Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI
İLERİ /54

2 Bu sınavda toplam 9 olgu vardır.
/54 İLERİ

3 -Hangi patolojileri düşünürsünüz?
15 aylık bebek hışıltılı solunum ve öksürük şikâyeti ile Aile Hekimi olarak size getiriliyor. Öyküde gününde, 3600 gr olarak doğduğu, 6 aya kadar bir şikayetinin olmadığı, 6 aylıkken öksürük, ateş ve hışıltılı solunum şikayeti ile hastaneye yatırıldığını o zamandan beride düzelmeyen hemen hemen her gün olan hışıltısının olduğunu öğreniyorsunuz. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 1 Trakeaözafegeal fistül 2 Gastroözofageal reflü 3 Bronşiolitis obliterans, bronşektazi 4 Astım GERİ /54 İLERİ

4 -Öyküde başka neleri öğrenmek istesiniz?
5 Bebeğin cinsiyeti? 6 Hışıltısının yanında büyüme gelişme geriliği varmı, ishal şikayeti var mı? 7 Dışkıda kan? 8 İlk 6 ayda hışıltı olup olmadığı? GERİ /54 İLERİ

5 Trakeaözafegeal fistül 10 Gastroözofageal reflü 11
Bebeğin ilk 6 ay tamamen normal olduğunu, ek gıdalara 2 aylıkken başlandığını ek gıdalara geçişte bir sorun olmadığını ağza yemek gelme veya kusma gibi şikayetlerinin olmadığını hışıltısının her zaman olduğunu beslenmesi ile bir ilgisinin olmadığını, ağır bir enfeksiyon öyküsü de olmayan bebeğin ; Fizik muayenede genel durumunun iyi olduğunu, her iki akciğer alanlarında duyulan vizing sesinin olduğunu saptıyorsunuz. -Ön tanılarınız nedir? 9 Trakeaözafegeal fistül 10 Gastroözofageal reflü 11 Bronşiolitis obliterans, bronşektazi 12 İnek sütü alerjisi GERİ /54 İLERİ

6 Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hb: 14
Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hb: 14.7 g/dl Ht: 42 BKH: 9700 Serum Na: 127 meq/L K: 2.0 meq/L Cl: 85 meq/L İdrar Dansite: 1025 olarak bulunuyor. -Bundan sonraki aşamada kesin tanı koymak için planınızı nasıl yaparsınız? 13 Kan gazı değerleri 14 Ter testi 15 PA akciğer 16 Abdominal USG GERİ /54

7 Bronşiyolitis Obliterans tanısı alan hastada bundan sonraki aşamada tedavi planınızı nasıl yaparsınız? 17 Geniş spektrumlu antibiyotik başlanır 18 Özellikle alevlenmelerde olmak üzere dönem dönem sistemik steroid tedavisi başlanır 19 Gereğinde salbutamol önerilir 20 Diüretik verilir Olgu sonu /54 İLERİ

8 OLGU 2 /54 İLERİ

9 -Hangi patolojileri düşünürsünüz?
Dört yaşında hasta kol ve bacaklarında kasılma, gözlerde kayma şikayeti ile acil servise getiriliyor. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 21 Epilepsi 22 Senkop 23 İdrar yolları enfeksiyonu 24 Konvülziyon GERİ /54 İLERİ

10 -Öyküde daha başka neleri sormak istersiniz?
25 Travma öyküsü ? 26 Anne baba arasında akrabalık olup olmadığını? 27 Kaçıncı çocuk? 28 Ateşinin olup olmadığını ? GERİ /54 İLERİ

11 Meningial irritasyon bulguları 30
-Annesi çocuğun 2 gündür burun akıntısının ve hafif bir öksüğünün olduğunu, bu sabah ateşin yükseldiğini, 39 C0 ölçmesi üzerine 1 ölçek parasematol içeren ateş düşürücü ilaç verdiğini Söylüyor. İlacı verdikten 10 dk sonra aniden yaklaşık 1 dk süren çocuğun her iki kol ve bacağında kasılma gözlerde kayma şeklinde nöbet geçirmiş. Bu hastanın fizik ve nörolojik muayenesinde genel sistemik değerlendirme dışında nelere dikkat edersiniz? 29 Meningial irritasyon bulguları 30 Nöromotor gelişim durumu, kas gücü ve tonusu 31 Ürogenital muayene bulguları 32 Antropometrik ölçümlerini alıp değerlendirme GERİ /54 İLERİ

12 -Fizik ve nörolojik muayenesinde çocuk ağlıyor, ense sertliği yok, kerning ve brudinzki negatif, kas gücü ve tonusu doğal, DTR normoaktif. Orofarinks hiperemikti. Hangi laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri istersiniz? 33 Boğaz kültürü 34 EEG 35 Beyin MR 36 Tam kan sayımı GERİ /54 İLERİ

13 Olgu sonu Sağlam çocuk İdrar yolu enfeksiyonu Febril konvülziyon
-Hastaya hangi tanı/tanıları koyarsınız? 37 Sağlam çocuk 38 İdrar yolu enfeksiyonu 39 Febril konvülziyon 40 Üst solunum yolu enfeksiyonu Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

14 OLGU 3 /54 İLERİ

15 -Hastanın öyküsünde başka neleri öğrenmek istesiniz?
12 yaşında erkek hasta göz kapaklarında, bacaklarında ve skrotumda şişlik yakınması ile getiriliyor. -Hastanın öyküsünde başka neleri öğrenmek istesiniz? 41 İlaç allerjisi öyküsü 42 Sağırlık öyküsü 43 Aralıklı karın ağrısı ve ateş varlığı 44 Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon öyküsü GERİ /54 İLERİ

16 -Bu hastanın fizik muayenesinde nelere dikkat edersiniz?
45 Splenomegali 46 Solunum seslerinin azalması 47 Tansiyon arteriyel 48 Hepatomegali GERİ /54 İLERİ

17 Anti-nötrofilik sitoplazmik antikorlar (ANCA)
Bu hastanın laboratuar incelemesinde hipoalbuminemi, hiperkolesterolemi; idrar tetkikinde ise 4(+) protein ve idrar mikroskopisinde her büyük alanda 15 eritrosit olduğu saptanıyor. Bu hastanın laboratuar incelemesinde başka hangi tetkikleri istersiniz? 49 Anti-nötrofilik sitoplazmik antikorlar (ANCA) 50 Serum C3 ve C4 kompleman düzeyi 51 Serum anti nükleer antikor (ANA) düzeyi 52 Serum fibrinojen düzeyi GERİ /54 İLERİ

18 Minimal lezyon hastalığı 54 Membranoproliferatif glomerulonefrit
Bu hastanın laboratuar incelemesinde hipoalbuminemi, hiperkolesterolemi; idrar tetkikinde ise 4(+) protein ve idrar mikroskopisinde her büyük alanda 15 eritrosit olduğu saptanıyor. Fizik muayene ve laboratuvar bulgularında birden fazla sistemin tutulumuna ait bulgu saptanmayan ve serum kreatinin düzeyi normal olan hastanın tanısı için aşağıdakilerden hangileri düşünülebilir ? 53 Minimal lezyon hastalığı 54 Membranoproliferatif glomerulonefrit 55 Akut post streptokoksik glomerulonefrit 56 Ailevi akdeniz ateşi (FMF) GERİ /54 İLERİ

19 -Bu hasta için aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangileri uygun olabilir?
57 Antibiyotik uygulanması 58 Sistemik steroid verilmesi 59 Furosemid ve albumin 60 Kolşisin Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

20 OLGU 4 /54 İLERİ

21 -Hangi patolojileri düşünürsünüz?
5 yaşında erkek hasta sarılık şikayeti ile görevli olduğunuz polikliniğe getirildi. Öyküden hastanın daha önce sağlıklı olduğunu, gözlerindeki sarılığı dün fark ettiklerini bugün de yüzünün sarardığını öğrendiniz. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 61 Herditer Sferositoz 62 Akut Viral Hepatit 63 Toksik Hepatit 64 Gilbert Hastalığı /54 İLERİ

22 -Öyküde başka neleri öğrenmek istesiniz?
65 İdrar rengini öğrenmek isterim 66 Dışkı rengini öğrenmek isterim 67 Beraberinde kusma, ishal veya ateş gibi ek semptom varlığını öğrenmek isterim 68 Daha önce benzer şikayetinin olup olmadığını öğrenmek isterim GERİ /54 İLERİ

23 -Hastanın fizik muayenesinde başka nelere özellikle dikkat edersiniz?
Öz ve Soy geçmişinde anne ve babanın dayı teyze çocukları olması haricinde özellik olmayan tüm yüzünde ve skleralarınıda ikter tespit ettiğiniz. -Hastanın fizik muayenesinde başka nelere özellikle dikkat edersiniz? 69 Sarılığın cildin diğer bölgelerinde olup olmadığına özellikle bakarım 70 Asit fluktasyon bakarım 71 Karaciğerin konturlarına, kıvamına bakarım 72 Sağ üst kadranda direk ve indirek rebound bakarım GERİ /54 İLERİ

24 Total Biluribin:6.4 mg/dl (yüksek),
Fizik muayenede karaciğeri kot altında 2 cm palpe, dalak ön aksiler hatta 3 cm palpe olan hastanın yaptığınız laboratuvar incelemesinde Total Biluribin:6.4 mg/dl (yüksek), Direk Bilirubin: 0.8 mg/dl (normal) , AST:240 IU/l (Yüksek), ALT: 104 IU/L (Yüksek), olarak tespit ettiniz. -Laboratuvar incelemelerinde ek olarak hangi testleri istersiniz? 73 Periferik yayma 74 Protrombin zamanı (PTZ ), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT),INR bakarım 75 HBsAg isterim 76 HAV Ig M isterim GERİ /54 İLERİ

25 Siz ön tanıya yönelik çalışmalarınızı düşünürken hastanın elinde size gelmeden başka bir sağlık kuruluşunda yapılmış olan testlerinin olduğunu ve bu testlerde hemoglobin değerinin 8 gr/dl, coombs testinin negatif ,LDH ve retikülosit değerinin yüksek, INR’nin 2.5, PTZ’nin 30 sn olduğunu gördünüz . Hastayla ilgili ön tanınız ne olur, bu ön tanıyı daha da kuvvetlendirmek için bir sonraki basamağınız ne olur? 77 İlk ön tanım orak hücreli anemi olur acilen hematoloji konsultasyonu ve oraklaşma testi isterim 78 Akut karaciğer yetmezliği düşünürüm ve K vitamini testi yaparım 79 Wilson hastalığı düşünür ve gözde keiser fleisher halkası için göz hastalıkları konsultasyonu isterim 80 Akut karaciğer yetmezliği düşünür ve karaciğer biyopsisi için gastroenteroloji konsultasyonu isterim Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

26 OLGU 5 /54

27 -Öyküde neleri sorgularsınız?
Rutin muayene sırasında kalbinde üfürüm duyulması nedeniyle gönderilen 15 yaşındaki bir hastanın genel durumunun iyi olduğu, nabız 75/dk, kan basıncı 150/80 mmHg olduğu belirleniyor. -Öyküde neleri sorgularsınız? 81 İdrar renginde değişiklik var mı? 82 Çabuk yorulma var mı? 83 Öksürüğü var mı? 84 Morarma var mı? /54 İLERİ

28 -Fizik muayene bulgularından başka neleri incelemek istesiniz?
85 Akciğer Oskültasyonu 86 Femoral Arter Nabzı 87 Cilt Turgor ve Tonusu 88 Üst Ve Alt Ekstremite (4 Ekstremite) Kan Basıncı GERİ /54 İLERİ

29 -Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz?
Hastanın fizik muayenesinde femoral arter nabızları zayıf palpe ediliyor, sol 2. interkostal aralıkta 2o/6 sistolik ejeksiyon üfürümü duyuluyor, sağ koldan ölçülen kan basıncı 150/80 mmHg iken alt ekstremiteden ölçülen kan basıncı 110/70 mmHg olarak saptanıyor. -Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 89 Tam kan sayımı 90 Telekardiyogram 91 Ekokardiyografi 92 Arteriyel kan gazları analizi /54 İLERİ

30 -Bu hastada düşündüğünüz 2 tanı yazınız:
Hastanın telekardiyogramında hafif kardiyomegali var, yer yer kostaların alt kenarlarında çentikleşmeler mevcut, EKG’de sol aks sapması ve sol ventrikül hipertrofisi bulguları var, ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi ve inen aortada sol subklavian arter hizasından sonra türbülan akım görülüyor ve bu düzeyde 70 mmHg basınç gradienti ölçülüyor. -Bu hastada düşündüğünüz 2 tanı yazınız: 93 Esansiyel hipertansiyon 94 Hipertrofik kardiyomiyopati 95 Sistemik hipertansiyon 96 Aort koarktasyonu GERİ /54 İLERİ

31 Olgu sonu -Bu hastada tedavi seçenekleri neler olabilir? 97
Antihipertansif olarak beta blokör 98 Pulmoner arter basıncını düşürmek amacıyla inhale iloprost tedavisi 99 Sıvı kısıtlaması 100 Aort koarktasyonuna stent yerleştirilmesi Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

32 OLGU 6 /54 İLERİ

33 -Öyküde daha başka neleri sormak istersiniz?
Sekiz aylık kız bebek kilo alamama yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden ilk altı ay sadece anne sütü ile beslendiğini, son bir ayda iştahsız, zaman zaman kusmaları ve kilo alımının yavaş olduğunu öğreniyorsunuz. -Öyküde daha başka neleri sormak istersiniz? 101 Tamamlayıcı besinlere toleransı nasıl? 102 Prematüre mi? 103 Kaçıncı çocuk? 104 Son bir ayda geçirdiği hastalık var mı? /54 İLERİ

34 Antropometrik ölçümlerini alıp değerlendirme
Annenin elindeki büyüme eğrileri ile bebeğin son bir aya kadar iyi kilo aldığını görüyorsunuz. Son bir ay içinde zaman zaman olan kusmaları dışında ailenin dikkatini çeken bir hastalık bulgusu olmamış. -Bu bebeğin fizik muayenesinde genel sistemik değerlendirme dışında nelere dikkat edersiniz? 105 Göz bulguları 106 Antropometrik ölçümlerini alıp değerlendirme 107 Cilt altı yağ dokusu 108 Saç bulguları GERİ /54 İLERİ

35 İdrar yolu enfeksiyonu 111
-İdrar kültüründe koloni/ml’de E.coli üremesi olan hastaya III. sorudaki değerlendirmeleri de dikkate alarak hangi tanı/tanıları koyarsınız? 109 Sağlam çocuk 110 İdrar yolu enfeksiyonu 111 İdrar yolu enfeksiyonu + orta derecede akut protein enerji malnütrisyonu 112 Orta derecede dehidratasyon GERİ /54 İLERİ

36 -İdrar yolu enfeksiyonu ve orta derecede akut protein enerji malnütrisyonu olan bebeğin nütrisyonel tedavisini nasıl planlarsınız? 113 125 kkal/kg enerji, 2.5 gr/kg’a protein ile başlarım 114 150 kkal/kg enerji, 3 gr/kg’a protein ile başlarım 115 Enerji yoğunluğu düşük besinleri veririm 116 Verilen besinlerin biyolojik değerinin yüksek olmasına özen gösteririm Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

37 OLGU 7 /54 İLERİ

38 -Bu hastada hangi tanıları düşünürsünüz?
Üç yaşında kız hasta döküntü şikayeti ile Çocuk Acil birimine başvurdu. Hastanın üç gündür devam eden 40°C’ye kadar yükselen ateş, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarma şikayetleri olduğu, hastanın dünden itibaren başlayan basmakla solan döküntüsünün olduğu ve vücuduna yayılım gösterdiği öğrenildi. Hastanın prenatal öyküsünde özellik olmadığı, 6 ay süre ile anne sütü aldığı, hiçbir aşısının yapılmadığı öğrenildi. -Bu hastada hangi tanıları düşünürsünüz? 117 Henoch Schoenlein purpurası 118 Kızamıkçık 119 Kızamık 120 Meningokoksemi /54 İLERİ

39 -Bu hastada tanı koymada aşağıdaki tetkiklerden hangisi yararlıdır?
121 Karın ultrasonografi 122 Tam kan sayımı 123 Klinik bulgular yeterlidir 124 Kan biyokimyası GERİ /54 İLERİ

40 Akciğer grafisinde infiltrasyonu olan hastada tanınız nedir?
-Hastanın döküntülerinin 5.gününde kahverengi pigmentasyon bırakarak kaybolmaya başladığı dönemde ateşinin tekrar 39C’ye yükseldiği, solunum sıkıntısının olması üzerine tekrar Çocuk Acil birimine getirildi. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu kötü, solunum sıkıntısı mevcut, siyanozu var, solunum sayısı 48/dakika, solunum sistemi muyanesinde krepitan ralleri saptandı. Akciğer grafisinde infiltrasyonu olan hastada tanınız nedir? 125 Bronşiektazi 126 Tüberküloz 127 Dev hücreli pnömoni (Hecht pnömonisi) 128 Bronkopnömoni GERİ /54 İLERİ

41 -Hastaya Bronkopnömoni tanısı konuluyor
-Hastaya Bronkopnömoni tanısı konuluyor. Bir önceki soruda tanımlanan komplikasyonun gelişmesinin engellenmesi için hastaya tanı anında ne verilmesinin yararı olurdu? 129 Demir 130 Multivitamin 131 A vitamini 132 Çinko GERİ /54 İLERİ

42 -Hastanın evdeki ve hiçbir aşısı yapılmamış bir yaşındaki kız kardeşine öncelikli olarak hangi aşıları yaparsınız? 133 BCG aşısı 134 13 değerlikli konjuge pnömokok aşısı 135 Rotavirüs aşısı 136 Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

43 OLGU 8 /54 İLERİ

44 -Hangi patolojileri düşünürsünüz?
İki yaşında erkek hasta henüz dişlerinin çıkmaması şikayeti ile getiriliyor. Öyküden 2 gün önce ateşsiz dönemde yaklaşık beş dakika süren konvülziyon geçirdiği öğreniliyor. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 137 Serebral palsi 138 Rikets 139 Hipotiroidi 140 Osteogenezis imperfekta GERİ /54 İLERİ

45 -Öyküde başka neleri öğrenmek istesiniz?
141 Ailede benzer öykü var mı? 142 Maternal diyabet öyküsü 143 Yenidoğan döneminden itibaren Vitamin D kullanmış mı? 144 Kabızlık öyküsü GERİ /54 İLERİ

46 -Hastanın fizik muayenesinde başka nelere özellikle dikkat edersiniz?
145 Karında şişlik 146 Boya göre vücut ağırlığı 147 Fontanel kapanmış mı? 148 Sarılık varmı? GERİ /54 İLERİ

47 -Laboratuar incelemelerinde hangi testleri istersiniz?
149 Tam kan sayımı ve Periferik yayma 150 Kan kalsiyum fosfor ve alkalen fosfataz düzeyi 151 Tiroid fonksiyon testleri 152 Spot idrar kalsiyum/kreatinini GERİ /54 İLERİ

48 -Hastayla ilgili ön tanıyı daha da kuvvetlendirmek için bir sonraki basamağınız ne olur?
153 Mandibula grafisi 154 El bilek grafisi 155 Parathormon düzeyi 156 Batın ultrasonografisi Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

49 OLGU 9 /54 İLERİ

50 -Hangi ön tanıları düşünürsünüz. 157 Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Onbeş yaşında kız çocuk Aile Hekimine çabuk yorulma, ara ara olan nefes darlığı ve çarpıntı şikâyeti ile getiriliyor. Bu bulguların son bir senedir olduğunu son zamanlarda arttığını öğreniyorsunuz. -Hangi ön tanıları düşünürsünüz. 157 Ventriküler Septal Defekt (VSD) 158 Atrial Septal Sefekt (ASD) 159 Büyük Arterlerin Transpozisyonu (BAT) 160 Triküspit Atrezisi 161 Romatizmal Mitral Kapak Darlığı 162 Efor Dispnesi GERİ /54 İLERİ

51 -Tanıyı koyabilmek için hangi testleri istersiniz? 163
Çocuğun yaptığınız fizik muayenesinde S2 de sabit çiftleşme, Sternum sol tarafında 2/6 sistolik üfürüm, EKG de sağ aks sapması ve hafif sağ ventrikül hipertrofisi saptıyorsunuz. -Tanıyı koyabilmek için hangi testleri istersiniz? 163 Hemogram(CBC) ve Biyokimyasal Testler 164 Akciğer Grafisi 165 Transtorasik Ekokardiyografi 166 Eforlu EKG Testi 167 Kardiyak Kateterizasyon 168 24 saatlik EKG (Holter Monitörizasyon) GERİ /54 İLERİ

52 -Bulgulara göre aşağıdaki tanılardan hangisini düşünürsünüz? 169
Yapılan Kan testleri normal, akciğer grafisinde pulmoner vaskülarizasyonda belirginleşme, Ekokardiyografisinde soldan sağa şant ve sağ ventriküler hipertrofi saptanıyor. -Bulgulara göre aşağıdaki tanılardan hangisini düşünürsünüz? 169 Ventriküler Septal Defekt (VSD) 170 Atrial Septal Sefekt (ASD) 171 Büyük Arterlerin Transpozisyonu (BAT) 172 Triküspit Atrezisi 173 Pulmoner Hipertansiyon 174 Patent Duktus Arteriozus (PDA) GERİ /54 İLERİ

53 Hastanın yapılan ekokardiyografisi ve kalp kateterizasyonu sonrası Qp/Qs >1,5 ve 8 mm çapında sekundum tip atrial septal defekt olduğu saptanıyor. -Hangi tedavi seçenekleri uygun olabilir? 175 Açık Kalp Cerrahisi ile kapatma 176 Transkateter Atral Septal defekt kapatılması 177 Tıbbi İzlem ve enfektif endokardit profilaksisi 178 Tranözafagial Ekokardiyografi (TÖE) 179 Coil Embolizasyon 180 Ring Annüloplasti Olgu sonu GERİ /54 İLERİ

54 SINAV BİTTİ…… /54


"4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları