Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bülent Becan 02.12.2007 TTB 1/45 TTB XIII Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30.11- 2.12. 2007 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu ISTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bülent Becan 02.12.2007 TTB 1/45 TTB XIII Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30.11- 2.12. 2007 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu ISTANBUL."— Sunum transkripti:

1 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 1/45 TTB XIII Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30.11- 2.12. 2007 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu ISTANBUL

2 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 2/45 Hekimler ve Endüstri İlişkileri Konusunda Yeni Açılımlar Bülent Becan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Etik Danışmanı TEDMER Yönetim Kurulu Başkan Yard. TTB XIII Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30 Kasım -2 Ararlık 2007 Uzmanlık Dernekleri ve Kongreler Paneli 2 Aralık 2007 Pazar 15.15- 16.45

3 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 3/45 Discussion Paper on Common Guidelines Between WMA & The Pharmaceutical Industry 177th WMA Council Session WMA General Assembly Medical Ethics Committee 3-6 Ekim 2007, Kopenhag

4 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 4/45 Hekimler - İlaç Endüstrisi “Deontolojisi”: İlişkilerde Ortak Etik Davranış İlkeleri Öz-denetim “Sağlık sektöründe” bir etik standart yaratmak ve standarda tüm tarafların uyumunu sağlamak İlaç sektörü - Hekim ilişkisini toplumun çağdaş etik beklentilerine uygun yürütmek Saygınlığın kaybedilmemesi

5 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 5/45 WMA Ortak Kılavuzu Amacı Hekimler, hekim kuruluşları, hekim dernekleri ve ilaç sektörünün, ortak ilgi alanlarında yol alırken uygulayacakları “iş kazaları önleyici” kuralları saptamak Klinik Araştırma Sürekli Eğitim İlaç Tanıtımı

6 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 6/45 Hekim- İlaç Sektörü İşbirliği Gereklidir İlaçların geliştirilmesinde ve kullanımda hekim - ilaç sektörü işbirliği, hastaların güvenliği ve tedavinin etkinliğinin artırılması açılarından önemli ve gereklidir. Ekonomik çıkarların Tıbbi Etikle karşı karşıya geldiği durumlarda “komplikasyonlar” görülebilmektedir.

7 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 7/45 İlaç sektörü tüm dünyada tanıtım ve hekimlerle ilişkiler konularında Tanıtım İlkeleri düzenlemekte ve uygulamaktadır. İlaç sektörü ile ilişkiler konusunda bazı Hekim Dernek ve Kuruluşlarının da “Kurumsal İlişki Kılavuzları” vardır.

8 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 8/45 * Hekim derneklerinin ve İlaç sektörünün çeşitli ülkelerde “etik ilkeler ve kılavuzlar” yayınlamakta olması, hekimlerin ve ilaç sektörünün değişen topluma ve hastalara karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarının işaretidir. Uluslararası ve tüm sektörü kapsayacak “consensus” kılavuzların geliştirilmesine uygun olgunluğa erişilmiştir.

9 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 9/45 Yeni Etik Kılavuzun Temeli WMA’nın 2004 Tokyo Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olan “Hekimlerle Ticari Kuruluşların İlişkileri Konusunda WMA Görüşü” WMA WHO IFPMA işbirliği

10 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 10/45 Yeni Kılavuzun Ana Başlıkları İlaç Bilgileri ve Ruhsatlandırılmış İlaçların Tanıtımı İlaç Sektörünün Düzenlediği ya da Desteklediği (Sponsor Olduğu) Toplantılar Klinik Araştırmalar Danışmanlık ve Sektörle Çalışma

11 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 11/45 İlaç Bilgileri ve Ruhsatlı İlaçların Tanıtımı İlaç Sektörü klinik ortamında veya serbest çalışan hekimlere ürünlerini tanıtmaktadır. Ürünler hakkındaki bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü Yeterli niteliklere sahip tıbbi satış temsilcileri Tanıtımda kullanılan bilgilerin bilimsel kaynaklarının açıklanması Tedaviyi ve hasta güvenliğini etkileyebilecek gözlemlerin paylaşılması Tanıtımın pazarlama izninden sonra başlatılması Hediyeler / avantajlar (mütevazı ve mesleki kullanım amaçlı) İlaçların advers tepkilerinin hızla duyurulması

12 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 12/45 İlaç Sektörünün Düzenlediği veya Desteklediği (Sponsor Olduğu) Toplantılar Toplantıların bilimsel ve eğitimsel amaçlarının çok açık olması Hekimlerin mesleki gelişmelerine yönelik sistematik etkinliklerin izlenmesi ve “sertifikasyonu” Toplantı yerinin ve düzeninin bilimsel etkinliğe uygunluğu Ağırlamanın makul ölçülerde olması ve bilimsel, eğitimsel amaca uygunluğu

13 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 13/45 Danışmanlık ve Sektörle Çalışma İlaç sektörü hekimlerden bilimsel, profesyonel danışmanlık isteyebilir. Hekimler ilaç sektörüne başka konularda da hizmet verebilirler. Ödemelerin yapılan işle orantılı olması İlişkilerin şeffaflığı İlaç sektörüyle hekimlerin diğer ilşkilerin de şeffaflığının sağlanması (Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu üyelikleri, hissedarlık, sektöre hizmet veren başka kurumlarla ilişkiler, vb.)

14 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 14/45 Türk Tabipleri Birliği Hekim-Ticari Kuruluşlar İlişkileri Etik İlkeleri ?

15 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 15/45

16 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 16/45 1928 tarihli 1262 sayılı kanun, 2001/83/EC sayılı AB Direktifi (ve ekleri) 23 Ekim 2003 tarihli Tanıtım Yönetmeliği TTB Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri, 1995 Kamu Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği EFPIA (2008) & IFPMA (2006) Tanıtım İlkeleri AİFD İlaç Tanıtım İlkeleri, Mart 2007 IEIS İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu, 2006 Türkiye’de Güncel Geçerli İlaç Tanıtım Normları

17 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 17/45 Türkiye’de Güncel Geçerli İlaç Tanıtım Normları Değerlerimiz ve Vicdanımız Sağlık sektörüne (=hekimler+ilaç sektörü) güveni sarsan, sarsabilen ve sarsabilecek olan (etik olmayan) davranış ve uygulamalar karşısındaki etik tavrımız

18 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 18/45 “Promosyon” sözcüğünün Türk medyası ve Türk halkının dilindeki anlamı, sağlık / ilaç sektörünün bu sözcüğe yüklediği anlamla örtüşmemektedir. “Reçeteli İlacın Hekime Tanıtımına EVET, “Promosyonuna” HAYIR”, AB’nin (ve AİFD’nin) İlaç Tanıtımı konusunda sine qua non Temel Kuralıdır. Promosyon ve Tanıtım

19 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 19/45 Herhangi bir toplantı ya da etkinlik Etik İlkeler açısından kabul edilir nitelikte mi? Değerlendirirken Sorduğumuz 4 Soru: Bu etkinlik kanun, kural ve geleneklere uygun mu ? (Standartlar) Bu etkinlik, dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk ? (Adalet duygusu) Firmamız ve davetlilerimiz, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu ? (Duygular ve Etik Değerler) “ Algılanacak gerçek ”, “ objektif gerçek ” ile örtüşüyor mu?

20 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 20/45 “Bütün Renkler Hızla Kirleniyordu Birinciliği Beyaza Verdiler”

21 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 21/45 Bütün Renkler Hızla Kirleniyordu Birinciliği Beyaza Verdiler “Bütün Renkler Hızla Kirleniyordu Birinciliği Beyaza Verdiler” 1- Vergi Daireleri 2- Siyasi Partiler 3- Sağlık Sektörü 4- Polis 5- Gümrük 6- Eğitim 7- Adalet 8- Özel Sektör 9- Elektrik, gaz kurumları 10- TBMM 11-Medya 12- STK’lar Uluslarası Saydamlık Örgütünün 2006 araştırmasına göre Türkiye’nin “en kirli kurumları”:

22 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 22/45 Sektörlerin Etiği (TEDMER 2005, GfK) iş ahlakı/ etiğine ne derece sahipler? Ortalama Otomotiv Dayanıklı Tüketim Turizm Tekstil Hükümet Bankacılık ve Finans Sağlık Belediyeler / Yerel Yönetimler Gıda İnşaat / Taahhüt Medya

23 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 23/45 AİFD İlkeleri Madde 2- Endüstrinin İtibarının ve Endüstriye Yönelik Güvenin Korunması Tanıtıma ilişkin etkinlikler, uygulanan yöntemler, kullanılan malzemeler, ilaç endüstrisi ve ticaretinin itibarının veya endüstriye yönelik güvenin azalmasına hiç bir şekilde neden olmamalıdır.

24 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 24/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-1 Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar: bilimsel toplantı dışında ağırlama yasağı. bilimsel süre./. ağırlamaya ayrılan süre

25 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 25/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-2 Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar: Karşılanabilen masraflar: yol - yemek- konaklama - çıplak kayıt ücreti “Masraflar, katılımcıların genelde kendi ödeyebilecekleri düzeyin üstünde olmamalıdır.”

26 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 26/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-3 Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar: Ağırlama, eşlik edenleri kapsayamaz. Ağırlama: hekim, diş hekimi ve eczacılarla sınırlıdır. (Yönetmelik)

27 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 27/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-4 Ağırlamalarda kısıtlamalar: Tatil, spor, eğlence amaçlı ağırlama yapılamaz. Toplantı ve Kongrelerde şeffaflık, gözetim; destek kısıtlamaları (hospitality suiti, gala yemeği, vb.)

28 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 28/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-5 Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar; “Eğlence etkinlikleri ile tanınan yöre ve tesisler ağırlamalarda (toplantı düzenlemelerinde) kullanılamaz.” Düzenleme = Sponsorluk = Bağışla destek

29 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 29/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-6 Kongre ve seyahat desteklerinde kısıtlamalar; Yurtdışı toplantılara sponsorluk kısıtlamaları: ancak iki koşulda: –uluslararası nitelik –lojistik zorunluluk

30 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 30/45 Akıl çelici, kişisel çıkar sağlayıcı görülen etkinlik ve malzemelerde kısıtlamalar-7 Toplantılara katılma veya ziyaret zamanı karşılığı hekime ödeme yapılamaz. Hekimler de böyle bir teşviği talep veya kabul edemezler.( Yönetmelik 10.3) Firmaların katkıda bulunacakları toplantı ve çağrılı listelerini Bakanlığa bildirme zorunluğu

31 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 31/45 - Sağlık Sektörüne karşı sarsılmakta olan güveni geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıdırlar. AB ve ABD’deki ilaç firmaları gibi, AİFD ve temsil ettiği ilaç firmaları da, başta hekimler olmak üzere, diğer paydaşların aktif işbirliği ile, Evlerinin Önünü Temizlemeye

32 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 32/45 Türk Tabipleri Birliği Hekim-Ticari Kuruluşlar İlişkileri Etik İlkeleri

33 Bülent Becan 02.12.2007 TTB 33/45 Teşekkür Ederim. Bülent Becan bulent.becan@atuva.com 0532-316 72 16 0212-210 51 60


"Bülent Becan 02.12.2007 TTB 1/45 TTB XIII Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30.11- 2.12. 2007 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu ISTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları