Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tadashi Suzuki Maxine Watts Veena Pureswaran Shingo Kato Monica Torres Changwoo Jung 27 April 2011 Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi IBM Kurumsal Hizmet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tadashi Suzuki Maxine Watts Veena Pureswaran Shingo Kato Monica Torres Changwoo Jung 27 April 2011 Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi IBM Kurumsal Hizmet."— Sunum transkripti:

1 Tadashi Suzuki Maxine Watts Veena Pureswaran Shingo Kato Monica Torres Changwoo Jung 27 April 2011 Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi IBM Kurumsal Hizmet Gücü Türkiye 6. Ekibi 27 Nisan 2011

2 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 2 İçerik Tablosu 1.Projenin Amaçları 2.Yönetici Özeti 3.Yaklaşım – Danışmanlık Metodolojisi 4.Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi için Bulgular ve Eylem Planı  Sağlık Turizmi Nedir?  Sağlık Turizminde Küresel Tüketici Davranışları ve Pazar Eğilimleri  Bulgular ve Kuram  Öneriler  Eylem Planı 5.Kayseri Turizminin Tanıtımı için İletişim ve Pazarlama Stratejisi  İnternet Portalı 6.Soru - Cevap

3 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 3 Projenin Amaçları 1.Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi için Bulgular ve Eylem Planı: •ORAN Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk alanında olan Kayseri ve bölgesinde sağlık turizminin planlanması ve geliştirilmesi •ORAN Kalkınma Ajansı ve Paydaşları tarafından uygulanmak üzere sağlık turizmi geliştirme stratejisi için bir eylem planı hazırlanması 2.Kayseri Turizminin Tanıtımı için İletişim ve Pazarlama Stratejisi •Sağlık turizmi internet portalının oluşturulması için yüksek seviyede bir çerçeve oluşturulması

4 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 4 Uyarılar Bu çalışma aşağıdakileri içermemektedir: 1.Veri eksikliği nedeniyle konunun uluslararası sigorta boyutu ve hukukî boyutları ile, 2.Hasta kayıtları yönetimi, hastane görüşmeleri sırasında engel olarak karşımıza çıkmıştır ancak projenin kapsamı dışında olduğu için hasta kayıtları incelenmemiştir.

5 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 5 Team Introduction Tadashi Suzuki Japonya Bilişim Teknolojileri Mimarı Maxine Watts Avustralya Güvenlik & Gizlilik Danışmanı Veena Pureswaran ABD Mühendislik Müdürü Shingo Kato Japonya Yazılım Teknik Satış Monica Tatiana Torres Diaz Kolombiya LA Fiyatlandırma Süreci ve Kontrolü Changwoo Jung Güney Kore Çözüm Mimarı

6 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 6 66 •Bütün araştırmalar 2015 ve daha sonrasında sağlık sektöründe güçlü bir büyümeye işaret etmektedir. •Yaşlanan nüfusa sahip gelişmiş ülkelerden sağlık hizmetleri için talep artmaktadır. •Türkiye’ye tedavi için gelen turistlerin sayısı artış göstermektedir. •Kayseri, sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yapmıştır. •Kayseri belirli tedaviler için Kapadokya’ya gelen turistleri çekebilecek konumdadır. Neden Sağlık Turizmi? Temel Öneriler •Kayseri Sağlık Turizmi Konseyi’nin oluşturulması (KSTK) •JCI ve uluslararası akreditasyonun edinilmesi •Kayseri’nin tıbbî tedavi alanlarının tanıtımının iyileştirilmesi •Kayseri Sağlık Turizmi internet portalının oluşturulması •Tedavi masraflarının rekabet edebilecek seviyede tutulması •Uzmanlaşmış doktorlarının işe alınması için yatırım yapılması •Yurtdışından gelen hastalara paket programlar sunulması •Kayseri’de çok dilli bir ortamın oluşturulması için yatırım yapılması •Hedef bölgelere olan aktarmasız uçuşların sayısının artırılması •Otellerin altyapısına yatırım yapılması •Uluslararası mutfak imkânı sunan yerlere, eğlence ve alışveriş seçeneklerine yatırım yapılması Yönetici Özeti •Kayseri’de iyi finanse edilmiş hastaneler vardır ancak sağlık turizmi endüstrisine açıkça sahip çıkan ve yöneten bir kurum ve stratejisi bulunmamaktadır. •Kayseri’nin bazı uzmanlık alanlarında avantajları bulunmaktadır (maliyet ve uzmanlaşmış doktorlar) ancak bazı uzmanlıklarda da Kayseri zayıf kalmaktadır. •Kayseri’nin yurtdışından gelen hastalara etkin bir hizmet vermek adına altyapı eksiklikleri söz konusudur (oteller, aktarmasız uçuşlar, yabancı dil bilen (çok dilli) çalışanlar vs.) •Kayseri’nin sağlık hizmetleri imkanları hedef bölgelerde bilinmemektedir, farkındalık yaratılmamıştır. Temel Bulgular

7 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 7 Yaptığımız Görüşmeler 4 Nisan - Kayseri Ticaret Odası Genel Sektreteri7 Nisan - Kemal Tekden, Tekden Hastanesi sahibi April, 7 th - Mr. Memduh Keskinkılıç, Alto Tur sahibi, Kayseri’deki önemli tur operatörlerinden 19 Nisan - Kayseri Valisi Mevlut Bilici 9 Nisan –Muammer SAK, ARGEUS TURİZM, Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı / TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) 13 Nisan – Kayseri merkezde bulunan Maya Göz Hastanesi ve Hastane Müdürü 8 Nisan - Acıbadem H astaneleri Kayseri 12 Nisan – Modern Diş Hastanesi,özel bir diş sağlığı hastanesi

8 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 8 Table of Contents 1.Projenin Amaçları 2.Yönetici Özeti 3.Yaklaşım – Metodoloji 4.Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi için Bulgular ve Eylem Planı  Sağlık Turizmi Nedir?  Sağlık Turizminde Küresel Tüketici Davranışları ve Pazar Eğilimleri  Bulgular ve Kuram  Öneriler  Eylem Planı 5.Kayseri Turizminin Tanıtımı için İletişim ve Pazarlama Stratejisi  İnternet Portalı 6.Soru - Cevap

9 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 99 Yaklaşım – Sorun bazlı danışmanlık •Sorun bazlı danışmanlık, özellikle sorunların çözümlenmesi için kullanılan bir yöntemdir ve 5 evreden oluşmaktadır: •Tanım evresinde danışman, müşterinin aşağıda sıralananları gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır: –Uyumsuzluğu oluşturan sorunları netleştirmek; –Müşterinin hedeflerini belirlemek; –Hedefin gerçekleşmesine mani olacak engellerin tanımlanması; –Tatmin edici bir çözümün ne şekilde olacağına dair bir vizyon oluşturmak; –Öngörülen çözümün kapsamını belirlemek •Yapılandırma evresinde, detaylı iş planı oluşturulur ve ana hatlar taslak haline getirilir. Bu evre yükümlülüğün detaylı incelemesi, sorunlar hakkında hipotezlerin geliştirilmesi ve bu hipotezleri test etmek için temel soruların oluşturulmasını kapsamaktadır. •Veri toplama evresinde, danışman şunları belirlemektedir: –Hangi veri gerekli ve neden, –Ne zamana kadar veri toplamaya devam edileceği ve ne zaman durulacağı, –Müşteri için verilerde bulunan önemli mesajların nasıl çıkarılacağı •Sentez aşamasında, temel çıktılar oluşturulur ve sunulur. Gerçekler, bulgular, sonuçlar ve tavsiyeler ise çalışmanın kesinliğini ve etkinliğini doğrulamak için kullanılır. AMAÇ SORUN HİPOTEZ GERÇEKLER BULGULAR SONUÇ ÖNERİLER AMAÇ Tanım Evresi Yapılandırma Evresi Sentez Evresi Satışa Katkı Proje Amacı Sorun Hipotez KQ Proje Amacı Sonuç Bulgu Gerçek Bulgu Gerçek Öneri Veri Toplama Evresi

10 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 10 Sorun Diyagramı •Ana Sorunların Tanımlanması –Strateji: Kayseri’nin bir sağlık turizmi şehri olabilmesi için sahiplik ve stratejik plan olmalı –Sunulanlar: Kayseri’de sunulan sağlık hizmetlerinin rekabetçi avantajı –Altyapı: Kayseri’de sağlık turizmi endüstrisini destekleyecek altyapının geliştirilmesi –Pazarlama: Kayseri’nin sağlık turizmi için destinasyon olarak tanıtılması ve pazarlanması Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesine dair Bulgular ve Eylem Planının Oluşturulması Yerel Ortağın Hedefi Yükümlülüğün Tanımı 1. Strateji 2. Sunulanlar 3. Altyapı Sorun Hipotez 4. Pazarlama 1.1 Hastaneler iyi finanse edilmiştir 1.3 … … 2.2 Seçmeli tedaviler Kayseri’de mevcuttur 2.2 Seçmeli tedaviler Kayseri’de mevcuttur 2.4 … 3.1 Yurtdışından gelen hastalar için Kayseri’ye kolay erişim imkânı vardır 3.4 … Kayseri is a medical city 4.1 Komşu ülkeler iyi hedef pazar olmaya adaydır Kayseri is a medical city 4.4 … ……… Önemli Sorular … ………

11 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 11 1.Projenin Amaçları 2.Yönetici Özeti 3.Yaklaşım –Metodolojisi 4.Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi için Bulgular ve Eylem Planı  Sağlık Turizmi Nedir?  Sağlık Turizminde Küresel Tüketici Davranışları ve Pazar Eğilimleri  Bulgular ve Kuram  Öneriler  Eylem Planı 5.Kayseri Turizminin Tanıtımı için İletişim ve Pazarlama Stratejisi  İnternet Portalı 6.Soru - Cevap İçindekiler Tablosu

12 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 12 Sağlık Turizmi, Medikal Turizm – Nedir, Ne değildir? •Sağlık turizmi, sağlık hizmetleri için yurtdışına seyahat edilmesine denir. •Sağlık turizmi genellikle acil veya kritik tedaviler için yapılmaz. Genel özellikleri: –Yurtdışında yapılması –Gurbetçilerin bakımını içermesi –Bazen gerekli tıbbî tedavi acil olması, ama genellikle kozmetik cerrahî ya da diş bakımı gibi seçmeli tedavilerin söz konusu olması. •«Sağlık turistleri»’nin yurtdışına gitmesi için nedenler: –Kendi ülkelerinde gerçekten var olan veya öyle olduğu sanılan düşük hizmet kalitesi –Düzenleyici kurumlar, sağlık harcamalarını ödeyenler, bazı uzmanlar veya prosedürler tarafından getirilen sınırlamalar, –Tedavi protokolleri, ekipman ya da hizmetleri –Uzun bekleme süreleri –Bakımın / sağlık hizmetinin daha düşük maliyetli olması –Kişisel sebepler Bu terimler, uluslararası sınırların ötesinde sağlık hizmetlerinden yararlanma uygulamasının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan durumu tanımlamak üzere seyahat acenteleri ve kitlesel medya tarafından geliştirilmiştir. • Daha geniş anlamda, sağlık turizmi (medikal turizmden ayrı olarak) normalde seyahat ve turizmle özdeşleştirilen keyfi yönleri içermektedir. Seyahat acenteleri ve havayolları arasında yapılan anlaşmalarla hasta, hasta yakınlarına ya da arkadaşlarına indirimli oranlarda “mini tatil” seçenekleri sunulmaktadır. 2011’de %15’lik artışın projeksiyonu

13 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 13 Strateji Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesine dair Bulgular ve Eylem Planının Oluşturulması Yerel Ortağın Hedefi Yükümlülüğün Tanımı Strateji Altyapı Sorun Hipotezler Önemli Sorular ve Veri Toplama Pazarlama Hastaneler iyi finanse edilmiştir Kayseri tutarlı sağlık istatistikleri tutmaktadır Kayseri’deki sağlık turizmini açık bir şekilde sahiplenen vardır İlk 5 hastane uluslararası alanda rekabetçi mi? (yatırımcılar hakkında istatistikler) Paydaş haritası ve görüşmeler Veri talepleri Görüşmeler İnternet araştırması Veri talepleri Görüşmeler İnternet araştırması Sunulanlar

14 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 14 Kayseri’deki Hastaneler İyi Finanse Edilmiştir  •Kayseri Sağlık Kampüsü Projesi –Kayseri Sağlık Kampüsü, Kamu-Özel ortaklığında gerçekleştirilecek projelerden ilkidir ve Türkiye’nin sağlık sektörü için kabul edilen Kamu-Özel Ortaklık programının ilk projesidir. –Konum: Kayseri İli: 2.800.000 nüfus –Yatak Sayısı: 1548, bunlar; •1,048 Genel Hastane için •200 Fizyoterapi ve rehabilitasyon •200 Psikiyatri Hastanesi •100 Yüksek Güvenlikli Adlî Tıp Psikiyatri Hastanesi –Kapasite: Günlük 10.000 kişiye sağlık hizmeti vermesi beklenmektedir. –Yatırımın tahmini maliyeti: 278 Milyon $ Kayseri sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yapmıştır «Acıbadem, Kayseri’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören halka açık tek hastanesidir ve iyi finanse edilmiştir.» — Nisan 2011, Sn.Cemalettin Yılmaz Acıbadem Hastane Direktörü “Kayseri’de daima tıbbın tarihçesi olmuştur. Son 10 yılda Kayseri kaliteli hastanelere ciddi yatırımlar yapmıştır." — Nisan 2011, Sn. Mevlüt Bilici Kayseri Valisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın internet sitesine göre, ACIBADEM’in 100.000.000 TL yatırım sermayesi bulunmaktadır. Kaynak: http://www.scribd.com/doc/33737968/PPP-Health-Campus-Projects

15 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 15 Paydaşların İlişkileri Haritası Sağlık Turizmi Ajans (ORAN) Tur Operatörü Üniversite Yatırımcı Eczane İlaç Şirketi Medikal Ekipman Şirketi Sigorta Şirketi Diğer Kurumlar Gezilecek Yer/Market/Otel Ulaşım Kayseri Ticaret Odası Hastalar ve Yakınları Hastane Reklam Şirketi Dağıtımcı Karmaşık İlişkileri olan Çok Paydaşlı Yapı Ana Paydaşlar İlişkili Paydaşlar

16 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 16 Kayseri’deki sağlık turizmi açık bir şekilde sahiplenen var  Sağlık Turizmi ORAN Seyahat Acentesi Hastane Kim Sahipleniyor?? “Uluslararası Hasta Merkezi gibi iletişim kanallarımız mevcut. Bu merkez yurtdışındaki tanıtım çalışmalarımızı yürütüyor” “Yeni iş alanları geliştirmek istiyoruz” “Kayseri’deki Sağlık Turizminin büyük potansiyeli var” Semih Demirtoka (ORAN) ile yapılan görüşmeden alıntıdır Memduh Keskinkılıç (Alto Tur Seyahat Acentesi) ile yapılan görüşmeden alıntıdır Cemalettin Yılmaz (Acıbadem) ile yapılan görüşmeden alıntıdır

17 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 17 2014년 7월 3일 2014년 7월 3일 2014년 7월 3일 17 2014년 7월 3일 2014년 7월 3일 2014년 7월 3일 17 Kayseri Tutarlı Sağlık İstatistikleri Tutmaktadır  Kayseri sağlık ile ilgili istatistikleri geliştirmektedir •Kayseri’deki sağlık turizmi ile ilgili istatistikleri bulunan bazı kurumlar şöyledir: •T.C. Sağlık Bakanlığı (http://www.saglik.gov.tr/)http://www.saglik.gov.tr/ •Türkiye İstatistik Kurumu (http://www.turkstat.gov.tr/)http://www.turkstat.gov.tr/  Bu kurumların sağladığı verinin ya eksik ya da eski olduğu sonucuna ulaşılmıştır •Kayseri’de sağlık ile ilgili bazı istatistikleri var: •İstatistik Departmanı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü (http://www.ksm.gov.tr/)http://www.ksm.gov.tr/ •Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü  Verilerin yeni olmasına karşın, eksik olduğu sonucuna ulaşılmıştır •ORAN istatistiklerin önemli olduğunu ve veri eksikliğinin de ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiştir.

18 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 18 Sunulanlar Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesine dair Bulgular ve Eylem Planının Oluşturulması Yerel Ortağın Hedefi ProjeTanımı Strateji Sunulanlar Altyapı Sorun Hipotezler Önemli Sorular ve Veri Toplama Pazarlama Seçmeli tedaviler Kayseri’de mevcuttur Daha fazla hasta için yeterli kapasite bulunmaktadır Kayseri tedaviler için asgari düzeyde bekleme süreleri sunmaktadır Kayseri, Kapadokya’ya gelen turistleri çekmek için iyi konumdadır Diş muayeneleri, termal tedaviler (kişisel fikirler, görüşmeler) Diş muayeneleri, termal tedaviler (kişisel fikirler, görüşmeler) İstatistikler, görüşmeler, uzman görüşleri, başarı oranları, ameliyat sayıları, iyileşme süreçleri, tedavi sonrası bakım koşulları İngiltere ve Avrupa’da mevcut bekleme süreleri Kayseri’deki hastanelerin kapasiteleri Mevsimsel kullanım oranları/fiyatları Kayseri’de mevcut bekleme süreleri Gerekli tıbbî tedaviler Kayseri’de mevcuttur

19 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 19 Kayseri, Kapadoya’ya gelen turistleri çekmek için iyi konumdadır  Kapadokya’ya gelen Uluslararası Turistler  bu sayı her yıl artmaktadır –Türkiye’ye gelen turist sayısı: 28.6 milyon (T.C. vatandaşlığı olmayan yabancı turist)* –Kapadokya’yı ziyaret eden turist: 2.18 millyon, 1.49 milyon yabancı* –2010 yılında %30 artmıştır* Kayseri Kapadokya’ya ulaşmanın en kolay yoldur Kayseri Kapadokya’ya ulaşmanın en kolay yoldur En yakın havalimanlarından birine sahip, THY’nin İstanbul’dan günlük 5 uçuşu bulunmaktadır. Kayseri Kapadokya’ya sadece 75km uzaklıktadır. Ankara’ya 300km mesafededir. •Kapadokya’ya gelenTuristler  Kayseri’de sağlık turizmi için potansiyel hedeftir –Tur gruplarının çoğu Avrupa’dan gelmektedir ve yaş ortalamaları 50 üzeridir (Kaynak: Grup Gözlemi) –Turistlerin Kayseri’de konaklama ortalaması yaklaşık 1.6 gündür (Kaynak : Görüşmeler) (*Kaynak: gototurkey.com, Turkishpress.com) 300 Km 75 Km Kayseri’nin coğrafi konumu ve havalimanının yeri, Kapadokya’ya gelen turistleri sağlık amacıyla çekmek için avantajlıdır

20 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 20 Tedavilerin Ayırımı / Sınıflandırılması (Segmentasyonu) Bangkok İstanbul Yeni Delhi Kayseri Ortopedi Onkoloji Kardiyoloji Göz Diş Karşılaştırılan Şehirer Türkiye Dünya Kayseri Bölgesi Medikal Spa & Termal Gerekli (Medikal Tedavi)Seçmeli (Keyfî) Aşağıdaki diyagram tedavilerin karşılaştırma analizi yaparken kullanılan ayırımı göstermektedir Karşılaştırma

21 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 21 Türkiye’deki Termal Spa’lar •Anadolu’da 1800 termal kaynak bulunmaktadır •46 şehirde 190 termal tesis vardır, yatak kapasitesi yaklaşık 15.000’dir •Türkiye termal kaynak bakımından dünyanın 7. zengin ülkesidir •2009 yılında 10 milyon yerli turist ve 300.000’i aşkın yabancı turist gelmiştir. 2012 yılında ise 1 milyon yabancı turistin gelmesi öngörülmektedir Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Kalkındırma Kurulunun Sağlık Turizmi Sunusu Türkiye Spa’ları http://www.allaboutturkey.com/spa.htmhttp://www.allaboutturkey.com/spa.htm Spa Zirvesi 2010 Ankara Afyon Balıkesir Bingöl Bolu Bursa Konya Eskişehir Denizli Çanakkale İzmir Sivas Muğla Yalova Kütahya KAYSERİ Nevşehir Aydın Van Türkiye’de Ana Termal Spa’lar

22 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 22 «Doktor Balıklar»ın Yabancı Turistlere Sunulması •2010 yılında açılmıştır •8 Spa bulunmaktadır ve 17 tane açılacaktır. Bayilik verilmektedir •Hizmetler: Ayak hastalıklara tedavi •Ücret: 10 Euro, 15 dakika •Referanslar •1950 yılından beri Türkiye’de vardır •Hizmetler: Sedef hastalığı balık tedavisi (21-14 gün) •Paketler: Tedavi, konaklama, transferler, yiyecek- içecek, yerel geziler •Ücret: 21 günü 3392 USD •Referanslar İngiltereTürkiye «Doktor Balık» tedavileri dünyada popüler hale gelmiştir. Bu benzersiz tedavi turist çekebilecek özelliktedir çünkü bu tedavinin orijinali Türkiye bulunmaktadır. 216 Milyar USD Sağlık Endüstrisi Pazarı: 2 Triyon USD

23 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 23 Seçmeli tedaviler Kayseri’de mevcut  •BAYRAMHACI TERMAL KAYNAĞI : •BAYRAMHACI TERMAL KAYNAĞI : Kayseri’nin 65km batısında yer almaktadır, kadın ve erkekler için ikişer havuzu bulunmaktadır. “..Küçük bir yer, köylerden gelen var, altyapı var ama yabancı turistlere göre değil…” •TEKGÖZ TERMAL KAYNAĞI : •TEKGÖZ TERMAL KAYNAĞI : Kayseri’nin merkezine 33km uzaklıkta Yemliha ilçesinde bulunmaktadır, kadın ve erkekler için birer havuzu bulunmaktadır. “Otel ya da tesis bulunmamaktadır” •ÇİFTGÖZ TERMAL KAYNAĞI: •ÇİFTGÖZ TERMAL KAYNAĞI: Şehir merkezine 35km uzaklıktadır. Kadın ve erkekler için ikişer havuzu bulunmaktadır. “İçme suyu bulunuyor” •YEŞİLHİSAR MİNERAL KAYNAĞI: •YEŞİLHİSAR MİNERAL KAYNAĞI: Şehir merkezine 82km uzaklıkta, Yeşilhisar kasabasındadır. •ZİLE TERMAL: •ZİLE TERMAL: Develi ve Yahyalı halkı tarafından ziyaret edilmektedir. “Çamuru bulunmaktadır, turistlere cazip gelebilir, diğerlerine göre daha aktif” Kaynak: Kayseri Şehir Rehberi / Sn. Memduh Keskinkılıç, — Nisan, 2011, Sn. Memduh Keskinkılıç, Kayseri’de önemli tur operatörlerinden Alto Tur’un sahibi Kayseri’de doğal kaynaklar bulunmaktadır ancak termal tesislerin altyapısı geliştirilmeli ve bilinirliği artırılmalıdır Altyapı Eksiği Bulunmaktadır http://www.travelshopturkey.com/hotels.asp?id=301&dest=384

24 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 24 Tedavilerin Ayırımı / Sınıflandırılması Segmentasyonu) Bangkok İstanbul Yeni Delhi Kayseri Ortopedi Onkoloji Kardiyoloji Göz Diş Türkiye Dünya Kayseri Bölgesi Medikal Spa & Termal Gerekli (Medikal Tedavi)Seçmeli (Keyfî) Aşağıdaki diyagram, tedavilerin karşılaştırma analizi yapılırken kullanılan ayrımı göstermektedir Karşılaştırma Karşılaştırılan Şehirer

25 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 25 Gerekli (Tıbbî Tedavi) – Karşılaştırma Kriterleri Tedavi karşılaştırma analizi yapılırken aşağıdaki yaklaşım kullanılmıştır Karşılaştırmalı analizi yapmak için her şehirden büyük bir hastane seçilmiştir. Tedavi karşılaştırma analizi her şehir/hastane için aşağıdaki kategorilere göre yapılmıştır: MaliyetHer şehir için ana tedavilerin tedavi masrafları karşılaştırılmıştır Uzmanlaşma Seçilen hastanelerde uzman doktor sayısı ve şehirde JCI akreditasyonu bulunan hastane sayısına bakılmıştır KapasiteHastane ve tesislerin kaldırabileceği hasta sayısı incelenmiştir Bilinirlik Google Trends aramaları ve söz konusu hastanenin internet sitesinde bulunan bilgilere bakılmıştır Yabancı Hasta Sayısı Hastanenin hali hazırda yabancı hastası bulunuyor mu ve bu hastaları desteklemek için yeterli tesisi bulunuyor mu? Sorularına yanıt aranmıştır

26 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 26 Kayseri’de Gerekli Tedaviler İçin Yapılan Karşılaştırmalı Analizin Sonucu Göz Diş Kardiyoloji Onkoloji Analize bakılarak göz tedavilerinde Bangkok, diğer tedavilerde ise Yeni Delhi lider olarak ortaya çıkmaktadır capacity Ortopedi 0 Yüksek 5 Düşük Değerlendirme Tanımları

27 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 27 Kayseri’deki Mevcut Tıbbî Tedaviler Hakkındaki Bulgular –Kayseri’de diğer şehirlere oranla daha uygun göz ve diş tedavi masrafları bulunmaktadır –Kayseri’de sunulan diğer tedavi türlerine göre kardiyoloji ve diş tedavilerinde yüksek seviyede uzmanlaşma bulunmaktadır –Kayseri’deki hastanelerin kardiyoloji, onkoloji ve ortopedi alanlarında yabancı hasta tecrübesi bulunmaktadır –Genel olarak Kayseri’nin kardiyoloji ve onkoloji tedavi alanlarında sıralaması daha iyidir –Kayseri’nin JCI ya da başka bir uluslararası akreditasyona (AHA vs.) sahip hastane eksiği bulunmaktadır –Özellikle ortopedi ve göz tedavilerinde uzmanlaşmış doktor sayısı düşüktür –Kayseri’de sunulan tedaviler çok az bilinmektedir –Kayseri hastanelerinde birden çok dil bilen personel eksiği vardır –Yabancı hasta olanakları alanında eksiklikler vardır, örneğin sadece Acıbadem Hastanesi’nin Yabancı Hasta Merkezi bulunmaktadır Kayseri’nin kardiyoloji ve onkoloji tedavilerinde potansiyeli vardır ancak geliştirmesi gereken alanlar bulunmaktadır. Kayseri Gerekli Tıbbî Tedavileri Sunmaktadır          

28 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 28 Kayseri, tedaviler için minimum bekleme süreleri sunuyor  Kaynak: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Statistics/Performancedataandstatistics/HospitalWaitingTimesandListStatistics/index.htm “İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde bekleme süresi çok uzun. Ancak Kayseri’de çoğu hastanede bekleme süresi yoktur.” Acıbadem Hastanesi, Tekden Hastanesi, Modern Diş Hastanesi sorumlularının ve Kayseri Valisi’nin ortak ifadesidir Kayseri’de tedavi için bekleme süresi bulunmamaktadır, yalnızca hazırlık süreci söz konusudur İngiltere’de Ortalama Bekleme Süreleri

29 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 29 Kayseri Hastanelerinin Gelecek Ek Yabancı Hastaları Karşılayacak Yeterli Kapasitesi Mevcuttur  Yatak sayısı analizi Kayseri hastanelerinde toplam yatak sayısı3595 (*1) %50 doluluk olduğu durumlarda günlük boş kalan yatak sayısı1800 Hastane başına düşen boş yatak sayısı (29 hastane)62 Uluslararası hasta analizi Yıllık olarak bir hastanedeki yabancı hasta sayısı3200 (*2) Günlük olarak bir hastanede bulunan yabancı hasta sayısı9 Yerli hasta sayısının sabit kaldığı ve yabancı hasta sayısının 5 yıl boyunca %50 oranında arttığı varsayımından yola çıkarak, 5 yılın sonunda bir hastanede günlük olarak bulunacak yabancı hasta sayısı 60 Kaynak: YATAKLI TEDAVI KURUMLARI CALISMALARI (*1) http://www.acibadem.com.tr/(*2) Kayseri hastanelerinin 5 yıl boyunca %50 oranında artacak yabancı hastaları karşılayacak kapasitesi mevcuttur. Ortalama doluluk oranı %50 civarındadır

30 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 30 Altyapı Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesine dair Bulgular ve Eylem Planının Oluşturulması Yerel Ortağın Hedefi Proje Tanımı Strateji Sorun Hipotezler Önemli Sorular ve Veri Toplama Pazarlama Kayseri yabancı hastalar için kolayca ulaşılabilir bir şehirdir Yiyecek-içecek, alışveriş ve eğlence seçenekleri mevcuttur Kayseri bir sağlık şehridir Hastane sayısı ve 1000 kişi başına düşen doktor/uzman sayısı Otel kapasitesi Birden çok dil bilen ne kadar personel var? Kaç tane alışveriş merkezi var? Eğlence seçenekleri neler? Hastane sayısı ve 1000 kişi başına düşen doktor/uzman sayısı Kaç çeşit yabancı mutfak mevcut? Kaç restoran var? Açılış saatleri? Sunulanlar Altyapı Kayseri’nin altyapısı uluslararası sağlık turizmini kaldırabilir

31 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 31 Kayseri Bir Sağlık Şehridir  •Uzmanlar –2168 doktor, 1837 hemşire, 454 ebe Türkiye’deki diğer şehirlere ve dünyada sağlık alanında gelişmiş diğer şehirlere göre Kayseri’nin daha fazla sayıda hastanesi bulunmaktadır. Ayrıca 2014 yılında Kayseri Sağlık Kampüsü’nün tamamlanmasıyla kişi başına düşen yatak sayısında dünyada üçüncü olması beklenmektedir. •Hastaneler –15 devlet hastanesi, 14 özel hastane, 3595 yatak** –7 hastanenin ISO-9001 sertifikasyonu bulunmaktadır •TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU **İstatistik Departmanı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 4.47 % 3 büyüme YTY Sağlık Kampüsü tamamlandığında 2007 yılında bile Türkiye ortalaması üzerinde ve dünya ortalaması ile aynı

32 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 32 Kayseri uluslararası hastalar için kolayca ulaşılabilirdir  Türkiye özellikle Avrupa ülkeleri için çekici gelen bir turist destinasyonudur, örneğin coğrafi olarak Hindistan’a göre %50 daha yakındır, ancak ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için Kayseri’nin daha çok sayıda direkt uçuşa ihtiyacı vardır. •Uçuşlar –Kayseri Uluslararası Havalimanı’na sınırlı sayıda direkt uçuş vardır –Yolcuların çoğu İstanbul aktarmalı uçuşları kullanmaktadır İstanbul, Türkiye’ye olan aktarmasız uçuşlar Kayseri, Türkiye’ye olan aktarmasız uçuşlar Kaynak: http://www.flyhere.com/flight-map, (15 Nisan 2011 itibariyle)http://www.flyhere.com/flight-map   Sınır Kapılarında Vize Alanlar  Vizeden Muaf Olanlar         Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa •Türkiye için vize gereksinimleri –Türkiye’yi en çok çok ziyaret eden 10 ülke turistlerinin ya vizeye ihtiyacı yoktur ya da vizeyi gümrük kapısında alabilmektedirler –200 ülke için yaklaşık, •%45 : 90 güne kadar vizesiz kalabilmektedir •%23 :Türk gümrük kapılarında vizesini temin edebilmektedir •%32 : vizeye ihtiyaç duymaktadır 

33 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 33 Kayseri’nin altyapısı uluslararası sağlık turizmini kaldırabilir  •Oteller –21 otelde 1450 oda ve 2796 yatak (2 beş yıldızlı otel, 4 dört yıldızlı otel, 10 üç yıldızlı otel) –Uluslararası zincirlere bağlı 3 otel, diğerleri yerel Kayseri’de birden fazla dil bilen veya sağlık turizmi konusunda yeterli bilgi sahibi personel bulunmamaktadır. Kayseri’nin altyapısı yerli sağlık turizmi için yeterlidir ancak uluslararası sağlık turizmi için yetersiz kalmaktadır. •Demir Yolları –Ankara’ya 7 saat, Adana’ya 6 saat •Karayolları –İyi hazırlanmış şehirlerarası karayolu –Merkezden 15km uzaklıkta olan Boğazköprü, Ankara, Niğde ve Adana karayollarını bağlıyor –Ankara’ya 5 saat, Kapadokya’ya 1 saat HiltonCity OneNovotelGrand ErasSelcukNüzhet •Kayseri - Çok Dillilik –Hastaneler: Yeterli sayıda birden çok dil bilen(yabancı dil bilen) personel bulunmamaktadır –Restoranlar: Menüler sadece Türkçedir ve dil bilen personel bulunmamaktadır –Alışveriş Merkezleri: Dil bilen çalışan yeterli değildir, yabancı dilde anonslar yoktur –Demir Yolları: Anonslar için yabancı dil bilen personel yoktur, yabancı dilde anonslar yoktur –Karayolları: Sadece Türkçe levhalar vardır –Oteller: 21 otelden sadece ikisinde birden çok dil bilen personel bulunmaktadır –Medya: TV kanallarının ve radyo istasyonlarının çoğu Türkçe yayın yapmaktadır •Havalimanı –Erkilet Havalimanı şehir merkezine 4km uzaklıktadır

34 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 34 Yiyecek, alışveriş ve eğlence seçenekleri mevcuttur  •Eğlence –Erciyes Kış Sporları Merkezi – kış sezonu süresince – çeşitli bar, kafe ve restoran –Kayseri Merkezi – Yabancılara uygun eğlence tesisi bulunmamaktadır – bar, pub ya da canlı müzik yoktur •Gezilecek Yerler –Kayseri şehrinin camileri, türbe ve kaleleri gibi gezilecek yerler bulunmaktadır –Kapadokya 1 saat uzaklıktadır •Yiyecek –Kayseri zengin Türk mutfak kültürü ile tanınmaktadır –Kayseri’nin unutulmaz lezzetlerden biri pastırmadır –Restoran ve kafeler genel olarak akşamları 22:00’a kadar açıktır –Asya, Hindistan ve Avrupa gibi uluslararası mutfak sunan restoran eksikliği bulunmaktadır •Alışveriş –Sadece bir tane büyük alışveriş merkezi bulunmaktadır – Kayseri Park (10:00-22:00) –Kapalı Çarşı (10:00-20:00) –Cadde Mağazaları – halı ve giyimden taze balığa kadar Kayseri Park Kayseri Pastırması.... Kayseri Şehri Kapadokya Türk yemekleri seçenekleri fazlasıyla bulunmaktadır ancak uluslararası mutfak sunan restoran ve yabancılar için eğlence seçenekleri sınırlıdır

35 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 35 Pazarlama Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizm Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesine dair Bulgular ve Eylem Planının Oluşturulması Yerel Ortağın Hedefi Proje Tanımı Strateji Altyapı Sorun Hipotezler Önemli Sorular ve Veri Toplama Çevre ülkeler hedef kitle için iyi bir adaydır Avrupa’da bulunan Türk işçileri iyi bir hedef kitledir Kayseri civar bölgelerinde bulunan hastalar tıbbî tedaviler için iyi bir hedef kitledir Kayseri’deki sağlık turizminin bilinirliği uluslararası alanda yüksektir Nasıl tanıtım yapılıyor ? Google Hit’leri Nasıl tanıtım yapılıyor ? Google Hit’leri Komşu ülkelerde ne tür tesisler bulunmakt adır? Sunulanlar Pazarlama Türkiye, Ülke Marka Endeksinde ilk 20’nin içindedir Komşu ülkelerden gelen ziyaretçi sayıları Kendi ülkelerind eki bekleme süreleri, maliyetler nedir? Çevre bölgelerd e hangi tesisler bulunmakt adır? Çevre bölgeler den gelen ziyaretçil erin sayıları? Türk işçilerin demogra fisi Türk işçilerin ziyaret sayıları Yıllık Ülke Marka Endeks sıralama ları Görüşm eler ve alıntılar Türkiye’nin misafirperver bir ülke olduğu yaygın olarak bilinmektedir

36 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 36 Türkiye, Ülke Marka Endeksinde ilk 20’nin içindedir  Hindistan ve Tayland gibi karşılaştırdığımız ülkelere bakıldığında dünyanın Türkiye’ye bakışı (marka değeri) ortalamadır. •Ülke Marka Endeksi, Future Brands’in her yıl gerçekleştirdiği 110 ülkenin marka değerini inceleyip bunların sıralamasını yapan bir çalışmadır. Future Brands’in özel araştırma metodolojisini (BBC World News ortaklığıyla) temel alan bir çalışmadır. Kaynak: http://www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2010/overview/ http://www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2008/overview/ Ülke Markası İnsanları Turizm İhracat Yönetim Kültür & Miras Yatırım & Göç Her ülke aşağıdaki alanlarda ölçülmektedir.

37 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 37 Kayseri’deki sağlık turizmi bilinirliği uluslararası alanda yüksektir  Kaynak: http://www.google.com/trends •Türkiye’de sağlık turizmi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha iyi bilinmektedir •Türkiye’deki diğer şehirlere göre, Kayseri özellikle sağlık turizmi alanında bilinirliğini geliştirmelidir •İnternet aramalarına göre Hollanda, Almanya ve Fransa kökenli turistler, Kayseri’deki sağlık turizmi için potansiyel hedef müşteri olabilir Kaynak: http://www.googlefight.com Google Trends karşılaştırması – Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Kayseri Kayseri için arama yapan ülkeler Kaynak: http://www.googlefight.com İstanbul ve Kayseri arasında sağlık turizmi bilinirliği gösteren karşılaştırma Kayseri’deki sağlık turizminin bilinirliği düşüktür

38 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 38 “Türkiye ve Suriye arasında kaldırılan vize gereksinimlerinden sonra Suriye, Lübnan, Irak ve İran’dan Türkiye’ye daha iyi sağlık hizmetlerinden faydalanmak için gelen hastaların sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. Hem özel hem de devlet hastaneleri artan sayıda yabancı hasta ile karşılaşmaktadır. Hatay’da lazerli göz ameliyatlarında uzmanlaşan bir hastane günümüzde her ay Lübnan, Irak ve İran’dan gelen ve benzer tedavileri ülkelerinde yaptıramayan hastalara ek olarak 100 Suriyeli hastayı tedavi etmektedir. Kaynak: International Medical Travel Journal Çevre ülkeler hedef kitle olmaya iyi bir adaydır  Vizelerin kaldırılması için görüşülen ülkeler: Yunanistan, Portekiz ve Ukrayna Vizeye ihtiyaç duymayan ülkeler: •Suriye (16.9.2009 itibariyle) •Arnavutluk (20.11.2009 itibariyle) •Libya(24.11.2009 itibariyle) •Ürdün (2.12.2009 itibariyle) •Tacikistan (13.12.2009 itibariyle) •Azerbaycan (25.12.2009 itibariyle) •Lübnan(11.1.2010 itibariyle) •Suudi Arabistan(0.1.2010 itibariyle, tek taraflı) •Gürcistan, Pakistan, Bosna •Hırvatistan, Tacikistan, Sırbistan, Katar •Rusya(19.4.2011 itibariyle) Gümrük kapısında edinilen vizeler: •Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moldova, Norveç, Özbekistan, Polonya, Slovakya, Tacikistan ve Türkmenistan vatandaşları bir ay kalışlar için sticker tipi vizeyi gümrük kapısında edinebilmektedirler. Komşu ve çevre ülkelerle vizelerin kaldırılması bu bölgelerden gelecek hasta akışı konusunda kolaylık sağlayacaktır

39 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 39 Kayseri Civarında Bulunan Bölgelerdeki Hastalar Tıbbî Tedaviler İçin İyi Bir Hedef Kitledir  Kayseri’ye yakın olan Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray illerinden Kayseri’deki hastanelere gerekli (acil) tıbbî tedavi için hastalar gelmektedir, önemli miktarlarda hastanın gelmeye devam etmesi beklenmektedir. Bu bölgelerdeki hastaların çoğu uzmanlaşma gerektiren tedaviler için yerel doktorları tarafından sevk edilmektedirler -- Kayseri’deki hastaneler aynı zamanda yakında bulunan Nevşehir ve Aksaray’a da hizmet vermektedir. Bununla birlikte, uzmanlaşma gerektiren tedavilerin çoğunluğu Kayseri’de gerçekleşmektedir. Bu bölgelerdeki hastaların büyük bir kısmı kritik tedavi için Kayseri’ye gelmektedir. Kaynak: www.kayseri.gov.tr..... Örneğin Aksaray’dan kalp ameliyatı için gelen bir hastanın ailesi: “Aksaray’da aynı seviyede uzmanlaşma bulunmadığı için kalp ameliyatı için Kayseri’deki bu hastaneye Aksaray’daki doktorumuz tarafından sevk edildik. Hasta Aksaray’a dönebilecek duruma gelinceye kadar burada kalabiliyoruz” TR-72 Bölgesi’nde hastanelerin dağılımı

40 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 40 Avrupa’da Bulunan Türk İşçiler İyi Bir Hedef Kitledir  *2008-2010 yılları arasında yılda ortalama 900.000 Türk işçisi Türkiye’ye gelmiştir **“Yaz ayları ve tatil sezonu Avrupa’da bulunan Türk işçilerin Türkiye’ye dönmesi için çok sık rastlanan bir olgudur. Bu ülkelerden gelen hastalar sadece Türkler değil aynı zamanda Türkiye’deki tıbbî tedavileri duymuş yabancılardır” Kaynak: *OECD Study on Inflows of Turkish workers to Europe **Team Interviews Türkiye dışında yaşayan Türklerin %75’inden fazlası Almanya, Bulgaristan, Fransa, Hollanda ve İngiltere’de bulunmaktadır. Almanya, Bulgaristan, Fransa, Hollanda ve İngiltere’den gelen Türk vatandaşları ve işçiler hem seçmeli tedaviler hem de gerekli tedaviler için bir hedef kitle oluşturmaktadır.

41 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 41 Türkiye’yi Halihazırda Ziyaret Eden Yabancı Turistler, Seçmeli Tedaviler İçin Potansiyel Hedeftir  Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Almanya, Rusya, İngiltere, Bulgaristan ve İran sürekli en çok turist gönderen 5 ülke konumundadır, bunlar Türkiye’ye giriş yapan turist sayısının %50’sini teşkil etmektedir. Türkiye’ye yüksek sayıda turist gönderen ülkeler, seçmeli tedaviler için iyi bir hedef oluşturmaktadır

42 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 42 Tıbbî Tedaviler İçin Uzun Bekleme Süresi Olan Ülkeler Gerekli Tıbbî Tedaviler İçin Potansiyel Hedef Kitle Oluşturmaktadır  •İngiltere, İrlanda ve Kanada tıbbî tedaviler ve ameliyatlar için bekleme sürelerinin en uzun olduğu ülkelerdir. •Bu ülkelerden özellikle İngiltere, Türkiye’ye yakınlığı ve seyahat kolaylıkları nedeniyle çok iyi bir hedef pazar adayıdır. •Örneğin, İngiltere’deki ortalama bekleme süreleri aşağıdaki gibidir: Kaynak: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Statistics/Performancedataandstatistics/HospitalWaitingTimesandListStatistics/index.htm

43 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 43 Sağlık Masraflarının Pahalı Olduğu Ülkeler Gerekli Tıbbî Tedaviler İçin Potansiyel Hedef Grubu Oluşturmaktadır  Avrupa ülkelerine göre ortalama %50 tasarruf sağlanmaktadır (ABD’ye göre %80 tasarruf sağlanmaktadır!) Kaynak: healthinturkey.org Türkiye’deki maliyetlere oranla maliyet çarpanları

44 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 44 Bulguların Özeti – Sorun Diyagramı Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesine dair Bulgular ve Eylem Planının Oluşturulması Yerel Ortağın Amacı Projenin Amacı Strateji Sunulanlar Altyapı Sorun Yabancı hastalar için kolay erişim imkânı vardır Hipotezler Pazarlama Yurtiçind e çevre iller hedef pazar için iyi adaylardı r Kayseri ’deki hastan eler iyi finanse edilmişt ir Gerekli tıbbi tedavile r Kayseri ’de sunulm aktadır Daha fazla hastayı karşılayac ak kapasite mevcuttur Kayseri tedaviler için asgarî bekleme süreleri sunmakt adır Kayseri’ni n altyapısı sağlık turizmi kaldırabilir Kayseri’ deki sağlık turizmin i açıkça sahiple nen bir kurum vardır Kayseri tutarlı istatistikl er tutmakta dır Kayseri, Kapadok ya turistlerin i tedavi için çekebile cek iyi bir konumd adır Yiyecek, alışveriş ve eğlence seçenkle ri mevcuttu r Avrupa’d a yaşayan Türk işçiler hedef pazar için iyi adaylardı r Uluslar arası alanda Kayseri’ni n sağlık hizmetleri bilinmekt edir Komşu ülkeler hedef pazar için iyi adaylar dır Türkiye, ülke marka endeksi nde ilk 20 içinde yer almakta dır Türkiye misafirp erverliği ile tanınan bir ülkedir          Kayseri bir sağlık şehirdir Kayseri ’de seçmeli tedavile r sunulm aktadır  

45 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 45 1.Projenin Amaçları 2.Yönetici Özeti 3.Yaklaşım – Metodoloji 4.Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi için Bulgular ve Eylem Planı  Sağlık Turizmi Nedir?  Sağlık Turizminde Küresel Tüketici Davranışları ve Pazar Eğilimleri  Bulgular ve Kuram  Öneriler  Eylem Planı 5.Kayseri Turizminin Tanıtımı için İletişim ve Pazarlama Stratejisi  İnternet Portalı 6.Soru - Cevap İçerik Tablosu

46 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 46 Kayseri’de Sağlık Turizmi GZFT (SWOT) Analizi •Fırsatlar –Yaşlanan nüfusa sahip ülkelerden sağlık hizmetleri için artan bir talep olması –Bazı ülkelerde yetersiz Ulusal Sağlık Sistemleri’nin varlığı –Gelişmemiş sağlık sistemlerine sahip ülkelerden gelen taleplerin olması –Uluslararası seyahatin maliyetlerinin düşmesi –Türkiye’nin Avrupa Birliği adayı olması (AB içerisinde hasta dolaşımı kolaylığı açısından) –Gelişmiş ülkelerde sigortasız kişilerin az sayıda olması –Türkiye’ye gelen «sağlık turistleri»nin artması •Zayıflıklar –Sektördeki temsilciler arasında koordinasyonun zayıf olması, Kayseri’de sağlık turizmini sahiplenen bir kurum bulunmaması –Kayseri için tutarlı sağlık istatistiklerinin bulunmaması –Kayseri’de yabancılara kolaylık sağlayacak birden fazla dil bilen personel, bilgi alma imkânı ya da farklı eğlence seçenekleri bulunmaması –Uluslararası alanda Kayseri’nin bir sağlık turizmi destinasyonu olarak bilinirliğinin zayıf olması –Kayseri’de JCI akreditasyonuna sahip hastane bulunmaması –Ortopedi ve göz tedavileri gibi bazı alanlarda uzman sayısının önemli oranda düşük olması •Tehditler –Tayland, Hindistan gibi ülkelerle yoğun rekabet içinde olunması –Bölgede bulunan başka ülkelerin de «sağlık turistleri» çekmek için istekleri –Komşu ülkelerdeki olası çatışmalar •Üstünlükler –Tedaviler için uygun maliyetler –Büyük yatırımlar yapılmış olup, Bölge Hastanesi ve Kayak Merkezi gibi yeni projelerin devam etmesi –Kayseri’nin bir sağlık şehri olması –Kayseri’nin Kapadokya bölgesindeki turistleri tedavi için çekme imkânı olması –Kayseri’de tedaviler için bekleme süresinin asgarî düzeyde olması –Kayseri hastanelerinde yeni yabancı hastaları karşılayacak kapasitenin bulunması –Çevre ülkelere vize uygulanması olmaması –Kayseri’de çevre illere göre daha fazla uzmanlaşmış doktor bulunması –Kayseri ile karşılaştırılan şehirlere göre, Kayseri’de kardiyoloji ve diş tedavilerinde uzmanlaşmış hekim sayısının fazla olması

47 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 47 Öneriler Strateji Sunulanlar •Kayseri Sağlık Turizmi Konseyi’nin kurulması (KSTK) –Konseyde hastanelerden, otellerden, tur operatörlerden, ORAN Kalkınma Ajansı’ndan, İl Sağlık Müdürlüğü’nden, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden, Kayseri Valiliği’nden vs. üyelerin bulunması –Türk Sağlık Turizmi Kalkındırma Kurulu’nda Kayseri Sağlık Turizmi Konseyi’nin de temsil edilmesi –Doğru sağlık istatistiklerinin toplanması ve bu istatistiklerin tutulmasından sorumlu olunması –Kayseri’de sağlık turizmi için kendi kısa/orta/uzun vadeli eylem planını oluşturması ve ölçülebilir kontrol noktalarının tespit edilmesi –En iyi tedavi alanlarını tespit etmek için tıbbî geçmişe sahip uzmanların istihdam edilmesi –Sağlık turizmi eylem planını takip etmek ve geri dönüşümü sağlamak için sağlık hizmetlerinde uzmanların istihdam edilmesi –Sağlık Kampüsü projesinin Kayseri sağlık turizmi planına uygunluğunun takip edilmesi –Sağlık Turizmi Derneği’ne üye olunması (MTA http://www.medicaltourismassociation.com) –Küçük ve orta büyüklükteki hastanelerin tedavilerini tanıtabilmeleri için Ortak Uluslararası Hasta Merkezi’ne yatırım yapılması –Bu merkezde hastalarla hastaneler arasında koordinasyonu sağlayacak personelin eğitiminin ve işe alımının da araştırılması •Kayseri’nin önde gelen hastaneler için JCI akreditasyonu ve uluslararası üyeliklerin edinilmesi •Tedavilerin maliyetlerinin/fiyatlarının rekabetçi tutulması –Karşılaştırılan ülkelerle rekabet edebilmek için vergi muafiyet desteklerinin sunulması •Ortopedi ve göz gibi uzmanlıkların düşük olduğu alanlarda uzman doktorların işe alınması için yatırım yapılması •Uluslararası hastalara özelleştirilmiş paketlerin sunulması •Kapadokya’daki tur programlarına dahil edilebilecek Kayseri’deki tesislerin araştırıIması

48 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 48 Öneriler Pazarlama Altyapı •Kayseri’de çok dilli bir ortamın oluşturulması –Doktorlar, hemşireler ve seyahat acentelerinin konuşma yeterliliğine yönelik sertifikalı kısa kursların düzenlenmesi –Restoran, alışveriş merkezleri, otel, havalimanı, televizyon kanalları çalışanları için yapılması –Bir çok dilde levhaların düzenlenmesi örneğin hem Türkçe hem de İngilizce tercümelerin bulunması •Seçmeli tedaviler sunan tesislere yatırım yapılması –Yabancı turistlere cazip gelebilmesi için bölgedeki Spa’lar, hamamlar ve kaplıcaların iyileştirilmesi gerekmektedir •Kayseri’nin hedef pazarlarla bağlantısını iyileştirmek için daha çok sayıda aktarmasız uçuşun olması –Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Bulgaristan, Ürdün, Azerbaycan ve Suriye’deki şehirlere aktarmasız uçuş imkânı sunulmalıdır •Yabancı hasta ve ailelerinin konaklaması için otellerin altyapısına yatırım yapılması •Yabancı hastalara refakat edecek aileler için uluslararası mutfak, eğlence ve alışveriş seçeneklerine yatırım yapılması •Kayseri’de tıbbî tedavi alanların bilinirliğinin artırılması •Kayseri’nin hastanelerinin ücretsiz sağlık kontrolleri, ücretsiz göz muayeneleri vs. hakkında ücretsiz bilgi paketleri sunan stantların Kapadokya’da açılarak turistlere sunulması –Kayseri’deki sağlık muayeneleri ve seçmeli tedavilerinin Kapadokya seyahat paketleriyle kombine edilmesi –Kayseri’nin hastanelerinin uluslararası forumlarda, kongrelerde, fuarlarda tanıtılması ve o ülkelerdeki sağlık hizmetleriyle ortaklıkların kurulması –Türkiye’nin mevcut sağlık turizmi web sitelerine Kayseri’nin dahil edilmesi. Örneğin, healthtourism- tr.com, healthinturkey.org •Yurtiçi Pazarlama –Doktorları, tur operatörlerini, sigorta şirketlerini sağlık turizminin önemi ve buradaki rolleri konusunda bilgilendirmek ve Kayseri’deki sağlık turizmini geliştirmek için yönlendirmek •Kulaktan Kulağa Pazarlama –Sosyal paylaşım platformları ve forumlar gibi araçları kullanarak birebir görüşmeleri kolaylaştırmak •Yabancı hastalara sağlık turizmi hakkında hızlı bilgi vermek, sağlık turizminin bilinirliğini artırmak ve bir marka oluşturmak için Kayseri Sağlık Turizm Portalı oluşturmak

49 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 49 5 Yıllık Eylem Planı •Uzmanlığın düşük olduğu alanlarda uzman doktorların işe alımı için yatırım yapılması •Seçmeli tedaviler sunan tesislere yatırım yapılması •Otellerin altyapısına yatırım yapılması •Uluslararası yemeklere, eğlence ve alışveriş seçeneklerine yatırım yapılması •Kulaktan kulağa bilginin kolaylaştırılması için pazarlama yapılması •Tedavilerin rekabetçi maliyetlerde tutulması •Yabancı hastalara özelleştirilmiş paketlerin sunulması •Kayseri’de çok dilli bir ortamın oluşturulması •Kayseri’nin hedef pazarlarla bağlantısını iyileştirmek için daha çok sayıda aktarmasız uçuşun yapılması •Kayseri Sağlık Turizmi Konseyi’nin kurulması (KSTK) •Kayseri’nin önde gelen hastaneleri için JCI akreditasyonu ve uluslararası üyeliklerin edinilmesi •Verilen tavsiyelerle Kayseri’deki tıbbî tedavi alanların bilinirliğinin artırılması •Birincil paydaşları eğitmek için iç pazarlama yapılması •Kayseri sağlık turizm portalının oluşturulması 1. Aşama Başlatma 2. Aşama Düzenleme 3. Aşama Genişleme 2011 - 20122012 – 20142014 – 2016 Kayseri’deki Sağlık Turizmi Sektörünün Büyümesi

50 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 50 1.Projenin Amaçları 2.Yönetici Özeti 3.Yaklaşım – Metodoloji 4.Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi için Bulgular ve Eylem Planı  Sağlık Turizmi Nedir?  Sağlık Turizminde Küresel Tüketici Davranışları ve Pazar Eğilimleri  Bulgular ve Kuram  Öneriler  Eylem Planı 5.Kayseri Turizminin Tanıtımı için İletişim ve Pazarlama Stratejisi  İnternet Portalı 6.Soru - Cevap İçerik Tablosu

51 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 51 S5 – Komşu Ülkeler Ürdün, Azerbaycan, Suriye, Gürcistan Düşük maliyetli paketler aramaktadır Türkiye’ye daha iyi hizmet almak için artan seyahat etme eğilimi söz konusudur S4 - Yurtiçi Pazar Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir Artan satın alma gücü söz konusudur Kayseri’ye, daha iyi bir hizmet almak için artan seyahat etme eğilimi vardır S3 –Türklerin yoğun bulunduğu ülkelerden gelen Türkler Almanya, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İngiltere Düşük maliyetli paketleri aramaktadır Bu yüksek sayıda Türk işçisinden dolayı büyük bir gruptur S1 – Çok turist gönderen ülkeler Almanya, Rusya, İngiltere, İran, Bulgaristan Türkiye’ye giriş yapan turistlerin %50’si sağlık turizmi için pazar teşkil etmektedir Yeni Pazarlar Çok Yeni Olmayan Pazarlar Eski Pazarlar Pazar Segmentasyonu S2 –Yüksek maliyet ve bekleme süresi olan ülkeler İngiltere, Almanya Zamanında kaliteli hizmet aramaktadır Bu grup yüksek sayıda turist ve Türk işçilerle kesişmektedir

52 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 52 Hedef Pazar Seçimi S1 – Yüksek sayıda turist gönderen ülkeler S2 – Yüksek maliyet ve bekleme süresi olan ülkeler S3 – Dönen Türk işçisi olan Ülkeler S4 – Yurtiçi PazarS5 – Komşu Ülkeler P1 –Gerekli Tıbbi Tedavi P2 – Seçmeli Tedavi İlk etapta S2/P1 grubundan başlayarak sonradan S1/P2 seçmeli uzmanlaşma yaklaşımı için kademeli geçiş, S5/P1 grubuna 3 yılda geçmek söz konusudur Hedef Pazar Stratejileri Günümüzde3 Yılda Kaynak : Marketing Management: A Framework for Marketing Management, Kotler Keller Yeni Pazarlar Çok Yeni Olmayan Pazarlar Eski Pazarlar Kısa vadeli hedef pazar Orta vadeli hedef pazar Uzun vadeli hedef pazar

53 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 53 Hedef Pazara İnternet Aracılığıyla Erişim Kaynak: Dünya İnternet İstatistikleriDünya İnternet İstatistikleri İnternet bilgiye erişmek için en hızlı ve kolay yoldur • Hedef kitlemizde bulunan 5 ülke interneti en çok kullanan 20 ülkenin içindedir Almanya 65, Rusya 60, İngiltere 51,Fransa 45, İran 33 (milyon kişi) • İnternete erişim oranı, nüfusun yüzdesi olarak: Almanya %79.1, Rusya %42.8 İngiltere %82.5 Fransa %68.9 İran %43.2 2010 yılında interneti en çok kullanan ülkeler ve erişim yüzdeleri

54 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 54 Sağlık Turizmi Portalı - Giriş •Sağlık Portalı Nedir? –Sağlık Turizmi Paydaşları için tek yerden hizmet noktası sağlamak temel amaçtır •Hastalar tıbbî bilgiler edinebilir. Ayrıca tedaviler, uçuşlar, oteller, tur ve sigorta gibi lojistik hizmetler için rezervasyon yapabilir •Hizmet sağlayıcılar (hastaneler, seyahat acenteleri, sigorta şirketleri) hizmetlerini bu portal aracılığıyla sunabilir •İş İhtiyacı –Yabancı hastalar, uçuşlar gibi lojistikler hizmetleri kapsayan tıbbî hizmetleri tercih etmektedir –Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verileri, turistlerin yarısından çoğunun internet üzerinden planlamasını yaptığını ve online olarak rezervasyonlarını gerçekleştirdiğini göstermektedir Tayland sağlık turizmi web sitesi (http://www.thailandmedtourism.com/) Hindistan sağlık turizmi web sitesi (http://www.medicalindiatourism.com/)

55 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 55 Mevcut Portallar – Bangkok (http://www.bumrungrad.com/) Çok Dillilik Sıkça Sorulan Sorular Bölümü ve İletişim Akreditasyonlar, fiyatlandırma ve doktorlar hakkında bilgi Sigorta Şirketleri

56 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 56 Kayseri Sağlık Turizm Portalı – Yüksek Seviyede Gereksinimleri Kayseri Sağlık Turizmi Portalı Devlet Kurumu Seyahat Acentesi Sigorta Şirketi Hastalar ve Yakınları Hastane Daha fazla yabancı hastayı kabul etmek ve sağlık turizminin bilinirliğini artırmak Sağlık turizminin şimdiki durumu hakkında bilgi edinmek ve tutarlı istatistikler için veri toplamak Paket ve ürünler hakkında bilginin potansiyel müşterilere daha rahat erişim imkânı sağlamak Uluslararası alanda tıbbî tedaviler hakkında bilgiyi daha rahat edinmek ve bilgiye kolay erişmek Müşterilere ek uluslararası tıbbî tedavi seçeneği sağlayarak daha iyi hizmet sunmak

57 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 57 Tur Operatörü İçin Örnek Portal Özellikleri Seyahat Operatörü Teklif Oluşturma Hastalardan gelen taleplere teklif hazırlamak (kendi sistemlerini kullanabilirler) Teklif Oluşturma Hastalardan gelen taleplere teklif hazırlamak (kendi sistemlerini kullanabilirler) Hasta Araması Satın alma geçmişine bakarak potansiyel müşteri olabilecek hastaları aramak Hasta Araması Satın alma geçmişine bakarak potansiyel müşteri olabilecek hastaları aramak Talep Formu Hastalardan gelen soruları yanıtlamak Talep Formu Hastalardan gelen soruları yanıtlamak Sunulan tur paketi Yeni veya özel tur paketini kaydetmek veya tanıtmak Sunulan tur paketi Yeni veya özel tur paketini kaydetmek veya tanıtmak Paket ve ürünler hakkında bilginin potansiyel müşterilere daha rahat erişimini sağlamak

58 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 58 Hastalar Ve Yakınları İçin Örnek Portal Özellikleri Hastalar ve yakınları Hastane ve sunulan tedavi listesi Her hastanenin akreditasyonu ve uzmanlaşma alanları hakkında genel bilgiler Uzman doktor bilgileri – alanlarında tecrübeleri Tedavi fiyatları Hastane ve sunulan tedavi listesi Her hastanenin akreditasyonu ve uzmanlaşma alanları hakkında genel bilgiler Uzman doktor bilgileri – alanlarında tecrübeleri Tedavi fiyatları Otel ve Uçuş Rezervasyonu Büyük otellerin detaylarını, hizmetlerini ve fiyatlarını gösteren web sitelerine bağlantılar Otel ve Uçuş Rezervasyonu Büyük otellerin detaylarını, hizmetlerini ve fiyatlarını gösteren web sitelerine bağlantılar Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Dünya Göz Hastanesi’ni tercih ederek ne kadar para tasarruf edebilirim? Ödeme süreleri ne kadardır? Nasıl ödeme yapabilirim? Bakım kalitesini nasıl ölçebilirim? Çeviri ya da dil konusunda sorun yaşayacak mıyım? Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Dünya Göz Hastanesi’ni tercih ederek ne kadar para tasarruf edebilirim? Ödeme süreleri ne kadardır? Nasıl ödeme yapabilirim? Bakım kalitesini nasıl ölçebilirim? Çeviri ya da dil konusunda sorun yaşayacak mıyım? Çok Dilli İngilizce şart, diğer Avrupa dilleri de tercih edilebilir Şehir Bilgileri Taksi hizmetleri, toplu taşıma araçları, restoranlar, eğlence vs. Şehir Bilgileri Taksi hizmetleri, toplu taşıma araçları, restoranlar, eğlence vs. Hastane Randevu Listesi Tedavi için geçmiş randevuları görme ve yeni randevu oluşturma Hastane Randevu Listesi Tedavi için geçmiş randevuları görme ve yeni randevu oluşturma Sigorta Başvurusu Büyük sigorta şirketlerinin web sitelerine bağlantılar ve online başvuru Sigorta Başvurusu Büyük sigorta şirketlerinin web sitelerine bağlantılar ve online başvuru Talep Formu Detaylı bilgi ve teklif talep etme Talep Formu Detaylı bilgi ve teklif talep etme Uluslararası alanda tıbbî tedaviler hakkında bilgiyi daha kolay edinmek ve bilgiye erişmek Forum (Blog) Geçmişte tedavi gören hastaların yorum ve tecrübelerini paylaşmaları için alan Forum (Blog) Geçmişte tedavi gören hastaların yorum ve tecrübelerini paylaşmaları için alan

59 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 59 Sigorta Şirketi Online Kontrat Onayı Hastalardan gelen ve hastaların yaptığı kontratları onaylama Online Kontrat Onayı Hastalardan gelen ve hastaların yaptığı kontratları onaylama Sigorta paketleri sunulması Yeni ya da özel sigorta paketleri veya promosyonlarına kayıt Sigorta paketleri sunulması Yeni ya da özel sigorta paketleri veya promosyonlarına kayıt Geri Ödeme İşlemi Hastane masrafları için geri ödeme işlemleri Geri Ödeme İşlemi Hastane masrafları için geri ödeme işlemleri İletişim Formu Hastalardan gelen soruları yanıtlama İletişim Formu Hastalardan gelen soruları yanıtlama Sigorta Şirketi İçin Örnek Portal Özellikleri Müşterilerine ek uluslararası tıbbî tedavi seçeneği sunarak daha iyi hizmet sunmak

60 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 60 Hastaneler İçin Örnek Portal Özellikleri Hastane Randevu bilgileri Hastalardan gelen kontratı onaylama ve hastalarla iletişim Randevu bilgileri Hastalardan gelen kontratı onaylama ve hastalarla iletişim Hasta Araması Hastaları isim, yaş veya cinsiyet olarak arama Hasta Araması Hastaları isim, yaş veya cinsiyet olarak arama Uzmanların yönetimi Doktorların ve tıbbi personelin vardiyalarını ayarlama Uzmanların yönetimi Doktorların ve tıbbi personelin vardiyalarını ayarlama İletişim Formu Hastalardan gelen soruları yanıtlama İletişim Formu Hastalardan gelen soruları yanıtlama Daha fazla yabancı hastayı kabul etmek ve sağlık turizminin bilinirliğini artırmak

61 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 61 Devlet Kurumları İçin Örnek Portal Özellikleri Devlet Kurumu Veri toplama Kaç hasta Kayseri’de sağlık turizmiyle ilgilenmektedir? Geliri ne kadardır? Veri toplama Kaç hasta Kayseri’de sağlık turizmiyle ilgilenmektedir? Geliri ne kadardır? Veri analizi Önceki yıla göre karşılaştırma Hasta ve hastaların tedavi sayıları Veri analizi Önceki yıla göre karşılaştırma Hasta ve hastaların tedavi sayıları Sağlık turizminin şimdiki durumu hakkında bilgi edinmek ve tutarlı istatistikler için veri toplamak

62 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 62 Kayseri Sağlık Turizmi Portalı – Aşamalı Yaklaşım I. Aşama - Basit Portal-: •Basit Portal Oluşturulması –Hastane, tur operatörü, sigorta şirketi internet siteleri bağlantıları –Tedavi, otel ve uçuşlar için online rezervasyon * Küçük çaplı olarak başlayıp zamanla ek özellikler katmak en iyi uygulamadır II. Aşama – Gelişmiş Portal-: •İletişim özelliklerinin geliştirilmesi –Hastaların hastane, tur operatörü ve sigorta şirketi değerlendirmeleri –Sosyal paylaşım platformlarını kullanarak hastaların kendi aralarında iletişim kurmalarına olanak verilmesi –Otomatik bilgi güncellemesi 1A1A2A2A3A3A4A4A5A6A6A Kaynak alımı ve proje planlaması Tanım gereksinimleri Mimar tasarımı Özellik belirlenmesi ve prototip Sistem geliştirilmesi Sistem testi ve değerlendirilmesi Sistemin açılması ve bakımı A=Ay * Proje süreci ihtiyaçlar doğrultusunda değişecektir

63 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 63 Kayseri Sağlık Turizmi Portalı – Kaynaklar RolleriSorumluluğu Proje Yöneticisi Projeyi başlatmak ve pIanlamak, planı uygulamak ve kapsamı, süreci, maliyeti ve kaliteyi kontrol etmek. İletişimi koordine etmek ve paydaşları yönetmek. Veri Toplayıcısı Portala dahil edilecek turizme ilişkin bilgileri toplamak, onaylamak ve organize etmek, ilişkili bütün taraflarda projenin bilinirliğini sağlamak, yorum ve güncellemeleri takip etmek. Mimar Portal sistemine dahil olan katmanları, birleşen arasındaki ara yüzlerin, veri transfer protokollerin ve veri depolama stratejilerinin, işlevsellikle ilişkisi olmayan performans, ölçeklendirilebilirlik ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini dikkate alarak tasarımını yapmak. Programcı İşlev spesifikasyonlarını geliştirme, tasarım doğrultusunda özelliklerini geliştirmek, test etmek ve sunmak Web Tasarımcı İnternet sitesinin sayfalarının görsel tasarımını yapmak, kullanıcılar için kolayca kullanılabilir, erişebilir arayüzü oluşturmak IT (Bilişim Teknolojisi) Personeli Portalın açılmasından sonra bakımlarını yapmak, varsa sorunları düzeltmek ve verileri güncellemek. Sistem kontrollerini ve analizleri düzenli olarak yapmak •İnternet portalı geliştirmek için aşağıdaki kaynaklara ihtiyaç vardır:

64 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 64 •Bütün araştırmalar 2015 yılı ve daha sonrasında sağlık sektöründe güçlü bir büyümeye işaret etmektedir •Yaşlanan nüfusa sahip gelişmiş ülkelerden sağlık hizmetleri için artan bir talep söz konusudur •Türkiye’ye tedavi için gelen turistlerin sayısı artmaktadır •Kayseri, sağlık sektörüne ciddi yatırımlar yapmıştır Neden Sağlık Turizmi? Temel Öneriler •Kayseri Sağlık Turizmi Konseyi’nin oluşturulması (KSTK) •JCI ve uluslararası akreditasyonların edinilmesi •Kayseri’nin tıbbî tedavi alanlarının tanıtımının iyileştirilmesi •Kayseri Sağlık Turizmi internet portalının oluşturulması •Tedavi fiyatlarının rekabet edebilecek seviyede tutulması •Uzmanlaşmış doktorların işe alınması için yatırım yapılması •Kayseri’de çok dilli bir ortamın oluşturulması için yatırım yapılması •Hedef bölgelere olan aktarmasız uçuşların sayısının artırılması •Otellerin altyapısına, uluslararası mutfak sunan yerlere, eğlence ve alışveriş seçeneklerine yatırım yapılması Özet •Kayseri’de iyi finanse edilmiş hastaneler bulunmaktadır ancak sağlık turizm endüstrisini açıkça sahiplenen ve yöneten bir kurum ve stratejisi bulunmamaktadır •Kayseri’nin bazı uzmanlık alanlarında avantajları bulunmaktadır (maliyet ve uzmanlaşmış doktorlar) ancak bazı uzmanlıklarda zayıf kalmaktadır •Kayseri altyapı olarak zayıf kalmaktadır (oteller, aktarmasız uçuşlar, çok dilli çalışanlar vs.) ve bu nedenle yabancı hastalara verimli bir şekilde hizmet verememektedir. •Kayseri’nin sağlık hizmetleri imkanları hedef bölgelerde bilinmemektedir, farkındalık yaratılmamıştır. Temel Bulgular

65 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 65 Teşekkürler •IBM Kurumsal Hizmet Gücü Programı (CSC) •Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye •Digital Opportunity Trust (DOT) •Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri •Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreteri •Kemal Tekden, Tekden Hastanesi •Memduh Keskinkılıç, Alto Tour •Acıbadem Hastanesi, Kayseri •Muammer Sak, Argeus Turizm •Modern Diş, Kayseri •Maya Göz Hastanesi, Kayseri •Sn. Mevlüt Bilici, Kayseri Valisi •Saha asistanlarımıza ve tercümanlarımıza da özellikle teşekkür etmek isteriz

66 IBM Corporate Service Corps Turkey Team 6 Subteam 2 66 Teşekkürler! Thank You Merci Grazie Gracias Obrigado Danke Japanese French Russian German Italian Spanish Brazilian Portuguese Arabic Traditional Chinese Simplified Chinese Hindi Tamil Korean


"Tadashi Suzuki Maxine Watts Veena Pureswaran Shingo Kato Monica Torres Changwoo Jung 27 April 2011 Kayseri ve Bölgesinde Sağlık Turizmi IBM Kurumsal Hizmet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları