Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNERJİLER İzmir üniversitelerinin eğitim, araştırma, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak, kaynakların etkin kullanmak ve birlikteliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNERJİLER İzmir üniversitelerinin eğitim, araştırma, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak, kaynakların etkin kullanmak ve birlikteliğin."— Sunum transkripti:

1

2 SİNERJİLER

3 İzmir üniversitelerinin eğitim, araştırma, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak, kaynakların etkin kullanmak ve birlikteliğin yaratacağı sinerjiden yararlanmaktır. Rekabet öncesi işbirliği !! Platformun Amacı

4 “Üniversite Kenti İzmir “Üniversite Kenti İzmir ” Platformun Teması

5 Üniversite Kenti İzmir Temsili dağılım

6 Vizyon: Yüksek Öğretim Vadisi İzmir’in ‘Üniversite Şehri’ vizyonu, kent ölçeğinde düşünmekle başlar. Şehrin bilim endüstrisinin cazibe merkezi olması üniversiteler üstü ortak bir algı ile olabilir. yüksek öğretim vadisi Bu kapsamda, kollarını Ege’ye açmış şehrin yüksek öğretim vadisi olarak tasarlanması önemli bir adımdır. Halihazırda şehirde konumlanan üniversitelerimiz böyle bir vadi için yeniden yapılandırmaya gerek bırakmayacak şekilde şehir ile bütünleşmiştir. Bu kriter bizim için güçlü bir motivasyon kaynağıdır.

7 Üniversite Kenti İzmir Temsili dağılım

8 1-Entellektüel Sermaye Vizyonu 2-İhtisaslaşmış Teknoparklar 3-Tekno-Girişimcilik Akademisi 4-Ortak Araştırma Merkezleri 5-Bilgiye Erişim Ve Kütüphaneler 6-İnovasyon Merkezleri 7-Uzaktan Eğitim Merkezleri 8-Projelerin Paylaşılması 9- Öğrenci ve Bilim İnsanı Hareketliliği 10-Model Paylaşımı 9-İçerik

9 Üniversitelerde yaratılan entelektüel sermayenin ortak bir vizyon çerçevesinde, oluşturulması, korunması, kullanılması ve geliştirilmesi, Bilgi ekonomisinin yaratılmasında katalizör etki yaratacak bir ara- yüzün kurulması Entellektüel Sermaye Vizyonu

10 • İnsan kaynakları • Araştırma ve eğitim programları • Teknik donanım ve servis programları • Bilimsel Araştırmalar • Projeler ve uygulama alanları • Sektör analizleri • Patentler Envanter ara yüzünün kurulması ve internet üzerinden yayını

11 Entellektüel Sermaye Vizyonu Eğitim, öğretim ve uygulama Kamu hizmeti üretimi Bilgi üretimi ve araştırma Bilim Teknoloji İhtisaslaşma

12 İhtisaslaşmış ve şehre yayılmış Teknoparklar İhtisaslaşmış Teknoparklar Buluş Yayınım Yenilik

13 İhtisaslaşmış Teknoparklar İzmir Teknoparkları İzmir Üniversiteleri İzmir İnsan Kaynakları İzmir Endüstrisi

14 Entelektüel sermayenin ulusal ekonomiye kazandırılması çalışmaları- tüm kente yayınım! Tekno-Girişimcilik Akademisi

15 Ortak Araştırma Merkezleri

16 • Merkezlerin ortak fonlarla yapılanması ve işletilmesi • Analiz ve test hizmetlerinde online sistem geçilmesi • Akademisyenlerin hizmetlerden indirimli yararlanması • Sanayi’ye hizmet eden merkezlerin 5/12 saat açık tutulması • En az bir tane uluslararası Merkezin İzmir’e konumlandırılması (ICTP)

17 The Abdus Salam - ICTP • Kuruluş: 1964, Trieste-İtalya, Prof. Abdus Salam (Nobel Fizik Ödüllü) • Destekleyenler: UNESCO, UAEK, İtalya Devleti • Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde bilimi desteklemek • İşleyiş: Üst düzey bilim insanları için bir çekim ve çalışma merkezi olmak [1964-2010 yılları arasında fizik, kimya, tıp ve ekonomi Nobel ödülü alanların %25’i (96 kişi) ICTP bağlantılı] Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bilim insanlarına yönelik eğitim ve araştırma programları düzenlemek Asosiye üyelik, kısa ve uzun ziyaret programları, çalıştaylar, okullar, burslar, araştırma işbirlikleri,... • ICTP yeni bölgesel merkezler açıyor: İlki Brezilya’da açıldı (2012) • Avrasya – Ortadoğu bölgesine yönelik bir merkez açma niyetleri var www.ictp.it

18 Merkezin Birincil Etki Alanı ( Bölge Ülkelerinin Nüfusları) 10.8 7.3 19 3.5 45.6 9.4 74.7 4.4 3.2 9.1 16.7 29.1 5.1 76.3 5.4 7.8 25.5 179.6 32.5 37.1 10.6 6.4 82.1 24.5 2.7 8.2 27.1 1.7 3.5 33.3 6.3 7.8 4.2 21.5 Toplam Nüfus: 842 M Doğu Avrupa Yakın Doğu Arap Ülkeleri 0.8 Bölgesel Merkez’in Türkiye’de, İzmir’de kurulması olumlu karşılandı ICTP Avrasya Bölgesel Merkezi ICTP ICTP Avrasya

19 Ortak Araştırma Merkezleri Örnek İşletim Modeli 4 uzman- 250.000 TL Döner sermaye geliri

20 Ortak Araştırma Merkezleri HEDEF: Doğu Avrupa ve Asya (Türki Cumhuriyetlerine) uzaktan erişimli test hizmeti

21 Bilgiye Erişim Ve Kütüphaneler • Tüm Üniversitelerin Kütüphane Kataloglarının Ortak Taramaya Açılması • Ortak Kullanıcı Eğitim Programları Düzenlenmesi

22 Bilgiye Erişim Ve Kütüphaneler • Hizmet İçi Eğitim ve Personel Değişim Programı • Ulusal Açık Erişim Arşivi

23 İzmir Üniversiteleri Engelleri Kaldırıyor Üniversitelerde Engellilerin Rahat Hareket Edebileceği Düzenlemelerin yapılması Engelliler Tarafından Kullanılabilen Web Siteleri Engellilerin Kullanabileceği ekipmanların Sağlanması

24 Teknolojinin kalbinde tekno-girişimcilere ortak destek İzmir İnovasyon Merkezleri • İnovasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması • Her merkezde her üniversitenin bir bürosunun bulunması • İzmir üniversitesi mezunlarına açık erişim sağlanması

25 Projelerin Paylaşılması

26 Öğrenci ve Bilim İnsanı Hareketliliği Ortak öğrenci Ortak akademisyen Ortak diploma • “Study in İzmir” Web Sitesi (yayında) • Kampüs Tanıtım Turları • Uluslararası Öğrenci ve Bilim İnsanı Hareketliliği Çalıştayı • En az 5 Ortak Yüksek Lisans Programı • İşbirliği Çalıştayları

27 Uzaktan Eğitim Merkezi Üniversitenin yeni yüzü • Üniversite uzaktan eğitim merkezlerinin ortak bir ara yüzde birleştirilmesi • Üye üniversitelerdeki seminerlerin tüm İzmir Üniversitelerine yayınlanması • Kademeli olarak ortak derslerin on-line sisteme geçirilmesi ile her öğrencinin her üniversiteden ders alma imkanının açılması • Genel içerikli derslerin topluma açılması (ücreti karşılığında) • Hedef: Virtual University programı

28 Virtual University

29 Adobe Connect Virtual Classroom BB Flashback Screen Capture Echo360 Lecture Capture System Smart Board Touch Panel Laptop or PC Document Camera Video Camera Wireless Lavier Mic. Wireless Lavier Mic. Moodle Course Management System Moodle Course Management System

30 • Bütün uzaktan eğitim sistemi araçları moodle ders yönetim sistemi ile tümleşik hale getirilir • Dersler önceden programlanmış olarak otomatik bir şekilde kaydedilir, işlenir ve ders yönetim sisteminde yayınlanır. • Akıllı tahtaya yazılanlar.pdf döküman formatına dönüştürülerek ders yönetim sisteminde yayınlanır.

31 • Ödevler, Notlandırmalar, Forumlar, Anketler, İntihal tespiti, Sanal Sınıf oturumları vb. aktiviteler ders yönetim sistemi üzerinden düzenlenir. • Sanal sınıfta öğrenciler ve öğretim üyeleri çevrimiçi olarak, sesli görüntülü ve yazılı olarak iletişime geçebilir, döküman paylaşımı yapabilirler. • Öğretim üyeleri uzaktan eğitim sınıfında bulunan akıllı tahta, döküman kamerasını kullanarak veya kendi bilgisayarına kuracağı ekran yakalama yazılımıyla ders içerikleri hazırlayarak öğrecileri ile ders yönetim sistemi üzerinden paylaşabilirler.

32 Model Paylaşımı Yenilikçi rol model • Türk Cumhuriyetleri Üniversiteleri Platformu (yok) • Orta Doğu Üniversiteleri Ağı (yok) • UNICA* Üyeliği (mevcut) *The Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe

33 Model Paylaşımı Mikro ekonomik yerel yaklaşımdan makro ekonomik küresel ağa Daha büyük projeler için ortak “Proje Yönetim Ofisi”nin Teknopark bünyesinde kurgulanması

34 Global Ölçekde Etkileşim

35


"SİNERJİLER İzmir üniversitelerinin eğitim, araştırma, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak, kaynakların etkin kullanmak ve birlikteliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları