Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIPLOMA SUPPLEMENT(DS) Prof. Dr. Zerrin SÖYLEMEZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIPLOMA SUPPLEMENT(DS) Prof. Dr. Zerrin SÖYLEMEZ"— Sunum transkripti:

1 DIPLOMA SUPPLEMENT(DS) Prof. Dr. Zerrin SÖYLEMEZ
DİPLOMA EKİ (DE) DIPLOMA SUPPLEMENT(DS) Prof. Dr. Zerrin SÖYLEMEZ AKTS/DE Kurum Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi ECTS/DS Institutional Coordinator, University of Gaziantep

2 DİPLOMA EKİ NEDİR? DİPLOMA EKİ ETİKETİ KRİTERLERİ DİPLOMA EKİ İÇERİĞİ DİL, ŞEKİL, KALİTE BÜTÜNLÜĞÜ DİPLOMA EKİ İÇERİĞİ (İNGİLİZCE) NE YAPMALI? LİSANSÜSTÜ YAPISAL ŞEMA

3 DİPLOMA EKİ NEDİR? Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı bir belgedir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ilave olarak, ulusal eğitim sistemi ve üniversitenin eğitim ve değerlendirme esasları gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından belirlenmiştir.

4 Diploma Eki Uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamada önemli bir araçtır. Ancak tek başına tanınırlığı temin etmez. Diploma Eki, mezuniyeti takiben her öğrenciye ücretsiz olarak verilir. Türkçe eğitim yapmakta olan yükseköğretim kurumlarında Diploma Eki dili İngilizce’dir. Yükseköğretim Kurumları, Diploma Ekinin amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumlara, işverenlere ve diğer ilgililere yaygın bir şekilde duyurmakla yükümlüdür.

5 DİPLOMA EKİ ETİKETİ KRİTERLERİ
Diploma Eki Etiketini çok konuşulan bir Avrupa Birliği dilinde, ücretsiz olarak diploma ile birlikte her bir öğrencisine kusursuz veren yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki Etiketi verilir. Bologna kararlarına imza koyan her ülkeden yükseköğretim kurumları, DE Etiketi için Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunabilir.

6 DE Etiketi başvurularında kurumların, başvuru formu ile
birlikte, -doldurulmuş DE örneklerini, -kamu oyuna ve öğrencilerine tanıtım amaçlı hazırladıkları broşürü, -yine tanıtım amaçlı duyurularını içeren web bölgesi adreslerini vermeleri, -diploma ekini tüm öğrencilerine çok konuşulan bir AB dilinde ücretsiz verdiklerini teyit etmeleri gerekmektedir. DE Etiketi başvurusu her yıl 1 Kasım tarihine kadar doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır. DE Etiketi 1 Kasım 2004 tarihinde başvuruda bulunan ve kabul edilen yükseköğretim kurumları için üç yıl süre ile geçerlidir.

7 DİPLOMA EKİ İÇERİĞİ Diploma Eki sekiz kısımdan oluşur. Bu konuda Avrupa Komisyonunun orijinal belgesi aşağıdaki web adresinden temin edilebilir: 1. DİPLOMAYA SAHİP OLAN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.1 Soyadı: 1.2 Adı: 1.3 Doğum yeri ve tarihi (Şehir, Ülke;gün/ay/yıl): 1.4 Öğrenci numarası:

8 22. ALINAN DERECE İLE İLGİLİ BİLGİLER
2.1 Derecenin adı varsa ve varsa verilen unvan (Türkçe) 2.2 Alınan derecenin ana alanı: 2.3 Dereceyi veren kurumun adı ve statüsü: (Türkçe) 2.4 Eğer 2.3’ten farklı ise programı yürüten kurumun adı ve statüsü 2.5 Öğretim dili:

9 3. ALINAN DERECENİN DÜZEYİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.2 Programın normal süresi: 3.3 Programa kabul edilme koşulları:

10 4. PROGRAMIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
4.1 Programın türü: 4.2 Program hakkında detaylı bilgi: 4.3 Alınan dersler/notlar/krediler: 4.4 Notlandırma sistemi hakkında bilgi: 4.5 Alınan derecenin sınıflandırılması (Türkçe):

11 5. ELDE EDİLEN DERECENİN KULLANIM ALANLARI
5.1 Bir üst dereceye başlama imkanı: 5.2 Meslek icra etme hakkı (eğer varsa):

12 66. EK BİLGİLER 6.1 Ek bilgi 6.2 Bilgi elde edilebilecek başka kaynaklar:

13 7. DİPLOMA EKİ’NİN ONAYLANMASI
7.1 Tarih: 7.2 İmza: 7.3 İmzalayanın unvanı: 7.4 Soğuk Damga/Resmi mühür:

14 88. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ
UUlusal yükseköğretim sistemimizi açıklayan bilgi ve şema Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır ve her yıl değişiklik olması halinde kurum tarafından güncellenecektir. YÖK ülkemizde DE çalışmalarında şekil, dil ve bilgi bütünlüğünü sağlamak üzere tanıtım ve rehberlik yapmaktadır. Daha fazla bilgi için: YYÖK, eğitim-öğretim yılında mezun durumundaki isteyen öğrencilere DE verilmesini hedeflemiştir.

15 Diploma Ekinde ayrıca aşağıdaki bilgi notuna yer verilir:
Diploma Ekinde ayrıca aşağıdaki bilgi notuna yer verilir: This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

16 DİL, ŞEKİL, KALİTE BÜTÜNLÜĞÜ
1. Üniversite amblemi sol üst köşede bulunmalı, ayrıca fakülte amblemi kullanılmamalı, 2. DE A3 kağıda basılarak, A4 olarak ikiye katlanmalı, 3. AKTS kredileri için sütun eklenmeli, ancak şu aşamada kredilerin yazımı zorunlu değildir. 4. DE’yi Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzalamalı 5. DE’de bazı bölümler Türkçe doldurulacaktır. 2.1, 2.3, gibi 6. İfade bütünlüğünün sağlanması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihli duyurusu esas alınmalıdır. Üniversite içi ifade bütünlüğünü Üniversitenin kuracağı Diploma Eki Komitesi sağlar.

17 DİPLOMA EKİ İÇERİĞİ (İNGİLİZCE)
ÖRNEKTİR INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION Family name(s):XXXXXX 1.2. Given name(s):XXXX 1.3. Place and date of birth: Gaziantep,Turkey; 1.4. Student identification number or code: XXXXXXX

18 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1. Name of the qualification: Mühendislik, Lisans Title conferred: Mühendis (B.Sc. in Engineering) 2.2. Main field(s) of study for qualification: Food Engineering 2.3. Name and status of awarding institution: Gaziantep Üniversitesi, devlet üniversitesi University of Gaziantep, a state university 2.4. Name and type of institution administering studies: Same as 2.3 2.5. Language(s) of instruction/examination: English

19 33. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
33.1. Level of qualification: Bachelor’s degree 33.2. Official length of program: 4 4 years, 2 semesters per year, 16 weeks per semester, two summer practices each of which 30 working days 3.3. Access requirement(s): High school diploma, placement through a centralised national university placement examination, Certificate of English Proficiency (TOEFL score of 500 or equivalent)

20 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1. Mode of study: full-time 4.2. Programme requirements: Requirements: A student is required to have a minimum CGPA of 2.00/4.00 and no failing grades including summer practice. Objectives: ▪ To prepare the students……………… ▪ To train the sudents…………………………… ▪ To develop the students…………………………….

21 4.3. Program details and the Individual grade/marks obtained:
Code Course Name Course Category Credits Grade ECTS First Semester 36151 Calculus I Required BB 30105 General Physics I Required DC 73105 General Chemistry I Required DC 39101 Freshman English I Required CB 69101 Engineering Graphics Required DD 22100 Turkish Required CC

22 4.4. Grading scheme, grade translation and grade distribution guidance:
A student's academic success is calculated by the Registrar's Office by taking into consideration the semester final grade and cumulative grade point average (CGPA) and this grade is recorded in the student's personal file. For each course taken, the student is assigned one of the following grades by the course teacher. The letter grades below are given in all faculties excluding the Faculty of Medicine where grades are assigned and calculated out of 100.

23 The letter grades, the quality point equivalants are:
AA 4.0 BB 3.0 CC 2.0 DD 1.0 BA 3.5 CB 2.5 DC 1.5 FD 0.5 FF 0.0 I-Incomplete, S-Satisfactory Completion, U-Unsatisfactory, NA-Non-attendance, P-in progress

24 For any diploma or degree, students must obtain at least DD or S from each course and have a CGPA of not less than out of 4.00 and have completed all the courses and summer practices in the program. Students who obtain a CGPA of at the end of a semester are considered Honor Students and those who obtain a CGPA of at the end of a semester are considered High Honor Students and this is recorded in their academic report. For graduate degrees……….. 4.5. Overall classification of the award: 2.24/4.00, Satisfactory, completed the program in 4 years.

25 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5. 1
5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION Access to further study: May apply to master programs 5.2. Professional status conferred: This degree enables the graduates to exercise the profession.

26 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1. Additional information:
Faculty of Engineering website: Department of Food Engineering web site: 6.2. Further information sources: University web site: European Union Office web site:www.gantep.edu.tr/~erasmus The Council of Higher Education web site: The Turkish ENIC/NARIC web site:

27 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1.Date: (Diploma tarihi ile aynı olması zorunlu değildir, verildiği tarihi yazınız) 7.2.Signature: (imza) 7.3. Capacity: Registrar of the University of Gaziantep 7.4. Official stamp or seal: (Diplomayı veren kurumun soğuk damga ve veya mühürü)

28 8- INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
The basic structure of the Turkish National Education system consists of four main stages as pre-school education, primary education, secondary education and higher education. Pre-school education consists of non-compulsory programs whereas primary education is a compulsory 8 year program for all children beginning from the age of 6. The secondary education system includes "General High Schools" and "Vocational and Technical High Schools". (Devam ediyor)

29 General Structure of the Turkish Education System
Bu şemada okul öncesi eğitimden doktora eğitimine kadar gösterilmiştir. Diploma sahibi hangi dereceyi aldı ise o dereceye karşılık gelen kutu boyanarak veya kalınlaştırılarak belirgin hale getirilmelidir.

30 NE YAPILDI Program yazılımı için görevlendirme yapılmıştır.
YÖK’ün şekil formatına uygun tasarım yapılmalı. Uygun kağıt satın alınmalı. Örnek çıktılar YÖK’e kontrol için gönderilmeli. Bölümlerden girilecek bilgiler hazırlanmalı, Objectives, v.b.gibi. DE için web bölgesi hazırlandı. DE tanıtımı için broşür bastırıldı. Halen verilmekte olan not belgeleri verilmeye devam edilmeli Diploma Eki Etiketine başvuruda bulunuldu 10. Üniversitede Diploma Eki Komitesi kuruldu Diploma Eki verilmesi için tarih belirlenmesi 12. Derslerin, programların İngilizce isimlerinde varsa yanlışlıklar düzeltilmeli, tercümeler tamamlanmalı

31 LİSANSÜSTÜ YAPISAL ŞEMA
Master’s with Thesis: 2 years, 120 ECTS ECTS First Semester Four graduate courses Required or Elective 8x4 Total Second Semester Three graduate courses Required or Elective 8x3 Graduate Seminar Required Total Third Semester Special Studies Required (M.S.) Research and Thesis (with defence) Required Total Fourth Semester Special Studies Required (M.S.) Research and Thesis (with defence) Required 26

32 Master’s without Thesis: 1.5 years, 90 ECTS
First Semester Four graduate courses Required or Elective 8x4 Total Second Semester Four graduate courses Required or Elective 8x4 Total Third Semester Two graduate courses Required or Elective 8x2 Graduation Project(with defence) Required 10 Total

33 Doctorate Degree: 4 years, 240 ECTS
First Semester Four graduate courses Required or Elective 8x4 Total Second Semester Three graduate courses Required or Elective 8x3 * Development and Learning Required 2 * Planning and Evaluation in Teaching Required 2 Total *After Qualification Examination two course, EB(56) 521 and EB(56)522 offered by the Department of Educational Sciences. Third to Eighth Semesters Special Topics Required (Ph.D.) Research and Thesis (with defence) Required Total


"DIPLOMA SUPPLEMENT(DS) Prof. Dr. Zerrin SÖYLEMEZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları