Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENEME TESTİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENEME TESTİ."— Sunum transkripti:

1 DENEME TESTİ

2 SORU 1-Bakım Onarım çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği bakımından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur B ) Beklenmedik arızaları önler C) Malzeme hasarlarını önler D) Zaman kayıplarını önler

3 SORU 2 Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? a-Keski başına oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

4 SORU 3 Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? a-Yapılacak işe uygun seçilmeli b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar vermemeli c-Sert çelikten yapılmamalı d-Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır.

5 SORU 4 Kaldırma makineleri ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir? a-2 ay b-3 ay c-6 ay d-12 ay

6 SORU 5 Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir? a-İndir b-Kaldır c-Dur d-Yürüt

7 SORU 6 İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır? a-3 m b-5 m c-8 m d-10 m

8 Soru 7 Aşağıdaki işlerden hangisi iş kanunu kapsamına girer? a-Deniz ve hava taşıma işleri b-50 den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri c-Ev hizmetleri d-507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanununun 2. Maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerleri

9 Soru 8 Vinç ile yük 5-10 cm. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? a-Sapanlar c-Frenler b-Kancalar d-Halatlar

10 SORU 9 Rüzgarlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgar hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur? a-40 km/h b-50 km/h c-70 km/h d-100 km/h

11 SORU 10 Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? a-Yapılacak işe uygun olmalı b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı c-Uygun yerde muhafaza edilmeli d-Bakımlı olmalı

12 SORU 11 Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalıdır? a-1, b c-2, d-3

13 SORU 12 Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kapsamına girmez? a-Hızlı yazma teknikleri b-Gözlerin korunması c-Zorlayıcı travmalar ve koruma yolları d-Doğru oturma şekilleri

14 SORU 13 Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır? a b c d-4

15 SORU 14 Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? a-42 volt b-50 volt c-65 volt d-110 volt

16 SORU 15 Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? a-Çarpıntı b-Heyecan c-Travma d-Fibrilasyon

17 SORU 16 Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir? a-Alternatif akım b-Doğru akım c-Statik elektrik d-Kondansatör

18 SORU 17 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? a-Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde b-Ekranlı daktilolarda c-Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde d-Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

19 SORU18 Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği cm’den çok ve basamak genişliği cm’den az olamaz? Noktalı alana yazılması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir? a) cm b) cm c)14-16 cm d )18-20 cm

20 SORU 19 Hastanelerde koridor genişlikleri kaç m’den az olamaz? a)1 m b )2 m c)3 m d)4 m

21 SORU 20 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik yayımladığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde yönetmelik hükümlerini uygun hale getirilmeleri zorunludur? a b c d-4

22 SORU 21 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir? a-Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce b-Düzenli aralıklarla c-Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda d-Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

23 SORU 22 Kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa b-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa c-Teknik tedbirler yetersizse d-Riskler önlenmişse

24 SORU 23 Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir? a-Nitril b-Deri c-Neopren d-PVC

25 SORU 24 Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı b-Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı c-İstisnai ve özel olarak kişiye uygun olmalı d-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

26 SORU 25 Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR ve SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir? a-Gürültü Azaltma Oranı b-Emniyet Faktörü c-Kulak Koruyucusu Tipi d-Kulak Koruyucusu Standardı

27 SORU 26 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir? a-Gaz ölçüm cihazı b-Çizme c-Tabanca d-Sedye

28 SORU 27 Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir? a-380 volt b-660 volt c-1000 volt d-6000 volt

29 SORU 28 Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer? a-Basit boğucular b-Tahriş ediciler c-Kimyasal boğucular d-Sistemik zehirler

30 SORU 29 -Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, aşağıdaki hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri acısından emniyetli olur? I- Bronz II- Pirinç III- Çelik A ) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

31 SORU 30 Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur? a-Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli b-Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli c-Her iki ayağa ayakkabı giyilip deneyerek seçilmeli d-Sabah vakitlerinde deneyerek seçilmeli

32 SORU 31 LPG tankların, yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri kaç yılda bir yapılır? a ) 5 b)10 c)15 d)20

33 SORU 32 Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi en az kaç işçi çalıştıran iş yerinde olur? a b c d-Sayı önemli değildir

34 SORU 33 Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar? a) 12 b) 14 c) d) 16

35 SORU 34 Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? a-Gerilimin her yönden kesilmesi b-Çalışacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü c-Çalışılan yerlerde işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa onlarla temasın önlenmesi d--Kısa devre etme ve topraklama .

36 SORU 35 Mühendis veya teknik elemanların, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilmesi için, eğitimin süresi, teorik ve pratik olarak …….saatten az olamaz. Noktalı alana yazılması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir? a) 40 b) c)120 d) 220

37 SORU 36 Aşağıdaki işlerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışabilecek işlerdendir? a-Ensektisitler(böcek zehiri işl) b-Oksijen ve elektrik kaynağı işçileri c-Civa izabe fırınların da görülen işler d-Karbon sülfür işleri

38 SORU 37 Hangi kurum görev ve sorumluluk olarak iş sağlığı ve güvenliği ile daha çok ilgilidir? a-Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı b-Sağlık bakanlığı c-Sanayi bakanlığı d-SS kurumu

39 SORU 38 Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, aşağıdaki tanımlardan hangisini kapsar? a) Mühendis b) Teknik Eleman c)İş Güvenliği Uzmanı d) Bakanlık

40 SORU 39 İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işlerinde, çalışana çarpmasından ve darbelerden koruyan Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) Baret b) İş Gözlüğü c) Toz maskesi d) İş eldiveni

41 SORU 40 Gürültülü ortamlarda kullanmamız gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) Baret b) İş Gözlüğü c) Toz maskesi d) Kulaklık

42 SORU 41 Plazma, lazer kesme vb. makinelerde çalışırken kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) Kulaklık B ) X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri c) Toz maskesi D) İş Gözlüğü

43 SORU 42 Aşağıdaki hangi tehlikelere karşı Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmaktadır? a) Kimyasal maruziyet b) Zararlı tozlar c) Fırlayan parçalar d) Hepsi

44 SORU 43 Üniversitelerin kimya, makine, maden, jeoloji, metalürji, endüstri, elektrik, elektronik, inşaat, fizik, jeofizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre, gıda mühendisliği ve mimarlık bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarım makineleri bölümünden mezun olanları, aşağıdaki tanımlardan hangisini kapsar? a)- Mühendis b) Teknik Eleman c)İş Güvenliği Uzmanı d) Bakanlık

45 SORU 44 Ağır veya yuvarlanabilen malzemelerin kaldırılıp taşındığı işlerde kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) İş ayakkabısı b)iş gözlüğü c) Baret d) Kulaklık

46 SORU 45 Ayak ve bacakların koruması için gerekli Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler b) Tahta tabanlı ayakkabılar c) Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları d) Baret

47 SORU 46 Muafiyet sınırları içerisinde olduğu halde izin verilmeyen radyoaktif madde içeren malzemelerin ithali, ihracı, imali, bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasak olan malzemeler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kırtasiye malzemeleri b) Giysiler c) Kozmetikler d) Hepsi

48 SORU 47 Radyasyon uygulaması işinde kaç yaşından küçükler çalıştırılamazlar? a) 10 b) 12 c ) 16 d) 18

49 SORU 48 İmalat atölyelerinde, el ve kolların ısıya, kesilmeye maruz kalan işçilerin kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) İş eldiveni b)iş gözlüğü c) Baret d) Kulaklık

50 SORU 49 Tozlu ortamlarda kullanmamız gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) Kulaklık b) İş Gözlüğü c) Toz maskesi d) Baret

51 SORU 50 -Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki işlevlerinden hangisi doğrudur? A) Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinenin tümü çalışmalıdır B ) Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır C) Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır D) Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız olarak çalıştırmalıdır

52 SORU 51 Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon korunması sorumlusunun görevlerinden biridir? a) Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyon korunması ile radyasyon kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak, b ) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerin planlama ve zırhlama hesaplarını ve projelerini yapmak ve kontrol etmek, c)  Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerde radyasyon seviyesini düzenli olarak izlemek, d)- Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunma konusunda eğitiminde görev almak,

53 SORU 52 Yüksekliği kaç m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez? a) b) c )21.50 m d)24.50

54 SORU 53 Dairesel merdivenler kaç m'den daha yüksek olmamalıdır? a)11 m b)10 m c)9.80 m d )9.50 m

55 SORU 54 Dairesel merdivenlerde basamak yüksekliği kaç mm'den çok olmaz? a)170 mm b )175 mm c)180 mm d)200 mm

56 SORU 55 Fetusu korumak amacıyla, hamile radyasyon görevlisinin batın yüzeyi için hamilelik boyunca ilave eşdeğer doz sınırı ne olmalıdır? A ) 1 mSv b) 2 mSv c) 3 mSv d) 4 mSv

57 SORU 56 İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuat ta yer alır? a-Ceza kanunu b-İş kanunu. c-Ticaret kanunu d-SS kanunu

58 SORU 57 Çıkış sayısı, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az kaç acil çıkış zorunluluğu bulunması gerekir? a)4 b)2 c) d)3

59 SORU 58 Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı? a-3 gün b-15 gün c-1 ay d-3 ay

60 SORU 59 Fabrika, imalathane, dükkân ve depo binalarında en az kaç çıkış merdiveni bulunması gerekir? a)1 b ) 2 c) d) 3 veya 4

61 SORU 60 Yapı yüksekliği kaç m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburidir? a)18 m b) 49 m c) 50 m d ) m

62 SORU 61 Kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlarındaki depolarda, toplam alanı kaç m2’yi aşması durumunda, mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir? a )2000 m b) 1500 m2 c) 1500 m d) 1000 m2

63 SORU 62 Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az kaç Pa olması gerekir? a)20 Pa b) 30 Pa c) 40 Pa d ) 50 Pa. Pa:basınç paskal

64 SORU 63 Sıvı yakıtlı kazan dairesinde uygun yerde en az kaç m3 betondan pis su çukuru yapılması gerekir? a ) b) c) d) 0.90

65 SORU 64 İmar planlama alanı, kaç m2’den büyük olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi yapılması şarttır? a)1000 m2 b)2000 m2 c) 4000m2 d ) m2

66 SORU 65 Aşağıda hangi durumda otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir? a )Yapı yüksekliği m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, b)Yapı yüksekliği m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, c)Yapı yüksekliği m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, d)Yapı yüksekliği m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,

67 SORU 66 Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler ne olarak adlandırılır? a) Patlayıcı madde b) Oksitleyici madde c) Alerjik madde. d) Aşındırıcı madde

68 SORU 67 Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne ad verilir? a)Çevre için tehlikeli madde b ) Tehlike. c) Alerjik madde d) Mutajen

69 SORU 68 Evlerde en fazla ne kadar LPG tüpü bulundurulur? a ) 2 b)3 c) d)5

70 SORU 69 Otellerde, iç koridora açılan kapıların yangına karşı en az kaç dakika dayanıklı olması gerekir? a)20 dakika b) 15 dakika c) 25 dakika d ) 30 dakika

71 SORU 70 Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığına ne ad verilir? a )Risk b) Tehlike c) Alerjik madde d) Mutajen

72 SORU 71 Zararlı ve kimyevi alanda Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir? a ) En az beş yılda bir defa b) En az dört yılda bir defa c) En az üç yılda bir defa d) En az iki yılda bir defa

73 SORU 72 Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, aşağıdaki hangi ekibin görevidir? a) Söndürme ekibi; b ) Kurtarma ekibi c) Koruma ekibi; d) İlkyardım ekibi;

74 SORU 73 Kaçış yolu kapılarının genişliği ………. cm’den ve yüksekliği ……….. cm’den az olamaz? Noktalı alana yazılması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir? a) cm b) cm c ) cm d) cm

75 SORU 74 Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir? a-Destekten yoksun kalma tazminat davası. b-Rücu davası c-Maddi tazminat davası d-İş göremezlik tazminatı davası

76 SORU 75 Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, aşağıdaki hangi ekibin görevidir? a) Söndürme ekibi; b) Kurtarma ekibi c ) Koruma ekibi; d) İlkyardım ekibi

77 SORU 76 LPG tankların, hidrostatik testleri kaç yılda bir yapılır? a ) 5 b)10 c)15 d)20

78 SORU 77 İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü kişi kimdir? a ) İşveren . b) İşçi c) Hizmetçi d) İSG Uzmanı

79 SORU 78 İş yeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? a-İdari b-Cezai c-Mali d-Ticari

80 SORU 79 İşverenin iş sağlığı ve güvenliliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır? a-SSK b-Meslek eğitimi kanunu c-İş kanunu d-İş kurumu kanunu

81 SORU 80 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a--İşveren vekilliği özel yükümlere dayanan özel bir statüdür. b-İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir c-İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur d-Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur

82 SORU 81 Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilene bilir? a-3 ay-2 defa b-6 ay-2 defa. c-1 yıl-1 defa d-Süre ve tekrarlamada zorunluluk yoktur

83 SORU 82 İşyeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıldır? a b-2. c d-10

84 SORU 83 Aşağıdaki davalardan hangisi SSK’ nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır? a-Rücu davası b-Tazminat davası c-SSK davası d-Ceza davası

85 SORU 84 SS kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz? a-Servis aracı ile evine giden b-İşe gelmek için durakta bekleyen c-Görevli olarak başka bir işte çalışan d-İşyerinin bahçesinde oturan

86 SORU 85 Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin fesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesinde yanlıştır? a--İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 1 hafta sonra. b-İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra c-İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra d-İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra

87 SORU 86 Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? 1-Maddi tazminat 2-Manevi tazminat 3-Destekten yoksun kalma tazminatı a-1, b-1, c-2, d-1,2,3

88 SORU 87 İş müfettişleri hangi birime bağlı çalışır? a-İş Teftiş Kurulu Bakanlığına b-Personel dairesine c-İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne d-Bakanlık teftiş kurulu başkanlığına

89 SORU 88 Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır? a-1 adet b-2 adet c-3 adet d-5 adet

90 SORU 89 Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri kimin adına denetleme yapar? a-Bakan adına b-Devlet adına c-T.B.M.M. adına d-Cumhurbaşkanı adına

91 SORU 90 Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır? a-4 adet b-3 adet c-2 adet d-1 adet

92 SORU 91 Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır? a-4, b-3, c d-1,5

93 SORU 92 Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün hangisinden başlanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme II-Tehlikeleri tanımlama III-Kontrol tedbirlerini tamamlama IV-Kontrol tedbirlerine karar verme V-İzleme ve Tekrar etme a-I b-II c-III d-IV

94 SORU 93 Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir? a-OHSAS 18001 b-ISO 14001 c-HAZOP d-BS8800

95 SORU 94 Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz? I-Elimine et II-Tehlikeli ortamı izole et III-Daha zararsız ile değiştir IV-Kişisel koruyucu kullan V-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır a-I-II-III-IV-V b-II-I-V-III-IV c-II-I-III-V-IV d-I-III-II-V-IV.

96 SORU 95 Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait………………………….koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur? a-Acil eylem planında b-Risk analizinde c--Sağlık ve güvenlik dokümanında. d-Etkilenmiş alan planında

97 SORU 96 Kazanlarda ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır? a-4 ay b-6 ay c-12 ay d-18 ay

98 SORU 97 Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan ancak bağımsız olarak işlevi olmayan herhangi bir parçayı aşağıdakilerden hangisini tanımlar? a) Koruyucu Sistemler b) Aksam c) Patlayıcı Ortam d) Muhtemel Patlayıcı Ortam

99 SORU 98 Yer altı ve yerüstü maden işletmeleri ile bunların yerüstü tesislerinde uygulanacak asgari genel hükümlere göre çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya…………………………..işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur? a-5 ve daha fazla b-10 ve daha fazla c-20 ve daha fazla d-50 ve daha fazla

100 SORU 99 Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı c-Bu kapılar kilitli bulundurulmamalı d-Elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmaya sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalı

101 SORU 100 Ortam şartları altında, tutuşma oluştuktan sonra yanmanın tüm yanmamış karışıma yayıldığı gaz, buhar, buğu ya da toz halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımını aşağıdakilerden hangisini tanımlar? a) Koruyucu Sistemler b) Aksam c) Patlayıcı Ortam d)Muhtemel Patlayıcı Ortam

102 1… test soru cevapları: 1-b c a d a a d 2-c c c c d a b 3-d d d a a a c 4-b b d c d c d 5-c b d b a a c 6-a d b b c b c 7-b c a c b b b 8-c b c d a a b 9-b c a b d b a 10-b a d a a a c 11-a b b b a c 12-a c d b b a 13-b a b c c b 14-b a a b a b 15-d d d d c c


"DENEME TESTİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları