Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15 Ocak 2002, Phoenix Haluk Doğançay İMKB Konferans Salonu: 15 Ocak 2002, Salı Proje Yönetiminde Amatörlükten Profesyonelliğe: GİRİŞİMCİ PROJE YÖNETİCİSİ:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15 Ocak 2002, Phoenix Haluk Doğançay İMKB Konferans Salonu: 15 Ocak 2002, Salı Proje Yönetiminde Amatörlükten Profesyonelliğe: GİRİŞİMCİ PROJE YÖNETİCİSİ:"— Sunum transkripti:

1 15 Ocak 2002, Phoenix Haluk Doğançay İMKB Konferans Salonu: 15 Ocak 2002, Salı Proje Yönetiminde Amatörlükten Profesyonelliğe: GİRİŞİMCİ PROJE YÖNETİCİSİ:

2 15 Ocak 2002, Phoenix Her Proje bir Girişim’dir! Her Proje bir ’dir! Her Proje bir ‘dır!

3 15 Ocak 2002, Phoenix Günün Hedefleri: 1.Proje Yönetiminde başarı kriterlerini sorgulamak, 2.Girişimciliğin esaslarını anlamak, 3.Projelere Geçici bir “İş” gibi değil, bir Girişim/İşletme/Business olarak bakmak,Business 4.Yeni bir stratejik kültür oluşturmak.

4 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Odaklı Organizasyonlar: zTek Proje Organizasyonları zÇoklu - Tek Proje Organizasyonları zÇoklu - Proje Organizasyonları

5 15 Ocak 2002, Phoenix Yalınlaşan Şirket Hiyerarşisi:

6 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yönetiminin Hedefleri: zProjeyi zamanında Teslim etmek, zProjeyi şartnameye uygun Teslim etmek zProjeyi bütçesine uygun Teslim etmek z“3 T”

7 15 Ocak 2002, Phoenix zProgramlanandan daha uzun süren proje var mıdır? zBütçesini aşan proje hiç gördünüz mü? zKapsamı ya da şartnamesi dışına çıkan proje ile karşılaştınız mı? Projelerin Karakteristikleri:

8 15 Ocak 2002, Phoenix Projelerin Başarısı! Son 20 yılda, ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre: – 80 projeden 31’i, $10 milyar harcadıktan sonra ve tamamlanmadan önce durdurulmuş, – % 50’si programının ve % 28’i bütçesinin gerisinde kalan sadece 15 proje tamamlanmış, 15 projeden 3’ü amaca dönük kullanılmamış, – Kalan 34 proje ise önemli maliyet artışları ve süre gecikmeleri ile karşı karşıya kalmış. Son 10 yılda, ABD Yazılım sektöründe: – Projelerin % 30’u daha tamamlanmadan iptal edilmiş, – Kalanın sadece % 15’i zamanında, bütçesine ve kapsamına uygun olarak tamamlanmış. Türkiye’de durum farklı değil: 100 milyar USD/10 Yıl

9 15 Ocak 2002, Phoenix Yeni Girişimlerin Başarısı! zABD’de her yıl 400.000 yeni Girişim ve Küçük İşletme başarısızlıkla sonuçlanıyor. zBu Girişimlerin; y% 40’ı 1.Yıl Sonunda.. y% 80’i 5.Yıl Sonunda.. y% 96 10.Yıl Sonunda............kapanıyor.

10 15 Ocak 2002, Phoenix Hayatınızda tanıdığınız en iyi Proje Yöneticisini hangi sıfatlarla tanımlardınız? zEzEsnek, organize, delege edici, iyi dinleyici, zamanını iyi kullanan, karizmatik...vb. z.z............ zPzProjesini işletme gibi gören, zDzDeğer ve Marka yaratan, zGzGirişimci nitelikli,

11 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yöneticisinin 3 Benliği: zProje Yöneticisi yTeknisyenlikTeknisyenlik yYöneticilikYöneticilik yGirişimcilikGirişimcilik zBireysel Gelişim Süreci yAmatörlük yTransformasyon yProfesyonellikProfesyonellik

12 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yöneticilerinin Teknisyenlik Aşaması: zMühendislik eğitimi tek yönlü gelişim sağlıyor. Teknik ayrıntıdan kurtulup projelere global bakma alışkanlıkları yok. zYönetim ve iletişim becerileri teknik bilgilerinin yanında eksik kalıyor. zPazarlama, satış, finansman gibi stratejik konularda yorum yapamıyorlar. Hürriyet IK Gazetesi 25 Kasım 2001

13 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yönetiminde “Teknisyenlikten Yöneticiliğe”: PMBOK Metodolojisi z5 Proses Grubu yBaşlatma yPlanlama(x) yYürütme(x) yKontrol(x) yKapatma (x)Yönetim Çevrimi z 9 Bilgi Alanı yEntegrasyon Yönetimi yKapsam Yönetimi yZaman Yönetimi yMaliyet Yönetimi yKalite Yönetimi yİnsan Kaynakları Yönetimi yİletişim Yönetimi yRisk Yönetimi yTemin/Tedarik Yönetimi

14 15 Ocak 2002, Phoenix Girişimciler : zSadece parayla motive olmaz. zDuygusaldır. İşini sever. İşinde iyidir. zEsnektir. Kolay adapte olur. zSoru sorar. Gözlemcidir. Şüphecidir. zBağımsızdır. İstikrar beklemez. Risk alır. zGeçmişe değil geleceğe bakar. zÖzgüveni vardır. zFarklı düşünür. Düş kurar! Yaşama taşır.

15 15 Ocak 2002, Phoenix Girişimci Özellikleri: zVizyon, Strateji, Hedef, Müşteri, Ürün.... yBill Gates, Ray Croc, Walt Disney... x“Her eve bir bilgisayar.” Bill Gates x“Herşey bir fareyle başladı.” Walt Disney zYüksek hızda yenilik, yaratıcılık, hareketlilik.. zKendi kendini teşvik edebilme.... x“Başarılı ve çabuk büyüyen şirketlerin ardında yönetim becerisi değil girişimci davranış vardır.” Larry Farrell

16 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yönetim Profesyoneli: zProjesine bir “Girişim” fikri gibi bakabilen, zMüşteriye odaklı, zSürdürülebilir iş akışı sağlayan, zProjesine ve işletmesine “Marka Değeri” yaratan, onu yükselten ve sürdüren, zSadece teknisyen ve yönetici gibi değil, girişimci bir lider gibi davranabilen.....

17 15 Ocak 2002, Phoenix İşletmelerin Temel Hedefi: Şimdi ve Gelecekte Para Kazanmaktır Şimdi ve Gelecekte Takımı tatmin etmektir Şimdi ve Gelecekte tedarikten müşteriye pazarı tatmin etmektir

18 15 Ocak 2002, Phoenix PMNetwork: December 2001 z“A Successful Project is one that meets its business goals. The team has to be quite clear on what the business goals are and how their project helps meet those goals. Richard Westney z“Projects are essential to the growth and survival of enterprises and organizations because they help deal with changes in the business environment, competition and market needs.” David I. Cleland

19 15 Ocak 2002, Phoenix Her Girişim Proje gibi başlar.. zBaşlatma zPlanlama zYürütma zKontrol zKapatma İş (Business)’e Dönüşür!

20 15 Ocak 2002, Phoenix İş Geliştirme Süreci: zYenilik GetirmeYenilik Getirme zÖlçülebilirlikÖlçülebilirlik zUyumlulukUyumluluk

21 15 Ocak 2002, Phoenix Yenilik Getirme: zYenilik Getirme yYaratıcılık#Yenilik yPhoenix - Eğitim Projeleri Yöneticisi xMüşterimin benim işyerimi tercih etmesini engelleyen ne? xBunu yapmanın en iyi yolu ne? yPerakende Satış Danışmanı xYardımcı olabilirmiyim?>Daha önce gelmişmiydiniz? xTeşekkür ederim, sadece bakıyordum!>Evet>Hayır

22 15 Ocak 2002, Phoenix Ölçülebilirlik: zÖlçülebilirlik yoksa yeniliğin ne önemi var?Ölçülebilirlik yoksa yeniliğin ne önemi var? zHer şeyi saymaya başla! yKaç kişiye ulaşıyoruz? Kaçı geri arıyor? yKaçı seminere katılıyor? Katılanların profili ne? yHangi seminer/otel daha çok tercih ediliyor? yEn çok katılım hangi gün sağlanıyor? yVb. zFinansal Ölçümler!Finansal Ölçümler!

23 15 Ocak 2002, Phoenix Hedef Koy, Ölç ve İzle! : zSpesifik ve ölçülebilir hedefler koy! ySayı, %, Tarih - Performans Aralığına dikkat! zHedeflere bağlı performansı izle! yİnsanlar ölçülen ve izlenen şeylere dikkat ederler zEğilimleri izle! yKendi iyi ve kötülerine ilişkin röperler koy ve bu röperlere göre gidişatı izle

24 15 Ocak 2002, Phoenix Finansal Ölçümler: •Net Gelir •Direkt İşgücü Kullanım Oranı •İşgücü Etkinlik Katsayısı •Genel Gider Oranı •Alacak Hesabı Dönüş Süresi •Bakiye Net Hizmet/Yıllık Net Gelir •Vergi Öncesi İşletme Karlılığı •Kişi Başı Yıllık Net Gelir

25 15 Ocak 2002, Phoenix Uyumluluk: zFaaliyetlerde karışıklığın ve seçeneklerin ortadan kalkmasıdır. “Kişisellik, düzen, standartlaşma ve kalitenin düşmanıdır.” T.Levitt zİş yapma tarzınız ya da Proje süreciniz standartlaştıralamıyor ya da kopya edilemiyorsa çok yazık!! Çünkü öyle bir işiniz yoktur....Aristo diyor ki!Aristo diyor ki!

26 15 Ocak 2002, Phoenix Sürekli yaptığımız şey ne ise, biz de oyuz. O halde mükemmellik bir eylem değil alışkanlıktır. ARİSTO

27 15 Ocak 2002, Phoenix Business’in Bulgarcası? zBusiness=İş! zBusiness Development=İş Geliştirme? zİş Geliştirme=Pazarlama??? zProje = Tasarım Ürünü??? -....Meğer komünizmden yeni çıkmış Bulgaristan’ın dilinde “business” kelimesini karşılayacak bir kelime yokmuş. O nedenle İngilizcesini kullanıyorlarmış. Ertuğrul ÖZKÖK

28 15 Ocak 2002, Phoenix Proje/İş/Business Geliştirme Programınız: zBaşlıca AmacınızBaşlıca Amacınız zStratejik HedefinizStratejik Hedefiniz xStandartlarınız: Para, Fırsat Değeri ve Diğerleri zOrganizasyon StratejinizOrganizasyon Stratejiniz zProje Yönetimi StratejinizProje Yönetimi Stratejiniz zİnsan Stratejinizİnsan Stratejiniz zPazarlama StratejinizPazarlama Stratejiniz zSistemler StratejinizSistemler Stratejiniz GİRİŞİMCİ YILDIZI

29 15 Ocak 2002, Phoenix Başlıca Amacınız: zŞirketinizin Başlıca Amacı yVizyon > Amaçlar/Hedefler > Stratejiler xYeni İş Alanları? Yeni Hizmet Ürünleri? xMicrosoft-1985, Sony-1950 zProjenizin Başlıca Amacı yAmaç/lar ySpesifik Proje Amacı (Intel-Albuquerke) yGörünmeyen Amaç (Arıtma Tesisi-ABD)

30 15 Ocak 2002, Phoenix Stratejik Hedefiniz: zStratejik Planın bir ürünüdür. zBasit ve net biçimde ifade edilmiş standartlardan oluşan bir süreçtir. yPARA >Brüt Gelir>Kar>Ne Kadar? Ne Zaman? yFIRSAT DEĞERİ/İŞLETME > Mal # Ürün xRevlon > Phoenix xDemografik Model > Psikografik Model yDİĞER STANDARTLAR>5N1K>Gelecek Model

31 15 Ocak 2002, Phoenix Organizasyon Stratejiniz: zProjenizi “kişilere” değil “fonksiyonlara” göre organize edin! yProjenizi bir Şirket / Ortaklık gibi düşünün! xStratejik Hedefinizi ve Fonksiyonları belirleyin! xYapılacak işleri tanımlayın! xÜretim, Finansman, Pazarlama, İnsan Kaynakları ve Proje Teslim Sistemlerinin Sorumlularını atayın! xKendinizi değil sistemi ön plana çıkarın! xTaktik İşleri delege ederek Stratejik İşleri yapmak için kendinizi serbest bırakın!

32 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yönetim Stratejiniz: “Sistem çözümdür”. AT&T zProje Yöneticinizi Franchisee’niz yapın! ySüreç Standardizasyonu yOyunun Kuralları-Çalışma Kılavuzu ve, yKontrol Listeleri zMüşterinizi Proje Yönetim Sisteminizin parçası yapın! yCRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi

33 15 Ocak 2002, Phoenix İnsan Stratejiniz: zProje bir “OYUN” dur ve İnsan Stratejiniz; Proje Yöneticisi olarak sizin oynamaya değer bu “oyunu ve kurallarını” takıma nasıl anlattığınıza ve oynadığınıza bağlıdır. zOYUN’un Kuralları ve Sistemler Hiyerarşisi yOyun bitmeden kazanma yolları yaratın! yArada bir oyunu değiştirin ama stratejiyi asla! yOyunun kendi kendine yürümesini beklemeyin!

34 15 Ocak 2002, Phoenix Pazarlama Stratejiniz: zMüşterinin ne istediği sizin ne düşündüğününüzden daha önemlidir. zSatış Süreci irrasyoneldir. Satış Kararı genelde ürünle karşılaştığımız ilk 3 dakikada Bilinçaltı Akıl’la verilir!! yBilinç 1 yÖn Bilinç (9+- 1) yBilinçaltı (İlk,Son,Farklı,İlişkili/Eşleşmiş,Tanıdık

35 15 Ocak 2002, Phoenix İş Sürekliliği: zİş Sürekliliğinin belkemiği güçlü ilişkiler ise... yYeterli büyüme sağlamaz. yEkonomik çalkantılardan sıkça etkilenir. zMarka Geliştirme... yProaktif davranış biçimidir. ySatış fırsatı ve güvenilir büyüme sağlar.

36 15 Ocak 2002, Phoenix Marka Geliştirme Süreci: zMarka # Logo zPazarlama yVAAT - BAŞLATMA xMüşteriyi kapına getirme vaadi- ySATIŞ - DEĞİŞİM xİçeri girmesini sağlama yPERFORMANS - TATMİN xProje Teslimi-Vaadi yerine getirme

37 15 Ocak 2002, Phoenix Pazarlama Vaadi: zAmatör Yaklaşım ySatışa ve proje avlamaya odaklıdır. yÇaba, bireysel beceri ve ilişki kalitesi gerektirir yEkonomik değişimlerden çabuk etkilenir. zProfesyonel Yaklaşım ySatış çabaları ile tanıtım faaliyetleri dengelidir. yMarka geliştirme ön plandadır. yEkonomik değişimlerden etkilenmez.

38 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yöneticisi ve Pazarlamada “Kısa Devre”: z1. Pozisyon alma: Konumlandırma z2. Tanıtım: Adını duyurma! z3. Satış: İş bununla bitmiyor! z4. Müzakere: Sözleşme yap! yÇıkış pozisyonunu unutma! z5. Proje Teslimi: Performans yTekrareden İş, PY’nin ana sorumluluğu 1 2 3, 4, 5

39 15 Ocak 2002, Phoenix Proje Yöneticisinin Rolü: zPazarlamada kilit oyuncu.. zÇevrimin “Kısa Devre” yani kabul/red noktasında.. zMüşteriyi kazanabilir de, kaybedebilir de.. zMüşteriye işin yapılmasında güvence.. zHizmet kalitesinde kişisel sorumluluk.. zİş akışında süreklilik için direkt sorumluluk

40 15 Ocak 2002, Phoenix Mutlu Müşteri Diyor ki...: zMutlu müşteri faturasını öder... zŞayet mutlu değilsem neden mutlu olmadığımı sen bulacaksın... zMutsuzluğum kronik hale gelmeden çözümünü de sen bulacaksın... Bunu anlamak ve çözmek: Proje Yöneticisi olarak bu senin işin !

41 15 Ocak 2002, Phoenix Sistemler Stratejiniz: zProjelerimizdeki 3 Sistem yKatı Sistemler - İşin görünen yüzü! yEsnek Sistemler- Neyin nasıl yapılacağı! yBilgi Sistemleri - İşletmeden çıkan bilgiler! zProjeler ve ürünler geçicidir. Kalıcı olan “Süreç”, sistemlerden oluşur ve şirketin gücünü ve rekabet üstünlüğünü sağlar. zMüşteriler tutarlı bir “Süreç”e güvenir.

42 15 Ocak 2002, Phoenix “Proje” Odaklı Çalışmak: zTeknisyenler “Proje” odaklı çalışırlar. yBir projeden diğerine atlayarak ve işlerini daha hızlı, daha kolay, daha doğru ve daha güvenli yapmalarını sağlayacak bir “Sistem ve Süreç Standardizasyonu” gözetmeden yaparlar. yOnlar için “Sistemleri ve Süreç”i geliştirmeye ayrılan zaman = Çalınan zamandır.Çünkü; yOnlar için her proje farklıdır!

43 15 Ocak 2002, Phoenix “Süreç” Odaklı Çalışmak: zStandartlaştırılmış sistemler ve süreçler “en iyi uygulamalar” yoluyla müşteriye mümkün olan en yüksek değeri sağlar. zProjeleri daha hızlı, daha doğru, daha düşük maliyetle, bireylerden ve o işte çalışan takım üyelerinden bağımsız olarak gerçekleştirme olanağı sağlar.

44 15 Ocak 2002, Phoenix “Proje” değil “Süreç” Odaklı! zSistemler ve Süreç bir kez tanımlandığında; zArtık hiç kimse o projenin/işletmenin esas aldığı değerleri, standartları ve prosedürleri değiştirmeye, bozmaya ve küçük görmeye tolerans gösteremez. zBu süreçteki değişimler, gerektiğinde ekip tarafından gözden geçirilir ve kabul görür, kimse kendi başına bir değişiklik yapamaz...

45 15 Ocak 2002, Phoenix Başarılı olmak istiyorsanız..

46 15 Ocak 2002, Phoenix Kafanızı Çıkarın, Yukarı Çıkın ve Etrafınıza Bakın!: zDoğru yönde mi gidiyorum? zBuna ihtiyaç var mı? zKafanızı dışarı çıkarmazsanız hiç ilerleyemezsiniz! Amatörlükten Profesyonelliğe! Yöneticilikten Girişimciliğe!

47 15 Ocak 2002, Phoenix Girişimci Perspektif: Girişimci Proje Yöneticisi zProjelerinizle, zTakımınızla, zMüşterilerinizle, zHizmet Sunucularınızla Bağımsız bir Girişimci olduğunuzu

48 15 Ocak 2002, Phoenix Girişimci Perspektifiniz yoksa! zProjeniz biter ve.... İşvereniniz de başka Proje Yöneticisi arayışına girer..

49 15 Ocak 2002, Phoenix Girişimci Perspektif İle: zMüthiş bir Proje Yöneticisi.. zBir İşletme Sahibi.. zBir İş Lideri... zGerçek bir İş Ortağı olabilirsiniz.. O zaman hangi müşteri sizinle tekrar, tekrar çalışmak istemesin ki?

50 15 Ocak 2002, Phoenix Başarılı olmak istiyorsanız..

51 15 Ocak 2002, Phoenix Dünyayı değil, Kendinizi değiştirin! : Dünya değişiyor! Proje Yönetimi anlayışları da ! Siz de değişin ve değiştirin ! Amatörlükten Profesyonelliğe terfi edin ! Projenizi bir Girişim ve İşletme gibi görün ! Projenizi bir Girişimci gibi yönetmeyi öğrenin ! Projenizi değil, Süreci yönetin !

52 15 Ocak 2002, Phoenix Son Söz: Bir şey duyduğunuzda onu unutursunuz. Bir şey gördüğünüzde onu hatırlarsınız. Ama bir şeyi yapana kadar anlayamazsınız. Çin Atasözü HAYDİ, BAŞLAYIN !


"15 Ocak 2002, Phoenix Haluk Doğançay İMKB Konferans Salonu: 15 Ocak 2002, Salı Proje Yönetiminde Amatörlükten Profesyonelliğe: GİRİŞİMCİ PROJE YÖNETİCİSİ:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları