Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKIYE’DE VE DÜNYADA UZAKTAN EĞITIM VEREN KURUMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKIYE’DE VE DÜNYADA UZAKTAN EĞITIM VEREN KURUMLAR."— Sunum transkripti:

1 TÜRKIYE’DE VE DÜNYADA UZAKTAN EĞITIM VEREN KURUMLAR

2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi(UZEM) 2010 yılında kurulmuştur. • http://www.uzem.yildiz.edu.tr/ http://www.uzem.yildiz.edu.tr/

3 İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesi • Sertifika Programları

4 ORTAK DERSLER KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMLER • Türkçe 1-2 • Yabancı Dil (ingilizce) 1-2 • Atatürk İnkilapları Ve İnkap Tarihi 1-2

5 ORTAK DERSLERE NASIL KAYIT OLUNUR ? • YTÜ Lisans ve Önlisans öğrencileri Ders Ekle/Sil zamanında USİS sistemi üzerinden dersin uzaktan eğitimle verilen grup numarasını ekler. Daha sonra bankaya ücret yatırılır. • Uzaktan eğitim gruplarından aldığınız her bir ders için bankaya yatırılması gereken ücret 25 TL’dir. • Ödeme Yapılacak Banka-Hesap Bilgileri; • Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi (şube kodu529) • IBAN: TR 2000 0100 0529 4478 4684 5282 • Uzaktan Eğitimde Sınavlar Davutpaşa ve Beşiktaş’daki dersliklerde yapılmaktadır.

6 SERTİFİKA KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMLER • Web Uygulamaları Geliştirme Eğitimi • Kurumsal Performans ve E-öğrenme Tasarımı • SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi • MATLAB eğitimi • AUTOCAD ve 3DS Max Eğitimi • Web Yazılım Uzmanlığı – PHP Eğitimi • Programlama Uzmanlığı Eğitimi • İngilizce Eğitimi • Bilişim Teknolojileri Sertifika Programı • Web Yazılım Uzmanlığı –ASP.NET Eğitimi • PYTHON ile Programlama Eğitimi

7 SERTİFİKA PROGRAMLARINA NASIL KAYIT OLUNUR • Kayıt için gerekli belgeler; • Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma ya da öğrenci belgesi/kimliği) • Nüfus cüzdanı fotokopisi • Ödeme dekontunun kopyası (Havele veya EFT çıktısıda olabilir) • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.başvuru formu.

8 YILDIZ TEKNİK ÜNIVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • LMS olarak moodle kullanılmaktadır. • Sanal Sınıf Uygulamaları içinde perculus Kullanılmaktadır. • http://eders.yildiz.edu.tr http://eders.yildiz.edu.tr • http://lms.yildiz.edu.tr/ http://lms.yildiz.edu.tr/

9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ • İstanbul Üniversitesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi(İSUZEM) 2009 yılında kurulmuştur. • http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/ http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/

10 İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ön lisans • Lisans • Lisans Tamamlama • Yüksek lisans • Sertifika

11 ÖN LISANS • Dış Ticaret • Bankacılık • Sigortacılık Lisans • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonometri • Gazetecilik • Halkla İlişkiler ve Tanıtım • İktisat • İşletme • Maliye • Radyo TV ve Sinema • Türk Dili ve Edebiyatı • Tarih • Bilgi ve Belge Yönetimi

12 YÜKSEK LISANS • Enformatik • Sermaye Piyasası Uzmanlığı • Finansal Ekonometri • Müze Yönetim Bilim Dalı • Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalı • Uluslararası İşletmecilik Lisans Tamamlama : İlahiyat

13 NASIL KAYIT OLUNUR ? • Lisans ve Ön Lisans Programları için yerleştirmeler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. • Ön lisans, Lisans programlarına başvuru yapabilmek için ÖSYM sınavlarına girmek ve yeterli taban puanı almak gereklidir. • Lisans Tamamlama Programına kayıt olabilmek için DGS sınavına girmiş olmak ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İlahiyat Ön lisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Ön lisans Diploması almış olmak gerekir. • Yüksek Lisans Programlarına başvurular İÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne yapılması gerekir.

14 SERTIFIKA PROGRAM TÜRÜ • Cisco Networking Academy • Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları

15 SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI • Eğitimlere öğrenciler (yüksek lisans ve doktora dâhil), kamu ve özel sektörde çalışanlar katılabilir. Başvuracak adaylarda herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri için Adobe Connect kullanılmakta • http://oys.istanbul.edu.tr/login/ http://oys.istanbul.edu.tr/login/

17 FATİH ÜNİVERSİTESİ • Fatih Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUZEM) 2011 yılında kurulmuştur. • http://ulearn.fatih.edu.tr/ http://ulearn.fatih.edu.tr/

18 İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ön lisans • Lisans • Lisans Tamamlama • Yüksek lisans

19 ÖN LİSANS • Adalet • Bilgisayar Programlama • Çocuk Gelişimi • İşletme Yönetimi Lisans • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları • Lisans Tamamlama : Uluslararası Ticaret

20 NASIL KAYIT OLUNUR • Ön Lisans, Lisans • Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları esas alınır. Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, LYS sonrasında Üniversitemizin LYS puanına göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri hâlinde, Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar. • Lisans Tamamlama • İki yılık ön lisans programı mezunu öğrencilerin, dört yıllık lisans programlarına devam ederek lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaya yönelik bir sistemdir. Dikey geçiş için öğrencinin, iki yıllık bir ön lisans programından mezun durumda olması ve DGS sonucuna göre ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

21 YÜKSEK LİSANS • Biyoetik(Tezsiz,Türkçe) • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(Tezsiz, Türkçe) • Finans(Tezsiz,Türkçe) • İşletme(Tezsiz,Türkçe) • İşletme(Tezsiz,İngilizce) • Matematik(Tezsiz,Türkçe) • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi(Tezsiz,Türkçe) • Siyaset Bilimi(Tezsiz,Türkçe) • Türk Dili ve Edebiyatı(Tezsiz,Türkçe) • Uluslararası İlişkiler(Tezsiz,Türkçe) • Uluslararası Ticaret(Tezsiz,Türkçe) • Uluslararası Ticaret(Tezsiz,İngilizce) • Yerel Yönetimler(Tezsiz,Türkçe)

22 YÜKSEK LİSANS KAYIT • ÖN BAŞVURU EVRAKLARI • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi • Birinci öğrenci alımı başvurularında, son dönemine devam etmekte olan • lisans öğrencilerinden, başvuru esnasında değil kesin kayıtlarda sunmaları istenecektir. • Birinci öğrenci alımı başvurularında, tez savunmasını yapmış ancak henüz mezun olmamış yüksek • lisans öğrencilerinden, başvuru esnasında değil kesin kayıtlarda sunmaları istenecektir. • Not Belgesi (Transkript) Fotokopisi • ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı veya noter tasdikli sureti (Özel Öğrenci statüsünde başvuran adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir. • ÜDS/KPDS/TOEFL Sınav Sonuç Belgesinin aslı • 2 adet referans mektubu (Doktora öğrencileri için) • Doktora Öğrencileri için Niyet Mektubu (Öğrencinin doktora amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup) • Yüksek Lisans Tezinin Kopyası

23 FATİH ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • ULEARN öğretim yönetim sistemi, Fatih Üniversitesi'nin Uzaktan Eğitim platformudur. • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://ulearn.fatih.edu.tr/? http://ulearn.fatih.edu.tr/?

24 AMASYA ÜNİVERSİTESİ • Amasya Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUZEB) 2011 yılında kurulmuştur. • http://uzem.amasya.edu.tr/ http://uzem.amasya.edu.tr/

25 İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ön lisans • Yüksek lisans

26 ÖN LISANS • Bilgi Yönetimi • Çocuk Gelişimi • Yaşlı Bakım • İnternet ve Ağ Teknolojileri • Mekatronik • Elektrik Ortak Dersler(LİSANS ve ÖNLİSANS) • Türk Dili • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi • İngilizce • İletişim

27 YÜKSEK LİSANS • Sınıf Öğretmenliği(Tezsiz)

28 NASIL KAYIT OLUNUR VE ÜCRETLER • Ön Lisans, Lisans • Programlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacaktır. 4702 Sayılı Kanun uyarınca meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Genel liselerden mezun olanlar ise YGS-1 puan türü ile başvuru yapabilmektedir • Önlisans Programları için Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirleyeceği İkinci Öğretim harç ücretiyle denk olacaktır.(2012-2013 yılı MYO ikinci öğretim dönemlik harç ücreti 385 TL idi.) Bunun dışında her hangi bir ücret talep edilmeyecektir. • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl Üniversite senatosunun belirleyeceği ücret olacaktır.(2012-2013 yılı Tezsiz Yüksek Lisans dönemlik harç ücreti 750 TL)

29 AMASYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://eders.amasya.edu.tr/portal/ http://eders.amasya.edu.tr/portal/ • http://www.myenocta.com/amasya/akademik50/aspx/common/login_in put.aspx http://www.myenocta.com/amasya/akademik50/aspx/common/login_in put.aspx

30 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ • Ahmet Yesevi Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) 2002 yılında kurulmuştur. • http://www.yesevi.net/#!akademik-programlar http://www.yesevi.net/#!akademik-programlar

31 İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ön lisans • Lisans • Yüksek lisans

32 ÖN LISANS • Bilgisayar Programlama Lisans • Yönetim Bilişim Sistemleri • Bilgisayar Mühendisliği • Endüstri Mühendisliği • Bilgisayar ve Öğretim • Teknolojileri Öğretmenliği

33 YÜKSEK LİSANS • İşletme • Yönetim Bilişim Sistemleri • Bilgisayar Mühendisliği • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Yönetim ve Organizasyon • Eğitim Yönetimi ve Denetimi • Yerel Yönetimler • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Yeni) • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme(Yeni) • Turizm İşletmeciliği (Yeni)*

34 PEKİ NASIL KAYIT OLUNUR • Ön Lisans, Lisans • Üniversitemiz Uzaktan eğitim Ön Lisans Programına ÖSYM tarafından YGS sonucuna göre Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. • Lisans • Üniversitemiz Uzaktan eğitim Lisans Programlarına ÖSYM tarafından DGS, YGS, ve LYS sonuçlarından uygun olanına göre Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. • Yüksek Lisans • Yüksek Lisans Programlarımızda eğitim süresi toplam 3 dönemden oluşmaktadır. (Tüm programlarımız tezsizdir.)

35 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://turtep.yesevi.edu.tr/ogrenci/index.php http://turtep.yesevi.edu.tr/ogrenci/index.php

36 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ • Akdeniz Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZEM) 2010 yılında kurulmuştur.

37 İÇERDİĞİ PROGRAM TÜRLERİ • Ön lisans • Sertifika

38 ÖN LİSANS • TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ • MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

39 SERTİFİKA • Turizm ve Otelcilik Sertifikası Programı

40 NASIL KAYIT OLUNUR • Programımıza girmeye hak kazandığınız ilk yıl yeni kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bizzat başvurmanız gerekmektedir. Sonraki dönem kayıtları tamamen internet üzerinden yapılmaktadır. • Öğretiminizin tüm aşamalarına bulunduğunuz yerden devam edebilmeniz için tüm alt yapı AKUZEM tarafından oluşturulmuştur. Bu şekilde Antalya’ya gelmenize gerek yoktur. Sadece dönem sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavları için bizzat Antalya’ya gelmeniz gerekmektedir. • Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapıyor musunuz? Ara sınavları ne zaman yapıyorsunuz? • ÖSYM tarafından yerleştirilip üniversitemize ek yerleştirmeyle kayıt olan öğrencilerimize • telafi dersleri yapılmaktadır. Ara sınavları, daha önce yapılmışsa, ilgili fakülte, • yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı yönetim kurulları tarafından • yeni tarih belirlenerek (en erken 1 ay sonra), sınavları ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

41 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://moodle.akdeniz.edu.tr/moodle/ http://moodle.akdeniz.edu.tr/moodle/ • http://www.onlinetipegitimi.com/# http://www.onlinetipegitimi.com/#

42 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ • Anadolu Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi 1998 yılında kurulmuştur. • http://ue.anadolu.edu.tr/ http://ue.anadolu.edu.tr/

43 İÇERDİĞİ PROGRAMLAR • Ön lisans • Yüksek lisans • Sertifika

44 ÖN LİSANS • Bilgi Yönetimi Ön lisans Programı • Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön lisans Programı • Eczane Hizmetleri Ön lisans Programı • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön lisans Programı • Kimya Teknolojisi Ön lisans Programı • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön lisans Programı • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programı • Önlisans programları internet sayfası

45 YÜKSEK LİSANS • Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Programın web sitesi) • Anadolu-SUNY, ESC e-MBA (çift diploma, State University of New York ve Empire State Collage ortaklığı ile)(Programın web sitesi) • Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği(Programın web sitesi) • Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı

46 SERTİFİKA PROGRAMLARI • Perakendecilik • İşletmecilik • Pazarlama • Girişimcilik • Finansal Yönetim • Bankacılık • Maliyet Muhasebesi • Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri • Finansal Analiz • Finansal Muhasebe • Muhasebe Bilgi Yönetimi • Yönetim ve Organizasyon Genel Muhasebe Pazarlama Yönetimi Perakendeciliğe Giriş Büro Yönetimi Hukuk Sekreterliği İşletme Sekreterliği Yönetici Asistanlığı İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Tıp Sekreterliği Temizlik Hizmetleri Yönetimi Vergi Uygulamaları Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Ekonomi Catering Hizmetleri İşletmeciliği Dış Ticaret Uzmanlığı Muhasebe ve Yönetim

47 SERTIFIKA PROGRAMLARı • Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı • İş Yaşamı ve Hukuku • Kurumsal İletişim • Turizm • İngilizce (A1 Düzeyi) • İngilizce (A2 Düzeyi) • Turkcell Perakendeciliğe Giriş • Turkcell Perakendecilikte Müşteri • Turkcell Perakende Mağaza Yönetimi • Turkcell Mağazada Pazarlama Yönetimi • Batı Avrupa Perakendecilik • Batı Avrupa Pazarlama • Batı Avrupa Girişimcilik • Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş • Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon • Türkçe Sertifika Programı

48 NASIL KAYIT OLUNUR • Programlara kayıt yaptırmak için gereken taban puan nasıl belirlenecek Öğrencilerin yukarıdaki programlara kayıt yaptırabilmeleri için 2012 ÖSYS sınavına katılmış olmaları, sınavdan EA puan türünde 145 ve üstü puan almış olmaları ve ÖSYM tarafından kendilerine verilen formlarda tercihlerini yaparken bu bölümü seçmeleri gerekmektedir. Programa, eşit ağırlıklı puan sıralamasında en yüksek puanı alan 100'er öğrenci kabul edilecektir. • Başvuru koşulları nedir? Tüm başvuru koşulları ÖSYS yerleştirme kılavuzunda yer alacaktır. • Uzaktan eğitim yolu ile alınan diploma ile örgün eğitimle alınan diplomada ve statüde bir fark olacak mı? Uzaktan eğitim diploması ile örgün eğitim diploması arasında herhangi bir statü farkı bulunmamaktadır.

49 KULLANILAN SİSTEM • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://www.akillisinif.anadolu.edu.tr/ http://www.akillisinif.anadolu.edu.tr/

50 ANKARA ÜNİVERSİTESİ • Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) 2002 yılında kuruldu. Geçen 10 yıl içinde yürüttüğü programların sayısını arttırarak 5 önlisans, 1 lisans tamamlama, 4 tezsiz yüksek lisans, 4 sertifika ve 1 kurs programını uzaktan eğitim öğrencileri için yürütmektedir • http://uzem.ankara.edu.tr/ http://uzem.ankara.edu.tr/

51 İÇERDİĞİ PROGRAMLAR • Ön lisans • Lisans • Lisans Tamamlama • Yüksek lisans • Sertifika

52 ÖN LİSANS • Adalet • Turizm ve otel işletmeciliği • Bankacılık ve sigortacılık • Bilgisayar programcılığı • Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik

53 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS • İnsan İlişkileri • Gazetecilik • Sağlık Kurumları Yönetimi • Sosyal Hizmet

54 LİSANS TAMAMLAMA • İlahiyat Lisans Tamamlama

55 SERTİFİKA PROGRAMLARI • E-EĞİTMEN • Teknoloji, Yaratıcılık Ve Fikri Mülkiyet • Yetişkin Değerlendirme Testleri Eğtimi • Proje Döngüsü Yönetimi • YDS İngilizce Hazırlık • E-DEĞERLENDİRME

56 KAYIT ŞARTLARI • Ön lisans programlarına kayıt şartı meslek lisesi ise direk geçiş, diğer liselerden ise YGS puanı ile alım yapılıyor. • Lisans tamamlama eğitimi olarak sadece ilahiyat fakultesi hizmet veriyor. DGS sınav sistemi ile alım yapıyor. • Yüksek lisans ise ALES den aldığı puan ve diploma notu ile eleme yapılıyor. Elemeyi geçenler mülakat ile alınıyor.

57 ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://moodle.ankara.edu.tr/ http://moodle.ankara.edu.tr/ • http://orgun.ankara.edu.tr/ http://orgun.ankara.edu.tr/

58 GAZİ ÜNİVERSİTESİ • Gazi Üniversitesinde 2006 - 2007 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile uzaktan eğitim vermeye başlamış • http://www.uegazi.edu.tr/ http://www.uegazi.edu.tr/

59 İÇERDİĞİ PROGRAMLAR • Ön lisans • Yüksek lisans • Sertifika programları

60 ÖN LİSANS • Bilgisayar Programcılığı • Bilgi Yönetimi • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları • İşletme Yönetimi • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi • Lojistik Yönetimi • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

61 YÜKSEK LİSANS • Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans • Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans • Bilgisayar Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans • Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

62 KURS VE SERTİFİKALAR • İngilizce Dil Okulu • İşletme Sertifikası • Lojistik Sertifikası • Muhasebe Sertifikası • Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Sertifikası • Pazarlama Yönetimi Sertifikası • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Sertifikası • Web Teknolojileri ve Programlama Sertifikası

63 KAYIT ŞARTLARI • Meslek Yüksekokuluna kayıt için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir. • Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olması, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması, • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Meslek Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanmış olması. • Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

64 GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://gazimyo.gazi.edu.tr/ http://gazimyo.gazi.edu.tr/ • http://uemyo.gazi.edu.tr http://uemyo.gazi.edu.tr • http://www.uegazi.edu.tr http://www.uegazi.edu.tr • http://uemyo.uegazi.edu.tr/ http://uemyo.uegazi.edu.tr/

65 BARTIN ÜNİVERSİTESİ • Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(BUZEM), 05.07.2010 tarihinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. • http://uzem.bartin.edu.tr/Default.aspx http://uzem.bartin.edu.tr/Default.aspx

66 İÇERDİĞİ PROGRAMLAR • Ön Lisans • Lisans • Yüksek Lisans

67 ÖN LİSANS • Bilgisayar Programcılığı

68 LİSANS • Türk Dili Edebiyatı • Sosyoloji

69 YÜKSEK LİSANS • Orman Mühendisliği • Orman Endüstri Mühendisliği • Yönetim Bilişim Sistemleri

70 KAYIT ŞARTLARI • Uzaktan eğitimde açılan lisans ve ön lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre öğrenci alınır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olup YGS ve LYS sonuçlarından istenilen puanı alıp açılan programlarımıza yerleştirmeleri halinde kazananlar üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

71 BARTIN UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILAN SİSTEMLER • Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim) • Asenkron Uzaktan Eğitim • Sanal sınıf aktiviteleri • http://emoodle.bartin.edu.tr/ http://emoodle.bartin.edu.tr/

72 EGE ÜNIVERSITESI • Ege Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) 2002 yılında kurulmuştur. • http://uzaktanegitim.ege.edu.tr http://uzaktanegitim.ege.edu.tr


"TÜRKIYE’DE VE DÜNYADA UZAKTAN EĞITIM VEREN KURUMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları