Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI

2 Temel kavramlar

3 ALIŞKANLIK Bilgi: Ne, neden? Beceri: Nasıl? İstek: İstiyor mu?

4 Karakter etiği: İlkeler
Kişilik etiği: Toplumsal ayna

5 LİDERLİĞİN DÖRT KATMANI
Organizasyon Yönetim Kişiler arası Kişi İşlev Yöndeşleme Güçlendirme Güven Güvenilirlik

6 GÜVENİLİRLİK Karakter Kişisel Bütünlük Yeterlilik Bilgi Beceri
Davranış

7 SÜREKLİ OLGUNLAŞMA MODELİ
Bağımlılık Bağımsızlık Karşılıklı Bağımlılık ÖZEL ZAFER 1 2 3 4 5 6 Proaktif Ol Sonunu Düşünerek İşe Başla Önemli İşlere Öncelik Ver Kazan-Kazan’ı Hedefle Önce Anlamaya, Çalış,Sonra Anlaşılmaya GENEL Sinerji Yarat 7 Baltayı Bile

8 TEMEL DEĞİŞİM MODELİ YAP ELDE ET GÖR

9 İLKELER Evrensel Zamandan bağımsız Dışsal Nesnel
Öngörülebilen sonuçlar yaratır

10 DEĞERLER Mekana bağlı Zamana bağlı İçsel Öznel
Toplum, yetişme, kültür tarafından etkilenir.

11 PARADİGMA Düşünce kalıbı Zihinsel harita Algılama filtresi Varsayımlar

12 DEĞİŞİM DÖNGÜSÜ İLKELER PARADİGMALAR YARARDAŞLARI N İHTİYACI SÜREÇLER
DAVRANIŞLAR SONUÇLAR PARADİGMALAR İLKELER

13 Üretim ile üretim yeteneği dengesi
ETKİLİLİĞİN KAYNAĞI Üretim ile üretim yeteneği dengesi

14 Kişilerarası ilişkilerin kalitesini arttırır.
DUYGUSAL BANKA HESABI Kişilerarası ilişkilerin kalitesini arttırır.

15 1. ALIŞKANLIK “PROAKTİF OL”

16 1. ALIŞKANLIK (Proaktif Ol) (1/3)
Kişisel Karar Verme Alışkanlığı Temel İlke Bireylerin seçim özgürlüğü vardır ve yaptıkları tercihlerin sorumluluğunu taşırlar. Temel Paradigma Proaktif olmak kişisel özgürlüğü ve etkiyi artırır.

17 1. ALIŞKANLIK (Proaktif Ol) (2/3)
Kişisel Karar Verme Alışkanlığı Süreç Tercihleri değerlere dayandırmak Sorumluluk almak Etki alanında çalışmak Dört yetiyi kullanmak Değişim öncüsü olmak

18 1. ALIŞKANLIK (Proaktif Ol) (3/3)
Proaktif Olmada Kullanılan Dört Yeti Özbilinç Hayal gücü Vicdan Özgür irade

19 “SONUNU DÜŞÜNEREK İŞE BAŞLA”
2. ALIŞKANLIK “SONUNU DÜŞÜNEREK İŞE BAŞLA”

20 2. ALIŞKANLIK (Sonunu Düşünerek İşe Başla) (1/2)
Kişisel Liderlik Alışkanlığı Temel İlke Zihinsel yaratım fiziksel yaratımdan önce gelir. Temel Paradigmalar Geleceği zihnimde canlandırabilirim. İlke merkezli olmalıyım.

21 2. ALIŞKANLIK (Sonunu Düşünerek İşe Başla) (2/2)
Kişisel Liderlik Alışkanlığı Süreç Temel amaç bildirgesi (misyon) hazırlamak Vizyon oluşturmak Strateji geliştirmek Hedef belirlemek

22 “ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VER”
3. ALIŞKANLIK “ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VER”

23 3. ALIŞKANLIK (Önemli İşlere Öncelik Ver) (1/2)
Kişisel Yönetim Alışkanlığı Temel İlke Etkili olmak için ilişkilerin, rollerin ve faaliyetlerin dengelenmesi gerekir. Temel Paradigma Öncelik aciliyete değil öneme bağlıdır.

24 3. ALIŞKANLIK (Önemli İşlere Öncelik Ver) (2/2)
Kişisel Yönetim Alışkanlığı Süreç Dört kareye faaliyetleri yazmak İkinci kareye öncelik vermek Üç ve dördüncü karelerdeki işleri yapmamak Haftalık uygulama planı yapmak Altı adımlık süreci uygulamak

25 “KAZAN / KAZAN’I HEDEFLE”
4. ALIŞKANLIK “KAZAN / KAZAN’I HEDEFLE”

26 4. ALIŞKANLIK (Kazan / Kazan’ı Hedefle) (1/3)
Kişilerarası Liderlik Alışkanlığı Temel İlke Etkili, uzun erimli ilişkiler karşılıklı yarar sağlamayı gerektirir. Temel Paradigma Kendi yararın kadar başkasınınkini de gözetmek. İşbirliğini rekabete tercih etmek.

27 4. ALIŞKANLIK (Kazan / Kazan’ı Hedefle) (2/3)
Kişilerarası Liderlik Alışkanlığı Süreç Karşılıklı yarar sağlamak için cesaret ve duyarlılığı dengelemek.

28 4. ALIŞKANLIK (Kazan / Kazan’ı Hedefle) (3/3)
Kazan-Kazan’ın Dört Boyutu 1. Karakter Bütünlük Olgunluk Bolluk Zihniyeti 2. İlişkiler Duygusal banka hesabına yatırım yaparak güveni artırmak 3. Anlaşmalar 4. Sistem ve Süreçler Cesaret ve Duyarlılık

29 “ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞ SONRA ANLAŞILMAYA”
5. ALIŞKANLIK “ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞ SONRA ANLAŞILMAYA”

30 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (1/5)
Empatik İletişim Alışkanlığı Temel İlke Önce teşhis sonra tedavi Temel Paradigma Anlamak için dinlerim Süreç Empatik dinleme becerilerinin kullanılması

31 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (2/5)
Dinleme Düzeyleri İlgilenmeme Dinler Görünme Seçici Dinleme Dikkatli Dinleme Empatik Dinleme

32 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (3/5)
Empatik Dinlemede Yapılmayacaklar Öğüt Verme İrdeleme Yorumlama Değerlendirme

33 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (4/5)
Empatik Dinleme Durumları Diğer kişinin anlaşılmadığını sandığını anladığımızda Anladığımızdan emin olmadığımızda Etkileşimin boyutunun çok duygusal olduğu hallerde

34 5. ALIŞKANLIK (Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya) (5/5)
Beş Empatik Dinleme Yaklaşımı 1. Konuşmayı aynen tekrarlamak 2. Konuşmanın içeriğini özetleyerek başka sözcüklerle tekrarlamak 3. Sözcüklerin ötesinde karşımızdakinin vurgu ve beden diline de dikkat ederek duyguları yansıtmak 4. Duyguları yansıtmak ve gerekirse başka sözcüklerle ifade etmek 5. Empatinin gerekli ve uygun olmadığı durumların farkına varmak

35 6. ALIŞKANLIK “SİNERJİ YARAT”

36 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (1/4)
Yaratıcı İşbirliği Alışkanlığı Temel İlke Bütün, parçaların toplamından büyüktür. Temel Paradigmalar Farklılık iyidir. İşbirliği daha iyi sonuçlar doğurur.

37 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (2/4)
Yaratıcı İşbirliği Alışkanlığı Süreç Kazan-Kazan’ı hedeflemek Empati ile dinlemek Üçüncü seçeneği yaratmak Alçakgönüllü olmak

38 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (3/4)
Sinerji Yaratmanın Kuralları Zihinsel Hazırlık Kazan-Kazan felsefesi Paradigmayı değiştirmeye hazır olma Farklılığa açık olma Etkileşim Karşımızdakinin görüşü onun tatmin olacağı şekilde tekrar edilmeli. Bu, karşımızdaki ile mutabık olduğumuzu göstermez.

39 6. ALIŞKANLIK (Sinerji Yarat) (4/4)
Üçüncü Alternatifi Yaratmak 1. Herkes kendini iyi hissedene kadar iletişimi sürdürmek 2. Yanıtlamak için değil anlamak için dinlemek 3. Duruma bakış açımızı ve duygularımızı ifade etmek

40 7. ALIŞKANLIK “BALTAYI BİLE”

41 7. ALIŞKANLIK (Baltayı Bile) (1/3)
Yenilenme Alışkanlığı Temel İlke Üretim / üretim yeteneği dengesinin geliştirilmesini gerektirir. Temel Paradigmalar Sürekli iyileştirme. Denge.

42 7. ALIŞKANLIK (Baltayı Bile) (2/3)
Yenilenme Alışkanlığı Süreç Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal / duygusal boyutlarda kendimize yeni hedefler koyarak üretim yeteneği/üretim dengesini geliştirmek. İlke merkezli yaşamak.

43 7. ALIŞKANLIK (Baltayı Bile) (3/3)
İlke Merkezli Yaşamın Getirdikleri Güvenlik Değer Duygusu Rehberlik Yön Kaynağı Bilgelik Yaşama Bakış Açısı Güç Hareket Yeteneği


"ETKİLİ İNSANLARIN TEMEL ALIŞKANLIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları