Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Defterdarlığı1. 2 Kanun No: 4811 Kabul Tarihi : 26.02.2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Defterdarlığı1. 2 Kanun No: 4811 Kabul Tarihi : 26.02.2003."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Defterdarlığı1

2 2 Kanun No: 4811 Kabul Tarihi : 26.02.2003

3 İstanbul Defterdarlığı3 213 Sayılı V.U.K. Kapsamına 213 Sayılı V.U.K. Kapsamına Girenler, Girenler, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler, Girenler, 6183 Sayılı Kanun Kapsamına 6183 Sayılı Kanun Kapsamına Girenler, Girenler, Gümrük Kanunu Kapsamına Girenler Gümrük Kanunu Kapsamına Girenler

4 İstanbul Defterdarlığı4 Vergi, Vergi, Resim, Resim, Harçlar, Harçlar, Fon Payı, Fon Payı, Bunlara Bağlı Vergi Cezaları, Bunlara Bağlı Vergi Cezaları, Gecikme Faizleri, Gecikme Zamları, Gecikme Faizleri, Gecikme Zamları, Eğiteme Katkı Payı ve Buna Bağlı Eğiteme Katkı Payı ve Buna Bağlı Gecikme Zammı, Gecikme Zammı, I- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN I- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

5 İstanbul Defterdarlığı5 Ecrimisiller ve Buna Bağlı Ecrimisiller ve Buna Bağlı Gecikme Zammı, Gecikme Zammı, II- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU AÇISINDAN II- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU AÇISINDAN

6 İstanbul Defterdarlığı6 Devlete Ait Vergi Dairelerince Tahsil Edilen ve 6183 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar, (İl Özel İdareleri ve Belediyeler Hariç) Devlete Ait Vergi Dairelerince Tahsil Edilen ve 6183 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar, (İl Özel İdareleri ve Belediyeler Hariç) III- 6183 SAYILI KANUN AÇISINDAN III- 6183 SAYILI KANUN AÇISINDAN

7 İstanbul Defterdarlığı7 Gümrük Vergileri, Gümrük Vergileri, Para Cezaları ve Gecikme Zamları, Para Cezaları ve Gecikme Zamları, IV- 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU AÇISINDAN IV- 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU AÇISINDAN

8 İstanbul Defterdarlığı8 VERGİLER AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER ise; VERGİLER AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER ise; Gelir Vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, Geçici Vergi, Geçici Vergi, Damga Vergisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Banka Sigorta Muameleleri Banka Sigorta Muameleleri Vergisi, Vergisi, Ek Gelir Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Eğitime Katkı Payı,

9 İstanbul Defterdarlığı9 Trafik Para Cezaları, Tapu ve Kadastro Harçları, Tapu ve Kadastro Harçları, Noter Harçları, Noter Harçları, Konsolosluk Harçları, Konsolosluk Harçları, Mahkeme Harçları, Mahkeme Harçları, Gemi ve Liman Harçları, Gemi ve Liman Harçları, Pasaport. İkamet ve Vize Harçları, Pasaport. İkamet ve Vize Harçları, Nüfus Müdürlüğü Cezaları, Nüfus Müdürlüğü Cezaları, İdari Para Cezaları, İdari Para Cezaları, Askerlik Para Cezaları, Askerlik Para Cezaları, Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri, Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri, Banka Şube Müdürlerine Kesilen % 10 Geç Ödeme Banka Şube Müdürlerine Kesilen % 10 Geç Ödeme Cezası (6183-41), Cezası (6183-41), Ceza Evleri Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Ceza Evleri Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınan Harçlar, Alınan Harçlar, RESİM, HARÇ, FON PAYI ve CEZALAR AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER

10 İstanbul Defterdarlığı10 TARİH AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER 1- Vergiler açısından; 31.08.2002 tarihinden önceki dönemler, 31.08.2002 tarihinden önceki dönemler, 2- Beyana dayanan vergilerde; 31.08.2002 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler (Ağustos Kapsam dışı), 31.08.2002 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler (Ağustos Kapsam dışı), 3- 2002 yılına ilişkin olarak; 31.08.2002 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler, 31.08.2002 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler,

11 İstanbul Defterdarlığı11 Emtia, Emtia, Makine, Makine, Teçhizat, Teçhizat, Demirbaşlar, Demirbaşlar, STOK BEYANI AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER STOK BEYANI AÇISINDAN KAPSAMA GİRENLER

12 İstanbul Defterdarlığı12 1.Bölüm : Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler, 2.Bölüm : İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler, 3.Bölüm : Matrah Artırımı, 4.Bölüm : Stok Beyanları, 5.Bölüm : Çeşitli Hükümler, 6.Bölüm : Gümrük Vergi ve Cezaları, 7.Bölüm : Son Hükümler, KANUNUN BÖLÜMLERİ

13 İstanbul Defterdarlığı13 Kesinleşmiş kamu alacakları durumlarına göre belli şartların yerine getirilmesi şartıyla kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile vergi cezaları uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI

14 İstanbul Defterdarlığı14 Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan yada ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan VERGİLERİN TAMAMI + TEFE ‘ nin 9 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Taksit Zamanları : Mart, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 2003, Şubat, Nisan, Haziran/2004 VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ OLAN VEYA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNAN VERGİLER

15 İstanbul Defterdarlığı15 ÖRNEK : AHMET ASLAN, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olup, Ocak 1999 dönemine ilişkin 1.000.000.000 TL Katma Değer Vergisi borcunu ödememiştir. Bu durumda; Ahmet Beyin ödemesi gereken borç, vergi aslı ve buna ilaveten ilgili dönemler TEFE endeksine göre artırılması sonucu bulunan tutar olup, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Ocak 1999 dönemi tahakkuk eden KDV borcu:1.000.000.000 TL

16 İstanbul Defterdarlığı16 TEFE’ye göre endekslenerek bulunan tutar:Ocak 1999 dönemine ait KDV’nin son ödeme tarihi (vade), 25 Şubat 99 olduğundan bu tarihten kanunun yürürlülüğe girdiği tarihe kadar (Ocak 2003’te yayınlandığı düşünüldüğünde Aralık 2002’ye kadar) aylık tefe oranlarının toplamı %164,9’dur.(392,7-227,8=164,9) Endekslemede bulunan tutar 1.000.000.000 TL x %164,9=1.649.000.000 TL’dir. Buna göre;Ahmet Aslan’ın Vergi Barışı kanunundan yararlanması sonucu, toplam ödemesi gereken tutar (1.000.000.000 vergi aslı + 1.649.000.000 TEFE’e göre endekslenen tutar=) 2.649.000.000 TL olup ilk taksit Şubat 2003 ayında başlamak üzere 2’şer aylık devrelerde 9 eşit taksitte Haziran 2004’e kadar ödenecektir. Her bir taksit tutarı ise 294.333.000 TL dir. Örnek Başak Tekstil AŞ Eylül 1998 dönemine ait muhtasar beyannamede tahakkuk eden 2.500.000.000 TL Stopaj vergisi borcunu 20 Ekim 1998 tarihindeki vadesinde ödememiştir. Mükellef Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak istemektedir. Vergi Borcu: 2.500.000.000 TL TEFE ’ye göre endekslenen tutar: 2.500.000.000 x %177,8=4.445.000.000 TL’dir Ödenecek Toplam Tutar: 6.945.000.000 TL Her bir taksit tutarı: 771.666.667 TL dir. Vergi AslıTefeToplam TutarAylık Taksit x 9 1.000.000.0001.649.000.0002.649.000.000294.333.000

17 İstanbul Defterdarlığı17 Vadesi geldiği halde kısmen ödenmiş olan verginin ÖDENMEMİŞ OLAN KISMIN TAMAMI + TEFE’ nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. ASILLARI KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMİŞ OLAN VERGİLER

18 İstanbul Defterdarlığı18 Örnek Bay A, 2000 yılına ilişkin 15.000.000.000 TL Gelir vergisi borcunun ilk taksitini ödemiş diğer borçlarını ödememiştir. Bay A Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak istemektedir. Ödenmemiş vergi asılları:10.000.000.000 TEFE ’ye endekslenen tutar: 4.840.000.000 -Haziran 2001 taksiti için: 5.000.000.000 x % 54,5= 2.725.000.000 -Eylül 2001 taksiti için: 5.000.000.000 x % 42,3= 2.115.000.000 Toplam Ödenmesi gereken:14.840.000.000 Her bir taksit tutarı: 1.648.888.000 Örnek A AŞ ‘nin Temmuz 2002 KDV beyanına göre tahakkuk eden vergi 8.500.000.000 TL olup mükellef 5.500.000.000 TL borcunu ödemiş geriye kalan borcunu ödeyememiştir. Temmuz 2002 KDV beyan dönemi 25 Ağustos 2002 olup bu kanunun kapsadığı dönemler içindedir. Mükellef vergi barışından yararlanabilir. Ödenmemiş vergi asılları: 3.000.000.000 TEFE ’ye endekslenen tutar: 3.000.000.000 x % 10,4= 312.000.000 Toplam Ödenmesi gereken: 3.312.000.000 Her bir taksit tutarı: 368.000.000

19 İstanbul Defterdarlığı19 Örnek A Ltd. Şti. 1998 yılına ilişkin 7.300.000.000 TL Kurumlar vergisi, Nisan 1999 dönemine ilişkin 1.500.000.000 TL gelir vergisi stopajı ve Kasım 1999 dönemine ilişkin 1.500.000.000 TL KDV’nin her bir vergi borcu için 1/3’ünü ödemiştir. Şirket diğer borçlarını ödememiştir. Vergi Barışından yararlanmak istemektedir. Vergi borçlarından ödenmemiş bölüm: 7.300.000.000 TL x 2/3= 4.866.666.667 TL Kurumlar vergisi(kurumlar vergisinin ilk taksiti nisan 1999’da ödenmiş ancak temmuz ve ekim taksitleri ödenmemiştir) 1.000.000.000 TL x 2/3= 666.666.667 TL gelir vergisi stopajı 13.400.000.000 TL x 2/3= 8.933.333.333 KDV TEFE ’ye göre endekslenerek bulunan tutarlar: i-Kurumlar Vergisi: 6.796.300.000 -Temmuz 1999 taksiti için: 2.433.333.333 x %146,6 = 3.567.266.667 TL -Ekim 1999 taksiti için: 2.433.333.334 x %132,7 = 3.229.033.333 TL ii-Gelir Vergisi Stopajı: 666.666.667 x %155,6 = 1.037.333.334 TL iii-Katma Değer Vergisi: 8.933.333.333 x %128 =11.434.666.666 TL TürüVergi AslıTEFEToplam TutarAylık Taksit x 9 KV Temmuz 992.433.333.3333.567.266.6676.000.600.000666.733.333 KV Ekim 992.433.333.3343.229.033.3335.662.366.667629.151.852 Gelir Stopaj666.666.6671.037.333.3341.704.000.001189.333.333 KDV8.933.333.33311.434.666.66620.367.999.9992.263.111.111 TOPLAM14.466.666.66719.268.300.00033.734.966.6673.748.329.638

20 İstanbul Defterdarlığı20 Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan VERGİ CEZALARININ % 20’ sinin; üç eşit taksitte ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 80’ inin tahsilinden vazgeçilir. VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLMİŞ OLAN CEZALARDA

21 İstanbul Defterdarlığı21 Örnek Haziran 2001’de yapılan bir denetimde, X A.Ş.’nin belirlenen muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uymadığı gerekçesi ile VUK 353/6 maddesindeki 850.000.000.-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.Mükellef bu borcu ödememiştir. X.A.Ş, vergi barışı yasası hükümlerinden yararlanmak istemektedir. Mükellef borcun % 20’sini ödeyerek borcundan kurtulmaktadır.Ödeyeceği borç (850.000.000 x %20=)170.000.000 TL dır. (Şubat,Nisan,Haziran 2003 )

22 İstanbul Defterdarlığı22 Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş borcun sadece vergi aslına bağlı kesilen cezalardan ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması halinde bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. (2/1-d) ÖDENMEMİŞ BORCUN SADECE VERGİ ASLINA BAĞLI KESİLEN CEZALARDAN OLMASI HALİNDE

23 İstanbul Defterdarlığı23 İŞTİRAK, TEŞVİK VE YARDIM FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZALARI İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, CEZANIN % 20’sini, 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, cezanın kalan % 80’inin ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. (2/1- e)

24 İstanbul Defterdarlığı24 6183 SAYILI KANUN UARINCA TECİL EDİLEN ALACAKLARDA (618348) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için mükellefler, talep etmeleri halinde bu hükümlerinden yararlanabilirler. ÖDENEN TAKSİTLER İÇİN TECİL HÜKÜMLERİ GEÇERLİ KALAN TAKSİTLER İÇİN VADESİNDE ÖDENMEMİŞ ALACAK KABUL EDİLER VE ALACAKLAR HAKKINDA YUKARIDAKİ HÜKÜMLER UYGULANIR. (22)

25 İstanbul Defterdarlığı25 GEÇİCİ VERGİLERE İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2002 yılında tahakkuk eden ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere ilişkin gecikme zamları yerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay için belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak belirlenen tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden yararlanılması mümkündür. Bu takdirde vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz.(2/4) Bu hükümden geçmiş yıllara ilişkin (1998, 1999, 2000 ve 2001) geçici vergiler faydalanamaz. Çünkü bunların mahsup dönemi geçtiğinden terkin edilmiştir. 2002 yılı ile ilgili olarak ise sadece 31.08.2002 tarihinden önce tahakkuk eden ilk iki geçici vergi kapsama girmektedir. Yani bu madde ile sadece 15 Mayıs 2002 ve 15 Ağustos 2002 tarihinde ödenmesi gereken ancak ödenmemiş geçici vergiler faydalanmaktadır.

26 İstanbul Defterdarlığı26 Örnek Y Ltd.Şti, Nisan-Haziran 2002 dönemi için 15 Ağustos 2002’da ödemesi gereken 1.000.000.000 geçici vergi borcunu ödememiştir. Mükellef, vergi barışı yasasından yararlanmak istenmektedir. Mükellef vergi borcundan dolayı geçici verginin terkin dönemi olan 1 Nisan 2003 tarihine kadar 56.000.000 TL gecikme zammı tahakkuk edecektir. Ancak mükellef vergi barışından yararlanmak istediğinden ödenmesi gereken tutar, vergi aslının Ağustos 2002 tarihinden itibaren TEFE ile artırılmasıyla bulunacaktır. TEFE’ye endekslenerek bulunan tutar: 1.000.000.000x %10,5= 105.000.000 TL’dır. TürüVergi Aslı Gecikme Zammı TEFEToplam Tutar GEÇİCİ VERGİ ----- 105.000.000

27 İstanbul Defterdarlığı27 DEPREMLER NEDENİYLE ÖDEME SÜRESİ UZATILAN VEYA ÖDEME SÜRESİ BELİRLENMEMİŞ OLAN VERGİLER Marmara Bölgesi ve civarında 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan; -Ödeme süresi uzatılan ve ödeme süresi belirlenmemiş olan(Gelir vergisi, Kurumlar vergisi ve 94/6-b kapsamındaki gelir stopaj vergisi hariç) diğer vergilerin vade tarihi Şubat 2003 ayının son günü kabul edilir ve bu vergiler İlk taksit şubat 2003 ayında başlamak üzere 2’şer aylık devrelerde 9 eşit taksitte ödenecektir. -Ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile 94/6-b kapsamındaki gelir stopaj vergisinin ödeme süresinin belirlenmesini müteakip bu vergilerde 9 eşit taksitle, bazı taksitlerin süresinin geçmiş olması halinde kalan taksit süresinde ödenir.(2/5)

28 İstanbul Defterdarlığı28 Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlarda, VERGİLERİN % 50’ si + TEFE 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. DAVA AÇILMIŞ YA DA DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN TARHİYATLAR

29 İstanbul Defterdarlığı29 Örnek K AŞ Ocak 2000 döneminde KDV açısından incelenmiş ve matrah farkından dolayı 6.000.000.000 TL vergisi borcu bulunduğu rapor edilmiştir. Ancak K AŞ rapora Vergi Mahkemesi nezdinde itiraz etmiştir. Vergi borcunun %50’ si =6.000.000.000 x %50 = 3.000.000.000 TL TEFE ise 3.000.000.000 % 111,9= 3.357.000.000 Toplam Vergi + Tefe=6.357.000.000 Aylık taksit tutarı= 706.333.000

30 İstanbul Defterdarlığı30 ÜST MAHKEMELERDE DAVA AÇILMIŞ YA DA DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN TARHİYATLAR 1-Son Kararın Terkin Kararı Olması Halinde Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize ilişkin olarak dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlarda, tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. Bu şekilde verilmiş en son kararın; Terkin kararı olması halinde, ilk tarhiyata esas alınan VERGİNİN % 20’si + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. 2-Son Kararın Tasdik Kararı Olması Halinde İtiraza veya temyize ilişkin davalarda en son kararın; Tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde, TASDİK EDİLEN VERGİNİN TAMAMI + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. 3-Üst Mahkeme Kararının Bozma Kararı Olması Halinde Üst Mahkeme verilen en son kararın bozma kararı olması halinde VERGİNİN % 20’si + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. 4-Üst Mahkeme Kararının Kısmen Onama Kısmen Bozma Kararı Olması Halinde Üst Mahkeme verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise -Onanan kısım için VERGİNİN TAMAMI + TEFE, -Bozulan kısım için ise VERGİNİN % 20’si + TEFE nin 9 eşit taksitte tamamen ödenmesi gerekmektedir. 5- Sadece Vergi Cezalarına Karşı Açılan Davalar Sadece vergi cezalarına karşı dava açılmış olması halinde; vergi aslına bağlı cezaların, verginin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş olması veya dokuz taksitle ödenmesi şartıyla, tahsilinden vazgeçilir. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların ise herhangi bir şart aranmaksızın tahsilinden vazgeçilir.

31 İstanbul Defterdarlığı31 Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER

32 İstanbul Defterdarlığı32 İnceleme tamamlandıktan sonra tarh edilen VERGİNİN % 50‘si + TEFE, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve ALTI EŞİT TAKSİTTE ödenmesi gerekmektedir. İNCELEME TAMAMLANDIKTAN SONRA TARH EDİLEN VERGİLER

33 İstanbul Defterdarlığı33 Örnek A Ltd Şti Ekim 2001 Katma Değer Vergisi döneminde incelemeye alınmış ve tamamlanan incelemede tespit edilen matrah farkından dolayı 40.000.000.000 TL Katma Değer Vergisi tarh edilmiştir. A Ltd Şti ’nin ödemesi gereken borç: 40.000.000.000 x %50= 20.000.000.000 TL TEFE’e göre endekslenerek bulunan tutar (Normal vade tarihinden kanunu yayın tarihine kadar) 20.000.000.000 x %31,4 = 6.280.000.000.-TL dır. Toplam tutar:26.280.000.000 Aylık taksit: 4.380.000.000

34 İstanbul Defterdarlığı34 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, CEZANIN % 20'si + TEFE, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Örnek Örnek Bay A, vergi incelemesine alınmış ve inceleme sonucuna göre, 6.000.000.000 TL vergi cezası tarh edilmiştir. İnceleme esnasında söz konusu filin Serdar Beyin teşvikiyle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı, Serdar beye de aynı miktarda ceza tarh edilmiş ve bu ceza 5 Ocak 2003’de tebliğ edilmiştir. Serdar beye ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde –5 Şubat 2003- yazılı başvuruda bulunularak, 6.000.000.000 TL ceza yerine (6.000.000.000 x %20=) 1.200.000.000.-TL 2’şer ayda bir 6 eşit taksitte ödeyecektir. Taksit tutarı :1.200.000.000/6=200.000.000 TL dir. İŞTİRAK, TEŞVİK VE YARDIM FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZALARI

35 İstanbul Defterdarlığı35 PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Şubat 2003 ayı sonuna kadar Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen VERGİLERİN TAMAMI ile hesaplanacak PİŞMANLIK ZAMMININ % 10 'unun VE USULSÜZLÜK CEZASININ % 10 'unun; altı eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezasının kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen VERGİLERİN TAMAMI ile hesaplanacak GECİKME FAİZİNİN % 20'sinin ve KESİLECEK VERGİ CEZALARININ % 20'sinin 6 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması şartıyla, gecikme faizi ile vergi cezalarının % 80'inin tahsilinden vazgeçilmektedir. PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR

36 İstanbul Defterdarlığı36 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 1998 Yılı için % 30, 1999 Yılı için % 25, 2000 Yılı için % 20, 2001 Yılı için % 15, nispetlerinden az olmamak üzere artırmaları gerekir. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE MATRAH ARTIRIMI

37 İstanbul Defterdarlığı37 Örnek Ahmet Aslan, 1998 yılında 1.000.000.000 TL gelir beyan etmiştir. 1998 yılı için Gelir Vergisi matrah artırımından yararlanmak istemektedir.Buna göre; Artırılan Matrah: 1.000.000.000 x %30= 300.000.000 Asgari Matrah: 2.500.000.000 Artırıma esas tutar: 2.500.000.000 Ödenecek vergi(%30): 750.000.000 Ahmet Bey, 1998 yılında yaptığı matrah artırımı sonucu oluşan 750.000.000 TL vergi borcunu şubat ayından itibaren iki ayda bir 9 eşit taksitte ödeyecektir. Örnek Tuna Akgül, 1999 yılında 15.000.000.000 TL gelir beyan etmiştir. 1999 yılı için Gelir Vergisi matrah artırımından yararlanmak istemektedir. Dönem: 1999 Beyan Edilen Matrah:15.000.000.000 Matrah Artırım Oranı: %25 Artırılan Matrah: 3.750.000.000 En Az Matrah : 3.000.000.000 Esas Alınması Gereken Matrah: 3.750.000.000 Ödenecek Vergi (%30): 1.125.000.000

38 İstanbul Defterdarlığı38 Örnek Ateks A.Ş, 2000 yılında 150.000.000.000 TL beyan etmiştir. 2000 yılı için Kurumlar Vergisi matrah artırımından yararlanmak istemektedir. Dönem: 2000 Beyan Edilen Matrah: 150.000.000.000 Matrah Artırım Oranı: %20 Artırılan Matrah: 30.000.000.000 En Az Matrah : 11.250.000.000 Esas Alınması Gereken Matrah: 30.000.000.000 Ödenecek Vergi (%30): 9.000.000.000 Örnek Dürüst mükellef olan Elmas Ltd.Şti. 2001 yılında 80.000.000.000 zarar beyan etmiştir.İlgili yıl için matrah artırımı hakkından yararlanmak istemektedir. YILBEYANARTIRIM ORANI% ARTIRIL AN MATRA H EN AZ MATRAH ESAS ALINACAK MATRAH VERGİ ORANI ÖDENECEK VERGİ 2001ZARAR15--15.000.000.000 253.750.000.000 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların % 50'si, 2002 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Buna göre mükellef 2002 beyanında geçmiş yıl zararı olarak 40.000.000.000 TL mahsup edecektir.

39 İstanbul Defterdarlığı39 Artırılan matrahlar aşağıda belirtilen asgari matrahlardan düşük olamaz. Hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan edenlerin de asgari matrah beyan etmeleri zorunludur. Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi 1998 takvim yılı için2.500.000.000 7.500.000.000 1999 takvim yılı için3.000.000.000 9.000.000.000 2000 takvim yılı için3.750.000.00011.250.000.000 2001 takvim yılı için5.000.000.00015.000.000.000 ASGARİ MATRAH ARTIRIMI

40 İstanbul Defterdarlığı40 Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, istisna tutarları dikkate alınmaksızın aşağıdaki gibidir. 1998 takvim yılı için 500.000.000 1999 takvim yılı için 600.000.000 2000 takvim yılı için 750.000.000 2001 takvim yılı için 1.000.000.000 GMSİ MATRAH ARTIRIMI

41 İstanbul Defterdarlığı41 Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden vergilendirmeye esas olmak üzere asgari; 1999 takvim yılı için 600.000.000.-TL 2000 takvim yılı için 900.000.000.-TL 2001 takvim yılı için 1.200.000.000.-TL matrah beyan etmeleri zorunludur. BASİT USULDE MATRAH ARTIRIMI

42 İstanbul Defterdarlığı42 Katma değer vergisi mükelleflerinin; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisini yıllık toplamı üzerinden; 1998 için% 3 1999 için% 2.5 2000 için% 2 2001 için% 1.5 nispetinde artırılması şarttır. KDV MATRAH ARTIRIMI

43 İstanbul Defterdarlığı43 KDV BEYANNAMELERİNDEN EN AZ ÜÇ DÖNEME AİT OLANLARIN VERİLMİŞ OLMASI Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait olanlarının verilmiş olması halinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur. (m.8/2-a) Örnek Dakik A.Ş. 1999 yılına ilişkin olarak Ocak ayında 1.000.000.000 TL, Şubat ayında 400.000.000 TL, Mart ayında 500.000.000 TL, Nisan ayında 600.000.000 TL Hesaplanan KDV beyan etmiştir. Diğer dönem beyanlarını vermemiştir. Ortalama(1.000.000.000+400.000.000+500.000.000+600.000.000)/4= 625.000.000 Yıllık Hesaplanan KDV:625.000.000 x 12 =7.500.000.000 Artırılan ve Ödenecek KDV (%2,5): 187.500.000

44 İstanbul Defterdarlığı44 Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden % 15 oranında hesaplanacak katma değer vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılır. (m.8/2-b) Örnek Rüzgar Ltd. Şti.2000 yılında Haziran döneminde 500.000.000 ve Aralık döneminde 2.500.000.000 hesaplanan KDV beyan etmiş diğer aylarda herhangi bir beyanname vermemiştir. 2000 yılında 60.000.000.000 TL Kurumlar vergisi beyan etmiştir. i-Mükellefin öncelikle Kurumlar vergisi matrahını artırması gerekmektedir. Beyan Edilen Matrah:60.000.000.000 Artırılan Matrah %20:12.000.000.000 En Az Matrah Artırımı:11.250.000.000 Ödenecek KV %30: 3.600.000.000 ii-KDV matrah artırımı ise; 2000 yılında artırılan matrah: 12.000.000.000 Hesaplanan KDV artırımı %15: 1.800.000.000 HİÇ BEYANNAME VERİLMEMİŞ YADA BİR VEYA İKİ DÖNEME İLİŞKİN BEYANNAME VERİLMİŞ OLMASI

45 İstanbul Defterdarlığı45 İŞLEMLERİN TAMAMI KDVK’nun 32. MAD. SAYILMAYAN İSTİSNALAR KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN YADA TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN OLUŞMASI NEDENİYLE HESAPLANAN VERGİ BULUNMAMASI İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %15 oranında katma değer vergisi ödenmek suretiyle bu maddeden yararlanılır. VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFLER Vergilendirme dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı; -Beyanname vermiş olmaları halinde, yukarda belirtilen beyanname veren mükellefler için açıklanan esaslar çerçevesinde, Hiç beyanname vermemiş olmaları halinde ise beyanname vermeyen mükellefler için açıklanan esaslar çerçevesinde belirlenir. (m.8/3)

46 İstanbul Defterdarlığı46 TARHİYAT YAPILAN MÜKELELFLERDEN MATRAH ARTTIRIMI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KIST DÖNEM FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERDEN KDV ARTIRIMI Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri hakkında belirtilen yıllardaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.(m.8/6) Vergi inceleme raporları veya takdir komisyonu kararlarınca hesaplanan KDV ye yönelik tarhiyat yapılan dönemlerde yıllık hesaplanan KDV nin bulunmasında bu tarhiyatlar da dikkate alınarak yıllık bazda KDV artırımında bulunulacaktır. Artırımda bulunmak istenilen yılda işe başlama veya işi bırakmada durumunda faaliyet dönemleri için yıllık bazda yukarıda açıklananlara göre artırımda bulunulacaktır.

47 İstanbul Defterdarlığı47 İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI Bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Artırımda bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-terkin ve nakden ya da mahsuben iade işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Ödenen vergiler gider kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu olmayacaktır.

48 İstanbul Defterdarlığı48 Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların; her bir vergilendirme dönemdeki ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamını 1998 için% 5 1999 için% 4 2000 için% 3 2001 için% 2 nispetinde artırılması şarttır. ÜCRETLERE İLİŞKİN STOPAJLAR

49 İstanbul Defterdarlığı49 Örnek Ahmet bey, 2001 yılında muhtasar beyannamesinde işletmesinde çalıştırdığı işçileri için gayri safi olarak 7.500.000.000 TL ücret geliri beyan etmiştir. Artırılan Matrah: 7.500.000.000 x %2=150.000.000 TL

50 İstanbul Defterdarlığı50 Bu hükümlerden yararlanacak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, Kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan, mallarını kayıtlarına intikal ettirebileceklerdir. STOK BEYANLARI

51 İstanbul Defterdarlığı51 ORANLAR BEYAN EDİLEN UNSUR ORANİNDİRİM Makine% 10İndirilmez Teçhizat% 10İndirilmez Demirbaşlar% 10İndirilmez Genel Orana Tabi Emtia % 10İndirilir Diğer EmtiaOranı/2İndirilir

52 İstanbul Defterdarlığı52 Örnek ABC Koll. Şti ’nin fiilen bünyesinde rayiç bedelle 100.000.000.000.-TL lik emtia, 250.000.000.000.-TL’Iik makine stoku, 150.000.000.000.-TL lik demirbaş stoku bulunmaktadır. Ancak, bu stoklar kayda alınmamıştır. Kayda alınmayan stoklara göre Stok Beyanı; Kayıtsız Stoklar Rayiç Bedel KDV Oranı Ödenecek KDV İndirilece k KDV Emtia 100.000.000.000%1010.000.000.000 Makine 250.000.000.000%1025.000.000.000-- Demirbaşlar 150.000.000.000%1015.000.000.000-- Mükellef kayda alınan stoklar için toplam 50.000.000.000.-TL ‘lik KDV’yi vergi dairesine sorumlu sıfatıyla 2 nolu beyanname ile beyan edecek ve aynı tarihte ödeyecektir. Bu KDV’lerden emtia stokuna ilişkin 10.000.000.000.-TL lik KDV’yi indirim hakkı bulunmaktadır.

53 İstanbul Defterdarlığı53 V.U.K 359’uncu MADDESİNDE BELİRTİLEN KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN CEZALARIN UYGULANMAYACAĞI HALLER Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri 31.8.2002 tarihinden önce işleyenler hakkında; - Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaz, - Soruşturma aşamasında olanlar için takibat yapılmaz, - Açılmış bulunan kamu davaları ortadan kaldırılır, - Kesinleşmiş mahkumiyet kararları infaz edilmez.

54 İstanbul Defterdarlığı54 KANUNDAN YARARLANAMAYACAKLAR V.U.K.’nun 359. Maddesinin (b) fıkrasındaki; •Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, •Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, •Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, •Belgeleri sahte olarak basanlar, MATRAH ATTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAZLAR

55 İstanbul Defterdarlığı55 DEFTERDARLIĞIMIZCA TAKİBE ALINAN MÜKELLEFLER Defterdarlığımızca Tapu Harçları, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Sektörel Dikey Denetim çerçevesinde takibe alınmış mükelleflerimizin 2001 ve öncesi yıllara ilişkin verilmeyen beyannamelerini vermeleri veya verilmiş beyannameleri için matrah artırımında bulunmaları kendi yararlarına olacaktır.


"İstanbul Defterdarlığı1. 2 Kanun No: 4811 Kabul Tarihi : 26.02.2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları