Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI. Temel kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI. Temel kavramlar."— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI

2 Temel kavramlar

3 ALIŞKANLIK Bilgi:Ne, neden? Beceri:Nasıl? İstek:İstiyor mu?

4 Karakter etiği:İlkeler Kişilik etiği:Toplumsal ayna

5 LİDERLİĞİN DÖRT KATMANI Katman Organizasyon Yönetim Kişiler arası Kişi İşlev Yöndeşleme Güçlendirme Güven Güvenilirlik

6 GÜVENİLİRLİK Karakter Kişisel Bütünlük Yeterlilik Bilgi Beceri Davranış

7 SÜREKLİ OLGUNLAŞMA MODELİ BağımlılıkBağımlılık BağımsızlıkBağımsızlık Karşılıklı Bağımlılık ÖZEL ZAFER ÖZEL ZAFER 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Proaktif Ol Sonunu Düşünerek İşe Başla Önemli İşlere Öncelik Ver Kazan-Kazan’ı Hedefle Önce Anlamaya, Çalış,Sonra Anlaşılmaya GENEL ZAFER GENEL ZAFER Sinerji Yarat 7 7 Baltayı Bile

8 TEMEL DEĞİŞİM MODELİ YAP ELDEETGÖR

9 İLKELER oEvrensel oZamandan bağımsız oDışsal oNesnel oÖngörülebilen sonuçlar yaratır

10 DEĞERLER oMekana bağlı oZamana bağlı oİçsel oÖznel oToplum, yetişme, kültür tarafından etkilenir.

11 PARADİGMA oDüşünce kalıbı oZihinsel harita oAlgılama filtresi oVarsayımlar

12 DEĞİŞİM DÖNGÜSÜ YARARDAŞLARI N İHTİYACI SÜREÇLER DAVRANIŞLAR SONUÇLAR PARADİGMALAR İLKELER

13 ETKİLİLİĞİN KAYNAĞI Üretim ile üretim yeteneği dengesi

14 DUYGUSAL BANKA HESABI Kişilerarası ilişkilerin kalitesini arttırır.

15 1. ALIŞKANLIK “PROAKTİF OL”

16 1. ALIŞKANLIK (Proaktif Ol) (1/3) Kişisel Karar Verme Alışkanlığı Temel İlke Bireylerin seçim özgürlüğü vardır ve yaptıkları tercihlerin sorumluluğunu taşırlar. Temel Paradigma Proaktif olmak kişisel özgürlüğü ve etkiyi artırır.

17 1. ALIŞKANLIK (Proaktif Ol) (2/3) Kişisel Karar Verme Alışkanlığı Süreç oTercihleri değerlere dayandırmak oSorumluluk almak oEtki alanında çalışmak oDört yetiyi kullanmak oDeğişim öncüsü olmak

18 1. ALIŞKANLIK (Proaktif Ol) (3/3) Proaktif Olmada Kullanılan Dört Yeti oÖzbilinç oHayal gücü oVicdan oÖzgür irade

19 2. ALIŞKANLIK “SONUNU DÜŞÜNEREK İŞE BAŞLA”

20 2. ALIŞKANLIK (Sonunu Düşünerek İşe Başla) (1/2) Kişisel Liderlik Alışkanlığı Temel İlke Zihinsel yaratım fiziksel yaratımdan önce gelir. Temel Paradigmalar oGeleceği zihnimde canlandırabilirim. oİlke merkezli olmalıyım.

21 2. ALIŞKANLIK (Sonunu Düşünerek İşe Başla) (2/2) Kişisel Liderlik Alışkanlığı Süreç oTemel amaç bildirgesi (misyon) hazırlamak oVizyon oluşturmak oStrateji geliştirmek oHedef belirlemek

22 3. ALIŞKANLIK “ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VER”

23 3. ALIŞKANLIK (Önemli İşlere Öncelik Ver) (1/2) Kişisel Yönetim Alışkanlığı Temel İlke Etkili olmak için ilişkilerin, rollerin ve faaliyetlerin dengelenmesi gerekir. Temel Paradigma Öncelik aciliyete değil öneme bağlıdır.

24 3. ALIŞKANLIK (Önemli İşlere Öncelik Ver) (2/2) Kişisel Yönetim Alışkanlığı Süreç oDört kareye faaliyetleri yazmak oİkinci kareye öncelik vermek oÜç ve dördüncü karelerdeki işleri yapmamak oHaftalık uygulama planı yapmak oAltı adımlık süreci uygulamak

25 4. ALIŞKANLIK “KAZAN / KAZAN’I HEDEFLE”

26 4. ALIŞKANLIK (Kazan / Kazan’ı Hedefle) (1/3) Kişilerarası Liderlik Alışkanlığı Temel İlke Etkili, uzun erimli ilişkiler karşılıklı yarar sağlamayı gerektirir. Temel Paradigma oKendi yararın kadar başkasınınkini de gözetmek. oİşbirliğini rekabete tercih etmek.

27 4. ALIŞKANLIK (Kazan / Kazan’ı Hedefle) (2/3) Kişilerarası Liderlik Alışkanlığı Süreç Karşılıklı yarar sağlamak için cesaret ve duyarlılığı dengelemek.

28 4. ALIŞKANLIK (Kazan / Kazan’ı Hedefle) (3/3) Kazan-Kazan’ın Dört Boyutu 1. Karakter u Bütünlük u Olgunluk u Bolluk Zihniyeti 2. İlişkiler Duygusal banka hesabına yatırım yaparak güveni artırmak 3. Anlaşmalar 4. Sistem ve Süreçler Cesaret ve Duyarlılık

29 5. ALIŞKANLIK “ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞ SONRA ANLAŞILMAYA”

30 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (1/5) Empatik İletişim Alışkanlığı Temel İlke Önce teşhis sonra tedavi Temel Paradigma Anlamak için dinlerim Süreç Empatik dinleme becerilerinin kullanılması

31 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (2/5) Dinleme Düzeyleri oİlgilenmeme oDinler Görünme oSeçici Dinleme oDikkatli Dinleme oEmpatik Dinleme

32 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (3/5) Empatik Dinlemede Yapılmayacaklar oÖğüt Verme oİrdeleme oYorumlama oDeğerlendirme

33 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (4/5) Empatik Dinleme Durumları oDiğer kişinin anlaşılmadığını sandığını anladığımızda oAnladığımızdan emin olmadığımızda oEtkileşimin boyutunun çok duygusal olduğu hallerde

34 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (5/5) Beş Empatik Dinleme Yaklaşımı 1. Konuşmayı aynen tekrarlamak 2. Konuşmanın içeriğini özetleyerek başka sözcüklerle tekrarlamak 3. Sözcüklerin ötesinde karşımızdakinin vurgu ve beden diline de dikkat ederek duyguları yansıtmak 4. Duyguları yansıtmak ve gerekirse başka sözcüklerle ifade etmek 5. Empatinin gerekli ve uygun olmadığı durumların farkına varmak

35 6. ALIŞKANLIK “SİNERJİ YARAT”

36 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (1/4) Yaratıcı İşbirliği Alışkanlığı Temel İlke Bütün, parçaların toplamından büyüktür. Temel Paradigmalar oFarklılık iyidir. oİşbirliği daha iyi sonuçlar doğurur.

37 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (2/4) Süreç oKazan-Kazan’ı hedeflemek oEmpati ile dinlemek oÜçüncü seçeneği yaratmak oAlçakgönüllü olmak Yaratıcı İşbirliği Alışkanlığı

38 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (3/4) Sinerji Yaratmanın Kuralları Zihinsel Hazırlık u Kazan-Kazan felsefesi u Paradigmayı değiştirmeye hazır olma u Farklılığa açık olma Etkileşim Karşımızdakinin görüşü onun tatmin olacağı şekilde tekrar edilmeli. Bu, karşımızdaki ile mutabık olduğumuzu göstermez.

39 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (4/4) Üçüncü Alternatifi Yaratmak 1. Herkes kendini iyi hissedene kadar iletişimi sürdürmek 2. Yanıtlamak için değil anlamak için dinlemek 3. Duruma bakış açımızı ve duygularımızı ifade etmek

40 7. ALIŞKANLIK “BALTAYI BİLE”

41 7. ALIŞKANLIK (Baltayı Bile) (1/3) Yenilenme Alışkanlığı Temel İlke Üretim / üretim yeteneği dengesinin geliştirilmesini gerektirir. Temel Paradigmalar oSürekli iyileştirme. oDenge.

42 7. ALIŞKANLIK (Baltayı Bile) (2/3) Süreç oFiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal / duygusal boyutlarda kendimize yeni hedefler koyarak üretim yeteneği/üretim dengesini geliştirmek. oİlke merkezli yaşamak. Yenilenme Alışkanlığı

43 7. ALIŞKANLIK (Baltayı Bile) (3/3) İlke Merkezli Yaşamın Getirdikleri Güvenlik - Değer Duygusu Rehberlik - Yön Kaynağı Bilgelik - Yaşama Bakış Açısı Güç - Hareket Yeteneği


"ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI. Temel kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları