Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU1 TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR Mehmet ALİ ÖZKAN TÜMDEF Genel Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU1 TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR Mehmet ALİ ÖZKAN TÜMDEF Genel Başkanı."— Sunum transkripti:

1 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU1 TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR Mehmet ALİ ÖZKAN TÜMDEF Genel Başkanı

2 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU2 GENEL DEĞERLENDİRME Halkımızın yaşam kalitesinin arttırılması ve ülke geleceğinin sağlıklı nesillere bırakılması bakımından modern tıbbın yeri tartışılmaz. Modern tıp uygulamalarında teşhis ve tedavi yöntemleri çok önemlidir. Büyük ya da küçük bir tıp merkezine hasta olarak gittiğimizde hekim şikâyetimizi öğrenir öğrenmez hastayı laboratuara ve diğer tetkik birimlerine yönlendirir, alınan sonuçlara göre de hastaya gereken tedavi sistemini uygular.

3 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU3 GENEL DEĞERLENDİRME Çağımızda, gelişen üstün tıp teknolojileri sayesinde modern tıp uygulamaları hızlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Türkiye kıt mali imkânsızlıklarına rağmen modern tıp uygulamalarında çağı yakalamıştır.Tüm ekonomik krizlere ve kur risklerine rağmen sektörü bu teknolojilerle buluşturan ithalatçılara şükran duymak lazım.

4 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU4 GENEL DEĞERLENDİRME Ülkemizde yıllardır sağlık giderlerinin fazlalığından ve bütçe açıklarından şikâyet eden Hükümetler, halk sağlığı için ve ülke bağımsızlığı kadar stratejik öneme sahip olan Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimine önem vermeyi hiç düşünmemişlerdir. Başta ABD ve diğer gelişmiş dünya ülkelerinin Tıbbi Cihaz ve malzeme üretimine niçin bu kadar önem verdiklerine bakma gereksinimi dahi göstermemişlerdir. Bu günkü rakamlara bakıldığında ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sağlık konusunda üretim yapan firmalarının bir tanesinin yıllık cirosu Türkiye’nin yıllık Sağlık İhracatı rakamlarının üzerindedir. Bu firmaların Dünya pazarlarındaki faaliyetleri hükümetleri tarafından özel olarak desteklenmektedir.

5 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU5 GENEL DEĞERLENDİRME Ülkemizde kamunun satın alma sisteminin bozuk olması ve fiyata dayalı alım sisteminin benimsenmesinden dolayı ucuz diye alınan birçok kalitesiz Tıbbi Cihaz ve Malzeme amacına uygun olarak kullanılamadan çöpe atılmaktadır. İhtiyaçlar sağlıklı şekilde belirlenmeden, istenilen ürünlerin tanımı doğru yapılmadan alınan Tıbbi Cihazların alınması hastanelerimizi adeta cihaz mezarlığı haline getirmiştir.

6 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU6 GENEL DEĞERLENDİRME Ülke olarak Tıbbi Cihaz ve Malzeme üreticisi olmadığımızdan dolayı Türkiye’ye dünya’nın her tarafından kaliteli ve kalitesiz birçok marka ürün ithal edilmekte, ülkemiz bu kalitesiz ürünlere milyarlarca döviz ödemektedir. Modern tıbbın uygulanmasında üstün teknolojiye sahip tıbbi ürünleri üreten gelişmiş ülkelerin kartel firmaları her ülkeye farklı fiyat politikaları uygulayarak bizim gibi sadece tüketici olan ülkelere yüksek fiyatlarla ürünlerini pazarlamaktadırlar. Yerli üretimi olan ürünlere muadil ürünlerini de yerli firmaları bitirmek için özel indirimli fiyatlarla pazarımıza sunmaktadırlar. Adeta yaşam şansı tanımamaktadırlar

7 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU7 GENEL DEĞERLENDİRME 2007 yılı itibariyle Türkiye’de Tıbbi Cihaz ve Malzeme pazarının yılda üç milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam hükümetlerin sağlık yatırım politikalarına bağlı olarak yıl ve yıl değişebilmektedir.

8 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU8 GENEL DEĞERLENDİRME Ülkemizde hiç bir özel teşvik ve destek almadan katma değeri düşük Tıbbi Cihaz ve Malzeme üretim oranı % 15 -20’lere yükselebilmiştir. Son iki yıldır sektörde yaşanan kurum ödemelerinin kriz halinde seyretmesi nedeniyle üretici firmaların finans sıkıntıları başlamış olduğundan firmaların üretimleri düşme eğilimine girmiştir. Hiç bir destek almadan ülkemizin bayrağını uluslar arası fuarlarda dalgalandıran bu üretici firmaların desteklenmesi milli görevimiz olmalıdır.

9 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU9 ÜLKEMİZDE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE TEMEL ZORLUKLAR Tasarım, AR-GE çalışmaları ve klinik araştırmalarının çok maliyetli olması nedeniyle büyük sermaye gereksinimine ihtiyaç duyulması Tıbbi Cihaz ve Malzeme üretimi Devletçe özel teşvik kapsamına alınmaması Üniversitelerimizin Tıbbi Malzeme üretimine ilgi göstermemesi Girişimci-Üniversite iş birliğinin yapılamamsı ve tarafların güven sorununun aşılamaması

10 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU10 ÜLKEMİZDE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE TEMEL ZORLUKLAR Ar-Ge fonlarının yetersizliği. Tüketim ayağında yerli ürüne soğuk bakılması, Tüketicinin ithal ürüne olan sempatisinin devam etmesi. Üretimde hammadde KDV oranının % 18 olarak uygulanması ve satışta % 8 olan KDV sisteminde üretici mağduriyetinin giderilmemesi. Sektördeki aşırı rekabet şartlarının ağırlığı

11 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU11 ÜLKEMİZDE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE TEMEL ZORLUKLAR Hastane ödemelerinin 12 ay gibi bir süreye yayılmasından kaynaklanan finans sıkıntıları Diğer ülkelerde Tıbbi Cihaz ve Malzeme üretimi Devlet politikası olarak değerlendirilip, özel teşvik politikaları ile desteklenirken ülkemizde hiçbir teşvik ve desteğin verilmemesi Türkiye’de üretim girdilerinin (işçilik,SSK,enerji vs.) yüksek olması

12 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU12 TIBBİ CİHAZ VE MALZEMEDE DIŞA BAĞIMLILIK Türkiye Tıbbi Cihaz ve Malzeme tüketiminde % 80-85 oranında dışa bağımlıdır. Bu konuda kalıcı ve uygulanabilir ciddi politikalar geliştirilemediği sürece dışa bağımlılık % 100 olacaktır. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizdeki yerli üretim miktarı % 15 – 20 oranlarına yükselmişken, üretici firmaların karşılaştığı zor şartlar düzeltilemezse yerli üretim maalesef yok olacaktır.

13 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU13 TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Halkın sağlığı ve sağlık harcamalarındaki Tıbbi Cihaz ve Malzeme maliyetlerini düşürmek için yerli üretimin desteklenmesi gerekir. Bu konuda siyaset ve partiler üstü bir politika benimsenmelidir. Proje bazında ihtiyaç olan ürünlere özel teşvik sistemi uygulanmalıdır. Üretim ve tasarım konusundaki AR-GE çalışmalarına yeterli fon desteği verilmelidir. Tıbbi cihaz ve malzeme üretimi için Türkiye genelinde özel tekno-kentler arttırılmalıdır.

14 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU14 TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Üniversitelerde Tıbbi Cihaz ve Malzeme AR-GE çalışmaları teşvik edilerek, yapılan çalışmaların üretime dönüştürülmesi gerekir. Sanayici-Üniversite arasında yapılması gereken ortak proje çalışmalarında güven ortamının sağlanması ve bu konuda gereken yasaların tarafları mağdur etmeyecek hale getirilmesi Çalışmaları engelleyen bürokrasinin ortadan kaldırılması Sanayicinin kendi AR-GE çalışmalarına da fon desteğinin verilmesi gerekir.

15 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU15 TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Sanayi Bakanlığı’nca yürütülen SAN-TEZ projesindeki aksaklıkların giderilerek sistemin daha kolay yürütülür hale getirilmesi Patent başvurularına finans desteğinin verilmesi. Üniversitelerde Biyomedikal mühendislik bölümlerinin arttırılması Biyomedikal mühendislerinin sanayi ile birlikte olmaları sağlanmalı.

16 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU16 TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Yerli, kaliteli Tıbbi Malzeme kullanımı konusunda duyarlılık gösterilmesi Kamu alımlarında % 15 yerli mal fiyat avantajının ihalelerde uygulanır hale getirilmesi Ülkemizde ihtiyaç olan ve üretilmeyen Tıbbi Cihaz ve Malzeme envanterinin çıkartılarak proje bazında teşvik sistemi getirilmesi Kamunun fiyata dayalı kalitesiz mal alımından vazgeçmesi

17 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU17 TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Kalitesiz Tıbbi Cihaz ve Malzeme ithalatını engellemek için İhtisas gümrükleri oluşturulup, buralarda kalite kontrol laboratuarları oluşturulmalı İthalatçıya ve satıcıya Hastanelere satmış oldukları ürünlerle ilgi olarak satış sonrası hizmet sorumlulukları getirilmeli İyileştirici Tıbbi Malzeme fiyatlarının belirlendiği bütçe talimatında yer alan fiyatların daha gerçekçi belirlenerek,hastanelerin fiyata dayalı kalitesiz, ucuz malzeme kullanmaya teşvik edilmemesi.

18 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU18 SON SÖZ Millet olarak benliğimize yerleşen “Sağlık olsun” ve “önce sağlık” ifadelerini manalarına yaraşır şekilde halkımıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaliteli sağlık zincirini oluşturan halkaların birbirlerine sağlam kenetlenmesi gerekir. Zincirde zayıf halkalar olduğu sürece sağlıkta toplam kaliteden bahsedemeyiz.

19 07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU19 Adres: Katip Çelebi Sokak 42/25 Kavaklıdere / Ankara Telefon: 0312 4686984 Faks: 0312 4686994 E-posta: tumdef@tumdef.org Internet: www.tumdef.orgtumdef@tumdef.orgwww.tumdef.org


"07/05/07TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU1 TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR Mehmet ALİ ÖZKAN TÜMDEF Genel Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları