Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı

2 KILAVUZ

3 GENELGENİN AMACI Sağlık hizmetinin sunumunda İl düzeyinde kurumlarımızın birbiri ile koordinasyonunun sağlanması; Yatırım planlamalarının taşra ve merkez olarak daha katılımcı ve akılcı yapılabilmesi, Alımların taşra ve merkez olarak toplu yapılabilmesine olanak sağlamak.

4 KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ MADDE 1.1.Bu genelge kapsamında düzenlenen konular ile ilgili İl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde ilgilerine göre gerekli uzman personellerin de bulunduğu en az 3 (üç) veya daha fazla tek sayıda üyeden müteşekkil “İl Yataklı Tedavi Kurumları Alımları Planlama Komisyonu” kurulacaktır.

5 KOMİSYONUN GÖREVLERİ MADDE 1.1. İl içerisinde a. Genel Bütçenin 06.1 tertibinden kaynaklı alım talepleri, b. Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu iznine tabii cihaz alımları, c. Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet alımları, d. Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma, PLANLAMASI YAPMAK ÜZERE KURULUR.

6 İlinizde tıbbi hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması, tıbbi cihaz alımları ve ödenek talepleri ile ilgili komisyonlar kuruluyor mu? Komisyonların teşekkülünde komisyonun amacına hizmet edecek kişi ve kurumlar mı kullanılıyor? Üniversite Hastaneleri komisyonlara davet ediliyor mu? Katılımları sağlanabiliyor mu?

7 TIBBİ CİHAZ HİZMET VE TIBBİ HİZMET ALIMI MADDE Alınan kararlar İl görüşü olarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün onayı ile alım işlemlerine başlanacak ve izin yazısı ihale dosyalarında bulundurulacaktır.

8 TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ ÖDENEK TALEPLERİ MADDE Bu madde kapsamında alınan kararlar haricinde herhangi bir cihaz için Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlardan Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonuna izin talebinde bulunulmayacaktır. Bildirilen ihtiyaçlar İl veya Sağlık Bakanlığı merkezi alımlarına esas teşkil edecektir.

9 Kısıtlı bulunan Genel Bütçe kaynağının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için madde 6.2. ve madde de de anlatıldığı üzere senede iki kere talepte bulunulacak ve bu talepler mümkün olduğunca merkezi alımlar yoluyla ayni olarak karşılanacaktır.

10 EK 5 B CİHAZ LİSTESİ MONİTÖR TRANSFER SEDYESİ VE YATAĞI RÖNTGEN CİHAZI ULTRASON DOPPLER ULTRASON C KOLLU RÖNTGEN SEYYAR RÖNTGEN TOMOGRAFİ MR LİNAK BRAKİTERAPİ SİNTİGRAFİ EKO ANJİOGRAFİ (KORONER) KALP AKCİĞER POMPASI İNTRAAORTİK BALON POMPASI AMELİYAT MİKROSKOBU AMELİYAT MASASI AMELİYAT TAVAN LAMBASI ANESTEZİ CİHAZI VENTİLATÖR TRANSPORT VENTİLATÖR ENDOSKOPİ SETİ LAPAROSKOPİ SETİ 4 MOTORLU KARYOLA 2 MOTORLU KARYOLA EEG EMG ESWL ERCP KÜVÖZ TRANSPORT KÜVÖZ TONOMETRE FACO OTOREFRAKTOMETRE PUVA DİYALİZ CİHAZI

11 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Genelge ile Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonundan izin talebi 6 ayda bir toplanan komisyon tarafından planlanması şartına bağlanarak yatırım kararlarına anlık kararlar verilebilmesinden daha uzun sürede ve il düzeyinde planlamalar yapılması sağlanmak istenmektedir.

12 KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI MADDE Daha önceki uygulamada yapıldığı şekilde Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması izni ile ilgili merkez teşkilata bildirimde bulunulmayacak komisyon kararları ihale dosyalarında bulundurulacaktır.

13 Genelge ile komisyona tıbbi sarf sorumlusu eklenmiştir. Sorumluluk maddesi olarak; “İhaleye çıkılan test veya tetkik sayısının gerçekleşmemesi durumunda yüklenici ile ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ilgili testleri veya tetkikleri talep eden ve alımın gerçekleşmesine kadar geçen aşamadaki kişiler müteselsilen sorumlu olacaktır. Ayrıca alınan kit vb. malzemenin miatlarının dolarak kullanılamaz hale gelmesi vb. nedenlerle kamu zararı oluşması halinde buna sebebiyet veren sorumlular hakkında işlem yapılacaktır.” hükmü mevcuttur.

14 TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ HİZMET ALIMLARI Hizmet alımlarında öncelikle kurumların birbirinden karşılaması, mümkün değilse hizmet alımına gidilmesi istenmektedir. Kurumların birbirinden hizmet alımı genelgenin izin kapsamı dışındadır. Laboratuvar alımlarında HPLC, Nefelometre veya Tribünimetrik yöntem ile çalışılması komisyonlarda tartışılıyor mu? Görüntüleme alımlarında kurumların ortak alımı komisyonlarda tartışılıyor mu (PET/CT, MR, Gamma Kamera…)

15 KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI Cihaz yaşı 10 yıla çıkarılmıştır. Sarf karşılığı cihaz kullanımı için ilgili uzman doktor kurumda yok ise alım yapılmayacaktır.

16 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU (TCDÖİK) İZNİ Komisyondan onay istenen cihazın o ildeki mevcut durumu İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilecek (kamu/özel) ve talep yazısının ekinde TCDÖİK’na sunulacaktır. Sağlık Müdürlüğü cihazın ildeki durumunu bildirirken cihazın temini ile ilgili görüşünü de belirtecektir.

17 TIBBİ CİHAZ ALIMLARI VE ÖDENEK TALEPLERİ En geniş katılımlı komisyon Genel Bütçenin 06.1 kaleminden ödenek talebini değerlendirmek üzere kurulmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz ve Tıbbi Demirbaşlar ile ilgili planlama yapması istenmektedir.

18 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri) Okul Mefruşatı Alımları Hastane Mefruşatı Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Diğer Mefruşat Alımları Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) Bilgisayar Alımları Tıbbi Cihaz Alımları Laboratuar Cihazı Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Avadanlık Alımları Tamir Bakım Aleti Alımları Atölye Gereçleri Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Laboratuar Gereçleri Alımları Zirai Gereç Alımları Diğer Avadanlık Alımları

19 Komisyon kurumların taleplerini, öncelikle ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlarda ihtiyaç fazlası olan tıbbi cihazlardan karşılanıp karşılanamayacağını değerlendirecektir. Bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde talep edilen cihazların ildeki diğer kurumlarda mevcut olup olmadığı ve kullanılmayan, atıl kapasitenin bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Daha sonra cihazın gerektirdiği nitelik ve yeterli sayıda ilgili dal uzmanı ve gerekli diğer insan gücünün bulunup bulunmadığı ile cihazın o kurumda hasta potansiyeli ve iş yükü bakımından verimli olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilmesi öngörülmüştür.

20 Önceden alımı yapılmış tıbbi cihazlar, ödenek tertibi ile uyumlu olmayan talepler ve kurumların önceki alımlarından kaynaklanan borçların kapatılması için yapılacak ödenek talepleri komisyonca değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgili kurum baştabipliğine iade edilecektir. Hizmete yeni açılan veya açılacak kurumlar hariç, faaliyette olan kurumların tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyacı için yapılan ödenek talepleri dışındaki, mefruşat ve benzeri ihtiyaçlar için yapılacak ödenek talepleri Komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır.

21 Genel Müdürlüğün alım ve ödenek tahsis stratejisi Öncelikli olarak yeni açılacak hastane ve ek binaların ihtiyaçlarının karşılanması; Özellikli hizmet planlamalarının ihtiyaçlarının karşılanması; Merkezi alımlar ile kesişen kurum taleplerinin değerlendirmeler sonucu kurumlara tahsisi. İlinizde komisyonların çalışması sonucu herhangi bir merkezi alım organize edildi mi?

22 2011 YILI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ ALIM İHALE DURUMU( ) SIRA NOCİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYATTOPLAMİŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 1Monoplan Anjiyografi Monoplan Anjiyografi Biplan Anjiyografi Orta Düzey EKO Ameliyat Masası (Orta Düzey) Ameliyat Tavan Lambası (Orta Düzey) Ameliyat Masası (Orta Düzey) Ameliyat Tavan Lambası (Orta Düzey) Ameliyat Masası (Üst Düzey) Ameliyat Tavan Lambası (Üst Düzey) Motorlu Hasta Karyolası Motorlu Yoğun Bakım Karyolası Acil Sedyesi Yenidoğan Ventilatör (Kopresörsüz)

23 SIRA NOCİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYATTOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 15Yenidoğan Ventilatör (Kopresörlü) Kuvöz (Açık Yatak Olabilen) Kuvöz Fototerapi Fototerapi Doppler USG Tomografi (16 Kesit) ROP Merkezlerine cihaz Diyaliz Cihazı O-ABR CİHAZI Endoskopi Cihazı Endoskop Yıkama Cihazı Panaromik Röntgen Cihazı Dental Tomografi TOPLAM TUTAR

24 2011 YILI HUDUT SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK HARCAMA BİLGİSİ SIRA NO CİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYATTOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 1Brakiterapi Dolar , Orta Düzey EKO Euro , Ventilatörlü Anestezi Cihazı , , Hasta Bakım Karyolası , , Hasta Transfer Sandalyesi , , Kuvöz Dolar , Fototerapi , , Ventilatörlü Transport Kuvöz Dolar , Orto-Üst Düzey Doppler USG , , Adet HD Endoskopik Kamera Sistemi , , Kanal EKG, Monitörlü Defibrilatör , , Mobil Intra Operatif Elektron Radyoterapi Ünitesi , , Üst ve Orta Düzey Gerçek Zamanlı Doku Elastografi Özellikli Renkli Doppler Ultrasonografi , , Dijital Röntgen , U Kollu Röntgen , Toplam Harcanan Tutar

25 TEŞEKKÜR EDERİZ. HASTANE DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI


"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları