Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

O KOLTUK BENİM PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "O KOLTUK BENİM PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 O KOLTUK BENİM PROJESİ

2 PROJE SORUMLULARI ALİ BEYAZBAL (OKUL MÜDÜRÜ)
MUHARREM YILMAZ (OKUL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI) YEŞİM TATLI (OKUL REHBER ÖĞRETMENİ)

3 Makamlarının kokusunu teneffüs etmelerini,
İnsanların elinde sihirli değnekler yoktur. İnsanlar bulunduğu ortamın şartlarına en uygun çizgileri çizerek fark yarattıkları zaman değnekleri sihirli olur. Bu kapsamda Asarlık’ta çalışmaya başlamış olan bizler çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermenin çabası içerisindeyiz. Bu amaçla bu çocuklarımızdan şimdilik bir kısmını (ilerleyen zamanlarda inşallah çoğunluğunu) hedeflerine ulaştırmalarına yardımcı olmak için ‘ O Koltuk Benim’ projesini uygulamaya koyduk. Bu proje ile öğrencilerimizin sadece isimlerini duydukları ve uzaktan gördükleri mesleklerde ki insanların; Makamlarına giderek bulundukları mevkilere gelebilmek için neler yaptıklarını onlardan dinlemelerini, Makamlarının kokusunu teneffüs etmelerini, O insanlardan, bulunmuş olduğu çevredeki insanların bir farkını olmadığını görmelerini sağlamak. Ayrıca bir süreliğine de olsa makamlarına oturup bulunduğu kurumun amiri olmanın ne demek olduğunu yaşamalarını sağlamak. Bizler bunları başardığımızda okulumuza olan güven günden güne artacak, başarı oranımız yükselecektir. Bizlerin yetiştirdiği çocuklar ancak bizlerin geleceğinin teminatı olabilir. Muharrem YILMAZ KASIM 2012, ASARLIK-MENEMEN

4 PROJENİN ADI: ‘O KOLTUK BENİM’

5 PROJENİN KONUSU: Öğrencilerin akademik başarılarından yola çıkılarak onları başka eğitim kurumlarındaki yaşıtları ve bu kurumlardaki eğitim ortamlarıyla buluşturmak, onlara çevre zenginliği sunarak vizyonlarını ve alternatiflerini geliştirmek ve ileride seçecekleri meslekleri somut olarak kendilerine tanıtmak projenin temel konusudur.

6 2012/2013 Eğitim öğretim yılı boyunca.
PORİJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: 2012/2013 Eğitim öğretim yılı boyunca.

7 PROJENİN UYGULAMA YERİ: İzmir ili, Menemen ilçesi, 100. Yıl Ortaokulu

8 PROJENİN AMAÇLARI: Öğrencilerimize hayatta başarılı olunduğu zaman hangi mevkilere gelebileceklerini göstermek. İleride yaşayabileceği duyguları bir nebze olsun şimdiden yaşatmak. Öğrencilerin özgüvenini arttırmak. Öğrencilere olumlu hedefler oluşturmak. Öğrencilere vizyon kazandırmak. Diğer öğrencilere olumlu örnek oluşturmak. Okulumuzun adını olumlu bir şekilde duyurmak. Başarılı öğrencilerimize başarılarının takdir edildiğini hissettirmek. Aileleri bu tür olumlu çalışmalara dahil etmek.

9 MEVCUT DURUM: Okulumuz, 1534 öğrenci, 53 öğretmen ve 5 personeli ile İzmir ili, Menemen ilçesi, Asarlık beldesinde bulunmaktadır. Asarlık bölge olarak ülkenin ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu tarafından göç almakta ve bu göçün tüm sıkıntıları bölgemizde gözle görülür bir şekilde hissedilmektedir. Aileler, çoğunlukla mesleği olmayan, işsiz veya günlük yevmiyeli çalışan, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri oldukça düşük, genellikle çok çocuklu ve geniş aile halinde yaşayan bir portre çizmektedirler. Ailevi sorunların bu kadar ciddi boyutlarda olması öğrencilerimize de yansımakta, öğrencilerde disiplin, kurallara uyma, akademik başarısızlık, okula karşı olumsuz tutum, oto-kontrol, özgüven, geleceğe dair amaçlar gibi konularda ciddi sorunlar gözlenmektedir. Genel çerçeve bu denli olumsuz bir resim sergilerken asıl üzücü olan öğrencilerin de bu durumu kanıksayarak birçoğunun kendilerinden ümidi kesmiş olmalarıdır. Çünkü bu durum, Asarlık’ın bulunduğu çevrede genel bir kanı haline dönüşmüştür. Asarlık dışında kalan çevreler Asarlık’la ilgili olumsuz tutum sergilerken, bu bölgeden umudunu kesmiş olma kanısı bölge insanına da yansımış ve Asarlık, birçok anlamda içine kapanmıştır. Bu içine kapanma ve kendinden ümidi kesme durumu sorunlara çözümü de zorlaştırmaktadır. Ailenin eğitime uzak kalması, bu işi sadece okula bırakması, okulu akademik eğitimden ibaret görmesi sonucunda okul öğrenci ile ilgili sorunları çözmede, çeşitli tedbirleri almada ve çeşitli organizasyonlarda yetersiz ve yalnız kalmaktadır. Son zamanlarda okullarda yapılan eğitimler, sık düzenlenen toplantılar, gerek genel projelerle gerekse okul içinde uygulamaya konulan projelerle velinin okulla iletişimi arttırılmaya çalışılmış ve bu yolda ilerleme kat edilmiştir. Sorunların çözülmesinde eğitim başat ilke olduğu için öğrencilerin yanında velilerin de eğitimine ağırlık verilmesi, öğrencilerle ilgili yapılan tüm çalışmalara velilerin de dahil edilmesi gerekmektedir. Okulumuzun önümüzdeki yıllar için hedeflediği en temel çalışma bölge için hissedilen olumsuz algının olumluya çevrilmesidir.

10 PROJENİN YARARLANICILARI
8-A Ece GÜL Kerem KAYA ÖzgE KAYA Selen YALÇIN Özge BAYIR Başak VURAL 8-B Doğukan BALCI Melise BOZKURT Hilal ÖZKAN Meryem ÖZMEN Müzeyyen DERİCİ Sezer KARAYOL 8-C Onur GENÇ Murat AYHAN Kader DEMİR 8-D Arif ÇIPLAK Nalin KAYA Esra ÇETİN 8-E Nesrin ASLAN

11 PROJENİN UYGULANMA AŞAMALARI:
8. Sınıf Sınıf öğretmenleriyle toplantı yapılıp projenin tanıtılması. (Eylül ayının son haftası) Başarılı öğrencilerin tespit edilmesi. (Eylül ayının son haftası) 8. Sınıf öğrencileri ile toplantılar yapılması. (Haftada 1 kere) İlgi duydukları mesleklerin tespit edilmesi ve projenin öğrencilere duyurulması. (Aralık ayını ilk haftası) Belirlenen öğrencilerin okul ve okul dışında ki takipleri. Öğrencilere kaynak kitap desteği yapılması. Dershaneye gitmeyenlerin tespit edilip, dershanelere ücretsiz kayıtlarının yapılması. Gönüllü branş öğretmenlerinin okul sonrası ders çalıştırması. Öğrencilerin evlerine ziyaretlerin yapılması. Velilerin okula gelip öğrencilerle ve öğretmenlerle daha sık görüşmelerinin sağlanması. Bu amaçla veli görüşme odasının oluşturulması. Okul içindeki / dışındaki davranışları başkasına örnek olanların ve derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi. İlgi duydukları mesleklerle ilgili kurumlarla yazışmalar ve gerekli onayların alınması. Kurumlara gidilerek Kurum yetkilisinin makamına ileride o makamda bulunabilmek için temsili oturmalar.

12 8. Sınıf Sınıf öğretmenleriyle toplantı yapılıp projenin tanıtılması.
Okulumuz 8. Sınıf sınıf öğretmenleriyle toplantı yapılmış olup proje hakkında bilgiler verildi.

13

14

15 Branş öğretmenlerinin görüşleri alınarak tespit edilecek öğrencilere ders çalıştırılması konuşuldu.

16

17 8. Sınıf öğrencileri ile toplantılar yapılması.
Öğrencilerle toplantılar yapılarak gelecekten beklentilerinin ne olduğu, hangi amaçlara ulaşmak istedikleri, bu amaçlar doğrultusunda neler yaptıkları konuşuldu.

18

19

20 . Öğrencilere kaynak kitap desteği yapılması.
Öğrencilere kaynak kitap desteğinin sağlanması için çeşitli kurumlarla yazışmalar yapıldı, özel okullar ziyaret edildi, çeşitli yayın evlerine gidildi. Bu yapılan çalışmalar neticesinde 275 adet kitap, derslere yardımcı 180 kaynak kitap, SBS ye yönelik deneme sınavları temin edildi. Ücretsiz olarak özel okulların yapmış olduğu deneme sınavlarına öğrencilerimiz dahil edildi.

21

22 Dershaneye gitmeyenlerin tespit edilip, dershanelere ücretsiz kayıtlarının yapılması.
Dershaneye gidemeyen öğrenciler tespit edildi. Bu tespit edilen başarılı öğrencilerimiz için belediye dershanesi müdürlüğüne gidilerek görüşüldü. Öğrencilerimizin dershaneye kayıtları yapıldı. Karşıyaka, Çiğli ve Menemen’de ki dershanelerle görüşülerek öğrencilerimizin ücretsiz olarak deneme sınavlarına katılmaları sağlandı.

23

24 Gönüllü branş öğretmenlerinin okul sonrası ders çalıştırması.
Okulda yapılan planlama neticesinde vefakâr öğretmenlerimizin hiçbir menfaat beklemeden belirlenen öğrencilerle birebir ders çalışmaları sağlandı.

25

26

27

28

29

30

31 Öğrencilerin evlerine ziyaretlerin yapılması.
Öğrencilerin ev ortamlarının görülmesi ve velilerle daha rahat konuşma imkânı bulunması açısından ev ziyaretleri yapıldı. Bu ziyaretler okul rehber öğretmenimizin organize ettiği belli bir plan doğrultusunda velilere ulaşılarak gerçekleştirildi. Ev ziyaretlerindeki amacımız çocuğun çalışma ortamını görmenin yanı sıra, okula, öğretmene olan güvenin tazelenmesi ve bizlerin tek amacımızın onların çocuklarının geleceğini en az onlar kadar düşündüğümüzü göstermekti. Bu ziyaretlerde gördük ki Asarlık Bölgesinde ki insanlar ne yazık ki bu tür davranışları

32

33 Aşılamayacak yol yoktur. Yeter ki iste


"O KOLTUK BENİM PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları