Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES TOBB This Project implemented by turkish cember.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES TOBB This Project implemented by turkish cember."— Sunum transkripti:

1 1 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES TOBB This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

2 2 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

3 3

4 4 ANZER PLATEAU

5 5 POKUT PLATEAU

6 6 BULUT WATERFALL

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 WOODGROUSE

12 12

13 13 HELISKIING AT KAÇKAR MOUNTAINS

14 14 RAFTİNG (FIRTINA )

15 15

16 16 RİZE TİCARET ve SANAYİ ODASI KOBİ DANIŞMA MERKEZİ KONU:PROJENiN iLK 6 AYI YER:NOVOtTEL TARiH:02.07.2009 SAAT:10.30-12.40 RİZE’DEN STOCKHOL’ME DİYALOG KÖPRÜLERİ KURMAK‏ RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES TOBB This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

17 17 Rize Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Danışma Merkezi Rize’den Stockhol’me Diyalog Köprüleri Kurmak Projenin Süresi: 12 ay Projenin hedefleri Genel Hedef; - Türk ve AB Ticaret Odaları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi Özel Hedef; -Stockholm ve Rize Sanayi Ticaret Odaları arasında işbirliği sağlamak Ortaklar : Stockholm Handelskammares Service AB (İsveç) Hedef Kitle(ler) Rize Sanayi Ticaret Odası Stockholm Sanayi Ticaret Odası Rize ve Stockholm Sanayi Ticaret Odaları Personeli Rize Sanayi Ticaret Odası Pilot KOBİ’ leri Projenin Süresi: 12 ay Projenin hedefleri Genel Hedef; - Türk ve AB Ticaret Odaları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi Özel Hedef; -Stockholm ve Rize Sanayi Ticaret Odaları arasında işbirliği sağlamak Ortaklar : Stockholm Handelskammares Service AB (İsveç) Hedef Kitle(ler) Rize Sanayi Ticaret Odası Stockholm Sanayi Ticaret Odası Rize ve Stockholm Sanayi Ticaret Odaları Personeli Rize Sanayi Ticaret Odası Pilot KOBİ’ leri RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

18 18 Rize Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Danışma Merkezi Rize’den Stockhol’me Diyalog Köprüleri Kurmak Nihai Faydalanıcılar : - Rize ve Stockholm Sanayi Ticaret Odalarına üye diğer KOBİ’ ler Beklenen Sonuçlar: 1.1. Rize Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurumsal kapasitenin KOBİ’ lere ticareti arttırmak için verecekleri danışmanlık hizmeti konusunda geliştirilmesi, 1.2. Her iki Ticaret Odası üyeleri arasındaki ticaretin arttırılması. Proje, sektör olarak ticaret, diğer hizmetler ve sivil toplumun güçlendirilmesini seçmiştir. KOBİ Danışma Hizmetinin kapasite oluşumunun geliştirilmesi ve odalar arasında kurumsal ticari ilişkiler kurulması tema olarak seçilmiştir. Nihai Faydalanıcılar : - Rize ve Stockholm Sanayi Ticaret Odalarına üye diğer KOBİ’ ler Beklenen Sonuçlar: 1.1. Rize Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurumsal kapasitenin KOBİ’ lere ticareti arttırmak için verecekleri danışmanlık hizmeti konusunda geliştirilmesi, 1.2. Her iki Ticaret Odası üyeleri arasındaki ticaretin arttırılması. Proje, sektör olarak ticaret, diğer hizmetler ve sivil toplumun güçlendirilmesini seçmiştir. KOBİ Danışma Hizmetinin kapasite oluşumunun geliştirilmesi ve odalar arasında kurumsal ticari ilişkiler kurulması tema olarak seçilmiştir. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

19 19 Temel Faaliyetler 1.1.1 Ticaret Odası çalışanları için Dış Ticaret Eğitimi (AB ile ticaret), 1.1.2 Kapasite Oluşturma Hazırlık Toplantısı, 1.1.3 Rize Sanayi ve Ticaret Odası çalışanları için Kapasite Oluşturma, 1.1.4 Her iki Ticaret Odası çalışanları için İş Gölgeleme (Staj mahiyetinde), Rize Sanayi ve Ticaret Odası'nda İç Eğitim ve Tecrübe Paylaşımı, Pilot KOBİ’ lere Danışmanlık Hizmeti, Şirketler arası ağ kurulumu, Proje web sayfası tesis edilmesi, KOBİ’ ler için Ticaret Eğitim Seminerleri, Şirketler için Piyasa Araştırması, Şirket temsilcileri değiş tokuşunun organize edilmesi, Proje sonrası destek / danışmanlık hizmeti Proje Bütçesi: 110.802,00 Avro Rize Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Danışma Merkezi Rize’den Stockhol’me Diyalog Köprüleri Kurmak RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

20 20 Aktivite Planı NoNo Aktivite 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Uygulama 1. Proje Hazırlık Aktiviteleri 1.1 Başlangı ç Toplantısı Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 1.2 Proje Sunumu Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 1.3 Kapasite Oluşturma Hazırlık Toplantısı Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 1.4 Pilot KOBİ ’ lerin Se ç imi Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1.5 Web Sitesi Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 1.6 Proje Hazırlık Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

21 21 Aktivite Planı NoAktivite 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Uygulama 2. PROJE UYGULMA AKTİVİTELERİ 2.1 Ticaret Odası ç alışanları i ç in Dış Ticaret Eğitimi (AB ile ticaret) Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2.2 Kapasite Oluşturma Eğiitimi Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 2.3 Her iki Ticaret Odası ç alışanları i ç in İş G ö lgeleme (Staj mahiyetinde) Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 2.4 Rize Sanayi ve Ticaret Odası'nda İ ç Eğitim ve Tecr ü be Paylaşımı Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2.5 Pilot KOBİ ’ lere Danışmanlık Hizmeti verlmesi Rize Ticaret ve Sanayi Odası RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

22 22 Aktivite Planı NoAktivite 1. A y 2. A y 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Uygulama 2. PROJE UYGULMA AKTİVİTELERİ 2.6 Şirketler i ç in Piyasa Araştırması Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 2.7 Şirketler arası ağ kurulumu, Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 2.8 Şirket Temsilcilerinin Karşılıklı Ziyaretleri 2.9 KOBİ ’ ler i ç in Ticaret Eğitim Seminerleri Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2.10 Proje Uygulama Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

23 23 Aktivite Planı NoNo Aktivite 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay 12. Ay Uygulama 3. Değerlendirme ve Takip 3.1 Proje Final Raporlarının Hazırlanması Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları 3.2 Proje Sonrası Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Rize ve Stockholm Ticaret ve Sanayi Odaları RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

24 24 Zühre Kavuncuoğlu Proje Yöneticisi Zühre Kavuncuoğlu Proje Yöneticisi Ömer OFLUOĞLU-Gafur KARALİ Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ömer OFLUOĞLU-Gafur KARALİ Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu R. Ziya Bilgin Yeminli mali müşavir R. Ziya Bilgin Yeminli mali müşavir Fatma Tarakçı Proje Sekreteri Fatma Tarakçı Proje Sekreteri Selda Tavukçu KOBİ Danışmanı Selda Tavukçu KOBİ Danışmanı Hakkı Şeker Proje İç Denetçisi Hakkı Şeker Proje İç Denetçisi Sema Kazdal Proje Muhasebecisi Sema Kazdal Proje Muhasebecisi Proje Ekibi Organizasyon Şeması Ortağımız: Stockholm Handelskammares Service AB (İsveç) RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

25 25 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI Rize Ticaret ve Sanayi Odası Kobi Danışma merkezi Rize’den Stockholm ‘e diyalog köprüsü kurma projesi başlangıç toplantısı meclis salonunda 26.02.2009 tarihinde gerçekleşmiştir. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

26 26 ; 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI Katılanlar Toplantımız; RTSO Yönetim Kutulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, RTSO Genel Sekreteri Gafur Karali, Stockhol Ticaret Odası’ndan Mr. Max Lundgren Mrs. Sophia Nygård Rize Valisi Zekeriya Şarbak, Devlet Hastanesi Başhekimi Prof Dr.Arif Yılmaz Proje Ekibi; Proje Koordinatörü Zühre Kavuncuoğlu Proje Danışmanı Selda Tavukçuoğlu Proje sekreteri Fatma Tarakçı Rize’deki KOBİ ler Basın Ekibi’nin katılımıyla gerçekleşti. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

27 27 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI Sunum : KOBİDAM tanıtım toplantı Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Arif Yılmaz’ın konuşması akabinde Rize Valisi Zekeriya Şarbak konu ile ilgili konuşmasını yapmıştır.Ardından Proje Koordinatörü Zühre Kavuncuoğlu’nun sunumuyla projenin tanıtımı gerçekleşmiştir. Ardından Stockholm Ticaret Odası sunumunu yapmıştır. Başkanımız Ömer Bey’in proje ile ilgili açıklamasını yaparak toplantımız gerçekleşmiştir. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

28 28 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

29 29 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

30 30 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

31 31 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

32 32 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

33 33 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

34 34 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

35 35 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

36 36 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

37 37 1.FAALİYET : TANITIM TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

38 38 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI Rize Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Danışma merkezi Rize’den Stockholm ‘e diyalog köprüsü kurma projesi Kapasite Oluşturma Hazırlık Toplantısı KOBİ Danışma Ofisimizde 27.02.2009 tarihinde gerçekleşmiştir. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

39 39 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI Katılanlar : Toplantımız; RTSO Genel Sekreteri Gafur Karali, Stockhol Ticaret Odası’ndan Mr. Max Lundgren Mrs. Sophia Nygård Proje Ekibi; Proje Koordinatörü Zühre Kavuncuoğlu Proje Danışmanı Selda Tavukçuoğlu Proje sekreteri Fatma Tarakçı Proje İç Denetçi,Hakkı Şeker Tercumanımız,Ufuk Karaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

40 40 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

41 41 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

42 42 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

43 43 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

44 44 2. FAALİYET : KAPASİTE OLUŞTURMA HAZIRLIK TOPLANTISI RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

45 45 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ Rize Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Danışma merkezi Rize’den Stockholm ‘e diyalog köprüsü kurma projesi Kapasite geliştirme eğitim toplantısı 11.12.13.14.15 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.Eğitim programında Proje hazırlık aşamasında oluşturulan ihtiyaç ve değerlendirme analizi ile faaliyet planı görüşüldü. Stockholm Sanayi ve Ticaret Odası Mrs. Sophia Nygård Katılımıyla eğitim gerçekleştirilmiştir. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

46 46 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ Katılanlar :Toplantımız; Stockholm Ticaret Odası’ndan Mrs. Sophia Nygård Proje Ekibi; Proje Koordinatörü Zühre Kavuncuoğlu Proje Danışmanı Selda Tavukçuoğlu Proje sekreteri Fatma Tarakçı Proje İç Denetçi,Hakkı Şeker Tercumanımız,Duygu Karaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

47 47 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

48 48 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

49 49 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

50 50 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

51 51 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

52 52 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

53 53 3.FAALİYET:KAPASİTE OLUŞTURMA EĞİTİMİ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

54 54 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME Rize Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ Danışma merkezi Rize’den Stockholm ‘e diyalog köprüsü kurma projesi İş Gölgeleme faaliyetimiz 31 Mayıs 2009/07 Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Bu faaliyetimiz proje hazırlık aşamasında oluşturulan Kapasite Oluşturma Eğitimini tamamlayıcı niteliktedir. Oda işleyişi yönetim organizasyonu, yönetim birimleri ve görevleri hakkında bilgi alınıp farklı Birimlere Ziyaret, çalışma yöntemleri konusunda bilgi aktarımı yapılmıştır. Her iki oda arasında organizasyondaki denklikler ve farklılıklar ortaya koyulup AB mevzuatları konusunda görüşülmüştür. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

55 55 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME Katılanlar :Stockhol Ticaret Odası’ndan Başkan ve CEO Peter Egart, Uluslararası bölüm departmanı başkanı Anders Lundwall Uluslararası bölümden Sophia Nygard Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU, Yön.Kur.Bşk.Yrd. Hüseyin KUTLU, Genel Sekreter Gafur KARALİ Rize’den Stokholm’e Diyalog Köprüleri Kurma Projesi Proje Koordinatörü Zühre KAVUNCUOĞLU’nun katılımıyla gerçekleşmiştir. RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

56 56 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

57 57 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

58 58 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

59 59 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

60 60 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

61 61 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

62 62 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

63 63 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

64 64 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

65 65 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

66 66 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

67 67 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

68 68 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

69 69 4.FAALİYET:İŞ GÖLGELEME RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

70 70 GERİDE KALANLAR 1- Dış Ticaret Eğitimi 2- Dış Ticaret Semineri 3- Piyasa araştırması 4- 4 Firma eşleştirmesi 5- 4 Firmanın ihracat yapmasının sağlanması 6- Firmalara Danışmanlık Hizmeti verilmesi RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

71 71 GELİNEN NOKTA 1.Rize Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurumsal kapasitenin KOBİ’ lere ticareti arttırmak için verecekleri danışmanlık hizmeti konusunda geliştirilme 2. Her iki Ticaret Odası üyeleri arasındaki ticaret çalışmaları RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

72 72 Web sitesi İngilizce-Türkçe web sitesi http://rtsodiyalog.rizetso.org/ RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm

73 73 Web sitesi RİZE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY SME CONSUTANCY CENTER BUILDING DIALOGUE BRIDGES FROM RİZE TO STOCKHOLM This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES This Project implemented by turkish cember Rize Chember Of Commerce and Stockholm


"1 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI This programme is implemented under the coordination of TOBB and EUROCHAMBRES TOBB This Project implemented by turkish cember." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları