Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI WEB TABANLI ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI WEB TABANLI ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI WEB TABANLI ÖĞRETİM
Dr. Oğuz ÇETİN

2 KONULAR Uzaktan Eğitim Nedir? Neden Uzaktan Eğitim? Temel Kavramlar
Uzaktan Eğitimin Tarihçesi Uzaktan Eğitimin Türkiye Ve Dünya’daki Uygulamaları Uzaktan Eğitimden Web Tabanlı Öğretime Geçiş Süreci Web Tabanlı Öğretimin Bileşenleri Ve Özellikleri Web Tabanlı Öğretimin Uygulamaları Ve Özellikleri Web Tabanlı Öğrenmenin Avantaj Ve Dezavantajları Kaynakça

3 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini ifade eder.

4 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Her ne kadar uzaktan öğrenme ve uzaktan eğitim kavramları birbirlerinin yerine kullanılıyorlarsa da, uzaktan öğrenme kavramı öğreneni daha çok vurgulamaktadır.

5 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan gerçekleştirilen öğrenmelerde öğrenciye büyük sorumluluklar düşmektedir Bilgi ekonomisinin oluşmasıyla gelişen ve değişen teknolojik yapılanmalar eğitim kalitesini de hızla etkilemektedir.

6 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim teknolojisi, uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitime bir alternatif olarak sunmak için, büyük bir hızla gelişmektedir.

7 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Uzaktan Eğitim Geniş Bir Öğrenci Kitlesine Hitap Edebilir: Uzaktan eğitim;eğitimin sınırlarını(zaman, mekan, maliyet,...) en aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlara takılan bireyler de günümüzde uzaktan eğitimi tercih etmeye başlamışlardır. Böylece uzaktan eğitim geniş bir öğrenci kitlesi kazanmıştır.

8 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Uzaktan Eğitim Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekler:
Zaman, mekan, öğrenci hızı vb. konulardaki esnekliğinin yanı sıra yaş konusunda da bağımsızlık sağlamaktadır.

9 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Uzaktan Eğitim Zaman ve Mekan Açısından Esneklik Sağlar: Öğrenciler eğer kendi programlarına uygunsa veya istekleri doğrultusunda seçim yaparlarsa karşılıklı ve eş zamanlı yapılan eğitimlere katılırlar.

10 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Uzaktan Eğitim Öğrenci Merkezlidir: Uzaktan eğitimin ortaya çıkış amacı dahil olmak üzere tüm öğeleri uzaktan eğitimin öğrenci Merkezli Eğitim sunduğunun bir göstergesidir

11 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Daha az bütçe ile daha fazla kişi eğitim görebilir: Ulaşım, yiyecek, kalacak yer, işte çalışamama(zaman kısıtlı olduğu için) gibi bir çok ekonomik götürüsü olan nedenlerden uzakta; eğitime devam etme olanağı sağlar.

12 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
Tarihsel süreç içinde Uzaktan Eğitimde çalışan araştırmacılar süreç içindeki gelişmelere bağlı olarak yeni uzaktan eğitimle ile ilgili yeni kavramlar oluşturmuşlardır. Bu yeni kavramlarla uzaktan eğitim terminolojisini sürekli gelişmekte ve kendi yenilemektedir.

13 TEMEL KAVRAMLAR Kaynak Tabanlı Öğrenme Teknoloji Tabanlı Öğrenme
Uzaktan Öğrenme E-Öğrenme Bilgisayar tabanlı Öğrenme Çevrimiçi Öğrenme İnternet Tabanlı Öğrenme Web Tabanlı Öğrenme M-Öğrenme Sanal Öğrenme

14 TEMEL KAVRAMLAR a)Kaynak Tabanlı Öğrenme:
Programın en geniş terimidir. Çünkü öğrenenler için her türlü basılı veya elektronik kitap, resim, ses, video, yazılım vb her türlü kaynağı içerir.

15 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
b)Teknoloji Tabanlı Öğrenme: Bir öğrenme ortamında herhangi bir teknoloji aracından faydalanılan öğrenmedir. Teknoloji tabanlı öğrenme sadece Uzaktan Eğitim ortamlarında değil herhangi bir sınıf ortamında kullanılabildiği için uzaktan eğitimi kapsar.

16 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
c)Uzaktan Öğrenme: Uzaktan öğrenme öğretmen ile öğrenenin fiziksel olarak farklı mekanlar da olduğu durumda yapılan öğrenme etkinliğidir. Bu bakımdan uzaktan öğrenme hem elektronik olmayan hem de elektronik olan materyaller kullanılabildiğinden e- öğrenmeden daha kapsamlıdır.

17 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
d)E-Öğrenme nedir? İnternet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, Bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan Eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan Bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilinen, Sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenmedir.

18 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
E-öğrenme uygulanış bakımından üç gruba ayrılır: Eş zamanlı(senkron) Eğitim Ayrı zamanlı(asenkron) Eğitim Karma Eğitim (b-learning)

19 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
Eş Zamanlı (senkron) Eğitim Aynı mekânda ve yüz yüze verilen eğitimdir. Bu eğitim modeli klasik sınıf ortamında yapılan örgün eğitim modelidir. Ayrıca Internet tabanlı etkileşimli öğrenim modeli de, eğitim bilimcileri tarafından eş zamanlı eğitim kategorisi altında değerlendirilmektedir.

20 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
Ayrı Zamanlı (asenkron) Eğitim Zamandan ve mekândan bağımsız olarak verilen eğitimdir.

21 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
Karma Eğitim Her türlü teknolojinin kullanılabildiği, geleneksel ve uzaktan eğitimin farklı modellerinin bir arya getirilerek düzenlendiği eğitimdir.

22 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
e)Bilgisayar Tabanlı Öğrenme Öğrenme sürencinde yararlanılan bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olmaksızın öğrenme ortamında kullanıldığı materyallerdir. Bu öğrenme tipinde materyaller yerel yani bireyseldir. O bilgisayardaki kullanıcıya özgüdür.

23 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
f)Çevrimiçi Öğrenme Öğretim ortamı ve içerik paylaşımı olarak herhangi bir bilgisayar ağının kullanıldığı öğrenmelerdir. Kullanılan bilgisayar ağı internet gibi sonsuz sayıda kullanıcıya sahip bilgisayar ağı olabileceği gibi birkaç kullanıcıdan oluşan internette bağlı olmayan yerel ağlarda olabilir.

24 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
g)İnternet Tabanlı Öğrenme Öğretim ortamı olarak internetin kullanıldığı öğrenmelerdir. İnternet tabanlı öğrenme web tabanlı öğrenmeye göre daha geniştir. Çünkü internet birbirine bağlı çok sayıda bilgisayar ağının yanı sıra web, e-posta,Telnet, FTP gibi hizmetleri de barındırır. Bu bakımdan web tabanlı öğrenmeyi kapsar.

25 Web Nedir? Web internet üzerindeki servislerden birisidir.İnternet üzerinde yazı , grafik, resim,ses ve Hareketli görüntülerden oluşan dökümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir.

26 E – Posta nedir? E-posta, internet üzerinden gönderilen dijital mektup. Görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük bir fark yoktur. E-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir.

27 Telnet Nedir? Bir internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut programdır.

28 Ftp Nedir? İnternete bağlı bir bilgisayardan diğerine dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programına verilen genel addır.

29 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
h)WEB Tabanlı Öğrenme Öğretim ortamı olarak web teknolojilerinden faydalanılan öğrenmedir. Web teknolojisi HTTP protokolüne dayanır ve HTML, web tarayıcısı, url gibi hizmetlerden yararlanır.

30 HTTP NEDİR? Bir Web dökümanına ulaşmamız dört evreden geçer; Bağlantı
İsteğimizin web servine iletilmesi Cevap İlgili sayfalarla yapılan bağlantının kesilmesi Bu ana safhalar web üzerinde iletişim kuralların tanımlayan protokole http denir.

31 HTML NEDİR? Html web sayfalarının yapımında kullanılan bir dildir.Diğer programlama dillerinden farklı yönü sadece görsel düzenleme için kullanılmasıdır.

32 Web Tarayıcısı Nedir? İstediğiniz web sayfasını indirip açan,internetteki web sunucularıyla iletişim kurmak için bilgisayarımıza çalışan programdır.

33 URL Nedir? İnternet yoluyla insanların kullanımına sunulmuş olan her dökümanın kendine ait ve tek olan bir adresi vardır , buna URL yani Özgün Kaynak Adresi adı verilir.

34 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
I)M-Öğrenme: Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir.

35 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
Mobil İletişim Nedir? Mobil haberleşme cep telefonlarıyla kurulan iletişimdir. Bunun için gereken alt yapı ise, yeterli sayıda baz istasyonunun oluşturduğu telsiz ağıdır.

36 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI
İ)Sanal Sınıf: Belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla olur.

37 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Kesin olarak bilinemese de uzaktan eğitim uygulamalarının profesyonel bir yapıda kullanımına 19. yüzyılda rastlanmaktadır. Maddeler halinde inceleyecek olursak, uzaktan eğitim uygulamalarının tarihsel gelişimini aşağıdaki şekliyle sıralamak mümkündür;

38 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Teknolojinin hızlı gelişimiyle orantılı olarak gelişen uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini beş ana evreye ayırarak inceleyebiliriz. Taylor (2010 ) bu evreleri şu şekilde ayırmıştır: Birinci Kuşak İkinci Kuşak Üçüncü Kuşak Dördüncü Kuşak Beşinci Kuşak

39 BİRİNCİ KUŞAK Mektupla öğretim öğrencilere diledikleri zaman ve diledikleri yerde çalışma olanağı sağlamasına karşın etkileşime olanak tanımamıştır. 19. yüzyıl ve sonrasında kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla mektupla öğretim yöntemi önemini yitirmiştir.

40 İKİNCİ KUŞAK Uzaktan eğitim modelinde öğrencilere basılı materyallerin yanı sıra çoklu ortam araçları da ulaştırılmıştır. Ses ve videokasetleri, bilgisayar disketleri ile eğitim de bu kuşağa dâhil edilmektedir.

41 ÜÇÜNCÜ KUŞAK Uzaktan eğitim modelinde televizyon ve radyo yayınlarının yanı sıra, video konferans gibi sistemler de kullanılmıştır. Öğrenciler zamandan ve mekândan bağımsız olmamıştır, ancak iletişim etkileşimli olarak gerçekleştirilebilmiştir.

42 DÖRDÜNCÜ KUŞAK Uzaktan eğitim esnek modeldir.Eğitim materyalleri Web tabanlıdır. Çoklu ortam destekli eğitim materyalleri kullanılabilmektedir. Ayrıca e-posta, tartışma forumları ve elektronik belgeler ile eğitim desteklenmektedir.

43 BEŞİNCİ KUŞAK Bu model ileri esnek öğrenme modeli olup; dördüncü kuşaktaki esnek öğrenme modelinin daha geliştirilmişi olarak ifade edilmektedir. Bu modelde geleneksel uzaktan ve örgün eğitime göre ekonomik açıdan daha düşük maliyetli bir eğitim amaçlanmaktadır. Öğrencilere verilen hizmetin etkileşimli olmasıyla potansiyel olarak öğrenciye daha bireysel pedagojik deneyim verilmektedir.

44 TARİHSEL GELİŞİM Tablo1

45 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Tablo incelendiğinde, ikinci kuşaktan itibaren iletişimin ön plana çıktığı, üçüncü kuşak dışında öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim görebildikleri, ancak uzaktan eğitimin gerçek anlamını beşinci kuşakta kazandığı söylenebilir. Beşinci kuşakta kurumsal süreçlerin işlemeye başladığı, özellikle üniversitelerin uzaktan eğitimi kullandıkları görülmektedir. Uzaktan eğitime yardımcı yüksek nitelikli materyaller hemen hemen her kuşakta kullanılmaktadır.

46 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Yardımcı Materyaller
Uzaktan eğitimin öğrenme yaşantılarında bir model olarak kullanılmasından bu yana gelişim süreçleri ile paralel olarak farklı şekillerde araç-gereç ve cihazlar kullanma yoluna gidilmiştir.

47 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Yardımcı Materyaller
Gelişen teknoloji yardımcı araç-gereç ve cihazların da gelişimini sağlamış, dördüncü ve beşinci kuşaktan itibaren Internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve esnek uzaktan eğitim modellerinin ortaya çıkması ile televizyon ve video gibi tek yönlü öğrenme yöntemlerinin uygulandığı iletişim araçlarının yerini karşılıklı etkileşime dayalı olarak elektronik ortamda öğrenme almıştır. Uzaktan eğitim ağırlıklı olarak çevrimiçi ortamların desteği ile yürütülmeye başlamıştır.

48 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Yardımcı Materyaller
. Çevrimiçi eğitime olan ilginin temelinde, Internet ve World Wide Web (WWW) gibi teknolojilerin, bilgiyi yaratma, saklama, dağıtma ve paylaşmada sağladığı olanaklar yatmaktadır. Eskiden saatler, haftalar ve hatta aylarca beklenerek elde edilen bilgilere şimdilerde birkaç dakikada ulaşılmaktadır . Son yıllarda Internet erişiminin kolaylaşması ve ucuzlaması, bununla birlikte iletişim hızlarının da artması, Internet’in uzaktan eğitim alanında çok güçlü bir araç haline gelmesine neden olmuştur.

49 Uzaktan Eğitimin Dünyadaki Uygulamaları
İletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ülkelerin öğretim sistemlerini etkilemiştir. Bu teknoloji-öğretim etkileşimi ile bu ülkelerin öğretim sistemlerinde uzaktan öğretime doğru bir yönelme olmuştur.

50 Uzaktan Eğitimin Dünyadaki Uygulamaları
İngiltere, yükseköğretim alanında "Açık Üniversiteyi" kuran ilk ülkedir. Japonya' da 1948'de öğretim yasası çerçevesinde askerlere ve yarı zamanlı okullara devam edemeyen veya okuldan uzakta bulunanlara öğretim olanaklarını sağlamak üzere geliştirilen uzaktan öğretim sistemi orta, lise ve yükseköğretim kademelerini kapsamı içine almıştır. A.B.D., açık öğretim yapan üniversiteler kurmuştur. Pennyslvania ve South Carolina Üniversiteleri bunların başında sayılabilir. Bu üniversiteler televizyon ve bilgisayar sistemleri ile öğrencilerin evlerine kadar ulaşarak, gerektiğinde danışman öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında bu yola danışmanlık hizmeti sağlayabilmektedir

51 Uzaktan Eğitimin Dünyadaki Uygulamaları
. Kanada'da, A.B.D.'de olduğu gibi, bu alanda televizyondan geniş ölçüde yararlanmaktadır. Hindistan, uydu ile televizyon öğrenimi yaygın biçimde kullanılmaktadır

52 Uzaktan Eğitimin Dünyadaki Uygulamaları
İsrail "Every Man's University" ismindeki televizyon kitaplarını geliştirmiştir. İtalyan Radyo ve Televizyon kurumu "tele Scoula" projesini başarı ile gerçekleştirmiştir.

53 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
yılları arasında bu konu üzerine tartışma ve öneriler dönemi olmuştur. mektupla öğrenim kurslarının düzenlenmesi, 1953’ten buyana FONO dil öğretimi

54 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
1956 yılında ilk UE uygulamasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü başlatmıştır. 1960 yılında ise Orta Dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin kullanılması, yılında MEB. tarafından mektupla öğretim merkezinin kurulması, (Açık Öğretim Fakültesi)

55 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
1983 yılında yürülüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversite bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesi açılmıştır ve 1990’lı yıllarda MEB’na bağlı Okul Radyosu, TV okulu örgün eğitimi destekleyip, isteyene yaygın eğitim olanağı sağlamıştır

56 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
1990’lı yıllarda MEB’ bağlı okul çağı dışındaki bireylere UE vermeyi amaçlayan kurumlar ise; 1997 yılında kurulan Açık Öğretim Lisesi, de öğretime başlayan Açık Öğretim İlkokulu, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim okuludur (Elektrik tesisatçılığı vb.),

57 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
1990 Fırat Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamasına e-posta ile başladı 1991’de Fırat Üniversitesi televizyon ile eğitime başladı 1993 Ahmet Yesevi Üniversitesi (Türkiye-Kazakistan) uzaktan eğitim teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanma gayreti içindedir.

58 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
1995’te Fırat Üniversitesi web destekli öğretime başladı 1997 Sakarya Üniversitesi’nde internet destekli öğretim başladı Mayıs 1997 ODTÜ internet ile eğitim konusunda çalışmalarını sürdürmüştür İDE-A

59 Uzaktan Eğitimin Türkiye’ deki Uygulamaları
öğretim döneminde YÖK Uzaktan eğitim projesi (Harran Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesi 1200 lisans öğrencisine internet yoluyla eğitim vermiştir. yılında internet yoluyla eğitim: Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Bilgi Yönetimi Önlisans Programı

60 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Web Tabanlı Eğitim (WTE) , İnternetin Yukarıda Bahsedilen Araçlarını Kullanan Bir Uzaktan Eğitim Modelidir.Web Tabanlı Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemleri Arasında En Yenisidir. WTE ; Uzaktan Eğitim ,Bilgisayar Destekli Eğitim Ve İnternetin Bir Arada Kullanıldığı Bir Sistem Olarak Ortaya Çıkmıştır.

61 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Genel Olarak WTE İn Bir Tanımı Yapılırsa , Web Üzerinde Uzaktan Eğitimi Desteklemek Amacıyla Hazırlanmış Kişisel Sayfalara Ve Bu Sayfaların Oluşturduğu Eyleme WEB TABANLI EĞİTİM Denir.

62 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Web Tabanlı Eğitim İnternetin De Gelişmeye Başlamasıyla Birlikte Uzaktan Eğitime Açılmış Bir Kapıdır.Uzaktan Eğitim Web Tabanlı Eğitim İle Yeni Bir Boyut Kazanmıştır.Teknolojinin Takip Edilmesi İçin Web Tabanlı Eğitim Teknoloji Adına En Büyük İmkandır.Çünkü Bir Çok Yeni Teknolojinin Ortaya Çıktığı Dünyamızda Bu Yenilikleri Takip Etmenin Tek Yolu Web Tabanlı Eğitimdir.

63 Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Web Tabanlı Eğitime Genel Bakış
Web Tabanlı Eğitim İnsanların Öğrenme Şekillerini Değil, Eğitmenlerin Öğretme Yöntemlerini Değiştirmiştir.Web Tabanlı Eğitimde İnternet Ve Bilgisayara Kolay Ulaşıldığı İçin Her Evi Bir Okul,Bir Fakülte, Bir Kurs Haline Getirmiştir.

64 Moodle Moodle, herkesce kullanılabilecek bir çevrimiçi ders yönetim sistemidir. Moodle açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılımdır. Moodle kelimesi açılımı 'Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment' olup Esnek (Modüler) Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir.

65 Moodle En önemli özelliği, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) çok kolay şekilde kullanılmasıdır. 209 ülkede 81 dilde desteği mevcuttur.Çok büyük bir tematik topluluğa yani geliştirici ve son kullanıcı eğitmenlerden oluşan (yanlızca kendi sitesinde 839,119 kayıtlı üye) kitleye sahiptir.

66 Moodle Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Yani çok kısa sürede yeni sürümle geliştirilmektedir. Sistem hem Windows hem de Linux sistemleri altında çalışmaktadır.

67 Öğretim Yönetim Sistemi
Asenkron (farklı zamanlı) veya harmanlanmış eğitimde, öğrenenlerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan  bir yönetim yazılımıdır

68 Öğretim Yönetim Sistemi
Bu yazılım sayesinde öğrencilerin, personelin eğitimlere ilgili takip edilir, testlerden aldığı puanlara göre performansları izlenir.

69 Öğretim Yönetim Sistemi
Ülkemizde daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak kullanılmaktadır.  Daha geniş bir anlatımla ÖYS’nin işlevleri şu şekilde listelenebilir;  e-Öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar, Kayıt işlemlerini yürütür, Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar, Ölçme ve değerlendirme yapar, Kullanıcı eğitim bilgilerini takip eder, Raporlar oluşturur. Tüm bu işler sayesinde iş gücünden, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

70 Öğretim Yönetim Sistemi
Bir kurum için doğru ÖYS tanımı ise, kurumun gereksinimlerine yanıt verebilen Öğrenme Yönetim Sistemi olacaktır.

71 Öğretim Yönetim Sistemi
ÖYS yazılımları e-öğrenme projesinin omurgasını oluşturdukları için kurumlar için son derece hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ÖYS yazılımları, giderek uzaktan eğitim portalleri haline dönüşmektedir. Bu durum, ÖYS ile birlikte yepyeni yazılımların üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmaktadır. 

72 Öğretim Yönetim Sistemi
Bu yazılımlar;  ÖYS Sınıf Yazılımları, Sosyal etkileşim ve ortak çalışma araçları (giderek standart ÖYS özellikleri haline gelmektedir.), İçerik (eğitsel yazılım) üretim, sunum ve yönetim yazılımları,

73 Öğretim Yönetim Sistemi
Oldukça karmaşık ölçme ve değerlendirme yazılımları (ÖYS için standart özelliklerdir.), Çevrimdışı (Offline) içerik yönetim yazılımları. Çevrimdışı ölçme ve değerlendirme yazılımları (gizlilik ilkeleri dahilinde) olarak özetlenebilir.

74 İçerik Yönetim Sistemi
İçerik Yönetim Sistemi (İngilizce: Content Management System, kısaca CMS) katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir...

75 İçerik Yönetim Sistemi
Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda birçok organizasyon için zorunluluk haline gelen modern bir varlık yönetimi tekniği olmuştur.

76 İçerik Yönetim Sistemi
Günümüzde içerik yönetim sistemleri kendi içerisinde bölünmüş bir yazılım endüstrisi haline gelmiş, sayısız yazılım firmasının ürünleri ile birlikte birçok açık kaynak kod projesini barındırmaktadır.

77 İçerik Yönetim Sistemi
İçerik yönetim sistemi, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır.

78 İçerik Yönetim Sistemi
Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak, Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak, Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak, Tekrarlanan ve tekerrür eden veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak, Rapor yazılmasını kolaylaştırmak, Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak

79 İçerik Yönetim Sistemi
Bir İYS'inde veri herhangi birşey olabilir. Dökümanlar, filmler, resimler, telefon numaraları, bilimsel veri vb. İYS genelde veriyi kaydetmek, kontrol etmek ve gözden geçirmek (zenginleştirmek) ve yayınlamak için kullanılır.

80 İçerik Yönetim Sistemi
Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen dosyalara sürüm bilgisi ekler. Sürüm bilgisi ekleme işlemi İYS'nin en büyük avantajlarından birisidir.

81 Web Tabanlı Öğretimin Bileşenleri Ve Özellikleri
Web-tabanlı öğretim , öğrenimin teşvik edildiği ve desteklendiği anlamlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için, WWW üzerindeki kaynakları kullanan hipermedya tabanlı bir öğretim programıdır.

82 Web Tabanlı Öğretimin Bileşenleri Ve Özellikleri
Bir web-tabanlı öğrenme ortamı birçok kaynağı ve desteği içermelidir. Bileşenler bir web tabanlı öğretim sisteminin iç parçalarıdır. Özellikler, bir web-tabanlı öğretimin bu bileşenleri tarafından desteklenen karakteristikleridir. Bileşenler tek olarak ya da birlikte bir ya da daha fazla özelliğe katkıda bulunabilirler.

83 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
1) İçerik Geliştirilmesi a) Öğrenme ve öğretim teorileri b) Öğretim tasarımı c) Müfredat geliştirilmesi

84 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
2) Çoklu ortam bileşeni a) Metin ve grafik b) Ses c) Video d) Grafik Kullanıcı Arabirimi – karakter modu yerine ikonları, grafikleri ve bir işaret aygıtını kullanır. e) Sıkıştırma teknolojisi

85 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
3) İnternet Araçları a) İletişim Araçları b) Asenkron: e-posta, e-posta grupları, haber grupları, vs. c) Senkron: metin tabanlı (örneğin soh- bet, IRC, MUD, vs.) ve ses-video (ör- neğin İnternet telefonu, vs.) konferans araçları d) Uzaktan Erişim Araçları

86 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
e) Telnet, Dosya Transfer Protokolü (FTP), vb. f) İnternet Gezinme Araçları (Veritaban- larına ve web belgelerine erişim) g) Gopher, Lynx, vs. h) Arama ve Diğer Araçlar i) Arama motorları j) Sayıcı araçlar g) Gopher, Lynx, vs. h) Arama ve Diğer Araçlar j) Sayıcı araçlar

87 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
4) Bilgisayarlar ve Depolama Aygıtı a) Unix, DOS, Windows ve Macintosh işletim sistemlerini çalıştıran bilgisa- yarlar b) Sunucular, manyetik ortamlar, CD- ROM lar, vs.

88 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
5) Bağlantılar ve Servis Sağlayıcılar a) Modemler b) Dial-in (örneğin standart telefon hat- ları, ISDN, vs.) ve adanmış (örneğin 56kbps, T1, E1 hatları, vs.) servisler c) Gateway servis sağlayıcılar, İnternet servis sağlayıcılar, vs.

89 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
6) Yazarlık Programları a) Programlama dilleri (örneğin HTML, VRML, Java, Java scripting, vs.) b) Yazarlık araçları c) HTML dönüştürücüler ve editörler, vs.

90 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
7) Sunucular a) HTTP sunucular, HTTPD yazılımı, Web sitesi, URL, vs b) CGI – http ya da web sunucuları ile etkileşimin bir yolu

91 Web Tabanlı Öğretim Bileşenleri
8) Browserlar ve Diğer Uygulamalar a) Metin-tabanlı browserlar, grafik-ta- banlı browserlar, VRML browserlar, vs. b) Bağlantılar (örneğin hipertext bağlan- tılar, hipermedya bağlantılar, 3-D bağlantılar, vs.) c) Web browserlara eklenen eklenti.

92 Web Tabanlı Öğretim Özellikleri
Anahtar Özellikler: Etkileşimli, çoklu or- tam, açık sistem online arama, aygıt-mesafe-zaman bağımsız, her yerden erişilebilir, elektronik yayın- lama, online kaynaklar, dağıtılmış, değişik kültür- lerin etkileşimi, endüstri destekli, öğrenen kont- rollü, vs.

93 Web Tabanlı Öğretim Özellikleri
İlave Özellikler: Uygunluk, kolay kullanım, online destek, gerçekçi, ders güvenliği, ders geliş- tirme kolaylığı, birlikte öğrenme, resmi ve resmi olmayan çevreler, online değerlendirme, sanal kültürler, vb. ğretimin tasarımına olan katkısı ile ilişkilidir

94 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
WEB tabanlı eğitim sayesinde her zaman her yerde eğitim olgusu gerçekleşir. Kurumlar ve bölgeler arası dengesizlikler kalkmış ve böylece eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olur

95 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
Gruplar arasında (öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşme sağlanmaktadır Öğrencilerin, Internet, bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerini kullanım becerilerini arttırır.

96 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
Metin tipinde bir sunumdan öte, ses, renk, grafik, animasyon gibi unsurlarla beraber Web daha etkili olmaktadır. Bilgilerin kolaylıkla değiştirilebilmesinden dolayı sürekli güncel bilgiler sunulmaktadır.

97 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
İnternet en büyük bilgi bankasından biridir.WEB tabanlı eğitim sayesinde de öğrenciler bilgiyi bizzat kaynağından alıyor ve aynı zamanda teknolojiyle eğitim alarak çağa ayak uyduruyorlar Daha ucuz bir maliyet oluşturmaktadır. Eğitim kalitesi arttırılmış olur.

98 Web Tabanlı Eğitimin Avantajları
Öğrenci bu sayede ders içeriklerini görebilir ve anlamadığı konuları tekrar dinleyebilir. Okullarda eksik olan ders materyalleri bu şekilde giderilebilir. Sınıf ortamında aktif olmayan adaylar böylece elektronik ortamda özgüven kazanmış olur.

99 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Öğrencilerin daha çok çaba sarf etmesi gerekmektedir.Bu yüzden öğrencinin irade sahibi ve kendi başına çalışmayı sevmesi gerekir. Eğitim veren bir kursun oluşturulması için daha fazla zaman ve çaba gerekmektedir. Öğrencini yeterli teknolojik bilgiye sahip olması gerekir.

100 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Öğrencilerin (özellikle de küçük yaştaki öğrencilerin), canlı ile cansız arasındaki farkı ayırt etmelerini zorlaştırması, duygusal alanda körleşmelerine neden olması ve onları yalnızlığa itmesine neden olmaktadır.

101 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Sürekli olan teknolojik gelişmelerden dolayı sistemin son gelişmeler seviyesinde güncellenmesi zor olmaktadır.

102 WEB Tabanlı Eğitimin Dezavantajları
Öğretmenlerinde teknolojik açıdan yeterli olması gerekir. Öğrenciler dersi takip etmede zorlanabilir ve başarılı olamayabilir. Teknik yetersizlikler olabilir.

103 KAYNAKÇA www.vikipedi.com www.ab.org.tr www.politeknik.gazi.edu.tr
Uzaktan Eğitim

104 HAZIRLAYANLAR MERVE AYBEK RABİA YILDIKO NEFİYE SARI FATMA ÇELİK
MELTEM OĞUZ GAMZE KÖKSAL FATİH ŞİŞKİN ALİHAN ÖZKAN

105 TEŞEKKÜRLER


"UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI WEB TABANLI ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları