Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Futbol Gelişim Direktörlüğü Eğitim Müdürlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Futbol Gelişim Direktörlüğü Eğitim Müdürlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler."— Sunum transkripti:

1 Futbol Gelişim Direktörlüğü Eğitim Müdürlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler

2 Eğitim Hedefleri  Fair Play Etik Değerlerin ne olduğunu  Fair Play ve Etik Değerlerin ne olduğunu,  F  Futbolda fair play ve etik değerlerin neden önemli olduğunu,  Fair play ruhu ve etik değerleri, futbolun gelişim süreçleri içinde nasıl benimseyebileceğimizi,  Olumsuz örneklere karşı neler yapılabileceğini,  B  Bütün bu bilgileri, futbolda kazandığımız deneyimlerimizle nasıl birleştirebileceğimizi daha iyi anlayabileceğiz. Bu eğitimin sonunda:

3 ETİK NEDİR?  Etik  Etik kelimesi, temelde “ahlak, ahlakla ilgili” anlamına gelen bir ahlak felsefesini ifade etmek için kullanılmaktadır.   Bu kelimenin günümüzdeki karşılığı ise, insan tutum ve davranışlarının, iyi ya da kötü veya doğru ya da yanlış temelinde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu değerlendirmeyi   Kim yapacak? ve bu değerlendirme   Neye göre yapılacak?

4 ETİK NEDİR?  Bu değerlendirme, içinde yaşadığımız toplum tarafından yapılmaktadır;  Bunlar, toplumda benimsenmiş, yerleşmiş değerlerin bütünüdür ve  İyi - kötü ayrımı da, işte bu değerlere göre yapılmaktadır.

5 ETİK NEDİR?  Bütün bunlar, doğru davranışı, yanlış davranıştan ayırabilmek amacıyla, ahlak kavramının doğası içinde nesilden nesile aktarılarak, anlatılmış ve anlaşılmaya çalışılmıştır.  Halkın toplum yaşamı içinde kendi kendine oluşturduğu, hiçbir yazılı metine dayanmayan bu değerlere, “etik ilkeler” diyoruz.

6 ETİK NEDİR? Bu ilkeler,  insanların toplum halinde birlikte yaşayabilmesi için,  yine insanlar tarafından zaman içinde geliştirilmiş ve benimsenmiş değerlerin bütünüdür.

7 ETİK NEDİR? Buna göre Etik,  İnsanların kendi aralarında yapılmış,  Onların karşılıklı olarak, birbirlerine ve dış dünyaya karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirten,  Çoğu kez yazılmamış temel ilkelere verdiğimiz ad olmaktadır.

8 ETİK ve AHLAK Tam da burada birbirlerine karıştırılan ahlak ve etik kelimelerini de yeri gelmişken netleştirelim: Ahlak, toplumsal ve yerel değerlere dayanırken, Etik ise evrensel insani değerlere dayanmaktadır. Ancak günlük dilde bu iki kavramın hemen hemen aynı anlamda kullanıldığını ve değerlendirildiğini görüyoruz.

9 ETİK ve AHLAK  Bizim burada esas dikkat etmemiz gereken husus;  Bütün bunların (ahlak ve etiğin) bir takım toplumsal ve evrensel insani değerlere dayanıyor olmasıdır.

10 DEĞERLERİMİZ  Bu değerleri futbola aktarabilmek ve futbolun içindeki tüm süreçlerde yaşatmak, yaşatabilmek… İşte burada bizim için önemli olan esas konu budur...

11 DEĞERLERİMİZ ve FUTBOL  Bu değerleri futbola aktararak, futbolun gelişim süreçleri içinde,  futbolun tüm tarafları ve paydaşlarının yararlanacağı bir futbol ortamı ve futbol anlayışı oluşturmak için,  gerekli etik değerleri benimsetmek ve bu değerleri yaşatabilmek.  Şimdi, futbol için her şeyin üstünde tutmamız gereken bu değerleri hep birlikte anlamaya çalışalım:

12 ETİK ve FUTBOL Buraya kadar konuştuklarımızı Futbol’a aktarırsak, Futboldaki Etik Değerler için,  Futbolun içinde yer alan, aynı amaca yönelmiş ve aynı hizmeti veren insanların kendi aralarında yapılmış, ve  Onların karşılıklı olarak, futbolun içindeki tüm süreçlerde birbirlerine, çevrelerine ve dış dünyaya karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirten, temel ilkelerdir. diyebiliriz.

13 Etik Değerler ve Futbol Futbol için etik değerler: Futbolunun gelişmesinde önemli rol oynayan futbolun tüm paydaşlarının, taraflarının (antrenör, futbolcu, yönetici, hakem, vb.) görev ve sorumluluklarını  Dürüstlük,  Adil Olma ve Adalet Duygusu  Açıklık,  Tarafsızlık ve  Saygı gibi evrensel değerler doğrultusunda yerine getirmeleri, çalışmalarını bu ilkelere bağlamalarını kapsamaktadır.

14 SPOR ETİĞİ NEDİR? Konuya daha geniş anlamda SPOR açısından bakarsak:  Bireylere SPOR alanında kabul görmüş evrensel etik ilkelerin benimsetilerek,  Bu ilkelerin sportif ortamlarda davranış boyutunda sergilenmesini sağlamaktır.

15  ŞİDDET / sporda şiddet  ADALETSİZLİK  IRKÇILIK  CİNSİYET AYRIMI  ZARAR VERME  HAKARET Etik Değerler ve Futbol Spor için benimsenen evrensel etik ilkeler bütün bunları temsil ederken, hepimizin bildiği gibi futbolda maalesef şunlara da tanık oluyoruz:

16 Bunların yanında, Futbol müsabakalarında, hatta öncesi ve sonrasında da,  Rakibe zarar veren hareketlere,  Hakemi kandırmaya çalışan hareketlere,  Seyirciyi kışkırtıcı hareketlere,  Rakibi küçümseyen demeç ve söylemlere de tanık oluyoruz. Bunların çok sayıda örneği vardır ve her gün yenileri eklenmektedir. Etik Değerler ve Futbol

17  Fair play ve etik değerleri, ilgili tüm taraflara benimseterek ve yaşatarak…  Öyleyse, genel olarak spor ve özel olarak da futboldaki etik değerler ne üzerine inşa edilecek? Etik Değerler ve Futbol Bütün bu etik dışı davranışları, futboldan nasıl uzak tutabiliriz?

18  Bunların başında Fair Play gelmektedir… Nedir Fair Play ve dilimize nasıl girmiştir?  Temelde, Dürüst oyun, Dürüst Davranış anlamını taşır.  Bir Anglosaxon terimidir ve kullanımı çok eskilere gitmektedir. Fair Play

19 Fair Play terimi ilk olarak:  15. Yüzyılda şövalyelerin yarışmalarında “fırsat eşitliğini korumak” ve “centilmenlik dışı davranışları” ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. “Fair Play” ve Futbol

20  Spor Diline ise, 18. Yüzyılda İngiltere’de girmiştir.  Fair Play, İngiliz Kolejlerinde öncelikle “iyi oyun” anlamında kullanılmış ve  Bu haliyle uluslararası bir terime dönüşmüştür. “Fair Play” ve Futbol

21  Daha sonra bu terim, “iyi oyunu ortaya koyacak ruh hali ve sporcuya yakışan davranış biçimi” şeklinde değerlendirilmiştir. “Fair Play” ve Futbol

22  Fair Play, daha sonra da “iyi oyunu ortaya koyabilmek için, oyuna katılan tüm tarafların mutlak olarak yerine getirmek zorunda oldukları davranış biçimleri” olarak değerlendirilmiştir. “Fair Play” ve Futbol

23 Fair Play terimi ülkemizde genelde:  “Sportmenlik” veya “Sportmence” şeklinde kullanılıyordu.  Sportif Erdem ve Adil Spor ifadeleri de kullanılmıştır.  Ancak, son yıllarda yabancı bir terim olmasına rağmen dilimize de “fair play” olarak yerleşti ve  Bu şekliyle kullanılır oldu. “Fair Play” ve Futbol

24  “Fair play, bir takımın veya sporcunun, galibiyeti veya performansının düşmesini göz ardı ederek yaptığı jesttir”.  Fair play, buna göre, sporcuların oyun içerisinde sadece oyunun gözlenebilir kurallarına değil, ruhuna da saygılı olmalarını ifade etmektedir. “Fair Play” ve Futbol Uluslararası Fair Play komitesine göre,

25  Fair play, etik davranışın da ötesinde,  Kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak, yaşamda ve sporda üstün insan ruhunu ortaya koymak, koyabilmektir…  Çünkü futbol da sonuçta, bir insan etkinliği ve insanlar tarafından oynanan bir oyundur…  Bu yüzden, buradaki insan unsurunu asla göz ardı etmemeliyiz. “Fair Play” ve Futbol Bunu biraz daha açarsak:

26 Bu belgede Fair Play için;  “Kendisine ve dolayısıyla diğerlerine (rakibine, takım arkadaşlarına, hakemlere, izleyicilere ve kamuoyuna) saygıya dayanan bir hayat görüşüdür;  Bu görüş, her ne pahasına olursa olsun kazanmayı ve ‘başarılı olmayı’ reddetmektedir” yazmaktaydı. “Fair Play” ve Futbol 1974 yılında Uluslararası Fair Play Komisyonu tarafından hazırlanan Fair Play Deklerasyonu tüm üye ülkelere gönderildi.

27 FAIR PLAY ( SPORTİF ERDEM – ADİL SPOR) Sporun iyi bir şekilde yapılmasını sağlamak (İYİ SPOR) BİREYLERİN AHLAKİ VE ERDEMLİ DAVRANMA TEMELİNDE KENDİLERİNİ MOTİVE ETMELERİ SADECE REKABET DEĞİL, “ADİL BİR REKABET” Etik Değerler ve Futbol Futbol Oyununda Fair Play ne demektir?

28 Futbolda Fair Play ve Etik Değerler Futbol Oyununda Fair Play ne demektir?  Bunlara Oyuna Saygının Altın Kuralları da diyebiliriz…  Nedir bu Fair Play ilkeleri:

29  Antrenöre saygı Oyuna Saygının Altın Kuralları

30  Hakeme saygı Oyuna Saygının Altın Kuralları

31  Rakibe saygı, Oyuna Saygının Altın Kuralları

32  Takım arkadaşlarına saygı Oyuna Saygının Altın Kuralları

33  Seyirciye saygı Oyuna Saygının Altın Kuralları

34 Özetle,  Antrenöre  Rakibe  Hakeme  Takım arkadaşlarına  Seyirciye saygı göstermek… Oyuna Saygının Altın Kuralları

35  Fair Play tanımıyla getirilen bu yaklaşım, sadece sporcular için değil,  Yöneticiler, hakemler, seyirciler, antrenörler ve sporla ilgilenen tüm medya kurumları için de geçerliydi. Futbolda Fair Play ve Etik Değerler

36  Buna göre spor medyasının da,  Sporun yukarıda ifade edildiği biçimde Fair Play ve  Etik Değerlere göre yerine getirilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Futbolda Fair Play ve Etik Değerler

37 Aldatmak- Kandırmak ve Kötü Oyun  Kimsenin farkına varmayacağı inancıyla oyun kurallarını kendi lehine ihlal etmek,  “Sonuca giden her yol mübahdır” anlayışı. Kötü Oyun

38 Aldatmak- Kandırmak ve Kötü Oyun  Adil olmayan bir avantaj sağlamak için, bilerek- isteyerek veya hakemi aldatarak oyun kurallarını ihlal etmek. Kötü Oyun

39 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? “İyi ahlaklı” olmanın nereden başladığına bakarak; Örneğin:  “Sana yapılmasını istemediğini, başkalarına yapma”  “Başkalarına, sana davranmalarını istediğin gibi davran” Futbolda Etik Dışı Davranış

40 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymak, empati kurabilmek:  Bu adil mi? sorusunu önce kendimize sorarak; Örneğin:  Aynı davranış size yapılsaydı, bunun adil olduğunu düşünür müydünüz? Futbolda Etik Dışı Davranış

41 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? Aşağıdaki soruları önce kendimize sorarak;  Eğer birisi zarar görecekse bu kim?  Kim kazanacak?  Kazanan, kaybetmeyi mi yoksa kazanmayı mı hak ediyor? Futbolda Etik Dışı Davranış

42 Etik dışı davranışa nasıl karar vereceğiz? Aşağıdaki soruları önce kendimize sorarak;  Aileniz, çocuğunuz veya akrabalarınız için bu sözleri söyler miydiniz?  Çocuğunuz bunları size sorarsa ne cevap verirdiniz? Futbolda Etik Dışı Davranış

43 Fair Play ve İyi Oyun  Oyuna Saygı  Oyunu İyi Oynamaya ve Zenginleştirmeye Çalışma  Kazanma ve Kaybetmede Nezaket Gösterebilme  Karşılıklı Olarak Sporun Ruhunun ve Değerlerinin Farkında Olma  Adil Oyun  Sporcuların Ellerinden Gelenin En İyisini Dürüstçe Yapmaya Gayret Ettikleri Oyun  Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallara Saygı

44 Fair Play ve İyi Oyun  Başta da belirtiğimiz gibi fair play, özünde “ahlak felsefesi” üzerine kurulmuştur.  Gerek ahlaklı davranışlar, gerekse olumsuz davranışlar,  günümüzdeki spor karşılaşmalarında görülebilen olaylardır.  Burada artık olumsuz örneklere değil de, olumlu örneklere bakarak seminerimizi tamamlayalım…

45 Fair Play ve İyi Oyun 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Hırvatistan-Türkiye karşılaşmasında,  Hırvatların yakaladığı bir kontra atakta Alpay,  Hırvat forvet Goran Vlaović'e faul yapmamış ve bu atakta Goran Vlaović topu bizim ağlarımıza göndermiştir.  Bazılarınca, “Enayilik” ya da “Yaktın Milli Takımı” olarak nitelenen bu centilmence hareketinden ötürü,  UEFA tarafından Fair Play ödülüne layık görülmüştür. Alpay Özalan

46 Fair Play ve İyi Oyun  İngiltere’nin Leicester takımı, Carling Kupası tekrar maçında  Rakip bir oyuncunun kalp krizi geçirmesiyle durdurulan bir karşılaşmanın,  Daha sonra oynanan tekrar maçının başlangıcında,  rakip takım olan Nottingham Forest’ın gol atmasına izin verdi. Leicester City

47 Fair Play ve İyi Oyun  Leicester’´lı oyuncular, Forest kalecisi Paul Smith topu filelere gönderirken, sadece izlediler...  Böylece Smith, 23. saniyede takımını 1-0 öne geçirmiş oldu… Leicester City

48 Fair Play ve İyi Oyun  Ancak Leicester, 1-0 mağlup başladığı karşılaşmayı, 3-2 kazanarak, kupada tur atlamayı başardı. Leicester City

49 Fair Play ve İyi Oyun  Galatasaraylı milli futbolcu Semih Kaya,  Son oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında,  Hakem Cüneyt Çakır’ın Galatasaray lehine aut verdiği bir pozisyonda,  Topun kendisinden çıktığını hakeme söyleyerek, Beşiktaş lehine bir korner verilmesini sağlamıştır. Semih Kaya

50 Fair Play ve İyi Oyun  Fenerbahçe U-15 takımına, Eskişehirspor maçında yaptığı hareket, büyük bir ödül getirdi.  Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) bir yan kuruluşu olan Dünya Fair Play Konseyi (CIFP),  İlk Dünya Gençlik Fair Play Ödülü’nü Fenerbahçe U-15 takımına verdi. Fenerbahçe U-15 Takımı

51 Fair Play ve İyi Oyun  Bu örnek davranış, 3 Kasım 2102’de Eskişehir’de yaşanmıştı.  Elit Akademi Ligi 13. haftasında Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe U-15 maçının 65. dakikasında, ev sahibi takımın bir oyuncusu sakatlanmıştı.  O dakikaya kadar tüm oyuncu değişikliklerini kullanan Kırmızı-Siyahlı ekip, mücadeleyi 10 kişiyle sürdürmek zorunda kalmıştı. Fenerbahçe U-15 Takımı

52 Fair Play ve İyi Oyun  Bu durum üzerine Fenerbahçe teknik heyeti, önce Futbol Federasyonu yetkililerine, daha sonra da karşılaşmanın hakemine ve Eskişehirspor teknik heyetine,  Maça 10’a 10 devam etmek istediklerini, bunun için bir futbolcularını çıkarmak istediklerini iletmişti… Fenerbahçe U-15 Takımı

53 Fair Play ve İyi Oyun  Uygun görülen bu talep sonrası, mücadelenin kalan dakikaları 10’a 10 oynanmış, 78. dakikada bir gol bulan Fenerbahçe U-15 takımı, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.  Fenerbahçe U-15 Futbol Takımının, bu davranışı, ittifakla büyük ödüle layık görüldü… Fenerbahçe U-15 Takımı

54 Fair Play ve İyi Oyun  Türkiye ile Güney Kore arasında oynanan ve  Türkiye’nin 3-2 kazandığı Üçüncülük maçından sonra  Türk ve Koreli oyuncuların seyircileri birlikte selamlamaları… 2002 Dünya Kupası

55 Fair Play ve İyi Oyun Maçtan sonra,  Oyuncularımızın, rakip ülke bayraklarını taşımaları ve  Tribünlerdeki güzel görüntüler… 2002 Dünya Kupası

56 “Maç sonunda ortaya koyduğumuz davranışlar bizim gerçek değerimizdir”  Yenilgiyi saygıyla karşılamak da,  Yendiğiniz rakibe saygı göstermek de önemlidir… Fair Play: Maç Sonu

57  Benim Oyunum Fair Play Fair Play: Oyuna Saygının Altın Kuralları

58 Teşekkürler!


"Futbol Gelişim Direktörlüğü Eğitim Müdürlüğü Futbolda Fair Play ve Etik Değerler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları