Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLGESEL KALKINMADA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ MEVLANA KALKINMA AJANSI DENEYİMLERİ Ahmet Akman Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri   BEŞİNCİ İZMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLGESEL KALKINMADA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ MEVLANA KALKINMA AJANSI DENEYİMLERİ Ahmet Akman Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri   BEŞİNCİ İZMİR."— Sunum transkripti:

1 BÖLGESEL KALKINMADA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ MEVLANA KALKINMA AJANSI DENEYİMLERİ Ahmet Akman Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri   BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) 30 Ekim-01 Kasım 2013

2 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) ULUSAL EKONOMİLERİN TEMEL YAPI TAŞLARI : BÖLGESEL EKONOMİLER…! BÖLGESEL EKONOMİLERE YÖN VERECEK UZUN VADELİ : BÖLGE PLANLARI İÇERİK 1) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? 2) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYON ROLÜ 3) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN KONYA VE KARAMAN’DAKİ YATIRIM OLANAKLARININ VE DESTEKLEDİĞİ PROJELER TANITIMI KONUSUNDA SOMUT BAŞARI ÖRNEKLERİ

3 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : YENİ KATILIMCI PLANLAMA TEKNİKLERİ Konya Karaman bölgesel kalkınma stratejilerinin hazırlık sürecinde paydaşların ilgi ve önem durumuna göre üç temel düzeyde katılımcılık sağlanmıştır: Danışma: Yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerileri alınacak paydaşlardır. Bu düzeydeki paydaşlarla, e-posta, resmi yazı, anket, yüz yüze görüşme ve internet sitesi aracılığı ile irtibata geçilmiştir. Dahil olma: Kararların alınma sürecine dahil olan paydaşlardır. Bu düzeydeki paydaşlarla çalıştaylar kapsamında bir günlük faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İşbirliği: Kararların alınmasında birlikte çalışılan paydaşlardır. Bu düzeydeki paydaşlarla komisyonlar kurulmuştur. Daha uzun bir sürece yayılan ve toplantılar dizisi şeklinde devam eden ve sonucunda dokümanlar ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır.

4 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER BÖLGENİN STRATEJİK SEKTÖRLERİ’NİN ORTAYA KONMASI Gıda, Makine Ve Ekipman İmalatı, Otomotiv Yan Sanayi, Ana Metal, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı, Kauçuk Plastik Potansiyel Sektörler : Kimya Enerji Bölgedeki sektörel yoğunlaşma ve yığınlaşma (yerelleşme ve yoğunlaşma katsayısı) Sektörlerin Teknoloji Düzeyi Sektörlerin İhracat Performansı (Vollrath Analizi) Sektörlerin Kümeleneme Potansiyelleri (Üç Yıldız Analizi) Sektörlerin verimlilik performansları Sektörlere yapılan yatırımlar

5 Konya Karaman Bölgesi İmalat Sanayinde 3 Yıldız Analizi
BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? Konya Karaman Bölgesi İmalat Sanayinde 3 Yıldız Analizi 2009 Yıldız Sayısı Tek Yıldız İki Yıldız Üç Yıldız Kriter İstihdam Parametre Büyüklük Baskınlık Uzmanlaşma Sektörler (NACE REV.2) İkili Kod 10 0, 0, 2, 15 0, 0, 1, 16 0, 0, 1, 23 0, 0, 0, 25 0, 0, 1, 28 0, 0, 1, 29 0, 0, 2, 31 0, 0, 1, 33 0, 0, 0, 2012 Yıldız Sayısı Tek Yıldız İki Yıldız Üç Yıldız Kriter İstihdam Parametre Büyüklük Baskınlık Uzmanlaşma Sektörler 10 0, 0, 2, 15 0, 0, 1, 16 0, 0, 1, 22 0, 0, 0, 23 0, 0, 0, 24 0, 0, 1, 25 0, 0, 1, 28 0, 0, 1, 29 0, 0, 1,

6 İLÇELERDE İMALAT SANAYİ
İl Merkezleri Dışında düşük Teknolojili Sektörlerdeki İmalat Sanayi İstihdamının Mekansal Dağilimi, 2012 Ereğli, Çumra, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde yoğunlaşmakta ve tarıma dayalı bir sektör olan gıda sektörü ağırlıklıdır.

7 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER – İLÇELER ARASI SEGE ENDEKSİ ( 37 İLÇE ) BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARI TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ İlçe bazında yapılan bu SEGE analizi Bölgedeki ilçelerin gelişmişlik düzeylerinin sosyo-kültürel ve ekonomik değişkenler yardımıyla ölçülmesi ve birbirleriyle analitik olarak karşılaştırılması TR 52 ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik politikaların oluşturulması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca bu sayede TR52 Düzey2 Bölgesi ilçelerinin sosyal gelişmişlik endekslerini elde edilebilen verilerle oluşturarak soyut bir kavram olan gelişmişlik kavramını yıllar içinde izlemeye olanak sağlanmış olacaktır.

8 MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER
BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER

9 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : MEKANSAL ANALİZLER İLÇE BAZINDA ALINACAK SOSYO EKONOMİK KARARLARA TEMEL TEŞKİL EDECEK : KADEMELENME ANALİZLERİ ALT BÖLGE MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİ TAŞIYAN İLÇELER BÖLGEDEKİ İLÇELER YAKIN ÇEVRESİNDEKİ DİĞER BÖLGE İLÇELERİ İLE NE TÜR FONKSİYONEL İLİŞKİLER KURUYOR

10 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : MEKANSAL ANALİZLER - DİĞER MEKANSAL ANALİZLER TARIMSAL VERİM

11 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER – DIŞ TİCARET 1- BÖLGENİN DIŞ TİCARET PERFORMANSI 2 - İHRACATTA BÖLGENİN STRATEJİK SEKTÖRLERİ Türkiye İhracat Strateji belgesinde hedeflenen toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için ise bölgesel ve yerel düzeyde belirlenecek ihracat stratejileri büyük önem taşımaktadır. Keza ulusal hedefin başarıya ulaşması aynı zamanda bölgesel ve yerel ihracat stratejilerinin performansına ve bu stratejilerin ulusal ihracat stratejisiyle uyumuna bağlı olduğu söylenebilir. İhracata yönelik bu araştırma raporları sayesinde yukarıda belirlenen ulusal ihracat hedefine ulaşmak için Konya- Karaman Bölgesinde yeni dönem bölge planı kapsamında belirlenecek bölgesel ihracat stratejisinin ne olması gerektiği noktasında bölgedeki mevcut durumu ortaya kondu ve dış ticarette rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik sektörler tespit edilmiştir.

12 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER - KÜMELENME 1 - TARIM ALET VE MAKİNELERİ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME ÇALIŞMALARI 2 - SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE AĞAÇ ORMAN ÜRÜNLERİ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME ÇALIŞMALARI 3 - MOBİLYA SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME ÇALIŞMALARI Bu çalışma kapsamında mevcut durum, gzft, rekabetçilik, değer zinciri ve kümelenme analizleri yapılmış, sektöre ilişkin organizasyon, insan kaynakları gibi destekleyici yapılar incelenmiştir. Yürütülen bu değer zinciri analizi çalışmaları sayesinde bölge paydaşlarında kümelenme konusunda önemli ölçüde bir farkındalık yaratılmıştır.

13 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER ERİŞİLEBİLİRLİK VE LOJİSTİK 1 - TR 52 KONYA KARAMAN BÖLGESİ BÖLGESEL ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ VE STRATEJİSİ İLÇE BAZINDA LOJİSTİK İLİŞKİLER : YÜK ANALİZLERİ Bu çalışma kapsamında İl ve İlçe merkezlerinin erişilebilirlik düzeylerini ortaya koyarak, bölge içi ve bölge dışı yük transferleri ilçe düzeyinde analiz edilerek stratejiler belirlenmiştir. Çalışma sayesinde daha önce mekansal boyutu eksik olan lojistik sektörüne yönelik çalışmalara mekansal boyut kazandırılmıştır.

14 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : BÖLGESEL EKONOMİK ANALİZLER -TARIM 1 - TR 52 BÖLGESİ ( KONYA KARAMAN) KURAKLIK İNDEKSİ Çalışmaya göre ; Hızla kuraklaşan bölgede gerekli tedbirlerin alınmaması halinde hidrolojik sistemde meydana gelecek değişiklikler ekonomik, sosyal ve ekolojik birçok sorunu da beraberinde getirecektir. Bölgede meteorolojik kuraklık giderek artmaktadır. Tarımsal sulamaya en çok ihtiyaç duyulan aylarda kuraklık değerleri çok yüksektir. NE ELDE ETTİK…. ? YUKARIDAKİ BULGULAR IŞIDINDA BÖLGEDE KURAKLIK SORUNUNA YÖNELİK ÖNCELİK VE TEDBİRLER BELİRLENMİŞ, KONU BÖLGE KAMUOYU İLE PAYLAŞLMIŞTIR.

15 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) KONYA KARAMAN BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MEVKA’nın ROLÜ NE OLDU…? MEVLANA KALKINMA AJANSI : DOGRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ TR 52 KONYA KARAMAN BÖLGESİ LOJİSTİK STRATEJİSİ ÖN HAZIRLIK RAPORU Çalışma ile birlikte bölgedeki lojistik köy projesinin hayata geçirilmesi adına önemli girişimlerde bulunulmuştur. Çalışma sayesinde bölgede lojistik sektörünün önemi özellikle KOBİLER tarafından daha iyi anlaşılabilmiştir DİĞER BAZI ÖNEMLİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI İŞVERENİN MEVCUT İŞGÜCÜNÜN YETERLİLİĞİ VE EMEK TALEBİ İLE BEKLENTİLERİNİN NEDENSELLİĞİ YAŞAM KALİTESİ TEMELİNDE TOPLUMSAL ŞİDDET, GÖÇ VE YOKSULLUĞUN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA RAPORU , TARIM,SANAYİ,HİZMETLER YATIRIM KILAVUZU, BÖLGE SANAYİSİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ,İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ, ALTERNATİF TURİZM UYGULAMA ALANLARI E-HARİTASI

16 İLÇELERİN MEVCUT DURUMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI
BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYON ROLÜ MEVLANA KALKINMA AJANSI KOORDİNASYONUNDA : İLÇE STRATEJİK GELİŞME KOMİSYONLARI KURULDU İLÇELERİN MEVCUT DURUMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI İLÇELERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR İLÇELERDE İMALAT SANAYİ İLÇELER ARASI KADEMELENME ÇALIŞMASI SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

17 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYON ROLÜ 2012 yılında ise; “ilçe stratejik gelişme raporları” hazırlanmak üzere her bir ilçede ilçe stratejik gelişme komisyonları kurulmuştur. Yaklaşık 9 ay süren bu çalışmada komisyonlar 1 tanesi geniş katılımlı (halk katılımlı) olmak üzere toplam 6 toplantı yapmışlardır. Komisyonlar öncelikle ilçenin en az beş stratejik sorununu katılımcı bir yaklaşımla belirlemişlerdir. Daha sonra ilçenin 2023 yılında nerde olacağını tanımlamak için, Vizyonlarını belirlemişlerdir. Bu vizyon çerçevesinde sorunlara çözüm üretmişler ve bu çözümleri hayata geçirecek faaliyetlerini, bu faaliyetlerinin ne zaman, nasıl ve hangi maliyetle gerçekleştireceklerini belirlemişlerdir. Bu kapsamda, bölgede toplamda 208 toplantı gerçekleştirilmiştir.

18 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYON ROLÜ

19 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYON ROLÜ OKP VE BGUS ÇALIŞTAYLARI 1 ) 10. Kalkınma Planı (OKP) ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) gibi merkezi düzeyde belirlenen politikların yerelde sahiplenilmesi ve daha geniş bir toplumsal tabana yayılması 2) Kalkınma Planıyla Bölge Planları Arasındaki Tutarlılık Ve Tamamlayıcılığı Güçlendirilmesi 3 ) Yerel Kurum Ve Kuruluşların , Ulusal Kalkınma Vizyonuyla Bütünleşecek Şekilde, Kendi Vizyonlarını Geliştirmelerine Zemin Teşkil Etmesi 4) Etkileşimli Planlama Ve Aşağıdan Yukarıya Planlama Olarak Nitelenen Planlama Anlayışına Uygun Biçimde, Temel Kalkınma Önceliklerinin Tespitinde Yerel Ve Merkezi Düzeyler Arasında Bilgi Ve Görüş Alışverişinin Sağlanması AMACIYLA MEVLANA KALKINMA AJANSI KOORDİNASYONUNDA BÖLGEDE İSTİŞARE TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

20 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN KONYA VE KARAMAN’DAKİ YATIRIM OLANAKLARININ TANITIMI KONUSUNDA SOMUT BAŞARI ÖRNEKLERİ KONYA İL YATIRIM KOMİTESİ Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde Konyada “İl Yatırım Komitesi” kurulması yönünde adım atıldı. Resmi olmayan birkaç toplantının ardından katılımcı kuruluşları da tekrar ele alarak asil ve genişletilmiş olmak üzere komite kuruluşunun resmi süreç başlatılması ile ilgili noktaya gelinmiştir. Bu kurulda kurumların üst düzey yöneticilerinden ziyade orta düzey yöneticileri, uzmanlar ve işin mutfağındaki personel yer almaktadır. Bunun yanı sıra bir amacımız da şehrimizle ilgilenen yatırımcılar, düzenlenen etkinlikler, seyahatler, alım heyetleri, giden heyetler, fuarlar vs gibi yapılan girişimlerden ve sonuçlarından da haberdar olmak ve paylaşmaktır. MEVKA-YDTA İŞBİRLİĞİYLE YATIRIM PROJELERİ FİNANSMAN ÇALIŞTAYI Konya ve Karaman İSO ilk ve ikinci 500'de yer alan firma yetkililerine, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) ev sahipliğinde, Yatırım Projelerinin Finansmanı konusunda Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

21 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN KONYA VE KARAMAN’DAKİ YATIRIM OLANAKLARININ TANITIMI KONUSUNDA SOMUT BAŞARI ÖRNEKLERİ IBF TOPLANTISI ve MEVKA-MÜSİAD KONYA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ  MÜSİAD Konya Şubesi ve MEVKA iş birliği ile Musul, Fas ve Sudan’lı yabancı iş adamları heyeti Konya’ya getirilerek Konyalı iş adamları ile buluşturuldu. Heyet ilk olarak Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada KOS Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan heyete organize sanayi bölgesi gezdirildi. MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi tarafından bölgemizde yatırım imkanları ile ilgili bir sunu yapıldı. Sunumun ardından MÜSİAD Konya Şubesi’nde ikili iş görüşmelerine geçildi.  GÜNEY KORELİ TUR OPERATÖRLERİ PROGRAMI Ajansımızın Yönetim Kurulu ile Güney Kore’ye yapmış olduğu teknik inceleme gezisi sonrası, THY Seul Ofisi’nin ulaşım sponsorluğunda Güney Koreli Seyahat Acenteleri temsilcileri yanı sıra basın temsilcilerinin de yer aldığı bir heyet Bölgemizi ziyaret etti Kasım 2012 tarihleri arasında Konya ve Karaman’da ziyaretler gerçekleştiren heyetin ilk durağı Konya oldu. 26 Kasım 2012 tarihi akşamı ise Mevlana Kalkınma Ajansı ve TÜRSAB işbirliği ile düzenlenen ve Konya Valisi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  MEVKA-KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlendi. Buradaki önemli husus ise açılan sınıflardan bir tanesinin Cezaevi hükümlülerine yönelik olarak gerçekleştirilmesiydi.

22 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN KONYA VE KARAMAN’DAKİ YATIRIM OLANAKLARININ TANITIMI KONUSUNDA SOMUT BAŞARI ÖRNEKLERİ GAZİANTEP EXPO GATEWAY TO MIDDLE EAST 2011 FUARI’NA KATILIM Mevlana Kalkınma Ajansı öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Karaman Belediyesi, Karaman Sanayi ve Ticaret Odası, MÜSİAD Konya Şubesi olarak ortak bir stantla ile Konya ve Karaman illerinin tanıtımı amacıyla Irak Fuarı olarak da bilinen ve son yıllarda Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Komşu Ülkeler Expo Gateway to Middle East 2011 Fuarı’na stantlı katılım gerçekleştirildi.   1.İNOVASYON FUARI’NA KATILIM Mevlana Kalkınma Ajansı, 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen bu yıl ilk kez düzenlenen ve yenilikçi projelerin sergilendiği İNOVASYON TÜRKİYE fuarına katıldı. MEVKA standını ziyaret eden BST bakanı Sn. Nihat Ergün’e ajans hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB),Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve TÜBİTAK'ın destekleri ile düzenlenen fuara yaklaşık 450 firma ve projeleri katıldı. Aynı zamanda Türkiye’de inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen fuarı yaklaşık ziyaretçi gezdi. Ayrıca fuar yetkililerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 19 proje yatırımcıyla buluştu.   Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından inovasyon odaklı projelerine hibe desteği verilen Peryum, Elfatek, Altun Döküm ve White Rose firmaları ile Haziran ayında imzalanan üniversiteler arası işbirliği protokolü çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Teknokent ve Teknokent bünyesindeki GM Bilişim Teknolojileri, FANDFPS Bilgi Teknolojileri firmaları ve “Yumurta Kabuğu Zarından Biyoadzorban Elde Edilmesi” projesi MEVKA’nın katkılarıyla fuara kendi standları ile katıldılar.

23 BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
(Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) MEVLANA KALKINMA AJANS’NIN KONYA VE KARAMAN’DAKİ YATIRIM OLANAKLARININ TANITIMI KONUSUNDA SOMUT BAŞARI ÖRNEKLERİ NÜKLEER SANTRALE EKİPMAN TEMİNİNDE ÖNCÜLÜK EDİLDİ Ülkemiz ile Rusya Federasyonu ile imzalanan Akkuyu Nükleer Santral Yapımına ilişkin Uluslararası Anlaşmaya göre taraflar, Türk şirketlerinin Akkuyu Projesinde büyük ölçüde yer alması öngörülmektedir. Nükleer santrallerin yapımında parça kullanılmaktadır. Bu parçalar, ana kategorilerde birleştirildiğinde 3500 kategori oluşmaktadır. Nükleer Santral projelerinin yapımında ise en fazla inşaat, elektrik-elektronik aksam ve mekanik ekipman sektörlerine iş düşüyor. Mevlana Kalkınma Ajansı, nükleer santralin yapımında yerli tedarikçilerin kullandırılması ile ilişkin çalışmalarda öncü olmuş ve bölgemizde bu alanda çalışma yapabilecek tedarikçilerin belirlenmesi konusunda fizibilite yapmaktadır. Bu çalışmaların paralelinde Enerji Bakanlığı yetkilileri ile Akkuyu Nükleer Santral Projesi yüklenicisi Rosatom yetkililerinin bir araya geldiği Projede Yerli Tedarik Kullanılması konulu toplantıda bölgemizi temsilen yer almıştır. Bu çalışmaların paralelinde Konya’da konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Web ortamında sisteme kayıt yapmaya imkan verecek bir platform hazırlandı. TARIM MAKİNELERİ KÜMELENME ÇALIŞMALARI Konya Tarım Alet ve Makineleri Sektörü İçin Rekabet Elması çalışması gerçekleştirilmiştir. Değer zinciri analizi ve Kümelenme çalışmaları sonrasında, MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı) öncülüğünde ilk toplantılar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bölgemizde öne çıkan sektörlerden olan Tarım Alet ve Makineleri sektörüne yönelik olarak 19 Haziran 2012 tarihinde Konya’da "Tarım Alet ve Makineleri İşbirliği ve Kümelenme Paneli" gerçekleştirildi.   Daha sonra gerçekleşen diğer toplantılar sonucunda, paydaşlar dernek kurma kararı aldı yılının Ekim ayı içerisinde KONTARKÜM (Konya Tarım Makineleri Kümelenme Derneği) adıyla bu çalışmaların sonucu olarak dernek kurulmuş oldu. İlk Genel Kurul yapan dernek ilk yönetimini seçti. Dernek Başkanı, çalışmalara başından beri öncülük eden, Mehmet Çalmaz seçildi. Şu an derneğin 45 üyesi bulunmaktadır.

24 Onaylanan Proje Toplam Bedeli Onaylanan Uygun Hibe Miktarı
Projenin Adı TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM PROJESİ Proje Sahibi SARAYÖNÜ KAYMAKAMLIĞI Onaylanan Proje Toplam Bedeli ,00 Onaylanan Uygun Hibe Miktarı ,99 Projenin Özeti Dünyada yaygın olarak kullanılan toprak işlemeksizin tarım yapma uygulamaları, bölgemizde var olan bilhassa anız yangınlarının önlenmesi, toprak organik maddesinin ve verimliliğin artırılması açısından önem arz eden tarım uygulamalarından biridir. Proje 12 Köy Ve 6 Kasabada 8 Adet Anıza Direk Ekim Makinesi Aracılığıyla, 50 Çiftçiye 5000 Da Arazide Toprak İşlemesiz Tarım Metodu kullanarak, toprak işlemeden de tarım yapılabilineceğinin gösterilmesi ve bu metodun yaygınlaşması hedeflenmiş , anız yangınlarının doğaya, çevreye ve biyolojik çeşitliliğe verdiği zararların önlenmesi, toprak işlemeye harcanan enerji ve diğer mali kayıpların tasarruf edilmesi kapsamında planlanmış ve uygulanmıştır. Şu anda 180 çiftçi ve 20 bin dekara ulaşmıştır. Projeyi “Başarılı Proje Örneği” yapan unsurlar Proje yönetiminin başarılı olması, Projenin katma değer yaratacak unsurlar içermesi, bölgede yaygın olarak özellikle hasat mevsimi sonrasında yapılan ve doğaya, çevreye ve biyolojik çeşitliliğe zarar veren anız yangınlarının azaltılmasına katkı yapması, yayılma kapasitesinin yüksek olması, bölgenin bir ihtiyacına cevap veriyor olması, yenilikçi ve inovatif ar-ge çalışmaları da içermesi, mekansal duyarlılığa, sürdürebilirliğe, sosyal ve çevresel katma değere yol açması,katılımcılığın üst seviyede olması nedeniyle proje başarı ile uygulanmıştır.

25 Onaylanan Proje Toplam Bedeli Onaylanan Uygun Hibe Miktarı
Projenin Adı KARABUĞDAYLA SAĞLIKLI YAŞAMA MERHABA Proje Sahibi ORTA ANADOLU BAHRİ DAĞDAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Onaylanan Proje Toplam Bedeli TL Onaylanan Uygun Hibe Miktarı TL Projenin Özeti Bölge genelinde tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması amacıyla eğitim, demonstrasyon ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak ayrıca bölgenin rekabetçilik düzeyi ve cazibesi artırılacaktır. Ülkenin her tarafında ekonomik ve kolayca yetişebilecek, pazar değeri olan yeni bir ürün tarıma kazandırılacaktır. Bu ürün tüm insanların özelliklede çölyak hastasının rahatlıkla ve sağlıklı bir şekilde kullanabileceği un ve tane sağlayacaktır. Arıcılığın gelişimine katkı sağlayacak iyi bir bal özü bitkisidir. Tıpta başta kalp damar hastalıklarında kullanılan ekonomik değeri yüksek olan rutin bileşiğini en fazla bulunduran ve elde edilebilen bitki olup eczacılık açısından değer kazandıracaktır. Karabuğdaydan elde edilecek ürünler sayesinde dış ülkelere para ödenmeyip ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Sulanan yerlerde ikinci ürün olarak ekimi yapılabilecektir. Projeyi “Başarılı Proje Örneği” yapan unsurlar Projenin STK, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN Ortak ve iştirakçi sayısının fazla olması ve işbirliğinin TEMİN EDİLMESİ Bölgemize İkinci ürün tarımı için bir yenilik geliştirilmesi, Bölgemiz ve Ülkemize yeni bir ürün kazandırılması, Çölyak, şeker, kolesterol ve kalp damar rahatsızlığı çeken hastalara gerekli ürünün daha ucuza temin edilmesi Arıcılık sektörüne katkı sağlanması, Üretim maliyetlerinde azalma Çölyak hastalarına ürünleri satan sektörlerde yeni yatırım ve iş gücü imkânlarında artış.

26 Onaylanan Proje Toplam Bedeli
Proje No TR52-10-İKTİSADİ-01/391 Projenin Adı FOTOVOLTAİK/TERMAL HİBRİT KOLEKTÖR ÜRETİM HATTI PROJESİ Proje Sahibi SOLİMPEKS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL SEKTÖR Onaylanan Proje Toplam Bedeli ,00 Onaylanan Uygun Hibe Miktarı ,50 Projenin Özeti 3 MW/yıl Bir PV/T üretim tesisi kurulabilmesi için gerekli aşağıdaki ekipmanları alarak Fotovoltaik/Termal Hibrit Kolektör Üretim Hattını kurulması ile kapasite artırımına gitmektir. - Temiz oda için havalandırma ve iklimlendirme tesisatı - 200 m2 Üretim Yeri (temiz oda), - 1 adet Hücre Test ve Sıralama Cihazı - 2 adet Hücre Birleştirme İstasyonu , - 1 adet Laminasyon Öncesi Hazırlama İstasyonu - 1 adet Laminasyon Sonrası İstasyonu, - 1 adet Güneş Simülatörü - 1 adet Çerçeve ve Köşe Birleştirme Makinası, - 1 adet Panel Taşıma Arabası - 1 adet Cam Taşıma Arabası, - 1 adet Cam Temizleme ve Kurutma Makinası - 1 adet EVA ve TPT Kesme İstasyonu - 1 adet Lazer Kaynak İstasyonu Bu ekipmanlarla firmanın toplam üretim kapasitesi %10 ve ihracatı %3 oranında artırılacak Projeyi “Başarılı Proje Örneği” yapan unsurlar Projenin başarılı yapan, Bölgemizde alternatif enerji konusunda ihracata yönelik bir faaliyetin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca önemli unsur Bölgemizde de fotovoltaik panel ve kolektörler de hızlı bir şekilde yapılıp satışa sunulacaktır.

27 KONYA SU ve KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje No TR52-09-KÖA-01/394 Projenin Adı KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİNDE ARITILMIŞ ATIKSULARIN PİLOT ÖLÇEKTE GERİ KAZANIMI VE ALTERNATİF BİR SU KAYNAĞI OLARAK YEŞİL ALAN SULAMASINDA YENİDEN KULLANIMI Proje Sahibi KONYA SU ve KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Onaylanan Proje Toplam Bedeli ,00 Onaylanan Uygun Hibe Miktarı ,30 Projenin Özeti Konya Atıksu Tesisinde arıtılmış atıksuların günlük 2900 m3’ü, proje kapsamında kurulacak bir geri kazanım tesisinde daha ileri derecede arıtılması ve m2 kentsel yeşil alanın sulamasında kullanılması planlanmıştır. Konya Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmış atıksuların pilot ölçekte kurulacak bir geri kazanım tesisinde daha ileri bir arıtmaya tabi tutularak kentsel yeşil alanlar için sürdürülebilir bir sulama suyu sağlanması. Konya kentsel yeşil alan su ihtiyacının içme suyu şebekesinden ve kuyulardan karşılanması yerine, Konya Atıksu Arıtma Tesisi arıtılmış sularından karşılanarak temiz su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulması, Geri kazanılmış atıksuların yeşil alanlara iletilmesi için mor şebeke hatlarının inşa edilmesi ve bu alanlarda elle sulama yönteminin terk edilerek modern sulama teknolojilerinin kullanılmasını sağlanması. Projeyi “Başarılı Proje Örneği” yapan unsurlar Projenin başarılı yapan, yayılma kapasitesinin yüksek ve hızlı olması, bölgenin su ıkıntısı ile ihtiyaçlarına çevreci bir anlayışla ve inovatif yaklaşımla çözümüne katkı sağlıyor olması, yenilikçi , mekansal duyarlılığa, sürdürebilirliğe, sosyal ve çevresel katma değere yol açması ve katılımcılığın üst seviyede olması nedeniyle proje başarı ile uygulanmıştır..

28 BEYMED TIBBİ MALZEME PAZ. SAN. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Proje No TR52-10-İKTİSADİ-01/843 Projenin Adı EKLEM PROTEZLERİ (ARTROPLASTİ ÜRÜNLERİ) İMALATINA YÖNELİK YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI YATIRIM Proje Sahibi BEYMED TIBBİ MALZEME PAZ. SAN. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. Onaylanan Proje Toplam Bedeli ,00 Onaylanan Uygun Hibe Miktarı ,00 Projenin Özeti Ortopedik implant sektöründe kalça ve diz protezlerinin hassas döküm yöntemi ile imalatının yapılması ve bu süreçte başlamak, 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamında CE belgesi ve ISO kalite belgelerini alınması hedeflenmektedir. Bu süreçte şirketimize 10 yeni personel alınması ve 10 yeni bayi'nin tahsisi ile Şirketin Toplam Satış cirosunda yatırımın tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde %20’lik artış rekabet edebilirliliğimizin artırılması Projeyi “Başarılı Proje Örneği” yapan unsurlar Bu projeyi başarılı yapan en önemli unsur ülkemizde Pazar hacmi TL olan ve %85’ini ithal ettiğimiz (TOBB 2008 SEKTÖREL RAPORU) orta ve ileri teknoloji grubundaki Eklem Protezi Pazarında yerli üretimde artış sağlamaktır. Ayrıca şirket cirosunda %20 artış beklemekle beraber 10 yeni personeli işe alacağını taahhüt etmektedir.

29 ONUNCU KALKINMA PLANINDAN; (2014-2018)
907-Tüm bölgelerde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda bölge planları hazırlanmış, ajanslarca mali ve teknik destek programları uygulanmıştır.  Programlar kapsamında kamu kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, STK’lar ve işletmelerce döneminde yaklaşık proje başvurusu (ajans başına ort mevka; % 7,5) yapılmış, bu projelerden yaklaşık 8.400’ü ( Ajans başına ort 320, mevka; 700- % 8,3 ) başarılı bulunmuştur.  Başarılı bulunan projelere muhtelif mali ve teknik destek programları kapsamında toplam 1,6 milyar TL (Ajans başına ort 61,5 Milyon- mevka; 80 Milyon TL-% 5,1) mali destek tahsis edilmiştir. Bu desteklere, yararlanıcılar tarafından sağlanan eş finansman tutarı eklendiğinde harekete geçirilen toplam kaynak yaklaşık 3 milyar TL (Ajans başına ort 115 Milyon- mevka; 146 Milyon - % 4,8)olacaktır.

30 MEVKA’nın Sağladığı Destek Tutarı
Mevlana Kalkınma Ajansı MEVKA “GÜDÜMLÜ” PROJELERİ KONYA BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ Amaç: Bölgesel kalkınmanın sağlanması, bölgenin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölgenin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla “Bölgesel İnovasyon Merkezinin” kurulmasına karar verilmiştir Misyon: Odaklandığı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların küresel düzeyde rekabet gücüne sahip; daha hızlı ve sağlıklı büyüyen, daha çok değer ve daha fazla istihdam yaratan firmalara dönüşmelerini sağlamak için İnovasyona dayalı ihtiyaçlarını karşılamak ve İnovasyon için işbirliklerini oluşturmaktır. MEVKA “GÜDÜMLÜ” PROJELERİ KONYA BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Projenin Süresi: 24 Ay Konya Organize Sanayi Bölgesi Konya Ticaret Odası Konya Ticaret Borsası Konya ABİGEM A.Ş. Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Ar-Ge Merkezi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Projenin Bütçesi MEVKA’nın Sağladığı Destek Tutarı Destek Oranı TL TL 75,00 %

31 Konya Mesleki Eğitim Merkezi (KoMEM)
BAŞVURU SAHİBİ: KONYA TİCARET ODASI Projenin Süresi: 24 Ay Proje Ortağı Kuruluşlar: Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. Projenin Bütçesi MEVKA’nın Sağladığı Destek Tutarı Destek Oranı TL TL 40,00 %

32 BÖLGESEL KALKINMADA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ TEŞEKKÜRLER Ahmet Akman Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri   BEŞİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) 30 Ekim-01 Kasım 2013


"BÖLGESEL KALKINMADA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ MEVLANA KALKINMA AJANSI DENEYİMLERİ Ahmet Akman Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri   BEŞİNCİ İZMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları