Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004."— Sunum transkripti:

1 Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004

2 Soru türleri; Tek cevabı olan sorular Çok cevabı olan sorular Paralel sorularKarışık sorular

3 Soru Türleri Tek cevabı olan (convergent) sorular Genellikle bir tek cevapla karşılanabilecek bilgi ve hatırlamayı yoklayıcı türde sorulardır. A 1 3 2 Çok cevabı olan (divergent) sorular Bir çok cevabı olan yoruma açık kavrama ve üstü düzeydeki öğrenmeleri kılavuzlayan soru türüdür A B C 1

4 Soru Türleri Karışık ( mixed ) sorular Tek ya da çok cevabı olabilen soruya ya da sorana göre değişebilen türde sorulardır. D B C A 1 2 Paralel sorular Aynı öğrenme düzeyini kılavuzlayan sorulardır C F B E 1 2

5 Jacobgen vd’ye göre soru sorma teknikleri: Soruyu şekillendirme (redirection) tekniği Hatırlatma (promting) tekniği Deşme \irdeleme (probing) tekniği

6 Soruyu şekillendirme tekniği : Tek doğru cevabı olmayan ve pek çok bireye sorulan soru türüdür. Bu birden çok cevabı olabilecek tarzda sorular içerir. Betimlemeyi ve karşılaştırmayı gerektiren sorulardır. Bu teknik birden çok cevabı olduğu için daha fazla öğrenciye hitap ederek sınıftaki katılımı artırarak başarıyı yükseltir.

7

8

9 AKROSTİŞ: Sözcüklerin ilk harflerinin bir şifre kavram veya cümle verecek biçimde alt alta sıralanmasıdır.

10 A lt alta sıralama yapılır. K avramları anlamamızı kolaylaştırır. R ahatça öğrenmemizi sağlar. O yun gibi öğreticidir. S özcüklerin ilk harfleri anahtardır. T elafuzu zor biraz ama, İ lgi çekicidir bizi sıkmaz. Ş ifreli bulmaca gibi bizi yormaz.

11 B en fasulyeye benzerim. Ö nemlidir görevim. B oşaltım işini yaparım. R ahat yaşamını sağlarım. E şimle birlikte çalışırız. K olay değildir işimiz. B en fasulyeye benzerim. Ö nemlidir görevim. B oşaltım işini yaparım. R ahat yaşamını sağlarım. E şimle birlikte çalışırız. K olay değildir işimiz.  Attığında beni ormana  Tutuşup alev alev yanarım  Eğer önemini anlamazsan  Şu güzellikleri yakarım  Attığında beni ormana  Tutuşup alev alev yanarım  Eğer önemini anlamazsan  Şu güzellikleri yakarım  Leyleklerle geldi bahar  Açtı çiçeklerini ağaçlar  Leylağından zambağına  Etrafa güzellikler katar  Leyleklerle geldi bahar  Açtı çiçeklerini ağaçlar  Leylağından zambağına  Etrafa güzellikler katar Ormanlarımızı koruyalım geleceğimiz için Rüyalarımızda gördüğümüz dünya için Maviliklerin yeşilliklerin kalması için Ağaçlarımıza sahip çıkalım kendimiz için Nasihatler hep bu yönde olsun hepimiz için Ormanlarımızı koruyalım geleceğimiz için Rüyalarımızda gördüğümüz dünya için Maviliklerin yeşilliklerin kalması için Ağaçlarımıza sahip çıkalım kendimiz için Nasihatler hep bu yönde olsun hepimiz için

12 Serbest Kürsü etkinliği; öğrencilerin değişik fikir ve görüşleri sınıfta sergilemelerini hedefleyen bir etkinliktir. Sınıfta ‘Serbest Kürsü’ adını taşıyan bir pano hazırlanır Öğrenciler gazete, dergi vb… yayın araçlarında karşılaştıkları fikir ve görüşleri bu panoda sergilerler Bu görüş ve fikirler öğretmen tarafından sınıfta tartışmaya açılır. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin; Bir fikir ve görüş geliştirebilmeleri Araştırma yaparak kendilerinde yeni kavramlar geliştirmeleri sağlanmış olur.

13 Bu etkinliğin içinde Farklı renklerde görüş kartonları, Drama, Soru-cevap Sinektik Altı şapkalı düşünme teknikleri de kullanılabilir.

14 KONUŞMA ve İŞİTME ENGELLİLER nasıl anlaşırlar? “Çarli Çaplin”in sessiz sinema dönemindeki oyunlarını hatırlıyor musunuz? Tiyatroda hiç mim veya pandomim sanatçısı izlediniz mi?

15 ‘Mim’ etkinliği; öğrencilere belli kavramların öğretilmesinde oyun yoluyla uygulanan, dikkatle izlemeyi ve zorunlu düşünmeyi kılavuzlayıcı, oldukça kullanışlı bir etkinliktir. Mim etkinliğindeki temel zorunluluk öğrencinin bedeni yoluyla ifadelendirme davranışı sağlamasıdır. Bu etkinlikte önemli olan anlatıcının konuşmaması, izleyicilerin fikir üretmesidir. Ayrıca; kıyafetin sade, ayrıntılardan uzak dikkat çekici olmaması tercih edilir. Çünkü izleyiciler uygulayıcının kıyafetini değil hareketlerini izlemelidirler.

16  En iyi iletişim, farklı araçların bir arada ve birbirleriyle tutarlı olarak kullanılmasıyla sağlanabilir. Bireyin dil gelişimi incelendiğinde ilk aşamanın bedensel hareketlerin olduğu görülür. Beden dili insanın ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. Bu dil öğretmenler açısından vazgeçilmezdir. Sözsüz davranışlar bir ilişkinin düzeyi ile ilgili tutumsal ve duygusal ayrıntılar sağlar. Sözel davranışlara göre sözsüz davranışlar daha güvenilir ve inanılırdır. Öğrencilerin dikkatini çekmede, soyut ifadeleri somutlaştırmada, vurgulamalarda yada mesajların anlaşılırlığını yükseltmede öğretmenin beden dili önemli rol oynar.

17 TARTIŞMA TEKNİKLERİ TARTIŞMA GRUPLARI PHILLIPS 66 Donald Phillips tarafından geliştirilmiştir. Diğer tartışma gruplarına göre; ön koşul niteliği taşıyan, pratik yönlendirme gerektirmeyen, rol alma, liderlik, sorumluluk üstlenme, karşısındakileri dinleme ve görüş kazanma gibi önemli sosyal becerilerin öğrenildiği oldukça kullanışlı öğretim etkinliğidir. Phillips 66’nın Uygulanışı 1. Sınıfta 6’şar kişilik gruplar oluşturulur. 2. Gruplar 1dk içinde bir sekreter ve lider seçer (küçük gruplarda sekreter görevi atlanabilir.) 3. 1 dk’nın sonunda tartışılacak sorun özetlenerek sunulur ve bu zamanla sınırlıdır. 4. Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda bir anlaşmaya varmaları için 6 dk verilir. 6 kişi 6 dakika

18 TARTIŞMA TEKNİKLERİ Bir liderle en az dört, beş ya da uzmandan oluşturulan bir grubun topluluk önünde, uzmanı oldukları konu alanlarında, bilgilerini paylaşmak, aktarmak amacıyla yaptıkları bir tartışma türüdür. Uzmanlar kendi aralarında tartışır. Panel etkinliği öğrencilere tartışma, bilimsel sorun çözme ve liderlik becerisi kazandırır. Özellikle belirli gün ve haftalarda uygulandığında, öğrencilerin yaşantılarına yakınlaşıldığında, öğrenmeleri daha kalıcı hale gelir.

19 TARTIŞMA TEKNİKLERİ FORUM Forum, aynı konu ile ilgili iki ya da daha çok konuşmacının katıldığı bir grup tartışma etkinliğidir. Tartışmaya açık ve gündemde olan bir konu, alanında iyi yetişmiş kişilerce dinleyiciler karşısında tartışılır. Tartışmacılar kendi aralarında tartışmazken, dinleyiciler kendi görüşlerini açıklama olanağı bulurlar. Böylece dinleyicilerin etkin katılımı sağlanmış olur. Uzman kişi ile dinleyiciler arasında  Kavram gelişimine katkı sağlar.  Kavram dağarcığını zenginleştirir.  Kendi özelliklerini tanıma ve keşfetme fırsatı verir.  Soru sorma becerisi kazandırır.  Sorgulama ve kısmende olsa soyut düşünebilme yeteneğini kazandırır.  Sorumluluk üstlendirir.  Tartışabilme becerisi kazandırır.  Zamanını etkili kullanabilme becerisi kazandırır.


"Öğrenci çalışmalarından derlemeler Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları