Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİ."— Sunum transkripti:

1 SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİ

2 Gamze KARAKOYUNLU 261669 SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİ SINIFTA İLK GÜNLER

3 Sınıfın İlişki Düzeni Öğrenme durumlarının etkinliğinin sağlanmasında düzen önemlidir. Sınıfı bir grup olarak görmek gerekir . Zaten sınıf aynı zamanda bir gruptur.

4 Sınıfın İlişki Düzeni Sınıf öğrenim amaçları doğrultusunda bir araya gelmiş, birden fazla öğrencilerden oluşur. Gruplar için önemli olan grubun dinamikliğidir. Bu dinamiklik toplumsal sürecin parçasıdır. Öğrencinin amacı grubun bir parçası olmaktır.

5 Sınıfın İlişki Düzeni Bu etkileşimler birincil ve ikincil grup etkileşimleridir. Başlarda sınıfta ikincil grup etkileşimi hakimdir . Çünkü; okul resmi kuruluş olduğundan ilişkiler soğuktur. Bunun değişimi öğretmenin yakınlığına, sevecenliğine bağlıdır.

6 Sınıfın İlişki Düzeni Sınıf duyguların yoğun oluştuğu bir mekandır.
Bu mekan öğrencilere etkileşimli ortam yaratır. Gruplar arasında yarışmacı ortam hazırlanmış olur . Öğretmen bu ortamda yarışmacı değil , demokratik ve işbirlikçi bir kılavuz olmalıdır.

7 Sınıfın İlişki Düzeni Sınıfın çekirdeği olan öğrenciyi tanıması, bilmesiyle onları yönlendirmesi mümkün olacaktır. Onları tanıması bilmesi sınıfta otoritesini de güçlendirecektir.

8 SINIFTA İLK GÜNLER

9 Sınıfta İlk Günler İletişimde ilk izlenimler önemlidir.
Genellikle ilk gün öğrenciler çevrelerini gözlemlerler. Gözlemlediklerini zihinlerine yerleştirip anlamlandırmaya çalışırlar.

10 Sınıfta İlk Günler İlişki düzeni kurulmaya ilk günlerde başlanmalıdır.
İlk günler ‘’dönümcül’’ yani ‘’kritik’’ zamanlardır. Sınıf düzeni sınıfın balayı döneminde kurulmalıdır. Bu dönemde öğrenciler birbirini tanımaya başlarlar.

11 Sınıfta İlk Günler Bu süreçte öğretmenin kendilerine tavırlarını denerler. Olabildiğince kontrollü davranarak normal davranışlarını sergilemezler. Bu dönemde öğretmen beklentilerini öğrencilere sezdirmelidir. . Otoritesini hissettirmeli ve hakimiyetine zemin hazırlamalıdır.

12 Sınıfta İlk Günler Öğretmen ilk gün kendinden bahsetmeli ve tanıtmalıdır. Öğrencileri sonrasından tanımaya başlamalıdır. Derse gelmeden öğretmen öğrencileri hakkında hazırlanmalı, isimlerini fotoğraflar ve kayıtlarla öğrenmeye çalışmalıdır. İsimlerini kullanılmanız öğrencilere değer verdiğinizin göstergesi olacaktır.

13 Sınıfta İlk Günler Tanışma için öğrenci zorlanmamalıdır.
Verilen cevaplar karşısında öğretmen iyi gözlemci olmalıdır. Tepkilerine göre not almalı ve onları değerlendirmelidir. Tanışma tamamlanmadan ilk gün ders işlenmemeli, onun yerine öğrencilerden ders hakkındaki yorumlar alınmalıdır. Eğer ders işlenirse bu öğrenciyle aranızdaki iletişimi zorlaştıracaktır.

14 Sınıfta İlk Günler Zaman geçtikçe öğretmen tanıma evresini derinleştirmelidir. Öğretmen sınıflarını iyi tanırsa, onlarla sağlam bir iletişim kuracaktır. Tanıdıkça sınıftaki bireysel farklılıkları fark edecek, öğretimi onlara göre şekillendirecektir.

15 Tuğçe YILMAZ 261650 SINIFTA İLİŞKİ POLİTİKALARI TANIŞMA

16 SINIFTA İLİŞKİ POLİTİKALARI

17 Sınıfta İlişki Politikaları
Sınıfta ilişki politikalarının bir boyutu tekdüzeliktir. Tek düzelilik te düzenlilik aranır. Bu düzenlilik ise kurallı olmayı öngörür. Diğer boyutu ise değişkenliktir. Bu ise öğrencinin dikkatini çeker ve merak uyandırır. Çünkü merak ilmin hocasıdır.

18 İşbirlikçi Öğrenme

19 İşbirlikçi Öğrenme Bu tipteki öğretim iyi planlanmışsa olumlu sonuç verir. Ödül sistemi varsa başarı olumlu etkilenmektedir. Bu öğrenmede konu üzerinde çalışırlar. Yeterlilik düzeyleri ne olursa olsun herkes etkinliklere katılır.

20 Yarışmacı Öğrenme

21 Yarışmacı Öğrenme Bu tipteki örgütlenişte bireysel başarı ve yeteneği vurgular. Diğer öğrencilerle karşılaştırıcı bir değerlendirme sistemi kullanır. Bu işi önce kim yapacak demek değil yapanlar şu ödülü alacak yapmayanlar şu görevlerle karşılaşacak gibi sözler söylemek olumsuzlukları azaltabilir.

22 TANIŞMA

23 Tanışma Sınıfta öğrenci öğretmen etkileşiminin iki yönü vardır.
Öğrencinin niyetini anlamak yorumlamak. Öğretmenin niyetinden emin olmasını sağlamaktır. Karşılıklı etkileşimin ilk basamağı tanışmadır. Güven ve iyi ilişki için ilk karşılaşma önemlidir. Her öğrencinin tanınmaya ihtiyacı vardır. Sınıfta uygulanacak tanışma etkinlikleri ise şöyledir.

24 İsim Zinciri Oluşturma
Bu etkinlikte önce öğrencileri daire biçiminde birbirlerini görmeleri sağlanmalıdır. Sonra etkinliğin amacı açıklanmalı. Bu etkinlikle ilgili sorularının olup olmadığı sorulmalı. Her öğrenciden isimlerini ve kendileri hakkında bir şeyler söylemeleri istenmelidir.

25 İsminde Ne Var ? Öğrenciler 5 yada 6 kişiden oluşarak grup şeklinde oturtulur. Sonra adları hakkında sorular sorulmalı. Tam adlarını söylemelerini ? Adlarını nasıl aldıklarını ? İsimlerinden hoşlanıp hoşlanmadıkları ?

26 Öğrenci isimlerine denk betimleyici bir liste hazırlanır.
Sınıf Arkadaşını Tanı Öğrenci isimlerine denk betimleyici bir liste hazırlanır. İlgi ve yönlere göre; Kahverengi saçlı kimdir ? Şiir okumayı seven kimdir ? Solak olan kimdir?

27 Görüşmeler Öncelikle soru listesi hazırlanır.
Bu sorular tahtaya yazılır. Herkes çok iyi tanımadığı arkadaşıyla soruları birbirlerine sorarlar. 10 dakika sonra arkadaşlar değiştirilir.

28 Kim Olduğunu Tahmin Et İlk önce öğrenciler heveslendirilmelidir.
Kendi haklarında iki yada üç ifade yazmaları istenmelidir. Yazılan bilgileri okuyup kime ait olduğunu öğrencilerin yazmaları istenmelidir. Diğeri ise öğrenciler şiir yada öykü yazarak kutuya atar çekilen kağıdın kime ait olduğu tahmin edilir.

29 Gözde ATAK 261660 SINIF KURALLARI SINIF ORTAMI

30 SINIF KURALLARI

31 Sınıf Kuralları Kural: En genel anlamıyla norm demektir. Toplumsal hayatın ilişkisini düzenler ve sınırlandırır. Kurallar hayatımızın her alanında öne çıkmaktadır. Okulda öğretmen öğrenci ilişkisinde de kurallar vardır. Öğretmen kendi dersi için kurallar belirler. Kurallar önceden verilmiş hazır kuralları içerir.

32 Sınıf Kuralları Kurallar bazen çaba düşüklüğüne neden olabilir.
Birey daha fazlasını bazen yapmaktan kaçınır. Kuralların çok olması bireyde gerilim yaratır. Bunu önlemek için yeni kurallar getirilir. Bu durumda kısır döngü şeklinde devam eder.

33 Sınıf Kuralları Öğretmen belirlediği kuralları direk sınıfa dayatmamalıdır. Bunun için öğrencilerle tartışma ortamı sunmalıdır. Kurallar öğretmeni de içine alarak tarafsızlığı sağlar. Öğrenci bu durumu bilerek kurallara uyar. Kurallar herkesin uyabileceği durum haline gelir. Öğrenci gerekli olduğunu anladığında istekli olur.

34 Sınıf Kuralları Kurallar belirlendikten sonra nasıl öğretileceği belirlenmelidir. Öğretmen kuralları uygularken katı şekilde davranmamalıdır. Kuralları uygularken öğrencinin aile yasamı önemlidir. Kuralları uygularken adil, objektif ve tutarlı olunmalıdır. Öğrenciye karşı sabırlı, nazik, anlayışlı olunmalıdır.

35 Sınıf Kuralları Kuralların sınıf içinde uygulanış biçimi önemlidir.
Öğretmenin eğitim düşüncesi ile yakından ilgilidir. Öğretmen otoriter ise katı tutumda olabilir. Öğretmen öğrenci merkezli ise demokratik olabilir. Sınıf içinde demokratik , ilkeli, esnek olmalıdır. Öğretmen sınıfının lideri olmalıdır.

36 Sınıf Kuralları Kurallar açık seçik belirlenmezse karışıklık olur. Kurallar iyi düşünülerek açık, net olmalıdır. Öğrencilerin görüşleri dikkate alınarak karar verilmelidir. Okulun eğitim politikasına direk uygun olmalıdır. Bazı durumlarda öğrenciye göre esnetilebilir. Kurallar amaçlara gidişi kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.

37 Sınıf Kuralları Kuralların öğrenciye aktarılması için yollar vardır.
Kukla oyunları uygun olmayan davranışları anlatmaktır. Posterler belirlenen kuralları koridorları asarak öğretir. Oyun öğrencilerden kural üzerine yazmaları istenir. Kuralları torbaya koyma öğrenci sınıfa açıklar. Kural oyunu kartlar hazırlanarak açıklama yapılır.

38 SINIF ORTAMI

39 Sınıf Ortamı Ortam, bireyin, toplumun yaşayışını etkileyen bütündür.
Bireyin toplumun üyesi olmasında bulunduğu ortamdır. En önemli çevresinde tabi ki de okul ortamıdır. Okulun en önemli özelliği düzeni, disiplinidir.

40 Sınıf Ortamı Sınıf ortamı; işlevsel bir sanat alanıdır.
Öğrenme için mutlaka güdü merkezi olmalıdır. Öğrenci için özelliklerine göre kolaylıklar sağlamalıdır.

41 Sınıf Ortamı Etkili eğitim sürecinde sınıf ortamı önemlidir.
Sınıf ortamı sosyal sistemin anlamlandırdığı durumudur. Sınıf ortamını bir çok özellik oluşturur. Öğrencilerin ailelerinden getirdikleri kültürler, tutumlar oluşturur. Ders çalışma özellikleri, fiziki özellikleri oluşturur. Sınıf ortamının uygunluğu öğretmene bağlıdır.

42 Sınıf Ortamı Öğretmenin önemli görevi öğrenciyi etkin kılmaktır.
Öğretmen kendi beklentileri öğrencilerinkini dengede tutmalıdır. Sınıf ortamını arzu edilen şekilde olmalıdır. Eğer öğrenci, öğretmen doyum sağlıyorsa olumludur. Öğrencilere geliştirme yönünde fırsat verilmesi önemlidir.

43 Sınıf Ortamı Sınıfı okuldan, çevreden asla ayrı düşünemeyiz.
Sınıfın çevreye uyum sağlaması ortamda etkilidir. Aile ve çevre gibi unsurlarda etkiler. Öğrenciler kendi aralarında öğretmenlerle iyiyse olumludur. Her öğrencinin kendini ifade edebilmesi önemlidir. Bu olabiliyorsa sınıf ortamı düzenlenmiş demektir.

44 Nurcan BİRİNCİ 261624 SINIF İÇİNDE ÖĞRETMEN SINIFTA ÖĞRETMENİN YERİ

45 SINIF İÇİNDE ÖĞRETMEN

46 Sınıf İçinde Öğretmen Sınıf bir tiyatro, öğretmen de yönetmenidir.

47 Davranış Ortamı Oluşturma
Sınıfın, öğretmenin, öğrencinin yapılandırılış şekline bağlıdır. Bu gevşekten katıya çeşitli görünüşlerde olabilir. Program konu merkezli ise katı yapılanmıştır Eğer öğrenci merkezli ise gevşek yapılanmıştır. Bu konuda öğretmen ve öğrencinin ortak çabası olumlu bir etkendir

48 SINIFTA ÖĞRETMENİN YERİ

49 Sınıfta Öğretmenin Yeri
Öğretmen, amacına ve etkinliğine göre konumunu belirler. Sınıf içinde sürekli hareket halinde olmalıdır.. İstenmeyen davranışların farkına varıp öğrencileri uyarabilmelidir. Araçları önceden hazırlamalı, yüz yüze anlatılabilecek araçlar kullanmalıdır.

50 Sınıfta Öğretmenin Yeri
Öğretmen yerini belirlemede, sınıfın tümünü görebilmelidir. İyi bir iletişim için göz teması olmalıdır. Yüz yüze olmak ilgi ve sıcaklık gösterir. El-yüz-kol hareketleri anlatımı güçlendirir.

51 ÖĞRETMENİN ÖRNEK OLMASI

52 Öğretmenin Örnek Olması
Öğrencilerle öğretmen arasında karşılıklı güven sağlanmalıdır. Öğretmen sınıftaki öğrencilerin gösterdikleri davranışları izlemelidir. Buradan yola çıkarak onları ilgi alanlarına yöneltmelidir.

53 Öğretmenin Örnek Olması
Öğretmen her davranışı ile öğrenciye model olmalıdır. Model olma yöntemi davranış değiştirmede sürekli kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı öğretmen kendine özen gösterir. Öğretmeninde derse bağlılığı öğrenciye olumlu etki sağlar.

54 Öğretmenin Örnek Olması
Öğretmen dış görünüşüne önem vermelidir. Çünkü iyi giyim öğrencileri daha sıkı ve uzun çalışmaya iter. Sınıftaki olumsuz davranışlara karşı sabırlı olmalıdır. Sınıflarda farklı yeteneklerde öğrenciler bulunmaktadır. Bu nedenle defalarca da olsa konuyu tekrar etmelidir.

55 ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİ

56 Öğretmen Beklentileri
Öğretmenin, öğrencilerin başarılarına yönelik gelecekteki tahminlerine ‘’beklenti’’ denir. Öğretmenin öğrenci hakkındaki düşünceleri beklentilerini etkiler. Buda öğrenciye karşı olan tutumuna bağlıdır. Ne kadar sıcak ilişki o kadar başarı diyebiliriz.

57 Öğretmen Beklentileri
Öğretmenin beklentilerini etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar; Cinsiyet Fiziksel görünüm Sosyo-ekonomik durum Okuldaki başarı durumu.

58 Cinsiyet Cinsiyet faktörü açısından bazı araştırmalar yapılmıştır.
Kimisi cinsiyetin beklenti üzerinde etki etmeyeceğini öne sürmüştür. Kimisi ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla ilgi çektiği sonucuna varmıştır.

59 Fiziksel Görünüm Bu kavram öğrencinin vücut temizliği, giyim-kuşam vb. gibi durumları kapsamaktadır. İletişim anında öğrencinin fiziksel görünümü öğretmeni etkiler. Fakat öğretmen bu ön yargılardan kurtulmalıdır. Eşit, samimi ve sevecen davranmalıdır.

60 Okuldaki Başarı Durumu
Öğretmenlerin öğrencilerinde algıladıkları başarı düzeyi beklentilerini etkilemektedir. Öğrencide algıladığı başarı düzeyine göre ileride yüksek veya düşük beklenti içerisinde bulunur.

61 Sosyo-Ekonomik Durum Ailelerin ekonomik durumunu, toplumsal statüsünü vb. durumları kapsar. Bu durumun öğretmenin beklentilerini etkilediği savunulmuştur. Örneğin; üst düzey bürokratlarının çocuklarına ayrıcalıklı davranılması vb.

62 Ulvi YILMAZ 261626 DEMOKRATİK ORTAM KORKU, KAYGI EMPATİ, UTANGAÇLIK

63 DEMOKRATİK ORTAM

64 Demokratik Ortam Öğretmen sınıfta demokratik bir ortam oluşturmalıdır.
Kısaca bahsetmek gerekirse demokrasi; Azınlıkta kalanların görüşlerinin dinlendiği, niteliğin sayıya feda edilmediği bir yöntemdir. Demokrasi bir yaşam biçimidir

65 Demokratik Ortam Okul toplumun yansımasıdır.
Okul demokratik davranışın kazandırılabileceği önemli ortamdır. Bu sebeple okuldaki demokrasi topluma yansır. Okulda ve sınıfta demokratik ortamı sağlamak için yapılması gerekenler:

66 Demokratik Ortam Demokrasinin ‘Yönetime katılma’ ilkesinin okulda uygulanması Derslerde tartışma ortamının oluşturulması, Sınıflarda seçme-seçilme yaşantılarının sağlanması gerekir. Sınıfta karşıt görüşlerin savunulması için olanak sağlanmalı.

67 Demokratik Ortam Sınıfta herkesin birbirini dinlemesi sağlanmalıdır.
Demokratik ortamda yaşamamış öğrencilerin , yetişkin olduklarında demokratik davranmaları güçtür.

68 KORKU, KAYGI

69 Korku, Kaygı Sınıftaki korku ve kaygı kaynaklarından biri öğretmendir.
Otoriter öğretmen , öğrenciyi korkutur. Öğretmen her davranışının sonucunu düşünmelidir.

70 Korku ve Kaygı Sebepleri
Aile ortamından uzaklık, Okula uyum süreci, Arkadaş desteği ve kabulün kalkması, Sınavlar bazı korku ve kaygı sebepleridir. Bu durumlarda öğrenci okula ve okumaya karşı olumsuz tutum sergileyebilir

71 Korku ve Kaygı Sebepleri
Öğretmen bu durumlarda ; Öğrenciyi rahatlatıcı davranışta bulunmalı. Öğrenciye adıyla seslenmeli. Görüşlerini ciddiye almalı, Güler yüzlü olması korku ve kaygıyı azaltır. Kaygı her zaman kötü sonuçlar doğurmaz , bazen başarı getirir. Önemli olan kaygının şiddetidir.

72 UTANGAÇLIK Utangaç kişiler genelde sınıfta edilgen olurlar. Utangaçlığı azaltmak için yapılması gerekenler; Öğretmen arada kendisinin de utandığını öğrenciye aktarmalıdır. Öğrenci sosyal etkinliklere katılmaya teşvik edilmelidir. Öğrencilerin birbirleriyle alay etmeleri önlenmelidir.

73 EMPATİ Sınıfta bu durumlar hala sürüyorsa ,uzmandan yardım alınabilir.
En önemlisi öğretmenin öğrenciyi anlamasıdır. Bunun için empati yeteneğinin geliştirilmesi gerekir. Empati, bir insanın kendini diğer insanın yerine koyarak düşünce ve davranışlarını kavramasıdır. Bu uygulanırsa öğretmenin öğrenciye saygısı artar.


"SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları