Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: MAKİNE VE TESİSLERDE İŞ GÜVENLİĞİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: MAKİNE VE TESİSLERDE İŞ GÜVENLİĞİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 KONU: MAKİNE VE TESİSLERDE İŞ GÜVENLİĞİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi

2 MEVZUAT AÇISINDAN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ n İş Kanununun 77. Maddesi gereğince İşveren İşçi sağlığı ve iş güvenliği için GEREKLİ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, İşçilerde İSİG konusunda alınan önlemlere uymakla yükümlüdürler. n İşçi Sağ. ve İş Güvenliği Tüzüğünün 4. Maddesinde gereğince; İşveren, işyerinde, TEKNİK İLERLEMELERİN GETİRDİĞİ EN SAĞLIKLI ŞARTLARI HAZIRLAMAKLA yükümlüdür.

3 n TBMM de 1967 yılında kabul edilen Uluslar arası 119 sayılı sözleşme ile Koruyucusu olmayan her türlü makinenin, tezgahın SATIŞI, DEVREDİLMESİ, KİRALANMASI, ÖDÜNÇ VERİLMESİ yasaklanmıştır. n 1983 tarihinde çıkarılan Makine Koruyucuları Yönetmeliğinde koruyucusu bulunmayan makinelerin imal edilmesi, devredilmesi, satılması veya sergilenmesi yasaklanmıştır.

4 MAKİNE TEZGAH VE TESİSLER AÇISINDAN OLUMSUZLUKLAR NELERDİR.? n Eski ve sağlıklı emniyetli olmayan makine kullanımı n Bir makinede birçok çeşit iş yapılması n Komple planya gibi tezgahlar n Otomasyona geçilememiş olması

5 ÇÖZÜM NEDİR? Nihai çözüm, n Modern ve sağlıklı teknolojiyi yakalamak, n Geri kalmışlık zincirini kırmak n Yeterli sermayeye ulaşmak n Üretimde otomasyona geçmektir

6 NİHAYİ ÇÖZÜM AŞAMASINA ULAŞINCAYA KADAR BİR SÜRE DAHA bir geçiş devresi olarak eski ve yeterli seviyede emniyetli olmayan makine ve tezgahlarla çalışmak durumundayız. n Bu geçiş devresini en az iş kazası ile atlatabilmek için, eski makine ve tezgahlarımıza uygun koruyucular geliştirmek, makinelere takmak ve mümkün mertebe daha emniyetli çalışmanın gayreti içinde olmak zorundayız

7 TEHLİKE KAYNAKLARI n Döner miller n Çıkıntılar n Açıkta dönen aksam n Merdaneler n Kayış kasnaklar n Dişliler

8 n Kapalı yerde hareket eden parçalar n Kazan içinde dönen aksamlar n Aşındırıcılar n Eziciler n Vargel hareketi n KESİCİ AĞIZLAR

9 MAKİNE KORUYUCULARININ YETENEKLERİ n Etkin olmalı n Tehlikeli alana girmeyi önlemeli n Çalışmayı zorlaştırmamalı n Üretimi engellememeli n Kullanışlı olmalı, n İşe uygun olmalı n Tezgahın bir parçası konumunda olmalı, tezgahla bütünleşmeli

10 n Fazla bakım istememeli, bakımı zorlaştırmamalı n Ortama ve çalışma şartlarına uymalı n Karışık olmamalı, az parçalı olmalı n Koruyucu kendisi tehlike oluşturmamalı n Koruyucuda kullanılan malzeme tehlike oluşturmamalı

11 MAKİNE KORUYUCULARI TÜRLERİ n Sabit koruyucular n Kilitlemeli koruyucular n Otomatik koruyucular n Yaklaşma koruyucuları n Ayarlanabilir koruyucular n Kendi kendine ayarlanan koruyucular

12 Sabit koruyucular n Kayış kasnak koruyucuları n Dişli-zincir koruyucuları n Kaplin-mil-volan koruyucuları n Makine gövdesi n Zımparataşı koruyucuları n Pervanelere yapılan koruyucular n Korkuluklar, siperler

13 Kilitlemeli koruyucular n Kapaklara takılan emniyet sviçleri (Enjeksiyon preslerinde, helezon taşıyıcılarda, kazan kapaklarında) n Çift el kumanda tertibatı n Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda kumanda tertibatı n Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri n Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet sviçleri n Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet sviçleri n Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

14 Otomatik koruyucular n Kişi tehlikeli alana girdiğinde fiziki olarak uzaklaştıran sistemlerdir.(Preslerde ve makaslarda )

15 Yaklaşma koruyucuları n Sabit engeller n Tel kafesler n Emniyet şeritleri, ipleri

16 Ayarlanabilir koruyucular n Şerit testere koruyucuları n Matkap koruyucuları

17 Kendi kendine ayarlanan koruyucular n Daire testere koruyucuları

18 Durdurma ve ters döndürme sistemi n Merdaneli çamaşır makinelerindeki durdurucu çubuk n Emniyet telleri emniyet çubukları n Kaldırma araçlarındaki sınırlama sviçleri n Yürüyen vinçlerdeki alan sınırlama sviçleri n Merdaneli ezicilerdeki emniyet çubukları n Fotosel presler, makaslar n Basınca duyarlı taban ile durdurma

19 Eylemsizlik koruyucu sitem (Makinenin hareketi durmadan makinenin açılmasını önleyen sitemdir) n Otomatik çamaşır makinesi kapakları n Santrifüj makineleri kapakları n Kaldırma makinelerinin otomatik fren sistemi

20 Mekanik engelli aygıtlar n Yatay hareketli tabla n Düşey hareketli tabla

21 Besleme çıkarma aygıtları n Preslerde, kıyma makinelerinde, öğütücülerde, konkasörlerde, ağaç işleme tezgahlarında

22 MAKİNE VE TEZGAHLARDA ALINACAK GENEL TEDBİRLER n Makine yerleştirilmesinin uygun olması, n Bütün hareketli kısımların mahfazalarla kapatılması n Elektrikle çalışan makinelerin topraklanması n Havayı kirleten makinelere uygun havalandırma yapılması n Makine durdurulmadan tamir bakım ve temizlik yapılmaması

23 n Çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun olması n Operasyon noktasının koruyucu içine alınması n İşe uygun aydınlatma yapılması

24 TORNA TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Operasyon noktası uygun şekilde korunacak n Kayış kasnağa elle tutularak fren yapılmayacak n Talaş fırlamasına karşı tedbir alınacak n Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınacak n İş parçasının gevşeyip fırlamaması için tedbir alınacak n Etrafındaki boşluklar 60cm. Den az olmayacak

25 PRES TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Kalıp bağlarken motor durdurulacak, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilecek n Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olacak n Ağır preslerde ve enjeksiyon preslerinde sürgülü kapak veya mekanik engelli kapak n Parça fırlamasına karşı tedbir alınacak n Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet supabı olacak n Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmayacak n Malzeme koyma ve almada mümkün mertebe MAŞA kullanılacak n Düzenli olarak bakımı yapılacak ***

26 TAŞLAMA TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak n Uygun taş mahfazaları olacak n Mahfazaların toz emme sistemi olacak n Fırlayan çapaklar için uygun siper veya gözlük kullanılacak n Gözlük veya maske için ikaz levhası olacak n Taşlama ağzı açıklığı uygun olacak. En çok 120 derece, takım bileme tezgahlarında 60 derece, seyyar taşlarda 180 derece olacak n İş mesnetleri ayarlanacak, açıklık 3mm den fazla olmayacak n Taşın yan yüzeyleri kullanılmayacak n Taş yeni takıldığında ve soğuk zamanlarda fazla zorlanmayacak

27 MATKAP VE FREZE TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n İşlenecek parça uygun şekilde bağlanacak n Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınacak n Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmayacak n Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir alınacak n Çıkan taşalar elle süpürülmeyecek

28 DEMİR TESTERE TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir alınacak n Testerenin uygun koruyucusu olacak n Kesilecek parça sağlam olarak bağlanacak n Sıçrayabilecek kıvılcımlara karşı tedbir alınacak

29 SİLİNDİR MERDANE VE HADDE TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Malzeme beslemesi, besleme bandı ile yapılmalıdır n Silindirler arasında kapmayı önleyecek koruyucu olmalıdır n Uygun yerlerde acil durdurma düğmeleri veya Emniyet halatı olacaktır n Bazı tezgahlarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel koruma tertibatı yapılabilir

30 KONKASÖR, DEĞİRMEN VE ÖĞÜTÜCÜLERDE GÜVENLİK n Kuru ve yanıcı malzeme işleyen makinelerde, öğütücü kısımlar kıvılcım çıkarmayan malzemeden yapılmalıdır n Konkasörde taş fırlamalarına karşı tedbir alınmalıdır n Açık ağızlı döner konkasörlerin üzerinde çalışan işçilerin emniyet kemeri kullanmaları gereklidir n Döner konkasörlerde parça sıkışması durumunda makine durdurulmalı ve uygun çubuklarla sıkışma giderilmelidir n Elle besleme yapılan helezon dişli öğütücülerde, dar boğazlı bir besleme hunisi yapılmalı, bu huninin boğaz çapı 5cm. den fazla olmamalı, n Tehlikeli bölgeye elin girmemesi için besleme ağızları yapılmalıdır

31 MAKAS TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Verilen malzemenin kalınlığına göre ayarlanabilen lamalar konmalı n Çift el kumanda veya fotosel emniyet sistemi olmalı n Malzeme fırlamalarına karşı tedbir alınmalı n İki tarafta da çalışma olması durumunda bıçağın iki tarafında da koruyucu olmalıdır

32 AĞAÇ İŞLEME TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Toz ve talaşa karşı uygun aspirasyon tertibatı olmalı n Planya tezgahlarında bıçağın takıldığı kanal 13mm. den, planya ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk 3mm. den fazla olmamalıdır n Bıçak merdanesinin üzerine enine ve yüksekliğine ayarlanabilen koruyucular konmalı n Madeni koruyucuların bıçağa yakın yüzleri ahşap ile kaplanmalı n Katrakların kumanda ve stop tertibatı operatörün bulunduğu platformda olmalı, platformun 120cm yüksekliğinde korkuluğu olmalı n İşlenen malzemeler çalışma ortamından uzaklaştırılmalı

33 ŞERİT TESTERE TEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli kapaklarla kapatılmalı n Şerit testere sürekli gergin tutulmalı, bağlantıları en az ayda bir kere kontrol edilmeli, çatlak testereler kullanılmamalı n Arıza durumunda tezgah durdurularak müdahale edilmeli

34 DAİRE TESTERETEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Çalışma tablasının yerden yüksekliği 85-90 cm. olmalı n Daire testerenin üstü ve etrafı mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen bir koruyucu ile kapatılmalı, testerenin tabla altındaki kısmı da korunmalı n Malzemenin sıkışmasını önlemek için ayırıcı bıçak bulunmalı n Kısa parçalarda veya malzemenin son kısımları işlenirken kayar takozlar kullanılmalı

35 KARIŞTIRMATEZGAHLARINDA GÜVENLİK n Döner dolaplı makinelerde dönme hareketine karşı uygun tedbirler alınmalı n Açık ağızlı katıştırıcılarda, ağzın yerden yüksekliği 1m. den az ise, uygun korkuluk yapılmalı n Kapaklı karıştırıcılarda kapak açılınca makineyi durduracak tertibat olmalı n Gıda maddelerinin işlendiği karıştırıcı, yoğurucu, çarpıcı makineler kapaklı olmalı, hareket durmadan kapak açılmamalı veya kapak açıldığında hareket durmalıdır.


"KONU: MAKİNE VE TESİSLERDE İŞ GÜVENLİĞİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları