Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI"— Sunum transkripti:

1 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI

2 Kredi Derecelendirme Nedir?
Derecelendirme firmaları şirketlere yönelik analizlerinde elde ettikleri bilgiler ışığında bu şirketlerin borçlanmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirme güçlerini çeşitli semboller aracılığı ile kamuoyuna duyurmaktadır. Derecelendirme, sermaye piyasalarında işletmeci, yatırımcı ve aracı gibi katılımcılara yardımcı olan ve etkili bir biçimde işlem yapmayı sağlayan güçlü bir sembol, kullanışlı bir sistemdir. Dereceler ülke içinde borç alanlar ile uluslararası borç alanlara yönelik olarak kullanılmaktadır.

3 Derecelendirme; tek bir işlem, kuruluş veya ülke için yapılabilir.
KREDİ NOTUNUN ÖNEMİ Yüksek bir kredi notu, şirketin borçlanmak için ödemek zorunda olacağı faizi düşürür. Düşük bir kredi notu ise hisselerin elden çıkarılmasını güçleştirir veya tahvil fiyatını düşürürken şirketin gelecekteki borçlanmasının maliyetini yükseltir. Derecelendirmenin sağlayacağı en büyük fayda, 'risk' kavramının herkes için aynı şeyi ifade eden bir araç haline getirilmesi. Derecelendirme; tek bir işlem, kuruluş veya ülke için yapılabilir.

4 KREDİ NOTUNUN ÖNEMİ Halka Açılmalarda ( ulusal ve uluslararası ) kullanılabilecek en etkili yöntemdir. Şirketlerin kredi ve garanti işlemlerinde kolaylık ve prestij sağlar Belediye ve diğer kuruluşlarının kamu ihalelerine ve konsorsiyumlara girmede avantaj sağlar. Şirket devirlerinde etkili olur. Yabancı kuruluşlarla ortaklıklar ve birleşmelerde önemli rol oynar. Projelerin finansmanına destek sağlar.

5 GELİRLERİ Kredi derecelendirme kuruluşları, şirketin çıkardığı her bir tahvil için ücret almaktadır. Buna yıllık ücretleri ve izleme ücreti de dahil edildiğinde bu kuruluşların kazançları yüksek rakamlara ulaşmaktadır.

6 DERECELENDİRMENİN AŞAMALARI
Derecelendirme firmalarının şirketlere yönelik derecelendirme süreci genel olarak şu aşamadan oluşmaktadır; Tanıtım Toplantısı Yöneticilerle Toplantı Derecelendirme Kararı Derecenin Açıklanması Derecenin İzlenmesi

7 Kredi Derecelendirme Sistemi’nin İşleyişi:
1. X Şirketi, nakit ihtiyacı duyduğunda: a. Banka kredisi çekebilir; b. Şirket hissesi satabilir; c. Tahvil satabilir. Şirketler genellikle düşük maliyetli olması nedeniyle tahvil basmayı diğer iki seçeneğe tercih ederler. 2. Potansiyel tahvil satıcıları finansmanın düzenlenmesi ve bir kredi kuruluşu ile çalışmak için genellikle bir yatırım bankası ile iletişime geçerler. 3. Kredi derecelendirme kuruluşu, tahvil alıcıları için bu yatırımın güvenilirliğinİ değerlendirir.

8 Kredi Derecelendirme Sistemi’nin İşleyişi:
4. X Şirketinin mali durumunu değerlendirmek için kredi derecelendirme kuruluşu kredi komitesine teklif raporu hazırlamak üzere bir baş analist görevlendirir. Baş analist, öncelikle kamuya açıklanan mali bilgilerden faydalanırken şirketin özel bilgilerine de ulaşır. 5. Komite, AAA ile C veya D arasındaki kredi derecelendirmesi için gizli oylama yapar. Kredi notunun kamuya ilan edilmesinden önce X Şirketi notun adil olmadığına inanırsa kredi derecelendirme kuruluşuna itirazda bulunabilir. 6. Kredi derecelendirme kuruluşu notu kamuoyuna açıklar. 7.Çıkarılan her bir tahvil için şirketlerden ücret tahsil eder.

9 DERECELENDİRME FİRMALARININ DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALDIĞI ÖLÇÜTLER
Ülke Riski a-Politik Risk (Politik sistem, dış borçlar, sosyal bünye) b-Ekonomik Risk (Borç yükü, döviz rezervi, ödemeler dengesi esnekliği, ekonominin yönetimi,ekonominin geleceği)

10 DERECELENDİRME FİRMALARININ DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALDIĞI ÖLÇÜTLER
Bunlar arasında; 1. Bütçe açığı, 2. Cari işlemler dengesi, 3. Kamu kesimi borçlanma gereği (PSBR), 4. Büyüme oranı, 5. İşsizlik oranı, 6. İktidar partisinin oy oranı, 7. Seçim tarihinin yakınlık ve uzaklığı, 8. Siyasal istikrar, 9. Ülke içi siyasal dengeler, vardır.

11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ,DERECELENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ VE DERECELENDİRME UZMANLARININ UYMASI GEREKEN İLKELER Yönetim kurulu üyeleri,derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki ilkelere uygun davranmak zorundadır. a) Objektiflik: Müşterinin derecelendirilmesinde kullanılan değerlendirme yöntemlerinin doğruluğu geçmiş tecrübelerle ispatlanmış olmalıdır. Kredi değerliliğinin derecelendirilmesi yönteminin düzenli olarak bir ila üç yıllık dönemlerde geriye dönük testleri içerecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur. b) Tarafsızlık: Derecelendirme süreci, yetkili derecelendirme kuruluşunun ortaklık yapısı ve/veya yönetim kurulundaki muhtemel çıkar çatışmalarından etkilenmeyecek ölçüde bağımsız olmalıdır.

12 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ,DERECELENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ VE DERECELENDİRME UZMANLARININ UYMASI GEREKEN İLKELER Yönetim kurulu üyeleri,derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki ilkelere uygun davranmak zorundadır. c) Uluslararası erisilebilirlik/seffaflık: Yerli ve yabancı tüm kuruluşlar, yetkili derecelendirme kuruluşunun verdiği bireysel derecelendirme notlarına eşit şartlarda ulaşabilmelidir. ç) Açıklama yükümlülüğü: Her bir derecelendirme notunun anlamı ve derecelendirme kuruluşları tarafından kullanılan genel yöntem kamuoyuna açıklanmalıdır. d) Kaynak yeterliliği: Derecelendirmenin daha etkin ve güvenilir olması için, derecelendirilen müşteri ile süreklilik arz eden bir ilişki içinde olunmalıdır.

13 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ,DERECELENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ VE DERECELENDİRME UZMANLARININ UYMASI GEREKEN İLKELER Yönetim kurulu üyeleri,derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki ilkelere uygun davranmak zorundadır. e) İtibar: Üçüncü kişi ve kurumlar tarafından yetkili derecelendirme kurulusunun derecelendirmelerine gösterilen itimat ve gizli bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen derecelendirme kuruluşlarının itibarı için önem taşımaktadır.

14 ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI
Dünyanın önde gelen 9 rating kuruluşu 1909 yılında ABD merkezli kurulan Moody’s Investors Service, 1922 yılında kurulan Fitch Investors Service, 1923 yılında kurulan Standart and Poor’s Corporation , 1972 yılında kurulan Kanada merkezli Canadian Bond Rating Service, 1974 yılında kurulan ABD merkezli Thomson Bank Watch, 1977 yılında kurulan Japonya merkezli Japanese Bond Rating Institute, 1977 yılında kurulan Kanada merkezli Dominion Bond Rating Service, 1978 yılında kurulan İngiltere merkezli IBCA, 1980 yılında kurulan ABD merkezli Duff and Phelps Credit Rating, 1985 yılında kurulan Japonya merkezli Japanese Credit Rating Agency ve aynı tarihte kurulan Japonya merkezli Nippon Investor Service’dir.

15 FİRMALARA GÖRE KREDİ NOTLARI
Standard and Poor’s Moody’s Fitch Duff and Phelps Yüksek derece AAA Aaa 1 Anapara ve faiz ödemelerinde çok güçlü bir kapasiteyi gösterir. Verilebilecek en yüksek nottur. AA Aa 2-4 Bu derece yüksek kaliteli tahvillere verilir. Ana para ve faiz ödemelerinde güçlü bir kapasiteyi belirtir. Orta derece A 5-7 Bu tahviller bir çok lehte yatırım tutumuna sahiptir. Ancak olumsuz ekonomik değişikliklere karşı temkinli olunması gerektiğini gösterir. BBB Baa 8-10 Bu nota sahip tahviller ana para ve faiz ödemelerinde uygun bir kapasiteye sahip olunduğunu fakat olumsuz ekonomik koşullarda ödemelerde gecikme riskinin göz önüne alınması gerektiğini gösterir. Spekülatif derece BB Ba 11-13 Tahvillerin ana para ve faiz ödemelerinde sadece ılımlı bir korumaya sahip olduğunu gösterir. B 14 Genel olarak zayıf karekterli tahvillerdir. Geri ödemelerde riskin fazla olduğunu gösterir. Taahhütleri karşılamama riskinin çok yüksek olduğu durumlar CCC Caa 15 Zayıf kalitedeki ihraçlardır. Risk yüksektir. CC Ca 16 Oldukça yüksek risk içerdiğini gösterir. - C 17 En düşük tahvil kalitesine verilen nottur. Yatırımcıların üstlendiği riskin çok yüksek olacağını belirtir. İhraç edilen tahvillerin geri ödemelerinin yapılamayacağını gösterir. D DDD Verilebilecek en kötü nottur. geri ödemelerin olanaksız olduğunu gösterir. DD

16 Kısa Vadeli Menkul Kıymetlerin Derecelendirmeleri(Moody’s)
P1 (Prime 1) Bu derecelendirme kapsamına giren menkul kıymetleri ihraç eden şirketler yükümlülüklerini yerine getirme konusunda son derece güçlü bir yapıya sahiptirler. P1 olarak değerlendirilen menkul kıymetleri ihraç eden kuruluşların pazar paylarının, mali yapılarının ve aktif kalitesinin yüksek olduğu kabul edilmektedir. P2 (Prime 2) Bu kategorideki kıymetleri ihraç eden şirketler de borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirme konusunda oldukça yüksek bir kabiliyete sahiptirler. P3 (Prime 3) Sektördeki özelliklerden ve pazarın yapısındaki değişimlerden P1 ve P2 derecesine sahip menkul kıymetlere oranla daha çabuk etkilenebilen bu kıymetleri ihraç eden kuruluşların da borçlarını ödeyebilme güçleri ve likiditeleri kabul edilebilir düzeydedir.

17 Kısa Vadeli Menkul Kıymetlerin Derecelendirmeleri(Standart and Poor’s)
En yüksek kategori olarak yükümlülüklerin zamanında ödenme güvenilirliğinin kuvvetli olduğunu göstermektedir. Zamanında ödenme derecesinin yeterince tatmin edici olduğunu gösteren bu kategori “A-1” kategorisinden biraz daha düşük seviyeyi göstermektedir. A-2 Bu gruba dahil menkul kıymetlerin, yükümlülüklerin zamanında ödenmesi açısından yeterli bir kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak önceki iki kategori ile kıyaslandıklarında koşullarda meydana gelen değişimlerden biraz daha fazla etkilenebilmeltedirler. A-3 Bu dereceyi alan menkul kıymetler, anapara ve faizlerini zamanında ödeme kapasitesi yeterli düzeyde olmakla birlikte, koşullarda meydana gelebilecek kısa vadeli değişimlerden olumsuz olarak etkilenebileceklerdir. B Kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesinin şüpheli olduğu menkul kıymetler genellikle bu not ile derecelendirilmektedir. C Bu kategoriye dahil edilen borçların ödenme olasılığı yok denecek kadar düşüktür. Bu norm genellikle vadesinde ödenemeyen ve ödenme süresi verilmemiş borçlar için verilmektedir. S&P’s ödenme süresi verilmesi halinde bu borçların ödeneceğine inanmaktadır. D

18 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞART, BİLGİ VE BELGELER
1- Kuruluşun esas sözleşmesi (Kuruluş anonim şirket şeklinde kurulmuş olmalı, hisse senetleri nama yazılı olmalı, kuruluşun ticaret ünvanında derecelendirme ibaresi olmalı, kuruluşun esas sözleşmesinde sadece derecelendirme faaliyetinde bulunulacağına dair hüküm bulunmalı ve kuruluşun ödenmiş sermayesi en az YTL olmalı) 2- Kredi derecelendirme faaliyetine ilişkin organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeni bilgi ve belgeleri. 3- Kuruluşun sistematik kredi derecelendirme metodolojisine, kamuya açıklanmayan hususların kötüye kullanılmasını önlemeye ilişkin politikalara ve bunlara uyuma ilişkin iç kontrol sistemine ilişkin bilgi ve belgeler.

19 4- Kuruluşun ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeler.
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞART, BİLGİ VE BELGELER 4- Kuruluşun ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeler. 5- Kuruluşun uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşu ile know-how sözleşmesi varsa bunun bir örneği 6- Kuruluşun ortaklarının, yöneticilerinin, denetçilerinin, kredi derecelendirme uzmanlarının ve Kuruluşun tüzel kişi ortaklarının yönetim kurulu üyelerine ilişkin gerekli belgeler. 7- Diğer bilgi ve belgeler.

20 SPK’DA KREDİ DERECELENDİRME FAALİYETLERİ
Sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsar.

21 SPK’DA KREDİ DERECELENDİRME FAALİYETLERİ
Kredi derecelendirmesi; İşletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetidir.

22 SPK’DA KREDİ DERECELENDİRME FAALİYETLERİ
Kredi derecelendirmesi; İşletmelerin risk durumları ve ödeyebilirliklerinin veya Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetidir. İşletmelerce derecelendirme yaptırılması ihtiyaridir. Ancak, Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda derecelendirme yaptırılması zorunlu tutulabilir.

23 SPK’DA KREDİ DERECELENDİRME FAALİYETLERİ
Derecelendirme kuruluşları, işletmelerin talepleri olmaksızın derecelendirme yapabilirler. Derecelendirme kuruluşları, talebe bağlı olmayan derecelendirme çalışması ve sonuçları hakkında kamuya açıklama yapmadan önce ilgili işletmelere bilgi vermek zorundadırlar. Derecelendirme çalışmasında işletmeler hakkında esas alınan bilgilere ilişkin olarak ilgili işletme tarafından yapılan değerlendirmeler, derecelendirme kuruluşlarınca titizlikle dikkate alınır.

24 SPK’DA KREDİ DERECELENDİRME FAALİYETLERİ
Talebe bağlı olmayan derecelendirme çalışmasına bu Tebliğde belirlenen ilke, usul ve esaslara uygun olarak ilgili işletmenin birbirini izleyen 3 hesap dönemi süresince devam edilir. Verilen derecelendirme notu, en fazla 6 aylık dönemler itibariyle gözden geçirilerek, kamuya açıklanır. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, müşteriden veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan varsa sağlanan veya sağlanması öngörülen ücret ve benzeri menfaatlerin, derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirme notu ile birlikte kamuya açıklanması zorunludur.

25 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmesi, işletmelerin Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlarının derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere, 1 ile 10 arasında not verilir. Bu değerler arasında kalan (iki haneye kadar) küsuratlı notlar, tama iblağ edilmeksizin kamuya açıklanır.

26 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmesi, işletmelerin Kurulca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlarının derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyetidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere, 1 ile 10 arasında not verilir. Bu değerler arasında kalan (iki haneye kadar) küsuratlı notlar, tama iblağ edilmeksizin kamuya açıklanır.

27 SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİNDE BULUNMA KOŞULLARI
1. Türkiye'de kurulan ve derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları 2. Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları

28 Kredi Derecelendirmesi
TÜRKİYE'DE KURULAN VE DERECELENDİRME FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE KURULCA YETKİLENDİRİLEN DERECELENDİRME KURULUŞLARI Kredi Derecelendirmesi 1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ( 3- TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ( 4- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ( 5- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( 6- TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (

29 Kredi Derecelendirmesi
TÜRKİYE'DE DERECELENDİRME FAALİYETİNDE BULUNMASI KURULCA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI DERECELENDİRME KURULUŞLARI Kredi Derecelendirmesi 1- Standards and Poor's Corp. ( 2- Moody's Investor Service Inc. ( 3- Fitch Ratings Ltd. (

30 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
TÜRKİYE'DE KURULAN VE DERECELENDİRME FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE KURULCA YETKİLENDİRİLEN DERECELENDİRME KURULUŞLARI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1- TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. ( 2- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ( 3- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( 4- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (

31 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
TÜRKİYE'DE DERECELENDİRME FAALİYETİNDE BULUNMASI KURULCA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI DERECELENDİRME KURULUŞLARI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 1- RiskMetrics Group Inc. (

32 DERECELENDİRME UZMANLIĞI
a) En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları, b) Derecelendirme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına ve bankacılık, bağımsız denetim veya derecelendirme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip olmaları veya bankacılık, bağımsız denetim veya derecelendirme konularında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları Derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin en az üçte ikisinin; a) Türkiye’de yerleşik, b) Bankalarda genel müdür veya kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı veya kredi komitesi üyesi ya da Kurulda başkan veya üye, Kurumda Başkan Yardımcısı ya da Daire Başkanı olarak ya da Kurumda on yıl bankacılık uzman ve yardımcısı veya bankalar yeminli murakıp ve yardımcısı olarak görev yapmış olmaları gerekir.

33 Yapılan Usulsüzlükler
Alman Sigorta Şirketi Hannover Re Örneği 1998 yılının Mart ayında Moody’s firması, dünyaca ünlü Alman Sigorta Şirketi Hannover Re’ye bir mektupla başvurarak şirketin mali durumunu herhangi bir ücret talepetmeksizin incelemeye karar verdiğini bildirdi. Ancak Hannover, zaten diğer iki derecelendirme kuruluşu ile çalışmakta idi ve Moody’s in bu talebini reddetti. Moody’s yine de firmayı incelemeye aldı ve diğer kuruluşların firmanın mali yapısı ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapmasına rağmen Moody’s’in değerlendirmeleri olumsuz oldu ve Moody’s bu değerlendirmesini yayımladı. Bu durum firmanın hissedarlarını tedirgin etti ve 2003 yılının Mart ayında Moody’s’in son not indiriminin ardından hisselerin piyasa fiyatı birkaç saat içinde yüzmilyonlarca dolar değer kaybetti.

34 Yapılan Usulsüzlükler
Amerikan Yazılım Şirketi Compuware Örneği Kredi derecelendirme kuruluşları, kendi kurallarını koymakta ve uygulamaktadırlar. Bu da kimi zaman güçlerini kötüye kullanmalarına yol açabilmektedir. Derecelendirme kuruluşları, müşterilerinin bilgisi ve onayı dışında ücretlerini yükseltebilmektedirler. 1999 yılında Amerikan yazılım şirketi Compuware Corp. 500 milyon dolar borçlanmayı planladı hem Standart&Poor’s ile hem de Moody’s ile belli bir ücret karşılığında anlaştı ancak bir yıl olmadan Moody’s, şirketten yıllık 5 bin dolar ekstra ücret talep etti ve şirket bu meblağı ödemek durumunda kaldı.


"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları