Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ Aralık 2010T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Yusuf TÜRKOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ Aralık 2010T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Yusuf TÜRKOĞLU"— Sunum transkripti:

1 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ Aralık 2010T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Yusuf TÜRKOĞLU yusuft@igeme.gov.tr

2 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Gündem  İhracatta Finansal Araçlar  İhracata Yönelik Devlet Yardımları

3 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Gündem  İhracatta Finansal Araçlar  İhracat Yönelik Devlet Yardımları

4 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracatta Finansal Araçlar  İhracata Yönelik Devlet Yardımları  Dir/Hir ile Vergi, Resim Harç İstisnası  Eximbank Kredileri  İhracatta KDV İstisnası  Banka ve diğer finans kuruluşlarınca uygulanan diğer alternatif finansal araçlar; factoring, leasing, forfaiting..  Kosgeb Destekleri  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  KGF (Kredi Garanti Fonu)  AB Fonları  Kalkınma Ajansları

5 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Bazı Tanımlar KOBİ  KOBİ  İmalat sektöründe faaliyet gösteren  1-250 arasında çalışan istihdam eden  Net satış hâsılatı 25 milyon TL’nı aşmayan işletmelerdir.

6 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Bazı Tanımlar SDŞ:Sektörel Dış Ticaret Şirketleri -10 Firma (16 Ağustos RG)  SDŞ:Sektörel Dış Ticaret Şirketleri -10 Firma (16 Ağustos RG) Normal yörelerde  1-250 arasında işçi çalıştıran  Toplam sermayesi 500 bin TL olan  Aynı üretim dalında faaliyet gösteren  Ortaklık payı en fazla %10  En az 10 KOBİ Kalkınmada öncelikli yörelerde (50 il)  1-250 arasında işçi çalıştıran  Toplam sermayesi 250 bin TL olan  Ortaklık payı en fazla %20  En az 5 KOBİ

7 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Bazı Tanımlar DTSŞ: Dış Ticaret Sermaye Şirketi -52 Firma (2/9/10)  DTSŞ: Dış Ticaret Sermaye Şirketi -52 Firma (2/9/10)  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “DTSŞ” statüsü verilen şirketlerdir. Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon $ veya eşdeğerdeki ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla DTSŞ unvanı verilebilir. ÜD: Üretici Dernekleri  ÜD: Üretici Dernekleri  Belirli bir üretim dalını temsil eden, üyelerinin en az % 30’u tarafından imal edilen, ürünler ile ilgili proje teklifinde bulunan, yeni üyeliklere açık olan, kar amacı gütmeyen, başvuruları tüm üyelerinin yararına yönelik yapan derneklerdir.

8 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre Maliyetleri  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

9 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

10 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırması ve Pazarlama Tebliğ: 2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ Amaç:Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi, Amaç:Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi, Yeni ihraç pazarları yaratılması, Geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de; Ticari ve Sınai Faaliyette Bulunan Şirketler, Yazılım Sektöründe İştigal Eden Şirketler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Uygulamacı Kuruluş: İGEME (5000 $’a kadar nihai onay merci) Destek Kalemleri:  Pazar Araştırması Projeleri  Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik  Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programları  E-ticaret Sitelerine Üyelik

11 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırma Projeleri Amaç Ürünleri ve/veya Sektörleriyle İlgili Pazar Araştırması Potansiyel Pazarlar Hakkında Sistematik ve Objektif Bilgi Yeni İhraç Pazarları Yaratılması Geleneksel Pazarlarda Pazar Payımızın Artırılması Firma Görüşmeleri Genel esaslar Şirketler Yılda En Fazla 5 Adet SDŞ Yılda En Fazla 10 Adet Pazar Araştırması Projesi Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi (6 aylık süre) Destek oran ve üst limitleri Şirketler %70 SDŞ %80 Proje Başına En Fazla 10.000 ABD Doları

12 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırma Projeleri Destek kalemleri Ulaşım  Yalnızca bir defalık gidiş-dönüş bileti (otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi)  Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşım (Otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri)  Araç kiralama ücreti (günlük 50 $, proje başına da 500 $) Konaklama  Konaklama (oda+kahvaltı) şirket başına günlük en fazla 300 $

13 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırma Projeleri-Belgeler 1- Başvuru Dilekçesi 2- Başvuru Formu 3- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME’nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. 4- Maliye Bakanlığını muhatap Taahhütname 5- Ulaşıma ilişkin harcamalar için bilet koçanı aslı(elektronik bilet olması halinde biletle birlikte biniş kartı). 6- Konaklamaya ilişkin harcamalar için ayrıntılı fatura aslı ve ödendiğine dair belge 7- Pazar araştırması sonuç raporu 8- Pazar araştırması gerçekleştirilen ülkede görüşme yapılan firma/kuruluş/dernek v.b ile ilgili görüşme formu 9- Pazar araştırmasını gerçekleştirilenlerin şirket sahibi veya ortağı olması halinde en son sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter onaylı ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin veya İGEME’nin ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği. Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması halinde bir önceki aya ait SSK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.)

14 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırma-Dikkat Edilecek Hususlar  Tüm harcamalar belgelendirilmek zorundadır. Harcamaların ödendiğine ilişkin belgelerin bankacılık kanalıyla yapılması (gidilen ülkedeki şehirlerarası ulaşım için yapılan ödemeler hariç) ve ibrazı zorunludur.  Tüm harcama belgelerinin asılları ibraz edilmelidir.  Her bir pazar araştırmasını en fazla iki şirket çalışanı (şirket sahibi veya ortağı da çalışan sayılır) gerçekleştirebilir. SDŞ ortağı firmaların çalışanları da, SDŞ çalışanıyla birlikte pazar araştırması gerçekleştirebilir.  Görüşme yapılmayan günler için (resmi tatil günleri hariç) konaklama bedeli karşılanmaz.  Harcama belgelerinde yer alan vergiler (KDV, VAT, city tax, sales tax, service tax, service fee, turizm vergisi vb.) ile her türlü resmi harçlar destek ödemesi kapsamındadır.  Bir pazar araştırma projesi kapsamında, araştırma tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine komşu en fazla 5 ülkede araştırma yapılabilir.  Pazar araştırması projeleri en fazla yol hariç 10 gün olmalıdır.  Kredi kartı ile ödemeler şirket kk ve/veya ortaklardan birinin olması gerekmektedir.  Biniş kartı ibrazı zorunlu

15 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırma-Destek Dışı Faaliyetler Destek Kapsamı Dışındaki Faaliyetler:  Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri  Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar

16 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Pazar Araştırması Raporları Amaç: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planları Genel Esaslar  Şirketler ve SDŞ en fazla 3 yıl  Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. Destek Kalemleri  Güncel pazar araştırması raporları (en fazla 2 yıllık)  Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.  Üyelik giderleri Destek Oran ve Üst Limitleri  Şirketler % 50  SDŞ % 60  Yıllık En Fazla 20.000 ABD Doları Başvuru Süreci  İGEME (Ön Onay )

17 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ticaret Heyetleri Amaç  Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak Genel Esaslar  Şirketler Yıllık En Fazla 5 Adet  SDŞ Yıllık En Fazla 10 Adet  Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi Destek Oran ve Üst Limitleri  Şirketler %50  SDŞ %60  Program Başına En Fazla 10.000 ABD Doları Başvuru Süreci  Müsteşarlık Koordinasyonunda İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tarafından Duyuru

18 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ticaret Heyetleri Destek Kalemleri  Katılım giderleri (ulaşım dahil)  Şirket en fazla 2 çalışan  SDŞ’nin en fazla 2 çalışan Ulaşım  Yalnızca bir defalık gidiş-dönüş bileti (otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi)  Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşım (Otobüs, ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi bileti ücretleri) Konaklama  Şirket başına günlük 300 ABD doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri,

19 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ E-Ticaret Siteleri Amaç Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi Genel Esaslar  Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik  Şirketler ve SDŞ’ler en fazla üç yıl  Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. Destek Oran ve Üst Limitleri Destek Oran ve Üst Limitleri  Şirketler %50  SDŞ%60  Yıllık En Fazla 10.000 ABD Doları Başvuru Süreci İGEME Ön Onay İGEME tarafından daha önce ön onay verilmiş olan e-ticaret siteleri için ön onay gerekmez. Başvuruda bulunan firmaların en az bir yabancı dilde hizmet veren web sitesi olmalıdır.

20 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

21 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge Tebliğ 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ Amaç  Sanayi kuruluşlarının AR-GE projeleri vasıtasıyla teknolojik alt yapıların güçlendirilmesi  Ekonominin teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturulması Hedef grubu  Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar,  Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar,  Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar.

22 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ 1. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi : 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK Desteklenecek Ar-Ge Faaliyetleri:  Kavram geliştirme,  Teknolojik / teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,  Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları,  Tasarım ve çizim çalışmaları,  Pilot tesisin kurulması,  Deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları,  Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü fal. Desteklenecek Harcama Kalemleri:  Personel,  Alet,  Teçhizat,  Yazılım,  Danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmetler,  Ar-Ge hizmeti, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili,  Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb.

23 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge/Tübitak Hakem değerl. Süreci-Değerl. Raporu http://eteydeb.tubitak.gov.tr PRODİS (Proje Değerl. Ve İzleme Sist.) Firma kullanıcısı olarak kayıt Başvuru Süreci Proje değerl. Ölçütlerinin okuyun Proje öneri bilgileri formu Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi; Kabul, red veya revizyon Proje yürütücüsü, kuruluş yetkilisi bilg., proje ön kayıt formu ve belgeler (imza sirk., tic.sicil gazet., vergi levhası, kobi beyannam., YMM değerl ve tasdik raporu

24 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge-İlave Destekler 1  Ar-ge faaliyetlerinin patentle sonuçlanması halinde %10 ek destek  Üretilen özgün ürün/ürünlerin satışından elde ettiği hasılatın toplam satış hasılatına olan oranına göre temel destek oranında artış yapılır: Özgün Ürün Satış Hasılatı /Toplam Satış Hasılatı Uygulanacak Artış Oranı %25’e kadar %10 %25 - %50 arası %15 %50’nin üstünde %20  Personal Harcamaları;  Büyük İşletmelerin Projelerinde %60,  KOBİ Niteliğindeki İşletmelerin Projelerinde %75,  Teknopark, İnkübatör v.b. Kuruluşların Projelerinde %90  Doktoralı Araştırmacı İstihdamı % 100

25 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge-İlave Destekler:Harcama Kalemleri  Üniversite ve/veya TÜBİTAK’a Bağlı Kurumlardan AR-GE Hizmeti Satın Alımı Üniversite ve/veya TÜBİTAK Ekseninde Bir Teknopark Bünyesindeki Faaliyetler Temel Destek Oranı + %30  Sanayi Kuruluşunun Belli Bir Proje Bazında Desteklenen AR-GE Faaliyetinin:  Enformatik  Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Teknolojileriyle İlgili Uyarlama  İleri Malzeme Teknolojileri  Gen Mühendisliği/Biyoteknoloji  Uzay ve Havacılık Teknolojileri  Çevreye Duyarlı Teknolojiler Temel Destek Oranı + %20

26 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge SAĞLANAN DESTEK TÜRLERİ 2. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması (Kredi) Temel Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV Ürün geliştirme projelerine: Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı : 1 milyon $  Teknolojik ürün ve teknolojik proses inovasyonu kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki ar-ge faaliyetleri desteklenmektedir.  Altyapı ve üretim yatırımına dayalı projeler destek dışıdır. Stratejik odak konuları projelerine*: Azami Destek Süresi: 1 yıl Azami Destek Tutarı : 100 Bin $ *Sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin esas alınarak hangi alanlarda tekn. Proje yürütülmesinde fayda bulunduğu ve ar-ge’nin yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri içeren projeler

27 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Ar-Ge/TTGV Proje Dosyası Hazırlanması http://www.ttgv.org.tr Proje öneri dosyası ile başvuru Başvuru Süreci TTGV Değerlendirmesi Alan Komitesi Değerlendirmesi ve TTGV İncelemesi TTGV Yönetim Kurulu kabulu sonrası projelere izleyici atanması İzleyici görüşü, DTM Onayı, Sözleşme, Proje başlar

28 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

29 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtiçi Fuarlara Katılım Tebliğ: 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Amaç  Uluslararası nitelikteki yurtiçi fuarlarının dış tanıtımının yapılması  Bu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın arttırılması Hedef grubu: Fuar Organize Eden Firmalar Uygulamacı kuruluş: İhracatçı Birlikleri Destek oran ve üst limitleri: (% 50) Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri25.000 ABD Doları Önemli Alıcıların Ulaşım Giderleri15.000 ABD Doları Fuarın Konusuna İlişkin Organizasyon5.000 ABD Doları Başvuru süreci: Fuardan En Geç 2 Ay Önce Tahmini Harcamaları İçeren Proje Fuar Sona Erdikten Sonra En Geç 6 Ay İçinde Faturalandırılmış Harcamalar

30 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

31 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım Tebliğ: 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Amaç: KOBİ, SDŞ’ler ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle: Üretici firmalar, katılımcı firmalar, organizatör firmalar ve SDŞ’ler. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Destek Çeşitleri:  Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonları  Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurt Dışı Fuar Katılımları  Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetleri  Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımları

32 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım HEDEF ÜLKEDE FUAR (Azami 2 adet) Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı 10.000 ABD Doları Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı 15.000 ABD Doları (Fuardan sonra en geç üç ay içerisinde İBGS müracat edilmelidir.) Fuar nakliye masrafları (Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek ve yurt dışına bedelsiz (yalnız gidiş nakliye ödenir) veya geçici çıkış (gidiş-dönüş) yoluyla gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.) ŞİRKETSDŞ KOMPLE TESİS İMALATI MAKİNE YAT İMALATI OTOMOTİV ANA SANAYİİ DOĞAL TAŞ SERAMİK MOBİLYA OTOMOTİV YAN SANAYİ ELEKTRONİK, BEYAZ EŞYA, ENDÜSTRİYEL MUTFAK MÜCEVHERAT HALI MİLLİ KATILIM % 50 % 75 % 50 10.000 6.000

33 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin %75’i, katılımcıya ödenir.  Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı 10.000 ABD Doları  Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı 15.000 ABD Doları Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilir.

34 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım Üretici/İmalatçı Organizasyonları & Yurt Dışı Fuar Katılımları  % 75  En fazla 36 m2 Alan  Sektörün Genel Tanıtımı  Münferit Firmalara Ait Ürün Tanıtımı Kapsam Dışı  Genel Nitelikli Milli Katılım/ Türk İhraç Ürünleri Fuarı 10.000 ABD Doları  Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı 15.000 ABD Doları

35 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım Organizatör Tanıtım Faaliyetleri  Başvuru merci: İhracatçı Birlikleri  Nihai Merci: DTM  Desteğin Kapsamı: Tanıtım Faaliyetleri;defile, seminer, basın toplantısı, reklam panoları, afiş, broşür, elektronik ortamda tanıtım, multivizyon gösterisi, yazılı görsel yayınlanacak reklamlar, 25 m2 geçmeyen info-stand (sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara fax, tlf, internet hizmeti vermeye yönelik), katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/ trend alanı  Desteğin Kapsamı: Tanıtım Faaliyetleri;defile, seminer, basın toplantısı, reklam panoları, afiş, broşür, elektronik ortamda tanıtım, multivizyon gösterisi, yazılı görsel yayınlanacak reklamlar, 25 m2 geçmeyen info-stand (sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara fax, tlf, internet hizmeti vermeye yönelik), katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/ trend alanı,  Destek Oranı: % 75  Yurtdışı fuar organizasyonlarında katılımcıların toplam katılım bedelinin %25’ini geçmemek üzere  Destek Miktarı:  Genel Nitelikli Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri 80.000 ABD Doları  Milli Katılım/ Sektörel İhraç Ürünleri Fuarı 120.000 ABD Doları Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır

36 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım-Bireysel Fuar Dest. 15000 $ kadar ödenir Boş stand kirası ve nakliye harcamaları Firma % 50 SDŞ’ler % 75 % 75 Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda (TÜBİTAK veya TÜBİTAK ile Müsteşarlığın birlikte belirleyeceği beş Üniversite’den birisinin düzenleyeceği rapor (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda (TÜBİTAK veya TÜBİTAK ile Müsteşarlığın birlikte belirleyeceği beş Üniversite’den birisinin düzenleyeceği rapor (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir ) % 75

37 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım-Bireysel Fuar Dest.-2 İhracatçı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra DTM’ce uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi’nde yer alan fuarlar desteklenmektedir. www.dtm.gov.tr adresindeki listeye bkz. (ilgili olduğu takvim yılından önceki Ekim ayında Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir)www.dtm.gov.tr Başvuru şekli: Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder. “Katılımcıyı fuardaki temsilcileriyle, çevre standlarla, ticaret unvanı veya markası ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar (Katılımcı temsilcisinin yüzü fotoğrafta seçilebilir ve tanınabilir büyüklük ve çözünürlükte olmalıdır’’

38 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım Hedef Ülke Bazında İlave, Geçiçi Fuar Desteği  15 hedef ülke-2010: ABD, BAE, Brezilya, Çin, Endonezya, GAC, G.Kore, Hindistan, Kanada, Vietnam, Nijerya, Meksika, Polonya, Malezya ve Şili  Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek  Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. (2010 yılı sonuna kadar)  %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz, +20 destek alanlar ayrıca bu 10 puan ilave destekten yararlanamaz.  3 ay içerisinde en geç müracaat

39 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım KATILIMCININ UYMASI GEREKEN KURALLAR  Ürün Teşhir Şartı  Bizzat Ürünleri Standlarında Sergilenmeli  Stand Alanı  Asgari 9 m2  Azami 50 m2’ye Kadar Kiraladıkları Stand Alanı *Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, Mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.

40 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım KATILIMCININ DESTEKLENMEYECEĞİ DURUMLAR  Yanıltıcı ve/veya Gerçeğe Aykırı Bilgi Verilmesi veya İbrazı  Türk Malı İmajına Zarar Verilmesi  Kalitesiz Ürünler sergilenmesi  Fuar Süresince Gösterdiği Tanıtıma Yönelik Yaklaşımın Ülkemiz İtibarını Zedelemesi  Tebliğ Hükümlerine Aykırı Fiillerde Bulunulması

41 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım FUAR ORGANİZATÖRÜNÜN DESTEKLENMEYECEĞİ DURUMLAR  Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranılmaması  Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelemesi  Katılımcı şirketlere verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi  Yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi, ibrazı  Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunulması

42 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Fuarlara Katılım Ödeme Esasları  Katılımcıların yetkili organizatöre ve nakliye firmasına yapacağı ödemeler ile Organizatörlerin tanıtım harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin 2009/5 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.  Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.  Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.  Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.  Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.  Senet ve katılımcının organizatöre verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

43 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

44 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği Tebliğ: 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Amaç : Yurtdışı pazarlarda ürünlerin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımı Marka tescil faaliyetlerine hız verilmesi Yurt dışında mal ticaretinin arttırılması Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları (ihracatçı birlikleri, İl ticaret ve sanayi/sanayi odaları, OSB’ler, sektörel üretici dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler) Şahıs şirketleri ve hizmet sektöründe iştigal edilen şirketler faydalanamıyor. Desteklenen Giderler: Kira, reklam, tanıtım ve yurtdışı marka tescil faaliyetleri Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Desteklenen Faaliyetler:  Birim kira giderlerinin desteklenmesi  Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi  Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi *Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez

45 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği Mağaza Ofis, Showroom, Depo ve Reyon Net Kira giderleri Sınai / Ticari şirketler ile İşbirliği Kuruluşları * % 60 azami 120.000 $ % 60 Azami 100.000 $ 100.000 $ Ticari Şirketler * % 50 azami 100.000 $ % 50 azami 75.000 $ ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri, 4 yıl, 15 birim, 6 ay, eksik bilgi belge 3 ay * ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri, 4 yıl, 15 birim, 6 ay, eksik bilgi belge 3 ay 1. BİRİM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

46 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 2. TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ  Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.  Yurtdışı birimi bulunan Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 $  Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık 250.000 $  4 yıl süresince faydalanılır, tanıtım desteği tanıtım malzemelerinin yurtdışına çıkan miktarına göre hesaplanır, 6 ay içinde İBGS’ye müracat etmeli, eksik bilgi belge 3 ay

47 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 3. YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ  Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $  4 yıl süresince yararlanılır, 18 ay içerisinde iBGS’ye müracat etmeli Ortak hükümler  Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği sektörel bazda müsteşarlıkca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda 10 baz puan artırılır.  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puan kadar artırılabilir.  Destekten çıkarılan şirketler ile işbirliği kuruluşları 6 ay sonra tekrar müracatta bulunabilir.

48 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

49 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Çevre Desteği Tebliğ: 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Tebliğ: 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum Faydalanan Hedef Kitle:  Türkiye’de yerleşik ticari, sınai faaliyette bulunan firmalar(Kollektif, Komandit, A.Ş, LTD, Kooperatif Şirk. TTK 136.M)  Tarım ve Yazılım sektöründe iştigal eden firmalar, DTSŞ, SDŞ’ler. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Desteklenen Gider Türleri:  Müracaat ve döküman inceleme  Belgelendirme tetkik  Yıllık belge kullanımı ve belge veya sertifikanın yenileme giderleri  Belge ve sertifikayla bağlantılı yapılan test ücretleri/Tarım ürünl. analiz bedelleri: Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmesi gerekir (6-24. fasıllar arası) (Eğitim ve danışmanlık hizm. İle muayene denetim ile ilgili yol masrafları ve yukarıdaki gider türlerinin dışındaki diğer giderler kapsam dışındadır. Üretimini yaptıkları ürünler için alınan belgeler desteklenir. Montaj kapasitesine sahip olan şirk. Aldıkları belgeler desteklenmez.)

50 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Çevre Desteği Desteklenen Kalite ve Çevre Belgeleri-48: (Her yıl Ocak ayında aşağıdaki liste yeniden düzenlenir)  ADR, API Q1 SPESIFIKASYON, BRC, CB TEST REPORT, CE SERİSİ BELGELERİ, CERTIF, CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL, CERTIFICATE OF APPROVAL MANUFACTURERS OF MATERIALS, CSA-US, DIN SERİSİ, DNV, ECE R- 13, ECE-R-43, EC TYPE EXEMINATION SERTİFİKALARI, EMC, ENEC KEMA-KEUR, EN SERİSİ SERTİFİKALAR, EUREPGAP, FAMI-QS, FM APPROVALS, FSC CHAIN OF CUSTODY SYSTEM, GLOBALGAP, GS CERTIFICATE, GOST-R, GOTS, GMP-Good Manufacturing Practices, HACCP, IFS, ISO SERİSİ BELGELERİ, KLASS, LVD, LPCB, MASTER CERTIFICATE, NOP, OEKO-TEX, ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKALARI, PRODUCTION FACILITY INSPECTION CERTIFICATE, RAL, RTN (ROSTEKHNADZOR), SOLAR KEYMARK, SUPIMA, TESCO, TEXTILE ORGANIC EXCHANGE, TYPE TEST SERTİFİKALARI, TS EN SERİSİ, UkrSEPRO, UL, VDE  CE, EC-Type Examination ve Oeko-Tex gibi ürün bazında verilen belgeler için aynı ürün veya farklı ürün olduğuna bakılmaksızın en fazla 3 defa destek alabilir.  Destek Miktarı: Söz konusu her bir belgeleri almak için yapılmış harcamaların en fazla % 50’si ve azami 25.000 $ (6 ay içinde başvurmak kaydıyla) desteklenmektedir. Yenileme giderleride desteklenmektedir. Bankacılık kanalıyla yapılması şart. (EFT, havale, swift, kredi kartı, çek (ilgili şirketin kendi çeki veya ciro edilmiş olabilir), inceleme sırasında belge 90 gün içinde ibraz edilmeli.  Tarım ürünl. laboratuar analiz raporları ve sağlık sertifikaları, her bir belge için en fazla 3 yıl desteklenir. %50, 25.000 USD. İngilizce dışında hazırlananlar tercümeleride ibraz edilmeli.

51 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

52 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği Tebliğ: 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Amaç:  Markalaşma sürecinin hızlandırılması,  Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarının kolaylaştırılması,  Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi,  Global Türk markaları oluşturulmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle:  İhracatçı Birlikleri,  Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri,  Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Yurtdışındaki Onay Yeri: Ticaret Müşavirliği / Ateşeliği veya Kons. Destek Oranı: Firmalar, ÜB/ÜD için % 50 İhracatçı Birlikleri için % 80 İhracatçı Birlikleri için % 80 Destek Süresi: Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki firmalar için 5 yıl

53 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği Desteklenen Faaliyetler: İhracatçı Birliklerinin, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, Şirketlerin (marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamında) ürünlerinin yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirilecek (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, showroomdaki ürün tanıtımı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma stratejik danışmanlık giderleri, yurtdışı birimlere yönelik kira, demirbaş, hizmet harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri vb) faaliyetlerine ilişkin harcamalarına destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında:  İB yapacakları tanıtım ve reklam faaliyetleri için % 80 mak. 250.000 $,  ÜD ve ÜB için % 50 max. 100.000 $,  Firmalar için

54 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği Marka destek programı kapsamında; Firmalar için: (% 50) Marka tescil gideri (en fazla 2 marka)Max. 50.000 $ Reklam giderleriMax. 300.000 $ Birimlerin kira, demirbaş, hizmet, hukuki danışm. gideriMax. 300.000 $ Dekorasyon giderleriMax. 200.000 $ Reyon kira gideriMax. 200.000 $ Showroom kira/komisyon gideriMax. 200.000 $ Kalite belgeleri gideriMax. 50.000 $ Franchise giderleri (1 yılda en fazla on)Max. 50.000 $ Danışm. Kurumsal kimlik oluş., Stratejik şirket yap. Max. 500.000 $

55 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği TURQUALITY® destek programı kapsamında;  Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili,  TURQUALITY® sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunması,  Kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler,  İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı,  İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı,  Reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı,  Pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,  Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,  Doğrudan pazarlama (direct mailing),  Çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınması,  Çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınması,  Mağaza kiralanması vb.,  Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimleri,  Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store),  Hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanları,  Hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanları,  Franchising sistemi dahilinde dekorasyon giderleri,  Franchising sistemi dahilinde dekorasyon giderleri,  Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması (Danışmanlık, eğitim, dış kaynak kullanımı vb…) %50 oranında üst limitsiz destek sağlanır.

56 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği Önemli Hususlar  Şirketler yurt içi ve yurt dışı tescil belgesine sahip en fazla iki marka için yararlandırılabilir.  Şirketler yurt içi ve yurt dışı tescil belgesine sahip en fazla iki marka için yararlandırılabilir.  Marka desteğinden Turquality desteğine geçen firmalar 72 ay destekten yararlanabilir.  Bir marka için birden fazla firma destek kapsamına alınabilir.  Holding/şirketler topluluğuna ait en fazla 6 marka desteklenebilir. TURQUALITY® Kapsamında  Şirketin aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı sayısı en fazla 3 kişinin brüt maaşlarının %50’si desteklenir  Mağaza sayısı destek süresi boyunca en fazla 50 (elli) adet  Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve demirbaş giderleri en fazla 100.000 ABD doları  Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve demirbaş giderleri en fazla 100.000 ABD doları  Franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı destek süresi boyunca en fazla 100 (yüz) adet  Mağaza başına desteklenecek dekorasyon giderleri en fazla 50.000 ABD doları  Birliklerin Turquality kapsamında yapılan faaliyetleri %100 oranında ve yıllık 35 milyon $ desteklenir.

57 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği Başvuru Süreci:  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ön inceleme yapılır.  Firma, yönetim danışmanlığı firması (YDF) tarafından değerlendirilir. (stratejik planlama, finansal performans, tedarik zinciri yönetimi, marka yönetimi ve gücü, ürün tasarımı geliştirme, pazarlama, müşteri yönetimi ve ticaret yönetimi, kurumsal yönetişim, İK, bilgi sistemleri)  YDF için Sekreteryaya yatırılacak ücret: Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları 8 Bin $ +KDV, 25 milyon ABD Doları  Yıllık satış geliri<75milyon ABD 12 Bin $ +KDV, Yıllık satış geliri  75milyon 18 Bin $ +KDV  Değerlendirme raporu, DTM tarafından değerlendirilir.  Sonuç olumlu ise firmanın stratejik iş planı hazırlaması talep edilir.  Stratejik iş planı onaylandıktan sonra firma marka ya da Turquality® destek programından faydalanmaya başlar.

58 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Marka & TURQUALITY Desteği DTM’ye gerekli belgeler ile başvuru Turquality aday Değerlendirme çalışması İçin gerekli ücreti İTKİB’e ödeyin İTKİB’e ödeme Yapıldı mı? Yönetim Danışmanlığı Firması Turquality Aday değerlendirme çalışması Marka ve Turquality Programına kabul Ön İnceleme Süreci Değerlendirme Raporu Firma Uygun mu? Evet Rapor inceleme süreci Firma Uygun mu? Firma Elenir Hayır Evet Hayır Evet Hayır

59 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam Desteği  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

60 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İstihdam Desteği Tebliğ: 2000/1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ Amaç: Uzman, tecrübeli ve eğitimli YÖNETİCİ ve ELEMAN istihdamı, Dış ticarette donanımlı ve yetkin personel kadrosu sağlamaktır. Faydalanan Hedef Kitle: SDŞ’ler Uygulamacı Kuruluş: DTM Destek Oranı: Yıllık brüt maaşın % 75’ni geçmemek şartıyla yöneticiler için 18 000 $, elemanlar için 9 000 $’ra kadar ve azami 1 yıl süreyle destek sağlanır. Destek Kapsamındaki Eleman Sayısı: 1 Yönetici, 2 Eleman

61 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İstihdam Desteği İstihdam Edilecek Elemanların Mezuniyet Alanları  İşletme  İş İdaresi  Ekonomi  Uluslararası Ticaret  Mühendislik  İdari Bilimler  Hukuk  Yabancı Dil  İstihdam edilen alanda 3 yıl tecrübe (bölüm şartı aranmaz)

62 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam Desteği  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Tasarım Desteği  Müşavirlik

63 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik Tebliğ Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Hakkında Tebliğ Amaç İşbirliği kuruluşları önderliğinde ihracat seferberliği İşbirliği Kuruluşları  İhracatçı Birlikleri  İl Ticaret ve Sanayi Odaları/Sanayi Odaları  OSB’ler  Endüstri Bölgeleri  Sektörel Üretici Dernekleri  SDŞ’ler  İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler Destek Kalemleri  Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları  Proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti, bireysel danışmanlık, istihdam desteği

64 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Eğitim EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI  BAŞVURU MERCİİ İGEME  EĞİTİMİ VERECEK KURULUŞİGEME TARAFINDAN EĞİTİMCİ STATÜSÜ VERİLEN ŞİRKETLER (www.igeme.gov.tr)  DESTEK ORANI% 70  DESTEK MİKTARI20.000 $ (YILLIK)  KATILIMCI SAYISI20 KİŞİ (BİR ŞİRKETTEN EN FAZLA 4 KİŞİ)

65 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Eğitim Konuları  Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı  Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve  Uluslararası Tahkim,  Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,  Dış Ticarette Fiyatlandırma,  Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,  Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,  Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,  Yenilikçilik ve Kümelenme,  Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular

66 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Programlar PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURTDIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ, BİREYSEL DANIŞMANLIK, İSTİHDAM DESTEĞİ  BAŞVURU MERCİİİGEME  NİHAİ MERCİİ:PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU  HEDEF GRUP:İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI  DESTEK ORANI:% 75  DESTEK KONULARI:PROJE BAZLI; -EĞİTİM VE DANIŞMANLIK -YURTDIŞI PAZARLAMA -ALIM HEYETİ -İSTİHDAM

67 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Eğitim ve Danışmanlık DESTEK KONULARI:  Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi  İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi  İhracat potansiyelinin belirlenmesi  Süreç iyileştirme ve yönetimi  Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı  Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması  Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular DESTEK MİKTARI: PROJE BAŞINA 400.000 $

68 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti  Yurtdışı Pazarlama Programları (Maks. 5 adet) Program başına 150.000 $ –Ortak pazar araştırmaları –Pazar ziyaretleri –Ticaret heyetleri –Yurtdışı fuar ziyaretleri –Eşleştirme –Küme tanıtım faaliyetleri  Alım Heyeti Programları (Maks. 10 adet) Program başına 100.000 $ –Alım heyetleri  Destek Kalemleri: 1.Ulaşım 2.Konaklama 2.Konaklama 3.Tanıtım ve Organizasyon Giderleri 3.Tanıtım ve Organizasyon Giderleri (Tercümanlık, görüşme mekanı kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler) (Tercümanlık, görüşme mekanı kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler)

69 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-İstihdam AMAÇ  Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması,  Proje kapsamındaki programların organizasyon ve koordinasyonunun yürütülmesi DESTEK LİMİTİ  2 Uzman Personel, maks. 3 yıl DESTEK MİKTARI  İşbirliği Kuruluşu emsal personel brüt ücreti

70 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Bireysel Danışmanlık  BAŞVURU MERCİİİGEME  HEDEF GRUPPROJE BAZLI PROGRAMA KATILAN ŞİRKETLER  DESTEK ORANI% 70  DESTEK KONULARIBİREYSEL DANIŞMANLIK  DESTEK MİKTARI50.000 $  DESTEK SÜRESİ3 YIL

71 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Proje Bazlı Program Destekleri %75 HİBE DESTEĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YURTDIŞI PAZARLAMA ALIM HEYETİ DESTEK MİKTARI 400.000 $ 150.000 $ 100.000 $ PROGRAM- 5 ADET 10 ADET TOPLAM 400.000 $ 750.000 $ 1.000.000 $

72 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Uluslararası Rekabetçilik-Süreç

73 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam Desteği  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği  Tasarım Desteği  Müşavirlik

74 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği Tebliğ 2009/1 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği Amaç Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Destek Kalemleri  İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. Desteklenen Tarım Ürünleri  Çicekler, tomurcuklar, sebzeler, meyveler, dondurulmuş gıdalar, bal, reçel, jöle, meyve suları, zeytinyağı, konserve balıklar, kümes hayvanları etleri ve bunların meyve suları, zeytinyağı, konserve balıklar, kümes hayvanları etleri ve bunların türevleri (sosis, vs), yumurta, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, bisküvi, goflet, kekler, makarnalar

75 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği Örnek: DFİF tablosundan Yumurta Yumurta için; İhracat İade Miktarı: 1000 adette 15 dolar Miktar Barajı: %78 Azami ödeme oranı: %10 GB üzerindeki FOB satış tutarı: 1 baks (360 adet) yumurta için 34 dolar 1000 baks (360.000 adet) için 34.000 $ İade miktarı=GB FOB satış tutarı X Miktar barajı X Azami ödeme Oranı ise 34.000 X 0.78 X 0.10 =2652 $ iade miktarı

76 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam Desteği  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği  Tasarım Desteği  Müşavirlik

77 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Tasarım Desteği Tebliğ 2008/2 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği Amaç Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri ile Birlikler, Tasarım Dernekleri Desteklenecek HarcamalarDestekAzami Destek Oranı(USD) I.Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi •Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetleri% 50300.000 Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin;  Demirbaş, dekorasyon giderleri% 50100.000  Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri% 50200.000  Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri% 5050.000.  İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri% 50150.000  Kurumsal kimlik ile ilgili harcamaları% 50200.000

78 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Tasarım Desteği II.Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi •Yurt dışındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine% 50150.000 •Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin;  Demirbaş, dekorasyon giderleri% 5050.000  Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri% 50100.000  Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri% 5050.000  İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri% 50200.000  Kurumsal kimlik ile ilgili harcamaları% 50100.000

79 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Tasarım Desteği III.Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi  Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin, tasarım kültürüne ilişkin harcamaları% 50300.000 Destek Süresi:En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: DTM Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

80 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İhracata Yönelik Devlet Destekleri  Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre  Markalaşma  İstihdam Desteği  Uluslararası Rekabetçilik  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği  Tasarım Desteği  Müşavirlik

81 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ Teknik Müşavirlik Hizmetleri Desteği Tebliğ 2004/5 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nu Tebliği Amaç Ülkemizin mal ve hizmet ihracını artırmak için teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, firma grupları, sektörel özel sektör kuruluşları, fuar organizatörleri ile seminer, konferans organizatörlerinin yurt dışında ofis açmaları, pazar araştırmaları ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaları ihracata yönelik devlet yardımları programı kapsamında desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir: Teknik müşavirlik firmaları,Müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri, Seminer, Konferans Organizatörleri Desteklenecek Faaliyetler: Yurtdışı-Ofis Desteği, Pazar Araştırması Desteği, Fuar, Konferans, Seminer, vb Faaliyetlere Katılım Desteği, Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği, Sözleşme Desteği Uygulamacı Kuruluş: DTM (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü)

82 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İlgili İletişim Bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Adres : İnönü Bulvarı Emek 06510 Ankara Tel : 0-312-204 75 00 http://www.dtm.gov.tr İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Adres : Mithatpaşa Cad. No: 60 Kızılay 06420 Ankara Tel : 0 312 417 22 23 Faks : 0 312 417 22 33 Faks : 0 312 417 22 33 http://www.igeme.gov.tr Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (Tideb) Adres : Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara Tel : 0 312 467 18 01, 466 13 89, 467 32 95 Faks : 0 312 427 43 05 Faks : 0 312 427 43 05 http://www.tubitak.gov.tr Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Adres : Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara Tel : 0 312 467 21 78-79 Faks : 0 312 467 40 79 http://www.ttgv.org.tr İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Tüm ihracata yönelik devlet yardımlarında nihai onay mercii.  Pazar Araştırması  URG  Ar-ge  Yurtdışı Birim  Çevre  Yurtiçi Fuar  Yurtdışı Fuar Sergi  Tasarım  Tarımsal Ürünl. İade

83 HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ Aralık 2010T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Yusuf TÜRKOĞLU yusuft@igeme.gov.tr


"HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ HEDEF 2023: 500 MİLYAR $ İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ Aralık 2010T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Yusuf TÜRKOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları