Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR Doç. Dr. Tamer Akça. İntestinal Obstrüksiyonlar 2 sık görülen tıbbi bir durum sık görülen tıbbi bir durum akut karın ağrısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR Doç. Dr. Tamer Akça. İntestinal Obstrüksiyonlar 2 sık görülen tıbbi bir durum sık görülen tıbbi bir durum akut karın ağrısı."— Sunum transkripti:

1 İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR Doç. Dr. Tamer Akça

2 İntestinal Obstrüksiyonlar 2 sık görülen tıbbi bir durum sık görülen tıbbi bir durum akut karın ağrısı nedeniyle cerrahi girişim uygulanan vakaların önemli bir oranını oluşturur akut karın ağrısı nedeniyle cerrahi girişim uygulanan vakaların önemli bir oranını oluşturur

3 İntestinal Obstrüksiyonlar 3 genel cerrahinin en güç görevlerinden biri de intestinal obstrüksiyonlu hastaların operasyonuna karar vermektir

4 İntestinal Obstrüksiyonlar 4 barsak içeriğinin distale gidişinde bozukluk barsak içeriğinin distale gidişinde bozukluk bozukluk bozukluk engellenme engellenme yavaşlama yavaşlama tam olarak durma tam olarak durma barsak lümenini tıkayan bir nedene bağlı ise mekanik tipte intestinal obstrüksiyon barsak lümenini tıkayan bir nedene bağlı ise mekanik tipte intestinal obstrüksiyon

5 İntestinal Obstrüksiyonlar 5 akut-kronik akut-kronik kısmi-tam kısmi-tam basit-kapalı loop basit-kapalı loop gangrene-nongangrene gangrene-nongangrene bu sınıflandırmaların önemi; durumun doğal hikayesi, tedaviye cevap ve mortalite-morbiditesi gibi birçok parametreye cevap verebilmesindedir

6 İntestinal Obstrüksiyonlar 6 Gelişme hızına bağlı olarak akut akut subakut subakut kronik kronik nadiren kronik bir olayın üzerine akut nadiren kronik bir olayın üzerine akut Fizik nedenlere bağlı olarak intramural intramural mural mural ekstramural ekstramural

7 MEKANİK BARSAK TIKANIKLIKLARI İnce barsaklar

8 İntestinal Obstrüksiyonlar 8 Barsak Lümeninin Mekanik Tıkanmaları A. Barsak Lümeninin Daralması veya Tıkanması (intramural) 1. Mekonyum ileusu 2. İnvajinasyon 3. Safra taşı ileusu (en sık görülen yabancı cisim tıkanıklığı sebebi, terminal ileumda) 4. Sertleşme veya taşlaşma şeklinde tıkayıcı nedenler. Rektumda feçesin taşlaşması (impaksiyon), baryumun sertleşmesi, bezoarlar, yumak haline gelmiş parazitler(en sık askaris,tenya) B. Barsak Duvarı Lezyonları (mural) 1. Konjenital: Atreziler (yeni doğan en sık), stenozlar, imperfore anüs, barsak duplikasyonları, Meckel divertikülü 2. Travmatik nedenler 3. Enflamatuvar nedenler: Rejyonel enterit, divertikülit, kronik ülseratif kolit 4. Neoplastik nedenler (inen kolon, sigmoid ve rektumda daha sık) 5. Diğer bazı nedenler: Radyasyona bağlı striktürler, endometriozis C. Barsak Dışı Nedenler (ekstramural) 1. Adezyonlar (tüm yaşlarda intestinal obstrüksiyonun en sık nedeni; %60) 2. Fıtıklar 3. Barsak dışı kitle: Annüler pankreas, damarsal anomaliler, apse ve hematom, neoplastik kitle Yetersiz Barsak Motilitesine Bağlı İntestinal Obstrüksiyonlar 1. Megakolon 2. Paralitik ileus: Hipopotasemi, hipoproteinemi, biliyer veya renal kolik 3. Peritonit 4. Retroperitoneal lezyonlar 5. Spastik nedenler 6. Vasküler nedenler: Arteryel veya venöz obstrüksiyonlar

9 İntestinal Obstrüksiyonlar 9 ince barsak obstrüksiyonları; ince barsak obstrüksiyonları; en sıklıkla postoperatif gelişen yapışıklıklar (adezyon) en sıklıkla postoperatif gelişen yapışıklıklar (adezyon) fıtıklar fıtıklar kolon obstrüksiyonları kolon obstrüksiyonları karsinom karsinom volvulus volvulus

10 İntestinal Obstrüksiyonlar 10 Tıkayıcı olay tam (komplet) tam (komplet) kısmi (parsiyel - inkomplet) kısmi (parsiyel - inkomplet) barsak segmentinin mezenterik damarları da tıkanırsa; barsak segmentinin mezenterik damarları da tıkanırsa; strangülasyonlu intestinal obstrüksiyon strangülasyonlu intestinal obstrüksiyon barsak segmentinde iskemi,nekroz ve perforasyon barsak segmentinde iskemi,nekroz ve perforasyon vasküler tıkanmaların olmadığı obstrüksiyonlar vasküler tıkanmaların olmadığı obstrüksiyonlar basit intestinal obstrüksiyon basit intestinal obstrüksiyon

11 İntestinal Obstrüksiyonlar 11 ölüm nedeni olarak; tıkanan barsaklardan toksinlerin absorbsiyonu öne sürüldü (20 yy.a dek) ölüm nedeni olarak; tıkanan barsaklardan toksinlerin absorbsiyonu öne sürüldü (20 yy.a dek) bu toksinler; aslında tıkanma olduğunda barsak segmentlerinde biriken, sekestrasyona uğramış, kusma veya aspirasyon yolu ile dışarı kaybedilmiş veya ö dem şeklinde dolaşımdan ayrılmış sıvı ve elektrolit kayıplarıdır bu toksinler; aslında tıkanma olduğunda barsak segmentlerinde biriken, sekestrasyona uğramış, kusma veya aspirasyon yolu ile dışarı kaybedilmiş veya ö dem şeklinde dolaşımdan ayrılmış sıvı ve elektrolit kayıplarıdır asıl neden sıvı ve elektrolit kaybı dengesizliğidir asıl neden sıvı ve elektrolit kaybı dengesizliğidir Fizyopatoloji

12 İntestinal Obstrüksiyonlar 12 tıkanma proksimalinde sıvı-gaz birikimi  tıkanma proksimalinde sıvı-gaz birikimi  barsaklarda aşırı gerilme  barsaklarda aşırı gerilme  vasküler dolaşım bozukluğu (önce venöz ve lenfatik, sonra arteryel)  vasküler dolaşım bozukluğu (önce venöz ve lenfatik, sonra arteryel)  mukoza iskemisi  mukoza iskemisi  sıvı kaybı (barsak duvarında ödem+barsak lümenine sekestrasyon+kusma ve nazogastrik dekompresyona sekonder)  sıvı kaybı (barsak duvarında ödem+barsak lümenine sekestrasyon+kusma ve nazogastrik dekompresyona sekonder)  hipovolemi  hipovolemi  elektrolit (özellikle K) kaybı  elektrolit (özellikle K) kaybı  metabolik asidoz+hemokonsantrasyon+oligüri metabolik asidoz+hemokonsantrasyon+oligüri Fizyopatoloji

13 İntestinal Obstrüksiyonlar 13 barsaklarda aşırı gerilme  barsaklarda aşırı gerilme  diafragma yükselmesi  diafragma yükselmesi  solunum yüzeyelleşir  solunum yüzeyelleşir  İVK dönüşü güçleşir  İVK dönüşü güçleşir  metabolik asidoz metabolik asidoz beslenememe beslenememe metabolik asidoz metabolik asidoz barsak akımının durması barsak akımının durması bakteri+toksinler bakteri+toksinler Fizyopatoloji

14 İntestinal Obstrüksiyonlar 14 Yüksek seviyede; sıklıkla kusma var, distansiyon yok, tekrarlayıcı ancak klasik artan tarzda olmayan ağrı vardır Orta seviyede; orta derecede kusma ve distansiyon var, tekrarlayıcı ve artan tarzda kolik ağrı var, ağrı aralarında hasta tamamen rahattır Alt seviyede; kusma geç ve fekaloid tarzda, belirgin distansiyon var, ağrı değişken karakterde ancak klasik artan tarzda değildir

15 İntestinal Obstrüksiyonlar 15 Basit tıkanıklıkta klinik bulgular ve tanı iyi bir anamnez ve fizik muayene ile düz batın grafisi iyi bir anamnez ve fizik muayene ile düz batın grafisi kusma kusma ağrı ağrı obstipasyon obstipasyon distansiyon distansiyon laboratuvar laboratuvar hemokonsantrasyon, lökositoz, elektrolit kaybı hemokonsantrasyon, lökositoz, elektrolit kaybı görüntüleme görüntüleme düz grafilerde hava sıvı seviyeleri, US, BT düz grafilerde hava sıvı seviyeleri, US, BT

16 İntestinal Obstrüksiyonlar 16

17 İntestinal Obstrüksiyonlar 17 A 78-year-old woman presented with nausea, vomiting, crampy abdominal pain and distention. She had had a sigmoid carcinoma (T3, N1, M0; see colon cancer quicknotes) six years previously and a left hepatic resection for metastasis 18 months previously.colon cancer quicknotes

18 İntestinal Obstrüksiyonlar 18 The upright abdominal X-ray showed multiple air-fluid levels with a paucity of gas in the lower abdomen

19 İntestinal Obstrüksiyonlar 19

20 İntestinal Obstrüksiyonlar 20 Strangülasyonlu tıkanıklıkta klinik bulgular ve tanı damarlanması bozulmuş bir kapalı ans damarlanması bozulmuş bir kapalı ans morbidite ve mortalite riski fazla morbidite ve mortalite riski fazla erken dönemde şok erken dönemde şok ateş, kramp, kusma, karında hassasiyet ve rijidite ateş, kramp, kusma, karında hassasiyet ve rijidite laboratuvar laboratuvar lökositoz, hemokonsantrasyon, plazma malondialdehit artışı lökositoz, hemokonsantrasyon, plazma malondialdehit artışı görüntüleme görüntüleme serbest sıvı, batında serbest hava, US serbest sıvı, batında serbest hava, US

21 İntestinal Obstrüksiyonlar 21 Tedavi konservatif tedavi konservatif tedavi kısmi tıkanıklık kısmi tıkanıklık postoperatif tıkanıklık postoperatif tıkanıklık tıkanıklık nedeniyle geçirilmiş ameliyatlar tıkanıklık nedeniyle geçirilmiş ameliyatlar radyoterapi radyoterapi enflamatuvar barsak hastalığı enflamatuvar barsak hastalığı karın içi karsinomatozis karın içi karsinomatozis NG ile dekompresyon %90 faydalı NG ile dekompresyon %90 faydalı cerrahi cerrahi uzun süren tıkanıklık uzun süren tıkanıklık tam tıkanıklık tam tıkanıklık strangülasyonun kesin ekarte edilemediği durumlar strangülasyonun kesin ekarte edilemediği durumlar

22 İntestinal Obstrüksiyonlar 22

23 İntestinal Obstrüksiyonlar 23

24 İntestinal Obstrüksiyonlar 24 Dekompresyonun Faydaları eksplorasyonda obstrüksiyon yeri kolay bulunur eksplorasyonda obstrüksiyon yeri kolay bulunur distandü barsakların yırtılmaları önlenir distandü barsakların yırtılmaları önlenir aşırı gerilmiş barsakların kan dolaşımı da düzelir aşırı gerilmiş barsakların kan dolaşımı da düzelir tıkanmış segmentlerdeki toksik içerik dışarı alınır tıkanmış segmentlerdeki toksik içerik dışarı alınır ameliyat sonunda barsakların karına yerleştirilmeleri kolay olur ameliyat sonunda barsakların karına yerleştirilmeleri kolay olur aşırı gerilmeden dolayı motilitelerini kaybeden barsakların peristaltik aktivitelerini kazanmalarında yardımcı olur aşırı gerilmeden dolayı motilitelerini kaybeden barsakların peristaltik aktivitelerini kazanmalarında yardımcı olur

25 İntestinal Obstrüksiyonlar 25 Preoperatif hazırlık 24-48 saatlik gecikmeler güvenli 24-48 saatlik gecikmeler güvenli nazogastrik dekompresyon nazogastrik dekompresyon sıvı-elektrolit takviyesi sıvı-elektrolit takviyesi eşlik eden hastalıkların takibi eşlik eden hastalıkların takibi klinik belirtilerin monitorizasyonu klinik belirtilerin monitorizasyonu gerekirse kan, plazma ve antibiyotik gerekirse kan, plazma ve antibiyotik

26 İntestinal Obstrüksiyonlar 26 Van Gogh Village Street in Auvers 1890 (230 Kb); Oil on canvas, 73 x 92 cm (28 3/4 x 36 1/4 in); Ateneumin Taidemuseo, Helsinki

27 MEKANİK BARSAK TIKANIKLIKLARI Kalın barsaklar

28 İntestinal Obstrüksiyonlar 28 erişkinlerde; %15’i kolonda erişkinlerde; %15’i kolonda en sık sigmoidde en sık sigmoidde tam tıkanıklıklar tam tıkanıklıklar sıklıkla kanser nedeniyle(%65) sıklıkla kanser nedeniyle(%65) volvulus (%5) eğer maligniteye bağlı ise tam tıkanıklık volvulus (%5) eğer maligniteye bağlı ise tam tıkanıklık kısmi tıkanıklıklar kısmi tıkanıklıklar divertiküler hastalık (%20) divertiküler hastalık (%20) enflamatuvar barsak hastalıkları enflamatuvar barsak hastalıkları benign tümörler benign tümörler taşlaşmış gaita taşlaşmış gaita A. Valv sağlam ve tıkanıklıkla arasında kapalı ans oluşturmuş. İleumdan kolona geçen gaz ve sıvı nedeniyle kapalı anstaki gerilim artmaktadır. B. Valv görevini yapamıyor. İçerik ileuma geri kaçıyor. Kolondaki distansiyonun bir kısmı ileuma geçerek gerilimi azaltıyor.

29 İntestinal Obstrüksiyonlar 29 Belirti ve Bulgular basit mekanik tıkanıklıklar sinsi basit mekanik tıkanıklıklar sinsi hipogastriumda derin, visseral, kramp tarzında ağrılar hipogastriumda derin, visseral, kramp tarzında ağrılar ciddi, süreklilik gösteren karın ağrısı; barsak iskemisi veya peritonit ciddi, süreklilik gösteren karın ağrısı; barsak iskemisi veya peritonit tam tıkanıklıklarda konstipasyon veya obstipasyon tam tıkanıklıklarda konstipasyon veya obstipasyon fekaloid kusma ileri döneme ait bulgu fekaloid kusma ileri döneme ait bulgu

30 İntestinal Obstrüksiyonlar 30 Fizik muayene karın distansiyonu karın distansiyonu metalik tınlamalar metalik tınlamalar strangüle bir kapalı ans strangüle bir kapalı ans lokalize hassasiyet ve palpe edilen kitle lokalize hassasiyet ve palpe edilen kitle barsak duvarında gangreni veya rüptürü barsak duvarında gangreni veya rüptürü lokalize veya yaygın peritonit lokalize veya yaygın peritonit rektumdan taze kanama rektumdan taze kanama invajinasyon veya rektum veya kolonun maligniteleri invajinasyon veya rektum veya kolonun maligniteleri

31 İntestinal Obstrüksiyonlar 31 Ogilvie Sendromu (psödoobstrüksiyon) distalde mekanik bir tıkanıklık olmaksızın çekum ve sağ kolonun akut belirgin bir distansiyonu distalde mekanik bir tıkanıklık olmaksızın çekum ve sağ kolonun akut belirgin bir distansiyonu özellikle altıncı dekatta ve erkeklerde özellikle altıncı dekatta ve erkeklerde etyoloji karanlık etyoloji karanlık karın içi ameliyatları karın içi ameliyatları retroperitoneal, ortopedik, jinekolojik, ürolojik girişimler retroperitoneal, ortopedik, jinekolojik, ürolojik girişimler kafa travması ve cerrahisi kafa travması ve cerrahisi yanık, sepsis, enfeksiyon, hipoksi, malignite yanık, sepsis, enfeksiyon, hipoksi, malignite hematolojik, kardiyopulmoner hastalıklar, böbrek yetmezliği hematolojik, kardiyopulmoner hastalıklar, böbrek yetmezliği endokrin ve metabolik sorunlar endokrin ve metabolik sorunlar kollagen doku hastalıkları (skleroderma, dermatomiyozitis, SLE) kollagen doku hastalıkları (skleroderma, dermatomiyozitis, SLE) nöral ve miyopatik sorunlar (ailesel miyopati) nöral ve miyopatik sorunlar (ailesel miyopati) psikiyatrik hastalıklar psikiyatrik hastalıklar uygunsuz ilaç kullanımı (opiatlar, nöroleptikler, antidepresanlar, dopaminerjikler, tokolitikler, kalsiyum kanal blokerleri) uygunsuz ilaç kullanımı (opiatlar, nöroleptikler, antidepresanlar, dopaminerjikler, tokolitikler, kalsiyum kanal blokerleri) zehirlenmeler ve kurşun zehirlenmeleri zehirlenmeler ve kurşun zehirlenmeleri

32 İntestinal Obstrüksiyonlar 32 splenik fleksuranın distalinde parasempatik aktivitede azalma ya da kaybolma + sempatik aktivitede artma ile ortaya çıkan fonksiyonel bir tıkanma splenik fleksuranın distalinde parasempatik aktivitede azalma ya da kaybolma + sempatik aktivitede artma ile ortaya çıkan fonksiyonel bir tıkanma başlangıçta ağrı ve hassasiyet olmaksızın karında distansiyon başlangıçta ağrı ve hassasiyet olmaksızın karında distansiyon ileri dönemlerdeki belirtiler gerçek tıkanmayı taklit eder ileri dönemlerdeki belirtiler gerçek tıkanmayı taklit eder düz karın grafileri düz karın grafileri ince barsaklarda distansiyon hiç yokken ya da çok azken, haustraları izlenen çekumda ve sağ kolonda belirgin distansiyon var ince barsaklarda distansiyon hiç yokken ya da çok azken, haustraları izlenen çekumda ve sağ kolonda belirgin distansiyon var çekum çapını ölçmede ve perforasyon riskini takip etmede çekum çapını ölçmede ve perforasyon riskini takip etmede suda çözünen kontrastlarla yapılan grafiler ve kolonoskopi distalde mekanik tıkanıklık olmadığını gösterir suda çözünen kontrastlarla yapılan grafiler ve kolonoskopi distalde mekanik tıkanıklık olmadığını gösterir kolonoskopi çekumda iskemi ve nekroz varlığını ortaya koyabilir kolonoskopi çekumda iskemi ve nekroz varlığını ortaya koyabilir Ogilvie Sendromu (psödoobstrüksiyon)

33 İntestinal Obstrüksiyonlar 33 NG dekompresyon ve lavmanlı konservatif tedavi %86 hastada 3 gün içerisinde sonuç NG dekompresyon ve lavmanlı konservatif tedavi %86 hastada 3 gün içerisinde sonuç neostigmin de etkili neostigmin de etkili çekum çok dilate ve perforasyon riski varsa acil girişim çekum çok dilate ve perforasyon riski varsa acil girişim kolonoskopide ilk girişimde %90 başarı, >% 25’den nüks kolonoskopide ilk girişimde %90 başarı, >% 25’den nüks floroskopi eşliğinde proksimal kolona rektumdan konulan tüp ile dekompresyon floroskopi eşliğinde proksimal kolona rektumdan konulan tüp ile dekompresyon cerrahi cerrahi konservatif yöntemlerle sonuç alınamayan veya perforasyon riskinin oluştuğu durumlar konservatif yöntemlerle sonuç alınamayan veya perforasyon riskinin oluştuğu durumlar çekostomi çekostomi gangren, nekroz veya perforasyon bulunmazsa gangren, nekroz veya perforasyon bulunmazsa dekompresyonu sağlamada ve nüksleri önlemede dekompresyonu sağlamada ve nüksleri önlemede cerrahi, perkütan veya laparoskopik cerrahi, perkütan veya laparoskopik ileostomi ve transvers kolostomi dekompresyonu sağlamada yeterince başarılı değil ileostomi ve transvers kolostomi dekompresyonu sağlamada yeterince başarılı değil rezeksiyon (anastomozlu veya anastomozsuz) rezeksiyon (anastomozlu veya anastomozsuz) iskemi, nekroz veya perforasyon iskemi, nekroz veya perforasyon Ogilvie Sendromu (psödoobstrüksiyon)

34 İntestinal Obstrüksiyonlar 34 Tedavi tıkalı segmentin perforasyonunu engellemek için dekompresyon tıkalı segmentin perforasyonunu engellemek için dekompresyon tıkayıcı lezyonun ortadan kaldırılması tıkayıcı lezyonun ortadan kaldırılması cerrahi mümkün değilse; kolonoskopik dilatasyon, stent uygulaması, lazer fotokoagülasyon cerrahi mümkün değilse; kolonoskopik dilatasyon, stent uygulaması, lazer fotokoagülasyon Sağ kolonun tıkayıcı lezyonlarında Sağ kolonun tıkayıcı lezyonlarında hastanın durumu iyi ise hastanın durumu iyi ise rezeksiyon ve aynı seansta ileotransversostomi rezeksiyon ve aynı seansta ileotransversostomi hastanın durumu uygun değilse veya perforasyon söz konusu ise hastanın durumu uygun değilse veya perforasyon söz konusu ise rezeksiyon ve aynı seansta diversiyon rezeksiyon ve aynı seansta diversiyon ikinci seansta normal pasaj ikinci seansta normal pasaj lezyonu rezeke etmek mümkün değilse lezyonu rezeke etmek mümkün değilse by-pass by-pass Sol kolonun tıkayıcı lezyonlarında Sol kolonun tıkayıcı lezyonlarında rezeksiyon (en sık) rezeksiyon (en sık) iki aşamalı (rezeksiyon+diversiyon; daha sonra anastomoz) veya peroperatuvar wash-out ile tek aşamalı ameliyat (rezeksiyon+anastomoz) iki aşamalı (rezeksiyon+diversiyon; daha sonra anastomoz) veya peroperatuvar wash-out ile tek aşamalı ameliyat (rezeksiyon+anastomoz) bypass veya total kolektomi+ileorektal anastomoz bypass veya total kolektomi+ileorektal anastomoz Çekostomi Çekostomi kesin ameliyatı yapmak için risk varsa kesin ameliyatı yapmak için risk varsa dekompresyon ve cerrahi bir diversiyonsuz aynı görevi dekompresyon ve cerrahi bir diversiyonsuz aynı görevi Transvers kolostomi Transvers kolostomi tam bir fekal diversiyon sağlar tam bir fekal diversiyon sağlar üç aşamalı ameliyata gerek duyulması en önemli dezavantajı üç aşamalı ameliyata gerek duyulması en önemli dezavantajı 1.kolostomi; 2.tıkayıcı lezyonun rezeksiyonu; 3. kolostominin kapatılması 1.kolostomi; 2.tıkayıcı lezyonun rezeksiyonu; 3. kolostominin kapatılması

35 Sigmoid Volvulus

36 İntestinal Obstrüksiyonlar 36 barsak segmentinin kendi mezenteri etrafında dönerek lümende tam-kısmi tıkanık barsak segmentinin kendi mezenteri etrafında dönerek lümende tam-kısmi tıkanık predispozan faktör predispozan faktör uzun sigmoid veya rektosigmoid uzun sigmoid veya rektosigmoid >70 yaş >70 yaş yatalak veya mental retarde yatalak veya mental retarde gebelik gebelik yapışıklıklar yapışıklıklar daha önce yapılan cerrahi ile kolonun mobilizasyonu daha önce yapılan cerrahi ile kolonun mobilizasyonu malrotasyon malrotasyon distal kolon lezyonları distal kolon lezyonları güney Amerika’da en sık sebep Chagas hastalığı güney Amerika’da en sık sebep Chagas hastalığı

37 İntestinal Obstrüksiyonlar 37 şikayetler şikayetler ani başlayan kramp tarzında karın ağrısı, karında distansiyon ve obstipasyon ani başlayan kramp tarzında karın ağrısı, karında distansiyon ve obstipasyon bulantı ve kusma daha geç bulantı ve kusma daha geç Fizik muayene Fizik muayene sol kadranda distansiyon, timpanizm, normal veya artmış barsak sesleri, minimal hassasiyet ve rektum tuşede boş sol kadranda distansiyon, timpanizm, normal veya artmış barsak sesleri, minimal hassasiyet ve rektum tuşede boş perforasyon ve peritonit; defans musküler perforasyon ve peritonit; defans musküler görüntüleme görüntüleme düz grafiler tanı koydurucu düz grafiler tanı koydurucu ileri derecede dilate, içi gaz ve sıvı ile dolu ileri derecede dilate, içi gaz ve sıvı ile dolu haustrasyonlar kaybolur haustrasyonlar kaybolur kuş gagası belirtisi, ters U şeklinde barsak ansı, büyük at nalı, omega ans kuş gagası belirtisi, ters U şeklinde barsak ansı, büyük at nalı, omega ans baryumlu lavman grafisi baryumlu lavman grafisi fleksibl endoskopi fleksibl endoskopi laparatomi laparatomi Tanı

38 İntestinal Obstrüksiyonlar 38 cerrahi dışı tedavi cerrahi dışı tedavi barsakta gangren olmadığından emin olmak gerekir barsakta gangren olmadığından emin olmak gerekir rijit proktosigmoidoskopi, fleksibl sigmoidoskopi ve kolonoskopi, baryum veya serum fizyolojikli lavman rijit proktosigmoidoskopi, fleksibl sigmoidoskopi ve kolonoskopi, baryum veya serum fizyolojikli lavman %50-90 oranında nüks %50-90 oranında nüks daha sonrası için elektif cerrahi daha sonrası için elektif cerrahi Tedavi

39 İntestinal Obstrüksiyonlar 39 Tedavi cerrahi tedavi cerrahi tedavi başarısız nonoperatif detorsiyon başarısız nonoperatif detorsiyon barsakta iskemi barsakta iskemi gangren veya perforasyon gangren veya perforasyon rezeksiyon + primer anastomoz (en sık) rezeksiyon + primer anastomoz (en sık) Hartmann kolostomi Hartmann kolostomi eksteriorizasyon + rezeksiyon eksteriorizasyon + rezeksiyon sadece detorsiyon sadece detorsiyon detorsiyon + kolopeksi detorsiyon + kolopeksi sigmoid mezokolon plikasyonu sigmoid mezokolon plikasyonu uzun ansın ekstraperitonealizasyonu uzun ansın ekstraperitonealizasyonu omega uçlar arasında anastomoz omega uçlar arasında anastomoz foley ile sigmoidostomi foley ile sigmoidostomi

40 İntestinal Obstrüksiyonlar 40 Because the patient had localized lower abdominal tenderness she underwent immediate laparotomy. A closed loop obstruction with compromised bowel was found distal to dilated small bowel. There was no evidence of recurrent carcinoma.

41 İntestinal Obstrüksiyonlar 41 An adhesive band between loops of bowel had created an internal hernia which entrapped the compromised loop

42 İntestinal Obstrüksiyonlar 42 The resected specimen is shown with the adhesive band intact.

43 İntestinal Obstrüksiyonlar 43 The adhesive band was less than a millimeter in diameter

44 POSTOPERATİF İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON

45 İntestinal Obstrüksiyonlar 45 majör abdominal ameliyatlardan sonra 12- 36 saat sürebilen bir gaz çıkaramama ve distansiyon majör abdominal ameliyatlardan sonra 12- 36 saat sürebilen bir gaz çıkaramama ve distansiyon 48 saatten uzun sürmüşse barsak pasajını mekanik olarak engelleyen bir neden 48 saatten uzun sürmüşse barsak pasajını mekanik olarak engelleyen bir neden erken gelişen intestinal adezyon erken gelişen intestinal adezyon brid brid internal herniasyon vb internal herniasyon vb gelişen klinik tabloya göre reeksplorasyon gerekebilir gelişen klinik tabloya göre reeksplorasyon gerekebilir

46 PARALİTİK (ADİNAMİK) İLEUS

47 İntestinal Obstrüksiyonlar 47 en çok görülen barsak obstrüksiyonu nedeni en çok görülen barsak obstrüksiyonu nedeni tüm ameliyatlardan sonra 2-3 gün fizyolojik tüm ameliyatlardan sonra 2-3 gün fizyolojik en sık nedeni peritonit en sık nedeni peritonit sempatoadrenal hiperaktivite sempatoadrenal hiperaktivite parasempatik sistemin inhibisyonu parasempatik sistemin inhibisyonu barsak peristaltizminde azalma veya durma barsak peristaltizminde azalma veya durma sfinkterlerde spazm sfinkterlerde spazm perfore peptik ülserlerinden peritona geçen hidroklorik asit perfore peptik ülserlerinden peritona geçen hidroklorik asit perfore kolondan açığa çıkan kolon içeriği perfore kolondan açığa çıkan kolon içeriği pankreastan dışarı çıkan pankreas enzimleri pankreastan dışarı çıkan pankreas enzimleri kan ve idrar orta derecede iritan kan ve idrar orta derecede iritan

48 İntestinal Obstrüksiyonlar 48 Klinik Belirtiler postoperatif karında distansiyon postoperatif karında distansiyon gaz ve gaita çıkaramama gaz ve gaita çıkaramama bulantı bulantı barsak sesleri duyulmuyor veya azalmış barsak sesleri duyulmuyor veya azalmış perküsyonla timpanizm perküsyonla timpanizm karın grafilerinde yaygın gaz birikimi, hava-sıvı seviyeleri karın grafilerinde yaygın gaz birikimi, hava-sıvı seviyeleri karın içinde yapılmış ameliyatlara sekonder olarak karın içinde yapılmış ameliyatlara sekonder olarak anastomoz sızdırması, lokal enfeksiyon, apse gelişimi veya genel peritonit düşünülmelidir. anastomoz sızdırması, lokal enfeksiyon, apse gelişimi veya genel peritonit düşünülmelidir. karın ağrısı sürekli ve künt karın ağrısı sürekli ve künt defans ve “rebound” defans ve “rebound”

49 İntestinal Obstrüksiyonlar 49 Tedavi etkene yönelik etkene yönelik potasyum eksikliği yerine konur potasyum eksikliği yerine konur sepsis nedenleri kontrol altına alınmaya çalışılır sepsis nedenleri kontrol altına alınmaya çalışılır Neostigmin faydasız Neostigmin faydasız anemi ve derin hipoproteinemi için kan ve plazma anemi ve derin hipoproteinemi için kan ve plazma nadir olarak konservatif tedavi ile düzelmeyebilir nadir olarak konservatif tedavi ile düzelmeyebilir

50 İntestinal Obstrüksiyonlar 50 Van Gogh Montmartre


"İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR Doç. Dr. Tamer Akça. İntestinal Obstrüksiyonlar 2 sık görülen tıbbi bir durum sık görülen tıbbi bir durum akut karın ağrısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları