiye uzman eksikliği

25 25 TÜRK NAKLİYECİLERİNİN SORUNLARI Uluslararası pazarda: Genişleyen AB ► haksız rekabet ortamı Sosyal damping Geçiş belgesi kotaları Vize prosedürleri

26 26 TÜRK NAKLİYECİLERİNİN SORUNLARI 1996 yılından beri AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ ► Malların serbest dolaşımı AET Kurucu Anlaşması’nın 28 ve 29. Maddeleri General Agreement on Tariffs and Trade - Madde 5 ► Transit Serbestisi

27 27 TÜRK NAKLİYECİLERİNİN SORUNLARI Türkiye’nin ihracatının %60’ı AB ülkelerine Bu ihracatın %90’ı karayoluyla Türkiye ihracatı son 3 yılda ► % 50 arttı AB’ye taşımalar son 3 yılda ► % 26 arttı ►Taşıma artışı < ihracat artışı

28 28 TÜRK NAKLİYECİLERİNİN SORUNLARI Türkiye ihracatı son 3 yılda ► % 103 arttı AB, kotaları sadece ► % 32 arttırdı ! ihracatı taşıyan araçların sınırlanması ↓ ↓ ↓ ihraç mallarının sınırlanması ↓ ↓ ↓ Dış ticaretin engellenmesi

29 29 TÜRK NAKLİYECİLERİNİN SORUNLARI Bir AB ülkesinin bizim için 10.000 ikili taşıma kotası belirlediğini varsayalım: ►Bir TIR ortalama 95 m3 hacim ve 20 ton ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir. ►Bu kota’nın doğru ifadesi: “950.000 m3 ve 200.000 ton ağırlığında mal” anlamına gelmektedir…

30 30 AB’NİN ÇİFTE STANDARDI ! AB:  Türk nakliyecilerinin geçiş belgesi sorununu “malların serbest dolaşımı” kapsamında görüşmeyi reddediyor!  Ama, Türk liman ve havaalanlarının AB gemi ve uçaklarına açılması için “malların serbest dolaşımı” ilkesine dayanıyor!

31 31 AB’NİN ÇİFTE STANDARDI ! AB’nin taşıma kotaları, “unutulmuş” bir haktır ! Türkiye AB ile imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması ile malların ve malları taşıyan araçların serbest dolaşımı hakkını elde etmiş ancak 10 yıl boyunca bu hakkını talep etmemiştir …

32 32 UND VE KOTA SORUNU  UND, probleminin çözümü için halen AB’nin ilgili organları ile görüşmeler sürdürüyor  Eylül ayı sonuna kadar bu görüşmelerden netice alınamazsa, konuyu Lahey Adalet Divanı’na taşıyacağız.  Zira, bu sorun nedeniyle Türkiye’nin yıllık ihracat kaybının 5 milyar doları bulması bekleniyor!

33 33 UND VE VİZE SORUNU  Türk nakliyecilerinin ikinci en büyük sorunu vize prosedürleri!  Araç sürücülerinin, Pilotlar ve Gemi çalışanları gibi vizelerden muaf olması gerekirken, geçerlilik ve kalış sürelerinde normal turistlerden daha ağırlaştırılmış ve kısaltılmış vizelerle araçlarımızın seyri engellenmekte!  AB, kişilerin serbest dolaşımını daha da kısıtlamaktan bahsediyor !

34 34 UND’NİN VİZYONU “sadece Türkiye’yi değil, dünyayı taşımak”tır.

35 35 UND  Sektörde eğitim düzeyini arttırmaya,  Kaliteli insan kaynağı yaratmaya çalışıyoruz  İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun sektöre armağan ettik  IRU Academy ile yakın işbirliği sürdürüyoruz

36 36 UND VE VİZE SORUNU UND Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor ! Ancak AB’den de destek görmeyi, haksız muamelelerin kaldırılmasını bekliyoruz….

37 37 TEŞEKKÜR EDERİM.


"1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İZZET SALAH UND İKİNCİ BAŞKANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları