Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Glukometre Cihazı Kullanma ve Kalite Semineri Dr. Kemal Türker ULUTAŞ Tıbbi Biyokimya Uzmanı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Glukometre Cihazı Kullanma ve Kalite Semineri Dr. Kemal Türker ULUTAŞ Tıbbi Biyokimya Uzmanı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 2007."— Sunum transkripti:

1 Glukometre Cihazı Kullanma ve Kalite Semineri Dr. Kemal Türker ULUTAŞ Tıbbi Biyokimya Uzmanı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 2007

2 I. Kan gazı II. Koagulometre III. Biyokimya Analizörü IV. Glukometre Hangisi/hangileri hasta başı cihaz testleri grubunda değerlendirilmektedir? a.Yalnız I b.Yalnız II c.II-IV d.I-II-III e.I-IV

3 HBTC (POCT ) * Kan Gazı * Glukometre

4 HBTC KURALLARI Klinikte her hasta bası test cihazı için bir klinik yetkilisi belirlenmeli ve görev tanımı yapılmalı Klinik yetkilisine eğitim; pre-analitik, analitik ve post- analitik evreler bilinmeli Kalite kontrol değerlendirme kuralları bilinmeli, Cihazın temizliği ve bakımı periyodik olarak yapılmalı.

5 Hasta bası test cihazlarının kalibrasyon ve iç kalite kontrol sonuçları saklanmalı Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarında bir uygunsuzluk tespit ettiğinde arıza durumunda sorunun çözümlenmesi için ilgili firmayla iletişime geçmeli ve konu hakkında laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisini bilgilendirmeli Çalışılmış olan tüm hasta sonuçları kayıt altında tutulmalı

6

7

8 Glukometre Cihazı?

9 Astracheck PLUS ? Ölçüm Yöntemi: Cihaz kandaki glikoz seviyesinin yoğunluğuna göre glikoz oksidaz enziminin etkileşimi ile çalışmaktadır. Majör Bileşimler: Her bir test stripi şu bileşenleri içermektedir. Glikoz Oksidaz.................2,5Unit Redox Medox...................32,3ug Buffer&Non-Reaktant……50,5ug

10 ASTRACHECK PLUS CİHAZ ÖZELLİKLERİ Ölçme Aralığı 20~630 mg/dL Ölçme Süresi 5 Saniye Hafıza Sayısı 300 Kan Örneği 0.5 μL (önemli) Taze Tam Kan; Parmak ucu, avuç içi, kol; Arterier, Venöz Hematokrit (Hct) 20~60% Pil Ömrü 1000 test Çalışma Prensibi Elektrokimyasal Biyosensör Teknolojisi

11 Preanalitik Evre tanımlaması aşağıdakilerden hangi aşamayı ifade etmektedir? a.Analiz Öncesi b.Analiz Süreci c.Analiz Sonrası d.Analiz Dışı e.Hiçbiri

12 GLUKOMETRE PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI  Hastanın Hipotansif ve Şok tablosunda olması  Parmak ucuna fazla kuvvet uygulanması  Örnek hacminin yetersiz olduğu durumlar  Kan alımından önce parmak ucunun alkolle silindikten sonra kuruması beklenmeden kan alınması  Parmak delindikten sonra kan örneğinin hemen cihaza verilmemesi  Hastanın HEMATOKRİT değeri %20-60 aralığı dışında olması  Taze kapiller kan yerine serum veya plazma kullanılması

13 Aynı hastada parmak ucu Glukometre ile yapılan ölçüm ile laboratuvarda venöz kandan yapılan ölçüm sonucu aynı mıdır? a.Aynıdır b.%30-45 farklıdır c.%15-30 farklıdır d.%5-10 farklıdır e.İki katıdır

14 Laboratuvarlar kan genellikle koldaki damardan alınır, kanın eritrosit, lökosit, trombosit dediğimiz şekilli elemanları ayrılır ve sıvı kısmı olan serumdaki şeker düzeyi ölçülür. % 10 Bu değerler Glukometrede okunanlardan % 10 düzeyine kadar yüksek olabilir, tokluk kanında bu fark daha da artabilir.

15 Acil olarak kan şekerini ölçen bu küçük cihazlarında kalibrasyonları, merkez laboratuvarda ki oto analizör ile aynı kontrol kanı cross çalışarak yapılmalıdır. Minimum ayda bir kez düzenli yapılan bu kontrol sonuçları hastanenin antetli kağıdına yazılarak sorumlu Biyokimya uzmanı hekim tarafından kaşe/imza ile kayıt altına alınıp arşivlenmelidir.

16 “Kullanım Dışı” Bu küçük mobil cihazlar numaralandırılarak takip edilmeli, şayet ölçüm sonuçları arasında % 10 dan büyük fark var ise cihaz “Kullanım Dışı” olarak tasnif edilerek depoya kaldırılmalıdır.

17 Aral ve Ark., glukometre EDTA’lı venöz kan sonuçları ile otoanalizörle çalışılan plazma değerlerinin karşılaştırılmasında korelasyon (r=0.982), regresyon (y=0.831x + 3.975) hesaplandı. Glukometreyle kapiller, otoanalizörle plazma değerlerinin karşılaştırılmasında ise bulduğumuz korelasyon (r=0.969), regresyon (y=0.910x + 7.008) idi. Firma Çalışması, Olympus otoanalizörü (plazma) ile venöz tam kan glukometre sonuçları arasındaki ilişki incelendiğinde regresyon (y=0.8617x + 9.2612) olarak belirtilmektedir. Chen ve ark. 'nın yaptığı çalışmada, lityum Heparinli venöz tam kan örneklerinde, YSI ile glukometre sonuçlarının korelasyonu ile kapiller örneklerde yine YSI’de çalışılan plazma değerleri arasındaki korelasyon birbirine yakın bulunmuştur (r=0.77, y=0.79x + 50).

18

19 GLUKOMETRE ANALİTİK HATA KAYNAKLARI  Kalibrasyonu ve kontrolü yapılmamış cihazların kullanımı  Strip kutusu üzerindeki kod ile cihazın kalibrasyonunun yapıldığı kodun farklı olması  Son kullanım süresi dolmuş, 90 günün üzerinde açık kalmış, nem almış striplerin kullanımı  Çevre sıcaklığı ölçüm sınırları (4 - 40 0 C) dışında iken analizi gerçekleştirme  Cihazın ıslanmış olması veya düşmesi  Test striplerinin hasarlı olması

20 GLUKOMETRE POSTANALİTİK HATA KAYNAKLARI  Elde edilen değerin düzenli kaydının alınmaması  Sonucun farklı hasta üzerine yazılması

21 Glukometre Cihaz Bakımı sıcak yüzeyle Cihazı sıcak yüzeyle temas ettirmeyiniz. Cihaza kan veya solüsyon bulaşmadıkça akut temizlik gerektirmez (strip kutusu değişimi). toz/kan bulaşını Cihaz test yerine toz/kan bulaşını önleyiniz. kabında muhafaza Her kullanım sonrası kabında muhafaza ediniz. Cihazın dışını nemli sabunlu bezle silebilirsiniz. dezenfeksiyonu için %70 etil alkol Cihazın dezenfeksiyonu için %70 etil alkol kullanılabilir. Diğer temizlik maddelerini kullanmayınız. Cihaza zarar verir !!!

22 Kanı ölçüm çubuğuna dokundurun. “Bip” sesini duyunca kan örneğinin yeterli olduğunu anlarsınız. Kanı ölçüm çubuğuna damlatmayınız. Cihazın okuması beklenir, 5 sn sonra sonuç ekranda görülecektir. Kanı ölçüm çubuğuna dokundurun. “Bip” sesini duyunca kan örneğinin yeterli olduğunu anlarsınız. Kanı ölçüm çubuğuna damlatmayınız. Cihazın okuması beklenir, 5 sn sonra sonuç ekranda görülecektir.

23

24

25

26

27

28 Glukometre Ölçüm Sonuçları Glukometre Ölçüm Sonuçlarının tamamı “Glukometre Ölçüm Takip Formu” ile kayıt altına alınmalıdır.

29 Glukometre Doğrulanma Kayıtları

30 Glukometre Doğrulanma Kayıtları Biyokimya Uzmanı Tarafından Değerlendirilip Onaylanmadıkça Geçerli Olmayacaktır..

31 TEŞEKKÜRLER


"Glukometre Cihazı Kullanma ve Kalite Semineri Dr. Kemal Türker ULUTAŞ Tıbbi Biyokimya Uzmanı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları