Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MASAL YÖNTEMİYLE ÖĞRENME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MASAL YÖNTEMİYLE ÖĞRENME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK"— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MASAL YÖNTEMİYLE ÖĞRENME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK

2 Christian Louboutin; ‘bu ayakkabıyı al ve şehrin Sindirella’sı ol duygusu’

3

4

5 Büyüsellik / Fare

6

7 Masal: Olağanüstü ile gerçeği birleştiren sanat

8 Masal Nedir? Köklü geleneğe bağlı, kolektif karakter taşıyan, ‘hayali-gerçek’, ‘mücerret-müşahhas’, ‘maddi-manevi’ konu, macera, vak’a, problem, motif ve unsurla, nesir diliyle, vakit geçirmek, insanları eğlendirirken terbiye etmek düşüncesinden hareketle, hususi bir üslupla anlatılır ve yazılır.”

9 Masal’ın Önemi *“Masal; bir silah mıdır?” Paul Dumont
*“Bir insana anadilini; anlatımı ikilemeler, benzetmeler, uyaklar, deyimler, atasözleri vb. gibi konuşma dilinin bütün incelikleriyle zenginleştirilmiş masallardan daha iyi, sözlü veya yazılı hangi edebiyat ürünü öğretebilir ki? *“Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizer” der Cemal Süreyya.

10 Masal’ın Önemi Bir rivayete göre Einstein'ın yaşadığı bir dönemde, Alman bir kadın çocuğunun elinden tutup onun yanına gider. Kadın, Einstein'a "Siz akıllı bir insansınız, ben de çocuğum akıllı olsun istiyorum, bu konuda bana nasıl bir öneride bulunursunuz?" diye sorar. Einstein de "Çocuğuna her gün bir masal anlat" diye cevap vermiş.

11 Masal’ın Niteliği 1. Eğitici olmalı,
2. Çocuğun bilişsel ve duyuşsal düzeyine uygun olmalı, 3. Değişik yaş gruplarındaki çocukları ilgi duydukları konulara yönlendirmeli, 4. Çocuğu araştırmaya ve incelemeye yöneltmeli, eskimo 5. Çocukta duygu ve algıların gelişmesine zemin hazırlamalı, 6. Yaşama sevincini ve iyimserliği işlemeli ama günün gerçeklerini de yansıtmalı, 7. Çocuğu içinde doğup büyüdüğü toplumun kültür ve bilgi birikiminden haberdar etmeli, 8. Yetişkinlerin zihinsel ve duygusal deneyimlerinden yararlandırmalıdır.

12 Böyle Masal Olur Mu? “Yoksul adam maddi yönden iyice kötüye gittiğini düşünerek intihar etmeye karar verir. İntihar etmek için hazırladığı ip ile bir eve girer ve intihar edecekken evin tavanı çöker ve altınlar yere dökülür. Yoksul adam intihar etmekten vazgeçer ve altınları alarak gider. Evin sahibi cimri adam ise altınlarının gittiğini görünce yoksul adamın bıraktığı ip ile intihar eder."

13 Masal’ın Amacı 1. Bilgilendirme, 2. Zevk verme,
3. Çocuğa yaşamı tanıtma, 4. Kendine güven duygusunu geliştirme, 5. Başarma isteği uyandırma, 6. İnsana ve çevreye karsı duyarlı olma bilincini kazandırma, 7. Çocuğu sosyalleştirme, 8. Öğrenmeye karsı olumlu tutum geliştirme 9. Farklı alanlara ve kavramlara karsı ilgi uyandırma, 10. Güzellik ve estetik gibi duyuşsal ihtiyaçları karşılama, 11. Çocukta dil gelişimini sağlama, 12. Çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlama, 13. Hayal gücünü, yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirme, 14. Kişilik gelişimine olumlu katkılarda bulunma,

14 İNSANI HAYVAN’DAN AYIRAN ÖZELLİK NEDİR?
Masal Anlatıcılığı İNSANI HAYVAN’DAN AYIRAN ÖZELLİK NEDİR?

15 Anlatıcılık “Antik çağ insanlarının birbirlerini eğlendirmek, hoş vakit geçirmek, gençlere hayat tecrübelerini, dinî ve kültürel mirası aktarmak amacıyla hikâye anlatma sanatının oluştuğunu böylelikle, edebiyatın ortaya çıktığını söylemek mümkündür”

16 *Jicarillo Apacheleri arasında, sapkın bir davranışı azarlayarak uyarmak içini hareketi yapana, incitecek bir şekilde, “sana masal anlatacak büyüklerin yok muydu” demek yeterliydi. *Ahlak dersi bir hikayeye, bir masala karıştırılırsa, o nispette daha iyi anlaşılır ve daha zevkli dinlenir ve böylece öğrenciye somut ve cazip bir şekilde sunulmuş olur. Fabl yazarının dediği gibi; kuru bir ahlak dersi kişinin, canını sıkar oysa, masalın güzelliği ahlak dersinin, kuruluğunu yok eder.”

17 *Masalların önemli bir işlevi, özellikle okuma-yazması olmayan toplumlarda, eğitim konusunda oynadığı roldür. Doğu afrikada chagalar’da küçük çocukları disipline etmek için, bizim gulyabani öykülerimiz gibi, canavar masalları kullanılır ve onları iyi huylu çocuklar yapmak için ninniler söylenir. Daha sonra çalışkanlık, evlat sevgisi gibi genel tutum ve ilkeleri fikirlerine sokmak; tembelliği, isyankarlığı ve züppeliği aşağılamak için, ahlaki notalar içeren fabllar ve masallar sunulur.

18 Ezop, zekası ve esprileriyle herkesin hayranlığını kazanır, söylemek istediği şeyleri masal şekliyle söyler, karşısındakini güldürüp aynı zamanda düşündürürmüş. Bu yeteneğinin köle olan Ezop’un yeni sahibini çok etkilediği, kısa bir süre sonra ona özgürlüğünü armağan ettiği söylenir.

19 Yalanı anlamanın yolu burundan geçiyor
Yalanı anlamanın yolu burundan geçiyor. İspanyol bilim ekibinin icat ettiği 'Pinokyo efekti' yöntemine göre yalan söyleyen kişinin burnu ısınıyor Yalan söylediğinde burnu uzayan masal kahramanı ‘Pinokyo’ya bilimsel destek... İspanyol bilim insanları yalan söyleyen kişiyi anlamanın yolunun burundan geçtiğini ortaya koydu. Granada Üniversitesi’nden bilim ekibinin ‘Pinokyo efekti’ ismini verdiği yönteme göre yalan söyleyen kişinin burnu ısınıyor. Denekleri termal kameralarla inceleyen araştırmacılar deneklerin yalan söylediklerinde yaşadıkları anksiyete nedeniyle burunlarının ısındığı dikkat çekti.

20 Masallar; gerçek hayatla buluşmalı

21 Masal ve Gerçeklik

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Öğrenci Merkezli Anlatım

32

33

34

35

36

37

38 Bakış Açısı Geliştirme

39

40

41

42 Dil Becerisi

43

44 Araç- Amaç- Kazanım

45 Masallar çocuklara uyumaları, yetişkinlere de uyanmaları için anlatılır. (Jorge Bucay)

46 La fontaine “bir masal iki parçanın bir araya gelmesiyle yapılır; bu parçalardan biri masalın bedeni, öteki canıdır denilebilir. Beden; masalın kendisi, can; ondan çıkan derstir.

47

48

49

50 Teknoloji ve Masal

51

52

53 Modern Zamanlar ve Masal

54

55

56

57

58

59 Batı- Anadolu

60 gününü

61

62

63

64

65

66 Farkındalık

67

68

69

70 Çocuklarınıza anlatabileceğiniz masallarınız olsun.

71 Hisse’den Kıssa

72

73

74 sesteş kelime ; ingilizce; deyimler, atasözleri,. yağmurun oluşumu
*sesteş kelime ; ingilizce; deyimler, atasözleri, *yağmurun oluşumu * soyut bir konu somut olarak anlatılabiliyor; sevgi ağacı *anlatım becerisi; kelime hazinesi, istidat *kıssadan hisse meddah * ayet kıssa- ders; kendileri bulsa; tefekkür, tezekkür teakkal eğitim metodu *batı fantastik *kazanım *seyirlik tad *dağarcık *masal sonu etkinlik *masal tahlili; başlığı, kazanımı

75 İLETİŞİM DURSUNALİ EMECEN UĞUR KAÇAR Lord. Prof. Drama
Lordinaryüs Proff Drama ugurkcr Uğur Kaçar


"OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MASAL YÖNTEMİYLE ÖĞRENME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRMAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları