Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faruk ÖZCAN Hastane Donatım Daire Başkanı

2 2010/11 SAYILI GENELGE KILAVUZ

3 GENELGENİN AMACI Sağlık hizmetinin sunumunda İl düzeyinde kurumlarımızın birbiri ile koordinasyonunun sağlanması; Yatırım planlamalarının taşra ve merkez olarak daha katılımcı ve akılcı yapılabilmesi, Alımların taşra ve merkez olarak toplu yapılabilmesine olanak sağlamak.

4 KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ MADDE 1.1. Bu genelge kapsamında düzenlenen konular ile ilgili İl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde ilgilerine göre gerekli uzman personellerin de bulunduğu en az 3 (üç) veya daha fazla tek sayıda üyeden müteşekkil “İl Yataklı Tedavi Kurumları Alımları Planlama Komisyonu” kurulacaktır.

5 KOMİSYONUN GÖREVLERİ MADDE 1.1. İl içerisinde
Genel Bütçenin 06.1 tertibinden kaynaklı alım talepleri, Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu iznine tabii cihaz alımları, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet alımları, Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma, PLANLAMASI YAPMAK ÜZERE KURULUR.

6 İlinizde tıbbi hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması, tıbbi cihaz alımları ve ödenek talepleri ile ilgili komisyonlar kuruluyor mu? Komisyonların teşekkülünde komisyonun amacına hizmet edecek kişi ve kurumlar mı kullanılıyor? Üniversite Hastaneleri komisyonlara davet ediliyor mu? Katılımları sağlanabiliyor mu?

7 TIBBİ CİHAZ HİZMET VE TIBBİ HİZMET ALIMI
MADDE Alınan kararlar İl görüşü olarak Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün onayı ile alım işlemlerine başlanacak ve izin yazısı ihale dosyalarında bulundurulacaktır.

8 TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ ÖDENEK TALEPLERİ
MADDE Bu madde kapsamında alınan kararlar haricinde herhangi bir cihaz için Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlardan Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonuna izin talebinde bulunulmayacaktır. Bildirilen ihtiyaçlar İl veya Sağlık Bakanlığı merkezi alımlarına esas teşkil edecektir.

9 Kısıtlı bulunan Genel Bütçe kaynağının etkin ve verimli kullanımının sağlanması için madde 6.2. ve madde de de anlatıldığı üzere senede iki kere talepte bulunulacak ve bu talepler mümkün olduğunca merkezi alımlar yoluyla ayni olarak karşılanacaktır.

10 EK 5 B CİHAZ LİSTESİ MONİTÖR KALP AKCİĞER POMPASI 2 MOTORLU KARYOLA
TRANSFER SEDYESİ VE YATAĞI İNTRAAORTİK BALON POMPASI EEG RÖNTGEN CİHAZI EMG AMELİYAT MİKROSKOBU ULTRASON ESWL DOPPLER ULTRASON ERCP AMELİYAT MASASI C KOLLU RÖNTGEN KÜVÖZ AMELİYAT TAVAN LAMBASI SEYYAR RÖNTGEN TRANSPORT KÜVÖZ TOMOGRAFİ TONOMETRE ANESTEZİ CİHAZI MR FACO VENTİLATÖR LİNAK OTOREFRAKTOMETRE TRANSPORT VENTİLATÖR BRAKİTERAPİ PUVA SİNTİGRAFİ DİYALİZ CİHAZI ENDOSKOPİ SETİ EKO LAPAROSKOPİ SETİ ANJİOGRAFİ (KORONER) 4 MOTORLU KARYOLA

11 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
Genelge ile Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonundan izin talebi 6 ayda bir toplanan komisyon tarafından planlanması şartına bağlanarak yatırım kararlarına anlık kararlar verilebilmesinden daha uzun sürede ve il düzeyinde planlamalar yapılması sağlanmak istenmektedir.

12 KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI
MADDE Daha önceki uygulamada yapıldığı şekilde Kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması izni ile ilgili merkez teşkilata bildirimde bulunulmayacak komisyon kararları ihale dosyalarında bulundurulacaktır.

13 Genelge ile komisyona tıbbi sarf sorumlusu eklenmiştir.
Sorumluluk maddesi olarak; “İhaleye çıkılan test veya tetkik sayısının gerçekleşmemesi durumunda yüklenici ile ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ilgili testleri veya tetkikleri talep eden ve alımın gerçekleşmesine kadar geçen aşamadaki kişiler müteselsilen sorumlu olacaktır. Ayrıca alınan kit vb. malzemenin miatlarının dolarak kullanılamaz hale gelmesi vb. nedenlerle kamu zararı oluşması halinde buna sebebiyet veren sorumlular hakkında işlem yapılacaktır.” hükmü mevcuttur.

14 TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ HİZMET ALIMLARI
Hizmet alımlarında öncelikle kurumların birbirinden karşılaması, mümkün değilse hizmet alımına gidilmesi istenmektedir. Kurumların birbirinden hizmet alımı genelgenin izin kapsamı dışındadır. Laboratuvar alımlarında HPLC, Nefelometre veya Tribünimetrik yöntem ile çalışılması komisyonlarda tartışılıyor mu? Görüntüleme alımlarında kurumların ortak alımı komisyonlarda tartışılıyor mu (PET/CT, MR, Gamma Kamera…)

15 KİT VEYA SARF KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI
Cihaz yaşı 10 yıla çıkarılmıştır. Sarf karşılığı cihaz kullanımı için ilgili uzman doktor kurumda yok ise alım yapılmayacaktır.

16 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU (TCDÖİK) İZNİ
Komisyondan onay istenen cihazın o ildeki mevcut durumu İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilecek (kamu/özel) ve talep yazısının ekinde TCDÖİK’na sunulacaktır. Sağlık Müdürlüğü cihazın ildeki durumunu bildirirken cihazın temini ile ilgili görüşünü de belirtecektir.

17 TIBBİ CİHAZ ALIMLARI VE ÖDENEK TALEPLERİ
En geniş katılımlı komisyon Genel Bütçenin 06.1 kaleminden ödenek talebini değerlendirmek üzere kurulmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz ve Tıbbi Demirbaşlar ile ilgili planlama yapması istenmektedir.

18 06 1     MAMUL MAL ALIMLARI   Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları İşyeri Mefruşatı Alımları (Üretim Tesisleri) Okul Mefruşatı Alımları Hastane Mefruşatı Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı  Alımları Diğer Mefruşat Alımları   Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Büro Makinaları Alımları  (Asgari Değerin Üzerinde) Bilgisayar Alımları Tıbbi Cihaz Alımları Laboratuar Cihazı Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları   Avadanlık Alımları Tamir Bakım Aleti Alımları Atölye Gereçleri Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Laboratuar Gereçleri Alımları Zirai Gereç Alımları Diğer Avadanlık Alımları

19 Komisyon kurumların taleplerini, öncelikle ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer kurumlarda ihtiyaç fazlası olan tıbbi cihazlardan karşılanıp karşılanamayacağını değerlendirecektir. Bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde talep edilen cihazların ildeki diğer kurumlarda mevcut olup olmadığı ve kullanılmayan, atıl kapasitenin bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Daha sonra cihazın gerektirdiği nitelik ve yeterli sayıda ilgili dal uzmanı ve gerekli diğer insan gücünün bulunup bulunmadığı ile cihazın o kurumda hasta potansiyeli ve iş yükü bakımından verimli olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilmesi öngörülmüştür.

20 Önceden alımı yapılmış tıbbi cihazlar, ödenek tertibi ile uyumlu olmayan talepler ve kurumların önceki alımlarından kaynaklanan borçların kapatılması için yapılacak ödenek talepleri komisyonca değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgili kurum baştabipliğine iade edilecektir. Hizmete yeni açılan veya açılacak kurumlar hariç, faaliyette olan kurumların tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş ihtiyacı için yapılan ödenek talepleri dışındaki, mefruşat ve benzeri ihtiyaçlar için yapılacak ödenek talepleri Komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır.

21 Genel Müdürlüğün alım ve ödenek tahsis stratejisi
Öncelikli olarak yeni açılacak hastane ve ek binaların ihtiyaçlarının karşılanması; Özellikli hizmet planlamalarının ihtiyaçlarının karşılanması; Merkezi alımlar ile kesişen kurum taleplerinin değerlendirmeler sonucu kurumlara tahsisi. İlinizde komisyonların çalışması sonucu herhangi bir merkezi alım organize edildi mi?

22 İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR
2011 YILI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ ALIM İHALE DURUMU( ) SIRA NO CİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYAT TOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 1 Monoplan Anjiyografi 1 5 2 Monoplan Anjiyografi 2 15 3 Biplan Anjiyografi 6 4 Orta Düzey EKO 10 Ameliyat Masası (Orta Düzey) 50 14.499 Ameliyat Tavan Lambası (Orta Düzey) 13.999 7 8.900 8 7.200 9 Ameliyat Masası (Üst Düzey) 60 28.373 Ameliyat Tavan Lambası (Üst Düzey) 24.373 11 4 Motorlu Hasta Karyolası 2.000 1.123 12 4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası 500 1.210 13 Acil Sedyesi 1.129 14 Yenidoğan Ventilatör (Kopresörsüz) 122 11.449

23 İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR
SIRA NO CİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYAT TOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 15 Yenidoğan Ventilatör (Kopresörlü) 122 14.494 16 Kuvöz (Açık Yatak Olabilen) 20 32.090 17 Kuvöz 239 7.213 18 Fototerapi 25 4.950 19 5.975 Doppler USG 100 27.430 21 Tomografi (16 Kesit) 24 22 ROP Merkezlerine cihaz 12 23 Diyaliz Cihazı 350 14.740 O-ABR CİHAZI 200 7.587 Endoskopi Cihazı 30 26 Endoskop Yıkama Cihazı 5.897 27 Panaromik Röntgen Cihazı 11 57.900 28 Dental Tomografi 6 TOPLAM TUTAR

24 2011 YILI HUDUT SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK HARCAMA BİLGİSİ
SIRA NO CİHAZIN ADI CİHAZ ADEDİ BİRİM FİYAT TOPLAM İŞ ARTIŞI VE KDV DAHİL TUTAR 1 Brakiterapi 5 Dolar ,00 2 Orta Düzey EKO 100 19565 Euro ,00 3 Ventilatörlü Anestezi Cihazı 200 25.801,38 ,00 4 Hasta Bakım Karyolası 1.000 1.900,00 ,00 Hasta Transfer Sandalyesi 3.000 440,00 ,00 6 Kuvöz 300 5709 Dolar ,00 7 Fototerapi 1.590,00 ,00 8 Ventilatörlü Transport Kuvöz 20 12675 Dolar ,00 9 Orto-Üst Düzey Doppler USG 23.000,00 ,00 10 100 Adet HD Endoskopik Kamera Sistemi 44.444,00 ,00 11 12 Kanal EKG, Monitörlü Defibrilatör 2.547 6.150,00 ,00 12 Mobil Intra Operatif Elektron Radyoterapi Ünitesi ,00 ,00 13 Üst ve Orta Düzey Gerçek Zamanlı Doku Elastografi Özellikli Renkli Doppler Ultrasonografi ,00 ,00 14 Dijital Röntgen 30 ,00 15 U Kollu Röntgen 50 ,00 Toplam Harcanan Tutar

25 TEŞEKKÜR EDERİZ. HASTANE DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI 0 312 585 15 59-60-71-74


"TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları