Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2008-2009 BAHAR DÖNEMİ Danışmanlık Görevi: Danışmanlar öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer konularda karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2008-2009 BAHAR DÖNEMİ Danışmanlık Görevi: Danışmanlar öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer konularda karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı."— Sunum transkripti:

1 BAHAR DÖNEMİ Danışmanlık Görevi: Danışmanlar öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer konularda karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere bölüm başkanlıkları tarafından yarıyıl başlamadan önce görevlendirilir. Ayrıca ilgili birimler tarafından diğer görevleri belirlenir…(ders kayıtlarında görev alma gibi..)

2 DERS ALMA İŞLEMLERİ - 1 Öncelikli Alınacak Dersler: Öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar (Önce alttaki dersleri alacaklar). Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunun konusu.Öğrencinin aldığı derslerin kredileri ağırlıklı olarak hangi yarıyılda ise öğrenci o yarıyılda okuyor demektir. (Öğrencinin sınıfı numarasına göre değil, aldığı derslere göre belirlenecek.) Örnek; TLÜ203 Kesici Tak.ve Kesme Teo. 2 TLÜ207 İmal Usülleri I TSK305 CNC Tezgahları ve Prog. 5 2 6 ENR321 Termodinamik I 3 MKE301 Makine Elemanları I TLÜ401 Makine Dinamiği 3 TLÜ405 Kalıpçılık Tekniği 5 2 6 Öğrenci son sınıf öğrencisi

3 DERS ALMA İŞLEMLERİ - 2 Minumum Kredi: Öğrencilerin bir yarıyılda alacağı derslerin Kredi Toplamı, O yarıyıl için öğretim planında yer alan (Ortak dersler hariç-Ders planlarında Kredi toplamlarının altında gösterilir, Türk Dili, İnkılap Tarihi gibi dersler) derslerin kredi toplamından az olamaz. Maksimum Kredi: Bir yarıyılda alınacak maksimum kredi, o yarıyıl içindeki derslerin toplam kredisinin (ortak dersler hariç) 1/3 oranında artırılmasından daha fazla olamaz (Yine burada öğrencinin dersleri daha çok hangi dönemde ise o dönemin toplam kredisi referans alınacak). Mezuniyet durumunda Maksimum Kredi: Öğrenci son iki yarıyıl içinde mezun olabilecekse Yönetim Kurulu kararı ile üst sınır aşılarak en fazla 2 ders daha verilebilir. (En fazla iki ders derken, ders saati sayısı belirtilmemiş, Dolayısıyla kişiye ve bölüme göre üst sınır farklı çıkacaktır. Bir öğrenci başka bir bölümün öğrencisini Referans gösterip, onun kredisi kadar ders almayı isteyemez.)

4 DERS ALMA İŞLEMLERİ -3 Ders ekle/sil: Öğrenciler ekle/sil haftasında (öğretimin 3. haftası yani bu dönem (06-10 Ekim tarihleri arası) limitleri aşmamak şartıyla, danışmanlarının onayı ile istedikleri dersleri ekleyip silebilirler. Tekrarlamak zorunda oldukları dersler için (alttan aldıkları dersler için) bu değişikliği yapamazlar. (Harcını yatırmayan öğrenciler mazeret dilekçesi verip, yönetim kurulu kararı ile ekle-sil haftasında yeniden ders alabilirler) Devamsız sayılma: Ekle/sil ile yeni ders alan öğrenciler, geçen süre için devamsız sayılırlar. (Ekle/sil ile gelen öğrenci 3 hafta devamsızlık yaparak gelmiş olur. Hoca isterse 3 hafta yok sayabilir)

5 DERS ALMA İŞLEMLERİ -4 Birinci sınıf öğrencileri: Birinci sınıftan öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Başka Okuldan Gelen Öğrenciler: Eğer bu öğrenci daha önceden başka bir üniversitede okumuş ve bazı derslerinden muaf olmak istiyorsa (ortak zorunlu derslerden muaf olamazlar-YÖK dersleri, bunlar hariç tutulacak) yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Muaf oldukları bu derslerin kredisi kadar üstten ders alabilirler.

6 DERS ALMA İŞLEMLERİ -5 Üstten fazla ders alma: 3. yarıyıldan itibaren, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler kredi sınırı dahilinde (1/3 kadar artırılabilir) üst yarıyıldan ders alabilirler. (????? BU BÖLÜME REHBERDEN BAK) Örnek: Öğrenci 2 sınıfta olsun. Geçen yılın not ortalaması 3.00 dan yüksek. Okuduğu bu dönemki derslerin kredi toplamı 27 ise, alabileceği maksimum kredi 36 olur. Dolayısıyla 3. sınıftan 9 kredilik daha ders alabilir. 3. Sınıftan Ders alamama : 1. ve 2. yarıyıla ait derslerden (ortak zorunlu dersler hariç-Yök dersleri) 3 veya daha fazla dersten başarısız olanlar, 5. yarıyıl ve daha üstünden ders alamazlar. (Yani birinci sınıftan 3 dersten fazla dersi kalan bir öğrenci (yök dersleri dışında) 3 sınıftan ders alamaz)

7 DERS ALMA İŞLEMLERİ -6 BAŞKA BÖLÜMDEN DERS ALMA: Öğrencisi bulunmayan sınıflar için {(metal(3), tasarım(3), bilgisayar(2), Tasarım II (2,3), Tesisat II(2,3), Otomotiv II(2,3)} alttan alan öğrenciler başka bölümlerden dersi seçebileceklerdir. Fakat bu konuda şu hususlara dikkat edilecek. a) Öğrenciler dersi kodlarken hangi bölümden alıyorlarsa, o bölümün listesinde görülecek şekilde kodlamayı yapacaklardır. (Örneğin: Öğrenci Tasarımda okuyorsa ve seçeceği ders Metalde ise metalden kodlamayı yapacak. Böylece hocası şifresini aldığında öğrencinin dersini girebilecek). b) Bölümler, açılamayan dersler nedeniyle, başka bölümden alacak öğrenciler için, derslerin listesi oluşturulup bölüm kurulu kararı alarak, bu kararları dekanlığa sunup Fakülte yönetim kuruluna eklemelidir. (Kısaca hangi derslerin hangi bölümden alınacağı resmiyete bağlanmalıdır.) c) Hocalar derslerine yada sınavlarına giren listede olmayan bir öğrencinin farkına vardıklarında bölümüne ve danışmanına hemen bilgi vermelidir. (Öğrenciye sen bu dersi şu bölümden alacaksın denilmiş, fakat öğrenci dersi internetten alırken kendi bölümünde kodluyor. Dolayısıyla diğer bölümün hocasının listesinde öğrenci gözükmüyor. Hoca da öğrencinin sınavını yapıyor fakat notunu girerken listesinde olmadığı için notunu giremiyor.Bu gibi durumda hoca sınav notunu hemen öğrencinin bölümüne haber verip, bölümdeki şifreyle öğrencinin notu kayıtlı olduğu derse girilmelidir.)

8 AKADEMİK TAKVİM 16-20 Şubat (1.hafta) Ders Kayıt işlemleri
2-6 Mart (3.hafta) Ekle Sil haftası 13-24 Nisan (9.10. haftalar) VİZE SINAVLARI 29 Mayıs Derslerin son bulması

9 DERSLERLE İLGİLİ GENEL KONULAR-1
DERSLERE DEVAM ETME-1 Devam durumu: Teorik derslerin %30, uygulamalı derslerin %20 si kadar devamsızlık yapan öğrenci, o dersin Final ve Bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlıkların ilanı: Devamsızlıktan kalan öğrenciler yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.(Bu uygulama pek yapılmıyor. Genellikle devamsızlıktan kalan öğrenci Final notunu girerken ilan ediliyor. Öğrenci bu durumda şöyle bir iddiada bulunabilir. “Hocam beni devamsızlıktan bırakacaktınızda niye finale girmeme müsaade ettiniz. Ben bu derse çalışacağım derken diğer derslere çalışamadım. Hakkımı istiyorum” diyebilir. Bu durumu çözmek için Vize not girişlerinin son haftası notlar güncellenebilir, yada kağıt asarak ilan edilebilir.) Devamı daha önceden sağladı ise: Eğer tekrar ettiği derste devamı daha önceden sağladı ise dersi tekrar ederken devam şartı aranmayabilir.

10 DERSLERLE İLGİLİ GENEL KONULAR-2
DERSLERE DEVAM ETME-2 Uygulamalı dersten kaldı ise: Bir önceki yıldan kaldığı dersin uygulaması varsa dersin hem uygulamasına hem de teorisine devam etmek zorundadır. (Bizim fakülte için yönetim kurulu kararı vardır. Diğer fakülteler farklı olabilir). (Öğrenci “ben sadece uygulamaya devam edeceğim” diyemez). Kayıt dondurma: Öğrencilere ispatlayacakları önemli bir mazerette yada eğitimlerini geliştirecekleri bir durumda (yurt dışı burs, araştırma vs) yönetim kurulu kararı ile en fazla 2 yarıyıl izin verilebilir. (öğrenci 1 yıl (2 dönem) kayıt dondurursa o yıl için hiç harç ödemez, tek dönem kayıt dondurursa harcını yatırmak zorundadır. Dilekçe vermesi gerekiyor )

11 DERSLERLE İLGİLİ GENEL KONULAR-3
SINAVLAR-1 Sınav çeşitleri: Sınavlar Vize, Final, Bütünleme ve Ek Sınav (Mazeret yada tek ders sınavları gibi) olmak üzere 4 çeşittir. Sınavların yapılış şekli: Sınavlar Yazılı, Sözlü, Uygulamalı yada bunların karması şeklinde yapılabilir. Sınav belgelerinin saklanması: Yazılı sınav belgeleri en az 2 yıl saklanır. Doğal olarak uygulama ve sözlü sınav belgeleri saklanamamaktadır. Sınav notlarına itiraz: İtiraz dilekçesi dekanlığa veriliyorsa kağıdında ancak maddi hata (notları yanlış toplama gibi) varsa kabul edilir. Bunun dışındaki itirazlar hoca ile öğrenci arasındaki konulardır. Dekanlık bu konulara karışmaz. Vize sınavına giremeyen öğrenciler: Mazereti nedeniyle vize sınavına giremeyen öğrenciler için yönetim kurulu kararı ile telafi vize sınavı yapılabilir. Final ve Bütünlemeye giremeyen öğrenciler: Final ve Bütünleme sınavları için telafi sınavı açılmaz.

12 DERSLERLE İLGİLİ GENEL KONULAR-4
SINAVLAR-2 Tek Ders: Bitirme durumundaki öğrenciler 8 yarıyıldan itibaren bütünleme sınavlarından sonra yapılan tek ders sınavına girebilirler. Bu haklarını 1 kez kullanabilirler… Dönem kazandırma: Bitirme durumundaki tek dersi kalan öğrenciler, bu durumun oluştuğu yarıyıldan sonraki dönemde (örneğin yazın stajını yaptı, tek dersi de kaçırdı. Bir sonraki dönemde dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yazılı başvuruda bulunarak, kayıtını yenileyip, harcını yatırarak yarıyıl sonundaki sınav döneminde bu dersin final ve bütünleme sınavlarına girebilir.Hiç almadıysa bu kural geçerli değildir. Devamsızlıktan kalmamalıdır. Sadece sınavdan başarısız olursa geçerlidir. Sınavlar yine final ve bütünleme zamanında yapılır. Öğrenci böylece bir yıl yerine yarım dönem beklemiş oluyor.)

13 DERSLERLE İLGİLİ GENEL KONULAR-5
SINAVLAR-3 Atılma durumuna gelen öğrenciler: (Öğrenci rehberi Sayfa19 bakınız. Karışık ve detaylı bir konu)

14 DİĞER KONULAR SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ Sınavlardaki Koordinatörlük Sistemi: Ortak yapılan sınavlarda koordinatörlük sistemi uygulamasına devam ediyoruz. Koordinatörler bu sınavların düzgün bir şekilde yürütülmesi ve ortaya çıkan problemleri çözmekle görevlidir. Koordinatörlükler geçen dönem Doçent ve Yrd.Doç.lere idari görevlerine bakılmaksızın verilmekteydi. Bu dönem idari görevi olanları dışarıda tutacağız. Bir dönemde iki kez bu görev gelmektedir. MAIL GURUBU Fakülte içi mail grubu kayıtlar hala tamam değildir: mail adresine herkes kaydolacak. Şu anda 27 kişi bulunmaktadır.

15 Teşekkürler…


"2008-2009 BAHAR DÖNEMİ Danışmanlık Görevi: Danışmanlar öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer konularda karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları