Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programları Doç.Dr.Sema Palamutcu Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programları Doç.Dr.Sema Palamutcu Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil."— Sunum transkripti:

1 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programları Doç.Dr.Sema Palamutcu Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Denizli Nedim Doğan Uzman Yardımcısı İŞKUR Alanya, Antalya

2 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Genel Bakış

3 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Ülkemiz için Potansiyeli Tekstil ve hazır giyim sektörü Kaynak: 3.Sanayi Şurası Komisyon Raporları, Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü, Ekim 2013, Ankara

4 İŞGÜCÜ İHTİYAÇLARI VE EĞİTİM • AB Uzmanlığı • Yönetim Bilişim Sektörü • Endüstri Mühendisliği • Enformatik • Ergonomi Mühendisliği • Bilişim ve Enerji • Tıp • Koruyucu Hekimlik • Fizik Tedavi Uzmanlığı • Uluslararası Finans • Elektronik Haberleşme Mühendisliği • Mekatrorik Mühendisliği • Moleküler Biyoloji ve Genetik • Sermaye Piyasası Uzmanlığı • Tüm Devre Tasarım ve Üretim Uzmanlığı • Görsel İletişim Tasarımı • Uluslararası İlişkiler • Yazılım Mühendisliği • Perakende ve Lojistik • Çevre Biyoteknolojisi • Organik Tarımcılık • Güneş Enerji Sistemleri İmalatçısı ve Kurulumcusu • Enerji Verimliliği Müteahhitliği • Rüzgâr Türbini İmalatçısı ve Kurulumcusu • Geri Dönüşümcü • Sürdürülebilir Sistem Geliştiricisi • Şehir Planlamacısı • Uçak-Uzay Mühendisi • Tıp Mühendisliği • Tarımsal Genetik Mühendisliği • Ulaştırma Mühendisliği • Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği • Ekolog • Cevher Hazırlama Mühendisliği • Nükleer Enerji Mühendisliği • Biyokimya • Bilgisayar Programcılığı • Biyoteknoloji Kaynak: 3.Sanayi Şurası Komisyon Raporları, Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü, Ekim 2013, Ankara Tekstil ve hazır giyim ile ilgili meslekler yer almıyor…..

5 Türk tekstil sektörünün dünyadaki yeri Dünya ticaret örgütü verilerine göre Türkiye; • Dünyada 7. büyük konfeksiyon üretim kapasitesine sahip; • Dünyada 14. büyük tekstil üretim kapasitesine sahip; • Dünyada 6. en büyük konfeksiyon ihracatçısı, • Dünyada 3. en büyük ev tekstili ihracatçısı, • Dünyanın7. büyük pamuk üreticisi; • Mevcut makine parkının %75 ‘i 10 yaşından daha genç makinalardan oluşuyor.

6 Kaynak: modified from the Tan. B., Overview of the Turkish Textile and Apparel Industry

7 Yıllar İtibariyle Hazır Giyim Dış Ticareti Yıllar İtibariyle Tekstil Dış Ticareti

8 Kaynak: Pamuk M., UNITEKS tanıtım sunumu Kaynak : TİM raporları

9

10 Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Tekstl, Der Ve Gym Sanay Özel Htsas Komsyonu Raporu, Türkiye’de mevcut istihdam

11 • AB-27 içinde 2,6 milyon Tekstil ve Konfeksiyon işçisi vardır. • Türkiye’de bu sayı yaklaşık 2,5 milyondur. • Tekstil ve Konfeksiyon işçileri AB içinde toplam istihdamın % 4 kadarını oluştururken, • bu oran Türkiye’de % 13,6’dır. • Türkiye’de ayrıca bu sektör sanayi istihdamının % 23,9’unu oluşturmaktadır. Kaynak: http://www.butekom.com/docs/kose_yazilari/ibrahimburkay.pdf Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Tekstl, Der Ve Gym Sanayi Özel Htsas Komsyonu Raporu, Kaynak:Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, 2013/1 Kayıtdışı istihdam dikkate alındığında Tekstil ve Hazır Giyim sektörlerinin tüm sektörler içindeki toplam istihdam oranı %12 civarında olduğu tahmin edilmektedir [5].

12 Türkiye’de sektörün coğrafi dağılımı ve istihdam oranları Kaynak: http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdfhttp://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdf Turkish Textile and apperal cluster

13 • Marmara • Ege • Çukurova bölgeleri için 4 yıllık ortalama verilerle elde edilen eğilimler Kaynak: http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdfhttp://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdf Turkish Textile and apperal cluster

14 Eğitim kurumları • Üniversiteler (lisansüstü-lisans- önlisans) • Meslek liseleri • Halk eğitim merkezleri •.. • İŞKUR UMEM: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi, UMEM/İEP: UMEM İş Başı Eğitimi Programı İşçi yetiştirme kursları/İstihdam garantili, İşbaşı eğitimleri

15 Türkiye İş Kurumu kısa adıyla İŞKUR, Türkiye’de gerek aktif, gerekse pasif işgücü piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü kamu kuruluşu olup, faaliyetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak yürütmektedir. Yönetsel ve mali bakımdan özerk olan kurum, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Kurumun başlıca görev alanları, -işgücü arz ve talebinin belirlenmesi; -iş ve meslek analizlerinin yapılması, -iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, -işsizlerin ve istihdamdakilerin istihdam edilebilirliğini artırmak üzere işgücü yetiştirme, -mesleki eğitim ve işgücü uyum programlarının uygulanması, -işe yerleştirme hizmetleridir. İŞKUR

16 İŞKUR tarafından açılan kurslar, 2012

17 Denizli ve Kayseri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü ve İŞKUR faaliyetleri

18 Denizli ve Kayseri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün İŞKUR ile İşbirlikleri Firmaların Durumu İşyeri Sayısı DenizliKayseri 2012 Yılında İşkura Kaydı Olan394252 2012 Yılında İşkura kaydı Olmayan132138 2012 Yılı İçerisinde Pasife Düşen156123 Genel Toplam ( İŞKUR’a Kaydı Olan ve Olmayan Firmaların Toplamı ) 526390 Denizli ve Kayseri’de tekstil sektörü olarak farklı alanlarda yoğunlaşmıştır. Denizli havlu ve bornoz, ev tekstili, Kayseri’de de ağırlıklı olarak mobilya sektörleri kümelenmiştir. Tekstilde kaydolan firmaları inceleyecek olursak, Denizli’de 27 işyerinin kayıt yaptırdığı ve bu işyerlerinin genellikle küçük üretim oranına sahip ve istihdamı 15 işçiyi geçmeyen işletmeler olduğu göze çarpmaktadır. Kayseri’de ise tekstil sektöründe yeni kayıt yaptıran işyeri sayısının 85 olduğu ve bu işletmelerden 47’sinin sanayi 38’inin de hizmet sektöründe faaliyette bulunmakta olduğu belirlenmiştir. Not; Son 1 yıl içerisinde pasife düşenler, İŞKUR kaydı olup ama son 1 yıl içerisinde İşkurdan herhangi bir eleman talebinde veya herhangi bir hizmetinden yararlanmayan firmaları kapsamaktadır.

19 Denizli ve Kayseri’de Tekstil Sektöründeki Tanımlı Meslek Gurupları Sektör AdıKuruma kayıtlı Meslek Sayısıİstihdam Edilen Kişi Sayısı DenizliKayseriDenizliKayseri Tekstil Sektörü8563 29 7358 080 Diğer Sektörler79874735 96672,092 Genel Toplam88381065 70180172 İstihdam faaliyetinde bulunan işyerleri çeşitli sektörlere, alt sektörlere, faaliyet alanlarına ve her bir faaliyet alanındaki işler de mesleklere ayrılmaktadır. Meslek sayısın en fazla olduğu sektör sanayi sektörüdür, çünkü içerisinde tekstil, makina, kimya, otomotiv vb. birçok sektörü bulundurmaktadır. 2011 yılında Denizli’de yapılan işgücü piyasa araştırmasına göre, “toplamda sigortaya kayıtlı 883 meslek grubu bulunmakta ve tekstil ve konfeksiyon ile ilgili olan 85 meslekte 29 735 kişi istihdam edilmektedir. İstihdam edilen kişi sayısı olarak ele alacak olursak 798 meslek grubunu içinde bulunduran Denizli’deki diğer bütün sektörlerin istihdamına yakın bir istihdam potansiyeli vardır. Kayseri’de toplamda 1385 işyeri içerisinde mobilya, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 76 firma bulunmaktadır. Genel toplamda 80.172 kişi istihdam edilmekte ve bunların 8.080’i tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdam edilmektedir.

20 Denizli’de 100 kişinin Üzerinde Çalışanı Olan İŞKUR’a Kayıtlı Meslekler MesleklerKayıtlı Kişi Sayısı El ve Makine Nakışçısı346 İplik Eğirme Operatörü261 Konfeksiyon Kontrolörü189 Overlok Makinesi Operatörü180 Boya renk İşçisi173 Tekstil Teknikeri171 Kalite Kontrolcü- Tekstil155 Kumaş boyacısı150 Çözgü kesici(Dokuma Tezgahı)147 Dikiş Makinesi Operatörü(Kumaş)139 Halı Dokuyucu( El Tezgahı)118 Kurutma Makinesi Operatörü110 Genel Toplam2139

21 Kayseri’de 100 kişinin Üzerinde Çalışanı Olan İŞKUR’a Kayıtlı Meslekler MesleklerKayıtlı Kişi Sayısı Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap)3.703 Mobilya Döşemecisi2.125 Dokumacı (Dokuma Makineleri Operatörü)1.320 Diğer Dokuyucular, Kontrolörler, Onarıcılar881 Yatak İmalat İşçisi877 Diğer Mobilyacılar ve İlgili İşçiler658 Kalite Kontrolcü- Tekstil615 El Ve Makine Dikişçisi (Genel)528 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş467 Diğer Mobilya İşçileri446 Genel Toplam11.620

22 Denizli ve Kayseri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün İstihdam Yapısı Denizli tekstil sektöründe çalışan sayısı 13 758 kadın ve 15979 erkek ile toplam 29.735 kişidir. Kayseri mobilya sektörü için yapılan incelemede 828 kadın ve 7 252 erkek çalışan olduğu belirlenmiştir. Toplam İstihdam İşyeri sayısıErkekKadınToplam Tekstil ve Hazır Giyim imalatı Denizli39915.97913.75829.735 Kayseri7672528288 080 Genel Toplam Denizli1.45344.40821.31565.723 Kayseri1 38569 08511 08780 172

23 Denizli ve Kayseri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü için İŞKUR Tarafından Açılan Programlar Açılan Program Sayısı 201020112012 Tekstil SektörüDenizli475462 Kayseri182124 Diğer SektörlerDenizli183202221 Kayseri189211225 Genel Toplam Denizli230256283 Kayseri207232249 Denizli’de 2012 yılında toplamda 283 adet program uygulanmış olup bu programların yaklaşık %20 kadarı tekstil ve hazır giyim sektörü ile ilgili programlardır. Diğer faaliyetlere genellikle hizmet sektörleri ve kamu ile ilgili faaliyetlerde yoğunlaşmıştır. Sanayi sektöründe tekstil ve hazır giyim sektörü dışında kablo, makine ve inşaat sektörlerinde olmak üzere az sayıda kurs düzenlenmiştir. Kayseri de ise 2012 yılında toplam 249 kurs açılmış olup bu programların 24 tanesinin tekstil sektörüne ait olduğu görülmüştür

24 Denizli ve Kayseri’deki Tekstil Firmalarının İŞKUR’a Kayıt Durumları Faaliyet İçerisinde Bulundurduğu Üretim Alanlarına Göre İşkur Kaydı Olanİşkur kaydı Olmayan Denizli Kayseri Denizli Kayseri Çırçır 3 2 İplik İşletmesi 11 9 Dokuma İşletmesi 217 197 Örme İşletmesi 37 28 Boya-Terbiye-Baskı İşletmesi 28 23 Dar Dokuma İşletmesi 6 4 Konfeksiyon İşletmesi 125 103 Teknik Tekstil İşletmesi 2 2 Tekstil Elyafının Hazırlanması ve Bükülmesi 27 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 76 Mobilya ve Ev Tekstili 287 Genel Toplam 429390368123

25 Denizli ve Kayseri’de Sektörlere Göre Eleman Açığı Olan İşler ve Temininde Güçlük Çekilen Meslekler Sektör Adıİşyeri Türü KamuÖzel DKDK Tekstil Sektörü008298 Diğer Sektörler58128 Genel Toplam58210226 Denizli tekstil ve hazır giyim sektöründeki açık işlerin sektörel dağılımına bakacak olursak, %82’si sanayi sektöründe faaliyet gösteren, %18’i de hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu görülmektedir. [17] Kayseri’deki tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörünü ele alacak olursak, %68’i sanayi, %31’i hizmet ve % 1’Ii de inşaat sektöründe bulunan firmalarda açık işler olduğu saptanmıştır. [7] Tablo inceleyecek olursak, “toplam 220 işyeri içerisinde 82 işyeriyle en fazla mesleklere göre açık pozisyonu bulunan sektör tekstil sektörüdür. [6]

26 Denizli’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki İhtiyaç Duyulan Mesleklerin Dağılımı Meslek Adı10 Altı10 ve Üzeri50 ve ÜzeriToplam El ve Makine Dikişçisi(Genel)0 35 Makineci(Dikiş)0181018 Kompleci (Dokuma Hazırgiyim ve Ev Tekstili)015 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü010 Konfeksiyon İşçisi(Kumaş)0808 Dikiş Makinesi Operatörü( Kumaş)0777 El ve Makine Nakışçısı0555 Kalite Kontrolcü(Kumaş)0555 Örgü Makinesi Operatörü0202 Şablon Operatörü(Kumaş)0222 Tekstil Terbiye İşçisi(Tekstil)010 Genel Toplam0826982 Tablodaki verilere göre, tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan mesleklerle 2012 içerisinde İŞKUR’da açılan taleplerdeki mesleklerle paralellik göstermektedir. Özellikle konfeksiyonla uğraşan firmalarda yeni açılan taleplerde de makineci(dikiş) mesleği göze çarpmaktadır. Bu sıkıntı çalışacak kalifiye eleman bulamamaktan ve kriz döneminde işten ayrılan çalışanların farklı sektörlere kaymasından kaynaklanmaktadır.

27 2012 yılında Denizli ve Kayseri’de Düzenlenen Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitim Kursları - I 2012 yılında Denizli’de ve Kayseri’deki açılan kurs verilerine göre ağırlıklı olarak kurslar UMEM (Uzmanlaşmış mesleki eğitim programları) ve İEP (İşbaşı eğitim programları) olarak açılmıştır. Denizli’de düzenlenen 62 program içerisinde 54 tanesini bu iki program oluşturmaktadır. Kayseri’de düzenlenen 24 programın 16’sını bu iki program oluşturmaktadır. Bunun sebebi işi iş başında öğretme düşüncesiyle edinecekleri meslekleri tekstil firmalarında birebir mühendisler ve usta başları nezaretinde pratik ağırlıklı ve teorik destekli olarak fabrika bünyesinde çalışarak ve görerek öğrenilmesidir.

28 En çok eğitim programı açılan meslekler arasında makineci (dikiş), Kompleci ( Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili ve Kumaş paketleme işçisi) olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün Denizli’de konfeksiyon ve dokuma ağırlıklı olduğunu düşünürsek bu alanlarda çalışacak eleman temininin güçlüğü ve yetişmiş elemanların piyasaya kazandırılması düşüncesiyle daha çok yoğunlaşıldığı düşünülebilinir. Tekstil terbiye işletmelerindeki mesleklerle ilgili eğitim sayısının az olduğu görülmektedir. Bunun sebebi boyahane işletmelerinin mevcut potansiyel için yetersiz olmasından ve yetişmiş, işi bilen elemanın bu sektörde fazlalığından kaynaklanan ve sürekli fabrikalar arasında işçi sirkülasyonu olmasından kaynaklanmaktadır. 2012 yılında Denizli ve Kayseri’de Düzenlenen Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitim Kursları - II

29 2012’de Kayseri’de düzenlenen kurslara bakacak olursak Mobilya üretim sektörüne yönelik mesleklerde düzenlenen eğitimlerin çokluğu göze çarpmaktadır. Toplamda 28 tane mesleki eğitim kursu düzenlenmiştir. En çok açılan kurslar; Mobilya Döşeme İşçisi, Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı ve Dikiş Makinesi Operatörü kurslarıdır. Bu kurslar genellikle UMEM, UMEM/İEP ve Hükümlülere yönelik kurslar olarak açıldığı görülmektedir. En çok düzenlenen program 14 programla UMEM projesidir. Ayrıca Kayseri’de mobilya sektörüne hammadde temin eden iplik işletmeleri için eleman temin etmek için İplik Eğirme Operatörü ve İplik Eğirme Operatörü (Ring/Vater/Vargel) olarak UMEM kapsamında 5 kurs açılmıştır. 2012 yılında Denizli ve Kayseri’de Düzenlenen Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitim Kursları - III

30 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe yeni istihdam olanakları

31 Türkiye’de İşgücünün Eğitim Düzeyi, Temmuz-2012 İşgücüİstihdamİşsiz İşgücüne Katılım Oranı İşsizlik Oranı Bin% Toplam27.82125.4982.32350,8 8,4 (Temmuz 2013, 9,3) Okur-yazar olmayan1.2271.1874021,03,2 Lise altı eğitimliler15.92614.7511.17548,87,4 Lise2.9132.59631652,510,9 Mesleki veya teknik lise 2.7962.54025664,79,2 Yükseköğretim4.9604.42453677,210,8 Hedef gurup -Türkiye’deki istihdam düzeyine bakıldığında %57,2’sinin lise altı eğitimli olduğu ve yaklaşık %4,4’ünün ise okuma yazma bilmediği görülmektedir. -İşsizlik oranlarında en düşük oran okuma yazma bilmeyen kesimdir. -En yüksek işsizlik oranı ise lise eğitimlilerdedir.

32 Kaynak: Pamuk M., UNITEKS tanıtım sunumu

33 Çukurova bölgesindeki tekstil sektörü için öneriler • enerji harcamaları ile ilgili teşvik uygulamaları devam etmeli. • Eğitimli insan gücünün sürdürülebilir olarak arttırılmalı. • Ar-Ge faaliyetlerinn arttırılmalı. • Markalaşma sürecinin hızlanması ve güçlendirilmesi, Turquality • Kümelenme politikasının sektör için etkin şekilde kullanımı • Vergiler ve teşvikler ile ilgili yapıcı çözümler geliştirilmeli. • Mevsimlik çalışma yerine sürekli çalışma modeli yaygınlaşmalı ve eğitimli insan gücü sürdürülebilir olarak arttırılmalı. • Esnek çalışma programları yapılandırılmalı, ücret politikaları ulusal ölçekler yerine yerel ölçekler ile yapılandırılmalı. • Bölge tekstil ve konfeksiyon ile ilgili olan diğer sektörler ile işbirliği içinde olacak şekilde yapılandırılmalı. Kaynak: http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdfhttp://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MOC%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdf Turkish Textile and apperal cluster

34 Değerlendirme -Türkiye’nin en büyük istihdam yaratan sektörleri arasında olan tekstil ve hazır giyim sektörü hızla değişen küresel dengeler içinde hızlı dönüşüm yaşamak ve varlığını güçlenerek devam ettirmek zorunda olan bir sektördür. -Örgün eğitim kurumlarında verilen akademik ve mesleki eğitim dışında İŞKUR gibi kurumların, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör kurumlarının oluşturacakları yetişkin eğitimi programları, hizmet içi eğitim programları, sürekli eğitim faaliyetleri düzenlemeleri; -ileriye dönük pazar projeksiyonları, teknolojik ve sosyal değişimler ışığında gerekli iş gücü planlaması yapmaları; -eğitim programları hazırlamaları son derece önemli ve gereklidir.

35 • Kaynaklar • [1] Öngüt, Ç. E., Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiniinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına Uyumu, DPT, 2007 • [2] İAOSB, Tekstil Ürünleri İmalatı ve Giyim Eşyalarının İmalatı, Temmuz, 2012. • [3] Egeli, H.A., Dış Ticaret Açısından Sanayileşme Stratejileri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi • [4] Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, 2012/2 • [5] Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, 2013/1 • [6] Denizli İŞKUR İş Piyasası Araştırma Raporu, 2011 • [7] Kayseri İŞKUR İşgücü Piyasası Araştırma Raporu 2011 • [8] Gözlükaya, T., 2005: Denizli İlinde Tekstil Sektörünün Gelişimi ve İl Ekonomisine katkıları • [9] Mütevellioğlu, N., Aksoy, B., 2011:İşsizlikle Mücadelede İl İstihdam ve Mesleki Eğitim • [10] Karabulut, A., 2007: Türkiye’de İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği • [11] http://portalint.iskur.local, Ağustos 2013http://portalint.iskur.local • [12] Kayıt dışı İstihdam, http://www.isvesosyalguvenlik.com/etiket/kayit-disi-istihdam-sigortasiz-isci, Ağustos, 2013http://www.isvesosyalguvenlik.com/etiket/kayit-disi-istihdam-sigortasiz-isci • [13] Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıtdışı İstihdam, http://www.oziplikis.org.tr/tr/data.asp?id, Ağustos, 2013http://www.oziplikis.org.tr/tr/data.asp?id • [14] Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıtdışı İstihdam, http://haber.gazetevatan.com/0/21236/4/yazarlar, Ağustos, 2013 http://haber.gazetevatan.com/0/21236/4/yazarlar • [15] Yrd. Doç. Dr. Dedeoğlu, S., 2012:Türkiye’de Tekstil Sektörü ve Kadın İşçiler, Gaziantep, İTKİB, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Araştırma Raporu

36 İlginiz için teşekkür ederim, Doç.Dr.Sema Palamutcu Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Denizli

37 Yorum ve Sorular ? Doç.Dr.Sema Palamutcu Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Denizli Nedim Doğan Uzman Yardımcısı İŞKUR Alanya, Antalya


"Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programları Doç.Dr.Sema Palamutcu Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları