Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı

2 KILAVUZ

3 GENELGENİN AMACI Sağlık hizmetinin sunumunda İl düzeyinde kurumlarımızın birbiri ile koordinasyonunun sağlanması; Yatırım planlamalarının taşra ve merkez olarak daha katılımcı ve akılcı yapılabilmesi, Alımların taşra ve merkez olarak toplu yapılabilmesine olanak sağlamak.

4 KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ MADDE 1.1.Bu genelge kapsamında düzenlenen konular ile ilgili İl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde ilgilerine göre gerekli uzman personellerin de bulunduğu en az 3 (üç) veya daha fazla tek sayıda üyeden müteşekkil “İl Yataklı Tedavi Kurumları Alımları Planlama Komisyonu” kurulacaktır.

5 KOMİSYONUN GÖREVLERİ MADDE 1.1. İl içerisinde a. Genel Bütçenin 06.1 tertibinden kaynaklı alım talepleri, b. Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu iznine tabii cihaz alımları, c. Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet alımları, d. Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma, PLANLAMASI YAPMAK ÜZERE KURULUR.

6 İlinizde tıbbi hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması, tıbbi cihaz alımları ve ödenek talepleri ile ilgili komisyonlar kuruluyor mu? Komisyonların teşekkülünde komisyonun amacına hizmet edecek kişi ve kurumlar mı kullanılıyor? Üniversite Hastaneleri komisyonlara davet ediliyor mu? Katılımları sağlanabiliyor mu?

7 TIBBİ CİHAZ HİZMET VE TIBBİ HİZMET ALIMI MADDE 1.6.1. Alınan kararlar İl görüşü olarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün onayı ile alım işlemlerine başlanacak ve izin yazısı ihale dosyalarında bulundurulacaktır.

8 TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ ÖDENEK TALEPLERİ MADDE 1.6.2. Bu madde kapsamında alınan kararlar haricinde herhangi bir cihaz için Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlardan Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonuna izin talebinde bulunulmayacaktır. Bildirilen ihtiyaçlar İl veya Sağlık Bakanlığı merkezi alımlarına esas teşkil edecektir.

9 Kısıtlı bulunan Genel Bütçe kaynağının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için madde 6.2. ve madde 6.3.5. de de anlatıldığı üzere senede iki kere talepte bulunulacak ve bu talepler mümkün olduğunca merkezi alımlar yoluyla ayni olarak karşılanacaktır.

10 EK 5 B CİHAZ LİSTESİ MONİTÖR TRANSFER SEDYESİ VE YATAĞI RÖNTGEN CİHAZI ULTRASON DOPPLER ULTRASON C KOLLU RÖNTGEN SEYYAR RÖNTGEN TOMOGRAFİ MR LİNAK BRAKİTERAPİ SİNTİGRAFİ EKO ANJİOGRAFİ (KORONER) KALP AKCİĞER POMPASI İNTRAAORTİK BALON POMPASI AMELİYAT MİKROSKOBU AMELİYAT MASASI AMELİYAT TAVAN LAMBASI ANESTEZİ CİHAZI VENTİLATÖR TRANSPORT VENTİLATÖR ENDOSKOPİ SETİ LAPAROSKOPİ SETİ 4 MOTORLU KARYOLA 2 MOTORLU KARYOLA EEG EMG ESWL ERCP KÜVÖZ TRANSPORT KÜVÖZ TONOMETRE FACO OTOREFRAKTOMETRE PUVA DİYALİZ CİHAZI

11 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Genelge ile Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonundan izin talebi 6 ayda bir toplanan komisyon tarafından planlanması şartına bağlanarak yatırım kararlarına anlık kararlar verilebilmesinden daha uzun sürede ve il düzeyinde planlamalar yapılması sağlanmak istenmektedir.

12 KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI MADDE 1.6.3. Daha önceki uygulamada yapıldığı şekilde Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması izni ile ilgili merkez teşkilata bildirimde bulunulmayacak komisyon kararları ihale dosyalarında bulundurulacaktır.

13 Genelge ile komisyona tıbbi sarf sorumlusu eklenmiştir. Sorumluluk maddesi olarak; “İhaleye çıkılan test veya tetkik sayısının gerçekleşmemesi durumunda yüklenici ile ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ilgili testleri veya tetkikleri talep eden ve alımın gerçekleşmesine kadar geçen aşamadaki kişiler müteselsilen sorumlu olacaktır. Ayrıca alınan kit vb. malzemenin miatlarının dolarak kullanılamaz hale gelmesi vb. nedenlerle kamu zararı oluşması halinde buna sebebiyet veren sorumlular hakkında işlem yapılacaktır.” hükmü mevcuttur.

14 TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ HİZMET ALIMLARI Hizmet alımlarında öncelikle kurumların birbirinden karşılaması, mümkün değilse hizmet alımına gidilmesi istenmektedir. Kurumların birbirinden hizmet alımı genelgenin izin kapsamı dışındadır. Laboratuvar alımlarında HPLC, Nefelometre veya Tribünimetrik yöntem ile çalışılması komisyonlarda tartışılıyor mu? Görüntüleme alımlarında kurumların ortak alımı komisyonlarda tartışılıyor mu (PET/CT, MR, Gamma Kamera…)

15 KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI Cihaz yaşı 10 yıla çıkarılmıştır. Sarf karşılığı cihaz kullanımı için ilgili uzman doktor kurumda yok ise alım yapılmayacaktır.

16 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU (TCDÖİK) İZNİ Komisyondan onay istenen cihazın o ildeki mevcut durumu İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilecek (kamu/özel) ve talep yazısının ekinde TCDÖİK’na sunulacaktır. Sağlık Müdürlüğü cihazın ildeki durumunu bildirirken cihazın temini ile ilgili görüşünü de belirtecektir.

17 TIBBİ CİHAZ ALIMLARI VE ÖDENEK TALEPLERİ En geniş katılımlı komisyon Genel Bütçenin 06.1 kaleminden ödenek talebini değerlendirmek üzere kurulmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz ve Tıbbi Demirbaşlar ile ilgili planlama yapması istenmektedir.

18 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 06 1 1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 06 1 1 01 Büro Mefruşatı Alımları 06 1 1 02 İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri) 06 1 1 03 Okul Mefruşatı Alımları 06 1 1 04 Hastane Mefruşatı Alımları 06 1 1 05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 06 1 1 90 Diğer Mefruşat Alımları 06 1 2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 06 1 2 01 Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) 06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 06 1 2 03 Tıbbi Cihaz Alımları 06 1 2 04 Laboratuar Cihazı Alımları 06 1 2 05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 06 1 2 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 06 1 3 Avadanlık Alımları 06 1 3 01 Tamir Bakım Aleti Alımları 06 1 3 02 Atölye Gereçleri Alımları 06 1 3 03 Tıbbi Gereçler Alımları 06 1 3 04 Laboratuar Gereçleri Alımları 06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 06 1 3 90 Diğer Avadanlık Alımları

19 Komisyon kurumların taleplerini, öncelikle ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlarda ihtiyaç fazlası olan tıbbi cihazlardan karşılanıp karşılanamayacağını değerlendirecektir. Bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde talep edilen cihazların ildeki diğer kurumlarda mevcut olup olmadığı ve kullanılmayan, atıl kapasitenin bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Daha sonra cihazın gerektirdiği nitelik ve yeterli sayıda ilgili dal uzmanı ve gerekli diğer insan gücünün bulunup bulunmadığı ile cihazın o kurumda hasta potansiyeli ve iş yükü bakımından verimli olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilmesi öngörülmüştür.

20 Önceden alımı yapılmış tıbbi cihazlar, ödenek tertibi ile uyumlu olmayan talepler ve kurumların önceki alımlarından kaynaklanan borçların kapatılması için yapılacak ödenek talepleri komisyonca değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgili kurum baştabipliğine iade edilecektir. Hizmete yeni açılan veya açılacak kurumlar hariç, faaliyette olan kurumların tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyacı için yapılan ödenek talepleri dışındaki, mefruşat ve benzeri ihtiyaçlar için yapılacak ödenek talepleri Komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır.

21 Genel Müdürlüğün alım ve ödenek tahsis stratejisi Öncelikli olarak yeni açılacak hastane ve ek binaların ihtiyaçlarının karşılanması; Özellikli hizmet planlamalarının ihtiyaçlarının karşılanması; Merkezi alımlar ile kesişen kurum taleplerinin değerlendirmeler sonucu kurumlara tahsisi. İlinizde komisyonların çalışması sonucu herhangi bir merkezi alım organize edildi mi?

22 2011 YILI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ ALIM İHALE DURUMU(20.09.2011) SIRA NOCİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYATTOPLAMİŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 1Monoplan Anjiyografi 15843.6004.218.0005.466.528 2Monoplan Anjiyografi 215886.50013.297.50017.233.560 3Biplan Anjiyografi61.196.0007.176.0007.750.080 4Orta Düzey EKO10 761.141 5Ameliyat Masası (Orta Düzey)5014.499724.950939.535 6Ameliyat Tavan Lambası (Orta Düzey)5013.999699.950907.135 7Ameliyat Masası (Orta Düzey)508.900445.000576.720 8Ameliyat Tavan Lambası (Orta Düzey)507.200360.000466.560 9Ameliyat Masası (Üst Düzey)6028.3731.702.3802.206.284 10Ameliyat Tavan Lambası (Üst Düzey)6024.3731.462.3801.895.244 114 Motorlu Hasta Karyolası2.0001.1232.246.0002.910.816 12 4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası5001.210605.000784.080 13Acil Sedyesi5001.129564.500731.592 14Yenidoğan Ventilatör (Kopresörsüz)12211.4491.396.7781.805.278

23 SIRA NOCİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYATTOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 15Yenidoğan Ventilatör (Kopresörlü)12214.4941.768.2682.285.414 16Kuvöz (Açık Yatak Olabilen)2032.090641.800831.773 17Kuvöz2397.2131.723.9071.861.820 18Fototerapi254.950123.750160.380 19Fototerapi255.975149.375193.590 20Doppler USG10027.4302.743.0003.554.928 21Tomografi (16 Kesit)24557.80013.387.20014.458.176 22ROP Merkezlerine cihaz12 1.105.000 23Diyaliz Cihazı35014.7405.159.0006.686.064 24O-ABR CİHAZI2007.5871.517.4001.966.550 25Endoskopi Cihazı30118.8002.970.0003.849.120 26Endoskop Yıkama Cihazı 30 5.897147.415191.050 27Panaromik Röntgen Cihazı 11 57.900636.900812.916 28Dental Tomografi 6 178.8501.073.1001.158.948 TOPLAM TUTAR83.853.897

24 2011 YILI HUDUT SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK HARCAMA BİLGİSİ SIRA NO CİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYATTOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 1Brakiterapi5383.750 Dolar3.300.000,003.564.000 2Orta Düzey EKO10019565 Euro1.956.500,002.113.020 3Ventilatörlü Anestezi Cihazı20025.801,385.160.276,005.573.098 4Hasta Bakım Karyolası1.0001.900,001.900.000,002.052.000 5Hasta Transfer Sandalyesi3.000440,001.320.000,001.425.600 6Kuvöz3005709 Dolar2.970.000,003.207.600 7Fototerapi3001.590,00477.000,00515.160 8Ventilatörlü Transport Kuvöz2012675 Dolar440.000,00475.200 9Orto-Üst Düzey Doppler USG20023.000,004.600.000,004.968.000 10100 Adet HD Endoskopik Kamera Sistemi 100 44.444,004.444.400,005.759.942 1112 Kanal EKG, Monitörlü Defibrilatör2.547 6.150,0015.664.050,0016.917.174 12 Mobil Intra Operatif Elektron Radyoterapi Ünitesi 2 1.295.000,006.345.500,006.853.140 13 Üst ve Orta Düzey Gerçek Zamanlı Doku Elastografi Özellikli Renkli Doppler Ultrasonografi 5 268.000,001.608.000,001.736.640 14Dijital Röntgen30 170.0005.100.000,006.609.600 15U Kollu Röntgen50 160.0008.000.000,0010.368.000 Toplam Harcanan Tutar 72.138.175

25 TEŞEKKÜR EDERİZ. HASTANE DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI 0 312 585 15 59-60-71-74


"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları