Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Siyasi Gündem Ara ş t ı rmas ı ARALIK – 2010 YILIN ENLER İ KASIM – 2010 ( İ ttifaklar )

Kopyalar: 1
Türkiye Siyasi Gündem Araştırması KASIM – 2010 ( PART İ LER ARASI İ TT İ FAK )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Siyasi Gündem Ara ş t ı rmas ı ARALIK – 2010 YILIN ENLER İ KASIM – 2010 ( İ ttifaklar )"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Siyasi Gündem Ara ş t ı rmas ı ARALIK – 2010 YILIN ENLER İ KASIM – 2010 ( İ ttifaklar )

2 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, 2011 milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmenin, Türkiye siyasetine bakış açısını ve tercihlerini tespit etmek amacıyla yaptırılmıştır. II. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma, Kantitatif araştırma tekniklerinden Yüz yüze görüşme yöntemi" kullanılarak uygulanmıştır. 20 ilde toplam 146 noktada gerçekleştirilen araştırmanın yüzde 25i, kır özelliği taşımakta olan ilçe ve köy merkezlerinde yapılmıştır. Saha çalışması 01- 05 OCAK 2011 tarihleri arasında toplam 2.563 denek ile görüşme yapılarak tamamlanmıştır. Çalışma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet eğitim, mahalle / semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş, denekler ile görüşme yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada 0,95 güven aralığı içinde, hata payı +/- %2,0dir

3 CinsiyetYüzde % Kadın46,8 Erkek53,2 Yaş- 18-2520,1 26-3527,6 36-4529,4 46-6015,2 60 +7,7

4 İstanbul 371 Ankara 252 İzmir 204 Bursa 142 Adana 115 Antalya 112 Diyarbakır 120 Konya 110 Erzurum 104 Eskişehir 98 Kayseri 100 Kocaeli 97 Mersin 95 Gaziantep 95 Samsun 92 Sakarya 90 Sivas 90 Denizli 86 Şanlıurfa 85 Trabzon 105 TOPLAM 20 İL 2. 563 DENEK

5 Sizce Türkiyede yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç var mı?

6 En beğenilen siyasi liderler 1 R.Tayyip Erdoğan Başbakan Ak Parti Genel Başkanı 46,5 2 Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı 22,8 3 Mustafa Sarıgül Şişli Belediye Başkanı. 18,6 4 Numan Kurtulmuş Has Parti Genel Başkanı 16,2 5 Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı 7,5 6 Selahattin Demirtaş BDP Genel Başkanı 5,9 7 Necmettin Erbakan SP Genel Başkanı 4,2 8 Yalçın Topçu BBP Genel Başkanı 3,8 9 Abdüllatif Şener TP Genel Başkanı 2,4 10 Hüsamettin Cindoruk DP Genel Başkanı 1,3

7 Bu Pazar günü Milletvekili genel seçimleri olması durumunda hangi partiye oy kullanırsınız? ( Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo )

8 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlere kadar oy tercihiniz değişebilir mi?

9 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması KASIM – 2010 ( PART İ LER ARASI İ TT İ FAK )

10 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, 2011 milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmenin, Türkiye siyasetinde ittifak arayışlarına ve yeni oluşumlara bakış açısını tespit etmek amacıyla yaptırılmıştır. II. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma, Kantitatif araştırma tekniklerinden Yüz yüze görüşme yöntemi" kullanılarak uygulanmıştır. 20 ilde toplam 134 noktada gerçekleştirilen araştırmanın yüzde 25i, kır özelliği taşımakta olan ilçe ve köy merkezlerinde yapılmıştır. Saha çalışması 21- 24 KASIM 2010 tarihleri arasında toplam 2.371 denek ile görüşme yapılarak tamamlanmıştır. Çalışma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet eğitim, mahalle / semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş, denekler ile görüşme yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada 0,95 güven aralığı içinde, hata payı +/- %2,0dir

11 CinsiyetYüzde % Kadın46,8 Erkek53,2 Yaş- 18-2520,1 26-3527,6 36-4529,4 46-6015,2 60 +7,7

12 İstanbul 352 Ankara 213 İzmir 159 Bursa 138 Adana 113 Antalya 107 Diyarbakır 105 Konya 100 Erzurum 97 Eskişehir 96 Kayseri 93 Kocaeli 93 Mersin 92 Gaziantep 90 Samsun 90 Sakarya 88 Sivas 81 Denizli 77 Şanlıurfa 75 Trabzon 112 TOPLAM 20 İL 2. 371 DENEK

13 SEÇ İ M İ TT İ FAKLARI 12 Haziran 2001 tarihinde yapılması öngörülen milletvekili genel seçimlerine 7 ay kala Türkiye'nin yeni siyasi gündemi, olası seçim ittifakları oldu. Barı ş ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Ak Parti'ye kar ş ı geni ş katılımlı bir seçim ittifakı önerisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile seçim ittifakı yapmaya sıcak bakması tartı ş maları da beraberinde getirdi. Saadet Partisi (SP) genel ba ş kanlı ğ ına seçilen Necmettin Erbakan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Ba ş kanı Yalçın Topçu ve Türkiye Partisi (TP) Genel Ba ş kanı Abdüllatif Ş ener'in de seçim ittifaklarını dillendirmesi, siyasette Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (Ak Parti) kar ş ı cephele ş menin kapıda oldu ğ unu ortaya koydu. Peki seçmenler, partilerinin ittifak yapmasını istiyor mu, seçimlerden daha güçlü çıkılması için oy verdikler partinin hangi parti ile ittifak yapılmasından memnun olur, ittifak yapılması kar ş ısında oy tercihleri de ğ i ş ir mi? ANYD-AR olarak seçmenlere yöneltti ğ imiz sorularda ittifak arayı ş larına yönelik toplumun nabzını ölçtük.

14 ANDY-AR Yön. Kur. B ş k. Faruk Acarın analizi CHP-BDP SEÇMEN İ İ TT İ FAKA KAR Ş I BDP'nin CHP ile ittifak yapılması teklifine, ara ş tırmamızın sonucuna göre iki partinin de tabanı büyük oranda kar ş ı çıkıyor. BDP seçmeninin yüzde 55,2'si böyle bir olu ş uma sıcak bakmazken, yüzde 46,3'ü seçimlere CHP ittifakı ile girilmesinde oy tercihlerinin de ğ i ş ece ğ ini belirtiyor. CHP seçmenin yüzde 51,5'i de BDP ile ittifak yapmanın söz konusu oldu ğ unda oy tercihlerinin de ğ i ş ece ğ i görü ş ünde. BDP SEÇMEN İ N İ N İ TT İ FAK TERC İ HLER İ CHP ile ittifaka büyük oranda sıcak bakmayan BDP seçmenin yüzde 61,4'ü e ğ er bir ittifak olacaksa bunun Do ğ u ve Güneydo ğ u'dan en yüksek oyu alan Ak Parti ile yapılmasından yana. BDP seçmenin in yüzde 21,4'ü CHP, 1,4'ü ise yeni kurulan HAS Parti ile ittifak yapılmasını istiyor. BDP'lilerin yüzde 10,3'ü de herhangi bir partiyle ittifak yapılmamasını belirtiyor.

15 ANDY-AR Yön. Kur. B ş k. Faruk Acarın analizi 2 MHP SEÇMEN İ N İ N İ TT İ FAK TERC İ HLER İ Yüzde 58,9'luk bir oranla ittifaka kar ş ı olan MHP'lilerin yüzde 20,8'i, tabanı partileriyle ittifak yapılmasına çok dü ş ük bir oranda destek veren Ak Partiyle ortaklı ğ a sıcak bakıyor. Milliyetçi seçmenlerin yüzde 14,7'ü çizgi olarak kendisine en yakın parti olan BBP ile ittifak isterken, CHP'yle ittifaktan yana olanlar yüzde 3,5lerde. CHP SEÇMEN İ N İ N İ TT İ FAK TERC İ HLER İ Yüzde 47,3'ü ittifak yapılmasını istemeyen CHP seçmeninin yüzde 16,3'ü Sosyal Demokratların alternatif lideri Ş i ş li Belediye Ba ş kanı Mustafa Sarıgül ile i ş birli ğ i yapılmasını, yüzde 10,2'si Demokratik Sol Parti (DSP), yüzde 9,2'si BDP, yüzde 7,9'u ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ittifak yapılması görü ş ünde. CHP'lilerin yüzde 1,3'ü de Ak Parti'yle ittifak yapılmasına sıcak bakıyor. Ak Parti SEÇMEN İ N İ N İ TT İ FAK TERC İ HLER İ İ ktidar partisi Ak Parti seçmeninin yüzde 56,1'i hiçbir parti ile ittifak yapılmasını istemezken, en yüksek oranda ittifak yapılmasını istedikleri parti olarak da yüzde 21,6'yla Numan Kurtulmu ş 'un kurdu ğ u Halkın Sesi Partisi olarak (Has Parti) görünüyor. BDP'yle yüzde 7,4, Mustafa Sarıgül'le yüzde 7,1 oranında i ş birli ğ i yapılmasını isteyen Ak Parti seçmeninin yüzde 1,9'u ise "Saadet Partisi ile ittifak yapılsın" görü ş ünde. Ak Partililerin yüzde 1,3'ü BBP, yüzde 0,7'si MHP'yle ittifak istiyor.

16 ANDY-AR Yön. Kur. B ş k. Faruk Acarın analizi 3 YEN İ B İ R S İ YAS İ OLU Ş UM Seçimler öncesinde siyasi parti ittifaklarının yanı sıra yeni bir siyasi olu ş uma ihtiyaç olup olmaması da gündemde. Anketimize katılan deneklerin yüzde 52,5'i yeni bir siyasi olu ş uma ihtiyaç oldu ğ unu belirtirken, yüzde 31,3 aksi yönde dü ş ünüyor. SEÇMEN VERD İĞİ OYDAN P İŞ AMAN MI? Seçmen, 22 Temmuz 2007 tarihli milletvekili genel seçimi ve 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerindeki siyasi parti tercihlerinden pi ş manlık duyuyor mu? Ak Parti, CHP, MHP ve Ba ğ ımsız olarak seçimlere giren BDP seçmenine yöneltti ğ imiz bu sorudan çıkan sonuçlardan, vatanda ş ların büyük bir bölümünün kullandı ğ ı oydan pi ş manlık duymadı ğ ı görülüyor. Ak Parti seçmeninin yüzde 76,9'u, CHP'lilerin yüzde 63,8'i, MHP'lilerin yüzde 49,4'ü ve BDP'lilerin yüzde 66,2'si do ğ ru tercih yaptıklarını dü ş ünüyor. Seçmeni en fazla oranda pi ş manlık duyan parti ise 25,2'yle MHP, onu yüzde 20,6 ile BDP'liler izliyor. CHP seçmeninin yüzde 17,3'ü, Ak Partililerin de yüzde 12,8'i "pi ş manım" diyor. "Kısmen" de olsa pi ş man duyan seçmenler sıralamasında MHP yüzde 25,4'le ön plana çıkarken, MHP'yi yüzde 18,9'la CHP seçmeni izliyor. Bu kategoride Ak Parti seçmenin yüzde 10,2'si, BDP'lilerin yüzde 13,2'si tercihinden dolayı "kısmen pi ş man" oldu ğ u görü ş ünde.

17 ANDY-AR Yön. Kur. B ş k. Faruk Acarın analizi 4 ABDULLAH GÜL BA Ş ARISI 2007 seçimleri öncesinde ya ş anan Cumhurba ş kanlı ğ ı krizi ile seçimlerden sonra Ak Parti adayı olarak gösterilerek Çankayaya çıkan Abdullah Gülün görev süresi 3 yılı a ş kın bir süredir devam etmekte. Bu süre zarfında halk nezdinde oldukça büyük bir itibar edinen Cumhurba ş kanı Gülün 3 yıllık de ğ erlendirmesinde çok büyük bir ba ş arı yüzdesi çıkmakta. Genel olarak Gülün ba ş arılı oldu ğ unu savunanların oranı yüzde 63,6 olurken, aksi görü ş ü savunarak ba ş arısız diyenlerin oranı ise 22,3te kalmı ş tır. Ara ş tırmadan çıkan bu sonuç, aynı zamanda Cumhurba ş kanı Gülün önümüzdeki süreçte, ikinci dönem adaylı ğ ında seçilme sıkıntısı ya ş amayaca ğ ını gözler önüne seriyor. Di ğ er taraftan verilen bu destek, Ba ş bakan Erdo ğ anın bir sonraki seçimde aday olmayarak muhtemel Cumhurba ş kanı adayı olması durumunda, Cumhurba ş kanı Abdullah Gülün Ak Partinin ba ş ına geçebilecek deste ğ e sahip oldu ğ unu gösteren bir foto ğ raf olarak da yorumlanabilir. EN BA Ş ARILI BAKANLAR Kabinenin en ba ş arılı bulunan bakanları sıralamasında ilk sırayı yine Dı ş i ş lerinde önemli adımlar atarak popülarite sa ğ layan Ahmet Davuto ğ lu almaktadır. Ahmet Davuto ğ lunu en ba ş arılı bakan olarak gören vatanda ş ların oranı yüzde 12,2dir. Davuto ğ lunu, yüzde 10,5lik oranla Devlet Bakanı ve Ba ş bakan Yardımcısı Bülent Arınç izlerken, Alevi ve Roman çalı ş taylarıyla gündeme gelen Devlet Bakanı Faruk Çelik yüzde 7,7 oranla, Arınçı takip eden üçüncü isim olarak kar ş ımıza çıkmaktadır.

18 ANDY-AR Yön. Kur. B ş k. Faruk Acarın analizi 5 BU PAZAR SEÇ İ M OLSA Bu Pazar günü seçim olması durumunda aslında partilerin sıralaması de ğ i ş miyor. Ancak referandum öncesi ve sonrasındaki tabloya baktı ğ ımızda de ğ i ş ikliklerin iktidar partisinin lehine dönü ş tü ğ ünü söyleyebiliriz. Referandumdan önce yaptı ğ ımız ara ş tırmada iktidar partisi Ak Partinin yüzde 41,9dan 46,4e ilerlemesi ve 4,5lik bir puan kazanarak birinci parti konumunu sürdürmeye devam ettirdi ğ ini görmekteyiz. 22 Temmuz Milletvekili genel seçimlerinde aldı ğ ı oy oranını tekrar yakalayan Ak Parti üçüncü dönem için de tek ba ş ına iktidar olmasını bugünkü sonuçlar ile garantilemi ş görünüyor. Ana muhalefet partisi CHPnin içinde ya ş anan kriz ve geli ş meler, partinin oy oranını kısmen de olsa dü ş ürmü ş görünüyor. Geçti ğ imiz ay yüzde 25,8 olan oy oranı bugün itibarı ile yüzde 24,7ye gerileyerek ikinci parti konumunu sürdürmeye devam ettirmektedir. Di ğ er Muhalefet partisi MHPnin günden güne erime gösterdi ğ ini ve baraj sınırına kadar geldi ğ ini görüyoruz. Referandum sürecinde en çok yara alan parti olan MHPnin bugünkü oy oranı yüzde 10,2 olarak kar ş ımıza çıkmaktadır. Son günlerde ittifak söylemleri ile kamuoyunun gündeminde olan bir di ğ er parti BDPnin yüzde 5,9luk oy oranı ile herhangi bir de ğ i ş ikli ğ inin olmadı ğ ını görmekteyiz. SPden ayrılarak kendine yeni bir parti kuran Numan Kurtulmu ş un Has Partisi ilk anketimizde giri ş i yüzde 2,9luk oy oranı ile gerçekle ş tirmi ş tir. Necmettin Erbakanın liderli ğ ini üstlendi ğ i SPde ise oylar erimi ş görünüyor. Belki de tarihinde ilk defa yüzde 2nin altına inerek yüzde 1,4lük oy oran ile kar ş ımıza çıkmaktadır.

19 Sizce Türkiyede yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç var mı?

20 Partinizin CHP ile birleşme ( İttifak ) sağlamasını nasıl değerlendirirsiniz? ( Oyunu BDPye verecek olan deneklerden derlenmiştir. )

21 Partinizin CHP ile birleşmesi durumunda oy tercihinizde değişiklik olur mu? ( Oyunu BDPye verecek olan deneklerden derlenmiştir. )

22 Partinizin BDP ile birleşmesi durumunda oy tercihinizde değişiklik olur mu? ( Oyunu CHPye verecek olan deneklerden derlenmiştir. )

23 Seçimlerden daha güçlü çıkmak için oy verdiğiniz partinin hangi parti ile birleşmesi sizi memnun eder? ( Oyunu BDPye verecek olan deneklerden derlenmiştir. ) BDP SEÇMENİ ÖZEL

24 Seçimlerden daha güçlü çıkmak için oy verdiğiniz partinin hangi parti ile birleşmesi sizi memnun eder? ( Oyunu CHPye verecek olan deneklerden derlenmiştir. ) CHP SEÇMENİ ÖZEL

25 Seçimlerden daha güçlü çıkmak için oy verdiğiniz partinin hangi parti ile birleşmesi sizi memnun eder? ( Oyunu Ak Partiye verecek olan deneklerden derlenmiştir. ) Ak Parti SEÇMENİ ÖZEL

26 Seçimlerden daha güçlü çıkmak için oy verdiğiniz partinin hangi parti ile birleşmesi sizi memnun eder? ( Oyunu MHPye verecek olan deneklerden derlenmiştir. ) MHP SEÇMENİ ÖZEL

27 Seçimlerden daha güçlü çıkmak için oy verdiğiniz partinin hangi parti ile birleşmesi sizi memnun eder? ( Oyunu Has Partiye verecek olan deneklerden derlenmiştir. ) HASPARTİ SEÇMENİ ÖZEL

28 Ak Partiye oy verdiğinizden dolayı hiç pişmanlık duydunuz mu? ( Oyunu 2007 Genel seçimleri ve 2009 Yerel seçimlerinde Ak Partiye kullanmış deneklerden derlenmiştir.)

29 CHPye oy verdiğinizden dolayı hiç pişmanlık duydunuz mu? ( Oyunu 2007 Genel seçimleri ve 2009 Yerel seçimlerinde CHPye kullanmış deneklerden derlenmiştir.)

30 MHPye oy verdiğinizden dolayı hiç pişmanlık duydunuz mu? ( Oyunu 2007 Genel seçimleri ve 2009 Yerel seçimlerinde MHPye kullanmış deneklerden derlenmiştir.)

31 BDPye oy verdiğinizden dolayı hiç pişmanlık duydunuz mu? ( Oyunu 2007 Genel seçimleri ve 2009 Yerel seçimlerinde BDPye kullanmış deneklerden derlenmiştir.)

32 3 Yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdullah Gülün genel olarak bu sürede gösterdiği performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?

33 En beğenilen siyasi liderler 1 R.Tayyip ERDOĞAN Başbakan 42,6 2 Mustafa SARIGÜL Şişli Belediye Başkanı 25,4 3 Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı. 24,3 4 Numan KURTULMUŞ Has Parti Genel Başkanı 19,5 5 Deniz BAYKAL CHP Eski Genel Başkanı 18,1 6 Devlet BAHÇELİ MHP Genel Başkanı 9,7 7 Selahattin DEMİRTAŞ BDP Genel Başkanı 9,4 8 Necmettin ERBAKAN SP Genel Başkanı 4,1 9 Abdüllatif ŞENER TP Genel Başkanı 3,9 10 Yalçın TOPÇU BBP Genel Başkanı 3,7

34 Kabinede en başarılı bulunan Bakanlar 1 Ahmet DAVUTOĞLU Dışişleri Bakanı 12,2 11 Taner YILDIZ Enerji Bakanı 3,3 2 Bülent ARINÇ Başbakan Yard. 10,5 12 Egemen BAĞIŞ Devlet Bakanı 3,1 3 Faruk ÇELİK Devlet Bakanı 7,7 13 Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı 3,0 4 Ali BABACAN Başbakan Yard. 7,1 14 M.Mehdi EKER Tarrım ve Köyişleri Bakanı 2,9 5 Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 6,2 15 Sadullah ERGİN Adalet Bakanı 2,7 6 Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 5,3 16 Beşir ATALAY İçişleri Bakanı 2,4 7 Nimet ÇUBUKÇU Milli Eğitim Bakanı 5,1 17 Faruk Nafiz ÖZAK Devlet Bakanı 2,3 8 Ertuğrul GÜNAY Turizm ve Kültür Bakanı 4,4 18 Hayati YAZICI Devlet Bakanı 2,1 9 Cemil ÇİÇEK Başbakan Yard. 3,8 19 M.Zafer ÇAĞLAYAN Devlet Bakanı 1,9 10 Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 3,6 20 Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 1,4

35 Bu Pazar günü Milletvekili genel seçimleri olması durumunda hangi partiye oy kullanırsınız? ( Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo )

36 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlere kadar oy tercihiniz değişebilir mi?

37 2010 Y ı l ı n ENleri Ara ş t ı rmas ı ARALIK – 2010

38 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, 2010 yılında Türkiyenin gündeminde yer bulmuş kişi, kurum ve olaylar hakkında Türk halkının düşüncelerini tespit etmek adına yaptırılmıştır. II. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma, Kantitatif araştırma tekniklerinden Yüz yüze görüşme yöntemi" kullanılarak uygulanmıştır. 14 İlde toplam 97 noktada gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması 30 ARALIK 2010 – 03 OCAK 2011 tarihleri arasında toplam 2.674 denek ile görüşme yapılarak tamamlanmıştır. Çalışma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet eğitim, mahalle / semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş, denekler ile görüşme yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada 0,95 güven aralığı içinde, hata payı +/- %2,0dir

39 CinsiyetYüzde % Kadın46,8 Erkek53,2 Yaş- 18-2520,1 26-3527,6 36-4529,4 46-6015,2 60 +7,7

40 Size göre TV veya gazete desteği olmayan en başarılı internet haber portalı hangisidir?

41 2010 yılının en önemli olayı

42 Yılın siyaset adamı?

43 Yılın skandalı

44 Yılın Futbol takımı

45 Yılın TV kanalı

46 Yılın Haber Kanalı

47 Yılın Yerli Sinema Filmi

48 Yılın Dizi Filmi

49 Yılın Haber ve Tartışma Programı

50 Yılın Gazetesi

51 Yılın İnternet haber portalı

52 TEŞEKKÜR EDERİZ… REFERANDUMUN GALİBİ ANDY-AR TAHMİNLERİN EFENDİSİ REFERANDUMDA EN DOĞRU TAHMİNİ ANDY-AR YAPTI! REFERANDUMU YÜZDE 99 BİLEN ANKET! ANDY-AR referandum sonuçlarını 0.5 oranındaki bir sapma ile bilmiş oldu. Oylama sonucunu en yakın tahmin eden Andy-Ar En yakın oranı Andy-Ar tutturdu. HANGİ ANKET ŞİRKETİ NE DEMİŞTİ?

53 Poli - Con Genel Merkez: Gülbahar Mah. Harmanyolu Üst Sok. Meriç Plaza K:6 Mecidiyeköy / İ STANBUL T.+90.212.212.11.02 Pbx. F.+90.212.212.11.09 www.andy-ar.com


"Türkiye Siyasi Gündem Ara ş t ı rmas ı ARALIK – 2010 YILIN ENLER İ KASIM – 2010 ( İ ttifaklar )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları