Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE İRŞÂD VE REHBERLİK BÜROSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE İRŞÂD VE REHBERLİK BÜROSU"— Sunum transkripti:

1 AİLE İRŞÂD VE REHBERLİK BÜROSU
DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜ

2 MÜFTÜMÜZ Nimetullah ERDOĞMUŞ

3 İl müftü YARDIMCISI Mehmet SIRRI ŞIK

4 Koordinatör vaiz Telvİn ÖZKAYA

5 AİLE İRŞÂD ve REHBERLİK BÜROSUNUN DİĞER ÜYELERİ
1:Fatma atsoy (İL VAİZİ) 2: Esma karakaş (K.K.Ö) 3: Esra kadiroğlu (K.K.Ö) 4:Suzan erdoğmuş (k.k.ö) 5: Seval YIlmaz (K.K.Ö) 6: ZEHRA BOZKURT (K.K.Ö)

6 AİLE İRŞÂD ve REHBERLİK BÜROSUNUN KURULUŞU
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Nisan tarih ve 199 sayılı oluru ile İl Müftülükleri bünyesinde kurum içi danışma birimi olarak “Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarını” hizmete açmıştır. 2003 ,2006, 2007,2008,2009,2012 ve yıllarında Başkanlığımız tarafından verilen Seminerlerle bugüne kadar toplam 81 İl Müftülüğünde ve 155 İlçede Bürolar oluşturulmuştur.

7 AİLE OLMAK…. Aile olmak, “bir” olmaktır. Aile  demek, “emek” demektir..Hayatın bütün zorluklarını diyebilmek için ailede “huzur iklimi” şarttır. Eşlerimiz, Yüce Rabbimizin “sevgi” kaynağı ve “rahmet” olarak yarattığı tamamlayıcılarımızdır. Evlatlarımız gözümüzün nurudur, sevgi tohumları onlarda yeşerir; bütün bir ömrümüzü kuşatır.. Ancak o huzuru duyabilmek için önce iç dünyamızı aydınlatmalı; eşlerimize, çocuklarımıza, hülasa hayata o aydınlık pencereden bakabilmeliyiz. Zaman-zaman hepimiz yol gösterecek, danışacak, derdimizi azaltıp-sevincimizi çoğaltacak bir sıcaklık ararız. Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz ,bu dost sıcaklığıyla insanlarımıza dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor.

8 AİLE, SEVGİ DEMEKTİR… Sosyal bir varlık olan insanın tek başına yaşaması imkânsızdır. Her insan mutlaka bir ailenin ferdidir. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile aynı zamanda toplumun da temelidir. Ailenin huzuru; mutluluğu, ferdin ve toplumun huzurudur. Nitekim insan da aile ortamında huzur bulur. Huzurun olabilmesi için aile fertlerinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını ve görevlerini bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekir. Aile fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde davranmaları mutluluğun asgari şartlarındandır.

9 NEDEN AİRB…? (I) Aile Bürolarında yüz yüze görüşmek üzere birçok problemin çözülmesi beklenmektedir. Bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il merkezlerinde Aile Büroları kurulma çalışmaları düşünülmüş ve bu çalışma başlatılmış durumdadır. Yanlış dini anlayışları gidermek, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmek, uzman din görevlilerimizin sorumluluğu kapsamındadır

10 NEDEN AİRB…? (II) Günümüz hayat şartlarının ve yaşam düzeninin etkisiyle ortaya çıkan olumsuzluklara engel olmak, Aile yapısına, temel karekteristik özelliklerini geliştirici bir yapı kazandırmak, Aile yapısının hızlı değişiminden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek,

11 NEDEN AİRB…? (III) Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yardımcı olmak, Ailevi problemler konusunda, talep edenlere dini rehberlik ve danışmanlık yapmak, Kadınlara mahsus dini ve sosyal faaliyetler organize etmek, Gençlere yönelik dini irşat faaliyetleri düzenlemek, Çocukların ve gençlerin pedagojik durumlarına uygun dini programlar yapmak. (okullarda konferans,tiyatro vb.)

12 NEDEN AİRB…? (IV) Çocukların inançlı, sağlıklı, manevi değerlerine bağlı yetişebilmesi için iyi bir aile ortamı ve eğitimine ihtiyaç vardır.Bu çerçevede özellikle toplumda aile huzurunun azaldığı, birçok ailenin eğitim seviyelerinin yüksek olmasına rağmen yıkıldığı müşahede edilmektedir.Bazı ailevi problemler mahremiyetini korumaktadır. Toplumun bu alandaki soru ve sorunlarını gidermek için “Alo Fetva” hatları kurulmakla beraber, birçok konuya (probleme) telefonla çözüm bulanamaması vb. bu tür bir hizmet yapılanmasını gerekli kılmaktadır.

13 AİRB Büromuzun İlgileneceği Alanlar (I)
Çocuk İhmali, İstismarı ve Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet,  Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet, Ailede Şiddet,Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,  Aileleri gerektiğinde ilgili yerlere (Psikolog,Sosyolog vb..)yönlendirmek

14 AİRB Büromuzun İlgileneceği Alanlar (II)
Bütün insanları yakından ilgilendiren aile içi sorunlar, Kadının maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddet, İnsan hakları ihlalleri, Töre ve namus cinayetleri, kız kaçırma, berdel…vb. Kötü ve zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi sosyal konularda ihtiyaç duyanlara dini bilgi açısından rehberlik etmek Dinimizin Aileye verdiği değeri anlatmak ve kendi aile değerlerimizin yaşatılmasını sağlamak

15 AİRB Büromuzun İlgileneceği Alanlar (III)
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlüler hakkında yapılan çalışmalar Nikah, Boşanma,   İletişim, Danışmanlık, Rehberlik, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Madde bağımlılığı, Töre-namus cinayetleri

16 AİRB Soru Kaynakları

17 I-Eşlerden(Kocadan) Kaynaklanan Problemler
Şiddet, dayak, hakaret, boşama, Cinsel yönden kadına kötü davranma, zina etme, başka bir kadınla birlikte yaşama, Eve bakmama, hanımın çalışmasına izin vermeme, Hanımı ailesine göndermeme, Aile sorunlarıyla ilgilenmeme, rehberlik hizmeti almama, Birden fazla evliliklerde diğer eş ve çocukların terk veya ihmal edilmesi

18 II-Eşlerden(Kadından) Kaynaklanan Problemler
Kocasının ailesine uzak durma, Evin bakımını ihmal etme, Cinsellikle ilgili sorunlar Kocasının izni olmaksızın malından harcama yapma, Kocasına istenilen ilgiyi göstermeme…vb.

19 III-Çocuklardan/Gençlerden Kaynaklanan Problemler
Anne babanın sözünü dinlememe, Çalışmama, Yanlış arkadaşlar seçme, Aynı işi yapan ailelerde babanın işleri ayırmaması, Ailelerin parçalanmış aile olması, çocukların duygu ve yakınlık eksikliği yaşamaları, Vücudu dövmelerle süsleme,madde bağımlılığı vb. Çocukların eş seçiminde ailelerini ihmal etmeleri

20 IV-Yakın Akrabadan Kaynaklanan Problemler(Kayınpeder,Kayınvalide,Görümce…)
Hasta ve bakıma muhtaç olmaları halinde anne babanın sürekli olarak çocuklarından birinin bakımında kalması, kardeşlerin bu konuda birbirlerine yardımcı olmaması, Aile büyüklerine yapılan bakımlarda büyüklerin, teşekkür ve dua etmek yerine sık sık beddua etmeleri, Kayınvalidenin gelini kıskanması, kötü davranması ve sürekli şikayet edip beddua etmesi, Büyüklerin, boşanmalarını sağlamak için birer yetişkin olan aile fertlerine mütemadiyen müdahale etmeleri, Mirasta haksızlık yapılması vb.

21 V-Komşulardan Kaynaklanan Problemler
Komşuların kötü ahlak sahibi olması, (fuhuş, komşunun eşine cinsel taciz, cinsiyet değiştirme vb.) Çocuk kavgaları Komşuların eğitim ve kültür seviyeleri ile dini meşreplerinin uyuşmaması ( komşunun sürekli gürültü yapması, alevi ve sünni komşuların birbirlerine ikramları, kız alıp vermelerinin problem olması vb.)

22 VI-Diğer sebepler Aile içi iletişimsizlik,
Psikiyatrik sorunlar; depresyon, intihar düşüncesi, vesvese vb. Geleneksel olarak aile büyüklerinin yaptığı bazı ritüellerin dînî kültür eksikliği sebebiyle îfâsında zorluk yaşanması (çocuğa isim konurken yapılacak işlemlerin bilinmemesi vb.) Bazı cinsel sorunların büyü şeklinde algılanması Kürtaj yaptırma; daha fazla çocuk sahibi olunmak istenmemesi, anne karnındayken çocuğun sakat doğacağının tahmin edilmesi sebebiyle kürtaj yaptırılmak istenmesi, herhangi bir sebeple kürtaj yaptırdıktan sonra duyulan vicdan azabı vb. Resmi nikahlı eşi ve çevresinin haberi olmadan yapılan evlilik,gizli nikah…vb.

23 AİRB BÜROLARININ GÖREVLERİ (I)
Müftülük bünyesindeki aile bürosu, alo aile hattı, vd iletişim bilgilerinin duyurulmasını sağlamak. Yüz yüze ve telefonla dini danışmanlık yapmak, özellikle dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan aile problemlerinin çözülmesinde etkin rol almak.

24 AİRB BÜROLARININ GÖREVLERİ (II)
Aile konusunda faaliyet gösteren resmi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği imkanlarını geliştirmek. Yapılan görüşmeleri DİB Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından hazırlanan standart forma kaydetmek, kaydedilen formları her ayın son gününden önce DİB Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna ulaştırmak.

25 AİRB BÜROLARININ GÖREVLERİ (III)
Aile konusunda yapılan araştırmaları takip etmek ve dokümanları arşivlemek. Gençlere yönelik olarak özel programlar ve aktiviteler gerçekleştirmek, bu konuda faaliyet gösteren resmi ve sivil örgütlerle işbirliği içerisinde bulunmak. Kendilerine tahsis edilen büroda aile kütüphanesi oluşturmak.

26 AİRB BÜROLARININ GÖREVLERİ (IV)
Yapılan faaliyetleri, danışmanlık hizmetlerini ve diğer aktiviteleri belirli bir plan dahilinde ve istenen zamanda DİB’na bildirmek.

27 AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU
KARTEKS… AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU KİŞİSEL KARTEKS Kişinin Numarası: ……………… Şehir: …………………………………………………………… Görüşme Şekli (Tlf-Yüz yüze)Tarih Ve Saati: ……………………………………………………... Kişinin Cinsiyeti: ……………………..Yaşı: ………… Meslek: ………… Medeni Durumu: ………………………… Eğitim Durumu: .....…………………………… SORU: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… CEVAP: ……………………………………………………………………………………………………………...……………………………… …………………………………………………………………… TAVSİYELER: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……. YÖNLENDİRMELER: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… SORUYU CEVAPLAYAN KİŞİ/…ÜNVANI:

28 AİRB BÜROLARININ KOORDİNELİ ÇALIŞABİLECEĞİ KURUMLAR
Aile İrşat ve Rehberlik  Büroları; Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Üniversitelerin Sosyal Hizmetler,Sosyoloji,Psikoloji, Psikiyatri ve Aile Hekimliği Bölümleri, Yerel yönetimler sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışan bir dini danışma birimidir. Hastane, Cezaevi,Çocuk Yetiştirme Yurdu, Okullar, Halk Eğitim Merkezi Kursları, Belediyelerin Sosyal Hizmet alanlarında Dini Rehberlik ve Danışmanlık Faaliyetlerinde bulunmak.

29 DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAD VE REHBERLİK BÜROSU
BİZİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ… Hazırlayan: Mehmet ERDOĞMUŞ Web Sitesi Sorumlusu


"AİLE İRŞÂD VE REHBERLİK BÜROSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları