Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknikleri Öğrenci çalışmalarından derlemeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknikleri Öğrenci çalışmalarından derlemeler"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknikleri Öğrenci çalışmalarından derlemeler
Temel Kaynak: Ergin Erginer, Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Öğreti yay. Ankara 2004

2 SORU SORMA TEKNİKLERİ

3 Soru Türleri Tek cevabı olan (convergent) sorular A 1 3 2
Genellikle bir tek cevapla karşılanabilecek bilgi ve hatırlamayı yoklayıcı türde sorulardır. A 2 Çok cevabı olan (divergent) sorular Bir çok cevabı olan yoruma açık kavrama ve üstü düzeydeki öğrenmeleri kılavuzlayan soru türüdür A B C 1

4 Soru Türleri Karışık ( mixed ) sorular
Tek ya da çok cevabı olabilen soruya ya da sorana göre değişebilen türde sorulardır. D B C A Paralel sorular Aynı öğrenme düzeyini kılavuzlayan sorulardır C F B E

5 SORU SORMA TEKNİKLERİ Jacobgen vd’ye göre soru sorma teknikleri:
Soruyu şekillendirme (redirection) tekniği Hatırlatma (promting) tekniği Deşme \irdeleme (probing) tekniği

6 Soruyu şekillendirme tekniği:
Tek doğru cevabı olmayan ve pek çok bireye sorulan soru türüdür. Bu birden çok cevabı olabilecek tarzda sorular içerir. Betimlemeyi ve karşılaştırmayı gerektiren sorulardır. Bu teknik birden çok cevabı olduğu için daha fazla öğrenciye hitap ederek sınıftaki katılımı artırarak başarıyı yükseltir.

7 Hatırlatma tekniği: Bir öğrenciye soru sorup da cevabını alamadığınız zaman başka bir öğrenciye geçmek yerine, cevap alamadığımız öğrencinin konudan uzaklaşmaması için ip uçları kullanarak doğru cevaba ulaşmasını sağlamaktır. Bu teknik tek cevabı olan soruları içerir.

8 Deşme/İrdeleme Tekniği: Öğrencinin sorulan soruya daha kapsamlı cevaplar vermesi için öğretmenin ek bilgiler istemesine denir. Öğrencinin cevabı doğru ama yetersiz kaldığında, öğrenciden ek bilgi isteyerek soruyu istenen şekilde cevaplamasını sağlar.

9 AKROSTİŞ: Sözcüklerin ilk harflerinin bir şifre kavram
AKROSTİŞ TEKNİĞİ AKROSTİŞ: Sözcüklerin ilk harflerinin bir şifre kavram veya cümle verecek biçimde alt alta sıralanmasıdır.

10 Alt alta sıralama yapılır. Kavramları anlamamızı kolaylaştırır.
AKROSTİŞ TEKNİĞİ Alt alta sıralama yapılır. Kavramları anlamamızı kolaylaştırır. Rahatça öğrenmemizi sağlar. Oyun gibi öğreticidir. Sözcüklerin ilk harfleri anahtardır. Telafuzu zor biraz ama, İlgi çekicidir bizi sıkmaz. Şifreli bulmaca gibi bizi yormaz.

11 Tutuşup alev alev yanarım Eğer önemini anlamazsan
Ben fasulyeye benzerim. Önemlidir görevim. Boşaltım işini yaparım. Rahat yaşamını sağlarım. Eşimle birlikte çalışırız. Kolay değildir işimiz. Attığında beni ormana Tutuşup alev alev yanarım Eğer önemini anlamazsan Şu güzellikleri yakarım Ormanlarımızı koruyalım geleceğimiz için Rüyalarımızda gördüğümüz dünya için Maviliklerin yeşilliklerin kalması için Ağaçlarımıza sahip çıkalım kendimiz için Nasihatler hep bu yönde olsun hepimiz için Leyleklerle geldi bahar Açtı çiçeklerini ağaçlar Leylağından zambağına Etrafa güzellikler katar

12 SERBEST KÜRSÜ Serbest Kürsü etkinliği; öğrencilerin değişik fikir ve görüşleri sınıfta sergilemelerini hedefleyen bir etkinliktir. Sınıfta ‘Serbest Kürsü’ adını taşıyan bir pano hazırlanır Öğrenciler gazete, dergi vb… yayın araçlarında karşılaştıkları fikir ve görüşleri bu panoda sergilerler Bu görüş ve fikirler öğretmen tarafından sınıfta tartışmaya açılır. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin; Bir fikir ve görüş geliştirebilmeleri Araştırma yaparak kendilerinde yeni kavramlar geliştirmeleri sağlanmış olur.

13 SERBEST KÜRSÜ Bu etkinliğin içinde Farklı renklerde görüş kartonları,
Drama, Soru-cevap Sinektik Altı şapkalı düşünme teknikleri de kullanılabilir.

14 MİM (SESSİZ ANLATIM) TEKNİĞİ
Beden dili KONUŞMA ve İŞİTME ENGELLİLER nasıl anlaşırlar? “Çarli Çaplin”in sessiz sinema dönemindeki oyunlarını hatırlıyor musunuz? Tiyatroda hiç mim veya pandomim sanatçısı izlediniz mi?

15 MİM (SESSİZ ANLATIM) TEKNİĞİ
Beden dili ‘Mim’ etkinliği; öğrencilere belli kavramların öğretilmesinde oyun yoluyla uygulanan, dikkatle izlemeyi ve zorunlu düşünmeyi kılavuzlayıcı, oldukça kullanışlı bir etkinliktir. Mim etkinliğindeki temel zorunluluk öğrencinin bedeni yoluyla ifadelendirme davranışı sağlamasıdır. Bu etkinlikte önemli olan anlatıcının konuşmaması, izleyicilerin fikir üretmesidir. Ayrıca; kıyafetin sade, ayrıntılardan uzak dikkat çekici olmaması tercih edilir. Çünkü izleyiciler uygulayıcının kıyafetini değil hareketlerini izlemelidirler.

16 MİM (SESSİZ ANLATIM) TEKNİĞİ
Beden dili En iyi iletişim, farklı araçların bir arada ve birbirleriyle tutarlı olarak kullanılmasıyla sağlanabilir. Bireyin dil gelişimi incelendiğinde ilk aşamanın bedensel hareketlerin olduğu görülür. Beden dili insanın ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. Bu dil öğretmenler açısından vazgeçilmezdir. Sözsüz davranışlar bir ilişkinin düzeyi ile ilgili tutumsal ve duygusal ayrıntılar sağlar. Sözel davranışlara göre sözsüz davranışlar daha güvenilir ve inanılırdır. Öğrencilerin dikkatini çekmede, soyut ifadeleri somutlaştırmada, vurgulamalarda yada mesajların anlaşılırlığını yükseltmede öğretmenin beden dili önemli rol oynar.

17 6 kişi 6 dakika TARTIŞMA GRUPLARI PHILLIPS 66
TARTIŞMA TEKNİKLERİ TARTIŞMA GRUPLARI PHILLIPS 66 Donald Phillips tarafından geliştirilmiştir. Diğer tartışma gruplarına göre; ön koşul niteliği taşıyan, pratik yönlendirme gerektirmeyen, rol alma, liderlik, sorumluluk üstlenme, karşısındakileri dinleme ve görüş kazanma gibi önemli sosyal becerilerin öğrenildiği oldukça kullanışlı öğretim etkinliğidir. Phillips 66’nın Uygulanışı Sınıfta 6’şar kişilik gruplar oluşturulur. Gruplar 1dk içinde bir sekreter ve lider seçer (küçük gruplarda sekreter görevi atlanabilir.) 1 dk’nın sonunda tartışılacak sorun özetlenerek sunulur ve bu zamanla sınırlıdır. Öğrencilere sorunun en iyi çözümü konusunda bir anlaşmaya varmaları için 6 dk verilir. 6 kişi 6 dakika

18 PANEL Uzmanlar kendi aralarında tartışır.
TARTIŞMA TEKNİKLERİ PANEL Bir liderle en az dört, beş ya da uzmandan oluşturulan bir grubun topluluk önünde, uzmanı oldukları konu alanlarında, bilgilerini paylaşmak, aktarmak amacıyla yaptıkları bir tartışma türüdür. Uzmanlar kendi aralarında tartışır. Panel etkinliği öğrencilere tartışma, bilimsel sorun çözme ve liderlik becerisi kazandırır. Özellikle belirli gün ve haftalarda uygulandığında, öğrencilerin yaşantılarına yakınlaşıldığında, öğrenmeleri daha kalıcı hale gelir.

19 FORUM TARTIŞMA TEKNİKLERİ Sorumluluk üstlendirir.
Forum, aynı konu ile ilgili iki ya da daha çok konuşmacının katıldığı bir grup tartışma etkinliğidir. Tartışmaya açık ve gündemde olan bir konu, alanında iyi yetişmiş kişilerce dinleyiciler karşısında tartışılır. Tartışmacılar kendi aralarında tartışmazken, dinleyiciler kendi görüşlerini açıklama olanağı bulurlar. Böylece dinleyicilerin etkin katılımı sağlanmış olur. Uzman kişi ile dinleyiciler arasında Kavram gelişimine katkı sağlar. Kavram dağarcığını zenginleştirir. Kendi özelliklerini tanıma ve keşfetme fırsatı verir. Soru sorma becerisi kazandırır. Sorgulama ve kısmende olsa soyut düşünebilme yeteneğini kazandırır. Sorumluluk üstlendirir. Tartışabilme becerisi kazandırır. Zamanını etkili kullanabilme becerisi kazandırır.


"Öğretim Teknikleri Öğrenci çalışmalarından derlemeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları