Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Takibi Yazılımı TASK MANAGER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Takibi Yazılımı TASK MANAGER"— Sunum transkripti:

1 İş Takibi Yazılımı TASK MANAGER
Artık işe gitmenize gerek yok Çünkü işi ayağınıza getiriyoruz

2 » İçerisinde hiyerarşik iş düzeni bulunan tüm kurum, kuruluş ve her türlü organizasyon faaliyetleri için hazırlanmış web tabanlı bir projedir. » Amacı, işletmelerin genel ve özel amaçlarına hizmet ederek işletme personeli arasındaki iletişimi hızlandırmak, yapılan işlerin, günün koşullarına uygun olarak seri bir şekilde takip edilmesini ve eşzamanlı geribildirim alınmasını sağlamaktır.

3 » İşletme çalışanlarınızı zaman ve mekan olmadan kontrol edebilecek, yapılan işlerin hangi aşamada olduğunu, çalışanların gün içinde hangi işleri yaptıklarının bilgisini rahatça oturduğunuz yerden alabileceksiniz. » Çalışanlarınızla ilgili görev atamalarını, günlük yapılan işlerin dökümünü, proje, kişi veya departman hakkındaki tarih aralıklı çalışma raporlarını istediğiniz an alabilecek, departmanlar arasında özel toplantıları sistem üzerinden sadece sizin istediğiniz kişiler arasında yapabileceksiniz.

4 » Sistem Web tabanlıdır
» Sistem Web tabanlıdır. İnternet veya intranet üzerinden, php+MySQL kurulu herhangi bir sunucuda hizmet verebilir. » Internet Explorer, Chrome, Firefox v.b. herhangi bir internet tarayıcı üzerinden işlem yapılabilir. » Yeni ilave edilen mobil bölümü ile internet tarayıcısı bulunan iPhone, Android, Blackberry, tablet pc v.b. gibi herhangi bir cihaz üzerinden de sistemi kullanabilirsiniz.

5 • Mail sistemi ile haberleşen kurumlarda, özellikle çok personeli varsa veya mevcut maillerini başka yerlerle haberleşmek için de kullanıyorlarsa, belli bir zaman sonra kime hangi mesajın atıldığı veya kimden geçmişte hangi mesajların geldiği konusunda ciddi karmaşa yaşanmaya başlayacaktır.

6 • İş Takibi sistemi ile sistem içinden gelen mesajlar, kişi bazlı olarak ve geriye dönük incelenebilmekte, doğrudan muhatabına kolayca cevap gönderilebilmektedir. • Gönderilen mesajların karşı tarafca okunduğu, yönlendirildiği, cevaplandığı ve silindiği bilgisi de her mesaj için ayrı olarak tutulmaktadır. Böylece gönderilen mesajın takibi de yapılmış olmaktadır.

7 • Personele verilen görevler kişi bazında takip edilebilir ve görevi bitiren personelin yaptığı çalışma incelenip onaylanarak görevlendirme sona erer. • Böylece, her personel iş olarak ayrı ayrı takip edilebilir. • Gönderilen görevin personel tarafından okunup okunmadığı da görevlendirme bilgisi içinden takip edilebilir.

8 • Personelin günlük olarak yaptığı işlerin sonucunda yazdığı raporlar, kişi bazında takip edilebilir. • Bu işlem hem personelin iş planı ve eylemlerini takip etmeyi hem de yanlış planlamaları önceden farkedip müdahale etmeyi kolaylaştıracaktır. • Günlük raporu yazmaları, personelin iş veriminini de artıracaktır.

9 • Kullanıcıların kendilerine ait hatırlatmaları yazmalarını ve takip etmelerini kolaylaştırır.
• Sisteme giriş yapıldığında kullanıcıya o günkü vakti gelmiş kişisel işleri otomatik olarak hatırlatılacaktır.

10 • İş Takibi sisteminin yeni yazılan mobil uygulaması ile, sistemin sık kullanılan bölümlerine, internet tarayıcı olan herhangi bir mobil cihaz üzerinden de erişebilirsiniz. √ Mesajlaşma √ Görevlendirme ve verilen görevlerin takibi √ Günlük Raporları √ Kişisel Not Defteri √ Kişisel Ajanda

11 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ YÖNETİM PANELİ • Yeni kullanıcı tanımları
• Yetki Seviyeleri • Departman tanımlama • Meslek tanımlama • Kişisel bilgi yönetimi • Forum yönetimi • Rapor isteme/oluşturma • Proje yönetimi • Yönetim kurulu notları • Yönetim kurulunda alınan kararları kaydetme, ilgilisine görevlendirme yapabilme • Tebrik kartı sistemi • Anket sistemi

12 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MESAJLAŞMA - 1
• Her kullanıcının kendine ait bir mesaj kutusu bulunur. • Sistem içerisine kayıtlı tüm kullanıcılar birbirleri veya amirin izin verdiği düzey yöneticiler ile mesajlaşabilirler. • Kullanıcılar tek bir kişiye olduğu gibi listesindeki bazı veya tüm kullanıcılara da aynı mesajı tek bir komutla gönderme imkanına sahiptir. • Mesaj sistemi içerisine adapte edilen EK gönderme imkanı ile gönderilen mesaja eklenecek bir dosya bir başka kullanıcıya gönderilebilir. Böylece hazırlanmış rapor, tasarım v.b. bilgi başka kullanıcının bilgisine de sunulabilmektedir. • Gelen mesajları not defterine ekleme, cevaplama yada bir başka kullanıcıya yönlendirebilme de kullanıcılara sunulan mesaj hizmetlerinin içerisindedir.

13 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MESAJLAŞMA - 2
• Mesajlaşma hizmeti içerisindeki özel bir alandan kişi, kendi birimi başındaki amirine veya -yetkisi varsa- görüşülmesi için yönetim kuruluna özel mesaj gönderebilir. • Kullanıcılar kendine gelen mesajları okuma, cevaplama, bir başka kullanıcıya yönlendirme ve silme işlemlerini yapabilir. • Gönderilen mesajların karşı kullanıcı tarafından okunup okunmadığı, silindiği, başka bir kullanıcıya yönlendirildiği, cevaplandığı gibi bilgiler, mesajı gönderen tarafından da mesaj ekranından takip edebilir. • Kullanıcı, gelen mesajlar içinde önemli gördüğü bir mesajı kişisel not defterine not olarak ilave edebilir.

14 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ GÖREVLENDİRME - 1
• Amir tarafından, kendi hiyerarşik yetkisi altındaki diğer kullanıcılara (personele) gönderilen görevlendirmeler ve geri takibini içerir. • Sistem içerisindeki görevlendirme menüsünden, kendi yetki düzeyiniz altındaki personelinizin yapmaları gereken görev ve işleri, tarih ve zaman sınırı koyarak atayabilirsiniz. • Verdiğiniz talimat, görevlinin ana ekranında ve görevler sayfasında kendisine tebliğ edilir. • Verilen iş, süresi içerisinde yapılmadığında hem amir hem de görevli özel bir uyarı ile ikaz edilir. • Süresi geçen görevler için kullanıcıya günlük olarak mail hatırlatması da gönderilecektir.

15 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ GÖREVLENDİRME - 2
• Amir tarafından yapılan her görevlendirme ayrıca mail olarak da kullanıcıya iletilecektir. • Yapılması gereken iş tamamlandığında işi yapan görevli, amirine bir onay mesajı göndererek görevi tamamladığını bildirir. • Amir tarafından uygun görülürse görev ilgili kişinin üzerinden düşer. Görev onaylaması sırasında amir, eğer isterse sistem içerisinde yer alan bir puanlama sistemi ile yapılan işe bir puan da takdir edebilir. Belli periyotlarda bu puanlar değerlendirilerek performans takibi ve ödüllendirme yapılabilir. • Kuruluş eğer ihtiyaç görürse firmamızdan talep edeceği ilave bir hizmet ile SMS sistemini aktive eder. Bu sistem ile amir, önemli gördüğü ve görev vereceği kişinin hemen haberdar olmasını istediği görevleri o kişinin cep telefonuna kısa mesaj olarak da gönderebilir.

16 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NOT DEFTERİ
Her kullanıcının kişisel not defteridir. Buraya hem önemli mesajları not olarak alabilir, hem de ileride kullanmak istediği bazı notları dosya eklentisi ile saklayabilirler. • Zaman içerisinde yapmayı planladığınız işlerinize ait özel notlarınızı Not Defteri'ne kaydedip daha sonra incelemek veya ilgilenmek üzere sadece size özel bu alanda tutabilirsiniz. • Not defterine kaydedilen notların, kullanıcısı haricindeki kişilerce incelenme izni yoktur. • Size gelen mesajlar içerisinde notunuza almak istediğiniz önemli mesajları not defterinizde tutmak isterseniz, not defterine ekleme talimatını tıklamanız yeterli olacaktır. • Not defterine kaydedilen notlar kaydedilme tarih ve zamanı ile birlikte tutulur. Böylece iş planınızda meydana gelebilecek karışıklıklar önlenecektir. • Kullanıcılar, notlarının içinde istedikleri kelimeye göre arama yapabilirler.

17 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ KİŞİSEL AJANDA
Her kullanıcının kendine ait hatırlatmaları girebilmesi için sunulan kişisel bir ajandadır. Günü gelen hatırlatmalar kullanıcı sisteme giriş yaptığında ana sayfada hatırlatılır.

18 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ADRES DEFTERİ
Her kullanıcının kendine ait adres defteridir. Notuna almak istediği kişilerin isim, firma, adres, telefon, mail, web sitesi v.b. bilgilerini bu deftere kaydeder.

19 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ FORUM
Kullanıcıların kendi aralarındaki fikir alış-veriş sistemi olan Forum, karşılaşılan herhangi bir idari veya teknik problemi diğer kullanıcıların ilgisine sunan ve birbirlerinin tecrübelerinden faydalanabilmelerine imkan veren bir yazışma ortamıdır. • Bu alana yeni bir soru gönderilebileceği gibi, eskiden aynı problem ile karşılaşıp çözüm bulan bir kullanıcının çözüm yollarından da yararlanılabilme imkanı sunulmaktadır. • İstenirse forum alanına konulacak bir konu ile uygulanacak yeni bir projenin fizibilitesi yapılabilir, proje aktive edilmeden önce kullanıcıların fikirlerinden de yararlanılarak eksiklikleri tamamlanabilir.

20 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ TEBRİK KARTI
Sistem içi kullanıcıların birbirlerine özel günlerde resimli tebrik kartı gönderebilmelerini sağlayan yapıdır. • Ekleme yetkisi olan kişiler tarafından sisteme istenilen sayı ve kategoride tebrik kartı eklenebilir. • Kullanıcıların bayram, kandil, doğum günü, evlilik yıldönümü, başarı kutlaması ve diğer özel günlerinde, kaydedilen kartlardan birisi üzerine mesaj ilave edilerek gönderilebilir. • Bu kartlar tek bir kullanıcıya gönderilebildiği gibi listeden seçilen istenilen kişilerin hepsine birden tek bir işlemle de yollanabilir. • Gönderilen kartlar, kullanıcıların ana sayfalarında kendilerine bildirilir.

21 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ PROJELER
Kurum bünyesinde yürütülen projeler bu bölümde tanımlanır, projelere proje şefi atanır, proje şefi de ekibini planlar. Böylece işlemler proje bazlı olarak takip edilir.

22 ÇALIŞMA PRENSİPLERİ RAPORLAR
Kişiler kendilerine ait raporları veya birim amirleri kendi altlarındaki tüm kişi ve gruplara ait raporları bu bölümden takip ederler. Raporlar bölümünde • Kendi hiyerarşiniz altındaki tüm kullanıcılarla ilgili tüm raporlara tek tıklama ile ulaşabilirsiniz. • Kullanıcılarınızın halihazırdaki görevleri, bitirdiği görevler veya projelerdeki görevlerini tüm detayları ile izleyebilme, gerektiğinde hazırlanan rapor görüntüsünün yazıcıdan baskısını almak gibi işlemler, rapor sistemimiz ile kolayca hazırlanabilir. • Size gelen veya gönderdiğiniz mesajları, istediğiniz tarih aralıklarında gözlemleyebilmek de rapor sistemin imkanları içerisindedir. • Ayrıca kullanıcılarınızın günlük işlerini rapor ettikleri Günlük Sistemi'nin detaylı raporlamasını yapabilir, görev verdiğiniz kişileri yazdıkların raporlara göre değerlendirebilme ve yönlendirebilme imkanına sahip olursunuz.

23 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Ana Sayfa

24 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Mesajlar

25 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Görevler

26 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Günlük Raporları

27 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Not Defteri

28 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Ajanda

29 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Adres Defteri

30 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Proje Yönetimi

31 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ Rapor Yönetimi

32 MOBİL CİHAZ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

33 MOBİL CİHAZ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

34 MOBİL CİHAZ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

35 MOBİL CİHAZ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

36 İş Takibi Yazılımı TASK MANAGER Vakit Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz
Yazılımımızı adresimizden inceleyebilirsiniz


"İş Takibi Yazılımı TASK MANAGER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları