Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi."— Sunum transkripti:

1 Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

2 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU2 0.Sunum Planı: 1.Dış ticaret işlemleri ve mevzuatı 2.İhracat işlemleri ve muhasebe uygulamaları 3.İthalat işlemeleri ve muhasebe uygulamaları Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

3 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU3 1.Dış Ticaret İşlemleri ve Mevzuatı: 1.Dış ticaretin tanımı 2.Dış ticarette ödeme şekilleri Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

4 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU4 1.1.Dış ticaretin tanımı :  Dış Ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.  Dış Ticaret, ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

5 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU5 1.2.Dış ticarette ödeme şekilleri:  İhracatçı ve İthalatçı arasında yapılan sözleşmede bulunması gereken bilgiler; • Taraflar, • Sözleşmenin konusu, • Fiyatlar, Miktarlar, Toplam tutar, • Teslim şekli, • Ödeme, • Teslim tarihi. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

6 • Garanti • Gözetim • Mücbir sebepler • Tahkim kurulu • Tarafların kanuni adresleri ve bankaları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU6 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

7 1.2.1.Dış Ticarette Ödeme Şekilleri: 1.Peşin ödeme 2.Mal Mukabili ödeme 3.Vesaik mukabele ödeme 4.Akreditifli ödeme 5.Konsinye satış ile ödeme 6.Kabul kredili ödeme 7.Açık hesap şeklinde ödeme Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU7 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

8 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.İhracat işlemleri ve muhasebesi: 1.İhracat 2.İhracatçı 3.İhracat muhasebe işlemleri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU8

9 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.1.İhracat : İhracatın tanımı:  “İhracatı yasak mallar dışında her türlü ürünün ihracat ve gümrük mevzuatı kapsamında yurtdışına veya serbest bölgelere çıkartılması ve bedellerinin kambiyo mevzuatı kapsamında yurda getirilmesidir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU9

10 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi İhracat tanımının özellikleri:  Mal ve hizmetin fiilen ihraç edilmiş • Gümrük işlemleri tamamlamak. • Gümrüğü terk etmek. • Gümrük çıkış beyannamesi  İhracatın, ihracat mevzuatına uygun olması,  İhracatın, Gümrük mevzuatına uygun olması  Bedelinin Kambiyo Mevzuatına uygun olarak yurda getirilmiş olması gerekir, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU10

11 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi İhracat çeşitleri:  İhracat çeşitleri tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan “ihracat yönetmeliği” ile yeniden düzenlenmiştir.  Bu yönetmeliğe göre ihracat çeşitleri aşağıdaki gibidir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU11

12 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 1.Ön izne bağlı ihracat, 2.Kayda bağlı ihracat, 3.Transit Ticaret ile ihracat, 4.Konsinye ihracat, 5.İthal edilmiş malların ihracatı, 6.Bedelsiz ihracat, 7.Ticari kiralama şeklinde ihracat, 8.Müteahhitlik hizmetleri ihracatı, 9.Bağlı muamele şeklinde ihracat, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU12

13 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 10. Serbest bölgelere yapılan ihracat, 11.Yurt dışı fuar ve sergilere katılım yoluyla ihracat, 12.Geçici ihracat, 13.Dahilde işleme rejimi ile ihracat, 14.”e-ticaret” yoluyla ihracat Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU13

14 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.İhracatçı: İhracatçının tanımı:  İhracatçı iç piyasada ticaret yapma yetkisine sahip, faaliyet ana sözleşmesinde “dış ticaret yapar” ibaresi olan ve ihraç edilecek ürüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik yaptırmış gerçek ve tüzel kişilerdir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU14

15 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi İhracatçı olma şartları:  İhracat yapmak isteyen kişinin gerçek ve tüzel kişi olması gerekir.  Gerçek ve tüzel kişiler ticari faaliyette bulunmak için; • Şirket ana sözleşmesini T.S.Gazetesinde tescil ve ilan ettirir, • Bulunduğu yerin Ticaret Odalarına kayıt ve üye olur, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU15

16 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Fiili ihracat ve Fiili ihracat tarihi: Fiili ihracat:  Gümrük idaresi tarafından ihracat beyannamesinin tüm işlemleri tamamlanarak ihracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi eylemidir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU16

17 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Fiili ihracat tarihi:  İhracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiğinin sınır gümrük idaresi tarafından beyan edildiği tarihtir.  Fiili ihracat tarihi uygulamasında Gümrük Müsteşarlığı tarihinden itibaren geçerli olmak tarihinde 2007/19 sayılı genelgeyi yayımlamıştır Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU17

18 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Bu genelgeye göre ihraç edilen malın Fiili ihraç tarihi aşağıdaki hususlar esas alınmıştır. • Kara taşımacılığında Türkiye Gümrük Bölgesini terk, • Hava taşımacılığında hava limanını terk, • Deniz taşımacılığında deniz limanını terk, • Tren ile yapılan ihracat malı taşımacılıklarında Türkiye Gümrük Bölgesini terk esas alınır Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU18

19 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Örneğin: Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU19 Fatura tarihi Gümrük beyannamesi tarihi Vedop tarihi Fiili ihracat tarihi

20 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Fiili ihracat tarihinin önemi:  İhracat nedeniyle faturası kesilen, gümrük beyannamesi düzenlenerek yurt dışı edilen mal ve hizmetin, fiili ihracat tarihine göre muhasebe kaydı ve aşağıdaki unsurlar dikkate alınır. • İhracat hasılat tutarı, gümrük beyannamesindeki döviz kuru ve miktarı dikkate alınır. • Fiili ihracat tarihinin ait olduğu dönemin kdv beyannamesinde beyan edilir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU20

21 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 2.2.4İhracatçı firma çeşitleri: 1.İmalatçı – ihracatçı firma 2.İhraç kaydı ile satış yapan firma 3.İhracatçı firma Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU21

22 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi İhracat işlemlerinde kullanılan hesaplar:  1 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.  tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.  601 Yurt dışı satışlar hesabı: • Yurt dışında gerçek be tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU22

23 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Dönem içi kur farkları: • 2 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. • Olumlu kur farklar(gelirler) -601 Yurtdışı Satışlar hesabında • Olumsuz kur farklar(zararlar) -612 Diğer İndirimler hesabında izlenir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU23

24 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Önceki dönemden devreden yurt dışı alacaklara ait; • olumlu kur farkları; -646 Kambiyo Karları • olumsuz kur farkları; -656 Kambiyo Zararları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU24

25 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU25  Örnek hesap planı: 601 Yurt dışı satışlar Mamul satışları Doğrudan yapılan ihracat Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Özel faturalı satışlar Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

26 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Yurt dışı satışlar Ticari mallar satışları Doğrudan yapılan ihracat Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Özel faturalı satışlar Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

27 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Yurt dışı satışlar Hizmet satışları Doğrudan yapılan ihracat Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Kambiyo gelirleri Cari dönem yurt dışı kur farkları USD kur farkı gelirleri EURA kur farkı gelirleri Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

28 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Diğer İndirimler (-) Kambiyo zararları Kur farkları Cari dönem yurt dışı kur farkları USD Kur farkı zararları EURO Kur farkı zararları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

29 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Kambiyo karları Yurt dışı borç ve alacaklara ait Ön. Dön. Dev. Yurt dışı USD Kur farkı karları EURO Kur farkı karları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

30 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Kambiyo zararları Yurt dışı borç ve alacaklara ait Ön. Dön. Dev. Yurt dışı USD Kur farkı zararları EURO Kur farkı zararları Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

31 2.3.Muhasebe uygulamaları: Ödeme şekline göre ihracat muhasebe kaydı: “Peşin Ödeme” şekline İhracat : 1.İki firma arasında sözleşme yapılır. 2.İthalatçı firma, ihracatçı firmaya mal bedelini öder. 3.İhracatçı firma, malları ithalatçı firmaya gönderir. 4.İthalatçı firma, malları gümrükten çeker Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU31

32 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Peşin ödeme: Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU32 İTHALATÇI GÜMRÜK İTHALATÇI BANKASI İHRACATÇI BANKASI İHRACATÇI 1 2 2a 2b 4 3

33 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Örneğin: • İhracatçı firma: ABC Teks San. Ltd. Şti. • İthalatçı firma: İgor Tanya Co • tarihinde adet kot pantolon için tanesi $ $ avans gelmiştir. • Kur TL sıdır Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU33

34 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU34 İhracat avansı alınması: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Ak Bank- Laleli Şb Alınan Sipariş Avansları İgor Tanya  $ x TL = TL

35 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU35 İhracatın fiili olarak gerçekleşmesi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya Yurt Dışı Satışlar Tekstil Grubu  $ x TL = TL

36 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU36 İhracat avansının kapatılması: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 340Alıcılar İgor Tanya Diğer İndirimler Tekstil Grubu Alıcılar İgor Tanya  – = TL dönem içi kur zararı

37 “Mal mukabili ödeme” şeklinde ihracat :  Mal ithalatçı ülkeye gelir, ithalatçı firma tarafından çekilir ve ödeme daha sonra yapılır. 1.İki firma aralarında sözleşme yaparlar, 2.İhracatçı firma malı gönderir, 3.İhracatçı firma belgeleri doğrudan ithalatçıya gönderir, 4.İthalatçı firma malı gümrükten çeker, 5.İthalatçı firma kendi bankasına mal bedelini öder Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU37 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

38 Mal mukabili ödeme: Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU38 İTHALATÇI GÜMRÜK İTHALATÇI BANKASI İHRACATÇI BANKASI İHRACATÇI 1 5 5a 5b 4 2 3

39  Örneğin: Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU39 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İhracatçı FirmaABC Teks Sanayi Ltd. Şti. İthalatçı Firmaİgor Tanya Co. Teslim ŞekliFOB Ödeme ŞekliMal mukabili Fatura Tarihi ve No’su Malın CinsiKot Pantolon Miktarı1.000 Adet Birim Fiyatı25 $

40 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU40 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Fiili İhraç tarihi Fiili ihraç tarihi kur’u TL Gelen havale tarihleri ve kurlar $1,41000 TL $1,39000 TL $1,43000 TL $1,41000 TL

41 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU41  Fiili ihracatın gerçekleşmesi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya Co 601Yurt dışı satışlar Tekstil Grubu  Ad x $ = $  $ x $ =

42 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU42  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Ak Bank- Laleli Şb Alıcılar İgor Tanya  $ x $ =  $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

43 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU43  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Ak Bank- Laleli Şb Bankalar Ak Bank-Laleli Şb  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

44 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU44  Dönem içi kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya Yurt dışı satışlar Dönem içi kur farkı100  = 0.01 Kur farkı  x 0.01 = 100 TL Dönem içi kur farkı geliri

45 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU45  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Akbank - Laleli Alıcılar İgor Tanya  $ x =  $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

46 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU46  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Ak Bank- Laleli Şb Bankalar Ak Bank-Laleli Şb  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

47 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU47  Dönem içi kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 612Diğer İndirimler İhracat kur farkı Alıcılar İgor Tanya100  = 0.01 Kur farkı zararı  x 0.01 = 100 Dönem içi kur farkı zararı

48 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU48  Dönem sonu kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya Yurt dışı satışlar Dönem içi kur farkı100  = 0.02 Kur farkı  ( )= $ Kalan bakiye  x 0.02 = 100 Dönem sonu kur değerlemesi

49 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU49  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Akbank - Laleli Alıcılar İgor Tanya4.290  $ x =  $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

50 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU50  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Ak Bank- Laleli Şb Bankalar Ak Bank-Laleli Şb  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

51 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU51  Kur farkı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya30 646Kambiyo Karları İhracat kur farkı30  = 0.01 Kur farkı geliri  x 0.01 = 30 Dönem içi kur farkı geliri

52 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU52  İhracat bedeli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Akbank - Laleli Alıcılar İgor Tanya2.820  $ x =  $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı.

53 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU53  Dövizin TL hesabına nakli: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 102Bankalar Ak Bank- Laleli Şb Bankalar Ak Bank-Laleli Şb  İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli

54 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU54  Kur zararı: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Hesap BorçAlacak 656Kambiyo zararları İhracat kur farkı20 120Alıcılar İgor Tanya20  = 0.01 Kur farkı zararı  x 0.01 = 20 Kur farkı zararı

55 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi İhraç kaydı ile satış, alış ve ihracat: İhraç kaydı ile satış:  İhraç kaydıyla satış yapan firmalar üretim işletmeleridir. Bu firmalar malı üretir ve ihraç kaydıyla satış faturası düzenlemek suretiyle malı yurt içindeki ihracatçı firmaya satar.  İhraç kaydıyla satış yapan firma, ürettiği malı bir fiil kendisi ihraç etmediği için ihracatçı birliklerine üye olmak zorunda değildir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU55

56 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhraç kaydıyla satış örneği: Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU56 A İMALATÇI (Türkiye) B İHRACATÇI (Türkiye ) C İTHALATÇI (Almanya ) A firması ürünü B’ ye ihraç kaydı ile satar. B firması A firmasından “İhraç Kaydıyla” satın aldığı ürünü yurt dışı C firmasına ihraç eder.

57 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  B firması da ihracat Gümrük Beyannamesi düzenleyerek ihraç kaydıyla satın aldığı malları C firmasına ihraç eder.  İhraç kaydıyla satış yapan firma, ihracatçı firmadan KDV tahsil etmez.  İhracatçı firmadan alacağı ihracat Gümrük Beyannamesini, vergi idaresine diğer belgeleri ile birlikte ibraz etmek suretiyle KDV iadesinden faydalanır Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU57

58 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU58  ihracat işlemleri KDV kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre; ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan teslimler üzerinden hesaplanan KDV’sinin ihracatçılar tarafından ödenmemesi, ödenmeyen bu verginin de imalatçılar tarafından ilgili dönem beyannamesinde tecil ve ihracatın gerçekleşmesi sonucun da terkin edilmesi öngörülmüştür. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

59 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU59  İmalatçıların ihraç kaydı ile satış yapabilme şartları.? • 3065 Sayılı K.D.V’si kanunun 27 ve 99 Seri No’lu genel tebliğinde imalatçı tarif edilmiştir. -Sanayi odası, ticaret odası veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı bulunması, -Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması, Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

60 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU60 -İhraç kaydıyla satış yapan üretici firmalar fatura üzerinde; Sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV’si tahsil edilmemiştir. -İbaresinin konulması zorunludur. (KDV. Gen. Tb. 23/c) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

61 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU61  İhraç kaydı ile satış yapan firmanın muhasebe kaydı: • İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Ş. • İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su: 1063 • Malın Cinsi: Kot Pantolon • Miktarı : Adet • Birim Fiyatı: TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

62 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU62 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Merih Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. (imalatçı) - Türkiye VYZ İşletmesi (İhracatçı) - Türkiye İgor Tanya (İthalatçı) - Rusya ABC Tekstil San. Ltd. Şti. (İhracatçı) - Türkiye

63 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU63  İhraç kaydı ile satış yapan imalatçı firma, İhracatçı Alıcı firmadan KDV’si tahsil edilmez.  Tahsil edilmeyen katma değer vergisi 192 Diğer KDV’si (Tecil edilebilir KDV’si) hesabında izlenir.  İhraç kayıtlı satışlarda teslim, ulusal sınırlarda ve ulusal bir firmaya teslim ettiği için satış, Yurt içi satış olarak kayıtlara alınır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

64 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU64  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar ABC Teks San.Ltd. Şti  No’lu Ft. İle x = Diğer Katma Değer V /09 Tecil edi. KDV2.000  No’lu Ft. İle x %8 = 2000

65 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU65  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 600Yurt İçi Satışlar İhraç Kayıtlı Satışlar  No’lu Ft. İle x = Hesaplanan KDV /09 Tecil edi. KDV2.000  No’lu Ft. İle x %8 = 2.000

66 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU66 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Tecil ve terkin işlemi: • İmalatçılar tarafından, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen malların, ihracatçılara teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilir. (3065/11-c Md) • İhracat yasal süresinde gerçekleşmezse; tecil edilen vergi, tahakkuk tarihinden itibaren 6183 sayılı AATUH Kanunun 51 nci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile tahsil olunur.

67 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU67 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Terkin için gerekli evraklar: • Gümrük çıkış beyannamesi • İhraç kayıtlı fatura • İndirilecek Kdv’si listesi • Yüklenim listesi  İhraç Kaydıyla Satışlarda Götürü Gider: • İhracatı gerçekleştirenler, götürü gider uygulamasından faydalanırken, İhracatçıya ihraç kaydı ile satış yapan imalatçılar götürü gider uygulamasından faydalanamazlar.

68 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU68 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhraç Kayıtlı Satışlarda Malı Satanın Sorumlulukları: • İmalatçı olma özelliğine sahip olması, • Faturada KDV. GT. 34/c şerhi konulması şarttır. • İhracatın üç ay içinde gerçekleşip, gerçekleşmediğini takip etmesi gerekir. • KDV Beyannamesinde, Tablo 8’de ihraç kaydıyla satış tutarını beyan etmesi gerekir. • İhracatçıda Gümrük beyanın bir sureti istenir.

69 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhraç kaydı ile alış yapan firma:  İhraç kaydı ile alış, ihracatçı firmaların yurt içi üretici-imalatçı firmalardan, ihraç edilecek ürünleri, KDV ödemeden alış işlemidir.  İhracatçı firmaları teşvik yöntemidir. Bu alış yöntemi ile ihracatçı firmalar yurt içinden ürünlerini KDV ödemeden satın alır. KDV ödemeden satın aldıkları malları KDV’siz olarak ihraç ederler Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

70 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU70  İhraç kaydı ile alış yapan firma muhasebe kaydı: • İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Ş. • İhracatçı firma : ABC Tekst San. Ltd. Ş. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su: 1063 • Malın Cinsi: Kot Pantolon • Miktarı : Adet • Birim Fiyatı: TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

71 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU71  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 153Ticari Mallar İhraç kaydı ile alış Satıcılar Merih Giyim Ltd. Şti  tarih 1063 No’lu ihraç kaydı ile alış  Ad. X TL = TL

72 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhraç kaydı ile alıştan ihracat:  İmalatçı firma : Merih Giyim San ve Tic. Ltd.  İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti.  İthalatçı firma : İgor TANYA  Fatura tarihi : 01 Ekim 2009  Fatura No’su: 1963  Malın Cinsi: Kot Pantolon  Miktarı : Adet  Birim Fiyatı: $ Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

73 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU73  Muhasebe fişi: Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya Yurt dışı satışlar Tekstil grubu  Fiili ihracat - Kur  Adet x 30 $ = $  $ x = TL

74 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Kur ve Vade farkı:  KDV si Kanunun 20 nci maddesi KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığı teşkil eden bedel olarak tanımlamıştır.  Bedel deyiminin; alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

75  KDV Kanunun 26 nci maddesinde bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden TL sına çevrileceği, hüküm altına alınmıştır.  Matraha dahil olan unsurlar (Md: 24/c): • Vade farkı • Fiyat farkı • Faiz • Kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU75

76 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde lehte oluşan kur farklarının vergilendirilmesi:  Vergiyi doğuran olayın meydana tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan lehte kur farkları imalatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır.  Ancak ihracatçı firmadan tahsil edilmeyecektir Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

77 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU77  İhracatçı firmadan tahsil edilmeyen KDV imalatçı tarafından hesaplanan ve indirilecek KDV olarak beyan edilecektir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

78 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU78 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Düzenlenecek kur veya vade farkı faturasında aşağıdaki bilgilerin olması gerekir; • Faturada KDV’si gösterilecektir. • Faturanın üzerinde Gümrük Beyannamesinin No’su yazılacaktır. • İhraç kayıtlı faturanın tarih ve numarası yazılacaktır. • Faturanın üzerinde KDV Kanunun 23/c Genel Tebliğindeki şerh konulacaktır. • Katma Değer Vergisi tahsil edilmeyecektir.

79 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU79  İhraç kaydı ile satış yapan firma kur değerlemesi: • İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Şti. • İhracatçı firma : ABC Tekstil Tic Ltd. Şti. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su : 1063 • Malın Cinsi : Kot Pantolon • Miktarı : Adet • Birim Fiatı : 25 $ • Satış kuru : TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

80 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU80 • Değerleme tarihi: 30 Eylül 2009 • Değerleme kuru: • Ad. x 25.00: $ • x : TL • x : TL • Olumlu fark: TL • x %8: 100 TL kdv. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

81 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU81 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İmalatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti İndirilecek KDV’si İndirilecek KDV’Sİ Yurt içi satışlar Tekstil grubu Hesaplanan KDV’Sİ Hesaplanan kdv100  Kesilen kur farkı faturasının muhasebe kaydı

82 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU82 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhracatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 153Ticari Mallar Tekstil Grubu Satıcılar Merih Giyim Sanayi Ltd. Şti  Kesilen kur farkı faturasının muhasebe kaydı

83 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde aleyhe oluşan kur farklarının vergilendirilmesi:  Vergiyi doğuran olayın meydana tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır.  İhracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. İmalatçı genel hükümlere göre KDV’si genel hükümlere göre indirim yapacaktır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

84 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU84  İhraç kaydı ile alış yapan firma kur değerlemesi: • İmalatçı firma : Merih Giyim San. Ltd. Şti. • İhracatçı firma : Akabe Tekstil Tic Ltd. Şti. • Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 • Fatura No’su : 1063 • Malın Cinsi : Kot Pantolon • Miktarı : Adet • Birim Fiatı : 25 $ • Satış kuru : TL Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

85 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU85 • Değerleme tarihi: 30 Eylül 2009 • Değerleme kuru: • Ad. x 25.00: $ • x : TL • x : TL • Olumsuz fark: TL • x %8: 100 TL kdv. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

86 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU86 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İhracatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar Merih Giyim Sanayi Ltd. Şti Kambiyo Karları Kur farkları Hesaplanan KDV’si Hesaplanan kdv100  İhracatçı firmanın kestiği kur farkı faturasının muhasebe kaydı

87 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU87 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  İmalatçı firmanın muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 191İndirilecek kdv’si Dönem İnd. Kdv’si Diğer indirimler Dönem içi Kur farkları Alıcılar ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti  İhracatçı firmanın kestiği kur farkı faturasının muhasebe kaydı

88 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Özel fatura ile yapılan ve Yolcu beraberinde eşya ihracatı:  Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler Katma Değer Vergisi yönünden ihracat istisnasına alınmıştır.  KDV’ nun 43, 61, 64,71 ve 84 No’lu genel tebliğler uygulamayı yönlendirmektedir. 1.Özel fatura düzenlemek suretiyle ihracat 2.Yolcu beraberinde eşya ihracatı Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

89 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Özel fatura ile yapılan ihracat (bavul ticareti):  Katma Değer Vergisi tahsil etmeden bavul ticareti kapsamında satış yapmak isteyen mükellefler istisna belgesine sahip olmaları gerekir.  “Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda katma değer vergisi ihracat istisnası izin belgesi” mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce verilir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

90 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU90  İstisna Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir. • Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak. • Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmamak. • Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi verilecektir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

91 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU91  İstisna belgesine sahip mükelleflerin, katma değer vergisi tahsil etmeden işlem yapabilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gerekir. • “İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olanlara verilir. • Özel fatura beş suret olarak tanzim edilir. - Birinci suret alıcıya, - İkinci, üçüncü ve dördüncü suretler gümrük çıkışında onaylatılır. - Beşinci suret satıcıda kalır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

92 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU92 • Özel faturada KDV yer almaz. • Özel fatura TL olarak düzenlenemez. • Özel fatura bedeli bankalara veya özel finans kuruluşlarına satılır. Döviz alım belgesi alınır. • Döviz alım belgesi, İlgili dönem KDV beyannamesine eklenir. • İhraç kayıtlı alınan mallar, özel fatura ile ihracatı en geç üç ay içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

93 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Yolcu beraberinde eşya ihracatı:  Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, satın alarak yurt dışına çıkardıkları malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir.  Gümrükten malın çıkışı anında faturanın ibrazı halinde daha önceden tahsil edilen katma değer vergisi malı yurt dışına çıkarana iade edilir. (KDV. Kanunu Md. 11/1-b) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

94 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU94  Normal fatura ile yapılan satışlarda istisnadan faydalanma şartları: • “İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olanlara verilir. • Her türlü mal teslimi istisna kapsamına girer. Hizmet ifaları istisna uygulamasından faydalanamaz. • İstisna kapsamından TL üzerindeki teslimlerden faydalanılır. ( KDV 93 Seri No’lu G.T) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

95 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU95 • Y.B.E.İ’da dövizli fatura düzenleme zorunda değildir. • Alıcıların istisnadan faydalanmaları için satın aldıkları malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmaları gerekir. • Çıkış sırasında fatura nüshaları ve çek düzenlenmiş ise satıcıdan alınan çek Türk gümrüğünde onaylatılır. • Çekte yazılı tutar, çeki düzenleyen bankanın gümrükteki şubesinden alınır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

96 2.3.4.Transit ticaret ile ihracat: Genel Bilgi:  Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da gümrük antreposundan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır.  Tanımdan da anlaşılacağı gibi, milli olmayan bir malın satın alınması ve malın millileştirmeden satılması işlemidir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU96

97 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Şekil – 01: Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU97 SATICI - X (BULGARİSTAN) ALICI - Y (İRAN ) ALICI/SATICI - ABC (TÜRKİYE) ALICI/SATICI - VYZ (TÜRKİYE ) ANTREPO 3

98 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 1.Türkiye yerleşik ABC İşletmesi Bulgarista’nın A işletmesinde satın aldığı malı millileştirmeden (Gümrük Antrepo) depolar. 2. İthal edilen mal gümrük antrepo da tutulur. 3.Türkiye’de yerleşik ABC İşletmesi, Türkiye’de yerleşik VYZ İşletmesini Bulgaristan’dan ithal ettiği malı antrepo satar Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU98

99 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi 4.Türkiye’de yerleşik VYZ İşletmesini antrepo malı İran’daki Y işletmesine satar. 5.Antrepo mal İran’daki Y İşetmesine teslim edilir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU99

100 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi ABC İşletmesinin muhasebe kayıtları : Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Ticari MallarXXX 320SatıcılarXXX - Malın Bulgaristan’dan ithal edilmesi 120AlıcılarXXX 601Yurt Dışı SatışlarXXX - Antrepo’da malın VYZ İşletmesine satılması

101 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi VYZ İşletmesinin muhasebe kayıtları : Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Ticari MallarXXX 320SatıcılarXXX - Malın ABC işletmesinden satın alınması 120AlıcılarXXX 601Yurt Dışı SatışlarXXX - Antrepo’da malın İran’daki Y İşletmesine satılması

102 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi KDV Mevzuatı açısından durumu :  KDV Kanunu’nun 1 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de gerçekleştirilen mal teslimleri KDV’sinin konusuna girmektedir.  Transit ticarete konu mal genelde Türkiye haricindeki bir ülkeden temin edilmekte ve yine Türkiye haricindeki bir ülkeye teslim edilmektedir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU102

103 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Transit ticaret kapsamındaki mal, teslim anında Türkiye gümrük bölgesinin dışında ise, bu ticarete konu mallar sevkiyat sırasında transit olarak Türkiye gümrük sahasına girip çıksa dahi, KDV’nin konusuna girmeyecektir. • İstanbul Defterdarlığı’nca verilmiş olan tarih ve no’lu mukteza.  Transit ticarete konu malların alım ve teslimi sırasında KDV beyannamesine her hangi bir şekilde dahil edilmeyecektir. • (KDVK. Md. 16/1-c) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU103

104 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi  Türkiye’deki bir serbest bölgeden satın alınan bir mal, yine Türkiye’deki başka bir serbest bölgeye satılması bir transit ticarettir. İki Serbest bölge arasındaki nakliye işlemi yurt içi taşıma işlemi olduğundan KDV’ye tabidir. Yüklenilen KDV’si indirim konusu yapılamaz. Gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınır. • (KDVK. Md. 30/1) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU104

105 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi (Ba) – (Bs) Formlarında gösterilmesi :  Bilanço esasına göre defter mükellefler, belli hadleri aşan mal ve hizmet alımlarını (Ba - temin) ve (Bs - teslim) formları ile bildirmek zorundadırlar.  Transit ticaret, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ithalat veya ihracat işlemi değildir. Bunun için (Ba) ve (Bs) formlarına intikal ettirmeyeceklerdir. • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlı’ınca verilen tarih ve sayılı mukteza Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU105

106 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Gelir & Kurumlar Vergisi :  Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 nci maddesinde yer alan götürü gider uygulamasından yararlanamayacaklardır. • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilmiş olan B GİB /GVK-40/ no’lu mukteza Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU106

107 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhracat İşlemlerinde KDV’si:  KDV’sinde vergiyi doğuran olay; (3065 Kdv. 10 Md.)  Mal tesliminde, Malın teslim edildiğinde.  Hizmet ifasında, Hizmetin yapılmasında. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

108 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhracatta KDV İstisnasına Giren Teslim ve Hizmetler:  Türkiye’de mal ve hizmet alış ve satışları, katma değer vergisinin matrahını oluşturur. Bu mal ve hizmetlerin ihraç edilmesi halinde katma değer vergisi istisnası uygulanır. • Mal ve Hizmet İhracatı İstisnası. (3065 Kdv. 11/1.a Md.) • İmalatçılar tarafından, ihraç kaydıyla yapılan teslimler. (3065 Kdv. 11/1.c. Md.) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

109 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU109 • Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcuların Satın Aldıkları Mallara İlişkin İstisnalar ile Bavul Ticareti İstisnası (3065 Kdv. 11/1.b. Md.) • Diplomatik Temsilcilik - Konsolosluk İstisnası (KDV. Kn. Md. 15) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

110 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU KDV’sinde ihracat istisnası: (3065 Kdv. 12 Md.)  Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.  Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

111 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhracat İşlemlerin de KDV’si iadesi:  KDV’sinden istisna tutulan mal ve hizmetlere yüklenilen kdv’sini iade alma hakkı vardır.  KDV’sinde iade hakkı doğuran işlemler; • İndirim yoluyla iade • Mahsup ile iade • Nakden iade, giderilir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

112 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İhracat bedellerinin yurda getirilme süreleri:  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğler dahilinde usul esaslar ve süreler içinde yurt dışından getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satarak ihracat hesaplarının kapatılması gerekir.  Bakanlar kurulunun 08 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13186 sayılı kararı ile Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

113 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU113 “ Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ın 8 nci maddesinde değişiklik yapıldı. Ve İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğa son verilerek bu bedellerin ihracatçılar tarafından serbestçe tasarruf edilmesine olanak sağlandı. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

114 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU114  Ancak; • Kambiyo mevzuatına göre, ihracat bedellerinin ihracatçının tasarrufuna bırakılması, ihracat bedellerinin hiç getirilmeyeceği, getirilen dövizlerin Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanmayacağı veya Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulmayacağı anlamına gelmemektedir. Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi

115 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU115 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi İhracat işlemlerinde götürü gider: (GVK. Md. 40)  Tanımlar ve Özellikler: • Mükellefler; -ihracat, -yurt dışında inşaat, -Onarım, -Montaj ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05’ini aşmamak şartı ile götürü gider yazabilirler.

116 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU116 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  İhraç kaydı ile yapılan satışlarda götürü gider hesaplanması mümkün değildir. (GVK. 233 Seri no’lu genel tebliğ) • Toplam ihracat: • K.K. Ed. Giderler: • Götürü gider : ( x %05) • K.K.Ed. Giderler: 2.925

117 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU117 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi İhracatta satış iadesi:  İhraç edilen mallar fiili ihracat tarihinden sonra yurt dışından çeşitli nedenlerle (kırılma, bozulma vb.) geri gelebilir.  Yurt dışından geri gelen mallar • 610 Satış iadeleri hesabında izlenir.

118 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU118 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Gümrük Kanunu Bakımından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi: • Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracından sonra üç yıl içinde beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. • Muafiyet ayniyeti değiştirmediği zaman geçerlidir. (Gümrük kanunu Md )

119 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU119 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  KDV Açısından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi: • Katma değer vergisi açısından ihraç olunan malın geri gelmesi, halinde gümrük idaresi ihracatçının KDV iadesinden faydalanıp faydalanmadığını ilgili Vergi idaresinden sorar. • KDV iadesinden faydalanmamış ise, geri gelen malı KDV’siz olarak gümrükten çeker. KDV iadesinden faydalanmış ise malın KDV’si ödemesi gerekir.

120 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU120 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Uygulama: • ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti $ ihracatını gerçekleştirdiği tekstil ürünü daha sonra aşağıdaki kurlarla iade gelmiştir. - Fiili ihracata kur: Geri gelme kuru: ( ) Geri gelme kuru: ( )

121 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU121 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi Gün iadesi muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 610Satış İadesi Tekstil Grubu Alıcılar İgor Tanya Yurt Dışı Satışlar Kur Farkı Gelirleri500  ( ) x $ = TL  İhracatın geri gelmesi ve kur farkı

122 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU122 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Gün iadesi muhasebe kaydı: HesapAdıBorçAlacak 610Satış İadesi Tekstil Grubu Diğer İndirimler Kur farkı Alıcılar İgor Tanya  ( ) x $ = TL  İhracatın geri gelmesi ve kur farkı

123 Nevzat PAMUKÇU-SMMM123 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi İhracatta Şüpheli Alacaklar ve İtfası: (V.U.K Madde: 323)  Genel hükümler: • Sadece bilanço esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahipleri, şüpheli duruma düşen senetli ve senetsiz alacakları için karşılık ayırabilirler. • Alacağın Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekir.

124 Nevzat PAMUKÇU-SMMM124 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Bir alacağın şüpheli hale gelebilmesi için; • Vadesinin geçmiş olması, • Vadesi birkaç kez uzatılmış olması, • Protesto edilmiş olması, • Yazılı olarak birkaç kez istenmiş olması, • İcra safhasına aktarılmış olması, gerekir. • Yasal süreler içinde dava açılması ve belgelerin dış temsilciliklere onaylatılması gerekir.

125 Nevzat PAMUKÇU-SMMM125 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Örneğin; • İhracatçı firma ABC Tekstil Ticaret Ltd. Şti. Rusya’daki müşterisi İgor TANYA aşağıdaki bilgilerle ihracatını gerçekleştirmiştir. • tarihi’nde 1063 No’lu fatura ile döviz kuru $ olan $ kot pantolon ihraç etmiştir.

126 Nevzat PAMUKÇU-SMMM126 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  İhracat Muhasebe Fişi: HesapAdıBorçAlacak 120Alıcılar İgor Tanya Yurt Dışı Satışlar Tekstil Grubu  tarihinde 1063 No’lu Fatura ile ihracat  $ x TL = TL.

127 Nevzat PAMUKÇU-SMMM127 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  tarihinde tahsili imkansız hale gelmiştir. Kur: TL. sıdır. HesapAdıBorçAlacak 128Şüpheli Tic. Alacaklar İgor Tanya Alıcılar İgor Tanya Yurt Dışı Satışlar Kur Farkı1.250  tarihinde $ x TL = TL  tarihinde $ x TL = TL  tarihinde kur farkı = TL

128 Nevzat PAMUKÇU-SMMM128 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Karşılık Gideri Muhasebe Fişi: HesapAdıBorçAlacak 654Karşılık Giderleri Yurt Dışı Alıcılar Şüpheli Tic. Ala. Kar İgor Tanya  $ x TL = TL  Şüpheli Alacak Karşılık Gideri

129 Nevzat PAMUKÇU-SMMM129 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  tarihinde para ayni döviz kuru tahsil edilmiştir. HesapAdıBorçAlacak 102Bankalar Ak Bank – Laleli Şb Şüpheli Ticari Alacaklar İgor Tanya  $ x TL = TL  Şüpheli Alacağın ayni kur ile tahsilatı

130 Nevzat PAMUKÇU-SMMM130 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi  Şüpheli Alacak tahsil edildiği için, karşılık giderinin iptali HesapAdıBorçAlacak 129Şüpheli Tic. Ala. Karşı İgor Tanya Konusu Kal. Karşılıklar Şüpheli Alacak Karşılığı  $ x TL = TL tahsil edildiği için  Karşılık giderleri iptal edilmiştir.

131 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU131 3.İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları: 1.İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2.Hariçte işleme rejimi, 3.İthalat bedellerinin ödenmesi ve maliyet bedeli, 4.Katma Değer Vergisi 5.İthalat işlemlerinde kullanılan hesaplar 6.Uygulama Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

132 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İthalatın tanımı:  kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemler kapsamı içinde malların,  ithalat mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili ithalatın yapılması,  Kambiyo Mevzuatı’na göre bedelinin ödenmesi veya ödeme taahhüdünün tamamlanması işlemidir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

133 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İthalatçı olma şartları:  Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

134 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU134  Aşağıdaki kişiler, Kambiyo hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgeler ile birlikte doğrudan gümrük idaresine başvurmak suretiyle ithalat yapabilir; • Ticari amacıyla ithalat yapacak kişinin tacir olması gerekir, • Vergi mükellefi olması gerekir, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

135 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU135  Hangi malların ithalatında “Vergi Numarası” aranmaz? • Özel anlaşmaya dayalı ithalatta, (NATO, BM) • Kitap ve diğer yayınların ithalatında, • Ülkemizde açılan fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca perakende satışına izin verilen malların ithalatında, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

136 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU136 • Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibarıyla özel ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan malları ithal edebilir. • İthalatı kanunla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithalatı ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

137 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Hariçte işleme rejimi:  Serbest dolaşımda bulanan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi,  Bu faaliyet sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmı muafiyet uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesi. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

138 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU138  Bir eşyanın Hariçte İşleme Rejimine tabi olabilmesi için; • Yetkili kurumdan izin alınması, • Geçici olarak ihraç edilmesi, • Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlem görmesi, • İthal edilmesi, • Vergi muafiyeti uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesidir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

139 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU139  Örneğin: • Makineyi geçici olarak yurt dışına “tamir” edilmek için gönderilip geri getirilmesi. • İplik olarak gönder ”kumaş” olarak geri alınması. (Arasındaki farkın KDV’si ödenir) Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

140 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU İthalat Bedellerinin Ödenmesi:  İthalat bedelleri, bankalar ve özel finans kurumlarının kendi kaynaklarından veya döviz tevdiat hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmelere uygun şekilde Türk Lirası veya döviz olarak ödenir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

141 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Maliyet bedeli : (V.U.K’nun 262. Md.)  Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

142 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Dönem Sonu Değerlemesi: (V.U.K’nun 163 No’lu Genel tebliğ)  Sabit Kıymetlerin; • ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, • sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

143 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU143 • aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması, mümkün bulunmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

144 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU144  Emtia’nın ; • Satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. • Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

145 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Katma Değer Vergisi:  KDV’ye tabi olan işlemler: • Türkiye’de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’sine tabidir. • İthalatta KDV’si mükellefi mal ve hizmet ithal edendir. • İthalatta vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetidir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

146 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU146  İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: (KDV. Md:21) • Fob, Sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, • İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

147 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU147 5.İthalat işlemlerinde kullanılan hesaplar:  159 Verilen Sipariş Avansları; • Stok ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli ve girdiler (harcamalar) ithalatın tamamlanma aşamasına kadar; 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının alt kırımında izlenir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

148 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU148  259 Verilen Sipariş Avansları; • Maddi Duran Varlık ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli ve girdiler (harcamalar) ithalatın tamamlanma aşamasına kadar; 259 Verilen Sipariş Avansları hesabının alt kırımında izlenir. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

149 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU149  Örnek hesap planı: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 159VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Verilen Sipariş Avansları Yurt İçi Sipariş Avansları Yurt Dışı Sipariş Avansları

150 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU150 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalatlar X Takvim Yılı İthalatları X No’lu Dosya Mal Bedeli Mal Bedeli - FOB Mal Bedeli - CİF

151 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU151 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Navlun-Nakliye-Ordino Giderleri Navlun Giderleri Yurt İçi Nakliye Giderleri Ordino Giderleri Sigorta Giderleri Sigorta Poliçesi

152 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU152 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Banka Masrafları Akreditif Giderleri Banka Havale Masrafları Banka Döviz Alım Giderleri Banka Döviz Satış Giderleri Muhabir Banka Giderleri İthalat Öncesi Ödenen Fonlar Kaynak Kullanma Destek Fonu

153 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU153 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat Kur Farkı Gelirleri Ödeme ve Tahsilattan Doğan Kur Farkları Gelirleri Değerlemeden Doğan Kur Farkı Gelirleri İthalat Kur Farkı Giderleri Ödeme ve Tahsilattan Doğan Kur Farkları Giderleri Değerlemeden Doğan Kur Farkı Giderleri İthalat Banka Kredi Faiz Giderleri

154 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU154 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Gümrük Müşavirlik Giderleri Gümrük Müşavirlik Ücreti Gümrük Müş. Dek. – Ordino giderleri Gümrük Müş. Dek.- Ardiye gideri Gümrük Müş. Dek.- Pul Gideri Gümrük Müş. Dek- K.K.D.F Gümrük Müş. Dek. – TSE Belgesi Gümrük Müş. Dek. – Ambar Servis Gid Tercüme Giderleri

155 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU155 6.Uygulamalar: 6.1.Maddi Duran Varlık İthalatı: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalatçı firmaABC Tekstil Sanayi A.Ş Teslim ŞekliF.O.B. Ödeme ŞekliVadeli Akreditif Fiili İthalat tarihi Mal Bedeli $ Beyanname kuru1,50000 TL

156 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU156 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Tediye Bilgileri TarihMeblağKur $1,55000 TL $1,45000 TL $ bakiye1,60000 TL $1,50000 TL

157 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU157  Mal bedeli muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Mal Bedeli Satıcılar İgor Tanya  tarih 1063 No’lu fatura  $ x 1,50000 = TL

158 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU158  Navlun gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Navlun Gideri Satıcılar ACK Taşımacılık  tarih 1060 No’lu fatura  $ x 1,50000 = TL

159 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU159  Sigorta gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Sigorta Gideri Satıcılar Bilge Sigorta1.500  tarih poliçe  $ x 1,50000 = TL

160 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU160  Kaynak Kullanma D. F. muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar K.K.D.F Satıcılar Çağdaş Gümrükleme5.220  ( ) = $  ( $ x x 1,50000) TL

161 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU161  Ordino Gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Ordino Gideri İndirilecek KDV’si Dönem alış KDV’si54 320Satıcılar Çağdaş Gümrükleme354  Ordino Gideri

162 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU162  Gümrük Masrafları muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Gümrük Masrafları Gümrük Vergisi Dönem alış KDV’si Satıcılar Çağdaş Gümrükleme  Yapılan Giderler

163 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU163  Yurt içi nakliye gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Nakliye Gideri İndirilecek KDV’si Dönem alış KDV’si90 320Satıcılar Emin Nakliyat Ltd. Şti.590  Yurt içi nakliye gideri

164 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU164  Gümrük Müşavir ücreti muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Ver. Sipariş Avanslar Gümrük Müşavir İndirilecek KDV’si Dönem alış KDV’si27 320Satıcılar Çağdaş Gümrükleme177  Gümrük komisyon gideri

165 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU165  Tediye: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Bankalar Ak Bank Laleli Şb Verilen Sipariş Ava Kur değerlemesi1.250  tarih $ x 1,55000 = TL  ( – ) = İthalat kur farkı

166 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU166  Tediye: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Bankalar Ak Bank Laleli Şb Verilen Sipariş Ava Kur değerlemesi1.250  tarih $ x 1,45000 = TL  ( – ) = İthalat kur farkı

167 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU167  Değerleme: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 259Verilen Sipariş Av Kur değerlemesi Satıcılar İgor Tanya5.000  (1,60000 – 1,50000) x $ =5.000 TL

168 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU168  Değerleme: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 259 Verilen Sipariş Avansları Mal bedeli Kur farkı1.250 Navlun Sigorta1.500 K.k.d.f5.220 Ordino gideri300 Gümrük masrafları1.875 Gümrük vergisi5.375

169 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU169  Değerleme: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 259 Verilen Sipariş Avansları Nakliye gideri500 Gümrük müşaviri150 Kur farkı1.250 Kur farkı5.000 Toplam Toplam Tesis Makine ve Cihazlar Devir

170 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU170  Tediye: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Bankalar Ak Bank Laleli Şb Kambiyo Karları Kur değerlemesi5.000  tarih $ x 1,50000 = TL  (80.000– ) = TL. Tediye kur farkı

171 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU Uygulama:  İthalatçı firma: ABC Tekstil Sanayi Ltd. Şti.  Fiili ithal tarihi:  Kur: 1,310  A kalite kumaş Mt. x 6 $ = $  B kalite kumaş Mt. x 4 $ = $  Toplam Mt = $ Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

172 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU172  Tediyeler: • : $ kur: 1,300 • : $ kur: 1,290 • : $ bakiye • : değerleme kuru: 1,320 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

173 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU173  Mal bedeli muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar Mal Bedeli Satıcılar İgor Tanya  tarih 1063 No’lu fatura  x = TL

174 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU174  Nakliye gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar Nakliye Gideri Satıcılar Emin Nakliyat Ltd. Şti  tarih 1961 No’lu fatura  Nakliye gideri

175 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU175  Sigorta gideri muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar Sigorta Gideri Satıcılar Bilge Sigorta Ltd. Şti  tarih 78 No’lu poliçe  Sigorta gideri

176 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU176  Gümrük Vergi ve Harçlar muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar Gümrük ve Diğer Harçlar Satıcılar Halkalı Gümrük Müdürlüğü5.000  tarih 5959 No’lu Gümrük alındı makbuzu

177 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU177  Gümrük Komisyoncu Harcamaları muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar Gümrük Kom. giderleri Satıcılar Güven Gümrük Ltd. Şti  Gümrük Komisyoncusunun yaptığı giderler.

178 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU178  Gümrük Komisyoncu Harcamaları muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 159Verilen Sipariş Avanslar Gümrük Kom. Ücreti Satıcılar Güven Gümrük Ltd. Şti  Gümrük Komisyoncusu ücreti.

179 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU179  Fiili İthalatın Gerçekleşmesi muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 153Ticari Mallar Tekstil Grubu Mal bedeli Navlun Sigorta Gümrük ve Diğer Harçlar Gümrük Komisyoncu gid Gümrük Komisyoncu Ücreti2.500  İthalat Maliyeti

180 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU180  İthalat birim maliyetinin hesaplanması: • Mal bedeli: YTL : $ = 1,310 • İthalat maliyet bedeli: YTL: $= 1,688 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

181 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU181  A kalite kumaş: • (6 $ x 1,688)= Mt. Birim maliyeti • Mt. X 10.13= TL  B kalite kumaş: • ( 4 $ x 1,688)= 6.75 Mt. Birim maliyeti • Mt. X 6.75= TL  ( )= TL Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

182 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU182  Tediye muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Bankalar Akbank - Laleli  Tarihinde yapılan havale  $ x = TL

183 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU183  Kur farkı muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Kambiyo Karları Kur farkları100  Tarihinde yapılan havale  $ ( – ) = 100 Kur farkı

184 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU184  Tediye muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Bankalar Akbank – Laleli  Tarihinde yapılan havale  $ x = TL

185 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU185  Kur farkı muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 656Kambiyo Zararları Kur farkı Satıcılar İgor Tanya400  Tarihinde yapılan havale  $ ( – ) = 400 Kur farkı

186 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU186  Kur farkı muhasebe fişi: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi HesapAdıBorçAlacak 320Satıcılar İgor Tanya Kambiyo Karları Kur farkları200  Tarihinde Döviz Borcunun Değerlemesi  $ ( – ) = 200 Kur farkı

187 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU187 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi  Faydalanılan kaynaklar: • ATAMAN Ümit, SÜMER Haluk - Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 2000 • BAĞRIAÇIK Atilla - Etkin İhracat Yöntemi, İstanbul 2006 • GÜRSOY Yaser - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Bursa 2006

188 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU188 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Katıldığınız için teşekkür ederim. Nevzat PAMUKÇU


"Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları