Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IRC ve 6. Çerçeve Programı İsmet Rıza ÇEBİ “SME” ve “İNOVATİON” Ulusal İrtibat Noktası TUBİTAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IRC ve 6. Çerçeve Programı İsmet Rıza ÇEBİ “SME” ve “İNOVATİON” Ulusal İrtibat Noktası TUBİTAK."— Sunum transkripti:

1 IRC ve 6. Çerçeve Programı İsmet Rıza ÇEBİ “SME” ve “İNOVATİON” Ulusal İrtibat Noktası
TUBİTAK

2 IRC AĞI AMAÇLAR, MİSYON, SONUÇLAR
araştırma, teknoloji transfer ve innovasyon sisteminin teşviki için Avrupa destek ağı AMAÇLAR, MİSYON, SONUÇLAR

3 IRC Ağı (2002): 30 ülke, 68 merkez

4 Yerel teknoloji arzının
IRC ULUSLARARSI TEKNOLOJİ TRANSFERİ ORTAKLIKLARININ OLUŞMASINI KOLAYLAŞTIRMAK Yerel teknoloji arzının saptanması Antlaşmaların yapılması

5 ANA AMAÇLARI Yüksek kapasiteli bir ülkeler arası teknoloji transferini (Transnational Technology Transfer) hizmetini ağları kulanarak oluşturmak ve sürdürmek, Yetenek eksikliklerini saptamak, Başarılı antlaşmalar yapılmasını sağlayarak müşterilerinin ekenomik çıkar elde etmesine yardımcı olmak

6 ETKİNLİKLER Uluslararası Teknoloji Transferini hızlandırmak, Firmaların kapasitelerini ajite ederek yeni teknoljileri edinmelerini sağlamak, Avrupa Birliğinde yapılan araştırmaların sonuçlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

7 STRATEJİ IRC birlik düzeyinde ağ yapılanmasında niş oyuncu rölünü üstlenir, Avrupa araştırma programları ile ,örneğin FP6,yakın işbirliğini sağlamak, IRC bölgesel ya da ulusal teknoloji transferi hizmet sağlayıcılarının eş güdümünü kolaylaştırır, Uluslar arası teknoloji transferi yönünden geri kalmış bölgelerin geliştirilmesine yardımcı olur, Diğer global ağlar la ilişki kurmayı kolaylaştırır.

8 AĞ YAPISI Bölgesel ve ulusal organizasyonlar seçilir IRClerin çoğunun bölgesel ulusal hatta uluslararası konsorsiyumlar olması beklenir, Tekil IRC bir ortak işlerlikli ağ içinde yer alır.

9 IRC yapılanması Genellikle birkaç ortaklı bir konsorsiyum oluşturularak kurulurlar. Araştırma enstitüleri, üniversiteler, araştırma-geliştirmeye destek veren kuruluşlar, meslek odaları, teknoloji aracı kurumları ve teknoloji firmaları ile yakın bağlar kurarlar.

10 IRC yapılanması IRC’ler kendi işlerini yürütürken IRC ağının (Merkezi Sekreterlik) kaynaklarını yoğunlukla kullanmaktadır. Bağımsız 3-4 kişilik küçük ofislerin yanında, teknoloji geliştirme merkezleri, ticaret/sanayi odaları veya üniversitelerin içinde bulunanları da vardır.

11 Nitelikli Personel Donanımı
IRC çalışanları, önemli bir endüstri ve araştırma deneyimine sahip, bölgelerindeki firmaların (özellikle KOBİ’lerin) teknolojik yetenekleri/gereksinimleri ve ekonomik profilleri konusunda bilgili teknoloji uzmanlarından oluşur.

12 FP6’da IRC 6FP da IRC öneri çağrısı 2 Nisan 2003 tarihinde duyurulmuştur. 2 Temmuz 2003’de teklif verme dönemi için son gündür. Kontratlar 1 Nisan 2004 te başlayacaktır. SSA modeli kullanılacaktır. Üç raporlama döneminde uzmanların vereceği sonuç raporları verilecektir. 4 yıllık kontrat ancak kontrat bitiminde yapılacak performans değerlendirmesine göre devam yada durdurma kararı verilecektir.

13 IRC İşleyişi

14 Ülkelerarası Teknoloji Transferi (Transnational Technology Transfer)
Bir TTT Anlaşması olduğu zaman 1) Anlaşmaya taraf müşteri TTT Statement Letter’ı imzalar 2) TTT Agreement Report IRC tarafından doldurulur. Anlaşma tiplerinden bazıları Lisans Sözleşmesi Teknik İşbirliği İmalat Sözleşmesi

15 İletişim Yolları Firmalar “tavsiye” değil, “hizmet” bekler Kısa dönemli beklentiler değil uzun dönemli işbirliği önemli Kapasiteyi aşacak vaadlerde bulunulmmalı

16 İletişim Yolları YÖNTEMLER Telefon E-posta Basılı malzeme Radyo Televizyon Konferanslar- Sergiler Seminerler Referans kişiler

17 İletişim Yolları Referans kişilerin dışında en etkili yöntem e-posta kullanımı; ancak aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır: Mesaj sektörel nitelikte olmalı Şirket bilgilerinden yararlanılarak yazılmalı Yazılacak mektuba geri bildirim formatı eklenmeli Bir etkinliğin duyurusu yapılmalı Mesaj bir kamu veya mesleki kuruluş tarafından da desteklenmeli

18 Standart Mektup Başlıkları
İletişim Yolları Standart Mektup Başlıkları Avrupa pazarı içinde teknolojinizi pazarlamak istiyor veya Avrupa'dan teknoloji arıyorsanız yardımcı olabiliriz. IRC ağının ayrıntıları. Çalışma biçimi IRC hizmetleri nelerdir? nasıl yararlanabilirsiniz?

19 Ziyaret Süreci Ziyaretler firma tesislerine IRC personeli tarafından yapılır. 1-1,5 saat sürer. Amaç: firmaların kuşkularını gidererek müşteri yapmak, firma hakkında bilgi toplamak Müşteri adayını IRC hizmetlerinden düzenli yararlanan bir müşteriye dönüştürmek için güven ve profosyonelliğe dayalı kişisel ilişki

20 Ziyaret Süreci Ziyaret öncesi hazırlık yapılmalıdır. Firma hakkında bilgi toplanmalı, firmaya verilecek bir doküman seti hazırlanmalıdır. Ziyaret sırasında IRC ağının promosyonu yapılmalı Bilgi toplanmalı Mümkünse işbirliği taahhütnamesi alınmalı

21 Ziyaret Süreci Ziyaret sonrasında firmanın teknoloji profili oluşturulabilir. İşbirliğinin sürekliliği ile ilgili bir değerlendirme yapılır. Bilgiler IRC veritabanına girilir İzleme: ziyaretten 2 hafta sonra firmayla irtibat sağlanmalı ve firmanın ilgisi sürdüğü müddetçe işbirliği devam ettirilmelidir.

22 Teknoloji Audit Teknoloji Audit bir şirketin teknoloji durumunu ortaya çıkartmak için yapılan sistematik bir değerlendirmedir. Yenilikçi teknolojiler, süreçler ve uzmanlıklar belirlenir. Yenilikçi çözüme ihtiyaç duyulan alanlar belirlenir.

23 Teknoloji Audit Audit’ten firma ve IRC ayrı ayrı yararlanır. Ortaya çıkan spesifik çalışma konuları kullanılarak firma IRC’nin müşterisi yapılabilir. Firma ise, Audit sonuçlarına bakarak (IRC yardımı olsun olmasın) performansını geliştirmek için bir Eylem Planı oluşturabilir.

24 Teknoloji Audit Teknoloji Audit’i Ziyaretlerden ayıran özellikler Daha ayrıntılı Daha fazla zaman ister Müşteri daha çok kendisini vermeli Sonuçları müşteriye verilir Paralı olabilir

25 Teknoloji Audit Teknoloji Audit Firma Ziyareti yapılmadan gerçekleştirilmemelidir. Ziyaret sayesinde firma hakkında temel bilgi toplanır- bu bilgi Audit çalışması öncesi kullanılacaktır Firmanın bir Audit çalışmasından yararlanıp yararlanamayacağı anlaşılır Firmanın Audit çalışmasına isterk duyması sağlanır

26 Teknoloji Audit Audit Süreci Ön Hazırlık- Yarım gün Firma Ziyareti- 1-1,5 saat Audit öncesi Değerlendirme- Yarım gün Teknoloji Audit-1 gün

27 Teknoloji Audit Ön Hazırlık: firmanın basılı malzemesi veya web sitesi kullanılarak firma ve içinde bulunduğu sektör hakkında bilgi toplanır. Firma Ziyareti: Firmanın bir Audit çalışmasından yararlanıp yararlanmayacağı anlaşılır.

28 Teknoloji Audit Audit-öncesi Değerlendirme: Toplanan bilgi ile firmanın sorunları, gereksinimleri, sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık hakkında bir ön değerlednirme yapılır. Teknoloji Audit: Üst yöneticilerin yanı sıra firma mühendis ve uzmanları ile mülakat yapılır. SWOT Analizi yapılır. Firmanın pazar konumunu geliştirecek teknoloji ihtiyaçları üstüne odaklanılır.

29 Teknoloji Audit Teknoloji Audit ile incelenen bazı konular Firma nasıl örgütlenmiştir? Teknoloji durumu ve düzeyi Varolan ürünleri/pazarları Pazardaki durumu ve rakipleri Enformasyon teknolojilerini kullanımı Ürün geliştirme ve Ar-Ge kapasitesi Kalite Kontrol Uluslararası işbirliği becerisi

30 Teknoloji Audit Dikkat edilmesi gereken noktalar: Bilgi soru sorarak toplanmamalıdır. Konuşulan kişilerin kendisini rahat hissedeceği “söyleşiler” yapılmalıdır. Bu durumda bir checklist kullanılarak önemli noktaların gözden kaçması önlenmelidir.

31 Teknoloji Audit Değerlendirme ve Eylem Planı (1 hafta) Toplanan bilgi ve görüşler sonucunda bir Rapor yazılır ve firmaya sunulur. İzleme Audit’in arkasındaki amaç firmayı IRC hizmetlerinin sürekli kullanıcısı haline getirmek olduğu için, Audit sonucunda belirlenen hedeflere ulaşma konusunda firmaya IRC hizmetleri götürülmelidir.

32 Teknoloji Audit Çıktılar Avrupa’da pazarlanacak teknolojilerin belirlenmesi Firma gereksinimlerini karşılayacak teknoloji veya ürünlerin belirlenmesi Gelişme planı Diğer (audit’in düzeyine bağlı olarak; risk sermayesi imkanları, IRC tarafından karşılanamayacak gereksinimleri karşılayabilecek organizasyonların belirlenmesi...)

33 Teknoloji Audit Maliyet: 8-16 gün süren bir Audit’in maliyeti € arasında. Kim yapmalı: 3 seçenek önerilmekte IRC ekibinden genel teknoloji destek uzmanı IRC’nin tutacağı bir teknoloji destek danışmanı IRC’nin tutacağı uzmanlığı ilgili teknoloji alanında olan bir danışman

34 Teknoloji Profilleri Hazırlama
IRC Ağı Merkezi Veritabanına (BBS) kaydedilmek üzere firmaların pazarlayabileceği teknolojiler (Technology Offer/TO) ve aradığı teknolojiler (Technology Requests/TR) IRC hizmeti olarak hazırlanır. Formatı verili olmakla birlikte, iyi birer TO/TR profili hazırlamak için örneklere bakılmalıdır.

35 Aktif Ortak Arama Servisi
IRC’lerin yüzyüze görüşmeyi sağladığı her etkinlik bu kapsama girmektedir. Bu tip etkinliklerin sektörel çapta düzenlenmesi verimli olmaktadır. Proze Pazarı ve TTT Toplantıları en tipik örnekleridir. Yarar sağlanması ön hazırlığa ve prosedürel bir sürece bağlıdır.

36 Kontrat Müzakereleri Kontrat müzakeresi IRC uzmanlarının ekspertizini aşan özel bir aktivitedir. Bu aşamaya varıldığında kontratçılardan yararlanılmalıdır; ancak IRC firmayı başından bu noktaya taşıdığı için sürecin dışında kalmamalıdır. Örnek kontratlara bakılmalı ve her bir anlaşma tipi için ayrı bir checklist kullanımalıdır.

37 Kontrat Müzakereleri Kontrat müzakeresi IRC uzmanlarının ekspertizini aşan özel bir aktivitedir. Bu aşamaya varıldığında kontratçılardan yararlanılmalıdır; ancak IRC firmayı başından bu noktaya taşıdığı için sürecin dışında kalmamalıdır. Örnek kontratlara bakılmalı ve her bir anlaşma tipi için ayrı bir checklist kullanımalıdır.


"IRC ve 6. Çerçeve Programı İsmet Rıza ÇEBİ “SME” ve “İNOVATİON” Ulusal İrtibat Noktası TUBİTAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları