Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası CLS Sistemi ve YTL’nin CLS’e Katılımı İlker DURUSOY 14 Aralık 2007, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası CLS Sistemi ve YTL’nin CLS’e Katılımı İlker DURUSOY 14 Aralık 2007, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası CLS Sistemi ve YTL’nin CLS’e Katılımı İlker DURUSOY 14 Aralık 2007, İstanbul

2 2 CLS Sistemi CLS, FX işlemlerindeki riskleri azaltmak amacıyla kurulan küresel bir ödeme sistemidir. Merkez Bankaları’nın girişimi sonucunda piyasa oyuncuları tarafından geliştirilmiştir. Hissedarları 70 finansal kuruluştur. ● İsviçre’de bir ana şirket ● New York’ta kurulu özel amaçlı bir banka ● Londra’da kurulu bir operasyon şirketi

3 3 Geleneksel FX Mutabakat Yöntemi Banka A’nın USD muhabiri USD Ödeme Sistemi New York Banka B’nin USD muhabiri USD Banka A Londra Banka B İstanbul USD YEN Banka B’nin YEN muhabiri YEN Ödeme Sistemi Tokyo Banka A’nın YEN muhabiri YEN İki Ödemenin Birbirinden Bağımsız Olmasının Yarattığı Riskler: ● Principal Risk (işlemin bir ayağı gerçekleşir diğeri gerçekleşmez) ● Replacement Cost Risk (başarısız anlaşma yenilenebilir ise) ● Likidite Riski (başarısız anlaşmanın yenilenmesi için çok geç ise) Riski Önlemenin Yolu: Her İki Ödemeyi İlişkilendirmek. Ödeme Sistemleri Arasında Bağlantı + Güvenilir Bir Aracı

4 4 USD Ödeme Sistemi YEN Ödeme Sistemi CLSBANKCLSBANK Banka A Londra Banka B İstanbul Üye 1’in USD muhabiri USD YEN Üye 1’in YEN muhabiri Üye 2’nin USD muhabiri USD Üye 2’nin YEN muhabiri YEN USD YEN USD CLS Üyesi 1 CLS Üyesi 2 Çözüm : CLS sistemi CLSBANKCLSBANK Banka A Londra Banka B İstanbul USD YEN USD YEN CLS Sistemi: 1. FX İşlemleri için güvenilir bir aracı rolünü üstlenir (PvP) 2. Ödeme sistemlerini birbirine bağlar (PvP)

5 5 CLS Sistemi 2002: USD, CAD, AUD, EUR, JPY, GBP, CHF, 2003: DKK, NOK, SEK, SGD, 2005: ZAR, NZD, HKD, KRW ● Sistemde 15 para birimi arasında işlem yapılabilmektedir, (Döviz işlemlerinin %95’i bu para birimleri arasındadır) ● Yeni para birimlerin sisteme eklenmesi için çalışmalar vardır. ● 70 hissedar, 57 üye ve 2,038 dolaylı üye ● Döviz işlemlerinin yarısından fazlası CLS üzerindedir. ● Günlük yaklaşık 500,000 işlem - 4 trilyon $ (Kasım 2007).

6 6 Kaynak: “Progress in reducing foreign exchange settlement risk“ BIS/CPSS Raporu – Temmuz 2007

7 7 Ödeme Sistemi ● Merkez Bankaları CLSBANKCLSBANK CLS Sisteminde Taraflar Mutabakat Üyesi Ödemeler FX İşlemleri Kullanıcı Üye ● Hissedarlar ● Üyeler – Mutabakat, Kullanıcı Dolaylı Üye ● Dolaylı Üyeler (3. Taraflar) Nostro Ajan ● Nostro Ajanlar - Muhabirler Likidite Saylayıcısı ● Likidite Sağlayıcıları

8 8 CLS Sisteminde Mutabakat Özellikleri ● Ödeme Karşılığı Ödeme (PvP) ● Birebir mutabakat – her işlem tek tek gerçekleştirilir. ● Risk Yönetimi Açık Pozisyon Limiti Toplam Açık Pozisyon Limiti Pozitif Net Bakiye ● Netleştirilmiş ödeme ● Ödemeler ilgili ödeme sistemlerinde, belirlenen zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. CLS 15 ödeme sistemine üyedir. Mutabakat Üyeleri 15 ödeme sisteminde işlem gerçekleştirebilmelidir (Nostro ajanlar).

9 9 Pozisyon Hesaplama FX işlem talimatları Kontrol ve Eşleştirme Mutabakat Yapılabilir Talimatlar SWIFT Ödeme Planı Mutabakat İşlemi Risk Kontrolü Açık Pozisyon Limiti Toplam Açık Pozisyon Pozitif Net Bakiye Mutabakat Hesaplar Arası Gerçek Zamanlı Transfer Mutabakat Üyeleri RTGS Sistemleri Ödemeler (Pay-in) CLS SİSTEMİ CLS Sisteminde Günlük İş Akışı Geri Ödemeler (Pay-out)

10 10 Talimatların Girilmesi Sydney Tokyo Türkiye CET Londra New York 08:00 07:00 01:00 00:00 23:00 18:00 14:30 13:30 07:30 06:30 05:30 00:30 15:00 14:00 08:00 07:00 06:00 01:00 Tek Taraflı İptallerin Sonlanma Zamanı İlk Ödeme Planı Yayınlanır Aynı gün valörlü Talimatların Sonlanması Karşılıklı İptallerin Sonlanma Zamanı Son Ödeme Planı Yayınlanır 17:00 16:00 10:00 09:00 08:00 03:00 20:00 19:00 13:00 12:00 11:00 06:00 ÖDEMELER VE MUTABAKAT ÖDEMELERİN TAMAMLANMASI 18:00 17:00 11:00 10:00 09:00 04:00 Mutabakatın Tamamlanma Zamanı Asya Pasifik Ödeme Sonlanması Avrupa/Amerika Ödeme Sonlanması Hedeflenen CLS Sisteminde Zamanlama

11 11 CLS Sisteminde Ödemeler Ödeme Planı – Pay In Schedule CLS'e Ödeme – Pay In

12 12 CLS Sisteminde Risk Yönetimi ● Katılım Kriterleri ● Ödeme Karşılığı Ödeme (PvP) ● Birebir kesin mutabakat ● Likidite sağlayıcıları ● Sistemdeki Güvenlik Limitleri Açık Pozisyon Limiti: üyelerin sistemdeki para birimlerinde düşebilecekleri eksi bakiyeyi belirler. Her bir para birimi için ayrı ayrı belirlenir, ve tüm üyeler için aynıdır. Toplam Açık Pozisyon Limiti: Üyenin sistemde sahip olabileceği eksi bakiyeyi belirler. Üyenin rating notu ve sermayesine göre belirlenir. Pozitif Net Bakiye: Üyeler toplamda negatife düşemezler.

13 13 ● Ülke için “investment grade” notu, ● CLS’e hissedar olacak iki yerli sermayeli banka, ● Yeterli sayıda ve büyüklükte likidite sağlayıcısı banka, ● Para biriminde yeterli işlem hacmi (likidite), ● Operasyonel ihtiyaçları karşılayabilen ödeme sistemi, ● Para biriminin konvertibilitesindeki ve transferindeki olası kısıtların kabul edilebilir olması, ● Para biriminin volatilitesinin yönetilebilir olması, ● ödemelerin nihailiği ve netleştirme ile ilgili hukuksal düzenlemelerin uygun olması, CLS'e girebilecek para birimleri için kriterler

14 14 YTL'nin CLS'e katılması için şartlar √ Ülkemizin Uzun Dönem Yabancı Para Rating Notu ? CLS’e hissedar olacak iki yerli sermayeli banka Rating notu ? Sermaye yatırımı (5 milyon $) Mutabakat Üyesi/Nostro Ajan olmak için yatırım Operasyonel ve teknik kapasite √ Likidite sağlayıcısı bankalar (şimdilik gerek yok) √ Mali kriterler (işlem hacmi, konveritibilite, volatilite) ? Ödeme sistemi kriterleri RTGS CLS'in EFT sistemine katılımı – idari düzenlemeler CLS'in EFT sistemine katılımı – SWIFT erişimi Hukuksal yapı (mutabakat nihailiği, netleştirme)

15 15 EFT Sistemi YEN Ödeme Sistemi CLSBANKCLSBANK Banka A Londra Banka B Frankfurt Üye 1’in YTL muhabiri YTL YEN Üye 1’in YEN muhabiri Üye 2’nin YTL muhabiri YTL Üye 2’nin YEN muhabiri YEN YTL YEN YTL CLS Üyesi 1 CLS Üyesi 2 YTL CLS'e katıldığında YTL-YEN İşlemi

16 16 YTL'nin CLS'e katılması – Yapılması Gerekenler ● CLS’e hissedar olacak iki yerli sermayeli banka, Rating kriterlerini karşılamalı Yatırımları karşılamalı Operasyonel ve teknik kapasiteye sahip olmalı ● Ödeme sistemi kriterleri, CLS'in EFT sistemine üyeliği - SWIFT erişimi Hukuksal temel (mutabakat nihailiği, netleştirme) ● 18 -24 aylık uzun bir süreç, ● Şartlar ve durumlar değişebilir, ● CLS için hazırlanan, plan yapılan ülkeler var, ● İstek ve taahhüt çok önemli

17 17 CLS ile Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Bankalarla topluca ve birebir görüşmeler 31 Ekim–1 Kasım 2002 3 Ekim 2003 25 Ekim 2004 16-17 Kasım 2006 Bankalarla gerçekleştirilen CLS çalıştayı Haziran 2005

18 18 Daha Geniş Bilgi İçin: www.cls-services.com Progress in reducing foreign exchange settlement risk: http://www.bis.org/publ/cpss81.htm

19 19 Mutabakat Üyesi Olmanın Maliyeti –Sermaye –Teknolojik Yatırımlar Mutabakat Üyesi Olmanın Faydaları –Risk Azalımı –Maliyet düşüşleri (operasyon, ödeme, disiplin) –Operasyonel verimlilik (hatalar, anlık bilgi, STP) –Yeni ürün ve servisler (Nostro, üçüncü taraf servisleri) –Piyasa pozisyonu Mutabakat Üyesi Olmak – Maliyet / Fayda

20 20 Mutabakat Üyeleri İçin Şartlar ● CLS’e hissedar olur ● CLS’te multi—currency hesap açar ● FX işlem talimatlarını CLS’e doğrudan gönderir ● CLS’e ödemeler yapar (Doğrudan / Nostro Ajan) ● Üçüncü taraflara hizmet verir. Şartlar: ● Gözetim altındaki bir finansal kuruluş olmalı ● Rating / Sermaye şartlarını sağlamalı ● Operasyonel/Teknik ihtiyaçları karşılamalı (testler) ● Kurulu olduğu hukuksal alan çeşitli kriterleri karşılamalı

21 21 Hissedar Mutabakat Üyesi Kullanıcı Üye Dolaylı Üye Likidite Sağlayıcı Ödeme Karşılığı Ödeme Açık Pozisyon Limiti Toplam Açık Pozisyon Limiti Pozitif Net Bakiye Ödeme Planı : Shareholder : Settlement Member : User Member : Third Party : Liquidity Provider : Payment vs Payment (PvP) : Short Position Limit : Aggregate Short Position Limit : Net Positive Overall Value : Pay-In Schedule Sözlükçe


"1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası CLS Sistemi ve YTL’nin CLS’e Katılımı İlker DURUSOY 14 Aralık 2007, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları