Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti."— Sunum transkripti:

1 Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.

2 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
0. Sunum Planı : Dış ticaret işlemleri ve mevzuatı İhracat işlemleri ve muhasebe uygulamaları İthalat işlemeleri ve muhasebe uygulamaları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

3 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
1. Dış Ticaret İşlemleri ve Mevzuatı : Dış ticaretin tanımı Dış ticarette ödeme şekilleri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

4 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
1.1. Dış ticaretin tanımı : Dış Ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür. Dış Ticaret, ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşmaktadır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

5 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
1.2. Dış ticarette ödeme şekilleri : İhracatçı ve İthalatçı arasında yapılan sözleşmede bulunması gereken bilgiler; Taraflar, Sözleşmenin konusu, Fiyatlar, Miktarlar, Toplam tutar, Teslim şekli, Ödeme, Teslim tarihi. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

6 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Garanti Gözetim Mücbir sebepler Tahkim kurulu Tarafların kanuni adresleri ve bankaları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

7 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri : Peşin ödeme Mal Mukabili ödeme Vesaik mukabele ödeme Akreditifli ödeme Konsinye satış ile ödeme Kabul kredili ödeme Açık hesap şeklinde ödeme Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

8 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
2. İhracat işlemleri ve muhasebesi : İhracat İhracatçı İhracat muhasebe işlemleri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

9 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
2.1. İhracat : İhracatın tanımı : “İhracatı yasak mallar dışında her türlü ürünün ihracat ve gümrük mevzuatı kapsamında yurtdışına veya serbest bölgelere çıkartılması ve bedellerinin kambiyo mevzuatı kapsamında yurda getirilmesidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

10 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat tanımının özellikleri : Mal ve hizmetin fiilen ihraç edilmiş Gümrük işlemleri tamamlamak. Gümrüğü terk etmek. Gümrük çıkış beyannamesi İhracatın, ihracat mevzuatına uygun olması, İhracatın, Gümrük mevzuatına uygun olması Bedelinin Kambiyo Mevzuatına uygun olarak yurda getirilmiş olması gerekir, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

11 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat çeşitleri : İhracat çeşitleri tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan “ihracat yönetmeliği” ile yeniden düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre ihracat çeşitleri aşağıdaki gibidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

12 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Ön izne bağlı ihracat, Kayda bağlı ihracat, Transit Ticaret ile ihracat, Konsinye ihracat, İthal edilmiş malların ihracatı, Bedelsiz ihracat, Ticari kiralama şeklinde ihracat, Müteahhitlik hizmetleri ihracatı, Bağlı muamele şeklinde ihracat, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

13 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
10. Serbest bölgelere yapılan ihracat, Yurt dışı fuar ve sergilere katılım yoluyla ihracat, Geçici ihracat, Dahilde işleme rejimi ile ihracat, ”e-ticaret” yoluyla ihracat Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

14 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
2.2. İhracatçı : İhracatçının tanımı : İhracatçı iç piyasada ticaret yapma yetkisine sahip, faaliyet ana sözleşmesinde “dış ticaret yapar” ibaresi olan ve ihraç edilecek ürüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik yaptırmış gerçek ve tüzel kişilerdir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

15 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracatçı olma şartları : İhracat yapmak isteyen kişinin gerçek ve tüzel kişi olması gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler ticari faaliyette bulunmak için; Şirket ana sözleşmesini T.S.Gazetesinde tescil ve ilan ettirir, Bulunduğu yerin Ticaret Odalarına kayıt ve üye olur, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

16 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Fiili ihracat ve Fiili ihracat tarihi : Fiili ihracat : Gümrük idaresi tarafından ihracat beyannamesinin tüm işlemleri tamamlanarak ihracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi eylemidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

17 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Fiili ihracat tarihi : İhracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiğinin sınır gümrük idaresi tarafından beyan edildiği tarihtir. Fiili ihracat tarihi uygulamasında Gümrük Müsteşarlığı tarihinden itibaren geçerli olmak tarihinde 2007/19 sayılı genelgeyi yayımlamıştır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

18 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Bu genelgeye göre ihraç edilen malın Fiili ihraç tarihi aşağıdaki hususlar esas alınmıştır. Kara taşımacılığında Türkiye Gümrük Bölgesini terk, Hava taşımacılığında hava limanını terk, Deniz taşımacılığında deniz limanını terk, Tren ile yapılan ihracat malı taşımacılıklarında Türkiye Gümrük Bölgesini terk esas alınır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

19 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Örneğin : Fatura tarihi Gümrük beyannamesi tarihi Vedop tarihi Fiili ihracat tarihi Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

20 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Fiili ihracat tarihinin önemi : İhracat nedeniyle faturası kesilen, gümrük beyannamesi düzenlenerek yurt dışı edilen mal ve hizmetin, fiili ihracat tarihine göre muhasebe kaydı ve aşağıdaki unsurlar dikkate alınır. İhracat hasılat tutarı, gümrük beyannamesindeki döviz kuru ve miktarı dikkate alınır. Fiili ihracat tarihinin ait olduğu dönemin kdv beyannamesinde beyan edilir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

21 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
2.2.4 İhracatçı firma çeşitleri : İmalatçı – ihracatçı firma İhraç kaydı ile satış yapan firma İhracatçı firma Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

22 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat işlemlerinde kullanılan hesaplar : 1 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 601 Yurt dışı satışlar hesabı : Yurt dışında gerçek be tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

23 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dönem içi kur farkları : 2 Sıra No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Olumlu kur farklar(gelirler) Yurtdışı Satışlar hesabında Olumsuz kur farklar(zararlar) Diğer İndirimler hesabında izlenir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

24 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Önceki dönemden devreden yurt dışı alacaklara ait; olumlu kur farkları; Kambiyo Karları olumsuz kur farkları; Kambiyo Zararları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

25 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Örnek hesap planı : Yurt dışı satışlar Mamul satışları Doğrudan yapılan ihracat Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Özel faturalı satışlar Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

26 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Yurt dışı satışlar Ticari mallar satışları Doğrudan yapılan ihracat Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Özel faturalı satışlar Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

27 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Yurt dışı satışlar Hizmet satışları Doğrudan yapılan ihracat Tekstil grubu mamul satışları Plastik grubu mamul satışları Kambiyo gelirleri Cari dönem yurt dışı kur farkları USD kur farkı gelirleri EURA kur farkı gelirleri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

28 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Diğer İndirimler (-) Kambiyo zararları Kur farkları Cari dönem yurt dışı kur farkları USD Kur farkı zararları EURO Kur farkı zararları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

29 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Kambiyo karları Yurt dışı borç ve alacaklara ait Ön. Dön. Dev. Yurt dışı USD Kur farkı karları EURO Kur farkı karları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

30 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Kambiyo zararları Yurt dışı borç ve alacaklara ait Ön. Dön. Dev. Yurt dışı USD Kur farkı zararları EURO Kur farkı zararları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

31 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
2.3. Muhasebe uygulamaları : Ödeme şekline göre ihracat muhasebe kaydı : “Peşin Ödeme” şekline İhracat : İki firma arasında sözleşme yapılır. İthalatçı firma, ihracatçı firmaya mal bedelini öder. İhracatçı firma, malları ithalatçı firmaya gönderir. İthalatçı firma, malları gümrükten çeker. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

32 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Peşin ödeme : İTHALATÇI GÜMRÜK İTHALATÇI BANKASI İHRACATÇI BANKASI İHRACATÇI 1 2 2a 2b 4 3 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

33 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Örneğin : İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti. İthalatçı firma : İgor Tanya Co tarihinde adet kot pantolon için tanesi $ $ avans gelmiştir. Kur TL sıdır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

34 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat avansı alınması : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank- Laleli Şb. 35.000 340 Alınan Sipariş Avansları İgor Tanya $ x TL = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

35 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracatın fiili olarak gerçekleşmesi : Hesap Borç Alacak 120 Alıcılar İgor Tanya 37.500 601 Yurt Dışı Satışlar Tekstil Grubu $ x TL = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

36 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat avansının kapatılması : Hesap Borç Alacak 340 Alıcılar İgor Tanya 35.000 612 Diğer İndirimler Tekstil Grubu 2.500 120 37.500 – = TL dönem içi kur zararı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

37 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
“Mal mukabili ödeme” şeklinde ihracat : Mal ithalatçı ülkeye gelir, ithalatçı firma tarafından çekilir ve ödeme daha sonra yapılır. İki firma aralarında sözleşme yaparlar, İhracatçı firma malı gönderir, İhracatçı firma belgeleri doğrudan ithalatçıya gönderir, İthalatçı firma malı gümrükten çeker, İthalatçı firma kendi bankasına mal bedelini öder. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

38 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Mal mukabili ödeme : 1 3 İTHALATÇI İHRACATÇI 4 2 GÜMRÜK 5 5b İTHALATÇI BANKASI 5a İHRACATÇI BANKASI Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

39 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Örneğin : İhracatçı Firma ABC Teks Sanayi Ltd. Şti. İthalatçı Firma İgor Tanya Co. Teslim Şekli FOB Ödeme Şekli Mal mukabili Fatura Tarihi ve No’su Malın Cinsi Kot Pantolon Miktarı 1.000 Adet Birim Fiyatı 25 $ Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

40 Gelen havale tarihleri ve kurlar
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Fiili İhraç tarihi Fiili ihraç tarihi kur’u TL Gelen havale tarihleri ve kurlar $ 1,41000 TL 1,39000 TL 3.000 $ 1,43000 TL 2.000 $ Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

41 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Fiili ihracatın gerçekleşmesi : Hesap Borç Alacak 120 Alıcılar 35.000 İgor Tanya Co 601 Yurt dışı satışlar Tekstil Grubu 1.000 Ad x $ = $ $ x $ = Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

42 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat bedeli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank- Laleli Şb. 14.100 120 Alıcılar İgor Tanya $ x $ = $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

43 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dövizin TL hesabına nakli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank- Laleli Şb. 14.100 Ak Bank-Laleli Şb. İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

44 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dönem içi kur farkı : Hesap Borç Alacak 120 Alıcılar İgor Tanya 100 601 Yurt dışı satışlar Dönem içi kur farkı = Kur farkı x = 100 TL Dönem içi kur farkı geliri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

45 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat bedeli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Akbank - Laleli 13.900 120 Alıcılar İgor Tanya $ x = $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

46 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dövizin TL hesabına nakli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank- Laleli Şb. 13.900 Ak Bank-Laleli Şb. İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

47 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dönem içi kur farkı : Hesap Borç Alacak 612 Diğer İndirimler İhracat kur farkı 100 120 Alıcılar İgor Tanya = Kur farkı zararı x = Dönem içi kur farkı zararı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

48 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dönem sonu kur farkı : Hesap Borç Alacak 120 Alıcılar İgor Tanya 100 601 Yurt dışı satışlar Dönem içi kur farkı = Kur farkı ( ) = $ Kalan bakiye x = 100 Dönem sonu kur değerlemesi Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

49 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat bedeli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Akbank - Laleli 4.290 120 Alıcılar İgor Tanya 3.000 $ x = 3.000 $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

50 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dövizin TL hesabına nakli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank- Laleli Şb. 4.290 Ak Bank-Laleli Şb. İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

51 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Kur farkı : Hesap Borç Alacak 120 Alıcılar İgor Tanya 30 646 Kambiyo Karları İhracat kur farkı = Kur farkı geliri x = 30 Dönem içi kur farkı geliri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

52 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat bedeli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Akbank - Laleli 2.820 120 Alıcılar İgor Tanya 2.000 $ x = 2.000 $ İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesabına kaydı. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

53 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Dövizin TL hesabına nakli : Hesap Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank- Laleli Şb. 2.820 Ak Bank-Laleli Şb. İhracat bedelinin döviz tevdiat hesabından ticari mevduat hesabına nakli Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

54 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Kur zararı : Hesap Borç Alacak 656 Kambiyo zararları İhracat kur farkı 20 120 Alıcılar İgor Tanya = Kur farkı zararı x = 20 Kur farkı zararı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

55 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile satış, alış ve ihracat : İhraç kaydı ile satış : İhraç kaydıyla satış yapan firmalar üretim işletmeleridir. Bu firmalar malı üretir ve ihraç kaydıyla satış faturası düzenlemek suretiyle malı yurt içindeki ihracatçı firmaya satar. İhraç kaydıyla satış yapan firma, ürettiği malı bir fiil kendisi ihraç etmediği için ihracatçı birliklerine üye olmak zorunda değildir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

56 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydıyla satış örneği : A İMALATÇI (Türkiye) B İHRACATÇI (Türkiye) A firması ürünü B’ ye ihraç kaydı ile satar. B firması A firmasından “İhraç Kaydıyla” satın aldığı ürünü yurt dışı C firmasına ihraç eder. C İTHALATÇI (Almanya) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

57 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
B firması da ihracat Gümrük Beyannamesi düzenleyerek ihraç kaydıyla satın aldığı malları C firmasına ihraç eder. İhraç kaydıyla satış yapan firma, ihracatçı firmadan KDV tahsil etmez. İhracatçı firmadan alacağı ihracat Gümrük Beyannamesini, vergi idaresine diğer belgeleri ile birlikte ibraz etmek suretiyle KDV iadesinden faydalanır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

58 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
ihracat işlemleri KDV kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan teslimler üzerinden hesaplanan KDV’sinin ihracatçılar tarafından ödenmemesi, ödenmeyen bu verginin de imalatçılar tarafından ilgili dönem beyannamesinde tecil ve ihracatın gerçekleşmesi sonucun da terkin edilmesi öngörülmüştür. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

59 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İmalatçıların ihraç kaydı ile satış yapabilme şartları.? 3065 Sayılı K.D.V’si kanunun 27 ve 99 Seri No’lu genel tebliğinde imalatçı tarif edilmiştir. Sanayi odası, ticaret odası veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı bulunması, Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

60 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydıyla satış yapan üretici firmalar fatura üzerinde; 3065 Sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV’si tahsil edilmemiştir. İbaresinin konulması zorunludur. (KDV. Gen. Tb. 23/c) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

61 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile satış yapan firmanın muhasebe kaydı : İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Ş. İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti. Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 Fatura No’su : 1063 Malın Cinsi : Kot Pantolon Miktarı : Adet Birim Fiyatı : TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

62 Merih Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. (imalatçı) - Türkiye
Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Merih Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. (imalatçı) - Türkiye ABC Tekstil San. Ltd. Şti. (İhracatçı) - Türkiye VYZ İşletmesi (İhracatçı) - Türkiye İgor Tanya (İthalatçı) - Rusya Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

63 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile satış yapan imalatçı firma, İhracatçı Alıcı firmadan KDV’si tahsil edilmez. Tahsil edilmeyen katma değer vergisi 192 Diğer KDV’si (Tecil edilebilir KDV’si) hesabında izlenir. İhraç kayıtlı satışlarda teslim, ulusal sınırlarda ve ulusal bir firmaya teslim ettiği için satış, Yurt içi satış olarak kayıtlara alınır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

64 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 120 Alıcılar ABC Teks San .Ltd. Şti. 25.000 No’lu Ft. İle x = 192 Diğer Katma Değer V. 2009/09 Tecil edi. KDV 2.000 No’lu Ft. İle x %8 = 2000 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

65 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Muhasebe fişi: Hesap Adı Borç Alacak 600 Yurt İçi Satışlar İhraç Kayıtlı Satışlar 25.000 No’lu Ft. İle x = 391 Hesaplanan KDV. 2009/09 Tecil edi. KDV 2.000 No’lu Ft. İle x %8 = 2.000 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

66 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Tecil ve terkin işlemi : İmalatçılar tarafından, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen malların, ihracatçılara teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilir. (3065/11-c Md) İhracat yasal süresinde gerçekleşmezse; tecil edilen vergi, tahakkuk tarihinden itibaren 6183 sayılı AATUH Kanunun 51 nci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile tahsil olunur. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

67 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Terkin için gerekli evraklar : Gümrük çıkış beyannamesi İhraç kayıtlı fatura İndirilecek Kdv’si listesi Yüklenim listesi İhraç Kaydıyla Satışlarda Götürü Gider : İhracatı gerçekleştirenler, götürü gider uygulamasından faydalanırken, İhracatçıya ihraç kaydı ile satış yapan imalatçılar götürü gider uygulamasından faydalanamazlar. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

68 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç Kayıtlı Satışlarda Malı Satanın Sorumlulukları : İmalatçı olma özelliğine sahip olması, Faturada KDV. GT. 34/c şerhi konulması şarttır. İhracatın üç ay içinde gerçekleşip, gerçekleşmediğini takip etmesi gerekir. KDV Beyannamesinde, Tablo 8’de ihraç kaydıyla satış tutarını beyan etmesi gerekir. İhracatçıda Gümrük beyanın bir sureti istenir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

69 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile alış yapan firma : İhraç kaydı ile alış, ihracatçı firmaların yurt içi üretici-imalatçı firmalardan, ihraç edilecek ürünleri, KDV ödemeden alış işlemidir. İhracatçı firmaları teşvik yöntemidir. Bu alış yöntemi ile ihracatçı firmalar yurt içinden ürünlerini KDV ödemeden satın alır. KDV ödemeden satın aldıkları malları KDV’siz olarak ihraç ederler Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

70 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile alış yapan firma muhasebe kaydı: İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Ş. İhracatçı firma : ABC Tekst San. Ltd. Ş. Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 Fatura No’su : 1063 Malın Cinsi : Kot Pantolon Miktarı : Adet Birim Fiyatı : TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

71 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 153 Ticari Mallar İhraç kaydı ile alış 25.000 320 Satıcılar Merih Giyim Ltd. Şti. tarih 1063 No’lu ihraç kaydı ile alış 1.000 Ad. X TL = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

72 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile alıştan ihracat : İmalatçı firma : Merih Giyim San ve Tic. Ltd. İhracatçı firma : ABC Teks San. Ltd. Şti. İthalatçı firma : İgor TANYA Fatura tarihi : 01 Ekim 2009 Fatura No’su : 1963 Malın Cinsi : Kot Pantolon Miktarı : Adet Birim Fiyatı : $ Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

73 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 120 Alıcılar İgor Tanya 42.000 601 Yurt dışı satışlar Tekstil grubu Fiili ihracat - Kur 1.400 1.000 Adet x 30 $ = $ $ x = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

74 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Kur ve Vade farkı : KDV si Kanunun 20 nci maddesi KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığı teşkil eden bedel olarak tanımlamıştır. Bedel deyiminin; alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

75 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
KDV Kanunun 26 nci maddesinde bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden TL sına çevrileceği, hüküm altına alınmıştır. Matraha dahil olan unsurlar (Md: 24/c) : Vade farkı Fiyat farkı Faiz Kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

76 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde lehte oluşan kur farklarının vergilendirilmesi : Vergiyi doğuran olayın meydana tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan lehte kur farkları imalatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır. Ancak ihracatçı firmadan tahsil edilmeyecektir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

77 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracatçı firmadan tahsil edilmeyen KDV imalatçı tarafından hesaplanan ve indirilecek KDV olarak beyan edilecektir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

78 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Düzenlenecek kur veya vade farkı faturasında aşağıdaki bilgilerin olması gerekir ; Faturada KDV’si gösterilecektir. Faturanın üzerinde Gümrük Beyannamesinin No’su yazılacaktır. İhraç kayıtlı faturanın tarih ve numarası yazılacaktır. Faturanın üzerinde KDV Kanunun 23/c Genel Tebliğindeki şerh konulacaktır. Katma Değer Vergisi tahsil edilmeyecektir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

79 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile satış yapan firma kur değerlemesi: İmalatçı firma : Merih Giyim San Ltd. Şti. İhracatçı firma : ABC Tekstil Tic Ltd. Şti. Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 Fatura No’su : 1063 Malın Cinsi : Kot Pantolon Miktarı : Adet Birim Fiatı : $ Satış kuru : TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

80 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Değerleme tarihi : 30 Eylül 2009 Değerleme kuru : 1.000 Ad. x : $ x : TL x : TL Olumlu fark : TL 1.250 x %8 : TL kdv. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

81 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İmalatçı firmanın muhasebe kaydı : Hesap Adı Borç Alacak 120 Alıcılar ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti. 1.250 191 İndirilecek KDV’si İndirilecek KDV’Sİ 100 600 Yurt içi satışlar Tekstil grubu 391 Hesaplanan KDV’Sİ Hesaplanan kdv Kesilen kur farkı faturasının muhasebe kaydı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

82 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracatçı firmanın muhasebe kaydı : Hesap Adı Borç Alacak 153 Ticari Mallar Tekstil Grubu 1.250 320 Satıcılar Merih Giyim Sanayi Ltd. Şti. Kesilen kur farkı faturasının muhasebe kaydı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

83 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimlerde aleyhe oluşan kur farklarının vergilendirilmesi : Vergiyi doğuran olayın meydana tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanacaktır. İhracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. İmalatçı genel hükümlere göre KDV’si genel hükümlere göre indirim yapacaktır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

84 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile alış yapan firma kur değerlemesi: İmalatçı firma : Merih Giyim San. Ltd. Şti. İhracatçı firma : Akabe Tekstil Tic Ltd. Şti. Fatura tarihi : 15 Eylül 2009 Fatura No’su : 1063 Malın Cinsi : Kot Pantolon Miktarı : Adet Birim Fiatı : $ Satış kuru : TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

85 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Değerleme tarihi : 30 Eylül 2009 Değerleme kuru : 1.000 Ad. x : $ x : TL x : TL Olumsuz fark : TL 1.250 x %8 : TL kdv. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

86 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracatçı firmanın muhasebe kaydı : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar Merih Giyim Sanayi Ltd. Şti. 1.350 646 Kambiyo Karları 646.10 Kur farkları 1.250 391 Hesaplanan KDV’si Hesaplanan kdv 100 İhracatçı firmanın kestiği kur farkı faturasının muhasebe kaydı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

87 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İmalatçı firmanın muhasebe kaydı : Hesap Adı Borç Alacak 191 İndirilecek kdv’si Dönem İnd. Kdv’si 100 612 Diğer indirimler 612.10 Dönem içi Kur farkları 1.250 120 Alıcılar ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti. 1.350 İhracatçı firmanın kestiği kur farkı faturasının muhasebe kaydı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

88 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Özel fatura ile yapılan ve Yolcu beraberinde eşya ihracatı : Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler Katma Değer Vergisi yönünden ihracat istisnasına alınmıştır. KDV’ nun 43, 61, 64,71 ve 84 No’lu genel tebliğler uygulamayı yönlendirmektedir. Özel fatura düzenlemek suretiyle ihracat Yolcu beraberinde eşya ihracatı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

89 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Özel fatura ile yapılan ihracat (bavul ticareti) : Katma Değer Vergisi tahsil etmeden bavul ticareti kapsamında satış yapmak isteyen mükellefler istisna belgesine sahip olmaları gerekir. “Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda katma değer vergisi ihracat istisnası izin belgesi” mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünce verilir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

90 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İstisna Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak. Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmamak. Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi verilecektir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

91 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İstisna belgesine sahip mükelleflerin, katma değer vergisi tahsil etmeden işlem yapabilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gerekir. “İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olanlara verilir. Özel fatura beş suret olarak tanzim edilir. - Birinci suret alıcıya, - İkinci, üçüncü ve dördüncü suretler gümrük çıkışında onaylatılır. - Beşinci suret satıcıda kalır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

92 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Özel faturada KDV yer almaz. Özel fatura TL olarak düzenlenemez. Özel fatura bedeli bankalara veya özel finans kuruluşlarına satılır. Döviz alım belgesi alınır. Döviz alım belgesi, İlgili dönem KDV beyannamesine eklenir. İhraç kayıtlı alınan mallar, özel fatura ile ihracatı en geç üç ay içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

93 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Yolcu beraberinde eşya ihracatı : Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, satın alarak yurt dışına çıkardıkları malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir. Gümrükten malın çıkışı anında faturanın ibrazı halinde daha önceden tahsil edilen katma değer vergisi malı yurt dışına çıkarana iade edilir. (KDV. Kanunu Md. 11/1-b) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

94 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Normal fatura ile yapılan satışlarda istisnadan faydalanma şartları : “İzin belgesi” gerçek usulde mükellefiyeti olanlara verilir. Her türlü mal teslimi istisna kapsamına girer. Hizmet ifaları istisna uygulamasından faydalanamaz. İstisna kapsamından TL üzerindeki teslimlerden faydalanılır. (KDV 93 Seri No’lu G.T) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

95 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Y.B.E.İ’da dövizli fatura düzenleme zorunda değildir. Alıcıların istisnadan faydalanmaları için satın aldıkları malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmaları gerekir. Çıkış sırasında fatura nüshaları ve çek düzenlenmiş ise satıcıdan alınan çek Türk gümrüğünde onaylatılır. Çekte yazılı tutar, çeki düzenleyen bankanın gümrükteki şubesinden alınır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

96 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Transit ticaret ile ihracat : Genel Bilgi : Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da gümrük antreposundan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, milli olmayan bir malın satın alınması ve malın millileştirmeden satılması işlemidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

97 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Şekil – 01 : SATICI - X (BULGARİSTAN) ALICI - Y (İRAN) 5 1 2 ANTREPO 4 ALICI/SATICI - ABC (TÜRKİYE) ALICI/SATICI - VYZ (TÜRKİYE) 3 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

98 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Türkiye yerleşik ABC İşletmesi Bulgarista’nın A işletmesinde satın aldığı malı millileştirmeden (Gümrük Antrepo) depolar. 2. İthal edilen mal gümrük antrepo da tutulur. 3. Türkiye’de yerleşik ABC İşletmesi, Türkiye’de yerleşik VYZ İşletmesini Bulgaristan’dan ithal ettiği malı antrepo satar. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

99 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Türkiye’de yerleşik VYZ İşletmesini antrepo malı İran’daki Y işletmesine satar. Antrepo mal İran’daki Y İşetmesine teslim edilir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

100 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
ABC İşletmesinin muhasebe kayıtları : 153 Ticari Mallar XXX 320 Satıcılar - Malın Bulgaristan’dan ithal edilmesi 120 Alıcılar 601 Yurt Dışı Satışlar - Antrepo’da malın VYZ İşletmesine satılması Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

101 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
VYZ İşletmesinin muhasebe kayıtları : 153 Ticari Mallar XXX 320 Satıcılar - Malın ABC işletmesinden satın alınması 120 Alıcılar 601 Yurt Dışı Satışlar - Antrepo’da malın İran’daki Y İşletmesine satılması Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

102 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
KDV Mevzuatı açısından durumu : KDV Kanunu’nun 1 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de gerçekleştirilen mal teslimleri KDV’sinin konusuna girmektedir. Transit ticarete konu mal genelde Türkiye haricindeki bir ülkeden temin edilmekte ve yine Türkiye haricindeki bir ülkeye teslim edilmektedir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

103 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Transit ticaret kapsamındaki mal, teslim anında Türkiye gümrük bölgesinin dışında ise, bu ticarete konu mallar sevkiyat sırasında transit olarak Türkiye gümrük sahasına girip çıksa dahi, KDV’nin konusuna girmeyecektir. İstanbul Defterdarlığı’nca verilmiş olan tarih ve no’lu mukteza. Transit ticarete konu malların alım ve teslimi sırasında KDV beyannamesine her hangi bir şekilde dahil edilmeyecektir. (KDVK. Md. 16/1-c) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

104 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Türkiye’deki bir serbest bölgeden satın alınan bir mal, yine Türkiye’deki başka bir serbest bölgeye satılması bir transit ticarettir. İki Serbest bölge arasındaki nakliye işlemi yurt içi taşıma işlemi olduğundan KDV’ye tabidir. Yüklenilen KDV’si indirim konusu yapılamaz. Gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınır. (KDVK. Md. 30/1) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

105 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
(Ba) – (Bs) Formlarında gösterilmesi : Bilanço esasına göre defter mükellefler, belli hadleri aşan mal ve hizmet alımlarını (Ba - temin) ve (Bs - teslim) formları ile bildirmek zorundadırlar. Transit ticaret, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ithalat veya ihracat işlemi değildir. Bunun için (Ba) ve (Bs) formlarına intikal ettirmeyeceklerdir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlı’ınca verilen tarih ve sayılı mukteza. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

106 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Gelir & Kurumlar Vergisi : Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 nci maddesinde yer alan götürü gider uygulamasından yararlanamayacaklardır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilmiş olan B GİB /GVK-40/ no’lu mukteza. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

107 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat İşlemlerinde KDV’si : KDV’sinde vergiyi doğuran olay; (3065 Kdv. 10 Md.) Mal tesliminde, Malın teslim edildiğinde. Hizmet ifasında, Hizmetin yapılmasında. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

108 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracatta KDV İstisnasına Giren Teslim ve Hizmetler: Türkiye’de mal ve hizmet alış ve satışları, katma değer vergisinin matrahını oluşturur. Bu mal ve hizmetlerin ihraç edilmesi halinde katma değer vergisi istisnası uygulanır. Mal ve Hizmet İhracatı İstisnası. (3065 Kdv. 11/1.a Md.) İmalatçılar tarafından, ihraç kaydıyla yapılan teslimler. (3065 Kdv. 11/1.c. Md.) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

109 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcuların Satın Aldıkları Mallara İlişkin İstisnalar ile Bavul Ticareti İstisnası (3065 Kdv. 11/1.b. Md.) Diplomatik Temsilcilik - Konsolosluk İstisnası (KDV. Kn. Md. 15) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

110 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
KDV’sinde ihracat istisnası : (3065 Kdv. 12 Md.) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

111 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat İşlemlerin de KDV’si iadesi : KDV’sinden istisna tutulan mal ve hizmetlere yüklenilen kdv’sini iade alma hakkı vardır. KDV’sinde iade hakkı doğuran işlemler; İndirim yoluyla iade Mahsup ile iade Nakden iade, giderilir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

112 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat bedellerinin yurda getirilme süreleri : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğler dahilinde usul esaslar ve süreler içinde yurt dışından getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satarak ihracat hesaplarının kapatılması gerekir. Bakanlar kurulunun 08 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13186 sayılı kararı ile Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

113 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
“ Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ın 8 nci maddesinde değişiklik yapıldı. Ve İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğa son verilerek bu bedellerin ihracatçılar tarafından serbestçe tasarruf edilmesine olanak sağlandı. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

114 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Ancak ; Kambiyo mevzuatına göre, ihracat bedellerinin ihracatçının tasarrufuna bırakılması, ihracat bedellerinin hiç getirilmeyeceği, getirilen dövizlerin Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanmayacağı veya Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulmayacağı anlamına gelmemektedir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

115 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İhracat işlemlerinde götürü gider : (GVK. Md. 40) Tanımlar ve Özellikler : Mükellefler; - ihracat, - yurt dışında inşaat, - Onarım, - Montaj ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05’ini aşmamak şartı ile götürü gider yazabilirler. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

116 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
İhraç kaydı ile yapılan satışlarda götürü gider hesaplanması mümkün değildir. (GVK. 233 Seri no’lu genel tebliğ) Toplam ihracat : K.K. Ed. Giderler : Götürü gider : ( x %05) K.K.Ed. Giderler : Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

117 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
İhracatta satış iadesi : İhraç edilen mallar fiili ihracat tarihinden sonra yurt dışından çeşitli nedenlerle (kırılma, bozulma vb.) geri gelebilir. Yurt dışından geri gelen mallar 610 Satış iadeleri hesabında izlenir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

118 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Gümrük Kanunu Bakımından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi : Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracından sonra üç yıl içinde beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Muafiyet ayniyeti değiştirmediği zaman geçerlidir. (Gümrük kanunu Md ) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

119 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
KDV Açısından İhraç Olunan Malın Geri Gelmesi: Katma değer vergisi açısından ihraç olunan malın geri gelmesi, halinde gümrük idaresi ihracatçının KDV iadesinden faydalanıp faydalanmadığını ilgili Vergi idaresinden sorar. KDV iadesinden faydalanmamış ise, geri gelen malı KDV’siz olarak gümrükten çeker. KDV iadesinden faydalanmış ise malın KDV’si ödemesi gerekir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

120 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Uygulama : ABC Tekstil Tic. Ltd. Şti $ ihracatını gerçekleştirdiği tekstil ürünü daha sonra aşağıdaki kurlarla iade gelmiştir. - Fiili ihracata kur : -Geri gelme kuru : ( ) -Geri gelme kuru : ( ) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

121 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Gün iadesi muhasebe kaydı : Hesap Adı Borç Alacak 610 Satış İadesi Tekstil Grubu 70.500 120 Alıcılar İgor Tanya 70.000 601 Yurt Dışı Satışlar Kur Farkı Gelirleri 500 ( ) x $ = TL İhracatın geri gelmesi ve kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

122 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Gün iadesi muhasebe kaydı: Hesap Adı Borç Alacak 610 Satış İadesi Tekstil Grubu 69.500 612 Diğer İndirimler Kur farkı 500 120 Alıcılar İgor Tanya 70.000 ( ) x $ = TL İhracatın geri gelmesi ve kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

123 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
İhracatta Şüpheli Alacaklar ve İtfası : (V.U.K Madde: 323) Genel hükümler : Sadece bilanço esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahipleri, şüpheli duruma düşen senetli ve senetsiz alacakları için karşılık ayırabilirler. Alacağın Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekir. Nevzat PAMUKÇU-SMMM

124 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Bir alacağın şüpheli hale gelebilmesi için ; Vadesinin geçmiş olması, Vadesi birkaç kez uzatılmış olması, Protesto edilmiş olması, Yazılı olarak birkaç kez istenmiş olması, İcra safhasına aktarılmış olması, gerekir. Yasal süreler içinde dava açılması ve belgelerin dış temsilciliklere onaylatılması gerekir. Nevzat PAMUKÇU-SMMM

125 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Örneğin ; İhracatçı firma ABC Tekstil Ticaret Ltd. Şti. Rusya’daki müşterisi İgor TANYA aşağıdaki bilgilerle ihracatını gerçekleştirmiştir. tarihi’nde 1063 No’lu fatura ile döviz kuru $ olan $ kot pantolon ihraç etmiştir. Nevzat PAMUKÇU-SMMM

126 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
İhracat Muhasebe Fişi : Hesap Adı Borç Alacak 120 Alıcılar İgor Tanya 35.000 601 Yurt Dışı Satışlar Tekstil Grubu tarihinde 1063 No’lu Fatura ile ihracat $ x TL = TL. Nevzat PAMUKÇU-SMMM

127 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
tarihinde tahsili imkansız hale gelmiştir. Kur: TL. sıdır. Hesap Adı Borç Alacak 128 Şüpheli Tic. Alacaklar İgor Tanya 36.250 120 Alıcılar 35.000 601 Yurt Dışı Satışlar Kur Farkı 1.250 tarihinde $ x TL = TL tarihinde $ x TL = TL tarihinde kur farkı = TL Nevzat PAMUKÇU-SMMM

128 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Karşılık Gideri Muhasebe Fişi : Hesap Adı Borç Alacak 654 Karşılık Giderleri Yurt Dışı Alıcılar 36.250 129 Şüpheli Tic. Ala. Kar. İgor Tanya $ x TL = TL Şüpheli Alacak Karşılık Gideri Nevzat PAMUKÇU-SMMM

129 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
tarihinde para ayni döviz kuru tahsil edilmiştir. Hesap Adı Borç Alacak 102 Bankalar Ak Bank – Laleli Şb. 36.250 128 Şüpheli Ticari Alacaklar İgor Tanya $ x TL = TL Şüpheli Alacağın ayni kur ile tahsilatı Nevzat PAMUKÇU-SMMM

130 Dış ticaret işlemeleri ve muhasebesi
Şüpheli Alacak tahsil edildiği için, karşılık giderinin iptali Hesap Adı Borç Alacak 129 Şüpheli Tic. Ala. Karşı. İgor Tanya 36.250 644 Konusu Kal. Karşılıklar 644.20 Şüpheli Alacak Karşılığı $ x TL = TL tahsil edildiği için Karşılık giderleri iptal edilmiştir. Nevzat PAMUKÇU-SMMM

131 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
3. İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları : İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, Hariçte işleme rejimi, İthalat bedellerinin ödenmesi ve maliyet bedeli, Katma Değer Vergisi İthalat işlemlerinde kullanılan hesaplar Uygulama Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

132 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
İthalatın tanımı : kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, İnsan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemler kapsamı içinde malların, ithalat mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili ithalatın yapılması, Kambiyo Mevzuatı’na göre bedelinin ödenmesi veya ödeme taahhüdünün tamamlanması işlemidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

133 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
İthalatçı olma şartları : Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

134 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Aşağıdaki kişiler, Kambiyo hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgeler ile birlikte doğrudan gümrük idaresine başvurmak suretiyle ithalat yapabilir; Ticari amacıyla ithalat yapacak kişinin tacir olması gerekir, Vergi mükellefi olması gerekir, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

135 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Hangi malların ithalatında “Vergi Numarası” aranmaz? Özel anlaşmaya dayalı ithalatta, (NATO, BM) Kitap ve diğer yayınların ithalatında, Ülkemizde açılan fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca perakende satışına izin verilen malların ithalatında, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

136 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibarıyla özel ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan malları ithal edebilir. İthalatı kanunla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithalatı ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

137 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Hariçte işleme rejimi : Serbest dolaşımda bulanan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi, Bu faaliyet sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmı muafiyet uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesi. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

138 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Bir eşyanın Hariçte İşleme Rejimine tabi olabilmesi için; Yetkili kurumdan izin alınması, Geçici olarak ihraç edilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlem görmesi, İthal edilmesi, Vergi muafiyeti uygulanmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girmesidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

139 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Örneğin : Makineyi geçici olarak yurt dışına “tamir” edilmek için gönderilip geri getirilmesi. İplik olarak gönder ”kumaş” olarak geri alınması. (Arasındaki farkın KDV’si ödenir) Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

140 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
İthalat Bedellerinin Ödenmesi : İthalat bedelleri, bankalar ve özel finans kurumlarının kendi kaynaklarından veya döviz tevdiat hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmelere uygun şekilde Türk Lirası veya döviz olarak ödenir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

141 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Maliyet bedeli : (V.U.K’nun 262. Md.) Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

142 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Dönem Sonu Değerlemesi : (V.U.K’nun 163 No’lu Genel tebliğ) Sabit Kıymetlerin ; ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

143 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması, mümkün bulunmaktadır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

144 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Emtia’nın ; Satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

145 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
4.1. Katma Değer Vergisi : KDV’ye tabi olan işlemler : Türkiye’de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’sine tabidir. İthalatta KDV’si mükellefi mal ve hizmet ithal edendir. İthalatta vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetidir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

146 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır : (KDV. Md:21) Fob, Sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

147 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
5. İthalat işlemlerinde kullanılan hesaplar : 159 Verilen Sipariş Avansları ; Stok ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli ve girdiler (harcamalar) ithalatın tamamlanma aşamasına kadar; 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının alt kırımında izlenir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

148 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
259 Verilen Sipariş Avansları ; Maddi Duran Varlık ile ilgili ithalatın maliyetine dahil edilecek mal bedeli ve girdiler (harcamalar) ithalatın tamamlanma aşamasına kadar; 259 Verilen Sipariş Avansları hesabının alt kırımında izlenir. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

149 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Örnek hesap planı : 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 159.10 Verilen Sipariş Avansları Yurt İçi Sipariş Avansları Yurt Dışı Sipariş Avansları Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

150 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
159.20 İthalatlar X Takvim Yılı İthalatları X No’lu Dosya Mal Bedeli Mal Bedeli - FOB Mal Bedeli - CİF Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

151 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Navlun-Nakliye-Ordino Giderleri Navlun Giderleri Yurt İçi Nakliye Giderleri Ordino Giderleri Sigorta Giderleri Sigorta Poliçesi Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

152 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Banka Masrafları Akreditif Giderleri Banka Havale Masrafları Banka Döviz Alım Giderleri Banka Döviz Satış Giderleri Muhabir Banka Giderleri İthalat Öncesi Ödenen Fonlar Kaynak Kullanma Destek Fonu Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

153 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
İthalat Kur Farkı Gelirleri Ödeme ve Tahsilattan Doğan Kur Farkları Gelirleri Değerlemeden Doğan Kur Farkı Gelirleri İthalat Kur Farkı Giderleri Ödeme ve Tahsilattan Doğan Kur Farkları Giderleri Değerlemeden Doğan Kur Farkı Giderleri İthalat Banka Kredi Faiz Giderleri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

154 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Gümrük Müşavirlik Giderleri Gümrük Müşavirlik Ücreti Gümrük Müş. Dek. – Ordino giderleri Gümrük Müş. Dek.- Ardiye gideri Gümrük Müş. Dek.- Pul Gideri Gümrük Müş. Dek- K.K.D.F Gümrük Müş. Dek. – TSE Belgesi Gümrük Müş. Dek. – Ambar Servis Gid. Tercüme Giderleri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

155 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
6. Uygulamalar : 6.1. Maddi Duran Varlık İthalatı : İthalatçı firma ABC Tekstil Sanayi A.Ş Teslim Şekli F.O.B. Ödeme Şekli Vadeli Akreditif Fiili İthalat tarihi Mal Bedeli $ Beyanname kuru 1,50000 TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

156 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediye Bilgileri Tarih Meblağ Kur $ 1,55000 TL 1,45000 TL $ bakiye 1,60000 TL $ 1,50000 TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

157 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Mal bedeli muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Mal Bedeli 320 Satıcılar İgor Tanya tarih 1063 No’lu fatura $ x 1,50000 = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

158 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Navlun gideri muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Navlun Gideri 22.500 320 Satıcılar ACK Taşımacılık tarih 1060 No’lu fatura $ x 1,50000 = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

159 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Sigorta gideri muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Sigorta Gideri 1.500 320 Satıcılar Bilge Sigorta tarih poliçe $ x 1,50000 = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

160 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Kaynak Kullanma D. F. muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar K.K.D.F 5.220 320 Satıcılar Çağdaş Gümrükleme ( ) = $ ( $ x x 1,50000) TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

161 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Ordino Gideri muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Ordino Gideri 300 191 İndirilecek KDV’si Dönem alış KDV’si 54 320 Satıcılar Çağdaş Gümrükleme 354 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

162 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Gümrük Masrafları muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Gümrük Masrafları 1.875 Gümrük Vergisi 5.375 Dönem alış KDV’si 32.475 320 Satıcılar Çağdaş Gümrükleme 39.725 Yapılan Giderler Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

163 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Yurt içi nakliye gideri muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Nakliye Gideri 500 191 İndirilecek KDV’si Dönem alış KDV’si 90 320 Satıcılar Emin Nakliyat Ltd. Şti. 590 Yurt içi nakliye gideri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

164 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Gümrük Müşavir ücreti muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 259 Ver. Sipariş Avanslar Gümrük Müşavir 150 191 İndirilecek KDV’si Dönem alış KDV’si 27 320 Satıcılar Çağdaş Gümrükleme 177 Gümrük komisyon gideri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

165 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediye : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 37.500 102 Bankalar Ak Bank Laleli Şb. 38.750 259 Verilen Sipariş Ava. Kur değerlemesi 1.250 tarih $ x 1,55000 = TL ( – ) = İthalat kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

166 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediye : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 37.500 102 Bankalar Ak Bank Laleli Şb. 36.250 259 Verilen Sipariş Ava. Kur değerlemesi 1.250 tarih $ x 1,45000 = TL ( – ) = İthalat kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

167 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Değerleme : Hesap Adı Borç Alacak 259 Verilen Sipariş Av. Kur değerlemesi 5.000 320 Satıcılar İgor Tanya (1,60000 – 1,50000) x $ =5.000 TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

168 259 Verilen Sipariş Avansları
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Değerleme : 259 Verilen Sipariş Avansları Mal bedeli Kur farkı 1.250 Navlun 22.500 Sigorta 1.500 K.k.d.f 5.220 Ordino gideri 300 Gümrük masrafları 1.875 Gümrük vergisi 5.375 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

169 259 Verilen Sipariş Avansları
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Değerleme : 259 Verilen Sipariş Avansları Nakliye gideri 500 Gümrük müşaviri 150 Kur farkı 1.250 5.000 Toplam 253 Tesis Makine ve Cihazlar Devir Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

170 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediye : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 80.000 102 Bankalar Ak Bank Laleli Şb. 75.000 646 Kambiyo Karları 646.10 Kur değerlemesi 5.000 tarih $ x 1,50000 = TL (80.000– ) = TL. Tediye kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

171 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
6.2. Uygulama : İthalatçı firma : ABC Tekstil Sanayi Ltd. Şti. Fiili ithal tarihi : Kur : 1,310 A kalite kumaş Mt. x 6 $ = $ B kalite kumaş Mt. x 4 $ = $ Toplam Mt = $ Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

172 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediyeler : : $ kur : 1,300 : $ kur : 1,290 : $ bakiye : değerleme kuru : 1,320 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

173 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Mal bedeli muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avanslar Mal Bedeli 65.500 320 Satıcılar İgor Tanya tarih 1063 No’lu fatura x = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

174 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Nakliye gideri muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avanslar Nakliye Gideri 3.000 320 Satıcılar Emin Nakliyat Ltd. Şti. tarih 1961 No’lu fatura Nakliye gideri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

175 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Sigorta gideri muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avanslar Sigorta Gideri 2.400 320 Satıcılar Bilge Sigorta Ltd. Şti. tarih 78 No’lu poliçe Sigorta gideri Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

176 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Gümrük Vergi ve Harçlar muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avanslar Gümrük ve Diğer Harçlar 5.000 320 Satıcılar Halkalı Gümrük Müdürlüğü tarih No’lu Gümrük alındı makbuzu Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

177 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Gümrük Komisyoncu Harcamaları muhasebe fişi: Hesap Adı Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avanslar Gümrük Kom. giderleri 6.000 320 Satıcılar Güven Gümrük Ltd. Şti. Gümrük Komisyoncusunun yaptığı giderler. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

178 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Gümrük Komisyoncu Harcamaları muhasebe fişi: Hesap Adı Borç Alacak 159 Verilen Sipariş Avanslar Gümrük Kom. Ücreti 2.500 320 Satıcılar Güven Gümrük Ltd. Şti. Gümrük Komisyoncusu ücreti. Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

179 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Fiili İthalatın Gerçekleşmesi muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 153 Ticari Mallar 153.10 Tekstil Grubu 84.400 Mal bedeli 65.500 Navlun 3.000 Sigorta 2.400 Gümrük ve Diğer Harçlar 5.000 Gümrük Komisyoncu gid. 6.000 Gümrük Komisyoncu Ücreti 2.500 İthalat Maliyeti Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

180 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
İthalat birim maliyetinin hesaplanması : Mal bedeli : YTL : $ = 1,310 İthalat maliyet bedeli : YTL : $ = 1,688 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

181 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
A kalite kumaş : (6 $ x 1,688) = Mt. Birim maliyeti Mt. X = TL B kalite kumaş : ( 4 $ x 1,688) = Mt. Birim maliyeti Mt. X 6.75 = TL ( ) = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

182 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediye muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 13.000 102 Bankalar Akbank - Laleli Tarihinde yapılan havale $ x = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

183 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Kur farkı muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 100 646 Kambiyo Karları 646.10 Kur farkları Tarihinde yapılan havale $ ( – ) = 100 Kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

184 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Tediye muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 25.800 102 Bankalar Akbank – Laleli Tarihinde yapılan havale $ x = TL Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

185 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Kur farkı muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 656 Kambiyo Zararları 656.10 Kur farkı 400 320 Satıcılar İgor Tanya Tarihinde yapılan havale $ ( – ) = 400 Kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

186 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Kur farkı muhasebe fişi : Hesap Adı Borç Alacak 320 Satıcılar İgor Tanya 200 646 Kambiyo Karları 646.10 Kur farkları Tarihinde Döviz Borcunun Değerlemesi $ ( – ) = 200 Kur farkı Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

187 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Faydalanılan kaynaklar : ATAMAN Ümit, SÜMER Haluk - Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul 2000 BAĞRIAÇIK Atilla - Etkin İhracat Yöntemi, İstanbul 2006 GÜRSOY Yaser - Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Bursa 2006 Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU

188 Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
Katıldığınız için teşekkür ederim. Nevzat PAMUKÇU Öğr. Gör. Nevzat PAMUKÇU


"Nevzat PAMUKÇU S.M.M.M. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları